Page 1

, ~.

'1

f '" ~., -I ..", "


WEKELIJKS ORGAAN UITGEGEVEN DOOR DE VOETBALVERENIGING LIMMEN (www.vvlimmen . nl )

34e JAARGANG

NO 22

16 JANUARI 2013

HOOFDBESTUUR

N.Beentjes C.Rood P.Schouten P.vKessel M.Valkering R.Schneider J.Nijrnan M.Fluri M. Pepping C . Droog

B. N.straat 34 Molenweg 44 Kapelweg 1b Dusseldorperweg 8 Rooinap 4 Theebos 36 vredeburglaan 21 B.N . straat 62 De Drie Linden 8 Het Achtkant 18

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

072-5052145 072 - 5051753 072 - 5054104 06-53898700 072-5051846 06-53264646 072-5052345 072-5051674 06-51323774 072-5051547

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdsecretariaat Commerciele zak e n Accomodatie beheer Evenementen Jeugdzaken Kantine Dames-afdeling

B.N.straat 62 Tormentil 17 Dusseldorperweg 8 Wanne 4 Enterij 10 Rij ksweg 172

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

072-5051674 072-5054773 072-5052567 072 - 5055081 072-5054232 06-2 12 35227

Voorzitter Wedstrijdsec. A-B - C Coord . D-E-F/Dames/Meisjes Coord. MP Coord . Dames/Meisjes Evenementen

Limmen

06-15077426

Coord. Scheidsrechters

Kerkweg 15 Elzenlaan 5

Limmen Limmen

06-45741955 072-5052694

Coord. activiteiten Coord. schoonmaak

Bartigon 22 Ratelaar 18 contributie

Limmen Limmen 3364.02.244

072 - 5052231 072-5055902

Ledenadministratie Contributie-inning

P1antenhove 108 Ridderspoor 3 Westerweg 7 Vuurbaak 36 Westerweg 7 Bartokstraat 4 Banckertstraat 12

Castricum Beverwijk Limmen Limmen Limmen Castricum Castricum

06-46141417 06-41308877 06-45552795 06-39794373 06-45552795 06-21212354 0251 - 655497

Hoofdtrainer Trainer 2e elftal Hoofd jeugdop l eidingen A - selectie B - selectie C - selectie D - selectie

B.Peters

Banckertstraat 12

Castricum

0251-655497

E - selectie

G.Liefting B.Aker

Absalon 8 Wanne 4

Limmen limmen

072-5054095 072 - 5055081

F - selectie Mini -pupillen

A . Be1jaars

Zaandammerstraat 13

Wormer

06-43940091

Hoofdtrainer dames

H . Nuijens N.Kaandorp W.Koot

Jan Valkeringlaan 12 Keizerskroon 3 Achterweg 52

Limmen Limmen Limmen

072-5053514 0251-315799 072 - 5052400

A-B-C-D-E meisjes Keepertrainer Verzorger

072-5051650

Infolijn

0900-9019072

JEUGDCOMHISSIE

M. Fluri J.Nijman C.vKessel B.Aker W. Bakker A. Kerssens

CooRDINATIE SCHEIDSRECHTERS

A. Meijer

Theebos 3

CooRDINATIE KANTINE ACTIVITEITEN

B. Hout G.Dirkson LEDENADMINISTRATIE

M.Duin N. Bu1t Bankrekening TRAINERS

E.Luijckx P . Brussel F.Donker P.Boersen <.Donker R.Smit B.Peters

SPORTCOMPLEX DAMPEGHEEST

Telefoon

Kantine

AFGELASTINGEN

Bel infolijn of kijk op teletekst pagina 603 onder district West 1.

BANKREKEN ING

VVLIMMEN

3364.00.748

Rabo - bank Limmen

SUPPORTERSVERENIGING

EJ.Kroone Rabo-bank Limmen

Ratelaar 6 3364.11 . 561

Limmen

072-5055626

Limmen

072 - 5052400

CONTACTADRES UITHAAL

L . Koot

Achterweg 52

INLEVEREN KOPY VOOR DE UITHAAL

P . vKessel Dusseldorperweg 8 072 - 5052567 Limmen Getypte copy of per e-mail aan pw . van . kessel@hetnet . nl tot maandag 18.00 uur GEVONDEN VOORWERPEN

W.Koot

Achterweg 52

Limmen

072 - 5052400

Voorzitter


Stenen en bouwen waren zijn leven. om ons allen warmte en bescherming te geven. Soms bouwde hij ook wel eens "n muurtje om zichzelf heen. maar een ieder die hem kende, prikte daar zo doorheen. De grote man, vol trots en met z'n kleine hart, ons beschermende muur is plotseling ingestort, heel onverwacht en hard. Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun, onze lieve pap en mijn trotse opa

Johannes Nicolaas Zomerdijk heeft ons te vroeg verlaten. len Zomerdijk - Boode

Jos Zomerdijk

* 4 juni

Saskia en Jonne Finn

"t 7 janu ri 2013

1952

Ron

Enterij 4

1906 BZ Limmen

Jos is thuis, waar wij in familiekring de laatste dagen

samen met hem door willen brengen.

Er wordt voor hem een avondwake gehouden op vrijdag

11 januari om 19.00 uur in de H.Corneliuskerk,

Dusseldorperweg 76 te limmen,

waarna er gelegenheid is tot afscheid nemen en de

familie te condoleren.

Friiiii;;iiiii;;~iiiiiii~~~~i;i;;~~De ~~u~~~~ itvaa~ rtd ienst en begrafenis heeft inmiddels plaats gehad Met verslage~eid hebben wij kennis genomen .. van het overlijden van· . . . . . . . ... .

Lieve len, Saskia-Jonne en Finn, Ron,

· Jo~ ~as. een zeer betrokken supporter en actief .

Een gemis voor ons allen,

Maar vooral voor jullie.

Nog niet te begrijpen,

Maar het is wel de werkelijkheid.

Hij heeft ~e vereniging in diverse functies met· . · verve g~end. We zijn hem daar zeer dankbaar

Heel veel sterkte de komende tijd .

..

.

.

.

.Jos Zomerdijk .

.

.

.

· vrvwilliger van onze vereniging. . voor. WIJ zuIlen hem missen.

.

..

.

:i~ wensen zij?:.vrouw ~en, zijn kinderen,

e~oonJ familie en vnenden veel krácht om dit verlies te kunnen dragen. .

Bestuur - supportersclub - leden

v.v.Limmen

. . Het bestuur . en de supportersvereniging . . van voetbalvereniging Limmen

/


Avondwake Jos Zomerdijk

Zondagmiddag... ., op de nieuwjaarsreceptie spraken wij elkaar nog.

We konden niet weten dat we de volgende dag dat vreselijke bericht zouden krijgen .

We konden niet weten dat we nu, hier rond Jos Zomerdijk verzameld zouden zijn.

Met ongeloof en verdriet nemen we afscheid van een verenigingsmens,

een mensen-mens met een op en top limmer hart.

Jos Zomerdijk was al bijna 40 jaar verbonden aan de v.v. limmen.

Niet aan een stuk, want tussendoor heeft hij nog even in Alkmaar gewoond met zijn len.

Toch bleven zijn geboortegrond en zijn oude club trekken.

En vanaf het moment dat hij weer op limmen kwam wonen,

kennen we Jos als voetballer ..., als scheidsrechter. .., als vlagger en geleider van vele teams.

Maar Jos was meer.

Hij ontpopte zich als een Grote Regelaa-r.

Een van de vele regelaars en doeners die de v.v.limmen rijk is.

Wanneer u zich afvraagt hoe het komt dat ons Dampegheest er zo verzorgd uit ziet?

Dan is dat voor een belangrijk deel aan Jos te danken.

Wij namen vaak en met trots de complimenten van de gemeente en bezoekende verenigingen in

ontvangst.

Jos zat al vanaf het begin bij de groenploeg.

Hij was bouwer en VERbouwer van ons complex.

De twee grote verbouwingen in de laatste tien jaar?

Bijna honderd metselaars, timmerlieden, loodgieters, tegelzetters, schilders en elektriciens waren

daarmee bezig. Jos regelde en de mannen vlogen voor hem.

Een pietje precies was het wel. De muur in de kantine is wel twee keer gemetseld .

Regelen zat 'm in het bloed.

Jaren achtereen heeft hij de zaken in en rond de kantine geregeld.

De bardiensten...., de schoonmaak.

Het organiseren van de vrijwilligers voor het Familie Straten Toernooi, .....

Wat niet eigenlijk ...

Maar toch, .. deMENS Jos kan niet alleen worden gemeten aan WAT hij heeft gepresteerd .

Het is vooral de manier WAAROPhij de mensen wist te motiveren . Die heeft grote

indrukachtergelaten.

we nemen afscheid van een verenigingsmens,

Jos Zomerdijk....., een levensgenieter, een mensen-mens met een op en top limmer hart.

Als laatste eerbetoon wil ik u allemaal vragen te gaan staan, om Jos te bedanken met een daverend

applaus !!!

Vaarwel Jos.


