Page 1

, ~.

'1

f '" ~., -I ..", "


WEKELI JKS ORGAAN UITGEGEVEN DOOR DE VOETBALVERENIGING LIMMEN (www . vvlimmen.nl.) 34e JAARGANG NO 34 10 APRIL 2013 HOOFDBESTUUR Voorzitter 072-5052 1 45 Limmen B . N.straat 34 N.Beentjes 072-5051753 Secretaris Limmen Molenweg 44 C.Rood penningmee ster 072-5054104 Li mmen Kapelweg 1b P . Schouten Wedstrijdsecretariaat 06 -538987 00 Limmen Dus se ldorperweg 8 P.vKessel Commerciele zaken 072-5051846 Limmen Rooinap 4 M. valkering Accomodatie beheer 06-53264646 Limmen R.Schneider Theebos 36 Evenementen 072-5052345 Limmen Vredeburglaan 21 J . Nijman Jeugdzaken 072-5051674 Limmen B . N.straat 62 M.Fluri Kantine 06-5l323774 Limmen De Drie Linden 8 M.Pepping Dames-afdeling 072-5051547 Limmen Het Achtkant 18 C .Droog JEUGDCOMMISSIE M. Fluri J.Nijman C.vKessel B . Aker W.Bakker A . Kerssens

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

072-5051674 072-5054773 072- 5052567 072-5055081 072-5054232 06-21235227

Voorzitter Wedstrijdse c . A-B-C Coord. D-E-F/Dames/Mei s jes Coord. MP Coord . Dames/Meisjes Ev enementen

COORDINATIE SCHEIDSRECHTERS A . Meijer Theebos 3

Limmen

06- 1 5077426

Coo rd. Scheidsrechters

COORDINATIE KANTINE ACTIVITEITEN B . Hout Kerkweg 15 G.Dirkson El z enlaan 5

Limmen Limmen

06-457 4 1955 072 - 5052694

Coord . activiteite n Coord . schoonmaak

LEDENADMINISTRATIE M.Duin N. Bult Bankrekening

Bartigon 22 Ratelaar 18 contributie

Limmen Limmen 3364.02 . 244

072 - 5052231 072-5055902

Ledenadministratie Con tributie-inning

TRAINERS E. Luijckx P . Brussel F . Donker P.Boersen F . Donker R.Smit B.Peters

Plantenhove 10 8 Ridderspoor 3 Westerweg 7 Vuurbaak 36 westerweg 7 Bartokstraat 4 Banckertstraat 12

Castricum Beverwijk Limmen Limmen Limmen Cas tri c um Castricum

06 - 46141417 06-41308877 06-45552795 06-39794373 06-45552795 06 -21212354 0251-655497

Hoofdtrainer Trainer 2e elftal Hoofd jeugdoplei d ingen A - selec tie B - selectie C - sele ct ie D - selectie

B.Peters

Banc kertstraat 12

Castricum

0251-655497

E - selectie

G. Liefting B.Aker

Absalon 8 Wanne 4

Limmen limmen

072-505 4 095 072 - 5055081

F - selectie Mini-pupillen

A.Beljaar s

Zaandammerstraat l3

Wormer

06-43940091

Hoofdtrainer dames

H. Nuijen s N.Kaandorp W. Koot

Jan Valkeringlaan 12 Keizerskroon 3 Achterweg 52

Limmen Limmen Limmen

072-5053514 0251-315799 072-5052400

A-B - C-D-E meisjes Keepertrainer

Verzorger

072-505 1 650

Inf o lijn

0900 - 9019072

B . N. straat 62 Tormentil 17 Du ssel dorperweg 8 Wanne 4 Enterij 10 Rijksweg 172

SPORTCOMPLEX DAMPEGBEEST Telefoon Kantine AFGELASTINGEN

Bel infolijn of kijk op teletekst pagina 603 onder district West 1 .

BANKREKENING

VVLIMHEN

SUPPORTERSVERENIGING EJ.Kroone Ratelaar 6 Rabo-bank Limmen 3364.11.56 1 CONTACTADRES UITHAAL L.Koot Achterweg 52

Rabo-bank Limmen

3364 . 00.748

Limmen

072-5055626

Limmen

072-5052400

INLEVEREN KOPY VOOR DE UITHAAL P. v Kessel Dussel d orperweg 8 Li mmen 072-505256 7 Getypte copy of per e-mail aan pw . van.kessel@hetnet . nl tot maandag 18 . 00 uur GEVONDEN VOORWERPEN W. Koot Achterweg 52

Limmen

072-5052400

Voorzitter


Aankomende Zondag 14 APRIL

LIMMEN 1 - VOLENDAM 1 Aanvang: 14.00 uur Scheidsrechter: de Heer T.Kortekaas Wedstrijdsponsoren :

Garage Dirk van der Steen Perkgoedspecialist Christian Schilder Z&K Metselwerken Keurslagerij Snel Pupil van de week:

Joop Jonker mini pupil Jyannick Bart Aansluitend

WAAR POEPT DE KOE De koeien zijn beschikbaar gesteld door de firma Mooij Uitgeesterweg Onze hartelijke dank hiervoor

Zorg dat u loten heeft, te koop bij de A - Junioren

Live muziek in de kantine


Citroën & Peugeot Service

(Î)

Aufobed rijf

G. Kaandorp BV

Voor onderhoud aan Cifroën en Peugeof

-fIDilffi®~ installatietechniek

- Verkoop nieuw en gebruikt

cv - Gas - Water - Dak- en zinkwerken - Sanitair

- Reparatie en onderhoud - APK keuringen - Onderhoud van airco's

• CV-installatie en -onderhoud - STEK gecertificeerd

• Dakbedelddngen / dakgoten

- Schadereparaties

• Sanitaire installaties

ii• •;!~!:~ Gratis leenauto op afspraak

U vind ons aan de Rijksweg 50 in Limmen

Telefoon 072-5053066

Een overzicht van onze occassions vind u op http://www.kaandorp.citroen.nl

Baart&deWitbv

EGMOND-BINNEN Voor al uw:

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE Lid van:

P":~

Bouwend Nederland

Voor een vrijblijvende offerte:

Bouwbedrüf Baart Et de Wit bv _ Telefoon ffl2 507 24 57 Hans Baart 06 51 21 18 81

• Loodgieterswerl(zaamheden

Postbus 134 1906 ZJ Limmen UNETO-VNI is de onderoomersorganisalie voor de inslallaliebranche en de lechnische delailhandeL

tel. 072 505 2724 fax 072 505 3139

JACHZOOH

P Kapellaan 140 1851 PE Heiloo Tel. (072) 5051988 Fax (072) 5054346 wwwJackzoontulncreatie6.nl


Spelerspas

Spelerspas

Spelerspas

8-4-2013

Onderstaande leden moeten een spelerspas aanvragen of verlengen.

Gelieve zsm. een recente pasfoto in te leveren op onderstaand adres.

Voornaarr Naam

Adres

Woonpl.

FZZC49F

Remi

Aafjes

EnteriJ 25

Limmen

23-4-1997

b-j

m

GCZQ11W MDPG40J MFJT35M FZXM62G GFQW277 GJMXOOL GKXK53M MFBH07V CBMD98E PJVWOOQ LWFL606 GDNC72A FZYQ04N FZWS75B MMRS20G GLNV95W GLZF351 MDGW61X GMCR46Y

Marieke DaniĂŞl Sanne Joost Brian Reno Thijs Wietse Mark Martje Roei Jur Erick Simon Tom Sil Yerson Demi Aron

Admiraal Besselink Bochem Doorn van Goede de Graaf de Groot Haan Kappen Levering Metselaar Min Pepping Schouws Schuitema Timmermans Wester Wildtde Zandbergen

Tormentil5 Hogeweg 189 Roelat 13 Den Burglaan 19 Rijksweg 29b Bogerdlaan 21 Ostara 6 Hogeweg 127 Willemshoeve 12 Rijksweg 162 Bartigon 24 Enterij 56 Oosterzijweg 126 Zomerschoon 85 Dopheide 13 Kortelaan 4 Achterweg 21 Rijksweg 44 Dusseldorperweg 71

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Heiloo Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

28-9-1997 4-12-1997 18-7-1997 6-5-1997 29-12-1997 10-1-1997 12-8-1997 6-5-2002 12-9-1988 25-4-2002 1-11-1997 16-7-1997 17-8-1997 9-4-1997 18-6-2002 10-4-1997 24-5-1997 17-10-1997 7-11-1997

mbj b-j mbj b-j b-j b-j b-j e-p sen mep b-j b-j b-j b-j e-p b-j b-j mbj b-j

v m v m m m m m m v m m m m m m m v m

Totaal

Geboren

BC m/v

Lidnum

20

Meindert Duin Bartigon 22 Limmen Tel: 072-5052231 E-mail: meindert.duin@quicknet.nl

IVI.Duin

1 van 1

/


Klaverjasssen & Keezen

Vrijdag 12 APRIL


PROGRAMMA WOENSDAG 10 APRIL SCHOOLVOETBAL LIMMEN - UITGEEST - AKERSLOOT

Aanvang 1e wedstrijd 11.00 uur A1 - Limmen A1 18.45 1K06 12490 Sp.Krom 1K05 176712 Reiger Boys B2 - Limmen (ZA) B 1 18.45 C2 - BSM C2 18.45 Beker 214416 Limmen

Thijs Groot

Limmen E- selectie 2013/14

Maaike Groot

- Meervogels E

18.30

PROGRAMMA DONDERDAG 11 APRIL

3K08 163587 Vitesse'22

E2 - Limmen

E2 19.00 18.15

PROGRAMMA MAANDAG 15 APRIL

AFC' 34

F1 - Limmen

F1

18.30 17.30

PROGRAMMA WOENSDAG 17 APRIL

1K06 12440 Velsen A 1 - Limmen A 1 19.00 B1 - Koedijk B1 18.45 1K05 176562 Limmen HKA 13727 Purmerend C1 - Limmen (ZO) C1 18.45

A. Meijer

Limmen E- selectie seizoen 201314 - nog niet bekend 18.30

Niels Kooy

BESTUURS- TERREINDIENST WOENSDAG 10 -17 APRIL

Woensdag Woensdag

10 april 17 april

Fred Terluin Peter van Kessel

BESTUURSDIENST ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 APRIL

op de zaterdagmorgen is aanwezig op de zaterdagmiddag op de zondag

Willy Bakker Marion van Leen Peter van Kessel - Willem Rijnders

TERREINDIENST ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 APRIL

Op de zaterdagmorgen is aanwezig Op de zaterdagmiddag Op de zondag

Hans Bus - Jan Bus Jan Valkering - Ab Schneider Theo Hes - Pieter Mors

JA


William Liefting Telefoon 072 - 5053834 Mobiel 06-51234651

.- 0

b

(l.

bij I

t

.-

HI:CLAMI: ONTWERP STUDIO

KWALITEIT IN BELETTEREN

. oi. '

I

• i­

' 11 1

-

•i

I

RIJWIEL SPECIAALZAAK RACEKLEDING EN ONDERDELEN

Rijksweg 137 1906 BG Limmen (I\J.H.) Telefoon (072) 505 1239

'C U

oheletterigl

• recl!omeborden • texti,e t bed ukken . ' 9 rooffor- aa pri n

.1kj i schal i'g drukwerk .I,ogo's

Tel. 06 -533 85 233


z.g.a.n. in slechts 3 stappen!

Een schade aan uw auto wilt u graag snel vergeten. Onze specialisten zorgen voor een spoedig en vakkundig herstel. Met onze geavanceerde apparatuur is uw auto in een mum van tijd weer zo goed als nieuw! In 3 stappen ...

l

u meldt de schade

telefonisch of via het formulier op onze website. Dit kan 24 uur per dag. • Wij regelen desgewenst de afwikkeling met uw verzekering.

g:9l

2u

brengt uw auto bij ons langs of wij halen hem op. De volgende dagen rijdt u in een leenauto.

3

• Wij gaan snel aan de slag om de schade te

• Wij geven 4 jaar schriftelijke Focwa­ garantie.

herstellen.

~

U krijgt bericht als uw auto klaar is. U haalt uw auto op en ziet niets meer van de schade!

