Page 1

“Het is het resultaat dat telt, niet de erkenning als vader van een succes”

sectorlink magazine Marc Hoogmartens, secretaris-generaal HRZKMO

THEMA

Lobby socio-economisch middenveld

Hoe proberen sectororganisaties en beroepsverenigingen stakeholders te beïnvloeden? Wat doet een belangenbehartiger en hoe transparant zijn lobbyisten in Brussel? INTERVIEWS “Een eenduidige boodschap als sector is belangrijk om belangen te behartigen” Lies Baarendse (HUURpunt vzw) Sociaal, innovatief en internationaal Christ’l Joris (voorzitter Agoria) “UIt mijn carrière als journaliste en politica heb ik onontbeerlijke competenties meegekregen voor deze job” Kristl Strubbe, directeur Herita vzw

Jaargang 1 Nr. 4 | Verschijnt driemaandelijks | Juni - Augustus 2013 | ISSN 2294-4915


Sectorlink Magazine is maar

INHOUD

Het topje van de ijsberg Voor 100 euro (+btw) per jaar geniet u van het volledige pakket www.sectorlink.be/abonnement

Sectorlink Website

Sectorlink Headlines

Sectorlink Pressroom

Volg het reilen en zeilen binnen beroepsverenigingen, sectororganisaties en federaties op de voet. Wekelijks ontvangt u onze e-nieuwsbrief waarin u een overzicht krijgt van de recente artikels en persberichten. Zo mist u niets!

Elke dag publiceert de Sectorlink-redactie persberichten die federaties hen toesturen. Journalisten ontvangen automatisch uw berichten. Stuur uw persberichten naar redactie@ sectorlink.be.

sl.be Op www.sectorlink.be vindt u uw dagelijkse portie actualiteit. Hier ontdekt u de laatste persberichten en webartikels die inzoomen op de leefwereld binnen de sectoren. Via het archief vindt u alle berichten en artikels terug. 2 | Sectorlink Magazine | Nummer 4 |

Juni - Augustus 2013


INHOUD

Sectorlink Magazine

Sectorlink Magazine verschijnt vier keer per jaar op een oplage van 1.000 exemplaren. Niet enkel verenigingsprofessionals en bestuurders, maar ook politici, beleidsmedewerkers, studiediensten en de media tonen grote leesinteresse. Zelfs Elio Di Rupo leest Sectorlink!

Sectorlink LinkedIn Groep

Sectorlink Events

Abonneer nu!

15/10 Heeft u een vraag of zoekt u info over een bepaald onderwerp? Via ons discussieforum op LinkedIn treft u professionals die u zeker met raad en daad zullen bijstaan. http://linkd.in/11J2ynz

Sectorlink organiseert regelmatig workshops, opleidingen, netwerkmomenten en 'ronde tafels'. Abonnees kunnen hier gratis of met korting aan deelnemen. Leer- en netwerkingplezier gegarandeerd.

GeĂŻnteresseerd in een abonnement? EĂŠn adres: www.sectorlink.be/abonnement Meer info? stuur een mail naar redactie@sectorlink.be of bel 09 233 45 49.

Sectorlink Magazine | Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 | 3


out of the box ed5itie

de

28/05/2013 8/10/2013

Opleidingen op maat van beroepsverenigingen & sectororganisaties

11 2 +

workshops 8 oktober 2013

Meer interessante workshops op pagina 63

Ledenbinding – waar is die wonderlijm?

MVO als opstap naar een duurzame strategie

09u30 tot 12u30

13u00 tot 16u00

Leden zijn niet alleen veeleisender geworden wat hun ‘individueel profijt’ betreft, maar ze eisen ook meer en meer het ‘ownership’ van de organisatie op. In deze workshop verkennen we de grenzen van het lidmaatschap:

Internationaal aanvaarde instrumenten worden nu ingezet voor het bepalen van een duurzame strategie voor uw sectororganisatie.

    

Het lid anno 2013 – nieuwe verenigingsmodellen, oude uitgangspunten? Hoe werft u nieuwe leden en hoe maakt u van hen ‘members for life’? Hoe bouwt u een ledenretentieprogramma uit dat werkt? Wanneer veranderen ledenvoordelen in onwerkbare en onbetaalbare services? Waar kunnen leden de organisatie mee helpen en hoe daar voordeel uithalen?

MVO en het duurzame gedachtengoed kan nu ook gebruikt worden voor het opzetten van een langetermijnstrategie voor uw vereniging. In deze workshop worden onderstaande items toegelicht:     

Vragen van uw leden en hoe ermee omgaan Beschikbare modellen en instrumenten Verschil in aanpak tussen bedrijf en vereniging Stakeholdersoverleg Datamining

Doelgroep: Directie, verenigingsmanagers of strategische beleidsmedewerkers

Toegangsprijs

Praktisch

1 workshop:  110 euro  80 euro (Sectorlink-abonnees)

8/10/2013 van 9u30 tot 16u Onthaal om 9u - Broodjeslunch inbegrepen

2 workshops:  200 euro  145 euro (Sectorlink-abonnees) Early Bird korting van 20% tot 15 juli! * Prijzen excl. 21% btw

Zaal TEMA Kortrijksesteenweg 1007 9000 Gent Tel: 09 233 48 66 Mail: info@2mpact.be