Herinneringen aan Jos Zomerdijk (kantine commissie) Toen ik in de kantinecommissie kwam in 2000 zat Jos daar al in en dat vond ik maar wat mooi. Wat een gave vent altijd in voor een lolletje en een echte barkeeper. Iedereen wou graag met Jos achter de bar. Hard werken bij drukte en lekker slap ouwehoeren en mensen bezig houden en in de maling nemen als het rustig was, we zullen wat gelachen hebben. Jos was nergens te beroerd voor, hij was geen vergaderbeest maar meer van de actie getuige de vele dingen die hij bij de voetbal heeft gedaan. In de kantine commissie zat hij lange tijd samen met zijn vrouw len en sinds dit seizoen samen met zoon Ron. Jos kon fantastisch mensen werven voor de kantine (ik weet van meerdere mensen die echt alleen door Jos hier vrijwilliger zijn geworden!). Met zijn charme "ronselde" hij de vrouwen en met bravoure "naaide" hij de mannen op om vooral bij de W Limmen wat te doen. Bij dat laatste moet ik vooral denken aan een onwijs gave zomer van de verbouwing in 2002. Samen met Jos (Ton de Swart, Kees Admiraal, Wil Kaandorp enHans Bus) zat ik in de bouwcommissie en Jos regelde het meeste personeel. Jos lag goed bij jong en oud en elke week kwamen er meer mensen helpen want het was beregezellig en iedereen wilde erbij zijn en horen . Een timmerman hier een loodgieter daar en de tegel boer mocht alleen leveren als hij zelf kwam helpen leggen; Jos had dit geregeld. De gemetselde muur in de kantine was zijn pronkstuk. De muur was al half af toen bleek dat links en rechts van de deur een halve steen verschil zat: " Jongens dit kan niet we gaan opnieuw beginnen". Want zo was Jos ook, geen half werk, als Jos ergens aan begon moest het wel goed.'s Morgens begonnen aan de vloer in de kantine en's middags belden we hoofduitvoerderTon de Swart dat we op de nieuwe tegelvloer aan een biertje zaten, die kon zijn oren niet geloven. Ongelooflijk wat een prestatie er toen geleverd is en waarbij Jos de grootste aanjager was. Elk jaar hadden we het meerdere keren over deze mooie gezellige zomer. Jos kon ook heerlijk eigenwijs zijn, er zat wel een kop op.ln die 12 jaarsamen in de commissie zijn we enkele keren gebotst (ook ik kan eigenwijs zijn) maar altijd kwamen we er weer snel uit en dronken we samen een biertje. Ooit zijn we nog samen gaan ontbijten bij Motel Akersloot. Na een zaterdag van de stratenvoetbal moest Jos afsluiten na het nazitten. Het werd later en later en plotseling waren we nog maar met ons tweeën : Jos zei: "Niet lullen Co eentje toe" en dat werd: op één been ken je niet leven, nog eentje om het af te leren, nu echt de laatste enz. enz. We hadden onze schoenen uitgedaan want de voeten deden zeer en kwamen toen op het heldere idee om te gaan ontbijten. Op sokken zaten we in motel Akersloot toen Jos erachter kwam dat hij zoveel jaar getrouwd was en toch wel naar huis wilde, dat kon snel want de taxi hadden we laten wachten. Over Jos zou ik en ieder lid van de kantinecommissie een boek vol anekdotes kunnen schrijven. Ik weet zeker dat Jos zou zeggen dat we niet moeten treuren en er eentje gezellig op hem zouden moeten drinken. Dat moeten we dan ook maar doen met in gedachten Jos, onze smaakmaker. ...... Jos; wat hebben we genoten en wat zullen we je missen ...... . Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Namens de kantine commissie, Co Pepping(Ron Zomerdijk,Annemiek Dekker, Marjan Hes, Thea Ruiter, Jose vd Bergh, Yvonne Sassen, Gerard Dirkson, Ben Hout, Atze van der Schaaf, Ger Buit)


PROGRAMMA ZATERDAG 19 JANUARI AANVANG VERTREK SCHEIDSR

Beker 159532 Limmen (ZA B1 - SV.A. B2 ­ 3K09 Limmen 3K12 Limmen B3 ­

B1

14.45

HKA 13453 2K05 108025 Beker 159729 3K11 91873 3K023 3K14 92080

C1 C1 C4 C3 C4 C5

13.00 W.Ouineveld 14.45 G.Ouykersloot 11.00 Mika Ehlhardt 10.30 09.45 14.30 13.45 10.30 09.45

Limmen (ZO) C1 Limmen (ZA) C1 Limmen C2 Zeevogels C2 FCCastricum C2 FCCastricum C3

HKA 23259 Limmen Beker 159888 EV.C. 3K09 Limmen 4K14 Limmen 4K11 93294 Limmen

-

01 02 03 04 05

Swift FCCastricum Reiger Boys Limmen Limmen Limmen

J.Welboren

- Kon.HFC 01 13.00 B.Lampers - Limmen 03 10.30 09.15 ­ ­ ~ FCCastricum 06 11.00 Max Rijs

Beker 160040 Kwiek" 78 MB1 - Limmen MB1 MC1 - Vitesse'22 MC1 2K04 123743 Limmen 2K04 MC2 ­ Limmen M01 - Limmen Beker 123743 AOO' 20 M01 M02 ­ 1K06 Limmen M06 ­ 1K04 Limmen 1K05 ME1 ­ Limmen

14.00 13.00 14.45 Thijs Groot 11 .30 10.45

PROGRAMMA ZONDAG 20 JANUARI

A1 - Limmen 1K06 12490 SP.Krom A1 A2 - Alcm Victrix A2 3K12 148084 Limmen 2K07 Limmen (ZO) B1 ­

14.00 14.00

R.Bayer W.Laan

3KA 204512 Limmen 5KE 157730 Limmen 1KA Limmen

14.00 12.00

S.Broedersz R.Gast

14.00

J.Wals

12.00 12.00 10.00 12.00 uitgesteld 14.00 13.00 10.00 09.00 10.00

E.Bay F.Engel A.Hoek

VR1 VR1 - K.G.B. VR2 - Velsenootd VR 1 MA1 ­

882 Limmen 1 3KB 2KA Limmen 2 11037 Limmen 3 2KB 4K04 57518 Limmen 4 7K07 57439 Limmen 5 8K08 57641 Berdos 3 7 8K14 57438 Limmen 8K13 57620 Vitesse' 22 11 8K11 57524 SVW' 27 11 1KB 35+ 69145 Limmen VE1

­ -

Wijk aan Zee

1

EOO hfc 3 SV.A. 3 W.M.C. 4 Limmen 6 Kwiek' 78 4 Limmen 8 Limmen 9 Wijk aan Zee VE1

M.Hollenberg


William Liefting Telefoon 072 - 5053834 Mobiel 06-51234651

.- 0

b

(l.

bij I

t

.-

HI:CLAMI: ONTWERP STUDIO

KWALITEIT IN BELETTEREN

. oi. '

I

• i­

' 11 1

-

•i

I

RIJWIEL SPECIAALZAAK RACEKLEDING EN ONDERDELEN

Rijksweg 137 1906 BG Limmen (I\J.H.) Telefoon (072) 505 1239

'C U

oheletterigl

• recl!omeborden • texti,e t bed ukken . ' 9 rooffor- aa pri n

.1kj i schal i'g drukwerk .I,ogo's

Tel. 06 -533 85 233


z.g.a.n. in slechts 3 stappen!

Een schade aan uw auto wilt u graag snel vergeten. Onze specialisten zorgen voor een spoedig en vakkundig herstel. Met onze geavanceerde apparatuur is uw auto in een mum van tijd weer zo goed als nieuw! In 3 stappen ...

l

u meldt de schade

telefonisch of via het formulier op onze website. Dit kan 24 uur per dag. • Wij regelen desgewenst de afwikkeling met uw verzekering.

g:9l

2u

brengt uw auto bij ons langs of wij halen hem op. De volgende dagen rijdt u in een leenauto.

3

• Wij gaan snel aan de slag om de schade te

• Wij geven 4 jaar schriftelijke Focwa­ garantie.

herstellen.

~

U krijgt bericht als uw auto klaar is. U haalt uw auto op en ziet niets meer van de schade!

Stuifbergen Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen Telefoon: 072 505 1242 6 dagen per week geopend

www.stuifbergen-limmen.nl

Wij verkopen o.a.:

