Page 1

, ~.

'1

f '" ~., -I ..", "


WEKELIJKS ORGAAN UITGEGEVEN DOOR DE VOETBALVERENIGING LIMMEN (www . vvl i.mmen . nl) 34e JAARGANG NO 2 8 27 FEBRUARI 2013 HOOFDBESTUUR 072 - 5052145 Voorzitter N.Beentjes B.N.straat 34 Limmen 072-5051753 Se c r etaris C.Rood Mo lenweg 44 Limmen Limmen 072-50541 0 4 Penningmeester Kapelweg l b P . Schouten Wedstrijdsecretariaat P . vKessel Dusseldorperweg 8 Limmen 06 - 53 8 98700 Commerciele z a ken 07 2 - 5051846 Rooinap 4 Limmen M. valkering Ac c omodatie beheer Limmen 06-53264646 Theebos 36 R. Schneider 072- 5052345 Evenementen J.Nijman Vredeburglaan 21 Limmen 0 72- 5051674 Jeugdzaken M.Fluri B.N . straat 62 Limmen 06-51323774 Limmen Kantine M.Pepping De Drie Linden 8 072-5051547 Dames - afde l ing Het Achtkant 18 Limme n C.Droog JEUGDCOMMISSIE M. Fluri J.Ni j man C.vKessel B.Aker W. Bakker A. Kerssens

Li mmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

072-5051674 072-5054 77 3 072 - 505 2 567 Ă“72-5055081 072-50 54 232 06 - 2 1235227

Voorzitter wedstrijdsec . A- B- C Coord. D- E- F/Dames /Meisjes Coord . MP Coord . Dames/Meisjes Evenementen

CooRDINATIE SCHEI DSRECHTERS A . Meijer Theebos 3

Limmen

06 - 15077426

Coord. Scheidsrechters

CooRDINATIE KANTINE ACTIVITEITEN Kerkweg 15

B. Hout G.Dirkson Elzenlaan 5

Limmen Li mmen

06-45 7 41955 072 - 5052694

Coord. activiteiten Coord. schoonma ak

LEDENADMINISTRATIE M.Duin N . Bult Bankreken ing

Bart i gon 22 Rate l aa r 18 contribut i e

Limmen Limmen 3364 . 02 . 244

072 - 5052231 072 -50 55902

Ledenadministratie Contributie- inning

TRAINERS E.Luijckx P.Brussel F . Do nker P.Boersen F.Donker R. Smit B. Peters

Plantenhove 108 Riddersp oo r 3 Westerweg 7 Vuurbaak 36 We s terweg 7 Bartokstraat 4 Banckert s traat 12

Castric um Beverwijk Limmen Li mmen Limmen Castri c um Castric um

06-46141417 06 - 41308877 06 - 4555 2 795 06 - 39794 3 73 06 - 45552795 06 - 21212354 0251 - 65549 7

Hoo fdtrainer Trainer 2e elftal Hoofd jeugdopleidingen A - selectie B - selectie C - selectie o - selectie

B.Peters

Banc kertstraat 12

Castricum

0251 - 655497

E - selectie

Absa l on 8 Wanne 4

Limmen limmen

0 72 -5054095 0 72- 5055081

F - select i e Mini-pupil l en

A . Beljaars

Zaandammerstraat 13

Wo rmer

06-43940091

Hoo f dtrainer d ames

H. Nui j ens N. Kaandorp W.Koot

Jan Valkeringlaan 12 Keizerskr oon 3 Achterweg 52

Limmen Limmen Limmen

072 - 5053514 0251-315 7 99 07 2 -50 52400

A-B - C-D-E meisjes Keepertrainer Verzorger

G. Liefting B.Aker

B.N.straat 62 To rmentil 17 Dusse l dorperweg 8 Wanne 4 Enterij 10 Rij ks weg 172

SPORTCOMPLEX DAMPEGHEEST Telefoon Kantine

072-5051650

In f olijn

0900-9019072

AFGELASTINGEN

Bel infolijn o f kijk op teletekst pagina 603 onde r distri c t West 1 .

BANKREKENING

VVLIMMEN

SUPPORTERSVERENIGING EJ.Kroone Ratelaar 6 3 3 64.11 . 561 Rabo - bank Limmen CONTACTADRES UITHAAL L . Ko o t Achterweg 52

3364 . 00 .7 48

Rabo - bank Limmen

Limmen

072 - 5055626

Limmen

072-5052400

INLEVEREN KOPY VOOR DE UITHAAL P . vKessel 072 -50 52567 Dusse l dorperweg 8 Limmen Getypte copy o f p er e - mail aan pw . van.kessel@hetnet.n l tot maan d a g 1 8.00 uur GEVONDEN VOORWERPEN W.Ko ot Ach terweg 5 2

Limmen

072 - 5052400

Voorzitter


PROGRAMMA ZATERDAG 2 MAART AANVANG VERTREK SCHEIDSR

2K05 3K09 3K12

176711 Berdos 176547 Limmen 208428 Limmen

HKA 2K10 2K11 3K017 3K023 3K022

13438 Limmen (ZO) C1 194749 Limmen (ZA) C1 194743 FCUitgeest C2 195123 Limmen C3 C4 191409 Limmen 191653 Limmen C5

- FCWeesp - Reiger Boys - Limmen - H.SV. - Oe Foresters - H.SV.

C1 C2 C2 C3 C5 C5

13.00 H.Winter 14.45 J.Welboren 11.30 10.30 14.45 Max Rijs 13.00 H.Nuijens 13.00 Tim Ouineveld

HKA 2K18 3K09 4K14 4K19

23199 Limmen 01 199998 Haarlem-Ken 01 03 206187 Limmen 200008 Vitesse' 22 04 200529 Limmen 05

- AOO' 20 - Limmen - FCUitgeest - Limmen - SWJ' 27

01 02 03 04 09

13.00 Shane Broedersz 12.30 11.30 11.00 Thijs Groot 12. 15 11.30 11.00 Jan Menick

2K01 2K02 2K04 1K05 1K06 1K04 1K05

202618 VIOS-W MB1 MC1 204244 Limmen 197469 Schagen MC1 190068 Jong Hol M01 208791 Limmen M02 175934 Kolping B M011 ME1 174779 Limmen

-

B1 - Limmen B1 12.00 B2 - SWJ' 27 B6 11 .00 B3 - Kolping Boys B5 14.45

Limmen MB1 B.O.L. MC1 Limmen MC2 Limmen M01 LSW M02 M06 Limmen AlcmVictrix ME1

14.00 14.45 11.00 10.15 09.00 10.15 09.00

J.Nijman C.Bruin

13.00 AMeijer 09.45 09.15 Oaniel Meuleman 09.15 Jacco de Jong

PROGRAMMA ZONDAG 3 MAART

1K06 12692 Limmen 3K12 148101 Limmen 2K07 160454 Oe Rijp 3KA 5KE 1KB

A1 - O.S.S. A2 - Con Zelo B1 - Limmen

A1 14.00 M.Gomaa A 1 14.00 W.Laan B1 14.00 13.00

12260 Limmen VR1 - Purmerend VR2 209624 Assendelft VR2 - Limmen VR2 162250 Limmen MA1 - Vitesse'22 MA1

3KB 990 Limmen 1 2KA 10958 Limmen 2 2KB 10607 EOOhfc 3 4K04 64909 Z.T.S. 2 7K07 65038 Kolping Boys 9 8K08 65151 Limmen 6 8K14 65017 Victorio 0 7 8K13 65150 Limmen 8 8K11 65235 Limmen 9 1KB35+69502 Kwiek' 78 VE1

