Page 1

PROJECTVERSLAG INITIATIEVENBUDGET DUURZAME, CULTURELE BROEDPLAATS AAN SCHEVENINGSE KUST


SEE LAB


EEN DROOM MET EEN PLAN BESCHRIJVING, DOELSTELLING & RESULTAAT VAN HET PROJECT See Lab is ontstaan uit een droom om een duurzame, culturele broedplaats op te zetten die zich concentreert op hedendaagse experimentele kunst & mediakunst aan de Scheveningse kust. In het afgelopen jaar heeft een multidisciplinaire groep kunstenaars en cultureel ondernemers de mogelijkheid onderzocht om deze broedplaats te starten op een permanente lokatie aan de Duinstraat in Den Haag. Het moet een duurzaam gebouw worden met betaalbare werkplekken voor een professionele

groep kunst- en cultuurmakers, een podium voor kunst, een Artist & Residency, een podium voor talentontwikkeling, een groene openbare sculptuur- cultuurtuin (met sluitingstijden), groene gevels en open deuren voor de buurt. Kortom een plek voor iedere Hagenaar om in aanraking te komen met kunst, cultuur en duurzaamheid. See Lab is een initiatief van een aantal leden van ateliercomplex Noordwal 117 en EAP Lab1. Door vanuit een inspirerende duurzame omgeving te werken, dragen we via onze kunst- en cultuuractiviteiten ons inziens bij aan verduurzaming van de wijk en CO2 reductie. We kunnen dit mede dankzij het initiatievenbudget en steun van Joris Wijsmuller, Stef Katwijk2, Luciano Diacone3 en de Groene Helden realiseren. Met het budget hebben we een visieplan ontwik-

keld dat gedragen wordt door OCW Cultuurbeleid en STROOM, een naam, logo en website ontwikkeld, een energieplan voor het pand laten opstellen, Stichting See Lab opgericht en de professionele hulp van de Groene Helden kunnen inschakelen. Zij hebben ons in de eerste (contract)onderhandelingen met de Gemeente ondersteund, advies uitgebracht op het gebied van verduurzaming van het pand, een energie inventarisatie van het pand gemaakt en zullen ons in de toekomst ook helpen met de het participatietraject om buurtbewoners bij de realisatie van de sculptuur- cultuurtuin te betrekken. Eind November heeft OCW/ Cultuurbeleid laten weten dat er een definitieve huurovereenkomst zal worden opgemaakt. Naar verwachting zullen we in het voorjaar van 2016 verhuizen naar de Duinstraat.

1. EAPLab een Haagse broedplaats die op een tijdelijke locatie gehuisvest is 2. Stef Katwijk: Beleidsmedewerker at OCW cultuurbeleid Den Haag 3. Luciano Diacone: Project/ Beleidsmedewerker at OCW cultuurbeleid Den Haag

SEE LAB


ENERGIELABEL DUINSTRAAT 55 Een inventarisatie van het gebouw heeft uitgewezen dat het pand uit 1894 verre van energie neutraal is. Naar aanleiding van onderzoek en inspectie kan er gesteld worden dat het hoofdgebouw inclusief de ‘gymzaal’ energetisch gezien zeer slecht scoort. Wij willen met ons project het gebouw op eigen kracht en met hulp van professionals geleidelijk aan steeds verder verduurzamen en streven naar een (voor zover mogelijk) energieneutraal pand. Dit willen we samen doen met de Gemeente Den Haag, de eigenaar van het pand. Voor- dat de kunst& cultuurmakers van See Lab het pand gaan betrekken, voorziet de Gemeente, in groot onderhoud en brengt per atelier een gasmeter aan. Dit geeft de huurder een concreet overzicht door de door

omschrijving

1: Aanbrengen gevelisolatie

van geen naar zeer goed - 14 cm en meer

hem gemaakte energiekosten. Dit zorgt voor eerlijke verdeling van de lasten en een bewustzijn van je energiegebruik. Daarnaast begint de gemeente met de isolatie van de zolder en de ontwikkeling van vijf tot zeven extra ateliers. Om het hele pand nog meer te verduurzamen zullen we een meerjarenplan gaan opstellen. Met de huidige berekeningen scoort het gebouw energielabel G. Er is dus genoeg ruimte voor verbetering. Er zijn zes concrete verbeterpunten waar we mee aan de slag kunnen om het pand van een G label naar A label te brengen.