SCHILDERS­ BEDRIJF

VISWEG 15 LIMMEN TEL 072 505 1837 BINNEN- BUITEN SCHIlDERWERK • BEHANGWERK • GLASZETTEN

Aanstekers - Aftershave - Badschuim - Ballen

Ballonnen - Batterijen - Bekers - Carbonpapier

Carnavalkleding - Dozentape - Drop - Enveloppen

Faxrollen - Fotolijm - Fotorolletjes - Geurolie

Glazen - Huldeschilden - Inktwissers - kaarsen

Cadeaupapier - Kammen - Kop&Schotels - Kranten

Lijm - Nietjes - Ordners - Patroonpapier - Pennen

PUptabak - Plakband - Poppen - Puzzels - Rietjes

Ringbanden - Schriften - Shag - Sigaren

Sigaretten - Slingers - Snoepgoed - Spaarpotten

Speelkaarten - Springtouw - Staatsloten

Stoepkrijt - Taartkaarsjes - Tafeltennisballetjes

Thermoskannen - Toilettassen - Vazen - Vliegers

Vloei - Vouwblaadjes - Waterpistolen

Wenskaarten - Woordenboeken - Zakl

~~~~I meer I En nog veeee


BESTUURSDIENST ZATERDAG 19 - ZONDAG 20 JANUARI

Op de zaterdagmorgen is aanwezig: Op de zaterdagmiddag Op de zondag

Sjaak Tijm Karin Min Peter van Kessel - Willem Rijnders

TERREINDIENST ZATERDAG 19 - ZONDAG 20 JANUARI

Op de zaterdagmorgen is aanwezig: Op de zaterdagmiddag Op de zondag

Kees Hof - Jan Hout Jan Valkering - Ab Schneider - Cees Buter Pieter Mors - Theo Hes

SCHOONMAAK KLEEDKAMERS MAANDAG 21 JANUARI Maandag 21 januari Maandag 28 januari Maandag 4 februari

Limmen 3 aanwezig ; 19.15 uur Limmen 2 aanwezig; 19.15 uur Limmen 1 aanwezig; 19.15 uur

SCHOONMAAK KANTINE MAANDAG 21 JANUARI Commissielid Damesgroep 3

Yvonne Sassen Monique Twisk - Sandra Groot ­ Ellen Groot - Jeanette Koppes

KANT/NE DIENST

Donderdag Vrijdag

17 januari 18 januari

Zaterdag 19 januari Zaterdagmiddag Zondag 20 januari Zondagmiddag Donderdag 24 januari

José van den Bergh - Yvonne Sassen Gerard Dirkson - Atze van der Schaaf mevr. Annie Hollenberg Antine Dirkson - Elly Nijman - Alie Dekker Thea Ruiter - wordt nog gebeld Marian Hes - Rob Weijers José van den Bergh - wordt nog gebeld José van den Bergh - Yvonne Sassen


SUPPORTERSVERENIGING 2013

Vrijdag 18 JANUARI 2013: Aanvang 20.00 uur in de kantine: Met dit jaar weer heel veel mooie prijzen! Wij hopen u allen weer te mogen verwelkomen!

Supportersvereniging VV Limmen


KLAVERJASSEN - KEEZEN - DRIVE - EVENEMENTEN AGENDA

U KOMT TOCH OOK!!!

Vrijdag

18 januari

Bingo Supportersclub

20.00 uur

Vrijdag

22 februari

Klaverjasdrive Keezen

20.00 uur 20.00 uur

Vrijdag

15 maart

~'EUGDVEILING

19.30 uur

Vrijdag

22 maart

Klaverjassen Keezen

20.00 uur 20.00 uur

Vrijdag

12 april

Klaverjasdrive Keezen

20.00 uur 20.00 uur

Donderdag Vrijdag Zaterdag

23 mei 24 mei 25 mei

Familie - Stratentoernooi Familie - Stratentoernooi Familie - Stratentoernooi

KLAVERJASSEN en KEEZEN IN DE KANTINE V.V.LlMMEN Net als voorgaande jaren wordt er ook dit seizoen in de voetbalkantine te Limmen klaverjassen ( met koppel) georganiseerd met fraaie prijzen. Verder wordt ook op dezelfde vrijdagavond het spel Keezen gespeeld. Ook hier zijn mooie prijzen te winnen. Dit gaat eveneens per koppel. De aanvang is 20.00 uur in de kantine van v.v.Limmen op Dampegheestlaan 2. Vrijdag 12 april de laatste klaverjasdrive en het spel Keezen, aansluitend de prijs uitreiking voor de beste klave~assers van het seizoen.

U KOMT TOCH OOK!!!!

-

-----

--足


WEDSTRIJDSPONSOR Aankomende zondag beginnen we aan de 2e helft van de competitie. Maar gezien het weerbeeld, denk ik niet dat er gespeeld wordt. Maar je weet het hier maar nooit, het kan in ene zonaar warm water gaan regenen. Onze tegenstander is Wijk aan Zee, die het heel verdienstelijk doen. Zij staan met 20 punten op een 3e plaats. Limmen heeft 17 punten en staan op een 7e plaats. Dat komt omdat we met 3 teams 17 punten hebben, maar het doelsaldo van Limmen het minst is, zodat wij plaats 7 innemen. Om minstens gelijk te komen met Wijk aan Zee moet Limmen dus de punten in Limmen houden. De balsponsar bij deze wedstrijd is:

Veldt Tegelwerken Binnenhof 1 1906 HM Limmen tel: 06 - 20031710 - 06 - 47998310 Showroom op afspraak De gebroeders Ronaid en Arno Veldt zijn al weer poosje voor hun zelf begonnen en het moet gezegd worden, echte vaklui, in een woord. Ondertussen is ook de jongste telg uit de familie gaan werken bij Ronaid en Arno, te weten Emile . Ook neef Ramon Tabais versterkt het team, een echt familie bedrijf. De appel valt natuurlijk niet ver van de boom. Vader Jan is jaren lang tegelzetter geweest, maar moest helaas afhaken met knie problemen. Dat kwam niet alleen van het tegelen, het voetballen had er ook in grote maten mee te maken. Vandaar dat Ronaid en Arno de voetbalschoenen aan de wilgen hebben gehangen, maar Emile speelt in de selectie van de v.v.Limmen. Ronaid en Arno zijn jouw grootste supporters. Mensen dus die zeer nauw betrokken zijn bij onze vereniging. Daarbij sponsoren van onze vereniging. Daar zijn wij hun zeer erkentelijk voor. Wij nodigen Ronaid en Arno dan ook uit om in de rust van de wedstrijd een kop koffie te komen drinken en na de wedstrijd natuurlijk een biertje. Hopelijk behaalt Limmen de overwinning. Aan jullie bal zal het zeker niet liggen en heel hartelijk bedankt voor jullie support.

WEDSTRIJDSPONSOREN SEIZOEN 2012/2013 Klaas Braak Kermisexploitant - Dennis Beentjes Keuken en Interieurbouw 足 MCA Montage en Constructiebedrijf Alkmaar b.v. - Aluminium lasbedrijf Velden eVA - Schildersbedrijf Peter Dekker & ZN - J.Veldt b.v. Tandtechmisch laboratorium - Autoschade specialist P.Zonneveld b.v. 足 Vervoerscentrale Peeters b.v. - Sporthuis Johan Jansen - Veldt Tegelwerken - Keurslager Snel - Perkgoed specialist Christiaan Schilder - Kerssens luchtbehandeling b.v. 足 Garage Dirk van der Steen ..............

LIMMEN IS TROTS OP HAAR SPONSOREN I!!


Kerssens bv Paint I Nonpalnt

Platinum Distributor van de autoreparatie en industrielakken van PPG Auto refinish, onderdeel van PPG Industries.

PPG Industries is één van de grootste producenten in de wereld van verf, glas en chemische producten.

Ook in Europa is het concern sterk vertegenwoordigd.

Als verffabrikant neemt PPG zelfs leidende positie in op de productielijnen van personen- en bedrijfWagens en Industrieproducenten.

Ons werkgebied als Platinum Distributor is van Den Helder tot Den Haag met de volgende lijnen:

• • • • • • I I

PPG Global Refinish PPG Delfleet PPG Selemix industrie Nexa Autocolor

Nexa Truckcoatings Max Meijer

Limmen· Nieuw.Vennep - Winkel (NH)

Ondersteuning In samenwerking met PPG Industries kan Kerssens bv de autoschadeherstel- en industriebedrijven op velerlei gebied behulpzaam zijn.

• Opleidingen en Begeleidingen • Arbo en Milieu • Nieuw- en verbouw

I Tel. 0224 541100

E·mail: info@tmkerssens.nl


Univé Noord-Kennemerland Heemskerk, Maerelaan 6 Limmen, De Drie Linden 1

r~ VERZEKERINGEN - - -

Daar plukt IJ de vruchten van!

www.unive .nl

~JI

uw

aJvet.tentie k.unnen staan!!!

Voetbalvereniging V.V. LIMMEN : . . ­

SPORTHUIS

JOHAN JANSEN

Kennemer.traatweg r r 3 - Heiloo - Tel. 072 - 533 66 70


PUPIL VAN DE WEEK ............... ISA HOLLENBERG

Aankomende zondag beginnen we aan de 2e helft van de competitie. Zoals het er nu naar uitziet voetballen we niet. Maar daar mogen we niet van uit gaan. Isa is de pupil van de week. Mocht de wedstrijd worden afgelast, dan blijft zij de pupil van de week bij de wedstrijd LIMMEN - Wijk aan Zee als die wordt ingehaald. Isa is de dochter van Rene en Mariskaen zusje Indy Hollenberg. De familie Hollenberg is natuurlijk nauw betrokken bij onze vereniging. Opa Siem en oma Annie Hollenberg zijn al jaren lang vrijwilliger bij onze vereniging en oom Mathe Hollenberg heeft ook zijn sporen verdient betreft zijn inbreng bij de supportersclub. Maar ook vader Rene is actief bezig als inval leiderItrainer. Isa is een groot talent bij de meisjes en het is goed dat zij bij de jongens voetbalt, daar word je alleen maar sterker van. Isa is speler van Limmen 02 en staat rechtshalf. Heeft het goed naar haar zin bij de jongens, slaat geen training of wedstrijd over, het voetballen is haar grootste hobby. Ook is Isa opgemerkt bij de KNVB. Vorig seizoen in het knvb tram onder de 12, nu is zij over gegaan naar knvb meisjes onder de 13 jaar, alleen zijn hier minder activiteiten, zodat je niet meer zo vaak wordt opgeroepen, maar dat wordt straks wel weer meer, dat hebben we ook bij Jent Bakker gezien. Gewoon volhouden Isa, dat komt wel goed. Haar club is naast Limmen, AJAX, waar zij menig keer heen gaat en haar favoriete speler is Lionel Messi, een pracht speler en mens!! Isa haar grootste wens is om later profvoetballer te worden bij Dames AJAX. Dat zou echt fantastisch zijn als jouw droom uitkomt. Niets is onmogelijk en je hebt het in je, dus wie weet komt jouw droom ooit uit. Naast het voetballen ben je ook een uitstekende tennisser. Betreft schoolopleiding zit je op het Bonhoeffercollege, wat ook de nodige tijd kost. Aankomende zondag wordt Isa om 12.30 uur verwacht in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Daar word je opgevangen door John Castricum en Aad Koot, de begeleiders van Limmen 1. Je gaat mee naar de bespreking en ook doe je mee met de warming up, dus voetbalschoenen meenemen. Kleed je warm aan, het is heel koud in de dug-out. Na afloop van de wedstrijd kom je terug in de bestuurskamer. Daar zal Nico Beentjes, onze voorzitter jouw een certificaat overhandigen met de spelers er op. Ook heeft de supportersclub voor jouw een mooi cadeau. Natuurlijk zijn je vader, moeder, Isa, opa en oma van harte uitgenodigd in de bestuurskamer om even na te praten over de verlopen middag. En je weet het, mocht het niet doorgaan, jij blijft pupil van de week bij de wedstrijd LIMMEN - WIJK aan ZEE. Alvast heel veel plezier. v.v.Limmen Coby van Kessel