-

Assendelft 1 Z.AP. 2 Limmen 3 Limmen 4 Limmen 5 Koedijk 8 Limmen 7 13 Koedijk Victoria 0 8 Limmen VE1

14.00 F.Engel 12.00 11.00 10.00 P.Kerkvliet 14.00 11.00 12.0011.00 12.00 10.45 12.00 11.00 10.00 10.30 09.30 14.00 12.00 09.30 08.30

H.Borst A.Kleij AMumcuoglu

P.Kooy R.Groot ATanasescu

i


PROGRAMMA DINSDAG 26 FEBRUARI

3KA 209612 Limmen VR2 - De Kennemers

VR2

19.30 Shane Broedersz

PROGRAMMA WOENSDAG 27 FEBRUARI

HKA 22799 Limmen

01 - Stormvogels

01

19.00

B.Hoekman

F1

18.00

Thijs Groot

C1

19.00

J.Lundgren

3

19.30

F.Hemrninga

PROGRAMMA MAANDAG 4 MAART

1K04 177191 Limmen

F1 - Reiger Boys

PROGRAMMA DINSDAG 5 MAART

HKA

13534 Limmen (ZO) C1 - O.F.C.

DONDERDAG 7 MAART

2KB

11037 Limmen

3 - EDO hfc

BESTUURS - TERREINDIENST DINSDAG 27 - WOENSDAG 28 FEBRUARI

Dinsdag aanwezig Woensdag

Fred Terluin Peter van Kessel

BESTUURSDIENST ZATERDAG 2 - ZONDAG 3 MAART

Op de zaterdagmorgen is aanwezig: Op de zaterdagmiddag Op de zondag

Sjaak Tijm Marion van Leen Peter van Kessel - Willem Rijnders

TERREINDIENST ZA TERDAG 2 - ZONDAG 3 MAART

Op de zaterdagmorgen is aanwezig: Op de zaterdagmiddag Op de zondag

Peter van Kessel jun. - Ron Schneider Gerrit Boer - Co Bakker Rene Mors - Siem Kaandorp

SCHOONMAAK KLEEDKAMERS MAANDAG 4 MAART

Maandag 4 maart Maandag 11 maart Maandag 18 maart

Limmen 9 Limmen 8 Limmen 7

aanvang 19.15 uur aanvang: 19.15 uur aanvang: 19.15 uur

SCHOONMAAK KANTINE MAANDAG 4 MAART

Commissielid Damesgroep 3

Jose van den Bergh Yvonne Sassen - Monique Twisk - Sandra Groot Ellen Groot - Jeanette Koppes


KANTINE DIENST

Dinsdag 26 februari Woensdag 27 februari Donderdag 28 februari Zaterdag 2 maart Zaterdagmiddag Zaterdagavond Zondag 3 maart Zondagmiddag Maandag Dinsdag Donderdag

Marian Hes (18.45 uur) Gerard Dirkson (18.15 uur) Jose van den Bergh - Yvonne Sassen Antine Dirkson - Annet Zeeman - Elia Heijnen Ron Zomerdijk - Thijs Nijman - Martin Baltus Ron Zomerdijk - Evenementen commissie Yvonne Sassen - Rob Weijers Atze en Ellen van der Schaaf - Julia Groot Marja Welagen - Limmen 6 Gerard Dirkson ( 17.30 uur) Marian Hes ( 18.00 uur) Jose van den Bergh - Yvonne Sassen ( 18.30 uur) Thea Ruiter - Ben Hout - Thijs Nijman - Annie Hollenberg

4 maart 5 maart 7 maart

UITSLAGEN ZATERDAG 23 FEBRUARI

Kolping Boys De Foresters E.V.C. Kolping Boys Kwiek' 78 Kolping Boys Koedijk

B5 C6 D2 D10

-

Limmen Limmen Limmen Limmen

B3 C5 D3 D5

8 1 1 1

-

2 8 3 ( beker) 5

MB1 - Limmen MC1 - Limmen MD10 - Limmen

MB1 MC1 MD6

3 - 0 0-2 7 - 3

2 9

4 - 0 2 - 4

UITSLAGEN ZONDAG 24 FEBRUARI

L.S.VV. Velsenoord

2 - Limmen 5 - Limmen

De overige wedstrijden waren afgelast.


Uitnodiging sponsoravond V.V. Limmen met· Earnest Stewart. Donderdag 7 maart 2013 Aanvang 20:00 uur

Geachte relatie en gewaardeerde sponsor, Met zeer veel genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse sponsoravond die dit jaar zal worden gehouden op donderdag 7 maart a.s. in onze kantine. Als gastspreker hebben wij dit jaar Earnest Stewart van AZ bereid gevonden om te komen. Earnest Stewart werd op 28 maart 1969 geboren in Veghel met de Amerikaanse nationaliteit. Hij speelde 101 wedstrijden voor het Amerikaans elftal. Stewart begon in 1988 bij VVV Venlo aan zijn carrière als betaald voetballer. Na twee seizoenen bij VVV vertrek hij in 1990 naar Willem 1I, waar de aanvallende middenvelder zes seizoenen zou spelen. In 1996 vertrek hij naar NAC, waar hij zeven jaar zou blijven. In 2003 vertrok hij naar Amerika, om twee jaar bij DC United te spelen. Stewart sloot zijn actieve loopbaan af bij de club waar hij begon, VVV. Na zes wedstrijden in het seizoen 2004/2005 stopte hij na ruim 450 wedstrijden en meer dan 100 doelpunten. Stewart ging verder als technisch directeur bij VVV. In 2006 vertrek hij naar Breda om de functie van technisch directeur te gaan vervullen bij NAC. Inmiddels bekleed Earnest deze functie bij AZ alweer vanaf 2010. Tevens geeft Peter Dekker met behulp van Henk Brandsma op zijn befaamde wijze invulling aan deze avond. Al met al genoeg ingrediënten voor weer een leuke en boeiende sponsoravond in onze voetbalkantine aan de Dampegheestlaan. Wilt u zo vriendelijk zijn uw komst te bevestigen per e-mail! Deze uitnodiging geeft toegang voor 2 personen. Wilt u met meer mensen komen, neem dan contact met op met Marc Valkering ma·.valkerin icknet.nl . Met vriendelijke groet, De commerciële commissie van V.V. Limmen, Marc Valkering Ad Hoek Sjoerd van der Locht


William Liefting Telefoon 072 - 5053834 Mobiel 06-51234651

.- 0

b

(l.

bij I

t

.-

HI:CLAMI: ONTWERP STUDIO

KWALITEIT IN BELETTEREN

. oi. '

I

• i­

' 11 1

-

•i

I

RIJWIEL SPECIAALZAAK RACEKLEDING EN ONDERDELEN

Rijksweg 137 1906 BG Limmen (I\J.H.) Telefoon (072) 505 1239

'C U

oheletterigl

• recl!omeborden • texti,e t bed ukken . ' 9 rooffor- aa pri n

.1kj i schal i'g drukwerk .I,ogo's

Tel. 06 -533 85 233


z.g.a.n. in slechts 3 stappen!

