Page 1

RabeL!NK UITGAVE OKTOBER 2013

IN DEZE EDITIE INTERVIEW RUDY BRUGMAN

P2

CLUBGEVOEL XINDAO & RABELINK P2 BAIA MARE EEN GROTE STAP

P2

IN GESPREK MET RAMON BANNINK

P2

RabeL!NK

WWW.RABELINK.NL

OKT2013


VAN DE DIRECTIETAFEL

W

e zitten alweer in het vierde kwartaal van 2013,

baar zijn, zullen we jullie via een extra nieuwsbrief een

het jaar vliegt voorbij. Of misschien vliegen wij wel

impressie geven van deze nieuwbouw.

voorbij? Buiten de zakelijke kant is de RabeL!NK er ook voor de persoonlijke kant van collega’s en klanten, hierov-

Ruimtegebrek panden: We zijn in de lastige en luxe positie

er lees je meer in deze editie.

dat we in al onze panden uit het jasje groeien. Inmiddels staan de bestaande vaste panden in Doetinchem en ’s

Het jaar 2013 is een jaar waarin verschillende belangri-

Heerenberg helemaal vol. We huren er met de Logistie-

jke keuzes voor de toekomst van onze organisatie zijn

kweg Doetinchem en Duiven twee ruimtes bij en hebben

gemaakt. De stap naar een vestiging in Baia Mare in

bij Nedcon in Doetinchem nog 3000m2, die we bewerken

Roemenië is gezet; dit doen we gezamenlijk met onze

voor Alpha Deuren en Nedcon.

inmiddels jarenlange klant (partner) Xindao. Deze stap zal voor Rabelink nieuwe deuren openen in en naar Oost-

De beschikbare expeditiehal aan de Vlijtstraat in

Europa. Zonder Xindao hadden we deze stap waarschijn-

Doetinchem is voor de huidige operatie krap bemeten.

lijk nog niet gemaakt. Roemenië is totaal ander land dan

Met een positieve instelling van iedereen en de kwaliteit

Nederland met andere regels, andere gewoonten en een

en mentaliteit van onze expeditiemedewerkers zullen we

andere mentaliteit. In een ‘onbekend’ land als Roemenië is

deze overbrugging naar de nieuwbouw ondanks het rui-

het dan heel prettig dit samen met een partner als Xindao

mtegebrek goed laten verlopen. We weten dat binnen de

te kunnen doen en gebruik te maken van al hun kennis

expeditiehal de ruimte erg beperkt is en dat we een extra

en ervaringen. Verderop in de RabeL!NK kunnen jullie in

inspanning vragen van de mensen die hier dagelijks hun

een uitgebreid interview met Sandro, directeur van Xindao,

werk doen. De kracht van ons bedrijf is gelukkig dat we

lezen hoe dit partnership door de jaren is gegroeid. In dit

flexibel zijn, en de periode is te overzien; binnen een jaar

artikel lees je ook meer over de gezamenlijke plannen in

zullen we de nieuwe expeditiehal in gebruik nemen met

Roemenië.

tweemaal zo veel ruimte. Veel leesplezier met deze derde editie van 2013.

Een aantal van jullie weet dat er intern al enkele jaren over nieuwbouw van een expeditiehal voor onze transportzendingen nagedacht wordt. Deze ideeën hebben nu concrete vormen gekregen en onze nieuwe hoofdvestiging zal in 2014 gebouwd worden. Als alles volgens plan loopt en we er met de gemeente Doetinchem uitkomen, zal deze hal in het derde kwartaal van 2014 klaar zijn en op Bedrijventerrein A18 in Wehl komen te staan. Het gaat om een overslaghal van circa 4000m2, een kantoor van 1000m2 en een werkplaats van 450m2. Tevens zal er ruimte zijn om 100 opleggers en 100 personenwagens op het perceel van circa 22.000m2 grond te parkeren. De overslaghal zal 46 docks krijgen en twee grote deuren, waardoor we in de hal kunnen rijden voor laden en lossen van de zijkant. Als de plannen definitief klaar zijn en er tekeningen beschik-

