Page 1

Hazırlık Seminerleri • Doğu Dili Kültür ve Tarihi: (Arapça 1. Seviye) • Pratik Arapça:( Muhadese- 1. Seviye) • Sarfa Giriş: (Morfoloji 1. Seviye) • Nahve Giriş ( Sentaks – 1. Seviye) • İnşa: Arapça kompozisyon • Kaligrafi • Yabancı misafir akademisyenlerin seminerleri

Sürekli Eğitim ve Dayanışma Derneği

I. Kademe Programları • Doğu Dili Kültür ve Tarihi : (Arapça 2. Seviye) • Muhadese (2. Seviye) • Tercüme Teknikleri ( 1. Seviye) • Sarf-Morfoloji (2. Seviye) • Nahiv (2. Seviye) • İnşa seminerleri (2. Seviye) • Batı Dili Kültür ve Tarihi ( 1. Seviye) • Pratik İngilizce (1. Seviye) • Yaşam Bilim ( Kuduri -1) • Model İnsanlar • Sosyal Bilimlere Giriş

Biz bir aileyiz

Sürekli Eğitim ve Dayanışma

M o l l a G ü r a n i M a h . L ü t fi P a ş a S o k . H a c ı b e y İ ş h a n ı K a t : 4 N o : 5 4 F ı n d ı k z a d e / FAT İ H / İ S TA N B U L / T Ü R K İ Y E e-mail: sedavlilar@hotmail.com İ RT İ B AT Te l : 0 2 1 2 5 2 3 3 1 3 6 - 0 5 3 0 6 4 2 5 0 7 2

Sürekli Eğitim ve Dayanışma

www.sedav.org

2. Kademe Programları

3. Kademe Programları

• Doğu Dili Kültür ve Tarihi ( 3. Seviye) • Tercüme Teknikleri (2. Seviye) • Nahiv ( Tuhfetü-s seniyye, 3. Seviye) • Arapça Medya Dili ( 1. Seviye) • Riyazu-s Salihin • Yaşam Bulum ( Kuduri-2) • Metodoloji ( Usul-u Fıkıh) • Usul-u Hadis • Batı Dili Kültür ve Tarihi ( 2. Seviye) • İngilizce Pratik ( 2. Seviye) • Akademik İngilizce : Biografic Readingis

• Tercüme Teknikleri ( 3. Seviye) • Nahiv ( Kafiye – son seviye) • Yaşam Bilim ( Kuduri-3) • Metodoloji ( Arapça – Usul-u Fıkıh) • Mantık ( İsagoci) • Usul-u Tefsir: Ulum-ul Kuran • Hadis: Rayazu-s Salihiyn • Teo-politik • Tasavvuf: Muhasibi • Tarih: ( Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi) • Batı dili Kültür ve Tarihi ( 3. Seviye) • İngilizce Medya Dili • Political Science: İngilizce • Teo-Politik: İngilizce Okumalar • Literatür

4. Kademe Seminerlerı • Yaşam Bilim ( Hidaye) • Ahvalu-s Şahsiyye ( Ebu Zehra) • Metodoloji ( usulu-ş Şaşii) • Buluğu-l Meram (Asgalani) • Tefsir Tarihi • Tefsir ( Elmalı Tefsiri- tamamı) • Akaid ( Tahavi ) • Kelam ( Şerhu-l Akaid – Taftazani) • Belagat ( Telhıys – Kazviyni) • Yaşayan Dinler: Türçe ve İngilizce Okumalar • Hadis: Mişkâtu-l Mesabih • Psikoloji (İngilizce) • Dernekoloji

Sedav kademe Seminerleri  

book,magazine,