Een schade aan uw auto wilt u graag snel vergeten. Onze specialisten zorgen voor een spoedig en vakkundig herstel. Met onze geavanceerde apparatuur is uw auto in een mum van tijd weer zo goed als nieuw! In 3 stappen ...

l

u meldt de schade

telefonisch of via het formulier op onze website. Dit kan 24 uur per dag. • Wij regelen desgewenst de afwikkeling met uw verzekering.

g:9l

2u

brengt uw auto bij ons langs of wij halen hem op. De volgende dagen rijdt u in een leenauto.

3

• Wij gaan snel aan de slag om de schade te

• Wij geven 4 jaar schriftelijke Focwa­ garantie.

herstellen.

~

U krijgt bericht als uw auto klaar is. U haalt uw auto op en ziet niets meer van de schade!

Stuifbergen Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen Telefoon: 072 505 1242 6 dagen per week geopend

www.stuifbergen-limmen.nl

Wij verkopen o.a.:

SCHILDERS­ BEDRIJF

VISWEG 15 LIMMEN TEL 072 505 1837 BINNEN- BUITEN SCHIlDERWERK • BEHANGWERK • GLASZETTEN

Aanstekers - Aftershave - Badschuim - Ballen

Ballonnen - Batterijen - Bekers - Carbonpapier

Carnavalkleding - Dozentape - Drop - Enveloppen

Faxrollen - Fotolijm - Fotorolletjes - Geurolie

Glazen - Huldeschilden - Inktwissers - kaarsen

Cadeaupapier - Kammen - Kop&Schotels - Kranten

Lijm - Nietjes - Ordners - Patroonpapier - Pennen

PUptabak - Plakband - Poppen - Puzzels - Rietjes

Ringbanden - Schriften - Shag - Sigaren

Sigaretten - Slingers - Snoepgoed - Spaarpotten

Speelkaarten - Springtouw - Staatsloten

Stoepkrijt - Taartkaarsjes - Tafeltennisballetjes

Thermoskannen - Toilettassen - Vazen - Vliegers

Vloei - Vouwblaadjes - Waterpistolen

Wenskaarten - Woordenboeken - Zakl

~~~~I meer I En nog veeee


PUPIL VAN DE WEEK............. JORAN ZANDBERGEN

Aankomende zondag speelt Limmen tegen koploper Assendelft, die uit 13 wedstrijden 32 punten heeft en Limmen 19 . Dat scheelt nog wat puntejes. Laten we hopen dat er weer gevoetbald kan worden en heel belangrijk, de punten in Limmen houden. Geen gemakkelijke opgaven, maar niets is onmogelijk. Pupil van de week bij deze belangrijke wedstrijd is Joran Zandbergen. Zoon van Harry en Suzan Zandbergen, telg uit de zeer bekende Zandbergen dynastie. De familie is altijd zeer betrokken bij onze vereniging, zowel actief op het veld, maar ook als support. Harry is werknemer bij onze hoofdsponsor GP GROOT, ook een bedrijf die heel veel betekend voor de v.v.Limmen. Joran is speler van Limmen D3. Kampioen geworden)n de najaars reeks. Ook nog steeds bezig in de beker. Afgelopen zaterdag met 3-1 gewonnen van E.V.C., bekeren dus gewoon verder. Klasse hoor!!! Maar ook in de voorjaarscompetitie gaan zij heel goed. Kan ook niet anders met zulke kanjers. Claus de Goede en Hans Kerssens als leiders, trainers Frank IIliopoulos, Claus, Hans en Pieter Piepers. Een hele staf, maar het werpt wel zijn vruchten af, zeker weten. Harry is ook wel eens trainer geweest bij Joran, maar nu hebben zij genoeg mensen. Maar Harry is wel altijd mee met Joran. Kan dan ook niet anders dat hij het heerlijk naar zijn zin heeft in D3. Speelt rechtsvoor en pikt zo af en toe een doelpuntje mee. Zijn club is natuurlijk de v.v.Limmen, maar ook A.Z. Zijn favoriete speler is Adam Maher, ook zo'n toppertje. Het voetballen is Joran zijn grootste hobby. Daarnaast zit hij op het Jac P.Thijsse college en dat vergt natuurlijk ook veel tijd betreft huiswerk. Aankomende zondag wordt Joran om 12.30 uur verwacht in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Daar wordt hij opgevangen door Aad Koot en Robin Koot, de begeleiders van Limmen 1. Je gaat mee naar de bespreking en misschien nog wel naar de behandelkamer. Ook doe je mee met de warming up, dus voetbalschoenen meenemen. Kleed je warm aan, het is zeer koud in de dug-out. Na de wedstrijd kom je terug in de bestuurskamer. Natuurlijk worden hierbij ook je vader en moeder uitgenodigd. Onder het genot van een drankje en een hapje nemen we even het wedstrijd verloop van de middag door. Ook zal onze voorzitter Nico Beentjes jouw toespreken en een certificaat overhandigen met de handtekeningen van de spelers er op. Ook heeft de supportersclub een mooie verrassing voor jouw. Alvast een heel fijne middag toegewenst. En mocht het niet door gaan, het weer is nog al grillig, dan blijf jij pupil van de week bij de wedstrijd Limmen - Assendelft als die wordt ingehaald. v.v.Limmen Coby van Kessel

J


WEDSTRIJDSONSOR Aankomende zondag tegen de koploper: LIMMEN - ASSEN DELFT. Een sterke tegenstander en Limmen zal echt alles uit de kast moeten halen om de punten in eigen huis te houden. Niets is onmogelijk en natuurlijk rekenen wij op U support. Kom dus naar Dampegheest om de mannen van Everard Luijkx te ondersteunen. De balsponsor bij deze wedstrijd is :

Schildersbedrijf Peter Dekker & ZN Oudeweg 1 1906 OZ Limmen tel: 072 - 5052723 Fax: 072 - 5052092 mobiel : 06 - 51991501 Schilderen - glaszetten - decoreren - onderhoud - nieuwbouw 足 wandafwerking - wanddecoraties - dubbele beglazing. Peter Dekker, een vakman in hart en nieren. Samen met zoon Tim en medewerker van het eerste uur Iwan Dekker staan zij garant voor vakmanschap. Onder het werk door verzinnen zij de meest gekke grappen en grollen, wat Peter later weer verwerkt, samen met Henk Brandsma in toneelstukken voor de jeugd. Als oud 1e elftal speler is Peter nauw betrokken bij onze vereniging . Tim en Iwan spelen iedere week hun wedstrijd in Limmen 3, wat hun zeer goed afgaat. Supporters in hart en nieren, waar wij zeer erkentelijk voor zijn. Aankomende zondag worden Peter en Anneke uitgenodigd voor een kopje koffie in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Jullie zijn van harte welkom en hartelijk bedankt voor jullie support!!! Wij hopen jullie nog jaren lang te ontmoeten in goede gezondheid op Dampegheest.

