Page 1

Bouwsystemen en productontwikkeling.

STUDENT: ARJEN SEFFINGA STUDENTEN NR.: 0781740 DATUM: 21-09-2011 DOCENT: ANDRE WALRAVEN

VAK: BOUWSYSTEMEN EN PRODUCTONTWIKKELING

PUBLISHED ON: 15/09/11

SYSTEEMBOUW

VAKCODE: 7T205


_0. INHOUD

_1. VOORWOORD

_1. Voorwoord pag.

03

_2. Systeembouwen pag.

04

_3. Leveranciers/ontwikkelaars _3.1. Nijhuis Rijssen: Trento pag.

06

_3.2. Heijmans: Wenswonen pag.

06

_3.3. Selekthuis pag.

06

_3.4. VDM pag.

07

_3.5. Lego pag.

07

_3.6. Buko pag.

07

_3.7. Ytong Casco Systeem pag.

08

_3.8. Huf Haus pag.

08

_3.9. Remco Ruimtebouw pag.

08

_3.10. IKEA BoKlok pag.

08

_3.11. Slimbouwen pag.

10

_3.12. NCC Concepthouse pag.

10

_3.13. ABC Arkenbouw pag.

10

_3.14. The Hap Sunseeker pag.

10

_3.15. Sunseeker Motor Yachts pag.

11

_4. Vergelijkingstabel pag.

12

_5. Conclusie pag.

14

4 van14

5 van14


_3. LEVERANCIERS Vijftien verschillende leveranciers zullen stuk voor stuk

we stellen dat het systeembouw is.

_3.4 VDM

worden toeglicht. De leveranciers van verschillende

Daarnaast levert dit ook betere kwaliteit, een versneld

VDM biedt twee verschillende opties aan. Een voor de

producten zullen een korte introductie krijgen van

bouwproces en beter werkomstandigheden op.

opdrachtgever die vanaf scratch wilt ontwerpen en het

het produtct dat zij aanbieden, waarna er gekeken zal

_3.2 HEIJMANS WENSwonen

graag zelf doet. Of er kan gebruik worden gemaakt van

Heijmans geeft de opdrachtgever het gevoel alles te

standaardtype die in zekere maten kunnen worden

Is het aangeboden systeem flexibel of niet, kan er nog

kunnen ontwerpen. Doormiddel van een computer pro-

aangepast op een aantal vlakken, bijvoorbeeld de maak-

gewijzigd worden, zowel tijdens als na het essambleren

gramma kan de klant kiezen uit een aantal standaard

tvoering van het gebouw en het materiaal gebruik.

van het product. En niet onbelangrijk of het ook daad-

woningen waarna deze naar wens kan worden aange-

VDM maakt wel en niet gebruik van systeembouw, de

werkelijk een bouwsysteem is.

past. De woningen kunnen als een soort modules

eerste optie die boven is genoemd is pure systeem-

Een van de definities van systeembouw is: “een bouwpro-

worden aangepast, de klant is dus in werkelijkheid niet

bouw, maar de tweede optie in veel mindere mate door

ject opgebouwd uit verschillende gelijksoortige delen, een

helemaal vrij in het ontwerp.

dat er andere ontwerpen uitkomen door de opdracht-

geïndustrialiseerde bouwmethode.” . Naar mijn idee is

Heijmans neemt het complete proces opzich na het

gever. Dit leverd een misschien nieuw systeem op. Maar

dit een duidelijke omschrijving van een bouwsyteem,

ontwerp tot aan de oplevering.

dit kan ook weer worden tegen gesproken omdat de er

maar het gaat nog wat verder. Doormiddel van een

Hierdoor is het wel degelijk een systeembouw doordat

van het zelfde principe gebruik kan worden gemaakt bij

cycles/repetitie en het gebruik van onderdelen die op

de woningen waaruit gekozen kan worden vaker zijn ge-

het ontwikkelen en bouwen.

elkaar zijn afgestemd het onderdeel of gebouwdeel in

maakt ontstaat er een cyclus.

Hierdoor is VDM zeer flexibel, de flexibiliteit ligt com-

elkaar monteren. De bovenstaande definitie is naar mijn

De klant is wel vrij in de indeling van het huis waar-

pleet aan de oprachtgever.

idee de juiste toelichting van systeembouw. Er zullen

bij vele keuzes kunnen worden gemaakt. Hierdoor is

wordne naar de mate waarin het een bouwsysteem is.