LET OP Beste Sportvrienden en Vriendinnen, Donderdag 24 januari 2013 vindt de inschrijving plaats voor het Familie Straten Toernooi 2013, welke wordt gehouden op 23, 24 en 25 mei 2013. De inschrijfformulieren en het inschrijfgeld kunnen worden ingeleverd in de kantine, aanvang 20.00 uur. Het inschrijfformulier is te vinden op de website onder: www.vvlimmen .nl/supportersvereniging/downloads . Wij hopen weer op uw sportieve deelname. Met vriendelijke groet,

Supportersvereniging Limmen

UITSLAGEN ZATERDAG 12 JANUARI

Limmen (ZO) Reiger Boys Limmen Limmen

81 B2 82 83

-

De Rijp Limmen Meervogels Jong Holland

B1 81 B2 83

afgelast 9 (Najaars Kampioen) 4 - 3 2 - 3

Limmen (ZO) Limmen (ZA) Limmen Limmen H.SV. Limmen

C1 C1 C2 C3 C5 C5

-

Odin' 59 Vrone

C1 C1

3 - 1 (vriends) 1 - 2

L.SVV. Limmen SVW27

C4 C4 C6

6 - 1 8 - 2 4 - 3

Limmen Odin' 59 Limmen

01 02 03 08 07

-

Limmen Vitesse' 22 Limmen Limmen

02 03 04 05

6 - 3 5 - 1 afgelast 1 - 2

SWJ' 27 De Foresters

o-


Ins and outs voor Bees

12 januari 2013

Nabeschouwing Een bijna 100 % score, maar wel qua voetbal en inzet dit weekend bij de Bees. B1 zaterdag kon de vlag hijsen en werd kampioen in de najaar competitie. De wedstrijd tegen Reiger Boys was in stijl. Limmen liet zien waarom het kampioen is geworden. Binnen het kwartier was het 3-0. Met goed voetbal en veel druk op de bal wed de tegenstander opgejaagd . Af en toe kwam Reiger Boys eruit, maar Bart vond een doelpunt in 10 wedstrijden wel voldoende. Met de rust 5-0. Na rust iets minder van onze kant. Gelukkig bleef ook Reiger Boys voetballen en zo bleef het een leuke wedstrijd. Na 2 x 40 minuten stond er toch 0-9 op het scorebord. Mooi. Daarna met zijn allen patat eten en even genieten. Niet te lang, want maandag een oefenwedstrijd tegen FC Castricum en zaterdag tegen SVA en daarna de najaar competitie. 10 wedstrijden en hopelijk net zo succesvol. B3 speelde een prima 1e helft tegen Jong Holland. Eigenlijk deden ze alles goed, behalve het scoren . Sil (3x) , Simon, Stijn na een Messi achtige solo hadden de score kunnen openen. Na rust een andere wedstrijd Jong Holland was wel effectief. Na 0-2, bracht Stan de spanning terug , maar weer sloeg Jong Holland toe. Via een pingel van Rody werd het 3-2 en leek het nog te kunnen, helaas. Wel top gespeeld en dito inzet. Hou dit vast. B2 won in een spectaculaire wedstrijd van Meervogels B2. Het werd 4-3, maar had ook zomaar 3-4 kunnen zijn . Vlak voor tijd scoorde Limmen de winnende en de ontlading was hiermee groot. Programma aanstaande weekend (onder voorbehoud) : Zaterdag 19 januari Limmen B3 vrij Zaterdag 19 januari Limmen B2vrij Zaterdag 19 januari Limmen B1 za - SVA (beker) om 14:45 uur Zondag 20 januari Limmen B1 zo vrij. Wist u dat... Brian gek is op muziek Stijn heeeel traag is met om- en aankleden Hij verder graag schoonmaakt Daniel Besselink iets heeft met Nina Rody zaterdag in 3 wedstrijden actief was Hij in elk van die wedstrijden ook nog scoorde Thijs Groot het niet prettig vindt dat Hart van Nederland door een film wordt uitgezonden Nieuws We hebben ons ingeschreven voor het internationale toernooi in Duitsland met Pasen. We gaan met 17 spelers uit de B1 zat. en zon en diverse begeleiders heen. Top, leuk. Maandag 14 januari oefent B1 zaterdag tegen FC Castricum om 20:00 uur. Tweet van de week Volg onze B-junioren op Twitter via @Limmenbees voor wedstrijdverslagen en het laatste

nieuws. Deze week een tweet van Johan Hof :

" Bagger .... .voetbal afgelast, baal ik van"

Uitspraak van de week De uitspraak deze week komt van Sven Liefitng (komt van het sociale media): " Goh de Gemeente Eindhoven heeft weer een speler gekocht Hiljemark genaamd" Frank Donker 06-45552795 I 072-5052607


DAMES/NFO

PROGRAMMA ZATERDAG 19 JANUARI

2K03 160040 Kwiek' 78 2K04 123743 Limmen 2K05 Limmen 1K04 160114 ADO' 20 1K05 Limmen 1K03 Limmen 1K03 Limmen

MB1 MC1 MC2 MD1 MD2 MD6 ME1

- Limmen MB1 - Vitesse' 22 MC1 MD1 - Limmen -

14.00 13.00 14.45

Thijs Groot

11.30 10.30

PROGRAMMA ZONDAG 20 JANUARI

3KA 204512 Limmen 5KE 157730 Limmen Limmen 1KB

VR1 - KGB VR1 VR2 - Velsenoord VR1 MA1 -

14.00 12.00

PROGRAMMA ZATERDAG 26 JANUARI

2K01 202714 Limmen MB1 - Texel'94 MB1 14.45 MC 1 12.15 11.15 2K02 195867 Duinrand S MC 1 - Limmen 2K04 204083 Limmen MC2 - N.Nieuwdorp MC114.45 MD1 - Limmen MD1 10.30 09.30 1K05 190067 LSW 1K06 Limmen MD2足 1K04 Limmen MD6足 1K05 175143 Limmen ME1 - FCUitgeest ME1 09 .00 PROGRAMMA ZONDAG 27 JANUARI

3KA Limmen 5KE 157737 S.S.v. 1KB 162249 Limmen

VR1 足 VR1 - Limmen MA1 - Oudekerk

VR2 MA1

11 .00 10.00 10.00

UITSLAGEN ZATERDAG 12 JANUARI

Koedijk De Foresters Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

MB1 MC1 MC2 MD1 MD2 MD6 ME1

-

Limmen Limmen Meervogels Berdos Blauw Wit (yV) H.S.v. WS'46

MB1 MC1 MC1 MD1 MD1 MD7 ME3

0 0 1 5 1 1 13

-

7 1 0 0 1 4 0

UITSLAGEN ZONDAG 13 JANUARI

FCCastricum D.T.S.

VR2 - Limmen MA1 - Limmen

VR2 MA1

5 - 4 1 - 5

S.Broedersz R.Gast


DIRKSON21MMEN O Het installatietech n iek

:z:

U)

Loodg ieterwerkzaam heden

CV installaties

Dak en zinkwerken

Sanitaire installaties

t Inc",,·..

n

~ bij u"n de

g

Nergens vindt Umeer deskundigheid, " historie en passie voor tuinieren dan bij ons... ~ Openingstijden:

Schoolweg 8 - 1906 AD Limmen Tel. (072) 505 1095 Mobiel 06 51 47 83 56

2 ~ ~

-......•

Ma. Urn vrijdag 8.00 -18.00 uur Zaterdag 8.00 -1100 uur

Uitgeesterweg 1B Limmen T072 -505 2484

-------------------­

www.nuyenstuinengroenshop.nl ..

Gebr. Nuijens

al

Standplaatsen: •

~

c::n

al

:.:

--.J2 c.::

Bloemenshop Limmen Station Castricum Station Hoorn

Station Den Helder Station Heiloo (vrijdag & zaterdag) Winkelcentrum de Schooten

Stations zijn 7 dagen per week geopend!


Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is de bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bij elkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/nkl

Rabobank


Meisjes nieuws

Het was een superweekend voor de meisjesafdeling. Van de 8 wedstrijden zijn er 6 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en helaas 1 verloren. Dit zijn nog wel wedstrijden van de najaarscompetitie. Volgende week worden er nog 3 officiële wedstrijden gespeeld als het weer het toelaat. De wedstrijden kreeg bezoek van WS '46. helaas was het krachtverschil een beetje te groot. limmen ME1 speelde als nooit te voren. Of kreeg daarvoor nooit zoveel ruimte als nu . Met rust stond het 6-0!! Dat gaat wel erg hard. Na rust veranderde er niet veel en liep limmen verder uit naar 13-0. Laten we hopen dat er wel iets geleerd is in deze bonuswedtrijd . 06M kreeg bezoek van HSV MD7. Hier moest limmen in de bezoekers haar meerdere erkennen. HSV kwam, zag en overwon. Eindstand 1-4 M02 kreeg bezoek van Blauw Wit MOL Gelijke krachten. Ieder een doelpuntje, 1-1 en zo dus ook de punten gedeeld. Iedereen tevreden . MOl kreeg bezoek van Berdos MD1. limmen had er zin in maar Berdos was met een slecht gevoel gekomen. Berdos had alleen maar keepsters meegenomen leek het. Zo druk was het voor het Berdos doel. Dat maakte het voor limmen erg moeilijk. Gelukkig werd wel voor rust al de 1-0 voorsprong gepakt. Na rust voerde limmen haar taken goed uit waardoor Berdos toch wat ruimte weggaf. Die ruimte werd prima benut waardoor limmen met een mooie 5-0 mocht zegevieren. MC2 kreeg bezoek van Meervogels MCL Altijd een spannende wedstrijd omdat de teams van gelijk niveau zijn. Na 10 minuten scoorde limmen op bijzondere wijze. Oe spits brak door en kwam 1 op 1 met de keepster. Het schot belande op de lat maar de bal viel voor de voeten van een ateente medespeelster die onberispelijk inschoot. Verder kon het spel alle kanten op gaan. In de laatste 10 minuten kreeg Meervogels en dot van een kans maar gelukkig trof deze geen doel. Opgelucht met het eindsignaal mocht limmen als winnares het veld verlaten. Eindstand 1-0 MCI ging naar Foresters MC1. Gelijkwaardig teams die voor iedere meter hebben gestreden. limmen wist te scoren en hield zelf het doel schoon dus 0-1 overwinning. MBI ging naar Koedijk MBL limmen was zwaar gehavend door wat blessures Toch wist limmen het spel te bepalen. Op het kustgras met een laagje sneeuw kwam Limmen voor rust op 0-2. Na rust viel alles op zijn plaats of was Koedijk de weg kwijt. Maakt niet uit. Er volgden nog 5 mooie Limmen doelpunten. Een terechte 0-7 winst. MAl ging naar DTS MAL AI zwaar gehavend begon limmen aan deze wedstrijd . Ondanks dat alles deed iedereen wat er werd gevraagd met als gevolg dat we de regie weer in handen kregen. Voor rust kwam Limmen op 0-2 zonder zelf echt in gevaar te zijn geweest. De tweede helft was zwaarder door nog wat blessures. Toch bleef Limmen het initiatief houden. 0-3 werd gevolgd door de 1-3 omdat een buitenspelval niet lukte. Vervolgens maakte limmen nog 2 doelpunten waarme een mooie 1-5 op het bord stond. Oliebollen toernooi. In het vorige nieuws vergeten hierover te melden.