CO2 UITSTOOT BESPARING Met behulp van de CO2 calculator en berekeningen van Milieucentraal komen we tot de volgende mogelijke verduurtotale oppervlakte

totaal verbruik gas

651 m2

7330 m3

zamings-stappen en geschatte berekeningen. Niet alle stappen zullen (in de beschreven volgorde) uitgevoerd worden. Dit heeft te maken met de weinige geldelijke middelen die wij als kunstenaars tot onze beschikking hebben. De planning is om in 2016 dakisolatie aan te brengen en het enkel glas te voorzien worden van een achterzetraam. De totale uitkomst in kg CO2 uitstoot die we hiermee (volgens bovenstaande berekeningen) uitsparen is 9814 kg. De overige verbeterpunten zullen op eigen kracht, met spaargeld en (waar mogelijk) subsidies gemaakt worden. Hiervoor zal een meerjarenplan opgesteld worden. De Looptijd van het hele traject is bijgesteld. We hadden het idee dat we binnen vijf maanden het pand zouden kunnen betrekken. Dit huurcontract onderhandeling bleken veel langer te duren dan voorspeld. Dit betekent dat alle activiteiten wat later gestart kunnen worden.

besparing gas per jaar

glas oppervlakte

uitkomsten in kg co2 uitstoot

207 m2 1932 m3

3639 kg

2: Aanbrengen vloerisolatie

van geen naar zeer goed - 14 m en meer

425 m3

800 kg

3. Aanbrengen dakisolatie

van geen naar zeer goed - 14 cm en meer

2519 m3

4745 kg

4. Aanbrengen van glasisolatie

enkelglas voorzien van achterzetraam zonder coating

2691 m3

5069 kg

5.Plaatsen van Hr-combiketel + zonneboiler

van HR-combiketel naar HR-combiketel + zonneboiler

240 m3

452 kg

6. Plaatsen van zonnepanelen

van geen naar 16 panelen 4000 Wattpiek - 24m2

SEE LAB


zuinig

HUIDIG ENERGIELABEL Duinstraat 55 Bouwjaar: 1894 Oppervlakte van: 651 m2 Geen gevelisolatie Geen vloerisolatie Geen dakisolatie Enkel glas

onzuinig

zuinig

GEWENST ENERGIELABEL Duinstraat 55 Bouwjaar: 1894 Oppervlakte van: 651 m2 Gevelisolatie - 14 cm of meer Vloerisolatie - 14 cm of meer Dakisolatie - 14 cm of meer Enkel glas - voorzien van achterzetraam Zonnepanelen 4000 Wattpiek - 24m2

onzuinig SEE LAB


SEMI OPENBARE SCULPTUURCULTUURTUIN Naast de verduurzaming van het pand willen we werken aan een sculptuurcultuurtuin. Achter het See Lab-gebouw aan de Scheveningse Duinstraat bevindt zich een groot betegeld plein. “Den Haag heeft, zo blijkt uit onderzoek, het warmste stadscentrum van Nederland. Dat lijkt op het eerste oog misschien best prettig, maar dat is het niet, zeker als het gaat om de gezondheid van kinderen en ouderen. Het tegengaan van het dit ‘hitte-eiland’ effect kan heel eenvoudig zelf worden aangepakt door het weghalen van bestrating en het vergroenen van de stad.” - Haags Milieucentrum Operatie Steenbreek See lab wil het semi-openbaar stenen plein onttegelen en veranderen in een duurzame sculptuur- cultuurtuin. De tuin moet een verbindende plek voor buurtbewoners en kunstenaars zijn waar kunst, natuur en cultuur gecombineerd worden. We hebben het afgelopen jaar diverse tuinen bezocht en veel inspiratie

SEE LAB

opgedaan. Hoeveel CO2 reductie dit precies zal opleveren hebben we niet kunnen berekenen.