WEDSTRIJDSPONSOREN SEIZOEN 2012/2013 Klaas Braak Kermisexploitant - Dennis Beentjes Keuken en Interieurbouw MCA Montage en Constructiebedrijf Alkmaar b.v. - Aluminium Lasbedrijf Velden BVA - Schildersbedrijf Peter Dekker & ZN - Autoschade specialist P.Zonneveld b.v. - Vervoerscentrale Peeters b.v. -Keurslager Snel - Z&K Metzelwerken - Perkgoed specialist Christiaan Schilder - Kerssens Luchtbehandeling b.v. - Veldt Tegelwerken - Sporthuis Johan Jansen 足 J.Veldt b.v. Tandtechnisch Laboratorium 足 Garagebedrijf Dirk van der Steen .................... .

LIMMEN IS TROTS OP HAAR SPONSOREN H!


KLAVERJASSEN - KEEZEN - DRIVE - EVENEMENTEN AGENDA

U KOMT TOCH OOK!!!

Vrijdag

15 maart

JEUGDVEILING

19.30 uur

Vrijdag

22 maart

Klaverjassen Keezen

20.00 uur 20.00 uur

Vrijdag

12 april

Klaverjasd rive Keezen

20.00 uur 20.00 uur

Donderdag Vrijdag Zaterdag

23 mei 24 mei 25 mei

Familie - Stratentoernooi Familie - Stratentoernooi Familie - Stratentoernooi

KLAVERJASSEN en KEEZEN IN DE KANTINE V.V.LlMMEN Net als voorgaande jaren wordt er ook dit seizoen in de voetbalkantine te Limmen klave~assen ( met koppel) georganiseerd met fraaie prijzen. Verder wordt ook op dezelfde vrijdagavond het spel Keezen gespeeld. Ook hier zijn mooie prijzen te winnen. Dit gaat eveneens per koppel. De aanvang is 20.00 uur in de kantine van v.v.Limmen op Dampegheestlaan 2. Vrijdag 12 april de laatste klaverjasdrive en het spel Keezen

Klaverjasssen & Keezen


KLAVERJASSEN en KEEZEN

Afgelopen vrijdagavond weer een zeer geslaagde en vooral gezellige avond in onze

kantine van de v.v.Limmen.

Ondanks de kou, vakantie en overige festiviteiten toch 8 tafels aan het klaverjassen

en 5 tafels aan het keezen.

De opstelling van de tafels waren strategies opgesteld. Niemand had nu last van

elkaar, daar was goed over nagedacht.

Iedereen weer hartelijk bedankt voor haar of zijn bijdragen.

De prijzentafels zagen er weer schitterend uit. Bedankt Annemiek Dekker en Lia

Hoogeboom. Ook Arjan Mors en Marco Pepping , onze spelmasters, hadden alles

onder controle en de bediening was natuurlijk uitstekend.

De einduitslagen.

EINDSTAND KLAVERJASSEN

Op de 1e plaats Op de 2e plaats Op de 3e plaats Op de 4e plaats Op de 5e plaats Op de 6e plaats Op de 7e plaats Poedel prijs

Marian van der Peet - Margrit de Vries Arie Smit - Ria Admiraal Jaap Bult - Nico Bult Ben Sprengers - Teun Rodenburg Arjan Mors - Dirk Dekker Ronaid Baltus - Henry Kuys Annemiek Dekker - Manon Dekker Annie Beemsterboer - Gerda Kuiper

5848 5408 5307 5091 4900 4890 4859

punten punten punten punten punten punten punten

EINDSTAND KEEZEN

Op de 1e plaats Op de 2e plaats Op de 3e plaats Op de 4e plaats Op de 5e plaats Op de 6e plaats Op de 7e plaats Op de 8e plaats Poedelprijs

Sjoerd van der Locht - Dennis Beentjes Ron Zomerdijk - Marco Pepping Michel Mooy - Dirk van der Steen Randy 'Hart - Ron Kerssens Pascal Groot - Sam Piscaer Peter Zuurbier - Peter Schoemaker Ron Groot - Pieter Groot Pascal Pepping - Sabine Stap Bart - Coen

240 punten 201 punten 190 punten 190 punten 185 punten 155 punten 149 punten 147 punten 111 punten

Tom van Leen en Collin Metzelaar waren zo slim om hun puntenlijst niet in te leveren

Zij hadden over de 200 punten. Geen prijs helaas, opletten mannen!!!

Maar Tom en Collin maakten het helemaal goed met de verloting . Vele prijzen vielen

op hun lootjes zodat zij toch niet zonder prijzen naar huis ging.

JEUGDVEILING

VRIJDAG 15 MAART

U KOMT TOCH OOKI!!!


Univé Noord-Kennemerland Heemskerk, Maerelaan 6 Limmen, De Drie Linden 1

r~ VERZEKERINGEN - - -

Daar plukt IJ de vruchten van!

www.unive .nl

~JI

uw

aJvet.tentie k.unnen staan!!!

Voetbalvereniging V.V. LIMMEN : . . ­

SPORTHUIS

JOHAN JANSEN

Kennemer.traatweg r r 3 - Heiloo - Tel. 072 - 533 66 70


Kerssens bv Paint I Nonpalnt

Platinum Distributor van de autoreparatie en industrielakken van PPG Auto refinish, onderdeel van PPG Industries.

PPG Industries is één van de grootste producenten in de wereld van verf, glas en chemische producten.

Ook in Europa is het concern sterk vertegenwoordigd.

Als verffabrikant neemt PPG zelfs leidende positie in op de productielijnen van personen- en bedrijfWagens en Industrieproducenten.

Ons werkgebied als Platinum Distributor is van Den Helder tot Den Haag met de volgende lijnen:

• • • • • • I I

PPG Global Refinish PPG Delfleet PPG Selemix industrie Nexa Autocolor

Nexa Truckcoatings Max Meijer

Limmen· Nieuw.Vennep - Winkel (NH)

Ondersteuning In samenwerking met PPG Industries kan Kerssens bv de autoschadeherstel- en industriebedrijven op velerlei gebied behulpzaam zijn.

• Opleidingen en Begeleidingen • Arbo en Milieu • Nieuw- en verbouw

I Tel. 0224 541100

E·mail: info@tmkerssens.nl


Ins and outs voor Bees

23 februari 2013

Nabeschouwing

De winter is nog steeds niet helemaal vertrokken en dat zorgt ervoor dat niet alle wedstrijden door zijn gegaan. Sterker nog, alleen B3 moest aan de bak. Helaas kon Limmen de drie punten niet mee terug nemen ondanks en zeer snelle voorsprong. Aankomend weekend kan er al meteen revanche worden genomen als er thuis tegen opnieuw Kolping Boys moet worden aangetreden.

Programma aanstaande weekend (onder voorbehoud): Zaterdag2 maart Limmen B3 -Kolping Boys B5 om 14:45 uur. Zaterdag 2 maart Limmen B2- SVW'27 B2 om 11:00 uur. Zaterdag 2 maart Berdos B1 - Limmen B1 za om 12:00 uur. Zondag 3 maart De Rijp B1 - Limmen B1 zoom 14:00 uur.

Wist u dat...

Mika al na 15 seconde een doelpunt maakte.

Hij verder ook nog een helft op doel heeft gestaan

Daniel Hof prima pannenkoeken kan maken

Koen vorige week volgens eigen zeggen "vet verkouden, dikke koppijn en oorontsteking had"

Er weer diverse spelers en trainers op de lange latten hebben gestaan

Bert het niet zo heeft op de commentatoren bij Sport 1

