Page 1

Şefkat Yolu

yalnızca yaşama!


3

2

7

AFRİKA 1- Senegal 2- Moritanya 3- Gine 4- Gine Bissau 5- Gambiya 6- Liberya 7- Sierra Leone

ORTA ASYA 1- Kazakistan 2- Kırgızistan 3- Moğolistan 4- Tacikistan

3

UZAK DOĞU 1- Malezya 2- Endonezya 3- Singapur 4- Hong Kong 5- Filipinler 6- Tayvan 7 -Tayland 8- Japonya 9- Güney Kore 10- Çin


ŞEFKAT YOLU DERNEĞİ

Şefkat Yolu Derneği İstanbul merkez binası.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi Kazakistan’da.

*Stat Şefkat Yolu Derneği, Türkiye Cumhuriyeti *Statü: kanu kanunlarına göre İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bir dernektir. Müdü *Tarihçe: Şefkat Yolu Derneği, İstanbul merkezli *Tari olmak üzere 2007 yılında kurulmuştur. olma *Gay *Gaye: Şefkat Yolu Derneği, yurt içinde ve yurt dışında eğitimden insani yardıma, basın-yayından kurban eğitim md organizasyonlarına kadar bir dizi hizmet faaliyetleriorgan niz ve koordinesini sağlamak maksadıyla nin finans fin fi kurulmuştur. Dernek tüm faaliyetlerini, “yaratandan kurul lm ötürü yyaratılana şefkat” ilkesiyle sürdürerek dünyadört bir yanında mağdur olmuş insanların yanında nın dör olmayı kendine hedef edinmiştir. *Faaliyetler: Şefkat Yolu Derneği, ana başlıklar halin*Faaliy bulunmaktadır: de şu faaliyetlerde f 1) Eğitim, Eğiti Burs, 2) Burs 3) Yardım Yard Faaliyetleri, 4)) Basın-Yayın, Bası 5) Kurban Kurb Organizasyonları, 6) İnşaat İnşa Çalışmaları, 7) Kuyu Açma, 8) Yurt Dışından Gelen Misafirlere Lojistik Destek, 9) Televizyon Programları. Şefkat Yolu Derneği’nin yaptığı bu çalışmaların detayı Şe Ş şu u şekildedir: şekilldedir:

Yurt dışından gelen bir heyet dernek yetkilileri ile.

Yurt dışından gelen öğrenciler dernekte bir seminer esnasında.

Derneğin Afrika’da açtığı kuyulardan biri.

Yurt dışı kurban organizasyonlarından.

Afrika’ya yapılan insani yardım faaliyetlerinden.


ŞEFKAT YOLU DERNEĞİ 1)Eğitim: Dernek, hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerde, örgün ve yaygın eğitim kurumları umları ile bu çalışmaları yürütmektedir. Dernek yetkililerinin, erinin, derneğin kurulmasından 10 yıl önce 1997 yılında Kazakistan kistan merkezli başlattıkları Orta Asya hizmetleri dikkate alınacak nacak olursa, eğitim çalışmalarında ciddi mesafe alındığı görülür. örülür. Derneğin yürüttüğü yurt dışı eğitim çalışmaları, hitap ettiği ülkelerde, o ülkelerin başta Diyanet İşleri Başkanlıkları ları ve Milli Eğitim Bakanlıkları olmak üzere resmi kurumlarıyla larıyyla

Yurt dışı eğitim birimlerinden Kazakistan.

anlaşmalar yaparak, eğitimin sponsoru olmak ve koordineesini sağlamak şeklinde yürütülmektedir. Derneğin İstanbul’daki merkezinde Lojistik ve Eğitim m Koordinatörlüğü birimleri ile, tüm yurt dışı çalışmalarının nın maddi ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim programlarının nın hazırlanıp bölgelerde uygulanması sağlanmaktadır. Hem m dernek idare birimi hem de dernek eğitim koordinatörlüğü lüğğü belli aralıklarla bölgeleri ziyaret edip başta eğitim olmak maak üzere yapılan hizmet çalışmalarını yerinden görme imkanını anıını

Yurt dışı eğitim birimlerinden Senegal.

elde etmektedirler. Her yıl, yurt dışındaki eğitim müesseseeseelerinde okumuş başarılı öğrencilerin seçilerek Türkiye’ye ye’ye getirtilip üniversite, eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarında ında okumaları gerçekleştirilmektedir. 2)Burs: Şefkat Yolu Derneği, yurt dışından Türkiye’ye eğitim ğitim almak üzere getirdiği ağırlıklı olmak üzere, g ğ öğrenciler ğ ğ zere, ere, Türkiye’de okuyan üniversite öğrencilerine de imkanları imkanları ölçüsünce, aylık eğitim bursları vermektedir. Yurt dışı eğitim birimlerinden Moğolistan.

Yurt dışı eğitim çalışmalarından Filipinler.

Yurt dışı eğitim birimlerinden Endonezya Aceh.

Yurt dışı eğitim çalışmalarından Tacikistan.

Yurt dışı eğitim birimlerinden Kırgızistan.


ŞEFKAT YOLU DERNEĞİ 3)Yardım Faaliyetleri: Dernek, hitap ettiği ülkelerde vuku 3)Ya bulan tabii afetler başta olmak üzere tüm mağduriyet bula durumlarında konteynerlerle Türkiye’den o ülkelere insani duru yardımlar ulaştırmakta ve bu yardımların, ülke temsilcileri yard aracılığı ile yardıma muhtaç kimselere dağıtılmasını arac sağlamaktadır. Bu yardımlar içerisinde, erzak, giyim, kitap, sağ kırtasiye ve yakacak yardımları başta gelmektedir. Ayrıca kırt dernek organize olup tüm bu kalemlerde, Türkiye’de dern Derneğin Yemen’de kurban organizasyonu.

muhtaç muh ht insanlara uzun yıllar yardım eli uzatmıştır. Bilhassa güney gün ney doğu bölgelerimizdeki illere, yaz kurslarında okutulmakk

üzere

ciddi

miktarda

kitap

yardımlarında

bulunmuştur. bulun b l 4)Basın-Yayın: Dernek, kurmuş olduğu Şefkat Yayıncılık 4)Bas aracılığı ile 18 sayı Şefkat Dergisi adında aylık bir dergi aracıl çıkartmıştır. Ayrıca dernek, hitap ettiği ülkelerin diline çıkart tercüme ettirdiği kitapların, gerek Türkiye’de gerekse o tercüm ülkelerde basım ve dağıtımını sağlamaktadır. Bu kitaplar, ülkele e Yurt içinde muhtaçlara yardım faaliyetinden.

derneğin hizmet verdiği ülkelerde büyük rağbet görmektederne e dini eserlerin söz konusu ülkelerde bir hayli dir. Özellikle Ö zayıf

olması,

bu

tür

yayınlara

alakayı

daha

da

arttırmaktadır. arttır m 5)Kurban Organizasyonları: Şefkat Yolu Derneği, bilhassa 5)Kur r Orta Asya’da A Asya da ve Afrika’da Afrika da hizmet götürdüğü ülkelerde, her yıl kurban ku urban organizasyonları düzenlemekte ve Türkiyeli müslümanların müslü ümanların vekaletleriyle kestiği kurbanları yoksul halka, halka a aa,, yet yetimhanelere ve huzur evlerine dağıtmaktadır. Yurt içinde muhtaçlara yakacak yardımı.

Moğolistan’da kurban organizasyonundan.

Dernek Güney doğu Anadolu’da kitap dağıtırken.

Derneğin Kırgızistan’da inşa ettiği yurt binası.

Derneğin Moğolistan’da yaptırdığı camilerden biri.


ŞEFKAT YOLU DERNEĞİ 6)İnşaat Çalışmaları: Dernek, başta eğitim çalışmaları rı yaptığı ülkelerde, cami, okul, yatakhane ve yemekhane ne binaları inşa etmek suretiyle eğitim alanlarını daha ha modern ve verimli hale getirmektedir. Orta Asya’dan an ok Afrika’ya, hatta Uzak Doğu’ya varıncaya kadar birçok bölgeye bu kalemlerde Şefkat Yolu Derneği, binalar inşa şa etmiş, halen de etmektedir. 7)Kuyu Açma: Şefkat Yolu Derneği, şu ana kadar Senegal al ’e başta olmak üzere Afrika’nın muhtelif ülkelerinde 100’e

Çin’de derneğin kitap dağıttığı çocuklar.

eyakın kuyu açmıştır ve halen de açmaya devam etmektedir. Ayrıca bu ülkelerde kullanılmak üzere bir adet su sondaj kamyonunu satın alarak bölgeye göndermiştir. 8)Yurt Dışından Gelen Misafirlere Lojistik Destek: Dernek, hizmet çalışmalarında bulunduğu ülkelerden Türkiye’yi ziyarete gelen başta resmi görevliler olmak üzere hizmet eme, alan ülke vatandaşlarına ev sahipliği yapmakta, geceleme, ktayemek ve gezi programlarına lojistik destek sağlamakta-

Dernekte üst düzey misafirler; Orta Asya ve Afrika’dan.

dır. pmış 9)Televizyon Programları: Şefkat Yolu Derneği, yapmış efkat olduğu faaliyetleri özel bir televizyon kanalında “Şefkat Yolu” adında haftalık bir program ile tanıtmakta ve hayır eşvik sahibi gönlü zengin Türk insanını bu faaliyetlere teşvik etmektedir. Bu çalışmalar da meyvesini vermekte vee bir çok kimse “Benim de bir hizmetim olsun” diyerekk bu hizmet kervanına katılmaktadır. Afrika’da derneğin açtığı kuyulardan biri.

Derneğin kurduğu yayınevinin neşriyatı aylık Şefkat Dergisi.

Televizyonda yayınlanan Şefkat Yolu programı.

Derneğin dağıttığı kitapları okuyan Çinli çocuklar.

Yurt içi erzak yardımlarından.


Osman Nuri TopbaลŸ Hocaefendi Kazakistan'da รงocuklar ile birlikte.


KAZAKİSTAN 1) Almatı 2) Astana 3) Oral 4) Çimkent 5) Türkistan


KAZAKİSTAN 2030 KAZAK-TÜRK GENÇLERİ YARDIMLAŞMA VAKFI MERKEZİ *Statü: Şefkat Yolu Derneği’nin Kazakistan’daki part*St ner neri Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Vakfı, Kazakistan kanunlarına göre kurulmuş olup bu vakfın Almatı’daki merkezidir. Vakıf, bölgedeki eğit eğitim çalışmalarını, Kazakistan Diyanet İşleri Başkan n ile yaptığı protokol gereği yürütmektedir. kanlığı Vakıf Merkez Binası

*Ta a *Tarihçe: Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Vakfı, 1998 yılında Kazakistan Adalet Yard d Bakanlığı’ndan onay alınmak suretiyle kurulmuştur. Bak k *Faaliyetler: Vakfın Almatı’daki merkezi, bölgesinde *Fa a bulunmaktadır: şu çalışmalarda ç Eğitim, 1) E Faaliyetleri, 2) Yardım Y 3) Seminerler, Semin S

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi Vakfı ziyaretlerinde.

4) Kurban Kurba Organizasyonları, K 5) Programlar, Progra P Basın-Yayın. 6) B Basın Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Kazakist Vakfı’nın bu faaliyetlerini ve bu çalışmaların etkilerini izah edebiliriz. kısaca şöyle ş

Vakıfta yapılan Kutlu Doğum programından.

Yemek salonunda misafirlerle.

Vakıf Müdür Odası

Vakfın ana seminer salonunda bir programdan.

Seminer salonlarından biri.


KAZAKİSTAN 2030 KAZAK-TÜRK GENÇLERİ YARDIMLAŞMA VAKFI MERKEZİ 1) Eğitim: Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri ri Yardımlaşma Vakfı, Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlıım ğı ile yapılan protokol gereği örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. e, 2) Yardım Faaliyetleri: Fakir ailelere ve öğrencilere, ıperiyodik olarak; erzak, elbise, kitap ve kırtasiye yardımında bulunulmaktadır. r re 3) Seminerler: Haftalık periyotlarla halka ve öğrencilere yönelik, 150 civarında geniş katılımlı seminer çalışmaa aları yapılmaktadır. en 4) Kurban Organizasyonları: Vakıf, her yıl Türkiye’den kendilerine verilen vekaletler ile Türkiyeli Müslümanlaaarın kurbanlarını bölgede sıhhatli ortamlarda kesmekte te ve bölge halkına dağıtmaktadır. 5) Programlar: Dini ve milli bayramlarda, mübarek gün ün da ve gecelerde, şehrin en büyük tiyatro salonlarında programlar yapılmaktadır. 6) Basın-Yayın: İleride müstakil olarak işleneceği üzer üzere re Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma laşm ma Vakfı, Kazakistan’da dini sahada en büyük yayınevini nevin ni kurmuş ve yayınları ile ülkenin dört bir tarafına ulaşma laşma imkanı elde etmiştir. Gerek eğitim çalışmaları ve Kazak-Türk işadamlarına larına yönelik seminerler gerekse ihtiyaç sahiplerine yapılan apılan yardımlar neticesinde ülke halkının Türkiye’ye ola olan an teveccühlerinde ciddi ölçüde artış gözlenmektedir. dir. Bu B sevgi ve dostluk, her geçen gün artmaktadır.