Inschrijven op » http://opleiding.2mpact.be/workshop


COLOFON

EDITO Beste lezer,

Sectorlink Magazine Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 Sectorlink Magazine verschijnt 4 keer per jaar Oplage 1.000 exemplaren ISSN: 2294-4915

Hoofd- en eindredactie Nathanëlla Monsaert Josefien D’Haene

Met deze editie van het magazine zijn we al aan het laatste magazine van onze eerste jaargang toe. Met de verschillende thema’s het afgelopen jaar zoals verkiezingen, subsidies, de economische crisis, en nu lobby, hebben we reeds enkele cruciale punten voor verenigingen aangeraakt. U heeft ook al gemerkt dat Sectorlink meer is dan enkel het driemaandelijks magazine. Wil u even nagaan of u niets gemist heeft tijdens de eerste jaargang van Sectorlink? Op het einde van dit magazine vindt u een register met de belangrijkste artikels van het afgelopen jaar, zowel uit het magazine als online. De artikels zijn verdeeld per thema en kunnen via het vermelde nummer makkelijk op www.sectorlink.be teruggevonden worden via de zoekfunctie.

E-mail: redactie@sectorlink.be

Grafisch vormgever en illustraties Nathanëlla Monsaert

Advertenties sales@sectorlink.be Tel.: 09 233 45 49

Verantwoordelijke uitgever Marc Mestdagh (2Mpact nv) Kortrijksesteenweg 1007 9000 Gent Tel.: 09 233 45 49 – Fax: 09 233 51 19

In deze editie gaan we na hoe het socio-economisch middenveld de verschillende beleidsmakers probeert te beïnvloeden. Marc Hoogmartens, secretaris-generaal van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO legt uit wat de Hoge Raad doet en hoe een beroepsvereniging of sectororganisatie voordeel haalt uit lidmaatschap van de Hoge Raad. Staat u zelf wel eens stil bij hoe een vereniging lobbyt? Wij gingen verschillende organisaties vragen hoe zij hun lobbywerk aanpakken. Zij delen enkele kneepjes van het vak met ons. Tot slot nemen we ook de Europese lobby in Brussel onder de loep. Is die wel zo transparant als ze laat uitschijnen? Uiteraard komen er ook opnieuw verschillende verenigingsprofessionals aan het woord over het oprichtingsproces van hun organisatie, hun ervaringen, hun lobbywerk en geven we enkele praktische tips mee. Voelt u zich geroepen om mee te werken aan Sectorlink? Voor de tweede jaargang starten wij een redactieraad op. Zo kunnen we u nog meer betrekken en nog beter inspelen op wat leeft bij u. Neem dus zeker contact op met de redactie als u hier interesse in heeft.

Abonnement Josefien D’Haene Kortrijksesteenweg 1007 9000 Gent

Veel leesplezier! De Sectorlink-redactie

Tel: 09 233 45 49 e-mail: redactie@sectorlink.be www.sectorlink.be

Copyright Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt of worden gereproduceerd door middel van druk, fotokopie, film, internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Sectorlink Magazine | Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 | 5


INHOUD

8 | In ’t kort 11 | Internationale Dag van de Fotografie 12 | Vinger aan de pols

“Uit mijn carrière als journaliste en politica heb ik onontbeerlijke competenties meegekregen voor deze job.” – Kristl Strubbe, Herita

15 | Vraag het aan...

Vincent Vandenameele, VFU

18 | Thema: Lobby socio-economisch middenveld 20 |

“Het is het resultaat dat telt, niet de erkenning als vader van een succes” Marc Hoogmartens, HRZKMO

edul

d

P

rz Doo etti

G

27|

assie

en

Wet Brussel Passief 2015 niet pur sang Meteen bij de opstart van Passiefhuis-Platform (PHP) was het doel om zo snel mogelijk vanuit de nichehoek naar het centrum van de bouwsector op te aardigschuiven. v h Dat is goed gelukt. le Christophe Marrecau, algemeen coördinator PHP en ed

Soci a

Talent

24 |

28|

svermog ng

nnis Ke

EU-lobby kan nog veel transparanter Brussel is, na Washington, de stad met het grootste aantal lobbyisten ter wereld. Ongeveer 15.000 tot 20.000 lobbyisten proberen er het beleid van de Europese Unie (EU) te beïnvloeden. Waarom als vereniging of sector in Brussel vertegenwoordigd zijn? Heel wat middelgrote of kleine beroepsverenigingen en sectororganisaties twijfelen misschien aan het nut of de haalbaarheid om te lobbyen op Europees niveau.

30 |

Vleva geeft vijf tips om uw stem Europees luider te doen klinken

31 |

“Als belangenbehartiger moet je extreem veel geduld hebben” Wat doet een belangenbehartiger voor een ondernemersorganisatie? Hoe zien zijn dagen eruit? Patrice Bakeroot, directeur belangenbehartiging bij Voka West-Vlaanderen

35 |

“Ik? Voorzitter? Dat is niets voor mij” Charlotte De Jonckheere, voorzitter FBP

37 | Over de grenzen heen

“Onze leden financieren de reële economie” - Timmermans, secretaris IFG

6 | Sectorlink Magazine | Nummer 4 |

Juni - Augustus 2013


Sectorlink zoomt in op de impact van socio-economische actoren 38 | Boven de doopvont

“Een eenduidige boodschap als sector is belangrijk om belangen te behartigen” Lies Baarendse, stafmedewerker HUURpunt

41 | Door de wol geverfd

Christ’l Joris, voorzitter Agoria

42 | Onder de loep

Anticipeer op de toekomst met uw vereniging!