2

WWW.RABELINK.NL

LOGISTICS AND MORE


HET LAATSTE NIEUWS Bedrijfsfilm Rabelink

straat op donderdag aan bod kwa-

aanwezig dat Ebbers er in de mon-

Menig medewerker van Rabelink

men, was het op vrijdag de beurt

tage in zal slagen om er een fraai

zal het al ondervonden hebben,

aan ons pand op de Immenhorst

eindresultaat van te maken. De ver-

maar op donderdag 19, vrijdag 20

in ’s-Heerenberg. De zaterdag was

wachting is dat de film over enkele

en zaterdag 21 september is de

gereserveerd voor het wagenpark,

weken op onze website te zien

cameraploeg van Ebbers Media op

waarbij de Kooiaap en de LZV’s

zal zijn.

bezoek geweest bij de verschillen-

voor het voetlicht werden ge-

de vestigingen van Rabelink. Het

bracht. Namens het management

mediabedrijf uit Lichtenvoorde is

en de verkoopafdeling willen we

ingeschakeld om een professionele

eenieder die, actief of wat meer op

bedrijfsfilm te maken, waarin

de achtergrond, zijn/haar bijdrage

duidelijk moet worden gemaakt

aan de totstandkoming van de

wat Rabelink allemaal doet en kan.

bedrijfsfilm heeft geleverd hartelijk

Nadat de Vlijtstraat en de Fabriek-

bedanken. Het vertrouwen is

Rabelink blijft actief als vervo-

stimuleren en zocht naar (middel)

in Terborg. Een delegatie van Wim

erder voor Kaak

grote ondernemingen in de nabije

Bosman en Rabelink was meegeko-

Rabelink Logistics is al meer dan

omgeving van Terborg. Rabelink

men om de gloednieuwe vrachtwa-

dertig jaar als vervoerder actief

sleepte het contract in de wacht

gens te begeleiden.

voor de Kaak Groep en zal dat ook

door onder andere hoog te scoren

in de toekomst blijven doen. Kaak

op de aspecten flexi-

Nederland, met hoofdkantoor

biliteit, zorgvuldigheid

in Terborg, heeft een omvangrijk

en snelheid.

vervoercontract aan twee Achter-

Als afsluiting van

hoekse transportondernemingen

de tenderprocedure

gegund. Naast Rabelink viel de

ging er voor de Kaak

keus van Kaak op Wim Bosman uit

Groep nog een wens

’s-Heerenberg, voor het Europese

in vervulling. Hoofd

wegtransport. Dit is de uitkomst

inkoop John van den

van een intensieve tenderproce-

Ham kreeg de toeze-

dure.De samenwerking past perfect

gging van de directeuren Alwin

bij de filosofie van Kaak om de re-

Schweckhorst en Erik Roelevink

gionale economie te ondersteunen,

van beide logistiek dienstverlen-

laat het Terborgse bedrijf weten

ers dat een nieuw aan te schaffen

in een persbericht. Kaak, wereld-

oplegger zou worden voorzien van

marktleider in industriële bakkeri-

een zeildoek, geheel uitgevoerd in

jmachines, heeft in de zoektocht

de Kaak Groep-huisstijl. De sym-

naar vervoerders bewust getracht

bolische overdracht vond plaats

om de Achterhoekse economie te

op het parkeerterrein van Kaak NL

LOGISTICS AND MORE

WWW.RABELINK.NL

3


INTERVIEW RUDIE BRUGMAN (46) liefst van Steven Seagal en Jean-Claude Van Damme, op tv kijk ik naar darten, GTST en Blik op de weg. Je kunt me wakker maken voor seks. Wat is je beste en slechtste eigenschap? Dat kun je niet van jezelf zeggen, wat je beste eigenschap is, maar ik probeer wel iedereen te helpen. Nachtmerries heb ik gelukkig nooit, en ik heb ook nergens angst voor. Mijn lijfspreuk is ‘begin de dag met een lach’, ook al kan ik ’s avonds slecht naar bed komen. Gokken doe ik niet, en ijdel ben ik ook niet. Gezien mijn lengte (1,79) ben ik met mijn 92 kilo wel wat te zwaar. Ik eet graag een schnitzel, een bal gehakt of iets van de barbecue… Ik probeer wel te lijnen maar dat lukt niet echt. En ik rook, al weet ik dat stoppen beter is. Mijn slechtste eigenschap is dat ik vaak gelijk zeg hoe ik Waar en hoe woon je?