SAMENWERKING See Lab werkt samen met verschillende partners. Groen Helden & DGJ Architects, Suzanne Monnier van Plukparadijs.nl en Eetbaar Park.Voor de tuin willen we graag samenwerken met de buurt, de Groene Helden, DGJ Architects en De Groene Helden hebben ons in het begin traject van See Lab gehopen en zullen ons bij de realisatie van de tuin, het maken van een inrichtingsplan en het betrekken van de nieuwe wijk ons wederom helpen. We hebben met Suzanne gesproken over het toepassen van kleinschalige stadslandbouw in de tuin met de drie ethische principes van de permacultuur, ‘Goed voor de aarde, goed voor de mens & eerlijk delen’, als leidraad. Stichting See Lab is verantwoordelijk

voor de planning, begroting, verslaglegging voor het betrekken van de wijk en de communicatie over het project in de wijk.

DE MANIER WAAROP DE WIJK WORDT BETROKKEN BIJ HET PROJECTIDEE See Lab vindt het belangrijk om deel te worden van de wijk waarin we ons gaan vestigen. Contact met de wijk is ons inziens heel erg belangrijk om wortel te kunnen schieten. De positieve bijdrage die de wijk en bezoekers kunnen leveren aan het boeien en verbinden van creatieven, hebben we op de Noordwal al ondervonden. See Lab daagt in de voor hen nieuwe wijk mensen uit om in een inspirerende, kunstzinnige en groene duurzame omgeving samen te komen.


Impressie betegeld plein achter See Lab gebouw

See Lab moet een mooie plek zijn waar persoonlijke en publieksgerichte activiteiten aangeboden worden voor jong en oud. We willen bewoners en kunstenaars betrekken bij de ontwikkeling van de tuin en een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaam gebruik energiebesparing op een creatieve, misschien wel kunstzinnige manier. Middels bewonersavonden op locatie willen we op een interactieve manier de mensen kennis laten maken met ons en met het gebouw en de tuin. See Lab benaderd de wijk via flyers, nieuwsbrieven, social media en de website. De wijk wordt uitgenodigd op bijeenkomsten via flyers, social media en de website. De communicatie commissie is verantwoordelijk voor de communicatie.

OMSCHRIJVING KANSEN EN BEPERKINGEN We gaan er niet van uit dat het project niet slaagt. We hebben toezegging voor een definitief huurcontract. Stel dat de

Gemeente het plots staakt dan zullen we op zoeken moeten gaan naar een pand en tuin met dezelfde mogelijkheden als op de Duinstraat. We willen hoe dan ook onze droom om een duurzame, culturele broedplaats te starten waar gaan maken. De kans dat het huurcontract plots niet meer doorgaat lijkt ons erg klein. De termijn waarop we gaan we verhuizen zal naar verwachting wel eens langer kunnen gaan duren ivm tegenvallende renovatiewerkzaamheden. Samengevat is het grootste risico de termijn waarop we kunnen gaan verhuizen en het plan tot uitvoer kunnen gaan brengen. Stichting See Lab is er verantwoordelijk om beslissingen te nemen als de risico’s zich voordoen.

ONTWIKKELPROCES & INGEWONNEN ADVIES • •

Brainstorm broedplaats functies, ontwikkeling naam, logo en overleg intern minimaal 25 x Engergie advies Groene Helden x 3

• • • • • •

Gemeentelijk overleg 10 x op stadhuis betreft visie vorming & huurvoorwaarden Brainstorm visievorming bijeenkomsten intern minimaal 30 x (broedplaats noordwal 117) Bijeenkomsten Stroom, overleg visievorming en advies x 6 Bijeenkomsten Groene Helden x 10 Bijeenkomsten Suzanne Monnier ivm permacultuur mogelijkheden Bijeenkomsten betreft fusie met EAPLab, inventarisatie wensen en ideeen betreft nieuwe broedplaats x 15.

GESPREKKEN GEVOERD TEN BEHOEVE VAN ONS PROJECT MET: Postcoderoos Statenkwartier, Groene Helden, Stroom, Gemeente Den Haag (afdeling cultuur)

SEE LAB


OMSCHRIJVING ORGANISATIE RECHTSPERSOON Statutaire naam: Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Adres: Postcode en plaats

Stichting See Lab Stichting Gemeente ‘s-Gravenhage Duinstraat 55, 2584 AW Scheveningen

Domeinnaam: E-mailadres: Contactpersoon Telefoonnummer:

www.seelab.nl contact@seelab.nl Anke van den Berg +31 6 42442984

Bestuur Stichting voorzitter: secretaris: penningmeester: programma beheer: gebouwbeheer: marketing en communicatie:

SEE LAB

Anke van den Berg Liam Joy Niemeijer Mark Veliscek Rubins J. Spaans Remco Jongejan Annabelle Schatteman


STATUTAIRE DOELSTELLING De stichting heeft ten doel: • het realiseren van een culturele broedplaats die zich concentreert op hedendaagse experimentele kunst en mediakunst, waarbij ruimte wordt geboden voor onderzoek en het initiëren van kunstprojecten; • de bevordering van de onderlinge en externe samenwerking tussen kunstenaars en creatieve ondernemers • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het in beheer nemen en duurzaam ontwikkelen van het pand op Duinstraat 55 te Scheveningen zal een essentiële rol spelen in het verwezenlijken van de doelstellingen.

ORGANISATIE Het bestuur wordt gevormd door 6 gebruikers van het pand voor een termijn van vier jaar. Behoudens de algemene voorzitter heeft elk bestuurslid heeft zijn eigen portefeuille. Zij zijn voorzitter van een of meerdere commissies die de input levert en de taken uitvoert. Alle gebruikers van het pand hebben zitting in tenminste 1 commissie, de voorzitter wordt geacht zijn specifieke expertise in te zetten ten dienste van een of meerdere commissies. Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Voorafgaand hebben de bestuursleden (in)formeel met de commissie overleg gehad. Een bestuur met een externe raad van bestuur is het model waar we in de toekomst naartoe willen. Commissie administratie Commissie financiën Bestuurslid Facilitaire zaken: Commissie gebouwbeheer Commissie facilitair

Bestuurslid Marketing & communicatie: Commissie programmering Commissie marketing en communicatie Alle commissies kunnen een beroep doen op de expertise of de inzet van de overige gebruikers indien de werkzaamheden gespecialiseerde kennis vragen of de hoeveelheid te groot is voor de leden van de commissie. Elke commissie verdeelt taken en stelt een jaarplanning (format wordt aangeleverd door de commissie administratie) op. Deze jaarplanningen worden in het bestuur besproken en al dan niet goedgekeurd. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt een verantwoording op basis van de jaarplanning ingediend bij de commissie administratie.

DE VOORZITTER

Hij of zij is de spreekbuis van de stichting. voert overleg met overheden en vertegenwoordigt de stichting bij interne ( projecten) en externe aangelegenheden om de belangen en de drijfveren van de stichting uit te dragen.

COMMISSIE ADMINISTRATIE

Deze commissie is verantwoordelijk voor de verslaglegging van vergaderingen, bezetting van / wachtlijst voor ateliers en het instellen van een ballotage commissie indien er atelierruimte beschikbaar is. Deze ballotage commissie wordt steeds opnieuw samengesteld. Tevens maakt de commissie formats voor jaarplanningen van de verschillende commissies, zodat er een eenduidig beeld ontstaat en er inzicht is in de financien. De commissie stelt deadlines voor het indienen van de jaarplanningen en verantwoording

COMMISSIE FINANCIËN

Deze commissie draagt de verantwoordelijkheid voor de begroting. Het registreren van in- en uitgaven en het beheren van de bankrekening. De commissie zorgt voor een jaarrekening eventueel opgesteld door een accountant.

COMMISSIE GEBOUWBEHEER

Deze commissie houdt zich bezig met de technische kant van het gebouw en het onderhoud van de tuin. Dit betreft bouwkundige- en installatietechnische zaken. Het verduurzamen van het gebouw met de daaruit voortkomende werkzaamheden, zoals vergunningen en subsidies. Uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd door commissieleden, indien de werkzaamheden veel tijd vergen of specialistische expertise vereisen kunnen de overige gebruikers worden gevraagd mee te werken of kan een externe partij worden ingehuurd.

COMMISSIE FACILITAIR

Deze commissie zorgt dat alle activiteiten die worden georganiseerd soepel verlopen, exploiteert de bar, is in het bezit van een certificaat sociale hygiëne en regelt de schoonmaak van de algemene ruimtes.

COMMISSIE PROGRAMMERING PROJECTRUIMTE

Deze commissie is verantwoordelijk voor de verhuur en programmering van de projectruimte. Zij is actief in het benaderen van andere instellingen, kunstenaars en initiatieven om de ruimte zo doelmatig mogelijk te kunnen gebruiken en daardoor inkomsten te genereren. Er wordt verantwoording afgelegd aan de commissie financiën.