Stuifbergen Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen Telefoon: 072 505 1242 6 dagen per week geopend

www.stuifbergen-limmen.nl

Wij verkopen o.a.:

SCHILDERS­ BEDRIJF

VISWEG 15 LIMMEN TEL 072 505 1837 BINNEN- BUITEN SCHIlDERWERK • BEHANGWERK • GLASZETTEN

Aanstekers - Aftershave - Badschuim - Ballen

Ballonnen - Batterijen - Bekers - Carbonpapier

Carnavalkleding - Dozentape - Drop - Enveloppen

Faxrollen - Fotolijm - Fotorolletjes - Geurolie

Glazen - Huldeschilden - Inktwissers - kaarsen

Cadeaupapier - Kammen - Kop&Schotels - Kranten

Lijm - Nietjes - Ordners - Patroonpapier - Pennen

PUptabak - Plakband - Poppen - Puzzels - Rietjes

Ringbanden - Schriften - Shag - Sigaren

Sigaretten - Slingers - Snoepgoed - Spaarpotten

Speelkaarten - Springtouw - Staatsloten

Stoepkrijt - Taartkaarsjes - Tafeltennisballetjes

Thermoskannen - Toilettassen - Vazen - Vliegers

Vloei - Vouwblaadjes - Waterpistolen

Wenskaarten - Woordenboeken - Zakl

~~~~I meer I En nog veeee


PROGRAMMA ZATERDAG 13 APRIL AANVANG VERTREK SCHEIDSR

K.Timmerman 1K05 179731 Limmen B 1 - Reiger Boys B2 14.45 B2 14.30 13.30 3K09 177413 FCUitgeest B2 - Limmen J.Welboren B3 - FCUitgeest B5 14.45 3K12 208436 Limmen

SWJ' 27

C1 C1 C2 C3 C3 C6

13.00 K.Pan 11.15 10.15 12.30 11.45 11.30 10.45 Max Rijs 14.45 Thijs Groot 13.00

-

Zouaven Limmen Egmondia Limmen Alcm.victrix

01 02 01 04 03

13.00 N.Vermeij 10.15 09.00 J.Nijman 13.00 11.00 10.00 11.00 Bart de Nijs

-

Limmen Kolping B Limmen LSW Limmen Con Zelo Limmen

HKA 2K10 2K11 3K017 3K023 3K022

13450 Limmen (ZO)C 1 194728 Egmondia C1 194742 Meervogels C2 194730 ST.Adelbert C2 C4 192931 Limmen 104416 Limmen C5

-

Overbos Limmen (ZA) Limmen Limmen Zeevogels

HKA 2K18 3K09 4K14 4K19

23196 200001 203204 200011 202240

01 02 03 01 05

2K01 2K02 2K04 1K05 1K06 1K04 1K05

202622 Schagen MB1 MC1 195861 Limmen 197466 G.S.V. MC1 189909 Limmen MD1 190476D.T.S. MD1 176153 Limmen MD6 174970 FCUitgeestME1

Limmen H.B.C. Limmen SSV (G) Limmen

MB1 MC1 MC2 MD1 MD2 MD3 ME1

12.45 14.45 11.30 11 .00 12.35 11.00 09.00

11.45 C.Bruin 10.30 Mika Ehlhardt 11.30 Jordy Twisk 08.15

PROGRAMMA ZONDAG 14 APRIL

1K06 Limmen 3K12 Limmen 2K07 160878 Mon.Dam 3KA 5KE 1KB

12143 Geel Wit 209610 Limmen 162252 Limmen

3KB 1114 Limmen 2KA 10651 Zouaven 2KB Limmen 4K04 Limmen 7K07 66935 Limmen 8K08 67397 ADO' 20 8K14 66934 Limmen 8K13 67360 SWJ' 27 8K11 67351 Koedijk 1KB35+69605 Limmen

A1 足 A2 足 B1 - Limmen

B1

10.30 09.00

VR1 - Limmen VR1 VR2 - Assendelft VR2 MA1 - WBSV MA1

10.30 12.00 10.00

W.Laan A, Tanasescu

1 2 3 4 5 14 7 13 10 VE1

14.00 11.30

T. Kortekaas G.Haakman

足 足 -

Volendam Limmen

ADO' 20 Limmen

SWJ' 27 Limmen Limmen Egmondia

1 2

11 6 15 8 9 VE1

10.00 A.Hoek 10.00 09.00 14.00 V.Stanco 11.00 10.00 09.30 08.30 10.00 M.Hollenberg

2


SCHOONMAAK KLEEDKAMERS MAANDAG 15 APRIL

Maandag 15 april Maandag 22 april Maandag 29 april

Limmen 3 Limmen 2 Limmen 1

aanvang: 19.15 uur aanvang: 19.15 uur aanvang: 19.15 uur

SCHOONMAAK KANTINE MAANDAG 15 APRIL

Commissielid Damesgroep 3

Yvonne Sassen Monique Twisk - Sandra Groot

Ellen Groot - Jeanetle Koppes

KANT/NE DIENST Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag

10 april 10 april 11 april 12 april

Zaterdag 13 april Zaterdagmiddag Zondag 14 april Zondagmiddag

Antine Dirkson - Annemiek Dekker - Margeet van Kessel Gerard Dirkson (18.00 uur) Jose van den Bergh - Yvonne Sassen Atze en Ellen van der Schaaf - Gerard Dirkson Dirk Dekker - mevr. Annie Hollenberg Antine Dirkson - Ank Kerssens - Margret van Sligtenhorst Atze van der Schaaf 足 kantine commissie Gerard Dirkson - Dennis Beentjes - Ron Lute - ???


UITSLAGEN ZATERDAG 6 APRIL Geel Zwart' 30 Limmen (ZA) De Foresters

B 1 - Limmen (ZO) B1 - Alkm.Boys B2 - Limmen (ZA)

B1 B1 B1

0-8 1 - 0 (beker) 1 - 2

Buitenveldert AFC Limmen (ZA) Limmen Dynamo Limmen Limmen Dynamo

C1 C1 C1 C2 C1 C3 C4 C2

-

Limmen (ZO) Limmen (ZO) AFC' 34 De Foresters Limmen De Foresters K.S.V. Limmen

C1 C1 C2 C4 C2 C3 C5 C5

4 1 1 3 2 2 7 2

De Foresters K.F.C . Bloemendaal SVW'27 Limmen FCCastricum Limmen

01 01 02 03 03 04 05

-

Limmen Limmen Limmen Limmen Bergen Limmen Kolping Boys

01 01 02 03 01 04 010

-

0 1 1 2 (beker) 0 3 2 7

o-

1 2 - 5 2 - 3 3 - 2 (beker) 5- 2 6 - 1 3 - 2

UITSLAGEN ZONDAG 7 APRIL Limmen Meervogels Vitesse'22

A1 - Alkm.Boys A1 - Limmen A2 - Limmen

1 - Limmen lVV. Hercules Zaandam 2 - Limmen Limmen 3 - K.O.O. Limmen 4 Limmen 5 - De Kennemers V.ZV. 6 - Limmen Limmen 7 - Vitesse'22 Dynamo 6 - Limmen Limmen 9 - Beverwijk VE1 足 Limmen

A1 A1 A2

1 - 3 4 - 0 8 - 2

1 2 2

o-

7 6 8 8 4

1 - 1 1 - 11 4 - 3 0-5 8 - 2

1 - 4 1 2 - 2

3


WEDSTRIJDSPONSOR Aankomende zondag de laatste competitie wedstrijd thuis van ons vlaggenschip. Limmen 1 - Volendam 1. Beide ploegen staan veilig, er kan dus vrij uit gevoetbald worden. Maar we gaan natuurlijk voor de winst. Rede genoeg om de punten in Limmen te behouden. Na afloop WAAR POEPT DE KOE, kortom alle reden om naar Dampegheest te komen. De wedstrijdsponsor van vanmiddag is:

Autobedrijf DIRK VAN DER STEEN Rijksweg 141 ,1906 BG Limmen tel: 072 - 5053266 - fax: 505 1231

... kijk voor onze 24-uurs showroom op www.dirkvandersteen.nl Een blikvanger op de Rijksweg, dat is de showroom van Dirk van der Steen. Je kan er niet omheen. Dirk en Hanneke hebben er keihard voor gewerkt,het ziet er allemaal schitterend uit, een echte blikvanger en daarbij natuurlijk kwaliteit en service hoog in het vaandel. AI meer dan 25 jaar !!Keuze genoeg. Ga gerust eens vrijblijvend langs, altijd mooi om even te kijken. Dirk en Hanneke zijn al jaren lang supporters van onze vereniging. Van jongs af aan is Dirk met onze vereniging verbonden. Eerst zelf actief als voetballer, nu is zoon Dirk actief speler van Limmen 7 en de familie is altijd aanwezig als ons vlaggenschip thuis speelt. Natuurlijk stellen wij dit zeer op prijs. Natuurlijk zijn Dirk en Hanneke van harte welkom in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Zowel in de rust voor een kopje koffie als na de wedstrijd, even napraten over de verlopen middag. En namens de v.v.Limmen heel hartelijk bedankt voor jullie support.

WEDSTRIJDSPONSOREN SEIZOEN 2012/2013 Klaas Braak Kermisexploitant - Dennis Beentjes Keuken & Interieurbouw MCA Montage en Constructiebedrijf Alkmaar b.v. - Aluminium Lasbedrijf Velden BVA - Schildersbedrijf Peter Dekker & ZN - J.Veldt b.v. Tandtechnisch Laboratorium - Autoschade specialist P.Zonneveld b.v. - Vervoerscentrale Peeters b.v. - Veldt Tegelwerken - Perkgoed specialist Cristian Schilder 足 Sporthuis Johan Jansen - ZVK Metselwerken Jos Zomerdijk en Peter van Kessel - Keurslagerij Snel Garage Dirk van der Steen .............. .

Limmen is trots op haar sponsoren I!!


WEDSTRIJDSPONSOR

We kunnen het nog maar moeilijk geloven, maar de waarheid is bitterhard, onze bikkel Jos is niet meer onder ons. Jaren lang onze man van het eerste uur en zo plotseling uit ons midden weggerukt, dat we het nog moeilijk kunnen bevatten. Natuurlijk waren Jos en Peter ook dit seizoen wedstrijdsponsor. Helaas mag Jos dit zelf niet meer meemaken. Maar Jos blijft natuurlijk voor altijd voortleven in onze harten en met diep respect willen wij hem toch benoemen als wedstrijdsponsor.

ZVK METSELWERKEN

Peter van Kessel Schoolweg 4 1906 AD Limmen tel: 505 3623 Jos Zomerdijk Enterij 4 1906 BZ Limmen Jos was alom bekent in onze vereniging. Heeft in diverse commissies gezeten,

Vooral de bouwcommissie was een groot project waar hij bijzonder veel tijd en

energie in heeft gestoken. Het" muurtje van Jos" zullen wij nooit vergeten en zolang

deze kantine blijft bestaan is Jos daar voor altijd mee verbonden en zolang wij

bestaan zal zijn naam nog menigmaal genoemd worden.

Zijn compagnon Peter van Kessel moet ook nu verder zonder Jos. Dat is niet

gemakkelijk na jaren lang samenwerking. Maar we moeten verder, hoe dan ook.

Jos zou niet anders gewild hebben.

Laten we er aankomende zondag een mooie wedstrijd van maken en nog een keer

de naam ZVK METSELWERKEN omroepen als eerbetoon aan Jos Zomerdijk.

Zijn vrouw len, Ron ,Saskia en haar man en kleinzoon Fin zijn natuurlijk van harte

welkom in de bestuurskamer van de v.v.Limmen.

En ook Peter en zijn vrouw zijn natuurlijk welkom.

--------- ~ WEDSTRIJDSPONSOREN SEIZOEN 2012/2013 Klaas Braak Kermisexploitant - Dennis Beentjes Keuken & Interieurbouw _ MCA Montage en Constructiebedrijf Alkmaar b.v. - Aluminium Lasbedrijf Velden BVA - Schildersbedrijf Peter Dekker & ZN - J.Veldt b.v. Tandtechnisch Laboratorium - Autoschade specialist P.Zonneveld b.v. - Vervoerscentrale Peeters b.v. - Veldt Tegelwerken - ZVK Metselwerken Jos Zomerdijk en Peter van Kessel - Sporthuis Johan Jansen - Perkgoed specialist Christiaan Schilder - Keurslagerij Snel Garage Dirk van der Steen ........ .....

LIMMEN IS TROTS OP HAAR SPONSOREN !!!


WEDSTRIJDSPONSOR

Het kan niet op bij deze laatste thuiswedstrijd van Limmen 1. Maar liefst 4 wedstrijdsponsoren. Het mooie weer komt er aan Chris en kan je eindelijk tuingoed gaan verkopen. Het heeft lang geduurd , maar kom nu allen naar de kas!!!

Cristian Schilder PERKGOED SPECIALIST

Rijksweg 127 a Limmen tel: 0654716765 Zelf jaren lang speler van Limmen 1 geweest, een tornado op het veld en een tomeloze inzet. Er zat gewoon geen rem op. Kon ook slecht tegen zijn verlies, dat is een goede eigenschap, als je het maar wel binnen de perken houdt. Nu speelt hij in Limmen 3 en is nog steeds een waardevolle speler van Limmen. Ondertussen is Christiaan getrouwd met Heidy Min en vader geworden. Heeft een eigen tuindersbedrijf. Dat is heel hard werken, maar daar zit Chris niet mee. Nu is het tijd om u tuin in orde te maken voor de zomer. Bij Cristian kan u terecht voor al u perkgoed plantjes. Ruime sortering en uitmuntend kwaliteit. Kom naar de kas!!!! Cristian en Heidy, heel hartelijk bedankt voor jullie support. Natuurlijk zijn jullie van harte welkom in de bestuurskamer voor een heerlijk kopje koffie en dat wij jullie nog heel lang op Dampegheest mogen ontmoeten.

WEDSTRIJDSPONSOREN SEIZOEN 2012/2013 Klaas Braak Kermisexploitant - Dennis Beentjes Keuken & Interieurbouw 足 MCA Montage en Constructiebedrijf Alkmaar b.v. - Aluminium Lasbedrijf Velden BVA - Schildersbedrijf Peter Dekker & ZN - J.Veldt b.v. Tandtechnisch Laboratorium - Autoschade specialist P.Zonneveld b.v. - Vervoerscentrale Peeters b.v. - Veldt Tegelwerken - ZVK Metselwerken Jos Zomerdijk en Peter van Kessel - Sporthuis Johan Jansen - Perkgoed specialist Christiaan Schilder - Keurslagerij Snel Garage Dirk van der Steen .............