_3.5 lego

ongetwijfeld nog vele andere omschrijvingen zijn voor

ontstaat wel enige tegenstrijd of het daadwerkelijk flexi-

Lego kennen we allemaal uit onze jeugd, menig kind

definitie.

bel is. Enerzijds staat het casco al vast, anderzijds kan er

heeft daar in de kindertijd veel mee gespeeld en ver-

_3.1 Nijhuis Rijssen: Trento

veel worden gespeeld met de inrichting.

schillende creaties mee gemaakt.

Nijhuis maakt gebruik van een architect die nauw samenwerkt met deze ontwikkelaar/aannemer. Vanuit een databank wordt er een ontwerp gemaakt dat wel

_3.3 SELEKTHUIS

De consument is bij selekthuis vrij in het ontwerpen van het huis. De architect van de aannemer maakt een

moet voldoen aan de maakbaarheidseisen van de fab-

desgewenst ontwerp aan de hand van het p.v.e. waarna

rikant.

dit wordt voorgelegd aan de opdrachtgever. Deze heeft

Toch is er veel mogelijk bij het ontwerpen van het huis.

in zekere mate inspraak op het ontwerp, denk hierbij aan

Zo is de klant wel gebonden aan de mogelijkheden

het aantal stopcontacten, indeling van de plattegrond,

van het casco, denk hierbij aan overspanningsmaten of

maar ook het metselwerk en de dakpannen. De enige

wand elementen. Maar het exterieur kan wel naar wens

barriere in dit ontwerp proces is de welstand.

worden aangepast, denk hierbij bijvoorbeeld aan het

Selekthuis maakt gebruik traditionele bouwmethode,

type metselwerk of zelfs een compleet ander materiaal.

maar doordat ze wel gebruik maken van de zelfde bou-

Nijhuis biedt hierbij begeleiding aan, vanaf de eerste

wmethode keer op keer is er een systeem ontstaan.

stap tot oplevering tot aan het onderhoud van het ger-

De consument heeft veel ontwerp vrijheid en kan hele-

ealiseerde gebouw.

maal los gaan bij het ontwerp. Toch is op de website te

Nijhuis biedt werkelijk een bouwsysteem, de elementen

zien dat veel van de opgeleverde huizen veel van elkaar

worden in de fabriek gemaakt en op de bouwplaats in

weg hebben.

Lego is misschien een vis op het land in bouwsystemen, maar niet is minder waar, Lego past geweldig in het rijtje systeembouw. Lego bestaat uit een aantal basis stenen die veelvuldig voorkomen in een bouwwerk. De concument koopt een Lego product en vaak is het de bedoeling dat deze onderdelen op de juiste volgorde worden geasambleerd om zo een eindproduct te krijgen, maar de gebruiker kan ook naar wens en idee de onderdelen gebruiken om zo een eigen creatie te maken. Hierbij is de fantasie de enige beperking. De blokken kunnen over-en-over worden gebruik, zelfs tijden het bouwproces kan de gebruiker eigen dingen toevoegen, weglaten of veranderen. We kunnen lego dus miniatuur systeembouw noemen. Naar mij idee is Lego het ultime bouwsysteem, omdat er

elkaar gezet. Doordat de aanemer deze cycles op kleine

geen beperking is in het ontwerp, hoewel het natuurlijk

afwijkingen na al meerdere malen heeft gedaan kunnen

op kleine schaal is, blijft het indrukwekkend.

6 van14

bron: LEGO City, Shanghai

_3.6 Buko

Buko is een leverancier van tijdelijke huisvesting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een school die gerenoveerd wordt, maar het lesgeven zal toch moeten blijven worden gedaan, dan kan er een noodschool worden gebouwd, hier houdt Buko zich vooral mee bezig. Buko heeft tijdelijjke huisvesting voor onderwijs maar ook voor zorginstellingen, een breed scala voor de gebruiker. Buko heeft een aantal standaard oplossingen die per functie verschillen, maar hierbij kan er aan het exterieur weinig worden veranderd. Het interieur daarin tegen kan naar wens worden ingedeeld. Het systeem is deels flexibel doordat het naar de juiste behoefte kan worden gerealiseerd, maar de mindere flexibiliteit ontstaat doordat er aan het exterieur vrijweinig kan worden veranderd. Een voorbeeld hiervan zijn de studenten container woningen die allemaal de zelfde afmeting, maar en indeling hebben.

