Page 1

LEDENBLAD K.H. VOSSEMS VOERZEZONEN VU :RUDY GEIRNAERT - PLINTVELD 21 - 3080 VOSSEM AFGIFTEKANTOOR : TERVUREN UITGAVE / 4-MAANDELIJKS NOVEMBER-DECEMBER-JANUARI-FEBRUARI 2018 22STE

P608570


INHOUD

Voorwoord voorzitter

pag 3

Voergalm

pag 4

Winterconcert 2018

pag 5 en 6

Leerlingenvoorstelling

pag 7-8-9

Uitnodiging algemene vergadering

pag 10-11

Woordje van onze ere-voorzitter

pag 12-13

Lenteconcert 2018

pag 14

Kalender

pag 15

2


WOORDJE VOORZITTER Beste leden, Het is alweer een tijdje geleden, maar hierbij vinden jullie onze laatste nieuwe editie van de Voergalm. Het afgelopen jaar is er het één en het ander gebeurd in onze vereniging. José Schepers heeft de fakkel doorgegeven, ook Willy Vanhoegaerden heeft een stapje opzij gezet. Langs deze weg wil ik hen beide nogmaals bedanken voor al hun toewijding en tijd die ze in onze vereniging gestoken hebben. José woont nu een beetje verder, maar is ons zeker nog niet vergeten, dat bewijst het tekstje dat je wat verder in deze Voergalm kan terug vinden. Ook hadden we dit jaar na een pauze van 3 jaar terug een toneelopvoering tijdens ons concertweekend. Het was direct terug een schot in de roos! Proficiat Ingrid, Leen, Frank, Ciska en Inge!! Er hebben zich al wat vrijwilligers aangeboden om volgend jaar mee te spelen, dus dat komt zeker dik in orde! Onze eerste activiteit die nu op de agenda staat is onze Algemene Vergadering en Receptie op zaterdag 10 maart. Een beetje verder in deze Voergalm vind je hier meer informatie over, maar jullie zijn uiteraard allen welkom die avond in ons lokaal. Blokkeer ook alvast zaterdag 5 mei in jullie agenda. Dan vindt ons lenteconcert plaats, ditmaal in de Sint-Janskerk te Tervuren. Meer info hierover verder in deze Voergalm.

Veel leesplezier! Ann

3


VOERGALM We zijn altijd blij dat we nieuwe muzikanten mogen verwelkomen aan onze pupiter. Hierbij een overzichtje Hoorn : Trekker Jesse Klarinet : Krista Billet Cornet : Steve Eszes We zijn ook heel blij dat, na een pauze van een aantal jaren, Peter Vandercruys heeft beslist om terug mee aan de pupiter te schuiven. Welkom terug Peter!! In oktober is Jesse Trekker (hoorn) in het huwelijksbootje gestapt. Proficiat!!

We hebben spijtig genoeg ook afscheid moeten nemen van een aantal mensen: • • • • • • • • •

Robert Vandeuren, heeft jaren tenorsaxofoon gespeeld De Kuysscher Denise, moeder van Rudy Geirnaert en 23 jaar lid Vanderlinden Flore Julien Guns, grootvader van Amaris en schoonvader van Marc Dehertogh Agnes Ally, grootmoeder van Siska Cockaers Jeanne Derom, weduwe van ex voorzitter René Debot Danny Rondou, 1ste tamboer-majoor bij onze marjoretten vroeger Wauters André Buekenhout José, moeder van Hilda Sergeys

Maar we kunnen ook weer een nieuwe telg verwelkomen. Op 4 januari zijn Jutta Polfliet en Gilles Vandriessche de trotse ouders geworden van een dochter Amina. Proficiat!!

4


WINTERCONCERT 2018 Het tweede weekend van januari was het weer zover, ons jaarlijks winterconcert. Al die maanden hard werken om dan dat weekend te laten zien wat we bereikt hebben. Onze dirigenten hadden geen al te gemakkelijk programma voorzien, waardoor er toch menige muzikanten hun twijfels hadden over de toegankelijkheid van de stukken naar ons publiek. Maar het programma werd gesmaakt en het was wederom een prachtig concertweekend.