Vakfın yardım organizasyonlarından birinde.

Yardımlar sahiplerine ulaştırılırken.

Kurbanlar sağlıklı ortamlarda kesilirken.

Kurban dağıtımından bir kare.

Kurban dağıtımından bir görünüm.

Vakfın organize ettiği Kutlu Doğum tiyatrosundan.

Programa katılan yerli halk.


KAZAKİSTAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAMLAR ENSTİTÜSÜ *Statü: Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın*Statü dan ü ülkede görev yapan imamları 50 kişilik gruplar halind halinde yatılı olarak 4 aylık kurstan geçirmek üzere açılmış olup mezun olan kursiyerlere, Kazakistan açılmı Diyane Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurs bitirme sertifikası verilmek suretiyle ülke tarihinde bir ilk gerçekleşti iril leştirilmiş olmaktadır. İmamlar Enstitüsü, Kazakistan Enstitü binası.

Diyanet Diya ane İşleri Başkanlığı ile birlikte işletilmekte, Kaza ak Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Vakf Vakfı tarafından eğitim kadrosu oluşturulmakta, eğit eğitim müfredat ve programı vakfın eğitim koordinatörlü törlüğünce hazırlanıp Başkanlığın onayı ile yürütülmek mektedir. *Tar Tarrih *Tarihçe: 2004 yılında eğitime başlayan enstitüde hale en eğitim 50 kişilik kursiyer bir grup ile devam halen

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi Enstitü’de.

etm ek etmektedir. *Me ezu *Mezunlar: Açıldığından bu yana toplam 960 imam kurss görüp g mezun olmuştur. Mezun olan kursiyer imam ima imamlara, Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardım Yardımlaşma Vakfı tarafından Hikmet Yayınlarının neşret neşretmiş olduğu kitaplar bir set olarak hediye edilme edilmektedir. İmamlar ile kurulan sıcak diyaloglar netice esinde, Kazakistan ın dört bir köşesine Türkiye neticesinde, Kazakistan’ın sevgis ssi ve dini hizmetlerin ulaştırılması sağlanmıştır. sevgisi

Kazakistan Diyanet İ. Başkanı kursiyerlerin mezuniyet töreninde.

Kursiyerler toplu halde.

Kursiyerler Enstitü mescidinde namaz kılarlarken.

Kursiyer imamlar, derste.

Kursiyer imamlar derste hocalarını dinlerlerken.


ŞAMALGAN İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU *Statü: Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet *St İşleri Başkanlığı’na bağlı, 3 yıllık ilahiyat meslek İşle yük yüksekokulu. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Tatbikat camii.

ona aylı diploma diplom almakta ve Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı tar rafından di tarafından din görevlisi olarak vazifelendirilmektedir. *Tarihçe:

22008-2009

öğretim

yılında

eğitime

başlayan okul, halihazırda 10 öğretim elemanı ve 85 başla yan oku öğrenci devam etmektedir. öğren nci ile eğitime eğ Camide öğrencilere sohbet yapan Osman Nuri Topbaş Hocaefendi.

*Mezunlar: olan öğrenciler, öncelikli olarak *Mez zunlar: Mezun M Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kazak camilere imam olarak atanmakta ve Başkanlığın camil çeşitli çeşi tli kurumlarında görev almaktadırlar. Okul binası.

Sınıflardan biri.

Konferans dinleyen öğrenciler.

Bilgisayar sınıfı.

Yemekhanede yemek yiyen öğrenciler.


KALKAMAN YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ *Statü: Şefkat Yolu Derneği’nin Kazakistan’daki *St par partneri Kazakistan 2030 Vakfı’na bağlı olarak açı açılmış, 3 yıllık yüksek ihtisas merkezi. Öğrenciler, Kaz Kazakistan genelinde Şefkat Yolu Derneği’nin spo o sponsorluğu ve eğitim desteği ile faaliyette bulun İlahiyat Meslek Yüksek Okulu’nu bitirmiş nan Kalkaman Yüksek İhtisas Merkezi, Almatı.

öğrre öğrenciler arasından seçilerek alınmaktadır.

*Tarihçe: 2012-2013 öğretim yılının başında *Ta eğit eğitime başlayan merkezde, halihazırda 20 öğrenci eğit ve öğretim görmektedir. eğitim Merkez binanın önden görünüşü.

*Mezunlar: *M Mezunlar: Mezun olan öğrenciler, öncelikli olarak Kaazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kazakistan şehir müftülüklerinde görev almakta, şehirlerin şehir meerkeez camilerine imam olarak atanmaktadırlar. merkez Merkezin mescidinde öğrenciler namazda.

Merkezin içten görünüşü.

Merkezin ders salonu.

Merkezin yatak odalarından biri.

Merkezin bahçesinde yer alan yemekhane binası.


ALMATI KIZ KUR’AN KURSU *Statü:

Kazakist Kazakistan

Diyanet

İşleri

Başkanlığı

tarafından izinli Ku Kur’an kursu. Kurstan mezun olan öğrenciler, Diyanet Diyane İşleri Başkanlığı tarafından yapılan imtihan neticesinde ne kurs bitirme diploması almaktadırlar. eğitime başlamış olup bu *Tarihçe: 2000 yılında yı tarihten itibaren yüzlerce y öğrencinin eğitim alması Halihazırda 30 öğrenci ile eğitime sağlanmıştır. Hali devam etmektedir etmektedir. *Mezunlar: Kursu tamamlayan başarılı öğrenciler Türkiye'ye

gönd gönderilip

eğitimlerini

Kurs binası dış görünüş.

tamamlamaları sa ğlanmaktadır. sağlanmaktadır.

K eğitim ği i alan l öğrenciler öğ il d derss esnasında. d Kursta

Kursu un yatakhanesinden bir kesit. kesit Kursun

Kurstaki mescit.

Kursun dolaphanesi. Kursun

Türkiye'de


ALMATI BÖLGESİ YAYGIN EĞİTİM KURSLARI *Statü: Bölgede Şefkat Yolu Derneği’nin partneri *St ola olarak hizmet veren Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Vakfı’nın sponsorluğu ve Gen eğit eğitim desteği ile İl Müftülüklerinden izinli yaygın eğitim kursları. eğit *Ta Ta a *Tarihçe: 2004 yılından itibaren bu kurslar yaygın Almatı bölgesi mahalli kurslarından biri.

biçi i biçimde

bölgede

hizmet

vermektedir.

Kurs

öğr re öğretmenleri, Şefkat Yolu Derneği’nin destekleriyle eğit t eğitim ve öğretimini sürdüren İlahiyat Meslek Yük Yüksekokulları

mezunlarından

seçilmektedir.

Bölg Bölgede 10 gündüzlü kursta eğitim verilmekte olup yak yaklaşık 1000 öğrenci eğitim görmektedir. Biri güz, diğe eri bahar dönemi olmak üzere yılda iki defa kurs diğeri Isıkgöl’de mahalli kurs.

öğrencileri, vakfın görevlendirdiği öğretim kadrosu ile öğre en imt ih imtihan

edilmekte,

başarı

değerlendirmeleri

yap ılm yapılmaktadır. Her hafta kurslar muntazaman vakfın maha kurs sorumlusu tarafından dolaşılmakta ve mah mahalli gerek gerekli inceleme ve denetlemelerde bulunulmaktadır. *Mez *Mezunlar: Kursu başarıyla bitiren öğrenciler ödüllendirilm mektte, başta Şefkat Yolu Derneği’nin sponsoru dirilmekte, İlköğretim okullarında açılan kurslardan.

Kurslardan biri.

Kurslarda yapılan dönemlik imtihanlardan.

olduğ ğu okullara o olduğu yönlendirilmektedirler.

Başarılı öğrencilere hediye kitap dağıtımından.

Almatı’da mahalli kurslardan biri.


Dernek Mütevellisi Ahmet Ziylan Bey Kazakistan'da öğrencilere hitap ederken.


KAZAKİSTAN 2030 KAZAK-TÜRK GENÇLERİ YARDIMLAŞMA VAKFI

ASTANA ŞUBESİ *Statü: Şefkat Yolu Derneği’nin Kazakistan’daki part*St ner neri Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Vakfı, Kazakistan kanunlarına göre kurulmuş olup bu vakfın Çimkent şubesidir. Kazakistan Diyanet İşleri Astana Vakıf Şube Binası

Baş şka Başkanlığı ile yapılan protokol gereği, Kuzey Kazakistan n bö bölgesinde eğitim çalışmaları yürütmektedir.

*Tarih *Tarihçe: Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Vakfı, 1998 yılında Kazakistan Adalet Yardım Bakan n Bakanlığı’ndan onaylı olarak kurulmuştur. Diyanet İşleri Bşk. Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Vakfı Ziyaretlerinde

*Faali i *Faaliyetler: Vakfın Astana şubesi, 2007 yılından itibare e bölgede şu çalışmalarda bulunmaktadır: itibaren 1) Eğit Eğitim, 2) Hayır Hay Faaliyetleri, 3) Seminerler, Sem 4) Kurban Kur Organizasyonları.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi Vakıfta Kazak Dostlarımızla

Vakıf Müdür Odası

Vakfın Seminer Salonu

Vakfın Kütüphanesi

Vakfın Misafir Odalarından Biri


KAZAKİSTAN 2030 KAZAK-TÜRK K GENÇLERİ YARDIMLAŞMA VAKFI

ASTANA ŞUBESİ 1) Eğitim: Her gün vakıf merkezinde sabahın erken en nsaatlerinde başlayan ve kadınlı-erkekli gruplar halinşde gece geç vakitlere kadar devam eden eğitim çalışmalarına, günlük 100’den fazla kişi katılmaktadır. im m 2) Hayır Faaliyetleri: Astana ve civarındaki yerleşim akk, alanlarında yaşayan muhtaç kişiler tespit edilip erzak,

Vakıfta Bir Bayram Kutlama Yemeği

taap elbise ve öğrenciler için kırtasiye malzemesi ile kitap yardımı yapılmaktadır. 3) Seminerler: Haftanın belli gün ve gecelerinde bir em aile sıcaklığı içerisinde konunun uzmanlarınca hem pılerkek hem de kadınlara seminer çalışmaları yapılmaktadır. n nda 4) Kurban Organizasyonları: Kurban bayramlarında Türkiyeli hayır sahiplerinin kurbanları büyük bir titiztiz-

Vakıfta Anneler ve Çocukların Bayram Neşesi

likle kesilmekte ve muhtaç ailelere dağıtılmaktadır. ırr. Tüm bu çalışmalar, Türk-Kazak dostluğuna ciddi iddi ddi biçimde

katkı

sağlamaktadır.

Zaman

zaman man

Türkiye’den bölgeye gelip Kazak halkı ile bir araya raya gelen üst düzey misafirler sayesinde, Türkiye’nin ’nin sıcak alakası ülke halkına hissettirilmekte ve bu sayede Türkiye’ye olan teveccühün daha da arttığı artttığı tığı gözlenmektedir.

Vakıf Seminerlerinden Biri

Kurban Dağıtım Organizasyonlarından Biri

Kurbanlar Hijyenik Ortamlarda Kesiliyor

Ve Muhabbetle Dağıtılıyor

Vakıfta Türk Misafirlerle Kazak Dostları Bir Arada


NUR ASTANA İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Okulun yanında yer aldığı Nur Astana Camii

Nur Astana İlahiyat Meslek Yüksekokulu

*Sta Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri *Statü: Başkanlığı’na bağlı, 3 yıllık, yatılı ilahiyat meslek yüksekoBaşk kulu kulu. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı diploma alma almakta ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlisi olarak o vazifelendirilmektedir. Okul, Şefkat Yolu Derneği’nin ülkedeki partneri Kazakistan 2030 Kazak-Türk Dern Gençleri Yardımlaşma Vakfı’nın destek ve himayelerinde Genç eğitimine eğiti m devam etmektedir. *Tarihçe: 2007-2008 öğretim yılında eğitime başlamıştır *Tari ih halen ve ha a eğitim, 15 öğretim üyesi ve 105 öğrenci ile devam etmektedir. Öğretim kadrosu, Şefkat Yolu Derneği’nin etme ülkedeki partneri Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri ülked Yardımlaşma Vakfı’nın destek ve himayelerinde eğitim Yardı veren Çimkent İlahiyat Fakültesi’ni bitirip Türkiye’de Haseki Eğitim Merkezi’nden mezun olmuş öğretim Hase elemanlarından oluşmaktadır. Ayrıca vakıf, okulun eğitim elem müfredat ve programlarını hazırlayıp Kazakistan Diyanet müfre İşleri Başkanlığı’nın onayından sonra uygulamaya koymakta ve eğitim koordinatörlüğü aracılığı ile eğitimi ko oym sürekli sü ürek denetlemektedir. *Mezunlar: Okuldan şu ana kadar birçok öğrenci mezun *M Mez olmuştur. Mezun öğrenciler, Kazakistan Diyanet İşleri olm mu Başkanlığınca camilere imam olarak atanmakta, bir kısmı Ba da Almatı’daki Nur Mübarek İslam Üniversitesi’ne kayıt olmak suretiyle lisans eğitimlerini tamamlamaktadırlar. olm de, başta Kazakistan Diyanet İşleri BaşkanlıBu u öğrenciler öğ olmak ğı olm mak üzere Yüksek Din Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda Ba akan nlığı’nda çeşitli görevler almaktadırlar.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi okulu ziyaretlerinde.