ergens over denk, dat wordt niet altijd gewaardeerd. Zelf ga

Mijn vrouw Monique en ik wonen in Doetinchem, we heb-

ik over de rooie als iemand niet eerlijk is. Vreemdgaan? Dat

ben een zoon en een dochter: Bas (19) studeert aan de

is me nog niet gelukt. En of vrouwen slimmer zijn dan man-

HAN in Arnhem, Loes (16) doet een horecaopleiding op het

nen: dat kun je ze beter laten denken, heb je voordeel van.

Graafschap College. Ik ben trots op mijn kinderen en mijn

Kijk je er alweer naar uit om op vakantie te gaan?

vrouwtje. Ik heb er wel verdriet van gehad dat mijn moeder

We gaan graag naar Texel: zee en strand. Naar een onbe-

mijn huwelijk en de geboorte van mijn kinderen niet heeft

woond eiland zou ik wel met Tatjana Simic willen. Voor

meegemaakt. Ik heb drie oudere zusters, maar ik was de

extra fitnessles… Ik herinner me ook nog dat ik op tiener-

mooiste van het stel. Verder hebben we twee honden.

toer naar Amsterdam ben geweest, wat een lol. Amsterdam

Wat is je functie?

is wat mij betreft een wereldstad, als je naar Europa kijkt

Ik ben chauffeur. Eerst heb ik in de metaalbranche gewerkt,

zitten wij hier in het fijnste land.

maar dat was een verkeerde keus. Daarna heb ik mijn

Hoe zie je je toekomst voor je?

chauffeursdiploma gehaald, het leukste wat er is. Nadat ik

Gewoon zo doorgaan. Ambities heb ik niet zo, maar je moet

heb gewekt bij Esbro, Vulcanus, Joly en Maatman, ben ik bij

wel blijven dromen. Mijn hoogte punt moet denk ik nog ko-

Rabelink toch nog goed terechtgekomen. Wij als collega’s

men. Geld heb ik meestal te weinig, maar ik wil ook niet te

helpen elkaar door dik en dun.

veel sparen: geniet er nu maar van!

Wat zijn je hobby’s?

Waar heb je bewondering voor?

Ik ga lekker op mijn elektrische fiets naar het werk, maar

Mensen die als het tegenzit, wat dan ook, gewoon doorgaan

met mooi weer rijd ik graag op de motor. Ook ben ik regel-

met het leven.

matig aan het klussen in en om het huis, en op zondagmorgen fitness ik. Uitgaan is voor mij lekker uit eten, maar doperwtjes met worteltjes moeten ze mij niet voorzetten. Ik ben wel dol op chocolade en vette hap en drink graag een Bacardi-cola of een biertje. Ik kan lachen om alle flauwekul, Guido Weijers is mijn favoriete cabaretier. Films zie ik het

4

WWW.RABELINK.NL

LOGISTICS AND MORE


INTERVIEW RAMON BANNINK (26) Waar en hoe woon je? Ik ben opgegroeid in Groenlo, maar sinds twee jaar woon ik op mezelf in Aalten. Daar was geen speciale aanleiding voor, ik kon er gewoon een mooie woning krijgen. En ik moet zeggen dat het me daar uitstekend bevalt. Mijn vriendin, Lian, studeert nog. Hoe lang ben je al werkzaam bij Rabelink en wat is je functie? Ik ben nu ongeveer tweeënhalf jaar in dienst bij Rabelink, als Systeembeheerder IT. Voertuigtechniek heeft me altijd al getrokken, maar ook de affiniteit met informatietechnologie zat er al vroeg in. Toen ik vanwege mijn dyslexie een laptop kreeg ging ik er geen spelletjes op doen, maar werd het apparaat vakkundig gesloopt. En vervolgens weer gerepareerd, haha. Na de middelbare school heb ik op het Graafschap College in

mij voldoende uitdaging is.