Mika (en waarschijnlijk vele andere) het wel gehad hebben met de sneeuw

Het zusje van Mike 15 is geworden

Nieuws

Het internationale toernooi in Duitsland met Pasen komt steeds dichterbij. De voorbereiding is in volle gang. Mocht er meer informatie zijn over wanneer spelen etc dan melden we u dat uiteraard. U kunt ook kijken op de website : www.sfg-turniere.de . Verder traint de B1 zaterdag, bij uitzondering, niet op woensdag maar op donderdag om 20:15 uur. Stan deze week assisteert bij de circuittraining van de E-junioren. Op 4 maart is er techniektraining voor alle B-junioren!! Ook de trainers worden van harte uitgenodigd hiervoor.


Tweet van de week

Volg onze B-junioren op Twitter via @limmenbees voor de live scores van de wedstrijden en het laatste nieuws. Deze week een tweet vanBert Sassen: "Ik zag net alweer twee vuilniszakken lopen, is dit de nieuwe mode ofzo?"

Uitspraak van de week

De uitspraak van deze weektijdens de wedstrijd Milan-Barcelona. Puyol komt met een hoofdverband weer het veld in na een botsing. De commentator zegt dan: "Puyol heeft wel lef om met zo'n gek ding op zijn hoofd terug het veld in te lopen in modestad nummer 1 Milaan. Misschien krijgt D&G er nog inspiratie van.

Frank Donker

06-45552795 / 072-5052607


DAMES/NFO PROGRAMMA DINSDAG 26 MAART 5KE 209612 Limmen

VR2 - De Kennemers VR2

19.30

Shane Broedersz

PROGRAMMA ZATERDAG 2 MAART 2K01 202618 Vios-W MB1 - Limmen MC1 - B.O.L. 2K02 204244 Limmen MC1 - Limmen 2K04 197469 Schagen 1K05 190068 Jong Holland MD1 - Limmen 1K06 208791 Limmen MD2 - LSW 1K04 175934 Kolping B MD11 - Limmen ME1 - Alcm.victr 1K05 174779 Limmen

MB1 MC1 MC2 MD1 MD2 MD6 ME1

14.00 14.45 11.00 10.15 09.00 10.15 09.00

13.00 A.Meijer 09.45 09.15 Daniel Meuleman 09.15 Jacco de Jong

PROGRAMMA ZONDAG 3 MAART VR1 - Purmerend VR2 3KA 12260 Limmen 5KE 209624 Assendelft VR2 - Limmen VR2 MA1 - Vitesse'22 MA1 1KB 162250 Limmen

14.00 F.Engel 12.00 11.00 10.00 P.Kerkvliet

PROGRAMMA ZATERDAG 9 MAART 2K01 203385 Limmen 2K02 195869 FCUitgeest 2K04 198116 Limmen 1K05 190294 Limmen 1K06 190479 B.O.L. 1K04 175895 Limmen 1K05174968 LSW

MB1 MC1 MC2 MD1 MD1 MD6 ME1

-

S.R.C. Limmen Oosterend kolping B Limmen Zeevogels Limmen

MB1 MC1 MC1 MD1 MD2 MD4 ME1

14.45 14.30 13.45 14.45 11.00 10.45 09.45 11.00 11.15 10.15

VR1

11.30

MA1

14.00 12.30

MB1 MC1

3 - 0 0 - 2

PROGRAMMA ZONDAG 10 MAART 3KA 12061 De Meern VR1 - Limmen 5KE Limmen VR2足 1KB 162351 Purmerend MA1 - Limmen UITSLAGEN ZATERDAG 23 FEBRUARI Kwiek' 78 Kolping Boys

MB1 - Limmen MC1 - Limmen

De overige wedstrijden waren afgelast


Meisjes nieuws

De thuiswedstrijden waren afgelast. Het was berekoud en het veld was keihard. Daarnaast hadden alle teams last van vakantiegangers. Natuurlijk heeft de tegenstander dezelfde problemen . Zo zet iedereen alle zeilen bij om met voldoende speelsters aan een wedstrijd te beginnen. Dat sommige teams zwaar verzwakt zijn is van ondergeschikt belang. Nou ja, elk jaar rond deze tijd hebben we allemaal dit probleem. Het geeft enorm veel extra werk en eigenlijk vervalst het sterk de competitie. Daarnaast is het jammer dat er enorm veel extra tijd zit in het regelen van speelsters en compleet maken van teams. En dan wordt alles afgelast waar de meesten dan weer enorm blij mee zijn. Erg dubbel natuurlijk maar we staan met ons rug tegen de muur en kunnen er niets aan veranderen. De wedstrijden

was vrij. ging naar Koedijk MD10. Een pijnlijke 7-3 nederlaag ondanks het harde werken in de striemende koude. M02 afgelast MOl was vrij MC2 was vrij MCl ging naar Kolping Boys MeI. Hier wist Limmen wel de winst te behalen met 0-2. Een ieder was blij met het verlossende eindsignaal. Snel de kleedkamerwarmte in. MBl ging naar Kwiek '78 MBI. Voor deze wedstrijd moet je wel even naar Avenhorn rijden. Limmen miste wat speelsters en was dus zeker niet op volle sterkte. De wedstrijd eindigde in een zegeloze 3-0. Nog voor het eindsignaal was er een speelster onderkoelt van het veld gehaald. Jammer dat zo'n wedstrijd dan nog gespeeld wordt. Niemand heeft hier wat aan. MAl afgelast MEl 06M

Sportgroet Henk Nuijens

Tel. : 5053514

Mail: h.nuijens@quicknet.nl

Verslag Kolpingboys MCI- Limmen

M~. - - - - - - - - 足

De wedstrijd begon om 13.15. Het was koud maar prima voetbalweer. We misten Demi l. (op vakantie), Rosanne (ziek) en Kim (geblesseerd maar wel mee als supporter). Gelukkig kon Isa invallen en dat deed ze hartstikke goed. In de eerste helft bleek dat wij beter waren, er werd goed samengespeeld maar de doelpunten wilden niet vallen. Gelukkig kwam Kolpingboys weinig tot een aanval en anders stopte onze verdediging ze. We gingen de rust in met 0-0. De tweede helft ging beter. Halverwege kwam er een mooie kans voor Doris. Ze had een mooi schot, de keeper had hem maar de bal gleed uit haar handen en Maartje schoot hem er alsnog in. 0-1, eindelijk. Even later nog een mooi doelpunt van Kaylee. Daarmee was de wedstrijd afgelopen. Nog een kans vo or Kolpingboys, een snelle spits die gelukkig misschoot. Uiteindelijk 0-2. Een mooie uitslag.

Wist u dat... -

-~-----------

de vader van Isa ook moest invallen, maar dan als vlagger.

de broodjes kroket binnen 1 minuut klaar zijn. Kim een hele goede aanmoedigster was.


DIRKSON21MMEN O Het installatietech n iek

:z:

U)

Loodg ieterwerkzaam heden

CV installaties

Dak en zinkwerken

Sanitaire installaties

t Inc",,·..

n

~ bij u"n de

g

Nergens vindt Umeer deskundigheid, " historie en passie voor tuinieren dan bij ons... ~ Openingstijden:

Schoolweg 8 - 1906 AD Limmen Tel. (072) 505 1095 Mobiel 06 51 47 83 56

2 ~ ~

-......•

Ma. Urn vrijdag 8.00 -18.00 uur Zaterdag 8.00 -1100 uur

Uitgeesterweg 1B Limmen T072 -505 2484

-------------------­

www.nuyenstuinengroenshop.nl ..

Gebr. Nuijens