Öğretim elemanları ve öğrenciler toplu halde.

Okulun içinden bir kesit.

12 kişilik sınıflarda yapılan derslerden biri

Öğrenciler yemekhanede..


ORAL İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Okulun yanında yer alan asırlık tatbikat camii.

Oral İlahiyat Meslek Yüksekokulu

Okulun açılış töreninden; Diyanet Bşk. ve Şehir Valisi ile beraber.

Öğrenciler bir arada.

Öğrenciler bir ders esnasında.

*St *Statü: Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşle İşleri Başkanlığı’na bağlı, 3 yıllık yatılı ilahiyat meslek yüksekokulu. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yük onaylı diploma almakta ve Diyanet İşleri Başkanlığı ona tarafından din görevlisi olarak vazifelendirilmektedir. tara Kuzeybatı Kazakistan’ın Rusya sınırında yer alan bu Kuz şşehir, nüfus yapısı nedeniyle en fazla dini hizmet şeh ihtiyacı ihti iy hissettiren kuzey illerden bir tanesidir. *Ta a *Tarihçe: 2008-2009 öğretim yılında eğitime başlayan n okul, halihazırda 8 öğretim elemanı ve 50 öğrenci ile eğitimine e devam etmektedir. Açıldığından itibaren oku okula, Şefkat Yolu Derneği’nin ülkedeki partneri Kaz Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Vak Vakfı destek ve himayede bulunmuş, Çimkent İlahiyat Fakültesinden mezun olup da Türkiye’de eğitim alm ş; yüksek lisans yapmış ve Haseki Eğitim almış; Mer rkez bitirmiş mezun öğrencilerini öğretim üyesi Merkezi’ni olar rak görevlendirmiştir. Yine vakıf, eğitim koordinaolarak törl üğü törlüğünde yapılan ve Kazakistan Diyanet İşleri Baş şkan Başkanlığı’na onaylatılan eğitim programlarının hazırla haz hazırlanıp uygulatılmasında ve denetlenmesinde üstün ggayret göstermektedir. *Mezu unlar: Mezun olan öğrenciler, öncelikli olarak *Mezunlar: Kazaki Kaza stan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiKazakistan lere imam im mam olarak atanmakta ve Başkanlığın çeşitli kuru umlarında görev almaktadırlar. kurumlarında

Okulun içinden bir görünüş.

Başka bir dersten


KAZAKİSTAN 2030 KAZAK-TÜRK GENÇLERİ YARDIMLAŞMA VAKFI

ÇİMKENT ŞUBESİ *Statü: Şefkat Yolu Derneği’nin Kazakistan’daki part*S neri Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşne ma Vakfı, Kazakistan kanunlarına göre kurulmuş olup m bu u vakfın Çimkent şubesidir. Kazakistan Diyanet İşleri Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Çimkent vakıf şubede.

Başkanlığı ile yapılan protokol gereği, Güney KazakisBa aş tan ta n bölgesinde eğitim çalışmaları yürütmektedir. *T Ta *Tarihçe:Kazakistan

2030

Kazak-Türk

Gençleri

Yar Yardımlaşma Vakfı, 1998 yılında Kazakistan Adalet Bak Bakanlığı’ndan onay alınmak suretiyle kurulmuştur. *Fa aal *Faaliyetler: Vakfın Çimkent şubesi, kurulduğu 1998 tar ihi tarihinden itibaren, bilhassa Güney Kazakistan’da: Vakfın Çimkent Şubesi.

1) E Eği Eğitim, 2) Yardım Yar Y Faaliyetleri, 3) Seminerler, Sem S 4) Programlar, P Pro 5) Kurban Ku Organizasyonları. Kazak Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençleri Yardımlaşma Vakfı ı Vakfı’nın bu faaliyetlerini ve bu çalışmaların etkilerini kısac kısaca şöyle izah edebiliriz.

Diyanet İşleri Başkanı Çimkent vakıf şubede.

Müşavirimiz Sayın MUstafa Yıldız Çimkent vakıf şubede.

Türk-Kazak misafirler vakıf şubede bir arada.

Vakıf şubenin şehirde organize ettiği programlardan biri.

Vakıf şubenin misafir hanesinden bir kesit.


KAZAKİSTAN 2030 KAZAK-TÜRK GENÇLERİ YARDIMLAŞMA VAKFI

ÇİMKENT ŞUBESİ 1)Eğitim: Kazakistan 2030 Kazak-Türk Gençlerii n Yardımlaşma Vakfı Çimkent Şubesi, Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol gereğii m 1998 yılından itibaren bölgede örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2)Yardım Faaliyetleri: Fakir ailelere ve öğrencilere,, periyodik olarak; erzak, elbise, kitap ve kırtasiyee yardımında bulunulmaktadır. 3)Seminerler: Haftalık periyotlarla halka vee öğrencilere yönelik, geniş katılımlı seminerr çalışmaları yapılmaktadır. 4)Programlar: Dini ve milli bayramlarda, mübarek gün ve gecelerde, şehrin en büyük tiyatro salonlarında programlar yapılmakta ve bu programlar halktan yoğun ilgi görmektedir. Yine ramazan aylarında geniş katılımlı iftarlar verilmektedir. 5)Kurban Organizasyonları: Vakıf, her yıl Türkiye’den ’den kendilerine verilen vekaletler ile Türkiyeli iyeli Müslümanların kurbanlarını bölgede sıhhatli ortamamlarda kesmekte ve bölge halkına dağıtmaktadır. Tüm bu çalışmalar, bölge insanının Türkiye ile olan dostluğuna ciddi ölçüde katkı sağlamaktadır. Ayrıca yrıca bölgede ticari faaliyetlerde bulunan Türk-Kazak azak işadamlarının muhtelif seminer programlarıyla vakıf v vesile şubesinde bir araya getirilmesi, yakınlaşmalara ve esilee olmaktadır.

Vakıf şubenin verdiği iftarlardan bir kesit.

Seminer çalışmalarında şehir imamları ve öğrenciler.

Kurban organizasyonundan.

Kurban dağıtımında Kazak aksakal dua ederken.

Kız öğrencilere kitap ve kırtasiye yardım dağıtımından.

Vakfın organize ettiği programda şehir valisi ve müftüsü ile.

Yardım dağıtımından bir görüntü.


ÇİMKENT İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU ERKEKLER BÖLÜMÜ *Statü: Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet *St İşle İşleri Başkanlığı’na bağlı, 3 yıllık yatılı ilahiyat meslek yük k yüksek okulu. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ona a diploma almakta ve Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı Okulun tatbikat camiinde cuma vaazı yapan bir öğrenci.

tar a tarafından din görevlisi olarak vazifelendirilmektedir. *Ta *Tarihçe: 1998-1999 öğretim yılında eğitime başlayan oku okul, Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olar olarak, 23 öğretim üyesi ve 182 talebesi ile eğitim faa faaliyetlerini sürdürmektedir. *Me *Mezunlar: Mezun olan öğrenciler, öncelikli olarak Kaz za Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından

Okul binası.

cam mi camilere imam olarak atanmakta, Kazakistan Milli Eğit ti Bakanlığı ve Yüksek Din Kurulu'nda görev Eğitim alma alm almaktadırlar. Başarılı mezunlar seçilerek Türkiye’de Diyan Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı yüksek ihtisas kuru kurumlarında

eğitim

görmektedirler.

Türkiye’de

muh telif ilahiyat fakültelerinde master ve doktora muhtelif yapa an mezunlarımız bulunmaktadır. yapan Dernek başkanı Diyanet İ. Başkanı ile okulu açarken.

200 kişilik öğrenci yurdu.

Sınıflardan birinde ders yapan öğrenciler.

Konferans salonunda öğrenciler.

Yemekhanede aşçılar yemek pişirirken.


ÇİMKENT İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU KIZLAR BÖLÜMÜ *Statü: Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet *Sta İşleri Başkanlığı’na bağlı, 3 yıllık ilahiyat meslek İşler yüksekokulu. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüks onaylı diploma almakta ve Diyanet İşleri Başkanlığı onay Okul binası.

hanımlara yönelik irşat faaliyetlerinde ttarafından arafından hanımla görevlendirilmektedirler. Kazakistan genelinde din görevlendirilmekted göre eğitimine yönelik b bu statüde eğitim veren tek okul olma özelliğine sahi sahiptir. *Tarihçe: 1998-1999 öğretim yılında eğitime başlayan okul, Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı D olarak, 16 öğretim üyesi ve 110 öğrencisi ile eğitim

Öğrenci yurdu.

faaliyetlerini sürdürmektedir. faaliyettlerini sürdürm *Mezunlar: Mezun olan öğrenciler, öncelikli olarak *Mezunl *M M Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kazakis camilerde hanımlara yönelik irşat faaliyetlerinde camiler görevlendirilmektedirler. Başarılı mezunlar seçilerek görevle Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kur’an Türkiye kurslarında kurslarında

din

eğitimine

yönelik

pedagojik

formasyon formasyyon almaktadırlar. Öğrenciler toplu halde.

Öğrenciler bir ders esnasında hocalarını dinlerlerken.

Sınıf öğrencileri derste.

Okul kütüphanesi.

Bilgisayar sınıfı..


TÜRKİSTAN İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU

HAZIRLIK BÖLÜMÜ *Statü: Çimkent’te Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet *Sta İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak eğitim veren Çimkent İşler İlahiyat Meslek Yüksekokulu’nun 1 yıllık hazırlık İlahi İlah Okul tatbikat camii.

bölümü. bölü ü

*Tarihçe: 1998-1999 öğretim yılında hazırlık bölümü *Ta Tar olar olarak açılan okul, uzun yıllar Çimkent’teki İlahiyat Meslek Mes sle

Yüksekokulu’na

yüzlerce

öğrenci

kaz an kazandırmıştır. Okulda, 10 öğretim görevlisinin nezaÖğrenciler Toplu Halde

reti nd 80 talebe eğitim almaktadır. 10 kadar öğrenci retinde yapmaktadır. de hafızlık ha h

*Mez *Mezunlar: Mezun olan öğrenciler, imtihanla Çimkent İlahiyat İlahiy Meslek Yüksekokulu’na kabul edilmektedirler. İlah Sınıflardan biri.

Okul binası.

Yemekhane

Hafızlık yapan öğrenciler

Okulda yapılan halka yönelik seminerlerden.


DARUL-ERKAM ERKEK ORTA ÖĞRENİM KURSU VE YURDU *Statü: Kazakistan Adalet Bakanlığı’nın izniyle kuru*St lan Daru’l-Erkam Vakfı’nın hizmetlerine Şefkat Yolu Der Derneği’nin bölgedeki partner kuruluşu Kazakistan 203 2030

Kazak-Türk

Gençleri

Yardımlaşma

Vakfı

arac aracılığıyla sponsor olduğu ve eğitim kadrosunu kendi me z mezunlarından Kursun tatbikat mescidi; Darul-Erkam Camii.

oluşturduğu

orta

öğretim

öğre e öğrencilerine yönelik yurt ve eğitim birimi.

*Tar *Tarihçe: 2009-2010 öğretim yılında yeni binasında eğit eğitim ve öğretime başlayan yurtta 8 öğretmenin nez ar nezaretinde 70 öğrenci eğitim görmektedir. Kurs ve cami.

*Me ezu *Mezunlar: Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler daha sonra

Kazakistan'daki

muhtelif

üniversitelerde

okum okuma imkanı elde etmektedirler. Bir kısmı da Türk kiy Türkiye’ye çeşitli üniversitelerde okumak üzere gönderil m mektedir. derilmektedir. Kurs öğrencileri bir ders esnasında toplu halde.

Öğrenciler yemekhanede.

Öğrenci velileri kursu ziyaretlerinde.

Öğrenciler bir seminer sırasında

Kursta icra edilen mevlit programında ziyaretçiler.


ÇİMKENT BÖLGESİ YAYGIN EĞİTİM KURSLARI *Statü: Bölgede Şefkat Yolu Derneği’nin partneri *Sta olarak hizmet veren Kazakistan 2030 Kazak-Türk olara Gençleri Yardımlaşma Vakfı’nın sponsorluğu ve Genç eğiti eğitim desteği ile İl Müftülüklerinden izinli yaygın eğiti eğitim kursları. *Ta ar *Tarihçe: 1998 yılından itibaren bu kurslar yaygın Bölgede hizmet veren kurslardan biri

biçi m bölgede hizmet vermektedir. Kurs öğretmenbiçimde leri,, Çimkent İlahiyat Meslek Yüksekokulu’ndan mez mezun olan başarılı öğrenciler arasından seçilmektedir. Bölgede 14 gündüzlü kursta eğitim verilmekte olup toplam 1482 öğrenci eğitim görmektedir. Biri güz z, d güz, diğeri bahar dönemi olmak üzere yılda iki defa kurss ö öğrencileri, vakfın görevlendirdiği öğretim kadro-

Kızlara ait yaygın eğitim kursu

su ile imtihan edilmekte, başarı değerlendirmeleri yap ılm yapılmaktadır. Her hafta kurslar muntazaman vakfın mah ha kurs sorumlusu tarafından dolaşılmakta ve mahalli gerek gerekli incelemelerde bulunulmaktadır. *Mez *Mezunlar: Kursu başarıyla bitiren öğrenciler ödüllendirilm dirilmekte, başta Şefkat Yolu Derneği’nin sponsoru oldu uğ okullara yönlendirilmektedirler. olduğu

Kursların birinde öğrenciler

Cetsay’da bir kurs

Çardara’da bir kurs

Mankent’te bir kurs.