43 | Tendens

“Als we samenwerken, kunnen we de publieke opinie beïnvloeden” - Sébastien Houzé, directeur PCF

46 | Tips en tricks

Hoe omgaan met de pers?

48 | Boek 52 | Campagne

“Neen dat kan niet, die heeft technische gedaan”

55 | Social Media

Leestekens en call-to-actions beïnvloeden het aantal retweets!

56 | Register

Overzicht van belangrijkste artikels verschenen in Sectorlink Magazine en website

12

20

24

35

41

43

Sectorlink Magazine | Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 | 7


Wet Brussel Passief 2015 niet pur sang “Wij waren in 2002 verre van een gevestigde waarde bij het publiek. Er heerste nog het beeld dat je in een passiefwoning niet vrij kon ademen, dat de ramen niet open mochten. Meteen bij de opstart van Passiefhuis-Platform (PHP) was ons doel om zo snel mogelijk vanuit de nichehoek naar het centrum van de bouwsector op te schuiven. Dat is goed gelukt. De wet Brussel Passief 2015 is daar een mooi voorbeeld van”, steekt Christophe Marrecau, algemeen coördinator bij Passiefhuis-Platform, van wal. Tekst en foto: Nathanëlla Monsaert

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde op 21 februari 2013 de regelgeving ‘Brussel Passief 2015’ goed. Dat besluit maakt dat alle nieuwbouw in de hoofdstad vanaf 1 januari 2015 volgens de passiefnorm gebouwd moeten worden. De wet is belangrijk voor de emissiereducties en is een cruciale stap in het behalen van de klimaatdoelstellingen. PassiefhuisPlatform (PHP) stond als onderhandelingspartner mee aan de wieg van de wet. Wie heeft de aanzet gegeven om de wet ‘Brussel Passief 2015’ in het leven te roepen?

de praktijk gebracht. Dat project was heel overtuigend en heeft de eerste kiemen bij de politieke besluitvorming gelegd.” “Die methode hebben we ook toegepast in het dossier over scholenbouw. We hebben toen voormalig minister Vandenbroucke overtuigd om met de hele onderwijstop twee dagen lang passiefscholen te gaan bekijken in het buitenland. En dat heeft enorm geholpen. Tijdens die uitstap kondigde de minister aan dat er in Vlaanderen proefprojecten in de passieve scholenbouw zouden worden opgestart. Eerst vier, dan tien en nu al twintig.”

Christophe Marrecau: “Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing Evelyne Huytebroeck riep in 2007 de jaarlijkse wedstrijd ‘Voorbeeldgebouwen’ in het leven. De wedstrijd en de projecten die meedongen naar de prijs toonden aan dat het mogelijk was om in een grootstad energiezuinige gebouwen te bouwen. Met die wetenschap en na enkele edities van de Voorbeeldgebouwen heeft het kabinet beslist om die ervaringen in een wet te gieten. En toen ging de bal aan het rollen.”

“Door voorbeelden te tonen, ziet de overheid meteen de resultaten, maar ook mogelijke pijnpunten en denken de beleidsmensen na over hoe ze iets gelijkaardigs kunnen realiseren in eigen streek. Welk wettelijk kader hebben we nodig? Hoe overtuigen we de verschillende spelers in de bouwsector? Zo beïnvloed je de politieke besluitvorming.”

Nam PHP al van bij de start deel aan de gesprekken over de wet?

“In het dossier rond de scholenbouw zat onze timing perfect. De overheid zocht toen al naar een oplossing voor het scholentekort. Wij hebben hen voorgesteld om het meteen goed te doen, met andere woorden: energiezuinig, met een beter comfort en een hogere luchtkwaliteit. Daar hadden ze oren naar.”

“Eerder zelfs. Lang vóór de eerste wedstrijdoproep hadden we het passiefhuisconcept aan het kabinet voorgesteld, waarop we samen een bezoek brachten aan de Duitse stad Freiburg. Energiezuinige visies werden daar toen al in de Vaubanwijk op een geïntegreerde manier in 24 | Sectorlink Magazine | Nummer 4 |

Juni - Augustus 2013

Hoe heeft u de ministers overtuigd om deel te nemen aan de uitstappen?