LIMMEN IS TROTS OP HAAR SPONSOREN I!!


Univé Noord-Kennemerland Heemskerk, Maerelaan 6 Limmen, De Drie Linden 1

r~ VERZEKERINGEN - - -

Daar plukt IJ de vruchten van!

www.unive .nl

~JI

uw

aJvet.tentie k.unnen staan!!!

Voetbalvereniging V.V. LIMMEN : . . ­

SPORTHUIS

JOHAN JANSEN

Kennemer.traatweg r r 3 - Heiloo - Tel. 072 - 533 66 70


Kerssens bv Paint I Nonpalnt

Platinum Distributor van de autoreparatie en industrielakken van PPG Auto refinish, onderdeel van PPG Industries.

PPG Industries is één van de grootste producenten in de wereld van verf, glas en chemische producten.

Ook in Europa is het concern sterk vertegenwoordigd.

Als verffabrikant neemt PPG zelfs leidende positie in op de productielijnen van personen- en bedrijfWagens en Industrieproducenten.

Ons werkgebied als Platinum Distributor is van Den Helder tot Den Haag met de volgende lijnen:

• • • • • • I I

PPG Global Refinish PPG Delfleet PPG Selemix industrie Nexa Autocolor

Nexa Truckcoatings Max Meijer

Limmen· Nieuw.Vennep - Winkel (NH)

Ondersteuning In samenwerking met PPG Industries kan Kerssens bv de autoschadeherstel- en industriebedrijven op velerlei gebied behulpzaam zijn.

• Opleidingen en Begeleidingen • Arbo en Milieu • Nieuw- en verbouw

I Tel. 0224 541100

E·mail: info@tmkerssens.nl


WEDSTRIJDSPONSOR Gelukkig hebben wij heel veel supporters die de v.v.Limmen steunen. Vandaar dat Keurslagerij Snel maar liefst 2x balsponsor is dit seizoen

U scoort altijd met Vlees en vleeswaren van : Keurslagerij

SNEL

Kerkweg 18 Limmen telefoon : 072 - 505 1263 John en zijn team staan voor hoog kwaliteit en een assortiment, daar kan je niet om heen.Want naast het groot assortiment vlees en vleeswaren, uitgebreid kant en klare maaltijden, vers gemaakt in eigen keuken. Even in de magnetron en in een paar minuten tijd een heerlijke en gezonde maaltijd staat voor u klaar. Daarnaast vers gesneden groente en fruit., waar Siem Kuiper garant voor staat. Alles voor u gemak in deze snelle maatschappij . Daarbij is Keurslagerij Snel een expert betreft het organiseren van uw barbecue. Je kan het zo niet bedenken, van vlees, saus, fruit, salades, stokbrood, barbecue en personeel, u zegt het maar, u krijgt het zo als u het wilt. Daarnaast is John sponsor van de v.v. Limmen, waar wij hem zeer erkentelijk voor is. Aankomende zondag is John, zijn vrouwen kinderen natuurlijk van harte welkom op Sportpark Dampegheest. Natuurlijk staat de koffiie in de rust klaar voor hun in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Maar ook na de wedstrijd zijn jullie van harte welkom. Van harte bedankt voor jullie support!!!!

WEDSTRIJDSPONSOREN SEIZOEN 2012/2013 Klaas Braak Kermisexploitant - Keurslagerij Snel - Z&K Metzelwerken Jos Zomerdijk en Peter van Kessel - Tandtechnisch Laboratorium Jan Veldt 足 MCA Montage en Constructiebedrijf Alkmaar b.v. - Schildersbedrijf Peter Dekker & ZN - Vervoerscentrale Peeters b.v. - Aluminium Lasbedrijf van der Velden b.v. - Veldt Tegelwerken v.o.f. - Sporthuis Johan Jansen 足 Autoschadespecialist P.Zonneveld b.v. - Kerssens Luchtbehandeling Perkgoedspecialist Chris Schilder 足 Garage bedrijf Dirk van der Steen ..........................

LIMMEN IS TROTS OP HAAR SPONSOREN I!!


PUPIL VAN DE WEEK............. JOOP JONKER

Aankomende zondag de laatste competitie wedstrijd thuis van ons vlaggenschip. Dat betekent dat de laatste pupil van de week gekocht is op de jeugdveiling. Dit keer is het vader Jarno die voor zijn zoontje Joop de pupil van de week heeft gekocht. Onze hartelijke dank hiervoor natuurlijk. Dit keer hebben we een heel jong pupil van de week en een senior. Maar we beginnen met Joop. De zoon van Jarno en Suuz Jonker en de twee meisjes Julia en Joni. De familie Jonker is natuurlijk heel nauw betrokken bij onze vereniging. Jarno zelf voetbalt bij de veteranen en Joop speelt bij de minipupillen. Opa Ben Hout zit in de kantine commissie en opa Jonker maakt de heerlijke soepen als de v.v.Lirnmen gaat lunchen met de selectie. Neef Thijs en nichtje Maaike voetballen ook bij onze vereniging, maar ook zijn zij scheidsrechter bij diverse jeugdwedstrijden. En dan staat tante Maarit achter de bar op zaterdagmiddag. Kortom, de hele familie doet wel wat bij de v.v.Limmen. Aankomende zondag wordt Joop om 12.30 uur verwacht in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Hij gaat mee met de bespreking, daarna warming up en natuurlijk mag hij de aftrap nemen. Voetbalschoenen meenemen Joop en neem je vader ook maar mee, je bent nog heel jong en dan alleen te moeten gaan met al die senioren. Vader Jarno blijft op de achtergrond om jouw te steunen. Na afloop komt de familie terug in de bestuurskamer. Natuurlijk mogen de opa's en oma's ook mee. Voor Joop een leuke verrassing van de supportersclub en natuurlijk is onze voorzitter aanwezig om jouw een certificaat te overhandigen met de handtekeningen van de spelers er op. Alvast een heel gezellige middag toegewenst.

PUPIL VAN DE WEEK.............. JYANICK BART

Van je vrienden moet je het maar hebben Jyannick. Een heel leuk idee dat ze de pupil van de week voor jouw hebben gekocht. Je bent in Limmen komen wonen toen je een jaar of 10 was. Het bleek meteen dat je talent had en al snel zat je in de selectie teams. Een veel belovende speler. Dit jaar senior en wat gaat ons talent doen, een half jaar naar Dubai voor werk ervaring op te doen. Zo' n kans moet je natuurlijk pakken Jyanick . Maar je bent net op tijd terug om de laatste pupil van de week te zijn. Dat hebben je vrienden heel goed gedaan. Natuurlijk ga je weer mee trainen bij de selectie en ik denk dat je het niveau weer gauw oppikt. Het moet voor jouw haalbaar zijn om in verloop van tijd in het 1e elftal te spelen. Nu mag je het even vanaf de bank bekijken. Ook jij wordt om 12.30 uur verwacht in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Je gaat mee met de bespreking en natuurlijk doe je mee met de warmng up. Ook zou het leuk zijn als je samen met Joop de aftrap gaat nemen. Prachtig voor dat mannetje. En ook jij komt na afloop van de wedstrijd terug in de bestuurskamer en ook de familie van jouw is daarbij van harte welkom. Het zal mooi weer worden, we maken er een gezellige middag van. v.v.Limmen Coby van Kessel


7 april 2013

Ins and outs voor Bees

Nabeschouwing Helaas, helaas, helaas. Opnieuw geen punten voor de B3. Thuis werd met 5-1 verloren en ook nu was het 5-1. Beide keren voor Kolping Boys. B2 boekte een zeer mooi en zwaar bevochtte overwinning op Dirkshorn. Deze ploeg was nog ongeslagen. Zaterdag wacht opnieuw een ongeslagen tegenstander, Uitgeest. B1 zondag won zeer overtuigend met 8-0 bij Geel Zwart. limmen speelde uitstekend en bij de rust was het al 6-0. B1 zaterdag ging op bezoek bij Foresters. Thuis van verloren, dus we waren uit op revanche. Voor rust 1-0 voor door Erick, maar dit had meer kunnen en moeten zijn . Na rust opnieuw kansen op meer. Aron e

scoorde de 2-0 en leek de wedstrijd gespeeld. In de 5 minuut van de blessure tijd werd het 2-1 en moesten we nog 2 minuten billen knijpen, maar al met al een verdiende overwinning. Tussendoor won de B1 de wedstrijd in de 1/8 finale van de beker tegen Alkmaarsche Boys. Dit was geen beste wedstrijd en ietwat gelukkig, via wel een prachtige qoal van Max B, wonnen we en staan we in de X finale.

Programma aanstaande weekend (onder voorbehoud): Zaterdag13 april limmen B3 - Uitgeest B50m 14:45 uur Zaterdag 13 april Uitgeest B3 - Limmen B2 om 14:30 uur Woensdag 10 april Reiger Boys B2 -limmen Blom 18:45 uur Zaterdag 13 april limmen B1- Reiger Boys om 14:45 uur Zondag 14 maart Monnickendam B1 - limmen B1 zoom 10:30 uur

Wist u dat... •

Rody afgelopen week geopereerd is aan zijn knie

Stan ook deze week geopereerd, maar aan zijn oren

Shane zelf zei dat hij een goede bankzitter is

Jim deze week bij de B2, B1 zon en Al heeft gespeeld

Shane gek is op strakke lijntjes

Boy gek is op de vergulde driepoot (hij ontzettend veel hiervan eet)

Rody verder gek is op kanaal 76

Martijn denkt dat alleen red bull vleugels heeft


Nieuws

Morgen (8 april) techniek training voor alle B-junioren.

Rox Houtenbos deze week assisteert bij de circuittraining van de E-junioren.

Tweet van de week

Volg onze B-junioren op Twitter via @Limmenbees voor de live scores van de wedstrijden en het laatste nieuws. Deze week een tweet vanJur Min: "Chill me twitter doet het weer?"

Uitspraak van de week

De uitspraak van deze weekis van Max Rijs tijdens het toernooi in Duitsland: "Ik ging als een hark"

Frank Donker, 06-45552795 /072-5052607


Bl wint cup in Duitsland Vorig weekend vertrokken 17 spelers en 5 begeleiders naar Duitsland. De omstandigheden waren lenteachtig. Temperatuur onder het vriespunt en een snijdende wind, maar de stemming was zonnig en opperbest. Ook ons onderkomen was prima, dus de stemming werd nog beter. Na het uitpakken toch maar besloten om een traininkje te pakken. Dus in de auto en naar het complex waar het toernooi zou plaatsvinden. Dit lag, zoals u begrijpt, wat uit elkaar. Met een route beschrijving in de hand gingen we op weg. Maar ons Duits was blijkbaar niet zo best, want we waren, figuurlijk, de weg even kwijt. Onze begeleiderster Simone wist wel raad. Gewoon op de borden kijken . Dus met een sierlijk loopje ging Simone de "borden" langs en jawel hoor ze had het goed en daar gingen we. Max Rijs gaf later toe de weg ook wel te weten, maar dit terzijde. Langzaam kwamen we dichter bij het stadion. Je maakt je toch ergens een voorstelling van. Een internationaal toernooi, dan denk je toch aan: tribune, kantine, muziek, eet-en dranktentjes. We slingerden door een wel echt rustig dorp en de weg bleef maar omhoog gaan. Eindelijk kwamen we aan. De parkeerplaats was groot en er was een, prima te bespelen, kunstgrasveld. Na een warming-up een grote partij. Helaas moest Shane uitvallen met een blessure, maar zijn vervanger deed het niet echt slecht getuige de gruwelijk mooie goal. Het werd 5-5 en dus pingels. Geel won uiteindelijk, dit voor de meeschrijvers onder ons. Na een prima nachtrust en een prima ontbijt gingen we nog even zwemmen en daarna hatseflats naar 'het stadion' voor dag 1. Er stonden 3 