Het was een prachtige zaterdag en bijna alle meisjes waren aanwezig. Een enkeling was op vakantie

en dat is niet erg. Maar we kregen ook op het laatste moment wat afzeggingen wegens ziekte en dat

is balen met zo'n leuke dag voor de boeg. Er werd gestreden met sportiviteit hoog in het vaandel.

Waar even een speelsters tekort was werd er gewoon door een "tegenstander' ingevallen. En zo

hoort het. Uiteindelijk kon iedereen met een geod gevoel en een mooie herinnering naar huis.

Evenementencommissie en scheidsrechters hartelijk dank voor jullie medewerkîng.

Sportgroet Henk Nuijens

Tel.: 5053514

Mail: h.nuijens@guicknet.nl

ï


CTS MAl - Limmen MAl

13-1-2013 leuke afsluiting najaar

e site van DTS stond de hele ochtend aan. Gaat het door of niet? In Limmen lag alles er al snel uit. Toen kwam er een bericht op de DTS site dat de wedstrijd WEL door ging . Dat is ook wel lekker. Na een klein blokje om kwamen we toch op het DTS complex waar bleek dat er inmiddels een kustgrasveld was aangelegd. Geen vuilte aan de lucht. Het zonnetje prikte heerlijk al stond er een kil windje. Allervriendelijkst werden we ontvangen . Een stempel op deze wedstrijd was wel het ontbreken van 2 basisspeelsters. Maar al eerder hadden we hier eens op geoefend en nu moest dat in praktijk worden gebracht. Het begin was een beetje stroef en onwennig. Wat hulp en extra coaching bracht oplossingen en zo begon "ons spelletje" toch weer te lopen. De nieuwe achterhoede wist in de omschakeling menig aanval af te weren door de buitenspelval. Een crime voor DTS die daar niet mee om kon gaan. Het spel in handen van Limmen bracht voor rust 2 doelpunten. De eerste was een goede doorbraak naar de achterlijn gevolgd door een voorzet die onberispelijk binnen werd geschoten. Prachtig . De tweede was een afstandschot waar de keepsters kennelijk niet op had gerekend maar hij telde wel. Het 3de doelpunt in deze helft werd afgekeurd wegens buitenspel. Hierover waren de meningen verdeeld maar de prima leidende scheidsrechter had zijn beslissing genomen. Tevreden genieten van de limonade

D

," PIE MEfJ>EN\

(1'1AN

GOfP lig)

en de schade opmaken van de opgelopen (oude) blessures. Desnoods met 10 verder spelen was geen probleem. Vrij snel na rust prikt onze goaltjesdief de bal na een solootje in het net. DTS begint meer aan te dringen en de coach probeert zijn team uit onze buitenspelval te houden. Dat valt ze niet mee. Regelmatig staan er 4 - 5 speelsters te ver op onze helft. Tot die ene keer dat de bal wordt weggewerkt en in kluts weer onze kant op komt. Die speelster loopt achter de bal aan en komt zo oog in oog met onze topgoalie die nu helaas het onderspit moest delven. 1-3 en dat gaf wat hoop bij DTS en daarmee voor ons wat meer ruimte. Een corner loopt vast in de verdediging van DTS maar de bal valt voor de voeten van de nieuwbakken mid-mid die zo haar ~oallje mee pakt. 1-4. Na een half uur in de 2 e helft moet een speelster opgeven en zo staan we met nog 10 Limmers te ballen . We houden stand en prakken er zelfs nog een doelpuntje bij. 1-5 dik verdiend want we waren gewoon sterker. De handen werden geschut en de complimenten vlogen over en weer. Gelukkig mag ik weer schrijven dat we een TOP sportieve tegenstander hebben ontmoet. Geweldig om op deze wijze met onze hobby bezig te mogen zijn. Ouders dank voor de aanmoedigingen en sterkte aan de geblesseerden en zieken . Sportgroet Henk


De weetjes van de M-Ceetjes Wedstrijd verslag: V.V. Limmen MCt - Foresters MCt Zaterdagmiddag 12 januari moesten we uit in Heiloo. Na een korte winsterstop rolt de bal weer over het veld. Tussen Kerst en Oud en Nieuw was er natuurlijk nog het Oliebollen Toernooi, maar we hebben na de Kerstvakantie weer volop getraind. We gingen op de fiets naar Foresters. Het veld was niet helemaal 100%. Maar gelukkig hebben we goed kunnen voetballen . We hebben daar een mooie wedstrijd neergezet. In de laatste minuut een mooi doelpunt van Rosanne. We hadden zoveel kansen en de toeschouwers zeiden al, er hangt er 1 in de lucht. Helaas is Rosanne nu geblesseerd doordat ze een trap had gehad tegen haar been . Maar ik ben natuurlijk harstikke trots op jullie dat we zo'n mooi resultaat hebben neergezet. Gelukkig kon ik nu wel thuis komen met een mooie uitslag . Ik kwam thuis en zei meteen dat we GEWONNEN hadden. Hopelijk gaan we ook allemaal mee naar Maastricht. Dan kunnen we twee grote FEESTJES vieren want we gaan op KAMP en Meike is dan jarig. Maandag denk ik dat we wel te horen krijgen of we gaan of niet. Maar volgende week gaan we er weer hard tegen aan. Groetjes een Trotse Aanvoerster.

Programma voor volgende week! 19 Jan. 14:45 uur VV. Limmen MC1 - Vitesse '22 MC1 (Thuis)

Wist u dat... ?

-

Kaylee een nieuwe look heeft Wij in mei op kamp gaan in Maastricht Rosanne Tijdens de wedstrijd een trap tegen haar enkel kreeg Maar ontdanks de pijn toch gescoord heeft (helaas nu wel geblesseerd) Marit 14 Januari 15 jaar is geworden Maartje een partijtje schenen trappen erg leuk vind ;-)

Marit namens het hele team Van harte gefeliciteerd met je lSe verjaardag! (bedankt voor de lekkere traktatie)

Tot volgende week..â&#x20AC;˘

8


Limmen MC2 - Meervogels

12-1-2013 Winterstop, nee hoor!

nze meiden hebben helemaal geen winterstop gehad . Het klopt dat er niet getraind is, of misschien stiekem zonder dat de coaches het wisten. Bij het zien van de wedstrijd van zaterdag merkten wij niks van stop of stilstand, wij zagen groei ! Meervogelswas hier het slachtoffer van. En waar er in het najaar nog met flinke cijfers van Meervogels werd verloren hebben de meiden nu een keurige 1-0 overwinning behaald. Het was een spectaculair doelpunt maar vooral wat er aan voorafging was hartverwarmend en dat was ook wel nodig gezien het kippenvel wat over het veld rende. Er werd lekker opgebouwd; Fenna en Cheyenne namen de tijd om ballen aan te nemen, zich vrij te spelen en dan de bal weer door te passen. Joyce op het middenveld koos dan eens voor een steekpassje, dan eens een lange bal en soms een schot op doel. Caro speelde meer naar voren en was een belangrijke schakel tussen verdediging en aanval.

O

路路f '

De verdediging had Aisha die net zo hard loopt als de snelle Meervogels-spitsen en dat was erg nodig deze wedstrijd. Maaike had het dit keer rustiger maar als ze er moest zijn, deed ze het weer zeer overtuigend. Eline en Jente en Kim op het middenveld speelden solide. Jente en Kim werkten voor tien en Eline pakt steeds vaker de bal af m猫t nuttige passjes als vervolg. Onze vleugelaanvallers waren sneller en behendiger dan voor de winterstop. Dat leverde een aantal corners op en een paar verrassend strakke voorzetten. En dan Nooriya; zij was weer een ware plaag voor de verdedigers. Zij schoot in de eerste helft een bal hard op de lat. De terugstuitende bal belande bij Iris die niet twijfelde en hem hard in het gaatje tussen keeper en paal mikte. Het beloofd dus weer een leuke seizoenshelft te worden; tot ziens langs de lijn.


Limmen ME1 - VVS 46 ME3 inhaalwedstrijd najaarscompetitie Zaterdagochtend 12 januari staat bovengenoemde wedstrijd om 9:00 uur gepland. Gaat het door of niet? Ja hoor mam: de wedstrijd gaat door :-) Dan is het fijn dat de meiden zelf op de fiets heen kunnen. En je als ouder er rustig achteraan kunt komen. Dit in tegenstelling met de meiden uit Spanbroek. Gewoon om 8:00 uur vertrekken. Warm en onherkenbaar aangekleed zie ik 2 teams in het oranje op het veld staan. Dus snel omkleden in het blauwe uit-tenue. Veel moeders van Limmen ME1 langs de lijn, waarvan 1 het "zonnige" middelpunt. De wedstrijd was een inhaalwedstrijd van de najaarscompetitie dus voor de punten niet meer belangrijk. Maar ME1 is toch gebrand op een overwinning. Nu moet ik toegeven de doelpunten waren niet bij te houden. Waar het aan lag? Misschien omdat de doelpunten zo snel achter elkaar vielen of omdat ik niet scherp zag/was. Een trainer aan de overkant zag, die er niet was? of omdat het gezellig relaxed was langs de lijn. Wat willen wij MOOI veel weten. De 1e vier waren voor rekening van Danique Glorie, vervolgens schoot Noelle raak. Martje had een schot op de paal. Gelukkig was Mariska Levering zo attent om mij hier op te wijzen. En Indy schoot nog (bijna van de middellijn af) de bal in het doel. Jammer dat Rene Hollenberg, de bewuste trainer er niet was. Danique Beemsterboer nam net voor tijd nog het doel over, zodat Ayla zich weer een beetje warm kon rennen . Met 6-0 voor de kleedkamer in, dat is altijd fijn. De 2e helft begon gelijk met een doelpunt door Fleur. Nu stond voor Limmen Luka op doel. De meiden van Limmen hadden de smaak goed te pakken. Dus Martje, Jillian, Luna Noelle, Fleur en Danique Glorie maakten allemaal nog een doelpunt. De stand werd uiteindelijk 13-0. Onze meiden waren letterlijk en figuurlijk een maatje te groot, maar een supporter van VVS roemde onze meiden om hun sportiviteit. Dus complimenten! Voor volgende week staat er nog geen wedstrijd gepland. Patriek misschien was het live-radioverslag langs de lijn toch leuker geweest. Kunnen wij volgende keer proberen?