“Voor Brussel Passief 2015 is er de Europese richtlijn


“Door voorbeelden te tonen, ziet de overheid meteen de resultaten, maar ook mogelijke pijnpunten en denken de beleidsmensen na hoe ze iets gelijkaardigs kunnen realiseren in eigen streek." Christophe Marrecau, algemeen coördinator PHP die de lidstaten verplicht dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen ‘bijna-energieneutraal’ moeten zijn. In Brussel had men al veel informatie over passiefhuizen via de wedstrijd ‘Voorbeeldgebouwen’ en het beleid heeft beslist het spoor van passiefbouw te blijven volgen. ” “Snel nadat het idee van Brussel Passief 2015 op tafel lag, kwamen er reacties uit de bouwsector die toch enkele bedenkingen had. Om correct op die opmerkingen in te spelen, had het kabinet PHP en de federaties uit de bouw geconsulteerd. Zo was er het argument dat passiefbouw niet meer was dan een keuzemethode en dat de markt te weinig vrijheid zou hebben in de keuze van oplossingen. Wij hamerden erop dat gebouwen inherent energiezuinig geconstrueerd zouden worden, met onder meer aandacht voor voldoende dak-, muur- en vloerisolatie en hoogperformante ramen en deuren. Kortom: die zaken die nadien nog moeilijk of enkel met hoge kosten verbeterd kunnen worden. We vreesden net zoals het kabinet dat men gebouwen zou bouwen die ondermaats geïsoleerd zouden zijn om dan zonnepanelen op het dak te plaatsen. Dat is in onze ogen maar een halve oplossing. Want stel nu dat de overheid binnen enkele jaren energieneutrale woningen eist, dan lopen de renovatiekosten heel hoog op. Het is beter om eerst te investeren in een goede basisconstructie en

daarop de installatietechnologieën af te stemmen.” Waarom volgden de andere onderhandelingspartners die redenering niet? “De markt is nog maar gedeeltelijk vertrouwd met energiezuinig bouwen. De schrik zit er nog wat in en bedrijven wensen meestal juist risico’s te vermijden. Het is dus logisch dat bedrijven liever op hun vertrouwde methodes terugvallen en dat er wat koudwatervrees is. Ik begrijp dat men daarom aan de federaties vraagt om terughoudend te reageren.” Heeft u datzelfde probleem ook ondervonden bij het publiek? “Minder. De passiefhuismarkt is voor een groot deel vraaggestuurd. Veel mensen willen voor zichzelf echt energiezuinig en comfortabel bouwen. In het begin moesten zij hun architect en aannemer overtuigen van de voordelen van passief bouwen. Via belastingvermindering en subsidies heeft de overheid die vraag nog meer gestimuleerd. Nu er ook passiefscholen, kantoren en crèches worden opgericht, polsen gemeentebesturen of ook zij niet passief kunnen gaan voor hun nieuwe school of kantoorgebouw.” Sectorlink Magazine | Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 | 25


We hebben veel argumenten gehoord en de gevoeligheden van elke sector leren kennen. Die ervaring hielp enorm waardoor we nu in andere gelijkaardige gevallen een proactieve houding aannemen.

Welke grote stappen heeft u ondernomen tijdens de onderhandelingen over de wet? “De bouwsector zag de oorspronkelijke definitie van passief bouwen niet zitten in de Brusselse context. Ze maakte zich zorgen over een aantal punten. Eén daarvan was dat het in de hoofdstad onmogelijk was om voor alle gebouwen optimale zonnewinsten te garanderen. Het is nu eenmaal zo dat bepaalde kantoren of woningen in de schaduw staan van bijvoorbeeld een wolkenkrabber. Ze hebben hun bekommernissen in een brief aan de minister geformuleerd. We hebben die ook ondertekend omdat we begrip hadden voor hun opmerkingen. Het kabinet heeft vervolgens een overleg opgezet met ons en de sectoren van onder meer de architecten, de aannemers en vastgoed.” “Dat proces heeft een jaar tijd gevergd. We hebben elkaar beter leren kennen en we konden in alle openheid onze mening kenbaar maken. We hebben heel veel argumenten gehoord en de gevoeligheden van elke sector leren kennen. Die ervaring hielp enorm waardoor we nu in andere gelijkaardige gevallen een proactieve houding kunnen aannemen.” “We merken dat de federaties die mee aan de tafel zaten, binnen hun bedrijf meer met passief bouwen bezig zijn. Gek, want in het begin riepen ze nog luid: ‘Wat gaan we doen? Gaan we niet te ver? Leggen we niet te veel verplichtingen op?’, terwijl ze nu zelf de ambassadeur van de wetgeving geworden zijn.” Bent u tevreden met de wetgeving zoals die nu is? “Ik ben ervan overtuigd dat we voor deze nieuwe wet een verdedigbaar resultaat bereikt hebben. De uitkomst is gewikt en gewogen waardoor alle partijen er zich achter scharen. Uiteraard wijkt de huidige definitie van passief bouwen van de oorspronkelijke af. Het is niet meer passief ‘pur sang’.” 26 | Sectorlink Magazine | Nummer 4 |

Juni - Augustus 2013

Hoe reageert uw achterban op de wet? “De grote meerderheid denkt in dezelfde richting. Van enkele anderen krijgen we soms de vraag of we niet te veel toegevingen hebben gedaan. Maar zo zie ik het niet. Ons doel in 2002 was om het heel energiezuinig bouwen te promoten. Ik denk dat als de wetgever zonder meer had vastgehouden aan de oorspronkelijke definitie, we nooit een breed draagvlak zouden gevonden hebben en het zeer energiezuinig bouwen - en daarmee ook PHP in de nichehoek zou gebleven zijn. Meer nog: het risico bestond dat andere partijen zich zouden verzet hebben en de wetgeving zouden blokkeren.” Welke stappen gaat u ondernemen, nu de wet er is? “Duiding was de eerste nood. Daarom hebben we de website brusselpassief.be gelanceerd die meer uitleg geeft bij de wetgeving, voorbeeldprojecten, uiteenlopende opinies en relevante bronnen toont. Maar er staat nog veel meer op stapel. Zo moet de capaciteit verder opgebouwd worden binnen de professionelen, starten we onder andere samen met de Confederatie Bouw een opleidingsprogramma en zullen we ook voldoende werfbezoeken organiseren. Werk voor de boeg dus.”