wedstrijden van 40 minuten op het programma. We zaten met 5 andere (Duitse) teams in een poule en de winnaar was degene met de meeste punten. Een voordeel was wel dat alle Duitse ploegen hetzelfde spelen. Fysiek en de bal snel naar voren spelen. Dat kwam prima uit, want wij moeten het hebben van de bal het werk laten doen. We begonnen wedstrijd 1 sterk. Diverse kansen om de score te openen, maar uit de lede beste counter was het 0-1. Niet getreurd Bart L draaide een corner erin en Rody scoorde op aangeven van Stan de 2-1. Na de 2-2 was het opnieuw de tandem Stan Rody die voor de terechte 3-2 zorgde en hiermee de 1e drie punten . Wedstrijd 2 was top. De tegenstander werd van het zeer bekende kastje naar de ook bekende muur gespeeld. De score was veel te laag, maar 2-0 levert ook gewoon 3 punten op. Over wedstrijd 3 werd nog lang nagepraat. En niet over het spel, maar meer over onsportieve gedrag. Onze tegenstander deed echt alles om ons uit de wedstrijd te spelen en soms zelfs letterlijk. De scheidsrechter trad hier, en echte understatement trouwens, niet tegen op. Er ontstond over en weer veel irritatie. We wonnen maar dit is niet leuk. Na een prima nachtrust en dito ontbijt de laatste twee wedstrijden. Iedereen was fris en er op gebrand, om de 1e Nederlandse winnaar te worden van het toernooi. Wedstrijd 4 was meer spannend dan goed. Onze tandem had de 1-0 gemaakt en de laatste 10 minuten kwamen we onder druk, maar de muur bleef overeind. Ook de laatste wilde we natuurlijk winnen. Shane was eindelijk wedstrijd fit en gaf de ploeg (nog) meer inspiratie. Jeroen en Shane zorgde voor een dik verdiende 2-0 overwinning. Top mannen. De beker was meer dan verdiend voor ons. De overwinning werd nog even gevierd in een Nederlandse driepoot. Frank Donker

---

7


Limmen Cl vergeet na de rust het duel te beslissen tegen AFC Cl, I-I! Afgelopen woensdag speelde Limmen Cl op de mooie kunstgrasvelden aan de Zuid-as, de competitiewedstrijd tegen de kampioen Buitenveldert C I. De eerste helft konden we Buitenveldert op 0-0 houden, maar de tweede helft gaven ze gas en verloren we uiteindelijk met 4-0. Zondagochtend vertrokken we wederom richting Amsterdam waar 500 meter verder op de Zuid-as aangetreden moest worden tegen AFC Cl. Een mooie club met uitstraling, zo werden we ontvangen door een man in clubkostuum met daarop een paar mooie speldjes. Nadat de formaliteiten waren afgehandeld begon Limmen Cl aan dit belangrijke duel. De eerste helft van Limmen was niet goed en het liet AFC het spel maken. Echt gevaarlijk werd AFC niet en de paar afstandschoten werden door Koen gemakkelijk gepakt. Achterin werd goed verdedigd door Kent en Brandon. Op het middenveld werd veel strijd geleverd maar de eindpass kwam veelal niet aan. Toch kregen we een aantal kleine kansjes op de voorsprong, maar schoten van Sem, Vincent en Kent troffen geen doel. De tweede helft gaf een ander spelbeeld te zien en vooral Wester viel goed in. Meer rust aan de bal en het balletje ging veelvuldig rond. Limmen kreeg de eerste grote kans, maar Sem schoot de bal tegen de paal aan. Niet veel later ging Sem goed door op de keeper, die de bal verkeerd raakte en Sem in de gelegenheid stelde om de 1-0 binnen te schieten. Max kreeg hierna gelijk de mogelijkheid om de voorsprong te vergroten maar ook zijn schot ging tegen de paal. Aan de andere kant kreeg AFC net over de middenlijn een vrije trap te nemen die hoog in het strafschopgebied werd geschoten. De kleinste man bij AFC kopte de bal met veel gevoel. langs Koen, 1-]! Limmen Cl bleek hiervan niet van slag en zocht wederom de aanval op. Sem ging goed door aan de rechterkant en zijn voorzet werd net gemist door Lasse en ook Jos kreeg de bal er in de rebound niet in. Een mooie vrije trap van Kent werd hard ingekopt door Thomas, maar helaas net over het doel. Limmen C I bleef :teller en beter dan AFC en het was wachten op de genade klap. Maar schoten van Max, Sem, Lasse en Wester werden gepakt door de keeper van AFC. Een vrije trap van AFC Cl werd klemvast gepakt door Koen. Aan de andere kant doken Thomas en Lasse net onder de bal door na een fraaie vrije trap. Vlak voor tijd kwam AFC er gevaarlijk uit en de linkerspits werd alleen voor Koen gebracht, die de situatie meester bleef en het schot van dichtbij wist te keren. De laatste kans was weer voor ons en uit een goede combinatie, werd Wester alleen voor de keeper gezet, hij schoot de bal onder de keeper door die hem nog net beroerde en daardoor ging de bal net naast. Zo bleef het bij een 1-] gelijkspel waar we eigenlij k recht hadden op meer. Volgende week zaterdag weer een belangrijke wedstrijd, thuis tegen Overbos. Gezi en het spel van de tweede helft hebben we er alle vertrouwen in. Doel: Midden:

Koen Boris, Lasse en Vincent

Tot zaterdag, Michel.

Achter: Voor:

Ron, Brandon (Thomas), Kent, Tos (Wester) Dirk (Max), Sem en Jos.


DAMES/NFO

PROGRAMMA ZATERDAG 13 APRIL

MB1 MC 1 MC 1 MD1 MD1 MD6 ME1

2K01 202622 Schagen 2K02 195861 Limmen 2K04 197466 G.SV. 1K05 189909 Limmen 1K06 190476 D.T.S. 1K04 176153 Limmen 1K05 174970 FCUitgeest

-

Limmen Kolping B Limmen LSW Limmen Con Zelo Limmen

12.45 14.45 11.30 11.00 12.35 11.00 09.00

MB1 MC 1 MC2 MD1 MD2 MD3 ME1

11.45 C.Bruin 10.30 Mika Ehlhardt 11.30 Jordy Twisk 08.15

PROGRAMMA ZONDAG 14 APRIL

VR1 - Limmen VR1 VR2 - Assendelft VR2 MA1 - WBSV MA1

3KA 12143 Geel Wit 5KD05 209610 Limmen 162252 Limmen 1KB

10.30 12.00 W.Laan 10.00 A.Tanasescu

PROGRAMMA ZATERDAG 20 APRIL

2K01 2K02 2K04 1K05 1K06 1K04 1K05

Limmen B.O.L. Limmen Reiger Boys Limmen Limmen 175225 Limmen

202588 195870 204248 190066 190518

VIOS-W Limmen Schagen Limmen FCUitgeest

MB1 MC1 MC 1 MD1 MD2

14.45 11.30 10.30 14.45 10.45 09.45 11.00

Limmen

ME1

09.00

VR1­ VR2­ MA 1 - Limmen

MA 1

14.00 13.15

MB1 MC1 MC2 MD1 MD2 MD6 ME1

­ -

PROGRAMMA ZONDAG 21 APRIL

3KA Limmen 5KD05 Limmen 1KB 162318 Vitesse'22

UITSLAGEN ZATERDAG 6 APRIL

Limmen Vitesse'22 Limmen Limmen FCUitgeest Limmen Nieuwe Niedorp

MB1 MC1 MC2 MD1 MD1 MD6 ME1

-

FCUitgeest Limmen H.S.V. Vitesse'22 Limmen Koedijk Limmen

MB1 0 MC1 1 MC2 1 MD1 5 MD211 MD10 7 ME1 0

­ ­ ­

1 2 0 0 4 3 6

UITSLAGEN ZONDAG 7 APRIL

Always Forward De Kennemers Limmen

VR1 - Limmen VR2 - Limmen MA 1 - Medemblik

VR1 VR2 MA1

1 ­ 3 (KAMPIOEN!!) 2 - 0 2 ­ 2


Wat zijn we? KAMPIOENEN!!!! Al enige tijd stond 7 april bij de meiden van Dal in hun agenda omcirkelt. Als alles zou verlopen volgens plan, zou 7 april de dag zijn dat we het kampioenschap binnen konden halen. Ook het terugtrekken van Fe Purmerend Da2 gooide geen roet in het eten, 7 april was D-day! ! De hele week stond dan ook in het teken van de voorbereiding op deze wedstrijd. Door de vereniging werd een bus geregeld. Dinsdag en donderdag werd er nog scherp getraind. Zaterdagavond werd er heerlijk sushi gegeten voor de teambuilding en zondagochtend begon de dag met een heerlijk ontbijtje op de voetbal!! Ook het zonnetje kwam er langzaam doorheen, wat voor het publiek natuurlijk heerlijk was. Om half 12 vertrok de bus richting Hoorn. Always Forward, de laats overgebleven concurrent van Limmen voor de titel, was de tegenstander. Diverse senario's waren mogelijk, maar voor Limmen gold maar ĂŠĂŠn ding: bij winst was de titel een feit. Ruim op tijd kwamen we aan in Hoorn en de kopp ies werden al wat strakker. De spandoeken werden opgehangen en trainer Aad sprak zijn meiden toe en wie er in de basis zouden starten. Om 13.30 uur was het dan eindelijk zover! Onder het toeziet oog van zo'n 100 supporters die vanuit Limmen (of omstreken) waren afgereist naar Hoorn begonnen we aan de wedstrijd! Traditiegetrouw begon de wedstrijd rommelig. Limmen kwam niet in het eigen spel en het combinatiespellukte niet. Vaak was de tweede bal voor Always Forward en kwamen de Limmerdames net een stapje te laat. Het was dat keepster Monique wel scherp aan de wedstrijd begon en Limmen overeind hield! Na een minuut of20 schudde Limmen de schroom wat van zich af en zette het Always Forward onder druk. Tot tweemaal toe was het Sanne die in de spits opdook maar helaas de bal niet in het doel wist te krijgen. Toch kwam Limmen op voorsprong. Het was Leah die vanaf links de bal achter de keepster wist te krijgen!! Hoppa! ! 1-0. Het publiek ging er eens goed voor zitten, want deze goal zou Limmen het vertrouwen geven en dat ze weer hun eigen spelletje gingen spelen. Helaas lukte dit niet. Always Forward bleef er kort op zitten en bleef gevaarlijk. Vlak voor rust was het wederom Monique met een paar knappe reddingen die Limmen op voorsprong hield. Uit een corner die in een keer binnen vloog (of zat er een handje bij ... ??) kwam Always Forward toch op gelijke hoogte. 1-1. Direct daarna was het rust. In de kleedkamer afgesproken gewoon ons eigen spelletje te gaanlblijven spelen. Geen rare fratsen. De tweede helft begon zoals de eerste eindigde, met wat kansen voor Always Forward en Monique die redding bracht. Met twee verse krachten, Sophie en Marleen voor Tamara en Linda, kwam er vuur in de ploeg bij Limmen. De combinaties begonnen te lopen en het oude Limmerse spel kwam weer bovendrijven. Limmen had duidelijk de schroom van zich afgegooit en waren nu duidelijk de betere ploeg. Nu nog een goal! En daar was Sanne met haar koppie!! Was ze er in de eerste helft al twee keer dichtbij, nu kopte ze een corner feilloos binnen!! 2-1. Limmen bleef het goede spel vasthouden en langs de lijn begonnen de gezichten al te lachen. Always Forward liep nu echt achter de feiten aan en konden het spel niet meer bij benen. Het wachten was op de 3-1, die als verlossing zo komen voor het publiek! Hij hing in de lucht, maar diverse pogingen van Limmerzijde belandde net niet tussen de palen. Nina verving de leeggespeelde Esther, voor nog een schepje er boven op richting de goal van AF. Maar toen viel ie toch! Een corner viel in de kluts voor de goal van Always Forward en het was captain Nathalie die de bal achter de keepster wist te schieten. Lekker dan!! 3-1, met nog 10 minuten op de klok. Limmen bleef op zoek naar meer ... Maar achterin bleef het oppassen voor de spitsen van AF. Tegen het einde werd door Suus nog een aanval keurig onschadelijk gemaakt en vlak daarna vond de scheidsrechter dat het tijd was voor e en Limmers feestje!! 3-1 winst, dus het feest kon beginnen.


monDI~L mOUERS

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL OPSLAG -INBOEDELS