al

Standplaatsen: •

~

c::n

al

:.:

--.J2 c.::

Bloemenshop Limmen Station Castricum Station Hoorn

Station Den Helder Station Heiloo (vrijdag & zaterdag) Winkelcentrum de Schooten

Stations zijn 7 dagen per week geopend!


Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is de bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bij elkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/nkl

Rabobank


ZATERDAG 2 MAART

QUIZ E - PUPILLEN Jongens en meisjes

Aanvang : 18.00 uur

D - PUPILLEN Jongens en meisjes

Aanvang: 20.00 uur Hierbij worden ook de leiders uitgenodigd om

hun team te coachen.

Ouders mogen komen om hun kinderen aan te

moedigen.

De evenementen commissie

1


D - E - F - MP - PUPILLEN NIEUWS

PROGRAMMA WOENSDAG 27 FEBRUARI

HKA

22799 Limmen

01 - Stormvogels 01

19.00

B.Hoekman

PROGRAMMA ZATERDAG 2 MAART AANVANG VERTREK SCHEIDSR

HKA 2K18 3K09 4K14 4K19 1K05 1K06 1K04

23199 Limmen 01 199998 Haarlem-Ken 01 03 206187 Limmen 04 200008 Vitesse'22 05 200529 Limmen 190068 Jong Hol M01 M02 208791 Limmen 175934 Ko/ping B M011

-

AOO' 20 01 Limmen 02 FCUitgeest 03 Limmen 04 SVW' 27 09 Limmen M01 LSW M02 Limmen M06

13.00 12.30 11.00 12.15 11.00 10.15 09.00 10.15

E1 1K04 208123 Limmen E2 3K08 169184 Limmen 3K07 163595 Jong Holland E3 E4 3K07 174298 Limmen E4 4K07 163605 LSW 6K11 169198 Limmen E6 E7 6K10 169223 Limmen E8 7K12 163619 LSW 1KE 174779 Limmen ME1

-

Kolping Boys E4 Kolping Boys E6 Limmen E3 Meervoge/s E2 Limmen E5 Ko/ping Boys E9 Ko/ping Boys E14 Limmen E8 A/cmVictrix ME1

09.00 Cody Kerssens 09.00 Steven Bakker 08.45 08.00 11.00 Nie/s Kooy 10.00 09.00 09.00 Aaron Pronker 09.00 Loek Admiraa/ 11.15 10.15 Jacco de Jong 09.00

1K03 4K06 4K08 7K16 6K11

189235 FCCastricum F1 - Limmen F2 - FCUitgeest 178077 Limmen F3 - Limmen 177963 Vrone FCCa~ricum F6 - Limmen 187491 Limmen F5 - Egmondia

F1 F4 F3 F4 F2

Shane Broedersz 11.30 Thijs Groot 11.30 Jan Menick 09.15 Daniel Meuleman 09.15

09.00 08.20 09.00 Jovi Kerssens 10.00 09.00 09.00 08.20 11.00 Jordy Twisk 09.30 - 10.30

Onderlinge Landen wedstrijden MP-Pupillen Aanwezig: 09.10 uur MENTOR BEGELEIDING

09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 11.00 uur 11 .00uur 13.00 uur 14.45 uur 14.45 uur

----

Kees Kroone Johan Kerssens Oick Meijer Johan Kerssens Oick Meijer Piet van Zeist Piet van Zeist Oick Hageman

Daniel Meuleman Jovi Kerssens ( voor het eerst) Jacco de Jong Jan Menick

Thijs Groot

Shane Broedersz Max Rijs Tim Ouineveld

UITSLAGEN ZATERDAG 23 FEBRUARI

EV.C. Kolping Boys

---~--~

02 - Limmen M010 - Limmen

03 M06

1 - 3 ( beker) 7 - 3 . ~


monDI~L mOUERS

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL OPSLAG -INBOEDELS

Picobello Grondwerken

1 ton's minigraver slechts 75 cm. breed ideaal voor graaf足 werk op moeilijk bereikbare plaatsen. achtertuin,steeg, etc.

Voor informatie of prijzen Bel:

06-22600915 (verhuur alleen inclusief machinist)


KER L

E I

S G B.

Akersloot Tel. 072-535 0 535 www.kerssensluchtbg.nl

• dakbedekking ·zinkwerk • centrale verwarming • sanitair • riolering

Karel Min Enterij 56 1906 BZ Ummen tel: 072 505 2209

fax: 072 505 5510

mobiel: 06 515 40 363

email: info@kmin.nl

INSTALLATIETECHNIEK B. V.

Brugstraat 35

1906 WT Limmen

~.i~L(]

PROJECTEN

Tel. (072) 505 55 40

Mobiel: 06 53 28 5293


v.v.

LIMMEN

UITSLAGEN

D - PUPILLEN NIEUWS

Zaterdag 16/23 Februari :

Kolping Boys - Limmen 05 1- 5 Limmen 04 .: Flamingo's 01 afg. EVC 02 - Limmen 03 1-3 Wijk alZee 01 - Limmen 02 1-3 Fortuna 01 - Limmen 01 2-2

VOLGENDE WEEK 2 maĂ rt : thuis tegen SVW '27 09 uit naar Vitesse D4 thuis tegen Uitgeest 03 uit naar H'lem-K'land 01 thuis tegen Ado '20 01

( 11 .00) ( 12.15) (11.00) (12.30) (13.00).

05: De jongens van de D5 hadden het geluk dat hun wedstrijd, uit bij de Kolping Boys ondanks de kou toch gespeeld werd . Het veld was hard, de wind was guur maar hier raakte de spelers van de D5 niet van onder de indruk. Na een 1-0 achterstand is de wedstrijd, zeker door het goede samenspel en de inzet in de 2 e helft, omgezet naar een mooie 1-5 winst voor Limmen.

04: De 04 zou vandaag spelen tegen Flamingo's 64 01. Er waren maar 8 spelers want de rest was op wintersport. Deze 8 wilden echter heel graag spelen. Vooral omdat 4 spelers uit de 01 het team compleet zouden maken. De mannen van 04 hadden er zin in om met deze jongens een keer een wedstrijd te kunnen spelen. Helaas werd de wedstrijd vlak van te voren weer afgelast. Gelukkig hebben we afgelopen week wel twee keer kunnen trainen!

03: Onder koude omstandigheden speelde 03 een uitstekende beker wedstrijd op een prachtig kunstgrasveld tegen EVC 02 (selectie) uit Edam. De winst ging mee naar Limmen. 03 nog steeds ongeslagen en weer een ronde verder in de beker. Een teamprestatie van formaat en Europa lonkt (zie verslag).

02 Ging afgelopen zaterdag voor de 2e keer dit seizoen naar Wijk aan Zee, en kwam opnieuw met alle 3 de punten terug naar Limmen.

01

Speelde met een mix van 01-02 uit bij koploper en kampioenskandidaat nr. 1 : Fortuna Wormerveer een puike wedstrijd, onder het coachend duo Ramon & Ronaid. Onderstaand even wat reacties her en der geplukt ui de diverse media:

Wat een geweldige prestatie vandaag en wat zijn de thuisblijvers (annex: trouwe supporters/ lees: niet-vakantiegangers red.) trots op jullie! Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar het geweldige coachende duo: Ramon en Ronaid .... mannen, top job! (Ralph).