PHP

Passiefhuis-Platform Het Passiefhuis-Platform, alias PHP, is een vzw samengesteld uit toonaangevende actoren en instellingen uit de bouwwereld. Zij vertonen stuk voor stuk engagement met betrekking tot energiebesparing en duurzame technologische ontwikkeling. PHP is een zelfstandige organisatie die neutraal is en niet gebonden aan leveranciers of andere groeperingen. Zij begeleidt o.a. overheden en investeerders bij hun energiezuinige ambities en vormt professionelen in de bouw. Ze verzorgt ook de certificatie van passieve, bijna-energieneutrale en nul- en plusenergiegebouwen. Opgericht in: 2002 Aantal leden: 300 Scope: België Contact: info@passiefhuisplatform.be www.passiefhuisplatform.be


Sectorlink Register

Op zoek naar nog meer lectuur? In dit register vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste artikels die zowel op de site als in de vorige edities van Sectorlink Magazine verschenen zijn. Wil u er één lezen? Tik gewoon het nummer () dat bij het artikel staat in de zoekfunctie op www.sectorlink.be.

STRATEGIE Verenigingsprofessional zijn is een volwaardig beroep Introductie tot verenigingsmanagement in België  9609 Welke doelstellingen stelt u als sectororganisatie? Waarop concentreren beroepsverenigingen en sectororganisaties voornamelijk?  7990

Veel leesplezier!! De Sectorlink-redactie

“Als pastor genieten wij momenteel geen bescherming. Een statuut bekomen is daarom onze grootste prioriteit.” Pas opgerichte Beroepsvereniging voor Katholieke Pastores heeft het over haar oprichting en het vastleggen van doelstellingen.  7973 Strategie als succesfactor voor de vereniging van de toekomst? Recensie van het boek “Samenwerkende Brancheorganisaties” door Tim van der Rijken.  7940 Vraag het aan… Dany Depreitere De voorzitster van UnieKO, de beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang in Vlaanderen en Brussel over het leiden van een beroepsvereniging.  8581

“Een bestuur van ondernemers is geen ondernemend bestuur”  7938

Harrison Coerver: ‘Associations, wake up and smell the competition!’ De co-auteur van ‘Race for Relevance’ geeft vijf aanbevelingen voor verenigingen om om te gaan met veranderingen.  8560

“We inspireren organisaties om zelf hun toekomst te schrijven” Marc Mestdagh, CEO 2Mpact over het uitdagen van federaties om zichzelf de juiste vragen te stellen.  9057 Anticipeer op de toekomst met uw vereniging!  9528 Verenigingen bieden te veel diensten aan  9453

GOVERNANCE VS MANAGEMENT Directeur en voorzitter: dynamische relatie Verschillende professionaliseringsmodellen voor verenigingen komen aan bod.  7957


Exclusief voor abonnees! Wil u nog meer lezen? Tik het nummer () dat bij het artikel staat in de zoekfunctie op www.sectorlink.be.

Do’s en don’ts voor raden van bestuur in charter gegoten Wat wordt verwacht van bestuurders van beroepsverenigingen en sectororganisaties? U krijgt hier een charter als leidraad.  8565 Duurzaam bestuur als wapen tegen crisis Hoe wapent een bestuur zich tegen de economische crisis?  9063

“Beschouw uw leden als klanten” Luc De Vocht (ex-Agoria) geeft zijn visie op ledenwerving en –behoud.  7970 Sectororganisaties zetten meer in op gepersonaliseerde dienstverlening  9062 Lidmaatschap 2.0 Sarah Sladek, auteur van ‘The end of membership as we know it’ vertelt hoe zij de toekomst van lidmaatschap ziet.  9499 Ledenbinding is maatwerk  7894

“Ik? Voorzitter? Dat is niets voor mij!” Charlotte De Jonckheere, voorzitter Federatie van Belgische Podologen, houdt al vijf jaar de beroepsvereniging recht.  9502 Stof tot nadenken voor verenigingen  7855 ‘Governance’ in verenigingen is complexe zaak  8020 Cultuur binnen Raad van Bestuur maakt het verschil  8558

VZW-WETGEVING Niet langer naar de griffie om vzw op te richten  9537

SUBSIDIES

LEDENWERVING & LEDENBINDING

Toegevoegde waarde branchevereniging onvoldoende duidelijk voor veel leden  8180 8 tips om vrijwilligers aan te trekken en te behouden  8264 NAV pakt uit met website om leden te werven Ledenwervingscampagne online  8301 Om leden te begrijpen, wees zelf lid Draai eens een paar dagen mee in de zaak van een lid.  8761 Mond-tot-mondreclame voor ledenwerving  9188

“Subsidies moeten stimuleren” Bernard De Potter, administrateurgeneraal van het Agentschap Ondernemen over subsidies.  8580 Subsidieadvies: geen maat voor niets  8579 In zee met een freelance subsidieadviseur Freelance subsidieadviseurs vertellen hoe zij te werk gaan.  8578 Europese subsidies: van a tot vleva Wegwijs worden in het kluwen van Europese subsidies.  8577 Europa 2020 Wat houdt Europa 2020 in? En de vijf interessantste programma’s binnen Europa 2020.  8576