Picobello Grondwerken

1 ton's minigraver slechts 75 cm. breed ideaal voor graaf足 werk op moeilijk bereikbare plaatsen. achtertuin,steeg, etc.

Voor informatie of prijzen Bel:

06-22600915 (verhuur alleen inclusief machinist)


KER L

E I

S G B.

Akersloot Tel. 072-535 0 535 www.kerssensluchtbg.nl

• dakbedekking ·zinkwerk • centrale verwarming • sanitair • riolering

Karel Min Enterij 56 1906 BZ Ummen tel: 072 505 2209

fax: 072 505 5510

mobiel: 06 515 40 363

email: info@kmin.nl

INSTALLATIETECHNIEK B. V.

Brugstraat 35

1906 WT Limmen

~.i~L(]

PROJECTEN

Tel. (072) 505 55 40

Mobiel: 06 53 28 5293


Vervolg: DAMES 1 Sponsor Valkering-DeGraafkwam met de bubbels die op het veld met gejuich werden ontvangen. Voorzitter Nico Been~es, die ook naar Hoorn was afgereisd, feliciteerde de dames met het behaalde kampioenschap!! Het was even billenknijpen, maar eind goed, al goed!! Na een feestje in de kleedkamer begon de gezellig terugreis in de bus met Dre, waarna een rondrit op 'de platte kar' door het dorp kon starten!! Bij de voetbalaangekomen stond er een mooi welkomscomitee ons op te wachten en onder het geluid van 'We are the champions' betraden de Limmerkampioenen de kantine!! En als afsluiting een gezellig bandje & Rude bij De Lantaarn en het werd een dag om nooit meer te vergeten .... !!


Meisj es nieuws

Eindelijk weer een weekend met prettige omstandigheden om op de velden rond te dolen.

Het was er dan ook weer gezellig druk. AI was een jas nog wel nodig, in de zon stond je heerlijk te

genieten van de prachtige acties die plaats vonden.

De meisjesafdeling heeft zeer verdienstelijk gevoetbald dit weekend.

De wedstrijden

MEl ging naar N. Niedorp ME2. Limmen stond in alle vroegte klaar voor de reis. AI op de parkeerplaats werden de taken onder de ouders verdeelt. De speelsters wisten zelf heel goed wat ze moesten doen. Winnen!! AI snel bleek dat Limmen véél sterker was. Op een slof en een oude voetvalschoen werd Nieuwe Niedorp overlopen. De eerste helft werd afgerond met 4 goals. Na rust eenzelfde spelbeeld maar nu met 2 goals. Een klinkende 0-6 overwinning zonder dat er gevaar was voor het Limmen doel. Hoe dat? De tegenstander was helemaal nieuw. Nou veel succes dan maar. D6M kreeg bezoek van Koedijk MD10. Ik heb helaas niet veel meegekregen van deze wedstrijd. Feit is wel dat er een klinkende overwinning is geboekt. 7-3 winnen gaat niet vanzelf. MD2 ging naar Uitgeest MOL Ondanks dat de eerste helft gelijkwaardig was wist uitgeest toch een 3-1 voorsprong te pakken. Helaas liet Limmen in de 2de helft de koppies hangen en werd de onderlinge sfeer er niet beter op. Uitgeest wist hier wel raad mee en mocht ongestoord het doelsaldo uitbreiden naar 11. Kortom snel vergeten en naar volgende week kijken. Nu 11-1 MOl kreeg bezoek van Vitesse MOl. Op de parkeerplaats ontmoette ik de glunderende coach. Dik tevreden roemde hij zijn team. Het was prachtig, heel goed gespeeld. Zonder problemen 2-0 voor de limonade en daarna nog 3 doelpunten. Terecht met 5-0 gewonnen. Elke week gaat het beter. Bijzonder leuk om met dit team te werken. Complimenten aan de speelsers. MC2 kreeg bezoek van HSV MC2. Een prima wedstrijd waarin door beide teams hard werd gewerkt. Geen van de teams wist voor rust door de verdediging te breken. Maar de Limmen spits bleek sneller dan de HSV verdediging. Het spel was even op de Limmen helft. De opgepikte bal werd diep gespeeld op de snelle spits die de rest haar hielen liet zien. Ook de keepster werd op het verkeerde been gezet en de bal werd subliem ingeschoten. Een 1-0 overwinning was de beloning. MCl ging naar Vitesse MCL Het zal hier erg spannend zijn geweest. Hoe de wedstrijd is verlopen weet ik niet. 1 keer meer scoren dan je tegenstander is genoeg © 1-2 overwinning voor Limmen. MBl kreeg bezoek van Uitgeest MB1. Limmen en Uitgeest hielden elkaar prima in evenwicht. Kansen over en weer zonder resultaat. Uitgeest speelde op de counter maar de Limmen keep wist alles ruim buiten de 16 weg te schieten. Zonder spektakel werd de rust bereikt. Na rust een gelijk spelbeeld met het verschil dat de sterke A speelster met dispensatie? Nu in de voorhoede speelde en daar flink gevaar stichtte . Dit gevaar monde uit in een doelpoging die binnenkant paal in het net belandde. Bijzonder zuur dat Limmen met 0-1 met lege handen bleef staan. MAl kreeg bezoek van Medemblik MAl. AI2 x werd Limmen verslagen op het terrein van Medemblik. Nu de revanche met een zwaar gehavend team. Limmen zette in op verdedigend spel maar al snel bleek dat er meer in zat. Limmen startte sterker en Medemblik kreeg het moeilijk. Terecht opende Limmen de score. Alles leek goed te gaan tot er in de achterhoede een klein foutje werd afgestraft. Met 1-1 aan de thee. Na rust kwam Limmen toch achter 1-2. Een vrije trap over grote afstand werd vlekkeloos ingeschoten. Hiermee werd de eindstand op 2-2 gezet.

Woensdag 10 april 11.00 uur start schoolvoetbal Sportgroet Henk Nuijens Tel.: 5053514 Mail: h.nuijens@quicknet.nl


Limmen MAl - Medemblik MAl Limmen overtreft zichzelf ehavend ging MAl dit weekend in. Totaal waren er nog 8 speelsters beschikbaar. In alle linies ontbraken er speelsters. Dan ook nog Medemblik als tegenstander. 11-0 in de beker verloren en de uitwedstrijd met 6-4. Hoe pak je dat op. Gelukkig kregen we alle steun van de B speelsters en hun begeleiding. Eva, Julia, Kim en Lisanne trokken ook de kicksen weer aan. Eerst maar een teambespreking houden. Mijn nadruk lag in de verdedigende sfeer en dan proberen op te bouwen en kansjes pakken, als dat lukt. En hoe pakken de B speelsters ons spel op?? ga lekker Geen hoge verwachtingen voetballen . Limmen start en al snel blijken de invalsters ons spelletje op te pakken. We zijn dus sterker dan ik vooraf verwachtte. Doelstelling bijstellen. Er zit winst in deze wedstrijd! De druk op het Medemblik doel groeit en terecht pakken we de voorsprong. Tevens een beetje een bevrijding voor alle aanwezigen. Het goede voetbal werd voortgezet. Dan is er helaas toch een communicatie foutje en een stukje twijfel waar Medemblik voordeel omzette in een goal. Enorm balen maar dat hoort ook bij het leerproces. Schouders eronder en samen weer verder, accepteren. Limmen zakt even in maar hersteld zich weer. Helaas worden de overige

G

7-4-2013

kansen niet meer krachtig genoeg ingeschoten Rust, tijd voor een bakkie en een paar complimenten. Invalsters TOP, geweldig. Nu nog 45 minuten en de winst pakken. We gaan nu heel anders het veld in. Maar ook bij Medemblik is een en ander gezegd. het bracht ons op achterstand . Een middenvelder brak door en mocht in balbezit blijven. 1 op 1 met de keep was zij de winnares. Lang mocht Medemblik niet genieten van de voorsprong. Een vrijde trap, ver in het veld werd onberispelijk ingeschoten, om in te lijsten Š We waren weer in de wedstrijd. Helaas verruwde de wedstrijd en ontstond er irritatie bij Medemblik doordat een buitenspel doelpunt werd afgekeurd . Zo werd bijna elke beslissing van vlagger of scheidsrechter op de korrel genomen. Een beetje vervelend . Tijd voor een spelregelavond . Helaas konden wij ons sterke spel niet meer omzetten in doelpunten en gelukkig strandde Medemblik steeds in onze verdediging en hield de keepster ons nu ook een paar keer in de wedstrijd. Er zat meer in maar we zijn dik tevreden met de 2-2 stand. Invalsters nogmaals hartelijk dank. Geblesseerden veel sterkte en beterschap. Sportgroet Henk


Limmen MC2 - HSV

6-4-2013 De 0 gehouden, de 1 gemaakt

oals een kenner zei; "als je het hele seizoen met 1-0 wint wordt je ook kampioen." Waar MC2 dit seizoen gaat eindigen weten we natuurlijk niet maar het gaat wel erg goed de afgelopen maanden. Wat de trouwe lezers waarschijnlijk opvalt is die "0" die vaak in de uitslag staat. Met Fenna, Cheyenne en Cara als vaste krachten en Larissa en Anouk als "ook vaak" verdedigers hebben we dus een uitstekende verdediging staan. Dan nog onze Maaike -ook al is ze eigenlijk van MDI- en al die andere keepers en dan heb je kennelijk een onneembare vesting. Het geheim van onze verdediging, dat ze iedere wedstrijd laten zien, is natuurlijk de snelheid van de meiden, gecombineerd met vasthoudendheid en een zeer goed gebruik van de terugspeelbal.

Z

Ondanks dappere pogingen van HSV, kregen zij er geen bal in. Dan heb je nog deandere kant van het team; de voorhoede. De voorhoede was lekker op dreef met Iris, l\Jooriya, Joycie, en Jente. Bijna alle aanvallen leverden gevaar op bij het HSV doel. Het was Iris die met haar gevaarlijke linkervoet een aanval afrondde en de bal binnen knalde. Tussen de beide linies heb je dan nog ons middenveld, dit keer bezet door Eline, Joyce en Denise. Zij lopen zich de poten (pardon; prachtige benen) uit het lijf en hadden een geweldige ondersteunende rol achter de voorhoede. Het samenspel was een genot om naar te kijken. Rest mij nog om Isa te bedanken voor de extra steun in de verdediging. Leuke wedstrijd, leuk voetbal, sportief spel; wat willen we nog meer?

Vitesse MC 1- Limmen MC 1 1-3

- --

Eindelijk mooi weer, dus we gingen op de fiets naar Castricum en waren daarom al goed warm geworden. Jammer genoeg kon Demi niet mee, maar verder waren we compleet. We hadden meteen al veel kansen doordat we goed overspeelden. Al snel stonden we 1-0 voor door een mooie bal van Kim. Maar door onze vreugde letten we even niet goed meer op, waardoor het snel 1-1 werd. Met deze stand gingen we de rust in. Na de rust deden we meteen weer goed ons best met als beloning een doelpunt gemaakt door Femke. Die er later nog één maakte. Net na het doelpunt kreeg Maartje opeens hele erg last van haar been. We hopen dat het niet heel erg is zodat ze snel weer mee kan doen. Uiteindelijk hebben we 3-1 gewonnen. Sportgroet ?????

----~-

--'--'-----­

BAKKER BAKKER PENAL TY BOKAAL Dit jaar wordt de finale BAKKER BAKKER PENALTV BOKAAL gehouden op zaterdag 25 mei tijdens het familie-stratentoernooi. Iedere team neemt strafschoppen. Dat kan tijdens de training of je kan het ook bij houden betreft de penalty's die genomen worden na afloop van de wedstrijd. Dat mag de leider zelf bepalen. Je hebt tot eind April de tijd, daarna is het mei vakantie. Iedere team mag twee finalisten doorgeven aan Coby van Kessel Limmen MD' mag 3 speelsters doorgeven e-mail: pW.van.kessel@hetnet.nl De teams die mee doen bij de meisjes zijn: Limmen MD1 - MD2 - MD6 Limmen ME1 Veel succes allemaal namens de evenementen commissie, Coby van Kessel