D - E - F - MP - PUPILLEN NIEUWS

PROGRAMMA ZATERDAG 19 JANUARI AANVANG VERTREK SCHEIDSR

HKA 23259 Limmen Beker 159888 EV.C. 3K09 Limmen 4K14 Limmen 4K11 93294 Limmen 1K04 Limmen

01 02 03 04 05 M06

- Kon.HFC 01 13.00 B.Lampers - Limmen 02 10.30 09.15 足 足 - FCCastricum 06 11 .00 Max Rijs 足

1K04 3K08 3K07 3K07 4K07 6K11 6K10 7K12 1K05

Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 ME1

-

1K04 117085 Limmen 4K06 Limmen 4K08 Limmen 6K02 155615 AFC' 34 7K11 146935 Limmen

F1 F2 F3 F4 F5

- Berdos F1 09 .00 Loek Admiraal - Limmen F4 09.00 08.10 - FCCastricum F9 11.00 Jordy Twisk

Onderlinge Landen wedstrijden Mini Pupillen Aanwezig; 09 .15 uur

09 .30 - 10.30

MENTOR BEGELEIDING

11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 14.45 uur

Johan Kerssens Oick Meijer Kees Kroone Oick Hageman

Jordy Twisk Max Rijs Mika Ehlhardt Thijs Groot


UITSLAGEN ZATERDAG 12 JANUARI

Limmen Odin' 59 Limmen SVW'27 De Foresters Limmen Limmen Limmen

01 02 03 08 07 M01 MD2 MD6

足 -

D.E.M. Limmen Limmen Kwiek' 68 Limmen Limmen FCUitgeest WBSV Limmen

E2 E2 E3 E2 E5 E6 E10 E2 ME1

-

F1 F2 F3 F4 F7

足 -

Schagen Limmen Limmen Limmen ADO' 20

Limmen Vitesse' 22 Limmen Limmen Berdos Blauw Wit 0!V) H.SV.

02 03 04 05 M01 MD1 MD7

6 - 3 5 - 1 afgelast 1 - 2 5 - 0 1 - 1 1 - 4

E1

1 - 4

Vitesse' 22 Limmen AFC' 34 H.S.V. Limmen Limmen WS' 46

E4 E4 E6 E8 E7 E8 ME3

12 - 1 0-5 12 - 1 7 - 2 o - 18 10 - 4 13 - 0

Limmen Reiger Boys FCUitgeest

F1 F6 F4

afgelast 5 - 2 5 - 1

Limmen

F5

1 - 4

Limmen

10


v.v.

LIMMEN

UITSLAGEN

D - PUPILLEN NIEUWS

Zaterdag 12 januari:

Foresters D7 - Limmen D5 SVW '27 D8 - Limmen D4 Limmen D3 - Vitesse '22 03 Odin '59 02 - Limmen 02 LSW 01 - Limmen D1 :

VOLGENDE WEEK:

1-2 afgelast

thuis tegen FC Castricum D6 (11.00)

5-1

uit naar EVC D2 ( 10.30) "beker". ? thuis tegen Kon. HFC D1 (13.00).

6-3 2 - 3 (vrschap.)

?

D5: speelde in de compleet nieuwe tenues van sponsor Jac. Tromp Bouwbedrijf (met grote dank aan Sabine Rozenbroek) op het besneeuwde kunstgrasveld bij Foresters. 05 kwam moeizaam op gang en na matig spel in de 1e helft én een gemiste strafschop, pakte 05 de 2e helft weer ouderwets op en won verdiend met 1- 2. D4 : was na de zware training van donderdagavond helemaal klaar voor de competitie­ wedstrijd in Heerhugowaard tegen SVW'27, maar helaas ging de wedstrijd vanwege een glad besneeuwd kunstgrasveld net door.

D3: deed als winterkampioen wat je van een kampioen mag verwachten en won ook de laatste competitiewedstrijd van de eerste speelronde met 5- 1 van Vitesse '22. Zaterdag wacht in Edam (paspoorten mee !) EVC 02 voor een waar bekerduel. D2

verloor met 6 - 3 bij Odin. Verdere gegevens ontbreken.

D1 speelde in Noord Scharwoude tegen óók hoofdklasser LSW 01 vriendschappelijk. De lat ( 2 keer) en de charmante prima doelvrouw stonden een voorsprong van Limmen in de weg, maar na de 2-0 achterstand vond Limmen alsnog in het laatste kwartier 3 keer het net en ging met de overwinning naar huis. Prima om zo het wedstrijdritme weer op te pakken , maar zaterdag zal er scherper gespeeld moeten worden om Kon. HFC ook te verslaan. Mededelingen: 1. Donderdag 10 januari was er voor de leiders en trainers het eerste D-pupillen­ overleg. 2. Op 2 en 9 februari zijn er voorlichtingsdagen op diverse middelbare scholen: geef even aan je leider aan of je daar naar toe moet en tot hoe laat. We gaan proberen de wedstrijden van die dagen naar een later tijdstip dan 11.00 of 13.00 te verplaatsen, zodat jullie toch kunnen voetballen en niet met een half team staan. 3. Dit geld ook voor zaterdag 16 februari : de eerste dag van de voorjaarsvakantie. Geef zo spoedig mogelijk door of je die dag en/of zaterdag 23 februari er niet bent. 4. Vanwege de vorst wordt er op maandag 14 februari niet getraind op zowel Dampegheest als de Hogeweg. Hou de site goed in de gaten. 5. De D pupillen afdeling is op zoek naar een D-coördinator : nadere informatie en aanmeldingen bij het jeugdbestuur (Michel Fluri).

Veel plezier komende week bij de trainingen en de wedstrijden .. . ....... .. ???????

Of zullen we toch maar gewoon zeggen: Veel Ijspret, Ijsvrij en "zak er maar niet door" Schaats plezier ? Het D-pupillen brrrrrrrrrrrrrrr redaktieteam.


Bij GerTon nemen ze de tijd voor uI

Als het gaat om een goed advies over: - Tapijt -

Gordijnen Zonwering Karpetten Novilon Marmoleum ;'ERKEND

......,.....

c-w .........."....

~

~

~ E uloN I ...

Gerton • Rijksweg 127. Limmen. tel: 072 - 505 16 02 dinsdag tlrn zaterdag geopend • vrijdagavond koopavond

tapijten • gordijnen • behang • karpetten". luxaflex. zonwering

IN- EN VERKOOP VAN

NIEUWE en GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN

met BOVAG GARANTIE.

Ruime keuze OCCASIONS, in div. prijsklassen.

Serviceonderhoud, APK. Reparatie en Accessoires.

Gespecialiceerd in

I VW Audi

Seat Skoda

Houtenbos Bloemensnop

I

Nijverheidsweg 3, 1851 NW Heiloo

072-533&202

HEILOO

Heerenweg 246

HEEMSKERK

Prinsengalerij 6-8

www.automartinrajk.nl


schi Idersbedrijf schilderen,

n, decoreren

Installatie van: GAS - WATER CV - SANITAIR

oudeweg 1 - 1906 oz limmen tel. (072) 505 2723

Fox (072) 505 2092

mobiel 06- 51991 501

onderhoud - nieuwbouw dubbele beglazing wandafwerking - wanddecoraties

=IF! 7j •

ERKEND SCHILDERS· EN AFWERKINGS8EDRUF

Westerweg 62a - 1906 EG Limmen Tel./Fax 072 505 1388

Alle voorkomende landbouwwerkzaamheden. Kraanverhuur en grondverzet

Achterweg 15 1906 AG Limmen Tel/fax: 072 5055262 Mobiel: 0651179361 e-mail: admiraalvalkering@kpnmail.nl


Op vrijdag 28 december werd, in samenwerking met FC Uitgeest en FC Castricum een Pupillenscheidsrechterscursus georganiseerd . Van W Limmen hebben Jordy Twisk, Steven Bakker, Maaike Groot en Aisha Valkering deze cursus gevolgd en hun certificaat behaald. Deze cursus werd gehouden bij FC Uitgeest onder leiding van KNVB-cursusleider Hans Ploeg. Jordy, Steven, Maaike en Aisha, gefeliciteerd met jullie diploma. Helemaal top!!!


Beste sportvrienden, Vandaag stond er na lange tijd weer een wedstrijd op het programma voor de D2 van Limmen. Uit bij ODIN D2, een zware tegenstander. Met alle mannen(en vrouw) + Sam Tomasi uit de Dl vertrokken we richting Heemskerk. We wilden allemaal winnen na zo lang geen wedstrijd meer gespeeld te hebben. Bram (de keeper) die jarig was wou graag de nul houden op zijn verjaardag. Limmen begon goed met veel dreiging voor het doel en dat werd ook beloond met de 0-1. Jordy met een goede actie op rechts die de bal laag over de grond gaf kwam daar Sam voor ze man en tikte de bal er mooi in. Ongeveer 10 minuten later lag de bal er bij ons al weer in 1-1. Jammer maar we gaven nog niet op. Kort daarna kwam de 2-1 voor ODIN er al aan. Door een misverstand achterin profiteerden ODIN daar van. We moesten dat maar snel weer recht zetten door er voorin weer een in te prikken. Dat gebeurd niet ook al hadden we meer dreiging dan ODIN. Net voor de rust maakte ODIN ook nog de 3-1 waardoor het moeilijk werd om terug te komen. Rust! Nog een half uur om gelijk te maken of zelfs te winnen. De mannen + vrouw kwamen weer het veld op maar kort na rust stond het 4-1. Het zelfvertrouwen werd al minder door die goal. 10 minuten later maakte Arthur met een mooie volley de 4-2. Toen begonnen we weer te geloven dat het toch nog kon. We hadden nog steeds veel dreiging maar de goal viel weer aan de verkeerde kant 5-2. Kort daarna maakte Jordy de 5-3 uit een corner. Limmen ging er voor en er ontstond daar door veel ruimte achterin waardoor het 6-3 werd. Dat was ook meteen de eindstand. Jammer jongens en meid dit hoefde eigenlijk echt niet want we waren eigenlijk de betere ploeg. Maar we moeten nu maar weer klaar staan voor de volgende wedstrijd. Voetbalgroetjes van: Sem Groot en de rest van de D2