10 tips voor uw subsidieaanvraag  8575 Voorwaarden subsidies peterschapsprojecten té streng?  8574

Sectorlink Magazine | Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 | 57


Crowdfunding maakt opmars als alternatief financieringsmiddel  9054 12 intermediaire organisaties krijgen 1,2 miljoen euro voor peterschapsprojecten  7321 Het Nieuw Industrieel Beleid nu!  7339 8,4 miljoen euro steun voor de Fabriek van de Toekomst  7435 Subsidieadviezen online plaatsen: positief effect?  7509 Projecten voor transformatie ‘Fabriek van de toekomst’: project FEBEM  7510 Projecten voor transformatie ‘Fabriek van de toekomst’: project KRACHT van Connact vzw  7566 Projecten voor transformatie ‘Fabriek van de toekomst’: project ‘Lead Plants & Lead Companies’ van VOKA Antwerpen-Waasland  7598 Projecten voor transformatie ‘Fabriek van de toekomst’: project BUILDCHEM door Federplast  7636 Projecten voor transformatie ‘Fabriek van de toekomst’: 4 projecten van actieplan ‘Made Different’ door Agoria  7671

58 | Sectorlink Magazine | Nummer 4 |

Projecten voor transformatie 'Fabriek van de toekomst': project 'Smart Energy Solutions' door Smart Grids Flanders en VSGP  7699 Peterschapsprojecten onder de loep Waarin ligt de meerwaarde van peterschapsprojecten?  8573 Kerntaken Agentschap Ondernemen Wat doet het Agentschap Ondernemen precies?  8601 Wijziging kmo-portefeuille van kracht  8649 8 miljoen euro voor nieuwe oproep ondernemerschap naar startersinitiatieven  8807 Ook Unizo en VOKA ontvangers Europese landbouwsubsidies  8875 Sectororganisaties debatteren over meer innovatiesteun aan KMO’s  9033

VERENIGINGEN EN CRISIS/ FINANCIËN Onzekere economie: ook verenigingen voelen de gevolgen  7992 Toenemend aantal hulpaanvragen door economische crisis én door grotere bekendheid hulporganisaties  9061

Juni - Augustus 2013

“De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit” Karel Van Eetvelt (UNIZO) over de strijd tegen de crisis bij ondernemers.  9064

“Crisis triggert behoefte om te verenigen”

Tim van der Rijken, bedrijfskundige, over de gevolgen van de crisis voor brancheverenigingen.  9060

“Uit mijn carrière als journaliste en politica heb ik onontbeerlijke competenties meegekregen voor deze job.”  9534 Economisch belang van instellingen zonder winstoogmerk  7993 Verenigingen moeten zich aanpassen om te overleven De economische crisis blijft doorwegen op de verenigingen in België.  8500 De economische crisis: hoe moeten sectororganisaties en beroepsverenigingen ermee omgaan?  8974 Wat sectororganisaties in tijden van crisis moeten doen  9059


Exclusief voor abonnees! Wil u nog meer lezen? Tik het nummer () dat bij het artikel staat in de zoekfunctie op www.sectorlink.be.

Lidgeld verhogen of niet tijdens recessie?  8989 Hoe bindt u leden aan uw federatie tijdens economische crisis?  9100 Crisis nauwelijks impact op beroepsorganisaties  9149

Hulp van leden gevraagd Verenigingen raadplegen hun leden voor het opstellen van verkiezingsmemoranda.  7978 Vzw Verenigde Carrossiers opgericht om wantoestanden binnen sector aan te pakken  8571

Extra tips: wat moeten organisaties doen in tijden van crisis?  9165 Grote diversiteit qua beloningen in branche- en beroepsverenigingen  9234 Leden ontdekken crowdfunding  9257

LOBBY

“Lobbyen is geen exacte wetenschap”

Sven Gatz neemt zowel de politieke als sectorwereld onder de loep vanuit zijn ervaring.  7988

“Ondernemers- en sectororganisaties kunnen perfect een soort bondgenoten zijn voor politici en hen inspireren en steunen.” Luc Martens, burgemeester Roeselare en voorzitter VVSG over de aanloop naar de verkiezingen.  7985

“Het is niet altijd makkelijk om de verschillende meningen van de sectoren op één lijn te krijgen” Baron Tony Vandeputte over zijn tijd bij het VBO.  8564 “Een kleinere vereniging heeft minder ondersteuning en back-up mogelijkheden” Marc Van den Bosch over zijn overstap van Voka naar FEBEG  9070 Vraag het aan… Bruno Vermeeren De coördinator van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie heeft het over de evoluties binnen zijn sector en hoe zij de beleidsmakers proberen beïnvloeden.  9069 “Wij willen als belangenvereniging opvallend, fris en inventief voor de dag komen” Verbond van onafhankelijke boekhandels over hun aanpak om in de kijker te komen.  9056