Kurs öğrencileri hocalarıyla birlikte


KARGALI ORTA ÖĞRENİM YURDU Statü: Vakfın tüzüğünde yer alan eğitim yaptırma Statü misyo misyonuna uygun olarak açılmış, yasal orta öğrenim yurdu. Şefkat Yolu Derneği, ülkedeki partneri aracılığı ile yurdu bu müesseseye m sponsor olmuş, eğitimine hem maddi bakım m bakımdan

hem

de

programlarının

hazırlanması

nokta a noktasında katkı sağlamıştır. Osman Nuri Topbaş Hocaefendi öğrencilerle birlikte.

Tarih hç 1998 yılında, Çimkent’teki İlahiyat Fakültesine Tarihçe: öğren n yetiştirmek üzere bir yıllık hazırlık kursu olarak öğrenci açılm açılmıştır. Yüzlerce öğrenciyi okutmuş ve mezun ederek söz konusu k fakülteye hazırlamıştır. Okul 2005 yılından itibar itibaren orta öğrenim öğrencilerinin kalıp eğitim aldık la iki yıllık yurt haline çevrilmiştir. aldıkları Kargalı Orta Öğrenim Yurdu

Mezun Mezu Mezunlar: Bu eğitim kurumu, uzun yıllar ilahiyat fakültelerin telerine öğrenci yetiştirmiş, yurt haline çevrildikten sonra da Kazakistan’ın muhtelif üniversitelerine öğrenc kazandırmıştır. Mezunlarından bazıları da öğre öğrenci Türk kiy Türkiye’ye gelerek çeşitli üniversitelerin muhtelif fakülteler rin okuma imkanı bulmuşlardır. telerinde Öğrenciler toplu halde.

Sınıflardan biri.

Öğrenciler bilgisayar sınıfında.

Öğrenciler yemekhanede.

Öğrenciler bir sohbette.


HİKMET YAYINEVİ *Statü:Kazakistan kanunlarına göre kurulmuş, resmi, *S lisanslı basın-yayınevi. Neşredilen eserler, Kazakistan lis D Diyanet İşleri Başkanlığı ve ülkedeki basın yayın ile ilg ilgili resmi makamların iznine tabidir.

*T *Tarihçe: 2007 yılında kurulmuştur. Hikmet Yayınevi'nin neşrettiği Kazakça kitaplardan bir grup.

*F Faali *Faaliyetler: Kitap, dergi, takvim, broşür, CD basım ve da ağıtı dağıtımı. Bugüne kadar 54 Kazakça, 11 Rusça toplam 655 kit kkitap, 3 adet CD, 8 tane kartela Türkçe’den Kaza ak Kazakça’ya tercüme edilerek basılmıştır. Her iki ayda bir “Rahmet “ Samalı” adlı Kazakça bir dergi, Yayınevi yazı işleri müdürü odası.

yayın ne yayınevimiz tarafından hazırlanarak basılmaktadır.

Yayın Yayınlanan eserler, ülkedeki kütüphaneler başta olma olmak üzere, üniversitelere, ilköğretim okullarına gönd gönderilmekte, ilahiyat alanında eğitim ve öğretim faali ye gösteren fakülte, yüksek okul, Kur'ân faaliyeti kurs lar ve camilere hediye edilmektedir. kursları Yayınevi redakte bölümü ve çalışanları.

Yayınevi dizayn odası.

Yayınevinin neşrettiği kitap ve dergiler toplu halde.

Yayınevinin neşrettiği Rahmet Samalı dergisi.

Yayınlanan kitap ve CD’lerden bir kesit.


KIRGIZİSTAN Bişkek


GENÇLİĞE YARDIM VAKFI *S *Statü: Şefkat Yolu Derneği’nin Kırgızistan’daki partne Gençliğe Yardım Vakfı, Kırgızistan kanunlarına neri gö göre kurulmuş olup Kazakistan Diyanet İşleri Ba Başkanlığı ve Oş Devlet Üniversitesi ile yapılan pr protokol gereği, ülkede eğitim ve hizmet çalışmalarını yü yürütmektedir. Vakıf binası.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi vakfı ziyaretlerinde.

*T Ta *Tarihçe:Gençliğe Yardım Vakfı, 2002 yılında Kı rg Kırgızistan Adalet Bakanlığı’ndan onay alınarak ku uru kurulmuştur.Vakfın kurulmasında, Ahmet Kaya, kaard kardeşleri Mustafa Kaya ve muhterem pederleri Meh Mehmet Kaya Beylerin 1991 yılında ülkeye gelip de Saay Cumhurbaşkanı Almazbek Atambey’in “Gelin, Sayın Kı rg Kırgızistan’da din eğitimini birlikte başlatalım” teklifinee gösterdikleri yakın alaka mühim rol oynamış, o tarih tarihten itibaren yaptıkları maddi ve manevi deste desteklerle Gençliğe Yardım Vakfı Kırgızistan’da bereek bereketli hizmetler icra etmiş ve halen de etmektedir. Bilh ha Bilhassa Kırgızistan’ın girdiği bu yeni dönemde Gen Genç Gençliğe Yardım Vakfı, ülkedeki toplumsal barışı sağla sağlamada eğitim alanına büyük destek vermekte, geleccek nesillerin eğitilmesinde rol üstlenecek gelecek kadro olaarın yetiştirilmesine azami itinayı göstermekkadroların tedir. tedir.

Müdür odası.

Vakıf içinden bir görünüm.

Vakıf seminer salonu.

Vakıfta Türk-Kırgız dostluk yemeklerinden biri.

Kutlu doğum organizasyonlarından birinde.


GENÇLİĞE YARDIM VAKFI *Faaliyetler: Vakıf, 2000 yılından itibaren Kırgızistan’da şu çalışmaları yapmaktadır: 1)Eğitim: İleride anlatılacağı üzere Şefkat Yolu Derneği’nin in destek ve himayelerinde Kırgızistan’daa hizmet çalışmala çalışmaları arı yapan Gençliğe Yardım Vakfı, merkezi başkent olmak aşkent Bişkek olma ak üzere bir dizi eğitim faaliyeti yürütmektedir. tedir. Bir fakülte, biri biiri erkek diğeri kız olmak üzere iki Kur’an kursunun tüm eğitim m program ve giderlerini karşılayan vakıf, çalışmalarını kıf, bu çalışmaların nı Türkiye’den getirdiği öğretim görevlileri ve Türkiye’de akadeakadeemik çalışmalar yapan mezunları ile gerçekleştirmektedir. ekleştirmektedir. 2)Basın-Yayın: Vakıf, kurmuş olduğu Başak kitap şak Yayınevi ile kita ap ve dergi basımı gerçekleştirmekte ve halkın istifadesine sunmaktadır. 3)Hayır Faaliyetleri: Bişkek ve civarındaki ki yerleşim alanlarında yaşayan muhtaç kişiler tespit edilip lip erzak, elbise ve öğrenciler için kırtasiye malzemesi ile kitap yardımı yapılmaktadır. lık periyotlarla erkek 4)Seminerler: Vakıf merkezinde, haftalık arı yapılmaktadır. Bu B ve kadınlara yönelik seminer çalışmaları lgi ve şuurlanmal arı çalışmalardan katılımcıların manevi bilgi şuurlanmaları hedeflenmektedir. yramlarında Türkiyeli Türkiyyeli 5) Kurban Organizasyonları: Kurban bayramlarında kesilmekkte hayır sahiplerinin kurbanları büyük bir titizlikle kesilmekte ve muhtaç ailelere dağıtılmaktadır. uğuna ciddi biçimde biçimde Tüm bu çalışmalar, Türk-Kırgız dostluğuna bölgeeye katkı sağlamaktadır. Zaman zaman Türkiye’den bölgeye üzey misafirler say yeyegelip Kırgız halkı ile bir araya gelen üst düzey sayek kte sinde, Türkiye’nin sıcak alakası ülke halkına hissettirilmekte Türkiye ye olan teveccühün daha da artt ttığı ığı ve bu sayede Türkiye’ye arttığı gözlenmektedir.

Vakfın yardım ettiği Kırgız ailelerden biri.

Vakfın tertip ettiği Çanakkale Şehitlerini Anma programından.

Vakfın yayınevi bünyesinde organize ettiği imza günlerinden.

Vakfın organize ettiği Din Eğitimi Sempozyumu’ndan.

Vakfın eğitim programlarına katılan kız öğrenciler.

Kurban organizasyonundan.

Kurban dağıtım faaliyetlerinden.


OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ ARAŞAN TEOLOJİ FAKÜLTESİ *Statü: Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı *Sta Bişkek’teki Oş Devlet Üniversitesi’nin 5 yıllık Teoloji Bişk Fakültesi. Şefkat Yolu Derneği’nin ülkedeki partneri Fakü Gençliğe Yardım Vakfı tarafından Oş Devlet ÜniversiGenç tesi ile yapılan anlaşma gereği kurulmuş ve vakfın destek ve himayeleriyle eğitim bugüne kadar dest gelmiştir. gelm lm Bişkek'teki Araşan Teoloji Fakültesi ve Camii.

*Tarihçe: 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında açılan *Ta ar fakülte, 27 öğretim üyesi ve 165 öğrenci ile yeni fakü ü binasında eğitime devam etmektedir. 2011 yılında, bina a fakülte binasının yanında yapımına başlanan 200 fakü kişilik kişi

öğrenci

yurdu,

2012

yılı

başında

tamamlanmıştır. tam *Mezunlar: Kurulduğundan itibaren çok sayıda *Me mezun mez zu vermiştir. Mezun öğrencilerin en başarılı Fakülte Camii

olanları olan nla Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde okutulmaktadır. İsta an Merkezi Mer rke

başarıyla

bitiren

öğrenciler,

seçilerek

Türkiye’deki muhtelif İlahiyat Fakültelerinde doktora Tür kiy yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca mezun öğrenciler, yapm Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı, Kırgızistan Diyanet Kırgız İşleri

Başkanlığı

Komitesi’nin Komit Fakültedeki sınıflardan biri.

Fakülte Kütüphanesi

Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Kaya Bey öğrencilerle.

ve

çeşitli

Kırgızistan

Yüksek

kademelerinde

Din görev

almaktadırlar. almak ktadırl

İnşaatı yeni tamamlanmış 200 kişilik öğrenci yurdu.

Yemekhaneden bir görüntü.


BİŞKEK KIZ KUR’AN KURSU *Statü: Kırgızistan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı, *Sta bir yyıllık gündüzlü Kur’an kursu. Mezun olan öğrencilere, Kırgızistan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sertifika verilmektedir. sert

Kız Kur’an kursu önünde öğrenciler.

*Tar rihç 2003 yılında eğitime başlayan kurs, 8 öğret*Tarihçe: menin nezaretinde 163 gündüzlü öğrencisi ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kursta görev ve öğretim öğre Türkiye’de eğitimlerini tamamlayapan öğretmenler, ö hoca hanımlardan oluşmaktadır. mış hoc

Sınıflardan birinde.

*Mezunlar: Kurstan mezun olan öğrencilerin en başa*Mezunla rılı olanları olanla Türkiye’ye getirilip Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurslarda bilgi ve becerilerini daha Başkanlığ sonra Kırgızistan’da çeşitli eğitim da geliştirdikten gelişti kurumlarında görev almaktadırlar. kurumları Öğrenciler derste.

Öğrenciler mütalaa saatinde.

Öğretmenler odası.

Kursun kütüphanesi.

Misafir odası.


ARAŞAN HAFIZLIK KUR’AN KURSU *Statü: Şefkatyolu Derneği’nin Kırgızistan kanunları*St na göre kurulan ülkedeki partneri Gençliğe Yardım Vakfı’nın tüzüğü gereğince açılmış, Kırgızistan DiyaVak net İşleri Başkanlığı’ndan izinli, Bişkek’teki 3 yıllık yat yatılı hafızlık Kur’an kursu. *Tarihçe: 2011 yılında faaliyete başlayan kursta 25 *Ta *T ar Kurs binası.