D3 gaat voor de jubileumscore. Een uitstekend 2013 allen toegewenst! Dat het voor u een prachtig mooi jaar mag worden. Nog nieuwe voornemens vraagt u? Nou, voorgenomen om niet teveel energie meer te steken in gedoe buiten je cirkel van invloed. De wedstrijd tegen Vitesse vandaag ligt echter geheel binnen onze cirkel, dus met volle energie er tegenaan. Op het C-veld, schitterend voetbalweertje, wel goed aankleden, prima tapijtje en veel bekijks wat willen we nog meer. Niets! Hoewel, spelers wellicht. Want vandaag waren Sam en jarige Luke helaas geblesseerd. En Dani vroeg om een 'snippe r tweede helft' gezien een feestactiviteit die middag elders. In dit soort situaties bellen we onze vaste spelersmakelaar en hij wist ons de tweede helft te verblijden met voor ons 2 oudgediende; Mike en Björn. Inderdaad, deze aanvulling kon beroerder hoor ik u denken. Dank mannen en spelersmakelaar! Vitesse was nog de laatste wedstrijd uit de najaarscompetitie. En u weet hoe deze competitie voor ons is geëindigd. De reeds ontvangen blinkende trofee is al veilig opgeborgen in de propvolle vitrine lKEA kast, dus eigenlijk was de wedstrijd van vandaag qua resultaat, een beetje om des keizers baard. Echter winst tegen het altijd sympathieke Vitesse, was vooraf wel de opdracht. Waarom? Wel om een aantal ouders met een rijk Vitesse verleden, een aangenaam en rustig weekend te kunnen bezorgen. Even voor één uur floot de leidsman voor aanvang, 5 minuten hierna stond de teller door Davey en Chris al op twee. Maar hierna waren we een kwartiertje niet helemaal bij de les, het heilige vuur ontbrak leek het. Teveel de lange bal, wat rommelig, geen opbouw, gemakzucht? Vitesse wist hier wel raad mee en prikte de 2-1 binnen en de gelijkmaker leek in aantocht. Zover kwam het niet want D3 begon beter te combineren en liet zien dat zij vandaag de betere waren. Jovi prikte voor de break de veilige 3-1 binnen. Rust, drinken, bijpraten, waar meligheid troef was in een ontspannen kleedkamer. We probeerden de tweede helft nog voor de 50 ste jubileumgoal te gaan. Dan moesten er in de tweede helft tegen de zwart-blauwen nog wel drie bij. Zou dit gaan lukken? Joran voegde er twee bij, zodat de teller op 49 stond. Thom was op het einde nog heel dicht bij de 50 ste , maar de goal werd jammerlijk afgekeurd. Het bleef 5-1. Prima. Al met al een mooie afsluiting van deze ongeslagen competitie en op naar volgende week. Voor de beker, uit tegen EVC D2. Dan kunne n we aan de bak. Volle inzet is gewenst om daar een mooi resultaat te halen om door te kunnen 'bekeren'. De week hierna begint de nieuwe (voorjaars)competitie en de indeling is bekend. Oef, deze indeling is meer dan pittig: 3 maal een Dl tegenstander alsmede Kolping en FC Castricum. Maar prima dat we door de stap omhoog meer tegenstand krijgen, dat wilden we, dat verdienen jullie en daar worden we alleen maar beter van. En natuurlijk gaan we zoals altijd weer ons stinkende best doen. De doelstelling? Het linkerrijtje. Eens? Groetjes Hans en Claus

l 2


Limmen D5 in het nieuwf

De spelers van Limmen D5 zijn zaterdag hun eerste wedstrijd van het nieuwe jaar met winst gestart in een nieuw tenue van shirtsponsor Bouwbedrijf Jac. Tromp b.v. uit Alkmaar.

Bouwbedrijf Jac. Tromp b.v. heeft ruim 65 jaar ervaring in werken op het gebied van woningbouw, verbouw, groot en klein onderhoud, renovatie, restauratie, utiliteitsbouw en projectontwikkeling. (www.jactromp.nl)

Bouwbedrijf Jac Tromp b.v.

Alkmaar


D7

2

D5

limmen 05 behaalt een benauwde overwinning tegen Foresters 07. Op een vrieskoude ochtend mochten we laten zien wat we in huis hebben bij de Foresters. Op de fiets gingen we naar Heiloo. Voor de wedstrijd kregen we een mooi nieuw tenue. We mochten aantreden op het hoofdveld. Half twaalf floot de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd. Het was even wen­ nen aan het kunstgras, maar gedurende de eerste helft kwam Limmen beter op dreef en werden de combinaties en passes van Limmen beter, waardoor de doelman van Foresters steeds meer te doen kreeg. Daarnaast kreeg Foresters ook goede counterkansen, maar de verdediging en de keeper van D5 lieten zich niet van de wijs brengen. Jammer genoeg konden we in de eerste helft het net niet vinden, zelfs niet uit een strafschop. Ruststand: 0-0. In de eerste twintig minuten van de tweede helft speelde D5 weer zoals de supporters het gewend zijn: via snelle combinaties zo snel mogelijk naar het doel. De Heilooër verdediging moet regelmatig verbaasd toekijken hoe prachtige schoten van D5 op de paal belanden of door de Foresters keeper gered werden. Na goed doorzetten wist Limmen toch het net te vinden: 0-1. De supporters waren dolblij, maar zijn niet zo gauw tevreden en wilden meer. De Foresters creëerden ook af en toe kansen en de supporters hielden soms hun hart. Maar gelukkig zocht Limmen ook regelmatig de aanval, want dat is toch de beste verdediging. Het lukte Foresters uiteindelijk niet om Limmen van een tweede treffer af te houden: 0-2. De tegenstander liet zich echter niet uit het veld slaan en het lukte de Foresters iets terug te doen: 1-2. Maar verder kwamen ze gelukkig niet en de fans waren blij dat de scheidsrechter voor het eind floot. De zege was binnen. We gingen op de foto en daarna de kleedka­ mer in. Na een zakje chips reden we tevreden op de fiets terug naar Limmen. Volgende week staat de zware inhaalwedstrijd tegen FC Castricum D6 op het programma, dat net als D5 tot nu toe bijna alle wedstrijden wist te winnen. Het zal lastig worden, maar met inzet, onze aanvallende stijl en betrouwbare verdediging moet het kunnen lukken om het FC Castricum moeilijk te maken.

Joris (met wat hulp)

IJ


WEETJES VOOR DE EETJES ............ . Maandag 14 januari 2013

De wedstrijden en uitslagen van januari 2013: Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen Limmen

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

- D.E.M. -

Vitesse'22 Kwiek' 68 AFC' 34 H.S.V. FCUitgeest WBSV

E2

4 - 1

E4 E2 E6 E6 E10 E2

12 - 1

5 - 0 12 - 1

7 - 2 18 - 0 o - 13

E3

De mannen waren allemaal in goede doen Bij elkaar een 9+ voor de uitvoering. Jullie

koersen zo aan op een prachtig rapportcijfer aan het einde van het seizoen. Ga zo

door, zou de juf/meester zeggen!

E5

Limmen E5 is na winst op AFC ongeslagen kampioen geworden!!!!!!

E8

De jongens hebben een leuke wedstrijd gespeeld. En dankzij 2 invallers (Milan en

Lucas) en 4 hele mooie doelpunten (Ommit) hebben ze met een niet al te groot

verschil verloren van de nummer 1 in de competitie.

A.s. woensdag 16 januari 2013 beginnen de

circuittrainingen weer!

Als het koude weer dit toelaat. Hoe de site in de gaten.

H.W. v.d. ERT (HetWeetjesVoorDeEetjesRedaktieTeam


monDI~L mOUERS

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL OPSLAG -INBOEDELS

Picobello Grondwerken

1 ton's minigraver slechts 75 cm. breed ideaal voor graaf足 werk op moeilijk bereikbare plaatsen. achtertuin,steeg, etc.

Voor informatie of prijzen Bel:

06-22600915 (verhuur alleen inclusief machinist)


KER L

E I

S G B.

Akersloot Tel. 072-535 0 535 www.kerssensluchtbg.nl

• dakbedekking ·zinkwerk • centrale verwarming • sanitair • riolering

Karel Min Enterij 56 1906 BZ Ummen tel: 072 505 2209

fax: 072 505 5510

mobiel: 06 515 40 363

email: info@kmin.nl

INSTALLATIETECHNIEK B. V.

Brugstraat 35

1906 WT Limmen

~.i~L(]

PROJECTEN

Tel. (072) 505 55 40

Mobiel: 06 53 28 5293


Mooie overwinning Limmen E2 Eindelijk stond er weer eens een wedstrijd op het progranuna namelijk de uitwedstrijd tegen D EM E4. s'Ochtends nog een paar keer op de site van DEM gekeken of het wel door zou gaan v anwege de vorst en lichte sneeuwval maar gelukkig geen afgelasting. Grote afwezigen vandaag Mats die een groot gedeelte van de week thuis met koorts in bed lag (beterschap Mats!) en onze vaste sterreporter Ferry. Gelijk na aanvang van de wedstrijd volgden al snel de eerste kleine kansjes. Hoe belangrijk spelhervattingen zijn in het hedendaagste topvoetbal bewees Limmen El weer eens. Tristan legde de bal uit de vaste ingestudeerde corner weer eens panklaar op de neus van Finn die de 1-0 binnenknikte. De ene aanval na de andere golfde op het doel van DEM af. Sander speelde een prima wedstrijd, Thomas van der W. verdedigde goed en schoof regelmatig in en was gevaarlijk met afstandsschoten en steekpassjes, Wietse draaide de rechtsbuiten van DEM dol in plaats van andersom en Thomas A. was ongrijp baar op links, waarbij Floor dat op rechts was. DEM werd vastgezet en in de wurgrreep gehouden. Pepijn had vrijwel niets te doen en had wellicht een emmer met schep mee kunnen nemen om in de zandbak van zijn doelgebied te spelen ...... enigste minpuntje was dat de mooie aanvallen voorin net niet goed uitgespeeld werden waardoor de voorsprong veel hoger had kunnen zijn. Toch zorgde Tristan met een mooie actie voor de 0-2. Na de rust hetzelfde spelbeeld al had DEM zich iets beter op Limmen ingesteld en nu ook wat gevaarlijker werd. Toch maakte Thomas A. de 0-3 waarna Floor (DEM had 1-3 gemaakt) de eindstand op 1-4 bepaalde. Prima gespeeld! Over 2 weken beginnen wij vol vertrouwen aan de voorjaarscompetitie! Bert en Fred

