Page 1

TOPLAM

KALAN

Aralık 11

Kasım 11

Ekim 11

Eylül 11

Ağustos 11

Temmuz 11

Haziran 11

Mayıs 11

Nisan 11

Mart 11

ġubat 11

OTURANIN ADI SOYADI

DAĠRE

EV SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI

BLOK

sıra no

Ocak 11

BLOK AĠDAT SĠTEDE OTURAN 1. KĠġĠLERĠN AYLIKLĠSTESĠ AĠDAT LĠSTESĠ

1 FERAMUZ KOġAR

KENDĠSĠ

1

1

20

20

20

20

20

20

20

20

160

80

2 ĠBRAHĠM ÇĠMEN

KENDĠSĠ

1

2

20

20

20

20

20

20

20

20

160

80

1

3

20

20

20

20

20

20

120

120

3 FATĠH KARAKAYA 4 ĠPEK ĠNġAAT

satıldı

1

4

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

0

5 MARUF YALÇIN

MAZHAR YALÇIN

1

5

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

0

6 ĠSMAĠL ÜNLÜUYSAL

HATĠCE MEYDAN

1

6

20

20

20

20

20

100

140

7 ġACEATTĠN ACAR

KENDĠSĠ

1

7

20

20

20

20

20

20

200

40

8 NĠHAT BAĞÇELĠ

MURAT BAYSAN

1

8

20

20

20

20

20

20

120

120

9 SERKAN KAHYA

SERKAN KAHYA

1

9

20

20

20

20

20

20

120

120

10 TANER ġEKER

KENDĠSĠ

1

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

0

11 ġABAN YILDIRIM

KENDĠSĠ

1

11

20

20

20

20

20

20

20

20

20

180

60

1

12

20

20

20

20

20

20

20

140

100

1

13

20

20

40

200

1

14

20

20

20

20

20

20

120

120

1

15

20

20

20

20

20

20

140

100

1

16

20

20

20

20

20

20

120

120

1

17

20

20

20

20

20

20

120

120

1

18

20

20

20

20

20

20

120

120

20

20

20

2680 1640 340 340

340

320

180

140

100

80

60

60 ARALIK

360

KASIM

360

EKĠM

TOPLAM

EYLÜL

18 ĠPEK ĠNġAAT

ÖMÜR ERPISTI

AĞUSTOS

17 MURAT NALÇAK

20

20

TEMMUZ

16 MUSTAFA CANTĠMER

20

HAZĠRAN

KENDĠSĠ

20

MAYIS

15 ZAFER PEKUZ

NĠSAN

14 ALĠ ALTUNIġIK

MART

ĠBRAHĠM ġAHĠN

ġUBAT

13 MUHAMMET KÜÇÜK

OCAK

12 AYġE SOĞAN

20


ARALIK

KASIM

EKĠM

EYLÜL

AĞUSTOS

TEMMUZ

HAZĠRAN

MAYIS

NĠSAN

MART

ġUBAT

OCAK


21011  

deneme deneme deneme

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you