Hoi Jongens, het was een feest om jullie te zien spelen, het was echt genieten. Heel knap hoe jullie met de druk en het soms harde spel konden omgaan. Er had wel wat vaker gefloten mogen worden maar jullie bleven rustig en hielden het hoofd cool. De D2 spelers hebben zich fantastisch aan het niveau weten op te trekken en de Dl spelers hebben zich van hun beste kant laten zien, geweldig! (Ronaid). De mannen van Limmen Ol hebben uit een zeer goed resultaat behaald bij Fortuna Wormerveer. Tegen de koploper werd gelijk gespeeld met 2-2. In de rust werd de kleedkamer opgezocht met een 0-2 voorsprong maar uiteindelijk werd het dus 2-2. Een fantastisch resultaat mede dankzij de super inzet van de 02 spelers . (Marc vanuit Oostenrijk). Trainer Bas: ook vanuit Oostenrijk: "Ach, ik wist dat ze het konden en had alle vertrouwen" ...

--


ZATERDAG 2 MAART

QUIZ E - PUPILLEN Jongens en meisjes

Aanvang: 18.00 uur

D - PUPILLEN Jongens en meisjes

Aanvang: 20.00 uur Hierbij worden ook de leiders uitgenodigd om

hun team te coachen.

Ouders mogen komen om hun kinderen aan te

moedigen.

De evenementen commissie


Bij GerTon nemen ze de tijd voor uI

Als het gaat om een goed advies over: - Tapijt -

Gordijnen Zonwering Karpetten Novilon Marmoleum ;'ERKEND

......,.....

c-w .........."....

~

~

~ E uloN I ...

Gerton • Rijksweg 127. Limmen. tel: 072 - 505 16 02 dinsdag tlrn zaterdag geopend • vrijdagavond koopavond

tapijten • gordijnen • behang • karpetten". luxaflex. zonwering

IN- EN VERKOOP VAN

NIEUWE en GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN

met BOVAG GARANTIE.

Ruime keuze OCCASIONS, in div. prijsklassen.

Serviceonderhoud, APK. Reparatie en Accessoires.

Gespecialiceerd in

I VW Audi

Seat Skoda

Houtenbos Bloemensnop

I

Nijverheidsweg 3, 1851 NW Heiloo

072-533&202

HEILOO

Heerenweg 246

HEEMSKERK

Prinsengalerij 6-8

www.automartinrajk.nl


schi Idersbedrijf schilderen,

n, decoreren

Installatie van: GAS - WATER CV - SANITAIR

oudeweg 1 - 1906 oz limmen tel. (072) 505 2723

Fox (072) 505 2092

mobiel 06- 51991 501

onderhoud - nieuwbouw dubbele beglazing wandafwerking - wanddecoraties

=IF! 7j •

ERKEND SCHILDERS· EN AFWERKINGS8EDRUF

Westerweg 62a - 1906 EG Limmen Tel./Fax 072 505 1388

Alle voorkomende landbouwwerkzaamheden. Kraanverhuur en grondverzet

Achterweg 15 1906 AG Limmen Tel/fax: 072 5055262 Mobiel: 0651179361 e-mail: admiraalvalkering@kpnmail.nl


Mededelingen D pupillen :

1. Zaterdag 2 maart: krijgen we misschien eindelijk weer eens een gewoon programma met alle D elftallen compleet en voluit in de wei? ...... We zijn die sneeuw, kou en harde velden zo moe ..... . .... ........ pfffffFffffffffFffffff ..... . 2. Zaterdagavond 2 maart organiseert de Evenementericommissie in de kantine op Dampegheest vanaf 20.00 een Voetbal Sport Quiz voor alle D pupillen en ook alle leiders worden dringend verzocht aanwezig te zijn ........ ..(verwachte eindtijd 22.00). 3. Annemarie Legdeur heeft zich bij het jeugdbestuur aangemeld en wordt de nieuwe CoĂśrdinator voor de D pupillen afdeling. Super Annemarie! We wensen je veel plezier en succes bij de Limmen Dees, en danken je bij voorbaat voor je inzet. 4. Als de weergoden ĂŠn de veldgoden meewerken, speelt Limmen D1 aanstaande woensdagavond om 19.00 de inhaal-licht-wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Stormvogels D1. Misschien leuk als alle D pupillen ze komen aanmoedigen, want Limmen D1 draait heel knap mee in de middenmoot van de Hoofdklasse A. 5. Binnenkort starten de stagetrainingen weer voor spelers, die mogelijk volgend jaar in de selectieteams een plaatsje kunnen verdienen. 6. Kevin Baltus van de D4 was afgelopen zondag pupil van de week, maar helaas werd de wedstrijd van Limmen 1 afgelast, maar ooit wordt deze wedstrijd toch gespeeld Kevin, en als we Coby van Kessel mogen geloven, ben je dan alsnog aan de beurt. 7. Limmen D1 speelde in de krokusvakantie een zaalvoetbalboardingtoernooi in Egmond aan Zee. Dank gaat er uit naar interim coach Arnout Krook, die na de gewonnen "shoot outs" met een verdienstelijke 7e plaats zijn debuut maakte (?) als zaalvoetbalcoach. Was broer Ab niet ooit schaatsbondscoach ....... of zijn we de quiz nu te snel voor? 8. Alle Limmen D pupillen worden weer ingezet bij de Lotenverkoop en ontvangen binnenkort weer de loten voor de Jeugdveiling op VRIJDAG 15 maart. 9. Limmen 1 speelt zondag om 14.00 thuis tegen Assendelft : Kom kijken, moedig ze aan en schreeuw ze naar de overwinning ! 10. Veel plezier en succes de komende week bij alle trainingen en wedstrijden,

Het D-pupillen redaktieteam.


Kolping-Boys 010 -limmen OS

Zaterdag 23-02-2013

Zaterdag ochtend 15 over 9 gingen we weg richting Alkmaar. Het was koud, we stonden te rillen op het parkeer terrein en waren blij dat we de auto's in mochten. Om kwart over tien begon de wedstrijd, en we waren er allemaal klaar voor we hadden al zo'n tijd geen wedstrijd gespeeld!! We waren met z'n twaalven, en hadden dus een wissel. En omdat ik dat was kreeg ik de beloning ..... en mocht het stukkie schrijven. Kennelijk waren wij nog niet goed wakker en kwamen daar door op een 1-0 achterstand. Maar dat vond Maarten niet goed dus die maakt met een afstand schot de 1-1 en kon de wedstrijd pas echt beginnen. Met deze stand gingen we de rust in lekker limo drinken. En na een paar goede tips van onze coaches begonnen we de tweede helft. AI snel scoorden Maarten de 1-2 uit een voorzet van Joris, en daar door kregen we de smaak te pakken. De tegenstander begon al angstig te worden ........ . maar bleef wel proberen, en Jens moest zelfs nog een wonderbaarlijke redding verrichten, waardoor de stand op 1-2 bleef staan. e

Gelukkig pakte Limmen de draad weer op en Ids kon het 3 doelpunt voor Limmen bij schrijven, en de tegenstander leek geknakt. Limmen bleef goed geconcentreerd voetballen, en dat leverde als snel het vierde doelpunt op. Uit een voorzet van Joris op Maarten, welke de bal miste, kon Ids de bal tegen de touwen jagen, en de 1-4 was een feit. Met nog 10 minuten te spelen, en een getergde Maarten kon het haast niet uitblijven,...... er moest nog een keer gescoord worden, ..... en ja hoor, Maarten kreeg zijn kans en liet deze niet onbenut, waardoor de eindscore op 1-5 kwam te staan. Doordat het hele team goed geconcentreerd bleef spelen en combineren, werd de wedstrijd gewonnen. Van Eric kreeg iedereen na afloop een zakje chips als beloning voor het goede werk!! Tot volgende week, groetjes tds