Doetinchem de mbo-opleiding Systeembeheerder afgerond. Ik

Wat doe je in je vrije tijd?

liep stage bij WBC Bouw in Winterswijk en dat werd ook mijn

Ik ga graag naar de bioscoop om een film te bekijken en lu-

eerste werkgever, ik ging er aan de slag als IT-beheerder. Via

ister ook veel naar muziek. Ik ben ook wel een liefhebber van

DLA ICT, dat destijds al contacten had met Rabelink (en vooral

concertbezoeken, rockmuziek, dance, eigenlijk van alles. Als het

Hoofd Automatisering Tino Böhmer), ben ik hier terechtgeko-

weer het toelaat houd ik ervan om een stuk op mijn motor te

men.

rijden, maar thuis wat relaxen vind ik net zo fijn. En als ik me

Wat doe je op een doorsnee werkdag? Hoe ziet jouw week

een keer verveel zet ik gewoon een filmpje op. Schilderen en

eruit?

tekenen heb ik in het verleden veel gedaan, maar omdat de

Als een collega problemen heeft met computer of printer ben

inspiratie de laatste tijd een beetje op is staat dat even op een

ik de aangewezen persoon om te bellen (doe dat dus ook als

laag pitje. Ik heb een eigen website, alleen moet ik die eerst

er iets is!), die functie als ‘helpdesk’ neemt ongeveer de helft

nog updaten.

van mijn tijd in beslag. Daarnaast houd ik me bezig met de

Hoe vind je het bij Rabelink? Wat zorgt voor plezier in je werk?

wat langere termijn, met projecten: boordcomputers, barcod-

Vergeleken met DLA, waar ik voor verschillende opdrachtgevers

escanning, het gebruik van de Terminal Server, waarmee we de

werkte, heb ik bij Rabelink meer verantwoordelijkheid en zijn

werkplekbeleving steeds verder proberen te ontwikkelen, het

er diverse projecten waar ik mee bezig ben. Je bent onderdeel

planpakket van OTD, wat te doen bij stroomuitval… Ook heb ik

van een proces en dat vind ik mooi, er doen zich soms prob-

de bestaande IT als een soort ‘nulmeting’ beschreven hoe het

lemen voor en die proberen we dan samen op te lossen. Ik

nu is. Dat zat allemaal in Tino’s hoofd, maar de basis staat nu

zit hier dus goed op mijn plek, de goede sfeer en mentaliteit

op papier. Het kan niet zo zijn dat de hele IT weg is als er iets

maken Rabelink tot een prettige werkgever. We weten als

met ons gebeurt en het moet ook niet al te moeilijk zijn om

bedrijf wat we willen en er is al veel bereikt. Dat Tino en ik

Ramon Bannink op te volgen. We zijn nu gelukkig voorbereid

er met Erwin van Remmen (Applicatiebeheerder) een nieuwe

op calamiteiten. En wat er nog aan zit te komen: de stap naar

IT-collega bij hebben gekregen geeft wel aan dat Rabelink nog

Roemenië, de nieuwbouw; dat moet ook in IT-opzicht allemaal

steeds groter aan het worden is. De komende twee à drie jaar

vormgegeven worden. Gelukkig wil Rabelink altijd een voorlop-

worden volgens mij heel interessant, want Rabelink en IT staan

er zijn op het gebied van IT, weten we dit te benutten en wordt

allebei nooit stil.

er ook in geïnvesteerd. Dat zorgt er mede voor dat er ook voor

LOGISTICS AND MORE

WWW.RABELINK.NL

5


“We merken dat het clu

W

at midden jaren tachtig begon als een uit de hand gel-

een order van 10.000 dollar kregen we daarbij het recht op exclusiv-

open studieproject, is 25 jaar later uitgegroeid tot een

iteit in heel Europa. Nu zou dat ondenkbaar zijn, maar toen was alles

bloeiende onderneming: Xindao is onder leiding van Sandro

nog onbekend. Wisten die Chinezen veel, wisten wij veel…”

van Hellenberg Hubar en Diederik van Styrum een grote speler

Van Gelder zag overigens weinig heil in zijn voorrecht om producten

op de markt van de promotionele artikelen en relatiegeschen-

in heel Europa aan de man te brengen. “Wij zijn dat vervolgens voor

ken geworden. Het bedrijf uit Rijswijk (ZH) is bovendien een

hem gaan doen, zodat we naast inkoopagent ook ‘verkoopagent EU’

van de belangrijkste klanten van Rabelink Logistics. Sterker

zijn geworden.” Op die manier zag in 1986 de firma Xindao het lev-

nog; in opdracht van Xindao en Rabelink verrijst er in het Ro-

enslicht, opgericht door Hubar en zijn compagnon Van Styrum; het

emeense Baia Mare momenteel een gloednieuw warehouse.