Limmen E3; Winst en een 9+ voor de uitvoering Dat Limmen E3 helemaal geen winterstop nodig heeft bleek afgelopen zaterdag. De mannen waren allemaal in goede doen. Iedereen was fit, scherp en slim aan het voetballen. De tegenstander was Vitesse, weliswaar de hekkensluiter van de competitie, maar daarom niet minder gevaarlijk. Mgesproken hadden we om zeer fel te starten, zodat Vitesse geen tijd zou krijgen om in de wedstrijd te komen. Na 5 minuten stond het 3-0 en jullie deden bijna alles goed. Fel op de bal, snel overspelen, goed vrij staan, vragen om de bal en constant in beweging. Prachtig om te zien dat jullie dit de gehele eerste 25 min ook volhielden. Voor de eerste helft geef ik jullie een 9'l'2. Waarom geen 10? Zoals jullie zelf al aangaven in de rust waren de hoekschoppen niet goed, dat zou in de tweede helft anders moeten. Met een 6-0 ruststand schuilt het gevaar van nonchalance en ego誰sme. Jullie hadden mij beloofd dat dit niet zou gebeuren. En dat was ook zo.

De tweede helft werd er ook goed en fel gevoetbald, door een aantal wijzigingen in de opstelling was het af en toe zoeken. Het is mooi om te zien dat jull ie elkaar ook steeds meer coachen. Daardoor werd de overwinning ook verder uitgebouwd tot 12-1. Wat mij betreft krijgt de tweede helft een 9.

Bij elkaar een 9+ voor de uitvoering. Jullie koersen zo aan op een prachtig rapportcijfer aan het einde van het seizoen. Ga zo door, zou de juf/meester zeggen!

Groetjes, Erik

~

,.o.,__ ~"'N'~


Limmen ES ongeslagen KAMPIOEN!!!! Zaterdag om 11 uur speelde we de laatste wedstrijd uit de najaarcompetitie tegen AFC'34

Het kampioenschap hadden we voor de winterstop al gevierd, maar nu konden we de ongeslagen

status nog verdienen! We kunnen concluderen dat dit met 12-1 redelijk geslaagd is.

In de tweede helft besloten de coaches dat we de boel omgingen gooien zodat de spelers konden

mee maken hoe het is om vanuit een andere positie te spelen.

Dus keeper Auke werd voorste man en verzorgde de spits samen met verdedigers Perry, Merel

en Sven H, en de spitsen gingen (onder enig protest) naar de achterhoede met Guidio op doel,

Sven Z, als achterste man en Rodin en Stijn voor de aansluiting met de voorste linie.

Voor mid-mid Carlos bleef alles het zelfde als in de eerste helft behalve dat we nu de andere kant

op speelde.

Ook in deze opstelling werden er toch nog 5 goal~es gemaakt! en was het vooral heel goed om te

ervaren hoe het in een andere positie is.

Volgende ronde gaan we een klasse hoger spelen, en kunnen we het wel eens een stuk lastiger

krijgen. Maar als we gewoon blijven spelen zoals we nu doen dan kunnen we een hoop aan!

Gefeliciteerd!! !

Jan en Niels


Uitgeest E10 - Limmen E7

Op een heerlijke frisse ochtend in Uitgeest stond E7 klaar om een inhaalwedstrijd te gaan spelen na de vakantie. De vaste verslaggeefster was afwezig, dus nam ik de pen over. Dit heb ik geweten ..... Het begon al in de eerste minuut met een eigen doelpunt van Uitgeest. 1-0. Limmen bleef in de buurt van het doel van de tegenstander. Dave had een paar mooie schotten op doel, maar de bal wilde er niet in. Sem had de bal en speelde hem over op Dave: 2-0. De volgende bal ging heel mooi het hele team langs van Limmen, daaruit kwam een mooie goal van Scott: 3-0. Scott kwam weer met een bal van achter helemaal naar voren lopen: 4-0. De tegenstander wilde er vandoor gaan met de bal, maar daar stond Loek, hij wimpelde zijn tegenstander mooi af en hield de bal hierbij keurig binnen de lijnen! Hij gaf de bal naar voren en daaruit kwam weer een mooi doelpunt van Scott: 5-0. En toen ... het mooiste doelpunt van de dag, eredivisie spelers zouden er zelfs jaloers op zijn: Noud neemt een hoekschop en met een boog ging de bal zo het doel in! Prachtig! Opa trots!6-0. En daarna kwam Dave met een mooi schot: 7-0. Loek probeerde het ook nog met een mooi hard schot, helaas net over.. Mike had niets te doen .. Volgende keer maar een warmte lamp mee voor in het doel. Rust.. De tweede helft ging Cas heel sportief bij de tegenstander assisteren, zodat het 7 tegen 7 werd. Daardoor kwam de tegenstander toch op de helft van Limmen. Cas gaf zijn nieuwe teamgenoten goede aanwijzingen waardoor de coaches van Uitgeest eigenlijk wel even koffie konden gaan drinken! Loek en Benck stonden heel goed te verdedigen, de tegenstander kreeg geen kans... En daar ging Dave alleen naar voren: 8-0, en weer gaf hij een hard schot op doel: 9-0. Scott geeft de bal mooi over aan Dave, die lobt hem over de keeper: 10-0. Weer Scott mooi naar voren, rommelig en druk bij doel, maar Sem scoort toch: 11-0. Seatt geeft een schot op doel, via de tegenstander: 12-0. En daar ging de tegenstander richting Mike, hard schot en Mike moest duiken, en natuurlijk wist hij hem tegen te houden! Sem gaf een voorzet, dat was tenminste de bedoeling, maar ging in doel: 13-0. Weer een schot van Scott: 14-0. Kopbal van Dave ging naar Noud: 15-O! Cas dolt Sem en Loek en gaat naar voren, maar hij had daar helaas geen steun van zijn nieuwe team. En daar komt Benck naar voren bij Limmen. Mooie voorzetten gegeven en mooie kansen op doel. Een prachtige voorzet van Benck op Scott: 16-0 en Scott geeft nog een toetje toe: 17-0. Jullie hebben super gespeeld, heel goed samengewerkt! Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken voor de supporters! Bedankt! Manon.

/


Citroën & Peugeot Service

(Î)

Aufobed rijf

G. Kaandorp BV

Voor onderhoud aan Cifroën en Peugeof

-fIDilffi®~ installatietechniek

- Verkoop nieuw en gebruikt

cv - Gas - Water - Dak- en zinkwerken - Sanitair

- Reparatie en onderhoud - APK keuringen - Onderhoud van airco's

• CV-installatie en -onderhoud - STEK gecertificeerd

• Dakbedelddngen / dakgoten

- Schadereparaties

• Sanitaire installaties

ii• •;!~!:~ Gratis leenauto op afspraak

U vind ons aan de Rijksweg 50 in Limmen

Telefoon 072-5053066

Een overzicht van onze occassions vind u op http://www.kaandorp.citroen.nl

Baart&deWitbv

EGMOND-BINNEN Voor al uw:

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE Lid van:

P":~

Bouwend Nederland

Voor een vrijblijvende offerte:

Bouwbedrüf Baart Et de Wit bv _ Telefoon ffl2 507 24 57 Hans Baart 06 51 21 18 81

• Loodgieterswerl(zaamheden

Postbus 134 1906 ZJ Limmen UNETO-VNI is de onderoomersorganisalie voor de inslallaliebranche en de lechnische delailhandeL

tel. 072 505 2724 fax 072 505 3139

JACHZOOH

P Kapellaan 140 1851 PE Heiloo Tel. (072) 5051988 Fax (072) 5054346 wwwJackzoontulncreatie6.nl


effies bijprate" ~

Uitslagen

F1 afgelast F2 tegen Reigerboys F6 werd het 5-2!! F3 vrij F4 vrij F5 Uit bij ADO werd het 1-4

~Circuittraining

Eerste circuittraining van 2013 is op 16 januari!!! (tenzij de velden afgekeurd zijn)

~De winter is begonnen! Hou de site van Limmen goed in de gaten zodat je weet of de trainingen en wedstrijden wel of niet doorgaan.

~Programma

De F5 speelt thuis tegen FC Castricum F9 De F4 speelt uit tegen AFC'34 F4 De F3 is nog vrij De F2 is vrij De F1 voetbalt eerst op 16 januari uit bij Dynamo F1 en op 19 januari moeten ze thuis tegen Berdos F1 (kijk voor het juiste programma altijd in de uithaal bij 0 _E_F _MP _pupillennieuws!)

Voor vragen of opmerkingen: Sylvia.hollenberg@hetnet.nl of 5055037


Groot Nieuws voor de

Minipupillen

2013

De eerste week school, na de Kerstvakantie, zit er weer op dus het is weer

tijd om te voetballen!!

De "weermeneren en- mevrouwen" hebben het over vorst, ijs en sneeuw

maar als het mogelijk is gaan we woensdag 16 januari 2013

lekker trainen.

Uiteraard horen jullie het zo snel mogelijk als het ĂŠcht niet te doen is op het

veld.

Zaterdag 19 januari 2013 willen we ook weer beginnen met de landen­

wedstrijden, ook daarvoor geldt; mits het weer en de velden

het toelaten.

Dus; voetbalschoenen poetsen en al het Kersteten en die oliebollen er weer

aftrainen! !!

Groetjes van Anita


café-ba'de

"nfaam Limmen Bruiloften

Verjaardagsfeesten

000

MOTAAL® ALUMINIUM BV

DE DROOGMAKERIJ 27 - 1851 LX HEILOO (N-H) TELEFOON (072) 505 1283 - FAX (072) 505 3535

Fabrikanten van:

Vergaderingen Oud-Hollandse spelen Grootbeeld videoscherm Warm en koud buffet Dusseldorperweg 56 - Limmen

Telefoon 072 505 1313

www.lantaarnlimmen.nl

RAMEN / DEUREN / WINKELPUIEN SCHEIDINGSWANDEN /INGANGSPUIEN LUIFELS / GEVELS / BEKLEDINGEN VITRINES / BALIEOPSTANDEN AUTOMATISCH EDEU RBEDIENINGEN SCHUIFDEUREN / SCHUIFRAMEN HARMONICAWAN DEN


OOME

~sw

EP

"Aanval ofverdediging? Wij kennen de juiste tactiek!" Prinsen Bol~erk 7 I 201 1 MA Haarlem

VVVV'W'.oomen-s""eep.nl I 023 - 20 1 0 222

Uithaal 22, 15 januari 2013  

Wekelijkse uitgave clubblad VVLimmen

Advertisement