öğre öğrenci yatılı olarak eğitim görmekte, hafızlık yap p yapmaktadır. İlk defa 1992 yılında Ahmet Kaya Beylerin

aracılığı

ile

ülkeye

gelen

Abdullah

İşler

Hocaefendi’nin başkanlığında 9 kişiyle açılan kurs, Hoc H daha dah sonra öğrenci sayısını arttırmış, on yılda civar ülke ülkelerden gelen öğrenciler de dahil beş yüz civarında öğre okumuş, bunların bir kısmı da hafız olmuştur. öğrenci 200 02 yılında Araşan Teoloji Fakültesi’nin açılmasıyla 2002 Kurs binasının içerisinde yer aldığı bahçe.

h bu hizmete bir müddet ara verilmiş ve daha sonra tekrra aynı hizmetin yapılması gündeme gelmiştir. tekrar Bun nu üzerine yine aynı yerde Araşan Hafızlık Kur’an Bunun Kurssu açılarak eğitime başlamıştır. Kursu *Mez *Mezunlar: Eğitimlerini tamamlayıp mezun olacak öğğ nci öğren y ç başta ş öğrenciler daha sonra ilahiyat tahsili için Araşaan Teoloji Fakültesi olmak üzere muhtelif ilahiAraşan

Türkiye’den misafirlerin kursu ziyaretlerinden.

Öğrenciler, hocalarının nezaretinde derste.

Kurstaki derslerden bir görüntü.

faakü ültelerine yönlendirileceklerdir. yat fakültelerine

Prof. Dr. Ömer Çelik kurs talebeleriyle.

Öğrenciler derste.


BAŞAK YAYINEVİ *Statü: Kırgızistan kanunlarına göre kurulmuş, resmi, *St lisa lisanslı basın-yayınevi. Neşredilen eserler, Kırgızistan Diy Diyanet İşleri Başkanlığı ve ülkedeki basın yayın ile ilgili resmi makamların iznine tabidir. ilgi

O. N. Topbaş Hocaefendi yayınevindi kitaplarını imzalarken.

*Tarihçe: 2006 yılında kurulmuştur. *Ta a

*Mezunlar:Kitap, dergi, takvim, broşür basım ve *Me dağıtımı. dağ

Bugüne

kadar

22

kitap

Türkçe’den

Kırgızca’ya tercüme edilerek ülkede basılmıştır. Her Kırg iki aayda bir de “Ak Başat” adlı Kırgızca bir dergi, yayınevi yay ın tarafından hazırlanarak basılmıştır. Yayınevi sekreterliği.

Yayınlanan eserler, ülkedeki kütüphaneler başta Yay ın olmak olm ma üzere, üniversitelere, ilköğretim okullarına gönderilmekte, ilahiyat alanında eğitim ve öğretim gönd gön faaliyeti gösteren fakülte, yüksek okul, Kur'ân faaliy kursları ve camilere hediye edilmekte, Müslüman kursl halkla halkl a a ggerek satış yoluyla gerekse meccanen verilmek suretiyle suret tiylle buluşturulmaktadır. Yayınevi dizayn bölümü.

Yayınevi tercüme ekibi.

Yayınlar toplu halde.

Yayınlanan kitaplardan bir kısmı.

Ak Başat Dergisi.


Dernek Mütevellisi Ahmet Kaya Bey dernek başkanı Nurettin Korkut ile Kırgızistan'da.


MOĞOLİSTAN 1) Bayan Ölgiy 2) Hovd


MOĞOLİSTAN NUR VAKFI *Statü: Şefkat Yolu Dern Derneği’nin Moğolistan’daki partneri Nur Vakfı (Oyunı (Oyun Gegee San) Moğolistan kanunlarına

göre

kurulmuş ku

olup

Moğolistan

Müslümanları Dini İdaresi İdare ve Moğolistan Din Komitesi ile yapılan protokol ggereği, Moğolistan’da başta eğitim olmak üzere çeşitli eğit çeş hizmet faaliyetleri yürütVakfın Bayan Ölgiy’de yaptırdığı cami.

mek ktedir. mektedir. *Tarihçe: yılında Moğolistan’da *Ta arihçe: Nur Vakfı, 2008 2 kuru kurulmuş olup vakıf merkezi, Müslüman nüfusun yoğ yoğun olarak yaşadığı Batı Moğolistan’daki Bayan Ölg Ölgiy şehrindedir. *Faa *Fa *Faaliyetler: Nur Vakfı kurulduğu tarihten itibaren

Vakıf temsilcisine Moğolistan müftüsü plaket verirken.

bilh ha bilhassa Batı Moğolistan’da şu faaliyetleri yürütmekted ir tedir: 1) E ğ Eğitim, 2) B Ba Basın-Yayın, 3) Hayır Ha Faaliyetleri, 4) Seminerler, Se 5)) Kurban Kurb Ku ban Organizasyonları, 6) Ca ami İnşaatları. Cami

Vakfın eğitim verdiği kız öğrencilerden bir grup.

Vakfın eğitim verdiği erkek öğrencilerden bir grup.

Vakfın cami merkezli irşat faaliyetlerinden.

Vakfın tamir ettirdiği Sengel İmam-Hatip Lisesi.

Camide eğitim gören bir grup kız öğrenci.


MOĞOLİSTAN NUR VAKFI Şefkat Yolu Derneği’nin destek ve himayeleriyle Nur Vakfı, erde bulunmaktadır: Moğolistan’da şu faaliyetlerde 1)Eğitim: Nur Vakfı, erkek ve kızlara yönelik ikisi Bayan Ülgey’de, üçü Hovd şehrinde olmak üzere toplam 5 yatılı kurs açmış ve slar ile belli bir program çerçevesinde eğitim faaliyetlerini bu kurslar sürdürmeye başlamıştır. 2)Basın-Yayın: Vakıf, bazı dini kitapların Türkçe’den Moğolca’ya Moğolca’ya masını sağlamıştır. Halen bu faaliyetfaaliyeettercüme edilip ülkede basılmasını

Vakfın yaptırdığı başka bir cami.

lan kitaplar meccanen başta öğren nciler devam etmektedir. Basılan öğrenciler olmak üzere Müslüman halka dağıtılmaktadır. ına 3)Hayır Faaliyetleri: Nur Vakfı, Moğolistan’ın muhtaç halkına ere erzak ve yakacak yardımlarında bulunmakta, fakir öğrencilere kitap ve kırtasiye desteği sağlamaktadır. ftta4)Seminerler: Vakıf merkezi başta olmak üzere kurslarda haftak kta, lık periyotlarla, halka yönelik seminer çalışmaları yapılmakta,

Kurban organizasyonlarından.

ikramlarda bulunulmaktadır. ın nda 5)Kurban Organizasyonları: Bölgede kurban bayramlarında Türkiyeli Müslümanların vekaletleriyle kurbanlar kesilmektee ve fakir halka dağıtılmaktadır. ) ş ğ ogag 6)Cami İnşaatları: “Moğolistan’da camisiz köyy kalmasın!” sloganıyla harekete geçen vakıf, Türkiye’deki hayır sahiplerinin sahiplerrinin r destekleriyle birçok köye cami yaptırmış ve halen de yaptırmaya yaptırm m maya devam etmektedir.

Kurbanla sevinen çocuklar.

Vakıf yoksul ailelere kömür dağıtıyor.

Kurbanlar kesiliyor.

Kurban dağıtımını bekleyen Moğolistanlı müslümanlar.

Kurban dağıtımından.


BAYAN ÖLGİY ERKEK KUR’AN KURSU *Statü:Şefkatyolu Derneği’nin Moğolistan kanunları*St na göre kurulan ülkedeki partneri Nur Vakfı’nın tüz tüzüğü gereğince açılmış, Moğolistan Müslümanları Dini İdaresi’nden izinli, Bayan Ölgiy’deki yatılı erkek Din Kur’an kursu. Kursu bitiren başarılı öğrencilere, Kur r Moğolistan Müslümanları Dini İdaresi tarafından Mo ğ Kurs binası.

sertifika verilmektedir. sert t

*Tarihçe: 2010 yılında açılmış olup 3 öğretmen ve 20 *Ta yatılı yatı talebesi ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Öğrenciler toplu halde.

*Mezunlar:Eğitimlerini tamamlayıp mezun olan *M Me öğrenciler öğrre

daha

sonra

ilahiyat

tahsili

için

Kazakistan’ın Çimkent şehrinde, yine Şefkat Yolu Ka Derneği’nin destek ve himayelerinde eğitim yapan De Çimkent İlahiyat Meslek Yüksekokulu’nun erkek Çim bölümüne bölüm bö lümüne bir üst eğitim almak üzere gönderilmektedirler. dirler. Öğrenciler teneffüste.

Haydi çocuklar derse!

Öğrenciler sınıfta derste.

Öğrenciler akşam mütalaasında.

Şimdi yatmak zamanı.


BAYAN ÖLGİY KIZ KUR’AN KURSU *Statü: *St

Şefkatyolu

Derneği’nin

Moğolistan

kan kanunlarına göre kurulan ülkedeki partneri Nur Vak Vakfı’nın tüzüğü gereğince açılmış, Moğolistan Müslümanları Mü

Dini

İdaresi’nden

izinli,

Bayan

Ölgiy’deki yatılı kız Kur’an kursu. Kursu bitiren Ölg başarılı baş ş Kız Kur’an kursu binası.

öğrencilere,

Moğolistan

dini

idaresi

tarafından sertifika verilmektedir. tara a

*Tarihçe: 2009 yılında açılmış olup 5 öğretmen ve 30 *Ta a yatılı yatı talebesi ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kursun içinden bir görüntü.

*Mezunlar: Eğitimlerini tamamlayıp mezun olan *Meezun öğrenciler öğreenci

daha

sonra

ilahiyat

tahsili

için

Kazakistan’ın Çimkent şehrinde, yine Şefkat Yolu Kazzakis Derneği’nin destek ve himayelerinde eğitim yapan Derneğ Çimkent Çimken

İlahiyat

Meslek

Yüksekokulu’nun

kız

bölümüne bölümü bö üne bir üst eğitim almak üzere gönderilmektedirler. dirler. Kız öğrenciler toplu halde.

Kız öğrenciler bir seminerde toplu halde.

Kız öğrenciler derste.

Kursun içinden bir kesit.

Kız öğrenciler şehirde Kutlu Doğum programında.


HOVD KIZ KUR’AN KURSU *Statü: Şefkatyolu Derneği’nin Moğolistan kanunları*St na göre kurulan ülkedeki partneri Nur Vakfı’nın tüz tüzüğü gereğince açılmış, Moğolistan Müslümanları Dini İdaresi’nden izinli, Hovd’daki yatılı kız Kur’an Din kursu. Kursu bitiren başarılı öğrencilere, Moğolistan kur Müslümanları Dini İdaresi tarafından sertifika verilMü Kurs ve önünde öğrenciler.

mektedir. me k

*Tarihçe: 2010 yılında açılmış olup 2 öğretmen 15’i *Ta yatılı 20’si gündüzlü toplam 35 talebesi ile eğitim ve yatı öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. öğre ğ

Kursun içinden bir kesit.

*Mezunlar: Eğitimlerini tamamlayıp mezun olan *Me ez öğrenciler öğre e

daha

sonra

ilahiyat

tahsili

için

Kazakistan’ın Çimkent şehrinde, yine Şefkat Yolu Kaz za Derneği’nin destek ve himayelerinde eğitim yapan Dern Çimkent İlahiyat Meslek Yüksekokulu’nun kız bölüÇimk müne mün ü e bir üst eğitim almak üzere gönderilmektedirler. Kursun seminer salonu.

Öğrenciler toplu halde.

Öğrenciler derste.

Öğrenciler bir çay sohbetinde.

Şehirde bir programa katılan öğrenciler toplu halde.


TACİKİSTAN Duşanbe

TACİKİSTAN


TACİKİSTAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM-HATİP LİSESİ *Sta Şefkat Yolu Derneği üst düzey idarecileri 2011 *Statü: yılın yılında Tacikistan’a bir seyahat gerçekleştirmiş, başkent Duşanbe’de Tacikistan Diyanet İşleri Başkanı başk ile b bir görüşme yapmışlardır. Daha sonraki ziyarette Tacikistan Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir protokol Tacik yapılmış ve Başkanlığın yanında yer alan okul inşaatı yapı tam tamamlanmıştır. Tacikistan Diyanet heyeti Şefkat Yolu Derneği’nde.

Tacikistan Diyanet İşleri Başkanı derneği ziyaretinde.

*Tar ri *Tarihçe: Şefkat Yolu Derneği Tacikistan’da hizm m hizmetlerin koordinesi için bir yetkili atamış ve kuruolan İmam-Hatip Lisesi’nin eğitim lacak laca prog programlarını kendi eğitim koordinatörlüğünde hazır hazırlatarak uygulanması için Tacikistan Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde girişimde bulunmuştur ve bu hususta h Başkanlıkla mutabakata varılmıştır. İmam m İmam-Hatip Lisesi’nin, Şefkat Yolu Derneği’nin dest e ve himayeleri ile yatılı olarak 2012-2013 destek öğretim öğret t yılında 100 öğrencisi ile eğitime başlaması için ççalışmalar sürdürülmektedir. *Mezunlar:Mezun olacak öğrenciler, Tacikistan *Mez Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülkede, başta Diyan imamlık imam mlı olmak üzere muhtelif dini hizmetlerde görevlendirileceklerdir. görev vlendirileceklerdir.

2012-2013 öğretim yılında açılacak olan İmam-Hatip Lisesi.

Tacikistan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı İslam Koleji.