5


WINTERCONCERT 2018

vervolg

Maar dit jaar werd de spits afgebeten op vrijdag door onze kersverse toneelploeg. En het mag gezegd worden, ook dit was een schot in de roos. Ingrid Ronsmans en Leen Trappeniers hebben hun spelers helemaal klaar gestoomd om een prachtig toneelwerk neer te zetten. Met Au Bouillon Belge hebben ze een niet typisch Vossems toneelstuk gebracht. Voor 2 van de 3 spelers was het ook de allereerste keer dat ze hier op de planken stonden, maar dat was er zeker niet aan te merken. Frank werd ook dit jaar extra in de bloementjes gezet, hij stond dit jaar voor het 25ste jaar op de planken! Proficiat Frank Decoster, Inge Annaert en Ciska Himpe! Wil je ook graag deel uitmaken van onze toneelploeg? Aarzel niet en stuur een mailtje naar toneel@vossemsvoerezonen.be

Meer foto’s vinden jullie op onze facebookpagina. 6


LEERLINGENVOORSTELLING 27.01.2018 Naar jaarlijkse traditie zijn tal van onze leden, muzikanten, leerlingen en sympathisanten afgezakt naar ons lokaal om hun te laten verbazen door het kunnen van onze leerlingen. De spits werd afgebeten door ons leerlingenorkest. Zij zorgden ervoor dat iedereen al helemaal in de stemming kwam en dat de zenuwen bij onze leerlingen toch een beetje ingetoomd werden. Nadien was het eerst aan de beurt aan de dwarsfluiten; Eef Bartholomees, Fiebe Decru, Jennifer Barillari

Nadien was het de beurt aan de klarinetten; June Stokx, Marie Verstraeten, Roos Podevijn en Lore Wouters

7


LEERLINGENVOORSTELLING 27.01.2018

vervolg

Nadien was het de beurt aan de trompetten en tuba; Maurits Hoekstra, Elan Stokx, Jonas Nootens, Pieter Verstraeten

8


LEERLINGENVOORSTELLING 27.01.2018

vervolg

En de laatste pupiter slagwerk ; GabriĂŤl en Melchior Plissart

Nadien kon er nog rustig nagepraat worden bij een hapje en een drankje, volledig verzorgd door onze werkgroep jeugd! Proficiat aan alle leerlingen en bedankt aan iedereen voor jullie aanwezigheid en steunç

9


ALGEMENE VERGADERING Beste leden, Bij deze nodigen wij jullie op zaterdag 10 maart 2018 uit op de Statutaire ALGEMENE VERGADERING gevolgd door de RECEPTIE voor alle aanwezigen op de AV, muzikanten en medewerkers. •

Zoals vorig jaar wordt er geen eucharistieviering meer voorzien maar houden we wel een stiltemoment ter herdenking van leden en ex leden waarvan we op de hoogte gesteld werden:  De Kuysscher Denise ( 25/3/2017) – was 23 jaar lid  Vanderlinden Flore ( 11/05/2017) – was 41 jaar lid  Derom Jeanne ( 31/10/2017) – was 11 jaar lid  Wauters André ( 2/11/2017) – was 1 jaar beschermend lid Om 19 uur start de ALGEMENE VERGADERING in ons vertrouwd lokaal Smisstraat 14 te Vossem. De vergadering zal doorgaan in de repetitieruimte. Dit jaar is er geen enkel bestuurslid einde termijn en zijn er dus geen verkiezingen.

• Na de Algemene Vergadering, in principe vanaf 20u30: receptie met een hapje en een

tapje voor alle aanwezigen op de AV, alle muzikanten, medewerkers en hoofdsponsors. Muzikanten, medewerkers en hoofdsponsors hoeven daarvoor niet deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Hierbij wordt het ereteken of aandenken uitgereikt aan:            

Eric Cochet – 10 jaar muzikant bij KHVV Dehertogh Amaris – 10 jaar muzikant Dombrecht Edward – 10 jaar muzikant Farmer Guy – 10 jaar muzikant bij KHVV Van Roy Lies – 10 jaar muzikant Wouters Anouk – 10 jaar muzikant Karimba Melanie – 25 jaar muzikant (waarvan 15 jaar bij KHVV) Geirnaert Rudy – 25 jaar bestuurslid Decoodt Dirk – 35 jaar muzikant Simons Bart – 35 jaar muzikant Philips Danny – 45 jaar muzikant Sterckx Julien – 50 jaar lid (erelid)

Opgelet: Om jouw stem te kunnen laten gelden op de algemene vergadering moet je als (stemgerechtigd) LID geregistreerd zijn. De stemgerechtigde leden krijgen een aparte brief met agenda ongeveer een week vóór de algemene vergadering. Ook de andere (toegetreden) leden zijn welkom op de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht. (Zie “Toegetreden” of “Lid” op je lidkaart).