tweetal dat tot op de dag van vandaag de touwtjes in handen heeft in Rijswijk. Op advies van een professor sinologie werden de Chi-

De geschiedenis van Xindao is

nese karakters ‘xin’ en ‘dao’ gecom-

opmerkelijk: in 1982 zaten de

bineerd tot een toepasselijke bed-

Bedrijfseconomie-studenten

rijfsnaam: “De naam Xindao heeft

Sandro van Hellenberg Hubar,

vele betekenissen in het Chinees,

Diederik van Styrum en Gijs van

die van ‘nieuwe richting’ past het

Wezel in de collegebanken aan de Erasmus Universiteit in Rotter-

best bij onze filosofie: Het opbouwen van een duurzame relatie met

dam, toen de zojuist door China geïntroduceerde ‘opendeurpolitiek’

onze leveranciers en klanten gebaseerd op nieuwe ideeën en richt-

ter sprake kwam. Het trio trok na afloop van dat college de stoute

ingen”, staat vermeld op de website van Xindao. Juist die filosofie is

schoenen aan en greep de gelegenheid om ‘iets met China te doen’

ook wat Xindao nu alweer sinds het begin van de jaren negentig aan

met beide handen aan. Mede omdat de havensteden Rotterdam en

Rabelink verbindt.

Shanghai een samenwerkingsverband waren aangegaan, wat ook gold voor de universiteiten in beide steden, zat er een trip naar het

Rabelink in beeld: ‘Die ambtelijke instelling werkte voor ons niet’

reusachtige oosterse land in voor de drie studenten.

Voor het zover was ging het bedrijf overigens van start in Zwolle. Een samenloop van omstandigheden zorgde ervoor dat de zaken van

‘Nieuwe richting’

Hubar en Van Styrum van meet af aan uitstekend liepen: “In die peri-

“China was destijds nog volslagen onbekend, de grenzen ging net open”, herinnert de nu 52-jarige Hubar zich. “Via de universiteit kregen wij met z’n drieën de kans om bedrijven te zoeken die ons onderzoek naar de handelsmogelijkheden aldaar wilden financieren.” Geldschieters waren zo gevonden door het avontuurlijk ingestelde drietal. “Een drankenhandel die benieuwd was of de Chinese markt open zou staan voor wijn, een dakbedekker, Van Gend & Loos, handelsfirma Van Gelder Compagnie”, somt Hubar op. “Jan van Gelder had op dat moment al connecties in China. Hij kreeg het de mensen daar alleen niet goed uitgelegd dat ze hun producten beter moesten verpakken. Dus gaf hij ons een paar honderd gulden mee om dat duidelijk te maken.” De studenten onderzochten voor hun opdrachtgevers of er in China een ‘business opportunity’ was en of er ruimte lag om zaken te doen. Namens Van Gelder kregen de drie bovendien de verantwoordelijkheid om als inkoopagent alle zaken af te handelen; van de