İslam Koleji öğretmenleri.

Dernek yetkilileri İslam Koleji öğrencileri ile.

Derneğin Bölge Eğitim Koordinatörü sınıfların birinde.


AFRİKA 1) Senegal 2) Moritanya 3) Gine 4) Gine Bissau 5) Gambiya 6) Liberya 7) Sierra Leone

AFRİKA


SENEGAL ŞEFKAT YOLU VAKFI

Dakar Şefkat Yolu Vakfı binası.

Vakıfta yapılan seminerlerden bir kesit.

*Statü: Şefkat Şe Yolu Derneği’nin Senegal’deki partneri Şefkat Yolu Vakfı (La Voie De La Charite), Senegal kanunlaolup Senegal Milli Eğitim Başkanlığı ile rına göre kurulmuş ku protokol gereği, ülkede eğitim ve hizmet çalışmalayaptığı prot rını yürütmektedir. yürütm Faaliyetleri: Şefkat Yolu Vakfı 2010 yılında, Sene*Yardım Fa Adalet Bakanlığı’ndan onay alınmak suretiyle gal Adale Senegal’de kurulmuştur. Kuruluş tüzüğünde, eğitim, Sen insani insa ani yardım yard gibi faaliyet alanları belirleyen vakıf, kısa zamanda büyük işlere imza atmaya muvaffak olmuştur. zam manda b Vakıf ikisi Türk toplam 6 kişi görev yapmaktaVak ıf Merkezi’nde Merke M dır. Sadece Sad dece Senegal ile sınırlı olmayan vakfın hizmet verdikomşu ülkelerden Moritanya, Gambiya, ği ülkeler üllkeller arasında, ar Gine, Bissau, Sierra Leone ve Liberya yer almaktadır. Gine e, Gine G Bu yönüyle yyön nüyle Dakar merkezli Şefkat Yolu Vakfı, bölgedeki hizmetlerde merkez rol üstlenmiştir. Zaman zaman vakıf hizm met yetkilileri yetk kilil bu ülkelere geçmek suretiyle başta kurban organizasyonu olmak üzere muhtelif hizmet faaliyetlerinde niza asyo bulunmaktadırlar. bulu unm Tüm m bu çalışmalar neticesinde bölge halklarının dostluğuciddi mesafeler alınmıştır. Zaman zaman nu kazanmada kkaz Türkiye’den bölgeye gelip yerli halk ile bir araya gelen üst Türk kiye düzey düz ey misafirler ile gruplar halinde Türkiye’yi ziyaret etmeleri sağlanan üst seviyede idareciler sayesinde, etmele Türkiye’nin sıcak alakası ülke halkına hissettirilmekte ve Türkiye Türkiye’ye olan teveccühün daha da arttığı bu sayede say gözlenmektedir. gözlen *Faaliyetler: Vakıf, 2010 yılından itibaren Senegal’de şu *Faaliy y çalışmaları çalışma l alları l yapmaktadır:

Türkiye’den gelen yardımlar Dakar’da.

Yardım dağıtımlarından biri.

Yardımla sevinen çocuklar.

Açılan su kuyularından biri.

İyi ki varsın TÜRKİYE!


SENEGAL ŞEFKAT YOLU VAKFI 1-Eğitim: Şefkat Yolu Derneği’nin destek ve himayelerindee zi Senegal’de hizmet çalışmaları yapan Şefkat Yolu Vakfı, merkezi r. başkent Dakar olmak üzere bir dizi eğitim faaliyeti yürütmektedir. iBiri erkek diğeri kız bölümleri olmak üzere iki farklı bina ve müştemilatta yatılı İslam Enstitüsü, yine yatılı bir erkek Kur’an kursu ve 17 n yaygın eğitim kursunun tüm eğitim program ve giderlerini karşılayan v vakıf, bu çalışmalarını Türkiye’den getirdiği öğretim elemanları ve ülkedeki yerel kadrolar ile gerçekleştirmektedir. hir, 2-Tarihçe: Başta Dakar olmak üzere Senegal’in muhtelif şehir, kasaba ve köylerinde yaşayan muhtaçlara erzak, elbise ve öğrenciler leer için kırtasiye malzemesi ile kitap yardımı yapılmaktadır. Bu konuda da Şefkat Yolu Derneği, Türkiye’den konteynerlerle insani yardım malzezeemelerini Senegal’e deniz yolu ile göndermekte ve ülkede dağıtılmasısını sağlamaktadır. 3-Su Kuyuları: Şu ana kadar Senegal’de açılan su kuyularının sayısı ısı 70’i bulmuştur. Civar ülkelerde açılan kuyularla bu sayı 100’ü geçmekektedir. Şefkat Yolu Derneği’nin Türkiye’de yaptığı kampanyalar meyvevesini vermiş, Türk halkı bölgede su kuyusu açma yarışına girmiştir. tir. Hatta derneğin hizmet verdiği Orta Asya ülkelerindeki hayır sahipleri pleerii de bölgede 10’a yakın kuyu açtırmışlardır. 4-Basın-Yayın: Şefkat Yolu Derneği, bazı dini kitapları Senegal’deki deeki yerel dillere tercüme ettirip Türkiye’de bastırmış ve ülkeye gönderdeermiştir. Ayrıca bölgeye çok sayıda Kur’an-ı Kerim ve elifba gönderilerek erek eğitim alan çocuklar başta olmak üzere halka meccanen dağıtılmıştır. ıştır. ştır. 5-Seminerler: Vakıf merkezinde, haftalık periyotlarla erkek ve kadındınlara yönelik seminer çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalardan dan katılımcıların manevi bilgi ve şuurlanmaları hedeflenmektedir. 6-Kurban Organizasyonları: Kurban bayramlarında Türkiyeli hayır ayır sahiplerinin kurbanları büyük bir titizlikle bölgede kesilmektee ve muhtaç ailelere dağıtılmaktadır. 7-Sağlık Taraması: Vakıf tarafından zaman zaman bölgede sağlık ağlık ekipleri oluşturularak halkın sağlık taramasından geçirilmesi sağl sağlanlan lanmaktadır.

Açılan su kuyusunun sahibine yapılan dua.

Yardım dağıtımında Senegalli bir aile.

Dağıtılmayı bekleyen yardım malzemeleri.

Kurban organizasyonundan.

Kurbanlar halka dağıtılırken.

Su kuyusu ile sevinen çocuklar

Yardım dağıtımlarından biri.


İSLAM ENSTİTÜSÜ

(ERKEKLER BÖLÜMÜ) *Statü: Şefkat Yolu Derneği’nin Senegal’deki partneri *S La Voie De La Charite (Şefkat Yolu Vakfı)’nın Senegal Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği açılan M lisanslı, yatılı İslam Enstitüsü. Mezun öğrencilere lis Senegal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından diploma Se ve verilecektir.

Dakar İslam Enstitüsü Erkekler Bölümü

*T **Tarihçe: 2011-2012 öğretim yılında açılan Enstitü’de, 133 öğretim üyesinin nezaretinde ilk etapta toplam 80 eerkek öğrenci, yatılı olarak eğitim ve öğretime b başlamıştır. Enstitüye Türkiye’den Şefkat Yolu D Derneği vasıtasıyla hoca, kitap, araç ve gereç takviyesi yyapılmış, ap okul ve yurt binaları ciddi onarımdan geç ggeçirilmiştir. Enstitünün 5000 kişilik camisi.

*M **Mezunlar:Mezun olacak öğrenciler öncelikli olarak Mil Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda din derslerini M Milli oku okutabilecek ve camilere imam olarak atanabilece leceklerdir. Ayrıca mezun olan öğrencilerden seçme gru plar oluşturularak Türkiye’de bir üst programda gruplar eğit tim gö rmeleri sağlanacaktır. eğitim görmeleri Enstitünün avlularından biri.

Enstitüde öğrenciler ders esnasında.

Enstitünün içinden bir kesit.

Enstitü kütüphanesi.

Enstitünün yatakhanelerinden biri.


İSLAM ENSTİTÜSÜ

(KIZLAR BÖLÜMÜ) *Statü: Şefkat Yolu Derneği’ninSenegal’deki partneriLa Voie De La Charite (Şefkat Yolu Vakfı)’nınSenegal Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği açılan lisanslı, yatılı İslam Enstitüsü’nün kızlar bölümü. Mezun öğrencilere Senegal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından diploma verilecektir. *Tarihçe: 2011-2012 öğretim yılında açılan Enstitü’de, 9 öğretim üyesinin nezaretinde ilk etapta toplam 68 kız öğrenci, yatılı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Enstitüye

Ş. Yolu Derneği’nin yaptırdığı 150 kişilik İslam Enst.Kızlar Bölümü Türkiye’den Şefkat Yolu Derneği vasıtasıyla hoca, kitap, araç ve

gereç takviyesi yapılmış, yeni bir okul binası inşa edilmiştir. *Mezunlar: Mezun olacak öğrenciler öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda din derslerini okutabilecek, camilere vaize olarak atanabilecek ve ülkede yaygın biçimde mevcut olan kız Kur’an kurslarında öğretmenlik yapabileceklerdir. Ayrıca mezun olan öğrencilerden seçme gruplar oluşturularak Türkiye’de bir üst programda eğitim görmeleri sağlanacaktır. Enstitünün mescidi.

Enstitünün içinden bir görünüş.

Enstitüye yeni alınan kız öğrenciler sınıflarında.

Sınıflardan birinde ders esnasında.

Enstitünün içinden bir görünüş

Enstitü kütüphanesi.

Enstitünün yatakhanelerinden biri.


SENEGAL ŞEFKAT YOLU YATILI ERKEK KUR’AN KURSU *Statü: Şefkat Yolu Derneği’nin Senegal’deki partneri *S La Voie De La Charite (Şefkat Yolu Vakfı)’nın tüzük gereği başkent Dakar’da açmış olduğu 3 yıllık yatılı ge erkek Kur’an kursu. er *T *Tarihçe: 2010 yılında eğitime başlayan kursta çoğu y ye yetim ve sahipsiz toplam 70 yatılı öğrenci 7 öğretmenin nezaretinde okumakta ve hafızlıklarını öğ ğre Kur’an Kursu binası.

yapmaktadırlar. Senegal’deki Kur’an kurslarının gerek ya ap fi zik gerekse eğitim bakımından yetersizlikleri fiziki d ikk dikkate alındığında bu Kur’an kursunun ehemmiyeti ortaya o rta çıkmış olmaktadır. Kursta, öğrencilerin yemek vee barınmalarının yanı sıra belli bir müfredat çe erç çerçevesinde ders görmeleri sağlanmaktadır. Kursun, ü lke güzel bir numune teşkil edecek seviye ve kalitülkeye ed dee o ede olmasına itina gösterilmektedir.

Öğrenciler toplu halde.

*Meez **Mezunlar:Mezun olacak öğrencilerin öncelikli olarak ilkö öğ ilköğretim ve liseyi dışarıdan bitirerek Şefkat Yolu Der n Derneği’nin destek ve himayeleri ile eğitim yapan Daka Dak Dakar’daki

İslam

Enstitüsü’nde

okumaları

sağla sağlanacaktır. Başka üniversitelerde okumak isteyenlere de destek olunacak, Türkiye’de eğitim almak istey yen başarılı öğrenciler tespit edilip bu yola isteyen kana liz edilebileceklerdir. kanalize Kursun dershanelerinden biri.

Öğrenciler namaz kılarlarken.

Öğrenciler Türkiyeli misafirlerle.

Öğrenciler düzenli olarak sağlık taramasından geçiyorlar.

Kursun yatakhanelerinden birinde.


SENEGAL YAYGIN EĞİTİM KURSLARI *Statü: Şe Şefkat Yolu Derneği’nin Senegal’deki partneri La Voie D De La Charite (Şefkat Yolu Vakfı)’na bağlı eğitim kursları, vakfın tüzüğünde yer gündüzlü yaygın y alan eğitim kurumları açma ve eğitim yaptırma maddesi gereğ gereği açılmıştır. *Tarihçe: 2010 yılından itibaren bu kurslar yaygın biçi mde biçimde Kursların birinde okuyan kız öğrenciler.

bölgede

hizmet

vermeye

başlamıştır.

Bölgede Bölg gede 17 gündüzlü kursta yaklaşık 3000 öğrenciye eğit tim eğitim

vverilmektedir.

Kurs

öğretmenleri

vakıf

tara afından tayin edilmekte, maaşları ile kursun tüm tarafından gide erleri vakıf va tarafından karşılanmaktadır. Vakıf aynı giderleri zam manda kurs öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim, elifba ve zamanda dini kitap ihtiyaçlarını meccanen karşılamaktadır. Biri güz z, diğeri bahar dönemi olmak üzere yılda iki defa güz, kurs sl kurslarda okuyan öğrenciler, vakfın görevlendirdiği Mahalli kurslarda okuyan erkek öğrencilerden biri.

öğre et öğretim kadrosu ile imtihan edilmekte, kursların baş a değerlendirmeleri yapılmaktadır. Her hafta başarı kurs sl muntazaman vakfın mahalli kurs sorumlusu kurslar taraf tara tarafından dolaşılmakta ve gerekli incelemelerde bulu bulunulmaktadır. *Mez *Mezunlar: Kursu başarıyla bitiren öğrenciler ödüllendirilm dirilmekte, başta Şefkat Yolu Derneği’nin bölgede spon nso olduğu okullara yönlendirilmektedirler. sponsoru

Bir başka mahalli kurs.