Nieuwe NIE Dorp ME2- Limmen ME1 9-6 (9-4)

"Meiden we moeten uit tegen Nieuwe NIE Dorp"~ aLdus de coach.

"Tegen Nieuwe WIE Dorp?"~ vroeg Indy.

lINIE Dorp~ Nie Nie Nie !"~ articuLeerde MarceL.

"ja ja ja} wat is een NIE? ~ grapte Luna

"uhhhhh} dat weet 'k NIE"~ antwoordde een ouder.

Ziet u het voor zich, 's ochtends vroeg om tien voor acht op het parkeerterrein? Ik miste het, omdat er per ongeluk twee vertrektijden in de Uithaal stonden. Iedereen had de tien voor acht tijd gelezen, alleen ik had die van acht uur gezien. Iets te laat, maar dat was niet erg, "Jeroen, jij hebt de wastas en schrijft 't stukje". Er was iets met de tegenstander~ waarop we niet één~ twee~ drie de vinger op konden Leggen Langs de Lijn. Iets wat niet echt opvaLt~ maar wat ergens in je achterhoofd gaat zitten en vast weL duideLijk wordt in de Loop van de wedstrijd. De meiden waren ondertussen lekker van start gegaan, zonder Luka, want zij was geblesseerd. Fleur op doel, daarvoor Jillian en Indy. Zij hadden de bal amper aangeraakt, of de aanval van Limmen had al meerdere keren het doel van de tegenstander onder vuur genomen. Mart je net naast, Luna hard op doel (en knap gehouden door de keeper). Danique met een kans, andere Danique met een solo. Jillian van afstand. Het duurde niet lang, voordat Luna met een schuiver de nul één binnen schoot, na een knap één-drietje die bij Ajla begon. De 0-2 kwam van Danique. Noelle lobte over de keeper, 0-3. Jillian schoot met links de vierde en laatste treffer voor de rust in het doel. Fleur heeft welgeteld één bal gekregen in de hele eerste helft, een terugspeelbal van Indy. Hmm~

wat is er toch met die

tegenstanders~

dat we niet begrijpen?

Tijdens rust ging Fleur Danique inschieten} want Danique mocht een helftje op goal. Ook de tweede helft waren de meiden eerr stuk sterker dan de tegenstander. Fleur gaf meteen haar visite kaartje af en schoot rakelings naast en even later schoot ze op de binnenkant paal. Luna knalde over en de inzet van Mart je werd door de teen van de keeper net naast getikt. Ajla stoorde een keer goed, waardoor we een corner kregen. Noëlle wist als enige te scoren in de tweede helft (2x zelfs) en daardoor wonnen we uiteindelijk met 0­ 6. Nieuwe Nie dorp kreeg slechts één kans tijdens een spaarzame counter, maar Danique greep goed in en hield het doel 'schoon'. Tijdens de penaLty's vieL het ons eindeLijk op. De meiden van Nieuwe Nie dorp hadden aLLemaaL nieuwe schoenen aan. De één bLonk nog meer dan de ander. Dus dat was ons ongemerkt opgevaLLen. VaLe geLe shirts met nieuwe bLinkende Nike's. Achteraf bleek het een nieuw Nieuwe NIE Dorp team te Zl]n met 6 meiden die voor het eerst voetbalden. Alleen de keeper en de achterste vrouw waren ervaren voetbalsters en dat was maar goed ook anders was het helemaal een monsterscore geworden. Meiden prima gedaan!!! GeLukkig is de naam van het dorp nu ook achterhaaLd. Nieuwe NI(k)E Dorp~ aLs je het hebt over de schoenen~ of Nieuwe NIE(ts) Dorp aLs je het hebt over de punten . ... Op naar de volgende wedstrijd tegen Uitgeest. Groeten Jeroen

II


D - E - F - MP - PUPILLEN NIEUWS PROGRAMMA ZATERDAG 13 APRIL AANVANG VERTREK SCHEIDSR

01 Zouaven Limmen 02 Egmondia 01 Limmen 04 AlcmVictrix 03 LSW M01 M02 Limmen Con Zelo M03

13.00 NVermeij 10.15 09.00 13.00 J.Nijman 11.00 10.00 11.00 Bart de Nijs 11.00 Mika Ehlhardt 12.35 11.30 11.00 Jordy Twisk

171741 Limmen E1 164942 Limmen E2 174297 Limmen E3 163600 Berdos E4 163608 Koedijk E6 171610 Limmen E6 169203 Limmen E7 163623 Koedijk E10 174970 FCUitgeest ME1 -

Foresters E3 Alkm.Boys E2 Meervogels E2 E4 Limmen Limmen E5 B.O.L. E5 Kolping Boys E10 Limmen E8 Limmen ME1

09.00 09.00 09.00 10.30 10.15 09.00 11.00 10.15 09.00

213056 Limmen 181063 Limmen 184598 Limmen 177969 FCCastricum 177970 FCCastricum

ZCFC FCCastricum AlcmVictrix Limmen Limmen

09.00 Steven Bakker 09.00 Aisha Valkering 11.00 Niels Kooy 09.00 08.20 09.00 08.20

HKA 2K18 3K09 4K14 4K19 1K05 1K06 1K04

23196 Limmen 200001 H.B.C. 203204 Limmen 200011 SSV (G) 202240 Limmen 189909 Limmen 1904760.T.S. 176153 Limmen

1K04 3K08 3K07 3K07 4K07 6K11 6K10 7K12 1KE 2K10 4K06 4K08 7K16 6K11

01 02 03 01 05 M01 M01 M06

F1 F2 F3 F9 F7

-

-

F1 F3 F2 F4 F5

Onderlinge Landen wedstrijden MP - Pupillen Aanwezig: 09.10 uur

Loek Admiraal Maaike Groot Caia Riet 09.30 09.15 Jacco de Jong Oaniel Meuleman 09.15 08.15

09.30 - 10.30

MENTOR BEGELEIDING

09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 13.00 uur 14.45 uur

Johan Kerssens Aad Meijer Kees Kroone Piet van Zeist Piet van Zeist Johan Kerssens Aad Meijer Piet van Zeist Piet van Zeist

Maaike Groot Jacco de Jong Cai a Riet Aisha Valkering Niels Kooy Jordy Twisk Bart de Nijs Thijs Groot Max Rijs

PROGRAMMA WOENSDAG 10 APRIL

Limmen E - selectie seizoen 2013/14 - Meervogels E

18.30 Maaike Groot

PROGRAMMA MAANDAG 15 APRIL

AFC'34

---

F1 - Limmen

F1

18.30 vertrek 17.30 u~--;- -足


Bij GerTon nemen ze de tijd voor uI

Als het gaat om een goed advies over: - Tapijt -

Gordijnen Zonwering Karpetten Novilon Marmoleum ;'ERKEND

......,.....

c-w .........."....

~

~

~ E uloN I ...

Gerton • Rijksweg 127. Limmen. tel: 072 - 505 16 02 dinsdag tlrn zaterdag geopend • vrijdagavond koopavond

tapijten • gordijnen • behang • karpetten". luxaflex. zonwering

IN- EN VERKOOP VAN

NIEUWE en GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN

met BOVAG GARANTIE.

Ruime keuze OCCASIONS, in div. prijsklassen.

Serviceonderhoud, APK. Reparatie en Accessoires.

Gespecialiceerd in

I VW Audi

Seat Skoda

Houtenbos Bloemensnop

I

Nijverheidsweg 3, 1851 NW Heiloo

072-533&202

HEILOO

Heerenweg 246

HEEMSKERK

Prinsengalerij 6-8

www.automartinrajk.nl


schi Idersbedrijf schilderen,

n, decoreren

Installatie van: GAS - WATER CV - SANITAIR

oudeweg 1 - 1906 oz limmen tel. (072) 505 2723

Fox (072) 505 2092

mobiel 06- 51991 501

onderhoud - nieuwbouw dubbele beglazing wandafwerking - wanddecoraties

=IF! 7j •

ERKEND SCHILDERS· EN AFWERKINGS8EDRUF

Westerweg 62a - 1906 EG Limmen Tel./Fax 072 505 1388

Alle voorkomende landbouwwerkzaamheden. Kraanverhuur en grondverzet

Achterweg 15 1906 AG Limmen Tel/fax: 072 5055262 Mobiel: 0651179361 e-mail: admiraalvalkering@kpnmail.nl


UITSLAGEN ZATERDAG 6 APRIL

o-

1 5 3 2 (beker) 2 1 2 0 4 3

-

E1 K.S.V. E2 Limmen E3 Limmen E3 Jong Holland E1 Duinrand S E10 FCCastricum E7 Limmen EB Limmen ME1 Nieuwe Niedorp

-

Limmen FCUitgeest

E1 E4

Limmen Limmen Limmen H.SV. Alcm.Victrix Limmen

E4 E5 E6 E10

E6

ME1

6 - 4

2 - 2

0-5

4 - 4

3 - 5

0-6

F2 F7 F2 F4 F5

-

Limmen Limmen Limmen Berdos Meervogels

F1 F2 F3 F4 F3

0-4

4 - 3

3 - 0

3 - 4

1 - 4

S.V.A. De Foresters Vrone Limmen Limmen

-

Limmen Limmen Limmen Limmen Bergen Limmen Kolping Boys Vitesse'22 Limmen Koedijk

01 01 02 03 01 04 010 M01 M02 M010

01 01 02 03 03 04 05 M01 M01 M06

De Foresters K.F.C. Bloemendaal SVW'27 Limmen FCCastricum Limmen Limmen FCUitgeest Limmen

2 2 3 5 6 3 5 11 7

-

;---足

2 - 2

6 - 2

---

BAKKER BAKKER PENAL TY BOKAAL Dit jaar wordt de finale BAKKER BAKKER PENALTV BOKAAL gehouden op zaterdag 25 mei, aanvang 15.00 uur, tijdens het familie-stratentoernooi leder team neemt strafschoppen. Dat kan tijdens de training of je kan het ook bij houden betreft de penalty's die genomen worden na afloop van de wedstrijd. Dat mag ieder team zelf bepalen. Je hebt tot eind April de tijd, daarna is het mei vakantie. leder team mag twee finalisten doorgeven aan Coby van Kessel e-mail pw.van .kessel@hetnet.nl De teams die meedoen zijn: Limmen 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - - M01 - M02 - M06 Limmen E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E7 - EB - ME1 Limmen F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - FB Limmen MP die mogen van de oudste 5 MP en van de jongste 5 MP opgeven. Veel succes allemaal namens de evenementen commissie, Coby van Kessel

/2


v.v.

LIMMEN

D - PUPILLEN NIEUWS

Woensdag 3 april Donderdag 4 april Zaterdag 6 april: UITSL AGEN Forresters 01 limmen 01 : 0-1 limmen 01: 2-5 KFC 01 Bloemendaal 02 limmen 02: 2-3 SVW2703-limmen 03: 3-2 Bergen 01: 5-2 limmen 03 limmen 04: 6-1 Castricum 04 Kolping Boys 010: 3-2 limmen 05 Zaterdag 6 april 05 Nog nagenietend van het geslaagde Paastoernooi stond er zaterdag een belangrijke wedstrijd voor de 05 op het programma tegen de nummer twee in de poule, Kolping Boys 010. Het werd een zware maar mooie wedstrijd met veel strijd en kansen over en weer. Jullie hebben de wedstrijd afgesloten met een verdiende 3-2 en staan hiermee bovenaan in de poule! Goed gedaan jongens en hou dit sportieve spel nog even vol de komende wedstrijden. Door de fanatieke loten verkoop na afloop nog een lekker patatje aan de bar. 04

04 speelde uit tegen het sterkere Castricum 04. Na in de najaarscompetitie 2e te zijn geworden zijn we nu ingedeeld in een sterkere poule en dat is te merken! Er werd goed overgespeeld en de invallers Max en Timo uit de E3 deden het prima. Maar het mocht niet baten, Castricum was gewoon de betere ploeg. We hebben er nog wel een doelpunt uit weten te persen door mooi combinatiespel waarbij Kjell uiteindelijk de bal op zijn slof kreeg en deze naast de reus van een keeper wist te plaatsen.

03

Limmen 03 speelde donderdag avond uit bij SVW 27 03 voor de beker. Dit bleek een bijzonder onsportieve wedstrijd te worden met beledigingen, schelden en slaan van de kant van SVW. SVW heeft op deze manier de wedstrijd met 3-2 gewonnen. Zaterdag kon de bittere nasmaak worden weggespoeld op ons eigen C veld tegen een sportief Bergen 01 . Na 1 minuut stond de 0 3 0-1 achter, maar er waren nog 59 minuten te gaan. Deze werden goed benut zodat na de pauze de achterstand al snel werd omgebogen naar 2-1 en de eindstand uiteindelijk zelfs 5-2 voor 03 werd.

02

Bloemendaal 02 - Limmen 02: Dankzij de enorme inzet van het hele team , en drie prachtige goals van Jordi, heeft Limmen 0 2 drie punten meegenomen naar Limmen. Onder leiding van aanvoerder Isa heeft het team gestreden voor wat het waard was. In de eerste helft was het nog wat lastig vanwege de wind tegen en kwamen we op achterstand, maar in de tweede helft zat de vaart er goed in en de eindstand van 2-3 was dan ook niet meer dan terecht.

D1