6

productie van meetlinten, rolbandmaten en andere gereedschappen

ode werden de meetstandaarden voor de gehele EU gelijkgesteld en

in de fabriek in China tot en met het vervoer naar Nederland. “Voor

vastgelegd. Daarnaast was het noodzakelijk om producten te laten

WWW.RABELINK.NL

LOGISTICS AND MORE


ubgevoel ongelovelijk sterk is.” ijken, en die activiteit werd uitgerekend in die periode geprivatiseerd. Van die twee zaken hebben we zeker in de begindagen van Xindao volop kunnen profiteren.” In Zwolle werd er samengewerkt met Kleptopak, dat de voorraad beheerde, maar in 1993 kwam Rabelink in beeld. “Theo Wienholts was destijds onze contactpersoon, terwijl Alwin Schweckhorst werkzaam was als magazijnchef”, weet Hubar nog. Hoewel de samenwerking aanvankelijk prettig verliep, ontstonden er gaandeweg scheurtjes in de relatie tussen Xindao en Rabelink, dat toen nog niet in handen was van de huidige bedrijfsleiding. Uiteindelijk leidde dat er in 1997 toe dat Xindao, inmiddels verhuisd naar Zuid-Holland, voor een andere partner koos en in zee ging met TNT.

Daar vonden Hubar en zijn collega’s echter evenmin wat ze zochten.

tikelen en relatiegeschenken, daar zagen we veel mogelijkheden om

“Bij Rabelink ervaren we tegenwoordig een soort ‘clubgevoel’, we

te groeien.” Die inschatting bleek geen verkeerde, want het klanten-

doen het samen. Dat hadden we bij TNT totaal niet. Waarschijnlijk

bestand van Xindao (ooit 500) bevat vandaag de dag een paar dui-

had dat ook te maken met de ambtelijke instelling die heerst in het

zend zakenrelaties. Frankrijk is daarbij de belangrijkste afzetmarkt,

westen van het land: klokslag vijf uur liet iedereen alles uit handen

gevolgd door Duitsland, Scandinavië en de Benelux. Volgens Hubar

vallen en zat de werkdag erop. Voor ons werkte dat niet. De service

kiezen klanten vooral voor zijn bedrijf vanwege de fraaie producten

was niet optimaal, en toen er ook nog een prijsverhoging aan zat te

die Xindao aanbiedt.

komen zijn we serieus op zoek gegaan naar een nieuwe vervoerder.” De contacten met de medewerkers van Rabelink met wie er wél een

“We leveren kwaliteit, maar letten er ook goed op dat alles er per-

klik was waren ondertussen aangehouden; na de wisseling van de

fect uitziet. Met ons design zijn we onderscheidend in de branche.

wacht in Doetinchem werd direct ingesprongen op de ontstane situ-

Op onze vestiging in Shanghai zit een special afdeling met ontwer-

atie. “Alwin Schweckhorst, de nieuwe directeur, kwam direct bij ons

pers, die zich bezighouden met de ontwikkeling van producten en

langs, samen met Astrid Wenger en Tim te Pas”, kijkt Hubar terug op

het uiterlijk daarvan.” Of, zoals Xindao het op de eigen website ver-

de onderhandelingen in 1998. Ook Schweckhorst is niet vergeten

woordt: “Onze sterke aanwezigheid in China en onze eigen ontwerp-

hoe Xindao en Rabelink vijftien jaar geleden weer bij elkaar kwa-

studio maken het mogelijk om voorop te lopen in de ontwikkelingen

men. “We wisten dat we nog drie weken hadden voordat het contract

van onze branche.” Niet voor niets staat er tegenwoordig ‘XD Design’

van Xindao met TNT afliep. We zijn dus inderdaad vrijwel direct met

op de producten en op de Xindao-catalogus, waarvan er jaarlijks

z’n drieën in de auto gesprongen.” Van de beslissing om de draad

400.000 worden gedrukt in twaalf talen. “Dan rijden er 26 trailers vol

weer op te pakken heeft geen van beide heren ooit een moment

met folders bij Rabelink binnen”, weet Hubar.

spijt gehad. De groei van Xindao (de omzet stijgt al jaren met gemiddeld zo’n Groeimogelijkheden

toen tot vijftien procent) had ook voor Rabelink de nodige conse-

Waar Xindao ooit bij Rabelink binnenkwam met 200 à 300 pallets

quenties. De hal aan de Fabriekstraat werd speciaal voor het bedrijf

met meetlinten en andere gereedschappen, groeide dat al gauw

uit Rijswijk gebouwd, maar bleek al twee jaar later te klein. Een ver-

uit tot 2000 à 3000. En niet alleen de aantallen veranderden; ook

huizing naar ’s-Heerenberg bood uitkomst: in 2006 en 2007 werd op

het assortiment onderging de nodige wijzigingen. “We brengen ie-

de Immenhorst een nieuw pand uit de grond gestampt, met plaats

der jaar een nieuwe catalogus uit”, vertelt Hubar. “In het begin stond

voor 27.000 pallets. Ook de VAL-activiteiten (Value Added Logistics)

daar ‘tool specialist’ op. Later kwamen er producten als zaklantaarns,

vinden daar plaats. Nog wel…

zakmessen en kompassen en werd het ‘tools & adventure’. We zijn ons vervolgens steeds meer gaan toeleggen op de promotionele ar-