“Het is het resultaat dat telt, niet de erkenning als vader van een succes” Marc Hoogmartens, secretaris HRKMO, over lobby.  9496 “Een eenduidige boodschap als sector is belangrijk om belangen te behartigen” HUURpunt vzw staat in voor de belangenbehartiging van de Vlaamse Sociale Verhuurkantoren.  9500 EU-lobby kan nog veel transparanter  9507 Waarom als vereniging of sector in Brussel vertegenwoordigd zijn?  9508 Wet Brussel Passief 2015 niet pur sang Passiefhuis-Platform stond als onderhandelingspartner mee aan de wieg van deze wet.  9531 Als belangenbehartiger moet je extreem veel geduld hebben Patrice Bakeroot, directeur belangenbehartiging bij Voka WestVlaanderen.  9498 Verenigingen krijgen leden moeilijk betrokken bij lobbywerk  8402

Sectorlink Magazine | Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 | 59


VERENIGINGSPROFESSIONALS Vraag het aan… Kristien Berkein De voorzitter van het CIB Vlaanderen, de Confederatie Immobiliënberoepen Vlaanderen, over haar ervaring als voorzitter.  7986 Verenigingsmanagement bij onze noorderburen  9266 Europese verenigingsmanagers ontmoeten elkaar op de European Association Summit in Estoril  9297

EUROPEES BELANG

“Het is belangrijk dat de onwetendheid over Brussel verdwijnt” Simon Pascoe over het belang van aanwezigheid in Brussel.  9058

CONTENT De rollen van de verenigingsprofessional in het verwerkingsproces van sectorinformatie  9536 Studiediensten en kenniscentra: de schatkamers van organisaties  8563 Trends opsporen met omgevingsanalyse Hoe volgt u trends op met uw vereniging om lang te blijven leven.  9049

“Niet iedereen kan om met open communicatie” Werner Annaert over de manier waarop FEBEM communiceert.  9055 Schrijven voor het web: tien tips  9052 Interne communicatie onbekend terrein Tips voor een gezonde interne communicatie.  9051 Thuisafgehaald.nl, hoe een eenvoudige campagne tot succes leidt  9048 Hoe word ik opiniemaker?  9525

Negen vragen om de content van uw organisatie te evalueren  8150 Laat niet-leden van uw voordelen proeven door ‘open content’ Gebruik content als lokmiddel voor nieuwe leden  8511 “Als je een succesvolle lobby wil organiseren voor een industrie heb je een Europese vereniging nodig” Alain Heureux, voorzitter en CEO van IAB Europe  7974 Europa 2020  8576 “Met hoe meer we zijn, hoe sterker we staan” Annick Roetynck, over haar ervaringen als secretaris-generaal van de Europese vereniging ETRA.  8572 60 | Sectorlink Magazine | Nummer 4 |

Content als hart van uw vereniging  9384

COMMUNICATIE/ MARKETING

"Sectororganisaties onderschatten het belang van goede communicatie" Paul Muys, ex-Panorama-boegbeeld en communicatiespecialist.  8582

Juni - Augustus 2013

“Als we samenwerken, kunnen we de publieke opinie beïnvloeden” Sébastien Houzé, directeur van Paper Chain Forum, over de campagnes die hij lanceert ter promotie van de sector.  9532 Slagers promoten hun stiel  6665 Internationale dag van de vroedvrouw: vraag naar (her)waardering  6977 Febelfin scoort met populair waarzeggersfilmpje over safe internet banking  8158


Exclusief voor abonnees! Wil u nog meer lezen? Tik het nummer () dat bij het artikel staat in de zoekfunctie op www.sectorlink.be.

Zet in op optimale off- en online communicatie! De manier waarop we communiceren is het voorbije decennium fel veranderd en daarop moeten we inspelen, aldus Kristien Vermoesen, managing partner bij FINN PR.  8629 Hoe schrijft u een goede tekst?  8965 Website nog steeds meest succesvolle digitale marketingtool  9154 Extra tips voor schrijven voor het web  9077 Goede communicatie cruciaal voor verenigingen  9261

Zet eens een blog op om uw sector te promoten  8462

Hoe overtuigt u journalisten?  8836

SOCIAL MEDIA Hoe benut u het conversatiepotentieel van uw organisatie? Steven Van Belleghem’s ‘conversation company’ vertaald naar een beroepsvereniging of sectororganisatie.  7939

Social media gaat niet over media, maar over sociaal zijn  8562

Online nieuws is niet gratis Artikel over de structurele crisis in de media  8585 Hoe omgaan met de pers? Hoe benadert u best persmedewerkers en welke info verwachten zij?  9527 Mediabelangstelling voor Dag van het Brood  8203

Mis de boot van online video niet  8703 Operatiefoto op Facebook toont nood aan social media beleid bij zorgorganisaties  8792

Please, retweet mijn tweet Hoe tweet ik best?  8888

MEDIA, PERS

Hoe schrijft u een persbericht?  7941

Tien trends die uw organisatie nodig heeft in 2013 Welke trends moet u opvolgen om met de technologische evolutie mee te kunnen?  8647

Vijf tips om om te gaan met online kritiek  8861

Communiceer ook online vanuit uw vereniging!  9413

Grote middenveldorganisaties hebben monopoliepositie in televisienieuws  7972

Sociale media brengen relevantie, als er over nagedacht wordt  8561

INNOVATIE “Twitter is een interessante conversatietool, ook met leden” Julie Clément, voorzitter van Kortom, over haar twittergewoontes  9050 Burger dichter bij overheid door sociale media?  7262 Social learning: hoe begint u eraan met uw organisatie?  8294 Notanews: nieuwe app van de notarissen  8381