Kurs öğrencileri, kendilerine dağıtılan elifbalar ile mutlu.

Farklı bir bölgedeki mahalli kurslardan biri.

Onların da okumaya hakkı var.

Başka bir kurs.


SENEGAL’DE İSLAM’LA ŞEREFLENEN CENAF KÖYÜ Yer: Senegal’in güney batısındaki Ziganşor bölgesinin Cenaf köyü, 2009 yılının haziran ayında toptan Müslüman Cen oldu oldu. Cenaf köyü, bölgenin Hıristiyan köylerinden biri iken köy köyün papazı da dahil topluca Müslüman olması ülkede sev sevinçle karşılandı. Köyün Müslüman olması için gerekli tebliğ çalışmaları yapan yerli davetçiler Şefkat Yolu teb Derneği’nin Senegal’deki partneri Şefkat Yolu Vakfı yetkiliDer n Derneğin yaptırdığı Cenaf Köyü camii ve Kur’an kursu.

leri ile görüşmüş ve gerekli desteği sağladıktan sonra vakıf mensuplarıyla birlikte bölgeye intikal etmişlerdir. Kurulan me n güzel güz ze münasebetler neticesinde Cenaf köyü toptan Müslüman olmuştur. ma Faaliyet:Şefkat Yolu Derneği’nin Türkiye sorumluları da Faa daha sonra köyü ziyaret etmişler ve incelemelerde dah bulunmuşlardır. Bu incelemeler sonucunda köye bir cami bulu kursu yapılmasına karar verilmiştir. Şefkat Yolu ve Kur'ân K Derneği’nin aracılığı ile hayırsever Osmaniyeli Türk Dern ne

Cami cemaati.

annelerinin yardımları sayesinde ann e

cami ve kurs kısa

zamanda yapılarak 2010 yılında ibadete açılmıştır. Şu anda zam ma köydeki köyd de cami imamı ile kurs hocalarının maaşları dernek tarafından karşılanmaktadır. tarafı tara Önem:Ülkedeki Önem

misyonerlik

faaliyetlerinin

yaygınlığı

dikkate alındığında, camisi olmayan köylere mescitlerin dikka yapılması yapılm ma ve ülkede beş vakit ezan sesinin duyulması büyükk önem büyü önem kazanmaktadır. Cami önünde köyün çocukları.

Türkiye’den gelen misafirler köy halkı ile birlikte.

Müslüman olan köyün erkekleri.

Müslüman olan köyün kadınları.

Köy halkına derneğin yaptığı yardımlardan.


MORİTANYA, GAMBİYA, GİNE, GİNE BİSSAU Statü: Senegal kanunlarına göre 2010 yılında kurulan Sta Dak Dakar merkezli Şefkat Yolu Vakfı, Şefkat Yolu Der Derneği’nin bölgede partneri olup komşu ülkelerden Mo Moritanya, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Sierra Leone ve Liberya’da L bir takım hizmet faaliyetleri yürütmekted d Zaman zaman vakıf yetkilileri bu ülkelere tedir. Bölgeye gönderilecek yardım malzemelerinin bir kısmı yükleniyor.

geç ç geçmek suretiyle aşağıdaki çalışmalarda bulunmaktad d tadırlar. Faa Faaliyetler: Senegal’deki Şefkat Yolu Vakfı bölge ülke ülkelerinde, başlıklar halinde şu faaliyetleri yapmaktad tadır: 1) Kuyu Ku Açma,

Yardım malzemeleri bölgede dağıtılırken.

2) Erzak Erz Dağıtımı, E 3) Kurban Ku K Organizasyonları. Yap pıl bu faaliyetlerden, Türk halkının sıcaklığını, Yapılan şefka fk ve merhametini bölge halklarına göstermek şefkat suret suretiyle onların yalnız ve çaresiz bırakılmadıklarını, her e zaman za Türkiye’nin yanlarında olduğunu hissetmele lerii he hedeflenmektedir. meleri hedeflenmektedir.

Dağıtımı bekleyen halk.

Bölgede açılan su kuyularından biri.

Moritanya’da kurban organizasyonundan bir kesit.

Gine’de yardım dağıtımından.

Bölgede kitap, kırtasiye dağıtımından.


SİERRA LEONE VE LİBERYA Şefkat Yolu Derneği, Senegal’deki partneri Şefkat Şef Yolu Vakfı aracılığı ile bölgedeki ülkelerde yaptığı Yol faaliyetler özetle şu şekildedir: faa Açma: Dernek aracılığı ile bölge ülkelerinde 1) Kuyu K kuyular açılmakta, kuyu sahiplerinin isimleri kuyulara kuy y Su kuyusu ile sevinen çocuklar.

verilmektedir. ver i 2) Erzak E Dağıtımı: Zaman zaman bu ülkelerde ihtiyaç sah sahibi halka yiyecek, giyecek, kitap ve kırtasiye yard yardımlarında bulunulmaktadır. 3) Kurban K Organizasyonları: Dernek, Senegal’deki part p partner vakıf aracılığı ile her yıl bölge ülkelerinde

Sierra Leone’de kurban dağıtımından bir kesit.

kurb ba organizasyonları tertip etmekte. Kesilen kurban kurb ba kurbanlar,

bu

ülkelerde

yaşayan

fakir

halka

dağ ğıt dağıtılmaktadır. Yapıl Yapılan tüm bu faaliyetler neticesinde, bölge halkları Türk Türkiye’yi daha iyi tanımakta, takdir ve şükranlarını h zaman her zama ifade etmek suretiyle Türkiye’ye olan bağlı lıklarrını pekiştirmektedirler. bağlılıklarını Sierra Leone’de kitap dağıtımından bir görüntü.

Liberya’da kurban organizasyonundan.

Liberya’da kurban dağıtımından.

Sierra Leone’de kurban dağıtım faaliyetlerinden.

Kurban dağıtımından bir görüntü.


UZAK DOĞU 1) Endonezya 2) Malezya 3) Singapur 4) Hong Kong 5) Çin

6) Filipinler 7) Tayland 8) Tayvan 9) Japonya 10) Güney Kore

UZAK DOĞU


DÂRU’L-MÜTEALLİMÎN ACEH YETİMHANESİ ERKEKLER BÖLÜMÜ

Dâru’l-Müteallimîn Yetimhanelerine gider.

Dâru’l-Müteallimîn Aceh Yetimhanesi Erkekler Bölümü’nden.

*St *Statü: Şefkat Yolu Derneği’nin bölgedeki partneri Dâru’l-Müteallimîn Vakfı, Endonezya kanunlarına göre Dâr Ace Aceh merkezli kurulmuş resmi bir vakıf olup dernek ülkedeki hizmetlerini bu vakıf üzerinden sürdürmekteülke dir. Bu vakfın bünyesinde, yatılı olmak üzere biri erkek, diğe diğ eri kız iki yetimhane eğitim ve öğretimine devam diğeri etm mekted etmektedir. *Ta arihçe: 2004 yılının sonunda Aceh’de vuku bulan *Tarihçe: deprem ve tsunaminin ardından yetim kalan çocuklara d sahip çıkmak çıkm gayesiyle 2005 yılı başlarında bölgeye gidilmiş ve v Aceh’de biri erkek, diğeri kız bölümleri üzere iki yetimhane bina ve müştemilatı ile olmak üz birlikt te yapılarak y birlikte hizmete başlanmıştır. Şu anda Dâru’l l-Mü Dâru’l-Müteallimîn Aceh Yetimhanesi Erkekler Bölüm mü’nd toplam 200 yetim ve fakir öğrenci yatılı Bölümü’nde olarakk oku okumaktadır. *Mezu *Mezunlar: Dâru’l-Müteallimîn’de okuyan erkek öğrenciler, b bir yandan da orta okul ve liseyi bitirmekte, ardından d da üniversiteye gitmektedirler. Başarılı olan öğrencilerde cilerden bir kısmı ise Türkiye’ye getirtilmekte ve Türkiy Türkiye’de okumaları sağlanmaktadır. Önümüzdeki yı llard daha fazla sayıda öğrencinin Türkiye’ye getirtilyıllarda m i planlanmaktadır. mesi

Yetimhane öğrencileri ile birlikte.

Öğrenciler bir ders esnasında.

Derslerden bir kesit.

Yetimhanenin mescidinde öğrenciler.

Öğrenciler ders sonrası oyun bahçesinde.


DÂRU’L-MÜTEALLİMÎN ACEH YETİMHANESİ KIZLAR BÖLÜMÜ

Yetimhanenin mescidi ve arkada yurt binası.

*Statü:Şef *Statü:Şefkat Yolu Derneği’nin bölgedeki partneri Dâru’l-Müt Dâru’l-Müteallimîn Vakfı, Endonezya kanunlarına göre Aceh merk merkezli kurulmuş resmi bir vakıf olup dernek h ülkedeki hizmetlerini bu vakıf üzerinden sürdürmektedir. Bu vak vakfın bünyesinde, yatılı olmak üzere biri erkek, diğeri ğ kızz iki yetimhane eğitim ve öğretimine devam etmekted etmektedir. *Tarihçe: 2004 yılının sonunda Aceh’de vuku bulan v tsunaminin ardından yetim kalan çocuklara deprem ve çık sahip çıkmak gayesiyle 2005 yılı başlarında bölgeye gidilmiş ve Aceh’de biri erkek, diğeri kız bölümleri

Yetimhane Kızlar Bölümü girişi.

olm ü olmak üzere iki yetimhane bina ve müştemilatı ile birlikte yapılarak ya birlikte hizmete başlanmıştır. Şu anda Dâru’l-Müteallimîn Aceh Yetimhanesi Kızlar Bölü ü ü’ Bölümü’nde toplam 80 yetim ve fakir öğrenci yatılı olar olarak okumaktadır. *Me *Mezunlar: Dâru’l-Müteallimîn’de okuyan kız öğrenciler, bir yandan da orta okul ve liseyi bitirmekte, ardından da üniversiteye gitmektedirler. Başarılı olan kız öğree öğrenciler seçilerek, önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye getir getirtilip eğitim almaları planlanmaktadır.

Dershaneler kısmı.

Yetimhanedeki sınıflardan biri.

Kızlar okul bahçesinde teneffüste.

Yetimhanenin mescidinin içi.

Yemekhanede içi.


MALEZYA İlgi:Şefkat Yolu Derneği üst düzey idarecileri 2010 İlgi: yılında Malezya’ya bir seyahat gerçekleştirmiş, Kuala yılın Lumpur’da bir takım sivil toplum kuruluşları ile Lum birlikte Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi rektör birli yard yardımcısı ve öğretim üyelerini ziyaret etmişlerdir. Faa Faaliyetler: Şefkat Yolu Derneği 2011 yılının başında Ulusla Ulu Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi’ndeki Ünv. Rektör Yrd.sı O. N. Topbaş Hocaefendi’yi ziyaretlerinde.

Dernek idarecileri Ünv. Rektör Yrd.sını ziyaretlerinde.

öğretim öğre eti üyeleri ve öğrencilere hediye edilmek üzere toplam top lam 50 400 İngilizce kitap ve 5000 Kur’an-ı Ker im bu ülkeye göndermiştir. Kur’an-ı Kerim ve Kerim’i kitaapla planlandığı şekilde Malezya’ya ulaşmış, kitaplar üniver üniversitede bir set halinde öğrencilere dağıtılmış ve hiz bu hizmet, bir İslam dünyası mozayiği olan üniversite öğrenc öğrencileri tarafından yoğun alaka ve takdirle karşıla kar karşılanmıştır. Uluslararası Malezya İslam Üniversites ye tesii yetkilileri, Şefkat Yolu Derneği aracılığı ile gerek Tür rkiy Türkiye’den gerekse hizmet verdiği ülkelerden üniversite eler sitelerine lisans, yüksek lisans ve doktora öğr renc öğrencilerini seve seve kabul edeceklerini bel irtm belirtmişlerdir. Bilhassa vakfın ilgi alanları içerisinde ola olan Latin Amerika ülkeleriyle üniversitenin bağlantı kur kurmasına yönelik ilk adımlar Şefkat Yolu Derneği ara cılığı ile atılmıştır. İlerki günlerde bu çalışmalar cılığ aracılığı yoğğun biçimde b yoğun devam edecektir.

Kitap Konteyneri Malezya’da açılırken.

Kitaplar üniversiteye indirilirken.

Kitap dağıtımından.

Mutlu yüzler.

Hediye kitaplardan birini okuyan bir öğrenci.


SİNGAPUR İlgi: Şefkat Yolu Derneği üst düzey idarecileri 2010 İlg yı yılında Singapur’a yaptıkları seyahatte Singapur Baalvi Ca Camii’ni

ziyaret

ettiler.

Baalvi

Camii,

içindeki

kütüphane, aşevi, konferans salonu ve dershaneleri ile kü Si Singapur’daki Müslüman halka hizmet etmektedir. Fa aa Faaliyetler: Şefkat Yolu Derneği, Singapur Baalvi Singapur Baalvi Camii.