7 van14


door Huf Haus zelf wordt uitgewerkt naar een ontwerp.

hier houdt het niet op, de interieur architect, van de IKEA

_3.11 slimbouwen

Hoe meer er in het p.v.e. komt te staan hoe complexer

uiteraard, komt tijdens dit ontwerp proces kijken om zo

Slimbouwen is geen bouwsysteem, maar een visie op de

het ontwerp utieindelijk wordt. Hierdoor is eern grote

mee te denken over het eindontwerp.

huidige bouwmarkt problemen.

mate van flexibiliteit voor de opdrachtgever en eindge-

De opdrachtgever is uiteindelijk niet compleet vrij met

De opdrachtgever wordt betrokken bij het complete

bruiker.

het ontwerp. IKEA hanteerd een aantal standaard syste-

proces, maar door gebruik te maken van een intergraal

Maar dit brengt met zich mee dat elke ontwerp anders

men die naar wens kunnen worden aangepast.

werkteam worden opstakels over wonnen. Denk hierbij

is. Hierdoor is het moelijk om een daadwerkelijk systeem

De opdrachtgever heeft een grote mate van vrijheid,

aan bouwfouten, uitvoeringsfoutern, etc. Door een nau-

te ontwerpen dat voor elk ontwerp toepasbaar is. Door-

maar moet eerst een keuze maken uit een aantal

we samenwerking van architect, adviseur en aannemer

dat er enkel gebruik wordt gemaakt van hout en glas is

standaard woningen, waarna deze naar wens kunnen

wordt de lijn korter waardoor er minder fout zal gaan.

dit een beperking in het materiaal gebruik.

worden aangepast. Verder staat IKEA bekend om zijn

De opdrachtgever is flexibel met het opstellen van

Het is wel en niet flexibel of een systeem. Er wordt duideli-

systeembouw en ook hier maken zijn gebruik van deze

p.v.e. doordat er geen keuze moet worden gemaakt van

jk gebruik gemaakt van twee materialen waardoor het

oplossing. Door systematisch te werk te gaan en gebruik

type huis o.i.d. Dit levert een hoog flexibilteits gehalte

misschien een systeem is maar dit is ook de beperking

te maken van standaard onderdelen kunnen we spreken

op, maar ook tijdens het proces kan er nog gewijzigd

voor de flexibiliteit. Daarnaast is er wel de mogelijkheid

van systeembouw.

worden. Hierdoor is het een geweldige methode, maar

om te ontwerpen wat de opdrachtgever graag wilt. Hierbij moet het wel aan de randvoorwaarden voeldoen dat het van hout en glas is.

_3.9 Remco ruimtebouw

bron: HUF-HAUS

Remco ruimtebouw is de architect, fabrikant, aanne-

_3.7 ytong casco system

Ytong casco system verzorgt alleen het casco van het huis. Hierdoor is het maar een onderdeel van het complete proces. Maar het proces zelf is wel systeembouw. De maten van de producten zijn vast, er kan gevarieerd worden met de keuze van producten. Het voordeel blijft wel dat alle onderdelen op elkaar aansluiten en zo een makkelijke en snelle bouwtijd opleveren. Het systeem kan zowel als systeembouw worden genoemd doordat het proces van het casco realiseren daadwerkelijk systeembouw is, maar het complete proces is pas systeembouw als alle andere onderdelen dat ook zijn. In dit geval is dat niet van toepassing waardoor het niet beschouwd kan worden als systeembouw. Toch is versneld het de bouwtijd en het voorbereidend werk is ook minimaal.

mer en onderhoudsbeheerder van het gebouw. De opdrachtgever kan kiezen uit een scala standaard otwerpen die naar wensen kunnen worden aangepast op een aatnal vlakken. Remco is vooral gespicialiceerd in bedrijfshallen en tennishallen. Het casco is vaak standaard, maar de buitenschil kan worden aangepast naar wens. Het bedrijf maakt duidelijk gebruik van een systeem, maar de flexibiliteit voor de gebruiker is beperkt.