COMMISSIE MARKETING & COMMUNICATIE

Deze commissie draagt zorg voor de communicatie van de programmering door middel van het gebruik van multimedia, zoals twitter, facebook, persberichten, etc. Tevens communiceert de commissie over de individuele exposities of andere successen van de overige gebruikers teneinde de naamsbekendheid van zowel de stichting, het pand en de individuele kunstenaar / creatief ondernemer te vergroten.

SEE LAB


KWARTIERMAKERS VAN SEE LAB Naam: Jade Hulscher Opleiding: KABK & WDKA Discipline: Beeldend Kunstenaar Activiteiten secretaris broedplaats Noordwal 117 Docent animatie filmhuis Den Haag Jade Hulscher

Rubins J. Spaans

Naam: Rubins J. Spaans (1966) Opleiding: Rijksuniversiteit Leiden 1985-1995, Vrije Academie Den Haag 2006-2010, meerdere Atelierstudies Traditionele Schildertechnieken 2006-2010 Discipline: experimenteel kunstenaar Lidmaatschappen: Stroom en Haagse Kunstkring Voorzitterschap: Stichting EAPLab m.i.v. 2014 en directeur Stichting Art48, 2006 – 2014 website: www.rubins-art.com

Ik ben initiatiefnemer en samen met Mark Veliscek oprichter van kunstenaarsinitiatief Stichting EAPLab. EAPLab is een werkplaats en een platform met de doelstelling het creëren van een netwerk van (internationale) kunstenaars en curatoren die werken op het vakgebied van en onderzoek doen naar de waarneming/ervaring van licht, kleur, vorm en ruimte. In mijn kunstpraktijk bevraag ik onze ervaring en gevoel van plaats en ruimte. Ik onderzoek deze concepten aan de hand van de thema’s verandering, herinnering, kunsthistorie, kleur/vorm perceptie, architectuur en stadscultuur, mode en (auto)design. In samenwerking met Martine Zoeteman van de Besturing ben ik in 2015 begonnen met het opzetten van een kunstenaars- en curatorenplatform in Den Haag. We organiseren daarvoor doorgeef netwerkborrels met andere kunstenaarsinstellingen. Het netwerk van EAPLab en het genoemde platform wordt aangewend bij de programmering in de projectruimte van SEELAB.

Naam: Jay Opleiding: Traditional Piano Tuning Discipline: Muziek Pianostemmer, piano restaurateur, pianist en pianodocent

Jay

Naam: Lili Berger Opleiding: Autodidact Discipline: Beeldend Kunstenaar/ keramist Activiteiten Bestuurslid / Penningmeester kunstenaars Vereniging Terra-Viva.nl Coordinator projectruimte Noordwal 117 website: www.liliberger.nl

Lili Berger

Mark Veliscek

Anke van den Berg

Naam: Mark Veliscek Opleiding: MBO Bouwkunde, KABK-Architectonische vormgeving, Hull School of Architectuur Discipline: Ontwerper / Beeldend Kunstenaar Activiteiten: Interieurarchitect, meubel- en objectontwerper Lidmaatschappen: Haagse Kunstkring Maken en ontwerpen van 3 dimensionale objecten voor aan de wand, welke worden gebruikt als model voor het realiseren van wanden in natuursteen. Bestuurslid / Penningmeester Stichting De Kombinatie (tot 2012), Penningmeester Stichting EAP Lab. website: www.veliscek.nl

Naam: Anke van den Berg Opleiding: GLE & KABK Discipline: Beeldend Kunstenaar/ Vormgever Lidmaatschap: Stroom Activiteiten Initiatiefnemer & Bestuurslid broedplaats Noordwal 117 Initiatiefnemer Broedplaats See Lab website: www.ankevandenberg.nl

Keramische installaties en sculpturen waarin het maakproces en herhaling van handelingen een belangrijke rol spelen.


Naam: Chris van Baars (a.k.a. Chris de Vis) Opleiding: Autodidact Discipline: Beeldhouwer Lidmaatschappen: Stroom en Haagse Kunstkring Activiteiten: docent beeldhouwen

“Ik geloof in samenwerking met disciplines. Vooral voor wat betreft het in de wereld zetten van mijn werk. Ik wil een bijdrage leveren in de projectruimte” Voorziter broedplaats Noordwal 117 website: www.chrisdevis.nl

Chris de Vis

Naam: Liam Joy Niemeijer: Communication & Multimedia Design. Disciplines: Fotografie, Videografie, Motion Design, Multimediaproductie, Interaction design, communicatie, experience design, desktop publishing, concept- en projectontwikkeling.