01 deed goede zaken in de hoofdklasse door eerst op woensdagavond de derby tegen en bij Foresters met 0-1 winnend af te sluiten, en door vervolgens zaterdagochtend de uitwedstrijd bij KFC met 2-5 te winnen . Aanvoerder Wester speelde een hoofdrol door in de 2 helft na de gelijkmaker (1 -1) van KFC met een puntgave hattrick het goede spel van Limmen 01 te bekronen en KFC op de knieĂŞn te dwingen.

Limmen D pupillen Nieuws en Mededelingen: 1. Woensdag 10 aplil: schoolvoetbal Limmen, Uitgeest Akersloot, aanvang: 11.00 uur op de velden van W limmen.


2. Zaterdag 18 mei wordt de jaarlijkse sportdag georganiseerd.

Deze dag wordt gevolgd door een overnachting voor de liefhebbers op camping

Dampegheest.

3. Oe Bakker Bakker Penalty Bokaal wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 25 mei. Elk team mag twee finalisten aanleveren, dat wordt dus veel penalty's oefenen de aankomende tijd! 4. Zaterdag 1 juni toernooi Jong Holland; Limmen 01, 02, 03, 04,05 Het D-pupillen redaktieteam.

Limmen D5 tegen Kolping boys DIO Wij moesten zaterdag 6 april tegen de Kolping boys D 10. Dit team stond gezamenlijk 1e met ons alleen hadden wij een hoger doelsaldo in de competitie. Dus we wisten dat het geen makkelijke wedstrijd werd, tot onze opluchting kwamen we er achter dat we al een keer van hen hadden gewonnen. Ditmaal waren ze naar ons gevoel sterker. Al vroeg in de wedstrijd kreeg onze tegenstander een vrijetrap, deze ging over. Iets later was er weer een vrije trap bijna op dezelfde plek. Deze keer nam iemand anders hem en schoot de bal heel beheerst in het hoekje, 0-1 achter dus. Maar Limmen gaf niet op. En na de 2e voorzet schoot Joris hem erin, 1-1 dus. De eerste helft verliep verder zonder doelpunten. De tweede helft ... Joris en Ids namen de aftrap. Ze speelden de bal terug op mij en ik gaf hem diep op Joris. Even later had Ids de bal en speelde 3 of 4 man voorbij, daarna legde hij de bal terug op mij en ik scoorde. Nu ging Kolping boys in de aanval en onze verdediging zette alles op alles en zorgde dat de ballen steeds weer naar voren gingen. EĂŠn keer kwam Kolping boys er langs en scoorde toch. Maar kort daarna door weer een actie van Ids scoorden we. De wedstrijd verliep wel met spanning maar de verdedigers vingen alle ballen op en zorgden dat er niks meer in ging. 3-2 winst. Wij staan nu eerste en staan 3 punten voor op Kolping boys die de 2e plek vasthoudt. Mijn complimenten voor iedereen, omdat we allemaal erg goed speelden. Geschreven door Maarten


3 april 2013 WHAT HAVE THE BOYS

01

-- --~~- ----

OF LIMMEN

--

-

playing against De Foresters Dl. Op deze woensdag~v-ond was er heel veel drukte op sportpark De Egelshoek. Speciaal naar deze wedstrijd waren er toeschouwers gekomen om onze jeugdige talenten te komen bekijken. Niemand minder dan Maarten Admiraal, Ronaid Duin en Sem Wokke waren op deze derby afgekomen. Deze top trainers hebben natuurlijk verstand van het voetbalspelletje en als het niveau te laag is dan zijn deze heren met S minuten vertrokken. Ik kan u mededelen ze bleven tot het einde van deze spannende wedstrijd. Top amusement werd ons geserveerd op deze Champions League avond. - en- m-aa-r-w-el de team geest. Een team die ke~ hard ' 足 - M an van de halve w~dstrijd zalik niet noe-m heeft gewerkt voor elkaar en met elkaar. Er is geen speler die heeft verzaakt. M'n complImenten. ----Om 18:30 uur mocht De Foresters aftrappen onder toezicht van heel veel toeschouwers. Deze mensen zagen dat De Foresters een paar grote, zeg maar potige, jongens hebben spelen die fysiek zeer sterk zijn. Het team bestaat groten deels uit tweede jaars D -pupillen die handig zijn met de bal en ook nog over snelheid beschikken. Trainer Bas Peters had Limmen Dl goed geprepareerd na de deceptie van afgelopen zaterdag tegen Bloemendaal. De verdediging onderleiding van Jop Min stond goed opgesteld. Dennis Krook en Jesse Glorie gaven hun directe tegenstanders weinig ruimte. Regelmatig moest de turbo erop. Toch kreeg De Foresters een paar goede kansen. Keeper Max Adrichem kiepte uitstekend en had een paar prima reddingen zodat wij met een 0 - 0 de rust in gingen.

In de 2 e helft werden de geheime wapens van Limmen ingebracht Mike Schouten en Jacco de Jong betraden het veld. Jacco kreeg vanaf de aftrap de bal over links aangespeeld om dan langs de zijlijn op te stomen en met links een perfecte voorzet te geven. Mike Schouten schoot heerlijk op het doel maar de keeper van F oresters hield de bal tegen. Het signaal was in ieder geval afgegeven. Het spel gaat op en neer met aan beide kanten kansjes. Onze vaste grensrechter Marc Valkering had het druk en rende dan ook zenuwachtig langs de lijn. Marc heeft eigenlijk een duo baan maar zijn trouwe maat Martijn staat deze week op de lange latten. Dus moest Marc de gehele wedstrijd als renpaard langs de lijn rennen. Hij gaf geen krimp en vlagt met verve alleen staat hij steeds in het gezichtsveld van de trouwe supporters. Zo ook in de Se minuut als Thomas van Dijk een hoekschop mag nemen. De pass op Bjom Valkering is goed en Thomas krijgt de bal weer terug om nu hard over de grond voor het doel langs te schieten. Als niemand van De Foresters de bal durft aan te raken is het J acco die zijn schoenmaat 43 tegen de bal zet en de bal hoog in het doel schiet, 0 - 1. Alles wat oranje/wit was vierde dit doelpunt luidruchtig. Limmen krijgt nog via Jacco, Bjom, Sem Tomasi en Wester Kuijpers een kans om een doelpunt te maken maar aan de ander kant was het De F oresters die een paar grote kansen kreeg om een doelpunt te maken. Het was v?~r Limmen billen knijpen want De Foresters kregen 100% kans om te scoren. Eerst werd de verdedIgmg van Limmen er uit gelopen. Gelukkig wi st Jesse Glorie met een sliding erger te voorkomen. e In d~ 12 minuut had M~x een engeltj~ op .de lat zitten want De Foresters schoot van dichtbij snoeihard op de lat. 4 mmuten later Wl~t LImmen de tegenstander buitenspel te zetten. Marc kreeg wel w~t commentaar maar tegenwoordIg mogen de spelers en supporters zich niet met de leiding bemoeIen. Dus Marc had gelijk. In de 1~e ~uut is het Nino Peemen die een bal van de doellijn weet te halen. U begrijpt de ~nwezIge hmmer supporters hadden een verhoogde hartslag en voelden dat de verdediging van LImmen kraakte..

Limmen bleef de ~ounter zoeken maar De F oresters had staan zodat alle lange ballen direct richting h t d 1 ~n hu? keeper al ver buiten zijn doelgebied met hun lange passen de bal steeds ov r d ~l" oe. van ~x gmgen. Jop, Jesse en Dennis wisten D F' e e ZIJ IJn mt te schieten e oresters gmg nog meer de fysieke stri' d hanter . dat overtreding. Gelukkig ziet de scheidsrecht~r dit oo:~nen e moet Bas.:Wempe bekopen met gemene weg en dat 1ie~en een paar supporters duidel誰k wet ~ ekhft ~ns de vrIje trap. De seconden tikken strafschopgebIed van Limmen komt S 1 J 11 en. e eld ten top als alweer een bal hoog in het t .. . pe ers ro en over de bal heen M i l d me ZIJn voet ~e bal tegen houdt. Dan is Dennis daar elukki '. ax ag a ~p e grond als hij g bal we? ramt rIchting de zijlijn. Limmen weet de 3 ;nten m voor Lu:nmen als hij met een poeier de wedstrIjd zal nog lang gesproken worden. Supporte~ Kees ee naar LImmen te nemen. Over deze

__ __ _


6 april 2013 WHAT HAVE THE BOYS

01

OF LIMMEN

playing against KFC Dl. Vandaag mogen wij naar de Zaanstreek om een lekker potje te voetballen. Het is met recht lekker want we worden ontvangen met een echte worstenkraam. Het is 9:30 uur dus nog te vroeg voor een worstje maar in de kantine hebben ze uitstekende koffie. Na de koffiepraat gaan wij in het zonnetje staan om onze clubfotograaf, Ralph van Dijk, aan het werk te zien. Onze boys hebben strakke koppies en Bas Peters geeft nog hier en daar wat aanwijzingen voordat Limmen de aftrap mag gaan nemen. Het eerste kwartier gaat de wedstrijd gelijk op. Bas Wempe komt steeds goed voor zijn man en

samen met Job Min vormden zij het hart van de verdediging.

In de 17e minuut kreeg Limmen een vrije trap nadat Thomas van Dijk getackeld werd. Wester

Kuijpers ging achter de bal staan z'n 5 meter vanaf de hoekvlag van KFC. Hij wist de bal keurig

bij de eerste paal te krijgen waar Thomas stond. Thomas was de keeper de baas want met zijn

hoofd kopte hij de bal slim binnen, 0 - 1. Ondanks protesten van KFC werd het doelpunt

goedgekeurd.

Vlak voor tijd kreeg Limmen nog een kans op de 0 - 2 als Sam Tomasi zijn man voorbij gaat,

schiet hij helaas net naast-=-_ . _ _ _ _ _ __

In de tweede helft zien Wij een geheel ander KFC spelen. Shirtje trekken en een zware overtreding op Thomas van Dijk. De scheidsrechter lost het creatief op door een stuitbal te geven. Een paar supporters hebben een andere gedachte over deze beslissing. In de 6e minuut werd Jesse Glorie onder de kunstgrasmat geveegd. Opnieuw vond onze scheids het niet nodig om te fluiten. Limmen raakt hierdoor toch wel wat uit balans. In de 7e minuut gaat het mis. Als Nino Peemen en Bas de bal niet weg krijgen kan KFC de bal voorkrijgen op twee vrijstaande spelers van KFC. Keeper Max Adrichem is kansloos, 1 - 1. KFC kreeg hierdoor vertrouwen en had het betere van het spel. Trainer Bas ziet dat Limmen het moeilijk heeft dus brengt hij een paar aanpassingen aan. Thomas komt in de spits te staan en Steven Bakker en Jacco de Jong houden de flanken goed bezet. In de 11 e minuut creëerde Wester ruimte voor zichzelf z'n 5 meter buiten het strafschopgebied. Hij weet wel raad met deze ruimte en legt aan voor een fantastisch schot die buiten het bereik van de keeper is, 1 - 2. 3 minuten later is het opnieuw Wester die de bal krijgt v ia Bas en Mike. Hij liet de bal keurig onder zijn lichaam rollen om dan met een strak schot binnenkant paal de 1 - 3 op het scorebord te zetten. Limmen is helemaal los. KFC komt niet meer aan voetballen toe. In de 17e minuut zien wij opnieuw ~~~--------------

- - ---

een mooie aanval. Op aangeven van Wester kreeg Bjorn Valkering de bal waarna hij ver buiten het strafschopgebied de keeper van KFC probeerde te verrassen. Zijn diagonale schot werd net onder de lat weg getikt als de keeper van KFC zich strekt. I~ de 20 e minuut een hattrick voor Wester~N;--a-e-en -m-o-o'-ie ac-tie van Jacco wist hij de vrijstaande ­ ---­ Wester te bereiken. Wester dacht niet na en scoorde zijn derde, 1 - 4. ~,_~..., 5 minuten later een mooie aanval van KFC die zij afronden met een strak schot onderkant lat. De bal tipt eerst achter de doellijn dan weer uit het doel. Grensrechter Marc had goed het oog op de doellijn en verklaarde dat het een terecht doelpunt was, 2 - 4. ----~~~ ~~~~--~--.----------~----