_3.10 Ikea boklok

Het IKEA Boklok idee verzorgt alle fasen van het bouween-huis proces. De IKEA stapt al in tijdens het zoeken naar een stuk grond. Hierna wordt er een architect ingeschakeld. Vanuit een breed scala aan keuzes kan de opdrachtgever goed aangeven in wat voor prijsklasse er ontworpen kan worden. Doordat de betrokken architect kennis

_3.8 huf haus

Huf Haus is gespcialiceerd in het gebruik van hout en glas. De opdrachtgever kan zelf een p.v.e. opstellen wat

heeft van de onderdelen en systemen kan deze juiste inschattingen maken en hoeft er zoals zo vaak na het ontwerpen niet of minder te worden bezuinigd. Maar

8 van14

bron: IKEA BOKLOK 9 van14


_3.14 the hap sunseeker

is het geen systeembouw. Daarnaast claimt Slimbouwen dat het extra voorde-

The hap sunseeker is gespicialiceerd in het produceren

len met zich mee brengt tegen over andere aanbieders

van sta-caravans en chalets. De opdrachtgever zal eerst

zoals genoemd hierboven. Nagenoeg halvering van: ge-

een keus uit deze drie moeten maken. Na de keuze is

wicht, constructiediktes productieenergie, CO2-uitsoot,

er een breedt scala aan mogelijkheden, maar er is een

transport, afval en fijnstof.

mate waarin deze mogelijkheden kunnen worden ger-

_3.12 ncc concepthouse

ealiseerd. Zo kan alleen de binnenkant van een caravan

Het NCC Concepthouse is een zweeds concept dat vooral op energie terug dringing is gebaseerd. Het concept is ontwikkeld doordat er in zweden nog relatief veel kool en olie wordt gestookt om energie op te wekken. Het concept maakt gebruik van wind en zonnecellen om direct energie op te wekken.

worden ingedeeld, maar ook hiervoor zijn maar een aantal opties. De chalets en stacaravans hebben meerdere mogelijkheden om zo tot een uniek ontwerp te komen. Doordat er veel van de zelfde onderdelen gebruik wordt gemaakt en er

Het huis er om heen kan ontworpen worden naar wens, maar deze energieleveranciers horen bij het concept. De flexibiliteit voor het ontwerpen van een huis is hoog, maar hier komt bij dat deze twee bronnen voorwaarde zijn voor een ontwerp. Het kan geen bouwsysteem worden genoemd, omdat het geen gebruik maakt van een bepaalde repetitie. Toch maakt het wel degelijk gebruik van een bepaald systeem doordat het steeds gebruik maakt van de twee

_3.15 sunseeker motor yachts

energieleveranciers. Maar deze zullen dan wel systema-

De naam geeft het alweer, Arkenbouw is gespicialiceerd

tisch moeten worden toegepast en aangezien bij een

in het realiseren van woonboten. Arkenbouw maakt ge-

vrij ontwerp dit vrij lastig is het moeilijk om het NCC con-

bruik van een aantal standaard typen die naar wens kun-

cepthouse als systeembouw te clasificeren.

nen worden aangepast. De vloeren zijn vrij indeelbaar

_3.13 abc arkenbouw

en met eventuele wensen zal er gezocht worden naar

De naam geeft het alweer, Arkenbouw is gespicialiceerd

haalbare oplossingen.

in het realiseren van woonboten. Arkenbouw maakt ge-

Doordat het casco het zelfde is en het materiaal en sys-

bruik van een aantal standaard typen die naar wens kun-

teem gebruik ook kan er snel gebouwd worden. Het

nen worden aangepast. De vloeren zijn vrij indeelbaar

ontwerp en uitvoerings team staan dicht bij elkaar waar-

en met eventuele wensen zal er gezocht worden naar

door de uitvoering efficienter verloopt en er minder

haalbare oplossingen.

problemen ontstaan tijdens het bouwen.

Doordat het casco het zelfde is en het materiaal en sys-

t

teem gebruik ook kan er snel gebouwd worden. Het

o

ontwerp en uitvoerings team staan dicht bij elkaar waar-

t

door de uitvoering efficienter verloopt en er minder

h

problemen ontstaan tijdens het bouwen.

i e

10 van14

r

bron: sunseekr motor yachts | predator 64 11 van14


_4. VERG.TABEL

Is het een bouwsysteem?