Innovatie: nieuw focuspunt voor sectororganisaties en beroepsverenigingen  8566 Sociaal, innovatief en internationaal Christ’l Joris, voorzitter van Agoria over de industriële sector als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen.  9503 Vraag het aan… Vincent Vandenameele Via innovatieve, creatieve projecten wil het VFU werken aan instroom en doorstroom van uitzendkrachten.  9535

Sectorlink Magazine | Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 | 61


OPLEIDINGEN/ EVENTS Leden van verenigingen willen leren van elkaar  8229 10 tips om een goede spreker te kiezen voor uw event  9039

VROUWEN Ondernemende vrouwen doorprikken vooroordelen Europese KMO-week 2012 staat in teken van vrouwelijk ondernemerschap.  7989

ECONOMISCHE SITUATIE (HR) Arbeidsongevallen en beroepsziekten kosten de Europese economie elk jaar 490 miljard euro  7991 Human Resources-beleid in de zorgsector op scherp Wat moet er veranderen aan de HRaanpak om de zorg verder te kunnen waarborgen?  7958 Ondernemende werknemer gezocht Wat doet intrapreneurship voor uw organisatie?  8570 Kortgeschoolden aanwerven en motiveren  7261 Betrokken werknemers zijn gelukkigere werknemers zowel binnen de non-profit als de for-profit sector.  8474 De diverse onderneming 2.0 Naast een diverse onderneming dient men ook te streven naar een inclusieve werkvloer.  8636

62 | Sectorlink Magazine | Nummer 4 |

Jonge ondernemers op Erasmus Over het subsidieprogramma voor Erasmus voor jonge ondernemers  8626

ECOLOGIE Automobielfederaties ijveren bij overheid voor stimulatie groene mobiliteit  9053 Hoe duurzaam is de Vlaamse land- en tuinbouw?  7068

Dwingende quota voor vrouwen in de raden van besturen van beursgenoteerde bedrijven Christ’l Joris en Christine Mattheeuws geven er hun mening over.  8583

SENIOREN Ook de stem van senioren telt  7975 Ouderen erkenning geven en actief ouder laten worden  8080

JONGEREN Jongeren aan het bedrijfsroer  8584 “Neen dat kan niet, die heeft technische gedaan” Campagne om technisch onderwijs te promoten.  9501 Hoe haal ik generatie Y naar mijn organisatie?  8443

Juni - Augustus 2013

Grootste sectororganisaties aangesloten bij VBO: milieusector onderschat?  7576 Federaties roepen handelaars op om verspilling voedseloverschotten te voorkomen  8533

MVO Belgische maatschappelijk solidaire bedrijven beloond  7266 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: hoe betrouwbaar is duurzaam?  7554 Zet in op MVO met uw federatie met hulp van oproep 265 GRI!  8873

CRISISCOMMUNICATIE Beroepsfederaties geestelijke hulpverlening kijken in eigen boezem, maar wijzen politiek ook met de vinger  8166


out of the box ed5itie

INHOUD

de

28/05/2013 9/10/2013

Opleidingen op maat van beroepsverenigingen & sectororganisaties

1 2 ++

workshops 9 oktober 2013

Uw website als hart van uw communicatie

Meer interessante workshops op pagina 2

Schrijven voor het web en de pers

09u30 tot 12u30

13u00 tot 16u00

Een stabiele relatie uitbouwen met uw stakeholders, dat wil u als sectororganisatie of beroepsvereniging. Daarom is de uitwerking van uw communicatiekanalen van vitaal belang. Uw website speelt daarbij een essentiële rol. We denken samen met u na over:     

Het volledige proces van gevonden worden De conversie als lid/deelnemer De communicatie met uw leden/deelnemers De opvolging van uw inspanningen Tips voor uw website en e-mailcommunicatie

Hoe schrijft u een tekst dat de aandacht trekt van leden of de pers? Tijdens deze workshop leert u de belangrijkste kneepjes van het vak. U leert onder meer:   

Nieuwsbericht schrijven Persbericht opstellen Nieuwsbrief schrijven

Stuur op voorhand een paar persberichten, nieuwsitems en nieuwsbrieven naar nathanella@2mpact.be.

Doelgroep: Stafmedewerker en/of website verantwoordelijke van een vereniging (basisniveau)

Toegangsprijs

Praktisch

1 workshop:  110 euro  80 euro (Sectorlink-abonnees)

9/10/2013 van 9u30 tot 16u Onthaal om 9u - Broodjeslunch inbegrepen

2 workshops:  200 euro  145 euro (Sectorlink-abonnees) Early Bird korting van 20% tot 15 juli! * Prijzen excl. 21% btw

Zaal TEMA Kortrijksesteenweg 1007 9000 Gent Tel: 09 233 48 66 Mail: info@2mpact.be

Inschrijven op » http://opleiding.2mpact.be/workshop63 Sectorlink Magazine | Nummer 4 | Juni - Augustus 2013 |


Proefexemplaar Sectorlink Magazine 4  

Thema Juni - Augustus 2013 Lobby socio-economisch middenveld Hoe proberen sectororganisaties en beroepsverenigingen stakeholders te beïnvloe...

Proefexemplaar Sectorlink Magazine 4  

Thema Juni - Augustus 2013 Lobby socio-economisch middenveld Hoe proberen sectororganisaties en beroepsverenigingen stakeholders te beïnvloe...

Advertisement