Ca am Camii’ne, yayınları arasında yer alan Arapça ve İngilizce ki ta kitaplardan 150 bin adet göndermek suretiyle katkıda bu ulu bulunmuş ve halen de bulunmaktadır. Ayrıca bu cami ar rac aracılığı ile Sri Lanka, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Brun Brunei'ye kitap dağıtımı sağlanmaktadır. Sonuç Son nuç :Yapılan bu yardımlar sayesinde tüm bölgeye

Cami İmamı Attas Osman Nuri Topbaş Hocaefendi ile.

Türk kiy Türkiye’nin

yardımseverliği

hissettirilmekte

ve

Türk kiy Türkiye’ye olan teveccüh her geçen gün artmaktadır. Bilh as Bilhassa Osmanlı Devleti zamanında 1903 yılında Sult tan II. Abdülhamid Han tarafından Malayca’ya Sultan kazan kazandırılıp bölgeye gönderilen kitaplardan sonra ilk defa bu b ülkeye kemmiyetli miktarda kitap gönderilmesi,

yerli

halk

tarafından

takdir

ve

minnetle

karş ıla karşılanmıştır. Dernek idarecileri İmam Hasan Attas ile birlikte.

Kitap yardımı Singapur’da.

Cami İmamı Hasan Attas ile Dernek idarecileri beraber.

Kütüphane ve duvarında II. Abdülhamid portresi.

II. Abdülhamid zamanında gönderiler kitaplar.


HONG KONG İlgi: Şefkat Yolu Derneği yetkilileri 2010 yılında Hong Kong’a bir ziyaret gerçekleştirmişler ve bu ziyaret esnaKong sında bölgede hizmet adına neler yapılabileceğini araştırmışlardır. tırmı Faaliyetler: Şefkat Yolu Derneği, bölgedeki temsilcisi Faali aracılığı ile Hong Kong’da, Türkiye'de Türkçe’den arac cı Dernek yetkilileri Hong Kong’da.

Çince’ye Çinc ce tercüme edilen 13 kitabın basılıp dağıtılmasını gerçekleştirmiştir. İlk etapta toplam 24 000 adet basıgerç çe lan kkitaplar çabucak tükenmiş ve yeni basımları gerçekleştirilmiştir. Halen kitap basım ve dağıtımı devam leşt ir etmektedir. etm Dağıtılan kitapların, Dağ ğ p , üniversite kütüphanelerine, devlet kütüphanelerine, kütü üphanelerine, gençlik merkezlerinin kütüphanelerisuretiyle geniş halk kitlelerine ulaşne kkazandırılmak suretiyl

Hong Kong’da basılan kitaplar.

ması mas sı sağlanmıştır. Derneği temsilcisi vasıtasıyla, Hong Yinee Şefkat Yolu Derneğ Kong’da yaz aylarında açılan açıl ve 500 yayınevinin katıldıetmiş, ülkede yayınlamış olduğu ğı kitap fuarına iştirak etm buluşmasını sağlamıştır. Dernekitapların okuyucuyla bul ğin bu çalışmaları yoğun ilgi ilgi görmüş ve ülke halkı taratara fından n takdirle karşılanmıştır. karşılanmııştır.

Hong Kong’da basılan kitaplar fuarda.

Hong Kong Kitap Fuarı İslami Yayınlar Stantı.

Derneğin kitapları stantta.

Dernek yetkilileri fuarda.

Eserler başka din mensuplarınca da ilgi görüyor.


ÇİN İlgi: Ş Şefkat Yolu Derneği yetkilileri 2010 yılında Çin’e bir ziyaret gerçekleştirmişler ve bu ziyaret esnasında ziyare ülked ülkede hizmet adına nelerin yapılabileceğini araştı araştırmışlardır. 2010 yılının sonlarında Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davudoğlu’nun Çin seyahatinde,

Çin’de kitap dağıtım organizasyonlarından biri.

Çince basılan kitaplardan biri balya halinde.

beraberindeki heyette Şefkat Yolu Derneği başkanı berab Nurettin Korkut da yer almış ve ülkeyi daha yakından Nuret Nur tanıım imkanı bulmuştur. tanıma Faaliy Faaliyetler: Şefkat Yolu Derneği, Çin’deki temsilcisi arac cılı ile, Türkiye'de Türkçe’den Çince’ye tercüme aracılığı edilen edil en 13 kitabın ülkede basılıp dağıtılmasını gerç gerçekleştirmiştir. İlk etapta basılan kitaplar çabucak tüke tükenmiş ve yeni basımlar gerçekleştirilmiştir. Halen Çinc Çince’ye kitap tercümesi, basım ve dağıtımı devam etm etmektedir. Dağ Dağıtılan kitaplar, bilhassa müslümanların yoğun olar rak yaşadıkları bölgelere, mahallelere ve camilere olarak gön de gönderilmektedir. Halen bölgeden yoğun biçimde kitap tale epl talepleri gelmektedir. Şefkat Yolu Derneği imkanları ölçü üsü ölçüsünce bu talepleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Şefka Şefkat Yolu Derneği’nin Çin’de yaptığı bu faaliyetler netice neticesinde Çin’deki müslümanların Türkiye’ye duydu duydukları muhabbet ve bağlılığın daha da arttığı gözle een nmekte, n gözlenmekte, çok sayıda teşekkür ve takdir mesajı alınm maktadır. alınmaktadır.

Kitapları alan öğrenciler, Türk halkına dua ederlerken.

Kitaplarını alan öğrenciler toplu halde.

Kitabını dikkatle inceleyen bir çocuk.

Bir başka kitap dağıtım organizasyonundan.

Kitaplarını alan çocuklardan bir grup.


FİLİPİNLER İlgi: Şef Şefkat Yolu Derneği yetkilileri 2010 yılında Filipinler’e bir ziyaret gerçekleştirmişler ve bu ziyaret esnasında ülkede hizmet veren resmi sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek Filipinler’e hizmet olarak neler yapılabileceğini görüşmüşlerdi. Bir başka görüşme de yine Manila’da faaliyet görüşm gösteren resmi Nûrulhüdâ Camii ve Medresesi yetkilileri ile göstere olmuştu. olmuşt olmu Nûrulhüdâ Camii ve müştemilatı.

Faaliyetler: Şefkat Yolu Derneği başkent Manila’daki NûrulFaal liye hüdââ Camii ve Medresesi’nin yapmış olduğu eğitim çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında çalış şma 500 kişilik kiş yaygın eğitim kursunda muhtelif yaş ve seviyede çocuklar ve gençler eğitim almaktadırlar. Ayrıca dernek, hem çocu hem de diğer sivil toplum kuruluşlarına İngilizce bu kuruma k yayınlamış olduğu kitaplardan 60 650 adet göndermiş ve bu yayı kitapların ülkede dağıtılmasını sağlamıştır. Kitapların bir kita pla kısmı, kısm mı, Mindanao Müslüman Özerk Bölgesi ve Lanao

Eğitim alan çocuklardan bir grup.

eyaletinde bulunan 23 üniversite ve kolejde, geri kalanı da eyal et Maguindanao, Zambaonaga, Basilan, Tawi Tawi, Sulu Takım Mag gui Adaları, Ada lar Sultan Kudarat ve diğer bölgelerde dağıtılmıştır. Dernek Dern nek halen Filipinler’e belli aralıklarla kitap yardımında bulunmaktadır. bulunm Yapılan bu çalışmalar neticesinde Türkiye’nin Filipinler’de Yapıla daha iyi tanınmasına katkı sağlanmış, ülkede yaşayan müslümanların Türk halkına olan teveccüh ve alakaları müsl lü artmıştır. artm ışş

Çocuklar ders esnasında.

Nûrulhüdâ Camii’nin tertip ettiği bir programdan.

Organizasyona katılan hanımlar.

Manila’da kitap dağıtım organizasyonlarından biri.

Organizasyondan bir başka kesit.


GÜNEY KORE İlgi: Şe Şefkat Yolu Derneği idarecileri 2010 yılında Güney Kore’yi ziyaret etmişler ve ülkede kanunlar çerçevesinve faaliyet gösteren İslam Federasyonu de kurulan kur yetkilileri ile görüşmüşlerdir. yetkilil

Dernek idarecileri Seul’de Federasyon yetkilileriyle.

Faaliyetler: Güney Kore İslam Federasyonu ve ülkedeki Faa liye Şefkat Şefk kat Yolu Derneği temsilcisi aracılığı ile bu ülkeye muhtelif muh hte zamanlarda İngilizce kitap yardımları yapılmış olup bazı Türkçe eserlerin Kore diline çevrilip basılması sağlanmıştır. Gönderilen kitaplar, üniversite kütüphasağl nelerine, devlet kütüphanelerine, gençlik merkezlerinin nele kütüphanelerine kazandırılmıştır. kütü üp Ayrca Ayrc ca dernek aracılığı ile Güney Kore’den Türkiye’ye

Federasyon yetkilileri Osman Nuri Topbaş Hocaefendiyle.

ziyaretler gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretlerin birinde ziya are dernek dern ne yetkilileri, Güney Koreli misafirlerini Kore gazilerimizle rimi izl buluşturmuştur. Yapıla Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde Güney Kore’de yaşayan müslümanların Türkiye’yi daha iyi tanımaları yaşay sağlanmış, Türk halkına olan teveccühleri daha da sağlan sağla artmıştır. artm mıştır.

Federasyon yetkilileri Kore gazileri ile birlikte.

Gazilerle sohbet.

Kore diline çevrilen kitaplardan biri “40 Hadis”.

Seul İslam Federasyonu Camii cuma namazı.

Federasyon’da yemek ikramından bir kesit.


JAPONYA İlgi:Şefkat Yolu Derneği idarecileri 2010 yılında İlgi: Japonya’ya giderek kanunlar çerçevesinde kurulan Japo İslam Federasyonu yetkilileri ile görüşmüşler ve bu ülke için ne gibi hizmetler yapabileceklerini araştırmışlardır.

Faaliyetler: Derneğin ülkedeki temsilcisi aracılığı ile Faal Japonya'ya gönderilen İngilizce kitaplardan bir grup.

muhtelif zamanlarda bu ülkeye İngilizce kitaplar muh h gönderilmiştir. gön d kütüphanelerine, kütü

Gönderilen devlet

kitapların,

üniversite

kütüphanelerine,

gençlik

merkezlerinin kütüphanelerine kazandırılmak suretiyle mer geniş halk kitlelerine ulaşması sağlanmıştır. Zaman gen zaman kitap gönderme faaliyeti devam etmektedir. zam

Ayrıca Şefkat Yolu Derneği, Mart 2011 yılında Japonya’da Ayrı Japonya’ya Türkiye’den gönderilen kitaplar.

meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden dolayı mey y mağdur olmuş Japon halkına, ülke temsilcisi aracılığı ile mağ ğ dağıtılmak üzere insani yardımda bulunmuştur. dağ ı

Tüm bu çalışmalar neticesinde Japonya ile sıcak ilişkiler kurulmuş, Japon halkının Türkiye’ye olan alaka ve kuru muhabbetleri muhabbetleri daha da artmıştır. muh Kitaplar dernekten konteynere yüklenirken.

Federasyon merkezinde Türkiye'den gelen kitaplar.

Japonya’ya dernek tarafından yapılan insani yardım dağıtımından.

İnsani yardım dağıtımından bir kare.

Felaketzedelerden birine yardım paketi verilirken.


TAYVAN İlgi: Şefkat Yolu Derneği idarecileri 2010 yılında Tayvan’a gitmişler, orada Tayvan Diyanet İşleri Tayva Başkanlığı yetkilileri ve bazı Müslüman dernekler ile Başka görüşmüşlerdir. Bu görüşmeler esnasında ülkede görüş nasıll hizmet edilebileceğini istişare etmişler ve Ülke diline çevrilen kitaplardan bir grup.

ülken n ülkenin

şartlarına

uygun

hizmet

stratejisi

belir le belirlemişlerdir.

Faali Faaliyet: Şefkat Yolu Derneği, binlerce İngilizce kitabı Tayv Tay Tayvan’a göndermekle kalmamış, ülkenin resmi diline Tayvan’a gönderilen kitaplardan bir grup.

de

bazı

kitapları

tercüme

ettirip

basılarak

dağ ğıt dağıtılmasını sağlamıştır. Yap p pıl Yapılan yardımlar sonucunda ülke halkının Türkiye’ye ve Türk insanına olan muhabbetinde ciddi bir artış göz gözlenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin bölgede tanınmasına d daa katkı sağlanmıştır. Kitapların dağıtılmasından bir kesit.

Öğrencilerde sevinç.

Kitapların dağıtıldığı öğrencilerden bazıları.

Kitaplarını alan öğrenciler.

Kitap dağıtımından bir başka kesit.


Küçükçamlıca Mahallesi, Duhancı Mehmet Sokak, No: 36 Üsküdar/İSTANBUL Tel: 0216 325 66 99 Faks: 0216 339 25 99 www.sefkatyolu.org

Sefkat Dergisi  
Sefkat Dergisi  

Sefkat,sefkatyolu

Advertisement