Voor Limmen is dit geen probleem omdat 2 minuten later wij opnieuw een mooie aanval zien. Steven legt de bal terug op Bas waarna Bas het spel verlegt naar de linkerkant op de vrijstaande Bjorn. Bjorn probeerde het met zijn tweede afstandschot. Wederom een lekker schot alleen op de bovenkant van de lat met veel effect zodat de bal hoog het veld in kwam vlak voor de doellijn. Nog voor de bal de grond raakte wist Mike met een heerlijke volley de bal uit de lucht in het doel te schieten, 2 - 5. Dit werd tevens de eind uitslag waardoor Limmen deze week 6 punten mag bijschrijven. Jongens een uitstekend resultaat, grote klasse en ga zo door. Nog een paar weken trainen, wedstrijden en toernooien. Het mooie weer komt eraan dus dat wordt genieten op het veld en langs de lijn. Supporter Kees

1'-1


D3 spoelt de KNVB kater tegen een onsportief SVW weg tegen een zeer sportief Bergen Dl We nemen u eerst even mee naar afgelopen donderdagavond. U weet dat D3 nog steeds in de race was voor de KNVB titel. Maar na donderdag liggen we eruit. Helaas. We mochten gewoonweg daar in Heerhugowaard niet winnen tegen een ploeg die een klasse hoger speelde en wij het betere van het spel hadden. De kernwoorden van deze avond aan ons adres? Beledigingen, schelden en slaan. We lopen al heel wat jaartjes mee maar dit was de vervelendste jeugdwedstijd die wij hebben meegemaakt. De KNVB heeft prachtige gedragsregels afgesproken en rondgestuurd. Geloof niet dat onze tegenstander hier weet van heeft. Wat is het dan een verademing om vandaag thuis op het C-veld te mogen aantreden, tegen een tegenstander uit Bergen die wel op de hoogte is van deze gedragsregels. Maar ook dat we binnen de eigen club gezegend zijn met tal van scheidsrechters die het voetbal tot een prachtige sport in onze samenleving kwmen promoveren. Vandaag helemaal onder de indruk geraakt van een leidsman, die de boodschap 'Zonder Respect Geen Voetbal' fa ntastisch aan onze jeugdige spelers weet uit te dragen. Henk, oprecht een diepe buiging! Lolbroeken denken nu, ja lekker zijn jullie. Vandaag gewonnen tegen een Bergen Dien nu stoer en flink gaan lijmen met de scheidsrechter. Deze lolbroeken laten we lekker kakelen. Want ook als we tegen Bergen 'de bietenbrug' op zouden zijn gegaan, dan bleef de loftrompet in dikke letters aan ons scheidsrechterskorps. Wilt u nog iets weten over de D3 wedstrijd van vandaag? Oké, hier komt het. Na 10 seconden stonden we al achter. Is dat snel of rap. Het voordeel hiervan is dat we dan nog dik 59 minuten de tijd hebben, om deze achterstand te herstellen. En dat lukte. Want tijdens de break in kleedkamer 16 (wat een plaatje trouwens) was de achterstand al omgebogen naar een 2-1 in de plus. Uiteindelijk werd het na een uur spelen 5-2. Prima resultaat tegen een ploeg die zonder gemekker wilde voetballen met een enthousiaste begeleiding. 'Die Bergenaren' snappen het helemaal. Verder nog bijzonderheden? Dat we Steven op doel hadden en dat Björn, ons zowel donderdag als vandaag van de partij was. Verder dat Paul zoals elke week de vlag ter hand neemt, dat Nicole en haar assistenten de koffie verzorgen. Dat MarC de tweede ging vlaggen gezien Paul zijn aandacht even met de C jeugd moest verdelen. U begrijpt wat een trotse geleiders wij zijn met zoveel hulp en sportiviteit om ons heen. We laten het hierbij, want er moet nog een rapport aan het KNVB meldpunt worden opgesteld n.a.v. de kater tegen de zwart groenen van donderdagjl. Niet eens hierdoor tijd om vanavond nog naar de vrijwilligers vvL party te gaan, ook wij maar een coördinator? We gaan deze sluiten, en als u morgen nog rinaar Nijmegen gaat, neem 3 punten mee en doe Ge- rt- ­ Jan de groeten. Ach, veel belangrijker: Houdt het sportief met elkaar! ­ Tot de volgende en een warme week toegewenst. Hans en Claus


DIRKSON21MMEN O Het installatietech n iek

:z:

U)

Loodg ieterwerkzaam heden

CV installaties

Dak en zinkwerken

Sanitaire installaties

t Inc",,·..

n

~ bij u"n de

g

Nergens vindt Umeer deskundigheid, " historie en passie voor tuinieren dan bij ons... ~ Openingstijden:

Schoolweg 8 - 1906 AD Limmen Tel. (072) 505 1095 Mobiel 06 51 47 83 56

2 ~ ~

-......•

Ma. Urn vrijdag 8.00 -18.00 uur Zaterdag 8.00 -1100 uur

Uitgeesterweg 1B Limmen T072 -505 2484

-------------------­

www.nuyenstuinengroenshop.nl ..

Gebr. Nuijens

al

Standplaatsen: •

~

c::n

al

:.:

--.J2 c.::

Bloemenshop Limmen Station Castricum Station Hoorn

Station Den Helder Station Heiloo (vrijdag & zaterdag) Winkelcentrum de Schooten

Stations zijn 7 dagen per week geopend!


Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is de bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bij elkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/nkl

Rabobank


Zwaarbevochten gelijkspel voor Limmen E1 Gehavend vertrok Limmen El afgelopen zaterdag richting 't Kruis voor de uitwedstrijd tegen KSV El. Wietse nog immer geblesseerd en Thomas A. en Floor waren slachtoffer van het griepvirus wat heerst. Gelukkig waren Sem, Mees en Bram van de E2 bereid om in te vallen en zij hebben prima gespeeld! Tot overmaat van ramp voelde ook keeper Pepijn zich tijdens de warming up niet lekker worden waardoor Finn op het laatste moment met behulp van de leiders in het het keeperstenue werd gehezen. "Gelukkig" liepen de wedstrijden voor ons uit zodat wij een kwartier later hoefden te beginnen. Het werd een gelijkopgaande wedstrijd met kansen over en weer waarbij Limmen El wel de beter voetballende ploeg was. Sem maakte de 0-1 na een fout van de keeper van KSV. Mats en Thomas vd W. dirigeerden het spel centraal op het veld, Tristan, Sem en Mees waren dreigend vanaf de vleugels. Sander en Bram verdedigden degelijk en kwamen op daar waar mogelijk. Mees bekroonde een solo bijna met e en doelpunt maar de bal eindigde op de bovenkant van de lat. Aan de andere kant verrichte Finn een aantal mooie reddingen en werd de bal zenuwslopend rustig door Thomas van de doellijn gehaald. Na de rust hadden we de wind tegen en werd El meer onder druk gezet wat resulteerde in 2 doelpunten van KSV. Zoals wel vaker toonden juist nu de mannen van El hun veerkracht en werden er kansen gecreeerd: Mees ging alleen op doel af maar was zo bezig met zijn 1,5 meter langere achtervolger dat hij de bal op de keeper schoot. Mats en Tristan misten kansen voor bijna open doel maar uiteindelijk schoot Tristan toch de dikverdiende gelijkmaker binnen. KSV had een aantal fysiek grote en sterke jongens maar julie lieten de kaas niet van het brood eten, prima gedaan! Mannen van E2, bedankt dat jullie wilden invallen, prima gevoetbald! Volgende week de thuiswedstrijd tegen Foresters E3, maar eerst voor velen onder jullie nog het schoolvoetbaltoemooi komende woensdag. Jac en Fred


~.ties bijprate"

Eindelijk was het lekker weer om te voetballen! ~

Uitslagen

F1 behaalde een knappe 4-0 overwinning op SVA F2 Tegen de Foresters werd nipt verloren; 4-3 F3 Op deze ochtend mochten wij weer richting Sint Pancras. De jongens hebben goed hun best gedaan, maar Vrone was sterker. Helaas 3-0 verloren. Nog even voor de goede orde Limmen F3 is bij het paastoernooi bij SV de Meer 3e geworden en geen 4e! F4 Thuis tegen 8erdos werd het 3-4 F5 Meervogels ging er met de winst vandoor; 1-4 ~ Sportdag 18 mei Zaterdag 18 mei is de sportdag! Als je nu al weet dat je die dag niet aanwezig kunt zijn meld

je dan z.s.m. af bij je leider.

~ Begeleiders gevraagd! Voor de sportdag zoeken we 6 volwassen teambegeleiders,

aanmelden kan bij Sylvia.hollenberg@hetnet.nl

~

F1 F2 F3 F4 F5

Programma

speelt thuis tegen ZCFC F1 krijgt Castricum F3 op bezoek voetbalt thuis tegen Alcmaria Victrix F2 heeft een uitwedstrijd bij Castricum F9 gaat ook naar Castricum om te voetballen tegen de F5

(kijk voor het juiste programma altijd in de uithaal bij D_E_F_MP_pupillennieuws!)

Voor vragen of opmerkingen: Sylvia.hollenberg@hetnet.nl of 5055037


Groot nieuws voor de Minipupillen Zaterdag 6 april stond de zon aan de hemel te stralen dus een perfecte morgen voor de wedstrijden van de mini's. En iédereen was er en had er zin in!

Na nog wat "huishoudelijke mededelingen over de aankomende evenementen

(18 mei Sportdag en 26 mei het Zilveren Hert toernooi bij Vitesse '22) holden de

teams naar de hun toebedeelde velden en deden flink hun best.

Wat zijn de mini's gegroeid in hun spel!!

***Nu het seizoen op zijn eind loopt Ga nét nu het beter weer wordt...) zijn alle trainers en "mensen die er over gaan" druk bezig met het indelen van de nieuwe teams. De kinderen van ná 2006 blijven gezellig nog een seizoen bij de mini's en alle kinderen die vóór 1 januari 2006 zijn geboren stromen door naar één van de F -teams. Uiteraard vind iedere ouder zijn kind de allerbeste voetballer maar ze kunnen niet allemaal in de selectie terechtkomen. Onze trainer (Robert) deelt de kinderen, in overleg met de trainers van de F­ jes, in bij het hun passend F -team. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd bij hem terecht, via de mail (mplimmen@live.nl) of voor de training op woensdag. ***

Tijdens de limonade pauze ontdekten de spelers al snel de huitkar die bij de kleedkamers klaarstond om de Dames 1 rond te rijden vanwege het behalen van de

kampioenstitel. Dame Gefeliciteerd!!

"Natuurlijk" moest dit grote klimrek beklommen worden dus heb ik mijn fototoestel gepakt en al onze toppers vastgelegd.


Groetjes Anita


café-ba'de

"nfaam Limmen Bruiloften

Verjaardagsfeesten

000

MOTAAL® ALUMINIUM BV

DE DROOGMAKERIJ 27 - 1851 LX HEILOO (N-H) TELEFOON (072) 505 1283 - FAX (072) 505 3535

Fabrikanten van:

Vergaderingen Oud-Hollandse spelen Grootbeeld videoscherm Warm en koud buffet Dusseldorperweg 56 - Limmen

Telefoon 072 505 1313

www.lantaarnlimmen.nl

RAMEN / DEUREN / WINKELPUIEN SCHEIDINGSWANDEN /INGANGSPUIEN LUIFELS / GEVELS / BEKLEDINGEN VITRINES / BALIEOPSTANDEN AUTOMATISCH EDEU RBEDIENINGEN SCHUIFDEUREN / SCHUIFRAMEN HARMONICAWAN DEN


OOME

~sw

EP

"Aanval ofverdediging? Wij kennen de juiste tactiek!" Prinsen Bol~erk 7 I 201 1 MA Haarlem

VVVV'W'.oomen-s""eep.nl I 023 - 20 1 0 222

Uithaal 34, 9 april 2013  
Uithaal 34, 9 april 2013  

Wekelijkse uitgave clubblad VVLimmen

Advertisement