Motivatie: Het vormen van een schakel tussen multidisciplines geconcentreerd op het creatieve spectrum. Met als doel het maximaliseren van ieders individuele en de gezamenlijke potentie en het verleggen van grenzen. Motto: Create. Inspire. Enjoy.

Liam Niemeijer

Savas Tubbing: Propedeuse Mechanical Engineering, Audio Engineering at SAE Institute Amsterdam, Sonology at the Royal Conservatory The Hague. Disciplines: Multimedia Productions, Licht & Geluidtechniek, Videografie, etc. Motivatie: Het ontwikkelen en ondersteunen van culturele en creatieve projecten. website: www.savasound.nl Savas Tubbing

Naam: Annabelle Schatteman Opleiding: Sint-Lucas Gent( sculpture), Shanghai Uni art department ( painting) VA Den Haag (sculpture) Discipline: sculptor Lidmaatschappen: Stroom Bestuurslid / Penningmeester broedplaats Noordwal 117 website: www.annabelleschatteman.com Annabelle Schatteman

Awinash Panchu: Grafische Vormgeving @ GLR, Interactive Media Design @ KABK Disciplines: Beeldende Kunstenaar, Interactieve Kunst, - Charcoal, Graphite, Biro, Pencil, Graffity, Copic and Ink, Sculptures and installations. Woodcarving and electricity, Constructional work, Metal constructions and welding, Aannemers, Desktop publishing.

Annabelle Schatteman (1971) is a Belgian sculptor who works and lives in Den Haag, the ​ Netherlands. She studied sculpture in Gent, Shanghai and Den Haag but it was only in 2009, after living in China for several years, that she decided to dedicate herself fully to her love for sculpture. In Den haag she found the right atmosphere to create freely with different materials and to experiment with sculpture in combination with other disciplines. She has been active in the field of interdisciplinary performance and installation with different media.``The material I use is dependent on what I want to express, the work asks for its own material. When I am unattached and I listen, I always know what I need to do. My art is intertwined with my daily life and the reflections upon the roles we humans perform in that cycle of creation and destruction, of life and death. Who are we, what do we want to be, what do others expect us to be? What can I show, what do I hide? The inspiration for my work, can often be found in the visualization of the female in art history. Masks and shields are recurrent motives in my work. ``

Motivatie: Combine visuals with sound and light, together with modern technology. To make art and create new, expressives atmospheres, especially in the field of new media and communication where the interactive medium is strong. Experimenting in finding new methods and technologies to transfer to and interact with people. SEE Lab will be a platform where that makes this possible for me and others.

Awinash Panchu

Naam: Remco Jongejan - Studio Photon Opleiding: HBO techniek Activiteiten: Technische ondersteuning kunstprojecten bij EAPlab

Remco Jongejan

Duurzaamheid en gebouw verantwoordelijkheden


PLANNING & BEGROTING PLANNING 2015 01.09.2015 28.05.2015 16.11.2015 16.11.2015

website live opstelling energierapport door Ir Ing FHJ van der Ham oplevering visieplan See lab start groot onderhoud pand door Gemeente Den Haag

10.12.2015 15.12.2015 17.12.2015

samenstelling definitief bestuur stichting See Lab inlevering projectevaluatie See Lab initiatievenbudget oprichting Stichting See Lab tekenen definitief huurcontract Duinstraat 55 (exacte datum nog niet bekend)

2016 01.01.2016 01.02.2016 2017

SEE LAB

aanvraag objectsubsidie voor de realisatie van 9 ateliers & artist in residency ruimte ontwikkeling zolderetage (inclusief dakisolatie) door Gemeente Den Haag inrichting/ verbouwing ateliers verhuizing start bouw en plaatsing achterzetramen inrichting/ verbouwing projectruimte realisatie geveltuinen ontwikkeling/ bouw See Air (Artist In Residence) feestelijke opening eerste schetssessie tuin/ onttegeling (voorbereidingsfase project tuin) Start ontwikkeling sculptuur cultuurtuin (uitvoeringsfase project tuin)