LOGISTICS AND MORE

WWW.RABELINK.NL

7


BAIA MARE: EEN GROTE STAP VOO Het zal ongeveer medio 2015 zijn; dan is Xindao helemaal weg uit ’sHeerenberg. Dat betekent niet dat Xindao ook weer weg zal zijn bij Rabelink. Integendeel: gezamenlijk wordt de stap naar Baia Mare in Roemenië gezet. Vooral voor Hubar en zijn collega’s is de verhuizing niet alleen een strategische keuze, maar is het ook een beslissing die van levensbelang is voor de toekomst van het bedrijf.

te besteden en hebben Printmasters overgenomen.”

De koerswijziging komt niet uit de lucht vallen, net als

Klaar voor de klant van de toekomst

de nieuwe locatie; drie jaar geleden begon Xindao al

De markt stond ondertussen niet stil, hetgeen niet veel

zaken te doen met Roemenië, waar samengewerkt werd

later leidde tot een nieuwe stap. “Het bedrukken van

met drukkerij Printmasters. Een jaar later werd dat bedrijf

onze producten hadden we nu goed geregeld. En het lo-

overgenomen door Xindao. Hubar legt uit waarom hiertoe

gistieke gedeelte van het verhaal was bij Rabelink ook in

besloten werd. “Het is allemaal een bewuste, weldoor-

goede handen. Maar het kwam er nog altijd op neer dat

dachte keuze geweest, maar

de vrachtwagens op en neer moesten ri-

eigenlijk zou je ook kunnen

jden van ’s-Heerenberg naar Roemenië en

zeggen dat we gedwongen

weer terug.” Met het oog op de lange ter-

werden. De klantvraag nam

mijn was dat niet langer haalbaar; vervo-

toe en de consument wordt

erskosten en het milieu speelden daarbij

steeds

veeleisender. We

een rol, maar van doorslaggevend belang

leveren mooie producten,

was dat Xindao klaar moest zin voor de

maar een klant die uit ons

toekomst. Voor de klant van de toekomst,

assortiment iets kiest om

welteverstaan. “Websites als bol.com heb-

als relatiegeschenk cadeau

ben een nieuwe standaard gezet: een

te doen aan zijn zakenpart-

product dat je daar op maandag bestelt,

ners wil natuurlijk ook dat

heb je dinsdag in huis. Xindao werkt met

zijn naam op het product

tussenhandelaren en eindklanten die

verschijnt. Tot voor een

steeds kritischer worden. Zij hebben geen

paar jaar geleden schake-

zin om vijf dagen te wachten, omdat hun

lden we dan een tussen-

tassen of thermoskannen eerst nog via

handelaar in, die bijvoor-

Roemenië moeten om daar van bedruk-

beeld ‘Lufthansa’ op een lading pennen drukte. Nadat we

king te worden voorzien. Er zat om die reden weinig an-

in 2010 bij Printmasters terechtkwamen, ondervonden we

ders op dan helemaal naar Baia Mare verhuizen.” Hubar is

al gauw dat het zeker met het oog op de lange termijn niet

blij dat Rabelink samen met Xindao het avontuur aangaat,

verstandig was om in dat opzicht afhankelijk te zijn van

niet in de laatste plaats omdat moederbedrijf Huettemann

een leverancier; we kwamen tot de conclusie dat we het

zich eveneens in de nieuwe ontwikkelingen kan vinden.