Open / gesloten Is het een bouwsysteem? Standaardisatie Open / gesloten

Website URL [J/N]

Website URL

[O/G]

Nijhuis Rijssen: Trento

www.nijhuistrento.nl Nijhuis Rijssen: Trento

Jawww.nijhuistrento.nl

Heijmans: Wenswonen

www.wenswonen.nl Heijmans: Wenswonen

Jawww.wenswonen.nl

Selekthuis

www.selekthuis.nl Selekthuis

Jawww.selekthuis.nl

VDM

www.vdm.nl

VDM

Jawww.vdm.nl

Lego

www.lego.nl

Lego

Jawww.lego.nl

Buko

www.buko

Buko

Jawww.buko

Ytong Casco Systeem

www.xella.nl

Ytong Casco Systeem

Huf Haus

www.huf-haus.com Huf Haus

Remco Ruimtebouw

www.remco.nl Remco Ruimtebouw

Jawww.remco.nl

IKEA BoKlok

www.boklok.nl IKEA BoKlok

Jawww.boklok.nl

Slimbouwen

www.slimbouwen.nl Slimbouwen

NCC Concepthouse

www.ncc.se

ABC Arkenbouw

www.arkenbouw.nl ABC Arkenbouw

The Hap Sunseeker

www.chaletbouwthehap.nl The Hap Sunseeker

Jawww.chaletbouwthehap.nl

Sunseeker Motor Yachts

www.sunseeker.com Sunseeker Motor Yachts

Jawww.sunseeker.com

12 van14

NCC Concepthouse

[J/N] Veel inspraak, Website weinig inspraak URL [O/G] [+/-]

Open Nijhuis Rijssen: Trento Ja Open/Gesloten Heijmans: Wenswonen Ja Open Selekthuis

Veelwww.nijhuistrento.nl inspraak + Open www.wenswonen.nl +/- Open/Gesloten

Open / gesloten

[J/N] Veel inspraak, weinig inspraak [+/-]

[O/G]

Veel Jainspraak +

Open

Ja +/-

Open/Gesloten

Ja

Veelwww.selekthuis.nl inspraak + Open

Veel Jainspraak +

Open

Open/Gesloten VDM

Ja

Veelwww.vdm.nl inspraakOpen/Gesloten +

Veel Jainspraak +

Open/Gesloten

Open Lego

Ja

VeelJainspraak ++

Open

Gesloten Buko

Ja

Nee/Ja www.xella.nl

Gesloten Ytong Casco Systeem Nee/Ja

Deels www.huf-haus.com

Open Huf Haus

Veel www.lego.nl inspraak ++ Open www.buko Nee Gesloten

Ja Nee

Gesloten

www.xella.nl Nee Gesloten

Nee/Ja Nee

Gesloten

Deels Deels inspraak,www.huf-haus.com materiaal staat Open vast

Gesloten Remco Ruimtebouw Ja Open IKEA BoKlok

Ja

Nee www.slimbouwen.nl

Open Slimbouwen

Nee

Nee www.ncc.se

Open NCC Concepthouse Nee

Nee www.arkenbouw.nl

Is het eenStandaardisatie bouwsysteem?

Deels inspraak, Deelsmateriaal staat vast

www.remco.nl Nee Gesloten

Ja Nee

Open Gesloten

Veel www.boklok.nl inspraak Open

Veel Ja inspraak

Open

Veel www.slimbouwen.nl inspraak Open

Veel Neeinspraak

Open

Veel www.ncc.se inspraak Open

Veel Neeinspraak

Open

Redelijke www.arkenbouw.nl inspraak Gesloten/Open

Redelijke Nee inspraak

Gesloten/Open

Gesloten The Hap SunseekerJa

Deelswww.chaletbouwthehap.nl inspraak +/-Gesloten

DeelsJainspraak +/-

Gesloten

Gesloten Sunseeker Motor Yachts Ja

Deelswww.sunseeker.com inspraak +/-Gesloten

DeelsJainspraak +/-

Gesloten

Gesloten/Open ABC Arkenbouw Nee

13 van14


_5. CONCLUSIE Er kan worden geconcludeerd dat een aantal van de behandelde systemen daadwerkelijk systeembouw is en dat claimen de leveranciers en ontwikkelaars terecht. Maar een aantal zijn dat niet, maar noemen het geleverde product wel systeembouw. Nu is systeembouw een breedbegrip en heb ik geprobeerd dit de juiste definitie te geven, maar we zien na deze vergelijkingen dat er niet een definitie aan is te geven en dat het per markt en product verschilt in welke mate het systeembouw is. De ontwikkelaar of producent kunnen met elkaar concureren door het flexibel te maken, maar moeten hierbij opletten dat de flexibiliteit niet verloren gaat aan het systeem waardoor het exceptionele ontwerpen worden.

14 van14

Systeembouw  

Vergelijking van vijftien systemen om te kijken of dit daadwerkelijk wel systemen zijn zoals de producten claimen.