D3 in topvorm bekert gewoon weer een ronde ver er. De aanhef zegt al voldoende. Het was vandaag gewoon echt genieten wat D3 liet zien. De afgelopen periode weken hebben we door het natt e weer en het slechte veld helaas nauwelijks kunnen trainen. Maar deze week konden we zowel dinsdag, als donderdag weer eens lekker ritme opdoen en dat hebben we vandaag terug kunnen zien. Hoewel het bij vertrek koud was, namelijk -4 op de teller, ging de bekerwedstrijd in Edam gewoon door, ondanks dat er bij EVC flink in het wedstrijdprogramma was geschrapt. Dus met zijn allen richting het oosten, tomtom ingesteld, pontje links laten liggen en op tijd in Edam. Het A-veld aldaar was the place fo beo Op het schitterende kunstgras tapijtje floot leidsman RonaId Schut om 10.30 uur onze bekerwedstrijd. EVC D2 was de volgende hobbel voor ons, om weer een ronde verder te kunnen bekeren. Waren we compleet? Niet helemaal, één afgemelde en één niet afgemelde. Maar geen nood, want ons telefoonboekje is rijkelijk gevuld met namen van enthousiaste talenten voor assistentie. Want wat dachten we van Thomas en Mats uit de El. Helemaal top! En hoe zij vandaag 11: 11 speelden? Uitstekend! Maar vanaf het eerste fluitsignaal had het gehele team er ook zin in. Veel (vrij)lopen, goed in beweging blijven dan blijf je ook lekker warm natuurlijk. Vanuit een gesloten verdediging werd er keurig door het middenveld opgebouwd. Het balletje ging goed rond. En bij sporadisch balverlies van onze kant, schakelden we keurig om naar een 4 mans middenveld (!) om het EVC flink lastig te maken. Mooi om te zien. En de doelpunten konden ook niet uitblijven. Jovi maakte de 0-1 middels een keurig lobje en Joran mocht voor de rust de 0-2 binnentikken. Tijd voor een break in kleedkamer 6. De boodschap tijdens de rust: Prima eerste helft, denk om tijdig aansluiten, en wees alert op een hongerig EVC na rust. Enige meligheid en nonchalance waren toch in de kleedkamer zichtbaar. Er werd al geoefend op een harlem shake, u zegt? Jazeker, altijd lachen. Plezier hoort erbij, maar ook een tweede helft hoort erbij. En ja hoor, EVC was na rust helemaal 'los'. Een goede ploeg met voldoende techniek en snelheid. De druk op onze goal nam toe, en na een paar hachelijke momenten was de aansluitingstreffer toch een feit. En niet vlak daarna volgde bijna de gelijkmaker maar kon door Sven van de doellijn worden gered. Oei, moest bij deze 1-2 stand nog ff terugdenken aan Ajax van afgelopen donderdag. Van een 2­ onaar een 2-2 en zij vlogen eruit via de 11 meter stip. Maar inderdaad, Ajax is natuurlijk geen Limmen D3. Dat mochten ze willen (kuch). Want 10 minuten voor tijd was het Thom die de veilige marge op 1-3 bracht. En verdient. Hierdoor nog steeds ongeslagen, zowel in de competitie als in de beker. Dus weer een ronde verder. De loting? De voorkeur van de mannen gaat uit naar een grote club. Spelersbusje regelen en Europa in. Maar zonder dollen. We vonden jullie vandaag de eerste helft echt knap voetballen en de tweede helft op karakter de stand uitgebouwd. Een ieder hiervoor een dikke pluim! Tegen wie en waar volgende week? Uitgeest thuis en ik houd het telefoonboekje alvast bij de

----hand.

- -- - - --

- - - -- -

Morgenmiddag naar AZ. Norse Gert-Jan zal nu echt aan de bak moeten. Of de witte zakdoekjes gaan wapperen bij nul punten? Niet nodig, NAC gaat over het knietje, toch? Of is dit wishful thinking? Hoe dan ook een mooie week een ieder. Doei Claus en de groeten van Hans

Jo


~tfies bij ~

rata"

Uitslagen

Geen uitslagen deze week i.v.m. de voorjaarsvakantie

Maar goed ook; het was "Berekoud: zaterdag gevoelstemperatuur -5 "

De grote boosdoener is een ijzige noordoostenwind. 'Die doet het veel kouder aanvoelen

dan het in werkelijkheid is'

~

Loten Jeugdveiling 2013

De voorbereidingen voor de Jeugdveiling 2013 op vrijdag 15 maart a.s. zijn in volle gang! Ook dit jaar is aan de jeugd van de v.v. Limmen gevraagd een bijdrage te leveren om de jeugdveiling tot een succes te maken. Zij brengen vanaf volgende week loten aan de man, waarop mooie prijzen (100 stuks) te winnen zijn. De trekking vindt plaats op de veilingavond zelf. Succes met de verkoop! ~

Programma

F1 heeft een uitwedstrijd tegen Castricum F1 op 2 maart en op 4 maart staat er een thuiswedstrijd tegen Reiger Boys gepland F2 krijgt de FC Uitgeest F4 op bezoek F3 voetbalt uit tegen Vrone F3 F4 heeft een oefenwedstrijd tegen FCCastricum F5 speelt thuis tegen Egmondia F2

(kijk voor het juiste programma altijd in de uithaal bij D_E_F_MP_pupillennieuws!) ~

Voor vragen of opmerkingen: Sylvia.hollenberg@hetnet.nl of 5055037


café-ba'de

"nfaam Limmen Bruiloften

Verjaardagsfeesten

000

MOTAAL® ALUMINIUM BV

DE DROOGMAKERIJ 27 - 1851 LX HEILOO (N-H) TELEFOON (072) 505 1283 - FAX (072) 505 3535

Fabrikanten van:

Vergaderingen Oud-Hollandse spelen Grootbeeld videoscherm Warm en koud buffet Dusseldorperweg 56 - Limmen

Telefoon 072 505 1313

www.lantaarnlimmen.nl

RAMEN / DEUREN / WINKELPUIEN SCHEIDINGSWANDEN /INGANGSPUIEN LUIFELS / GEVELS / BEKLEDINGEN VITRINES / BALIEOPSTANDEN AUTOMATISCH EDEU RBEDIENINGEN SCHUIFDEUREN / SCHUIFRAMEN HARMONICAWAN DEN


OOME

~sw

EP

"Aanval ofverdediging? Wij kennen de juiste tactiek!" Prinsen Bol~erk 7 I 201 1 MA Haarlem

VVVV'W'.oomen-s""eep.nl I 023 - 20 1 0 222

Uithaal 28, 26 februari 2013  

Wekelijkse uitgave clubblad VVLimmen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you