ons niet konden permitteren om dit bedrijfsonderdeel uit

8

WWW.RABELINK.NL

LOGISTICS AND MORE


OR ZOWEL XINDAO ALS RABELINK len we heel ver in gaan: als je grootmoeder jarig is, moet je een mok met ‘Lieve oma, gefeliciteerd met je 83e verjaardag’ erop bij haar kunnen laten bezorgen. Dat vraagt van onze kant om perfectie, want een dergelijk product kan natuurlijk niet teruggenomen worden. Maar in combinatie met Rabelink moeten we dan tevens in staat zijn om een order op zo kort mogelijke termijn te leveren.” “We zijn met Rabelink gestart en we zijn samen gegroeid. Nu zetten we samen een nieuwe stap, waar Huettemann

Het zijn ambities die niet alleen leven bij Hubar en Xind-

ook volledig achter staat, en is er de kans om weer verder

ao, maar die vooral ook worden opgedrongen door de

te groeien.” De managing director van Xindao is van me-

markt. “Het verwachtingspatroon van consumenten gaat

ning dat beide organisaties de vruchten zullen plukken

omhoog. Er is een nieuwe beleving. De klant is koning,

van de verhuizing naar Oost-Europa. “Dit is, ook voor Ra-

dankzij de online wereld nog meer dan voorheen. Kijk

belink, een schitterende stap. De mooiste manier om op te

naar dat personaliseren van producten, dat vergt een

starten in een nieuw land. Er zijn voor beide partijen heel

heel nieuwe, andere werkwijze. Er wordt een hoger servi-

veel mogelijkheden om dit platform verder te ontwik-

ceniveau gevraagd. We overwegen dan ook het Warehouse

kelen”, voorspelt Hubar, die overigens benadrukt dat een

Management System helemaal opnieuw te ontwerpen en

zo spoedig mogelijke levering van Xindao-producten

te koppelen aan onze webshop.” De verhuizing naar Baia

noodzakelijk is om met de concurrentie mee te kunnen

Mare, waar het pand in januari moet worden opgeleverd,

blijven doen, maar dat snelheid niet het belangrijkste is:

is een eerste stap in die richting. “Trendrapporten die pro-

dat blijft kwaliteit. In het logistieke proces wordt diezelfde

beren iets zinnigs te zeggen over de komende honderd

kwaliteit van Rabelink verwacht.

jaar lijken erop te wijzen dat de rol van West-Europa op de lange termijn wel uitgespeeld is, en dat de nieuwe kan-

Bijna Xindao-mensen

sen in het oosten liggen. Zowel Oost-Europa als het Verre

Het belang daarvan zal er de komende jaren niet kleiner

Oosten. Zo’n vaart zal het niet lopen, de markt in Neder-

op worden; Xindao ligt als ‘XD Design’ in de Bijenkorf

land en de rest van West-Europa blijft uiteraard bestaan,

en in steden als Parijs in de luxere winkels, maar levert

maar we konden niet het risico lopen dat we de boot in

voornamelijk aan klanten die via tussenhandelaren hun

Roemenië zouden missen.”

relatiegeschenken bestellen. Hubar ziet echter niet in waarom de consument in de toekomst niet rechtsreeks

Eén ding is duidelijk: Xindao gaat ervan uit voorbereid te

zijn producten bij de webshop kan bestellen. Het vervoer

zijn op de toekomst, en ziet in de toekomst ook een rol

en dus Rabelink spelen daarin een cruciale rol. “Veel gaat

weggelegd voor Rabelink. “We merken dat dat ‘clubgevoel’

tegenwoordig via internet, veertig procent van onze or-

ongelooflijk sterk is bij jullie medewerkers. Het zijn bijna

ders bijvoorbeeld. Maar onze catalogus zal nooit helemaal

Xindao-mensen. Dat leeft zowel bij de leiding als bij onze

verdwijnen. En mensen die daar thuis op de bank in zit-

medewerkers die dagelijks contact hebben met Rabelink”,

ten te bladeren en die denken: ‘Die pen, die verrekijker,

besluit Hubar.

die muis, die koffer, die wil ik ook wel’, die willen we ook de mogelijkheid bieden om bij ons te bestellen. Daar wil-

LOGISTICS AND MORE

WWW.RABELINK.NL WWW.RABELINK.NL

9

Rabel1nk indesign 1 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you