Page 15

NIEUW

SB

10/20RIEF 11

04/ Ieper

Stad plant 300 zomereiken langs Komenseweg 13-01-2011 Pag. 52

Het Iepers stadsbestuur gaat 300 zomereiken planten langs de Komenseweg tussen Ieper en Zillebeke. Dat zal gebeuren over een periode van drie jaar in het kader van de plantactie ‘geboortebomen’. In samenwerking met de plaatselijke Gezinsbonden kunnen jonge ouders een boom planten ter gelegenheid van de geboorte van hun kind. Omdat het niet evident is om elk jaar genoeg ruimte te vinden voor deze acties in Ieper en de deelgemeenten, wordt voor de komende drie jaar de Komenseweg als aanplantlocatie gekozen. De Komenseweg is een gemeentelijke weg, die volledig door de eigen diensten beheerd wordt. Na onderzoek blijken de bermen hiervoor goed geschikt: de onverharde grasbermen zijn ongeveer anderhalve meter breed en er is nog een gracht van twee meter tussen de berm en de velden.

Streekeigen boom Er werd voor de zomereik gekozen omdat het een streekeigen boom is, geschikt voor de bodem. De keuze is gebaseerd op landschappelijke, historische en beheertechnische argumenten. Aan de Komenseweg hebben altijd al hoogstammige bomen gestaan. Zomereiken groeien ook traag en zijn zeer duurzaam met een verticaal groeiende penwortel, die het wegdek dus niet zal beschadigen. De Komenseweg is de hoofdverbinding vanuit de stad naar diverse groendomeinen zoals het provinciaal domein De Palingbeek. In functie van een verantwoorde en beheerbare inrichting zal een gedetailleerd aanplantingplan worden opgesteld. Bij de bestelling van de bomen zal gestreefd naar een hoogwaardige, gelijkmatige kwaliteit voor het volledige project. Dit jaar zullen er al 85 zomereiken als geboortebomen aangeplant worden. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 1.750 euro. (pli) © 2011 Corelio Naar overzicht

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw Beenhouwersstraat 7 8000 Brugge T/F 050 707 107 secretariaat@wmfkoepel.be www.wmfkoepel.be

WMF  

PRESENTATIE

Advertisement