VERDIENMODEL In ons project is er geen sprake van ons verdienmodel. Het is niet onze ambitie om geld te verdienen aan ons plan. Wat zullen zowel op eigen kracht met spaargeld en met de hulp van subsidies geleidelijk aan het pand verder verduurzamen. WIE ER BETROKKEN ZIJN BIJ DE REALISATIE VAN ONS PLAN Bestuur van Stichting See Lab (6 bestuurders), huurders van See Lab en op projectbasis vrijwilligers, buurtbewoners en stagiares PLANNING Het bestuur van de stichting controleert de ingestelde commissies die verantwoordelijk zijn voor de verduurzaming van het pand, de ontwikkeling van de tuin en de het contact met de wijk. Iedere huurder van See lab neemt zitting in 1 of meerdere commissies. BIJSTURINGS OPTIES Mocht er iets niet lukken of doorgaan dan zullen we advies vragen middels ons eigen netwerk en het netwerk van het intiatievenbudget. WELKE KOSTENPOSTEN UIT HET INITIATIEVENBUDGET WE HEBBEN GEKOZEN: • • • • • • • • •

Advieskosten Groene Helden (GH) Oprichtingskosten stichting: Vergunningen en juridisch advies Opstellen energieplan Opstellen businesscase Communicatie (o.a. Website en Facebook, repro) Schetsontwerp binnentuin (nog tegoed van Groene Helden) Ruimtelijke programma Duinstraat Bewonersavonden op locatie ca. 2 x (nog tegoed van Groene Helden)

We hebben naar ons idee de juiste keuzes van kostenposten uit het initiatievenbudget gemaakt om een start te maken op Duinstraat 55. De ter mijn waarop het huurcontract werd aangeboden heeft langer op zich laten wachten. Dit betekent dat we later van start konden gaan dan gepland. Hier hadden we helaas geen invloed op. SCHATTING VAN KOSTEN DIE GEMAAKT WORDEN OM HET PROJECT (VERDER) UIT TE VOEREN Directe projectkosten: • Aanschaf materiaal achterzetramen • Kosten voor communicatie: • kosten drukwerk flyers e.d. voor communciatie met de wijk • Kosten onvoorziennen gaan brengen. Stichting See Lab is er verantwoordelijk om beslissingen te nemen als de risico’s zich voordoen.

TOEKOMST WAT IS ER NOG NODIG OM UW PROJECT TE REALISEREN? Tijd, energie, geld en de hulp van vrijwilligers

sparen dmv. een klein bedrag boven de atelierhuur te rekenen. Subsidie - Geld wat we via subsidies e.a. potjes bij elkaar gaan proberen te zoekenngzaam gaan sparen en waarvoor we subsidies voor gaan zoeken) en hulp van Spaargeld vrijwilligers VAN WIE HEEFT U DIE HULP NODIG DENKT U? Op de eerste plaats van de huurders van See Lab, buurtbewoners, duurzaamheid professionals, vrijwilligers en hulp uit ons netwerk. ZIJN ER VERVOLGPROJECTEN MOGELIJK OF GEPLAND? Ja. De tuin zal ontwikkeld worden. Wat we nog niet gepland hebben maar wal wel tot een mogelijkheid behoord is de start van een zonneweide op het dak in de toekomst. HOE ZORGT U VOOR CONTINUERING VAN UW PROJECT/WIJKINITIATIEF? HOE WERFT U BIJVOORBEELD NIEUWE (BESTUURS)LEDEN. Via vrienden, bekenden, mond tot mond en de stichting die het kenbaar maakt via de website & social media.

Tijd om onze verduurzamingsplannen en mogelijkheden van het pand verder te onderzoeken. Tijd om hier financiering te vinden om de stappen uit te werken. Tijd om het tuinproject helemaal uit te werken. Tijd om met professionals een inrichtingsplan voor de tuin op te stellen en aan de slag te gaan. En tijd om te zoeken naar financiers die kunnen helpen om onze plannen te realsiseren. Geld zullen we via eigen spaart plannen en mogelijkheden verder te ontwikkelen. Spaargeld - Geld wat we langzaam gaan

SEE LAB


SEELAB, DUINSTRAAT 55, 2584 AW, SCHEVENINGEN, DEN HAAG, WWW.SEELAB.NL, CONTACT@SEELAB.NL

Duurzaamheid  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you