10


ALGEMENE VERGADERING

vervolg

BEN JE NOG GEEN STEMGERECHTIGD LID VAN KHVV *, EN WENS JE ACTIEF DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING, VUL DAN DIT STROOKJE IN EN MAAK HET OVER AAN HET SECRETARIAAT (PLINTVELD 21 te VOSSEM)

AANVRAAG VOOR STEMGERECHTIGD LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE HARMONIE VOSSEM’S VOEREZONEN vzw

Ondergetekende, (naam, voornaam) ……………………………………………………………………… Wonende te (adres) …………………………………………………….... Geboortedatum: …………………… Tel ………………………… GSM ……………………………..E-Mail ………………………………………… Wenst stemgerechtigd lid te worden van de Koninklijke Harmonie Vossem’s Voerezonen vzw. Hierdoor verbind ik mij: •

de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven,

de belangen van de vereniging niet te schaden,

actief mee te werken aan het beheer van de vereniging door deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Indien ik drie opeenvolgende jaren niet aanwezig ben op de algemene vergadering of mij niet laat vertegenwoordigen (door middel van volmacht), kan ik uitgesloten worden als stemgerechtigd lid.

Handtekening en datum

* Indien “Toegetreden Lid” vermeld wordt op je lidkaart, dan heb je nog geen aanvraag ingediend. Staat er “Lid” op uw lid-

kaart, dan kan je actief (d.m.v. overleg en stemmingen) deelnemen aan de Algemene Vergadering. Dit document overmaken aan het secretariaat : Geirnaert Rudy Plintveld 21 te 3080 Vossem – rudy.geirnaert1@telenet.be .

11


WOORDJE VAN ONZE ERE-VOORZITTER Hoe rijk kan een harmonie zijn! Neen ik bedoel zeker niet geldelijk maar aan talenten, vriendschap, gedrevenheid en het hunkeren naar kwaliteit. In 1973 heb ikzelf de sprong gewaagd in de notenleer en instrumententechniek. Toenmalig dirigent/chef Roger Verspeeten had de gave om de muzikanten van Voerezonen op een hoger niveau te brengen. Voor notenleer is doorzettingsvermogen en concentratie nodig, zo niet kun je nooit een goed muzikant worden. De “onderchef” Jom Scheers had de taak om de elf nieuwe kandidaat-muzikanten kennis te laten maken met de “solfège” . We kregen elk een handboekje dat ons stapsgewijs de weg toonde naar een muziekstukje. Eerst de notenbalk, dan de sleutels en de plaats en naam van de noten. Na zes maanden opleiding mocht je een instrument kiezen en werd je opgeleid om de geleerde stof over te brengen naar het instrument. En als je dan de techniek, in beperkte mate, meester was kon je aansluiten bij het orkest. Ik kwam terecht bij de groep klarinetten waar virtuozen als Julien Vanbeneden, Roger Rans, en Albert de taak op zich namen om mij te ontplooien als muzikant. Ik was maar een middelmatig muzikant en heb vaak steken laten vallen omdat ik het tempo niet aankon. Alles was OK voor zover we een mars speelden. Maar voor concertnummers kreeg ik koud zweet en had het moeilijk met de nevenaccenten van noten; fa-kruis, mi-bemol, noten onder of boven de balk, ademhalen op de juiste plaats, en nog allerlei tekens. Ik deed ook niet altijd de moeite om dagelijks een minimum aan tijd te oefenen. Daarbij komt dat het niveau steeds meer en meer opgekrikt werd. Uiteindelijk heb ik na enkele jaren afgehaakt omdat ik mij niet meer kon vergelijken met de betere muzikanten uit de groep. Mijn bewondering echter is gebleven. Fier om lid te mogen zijn van deze harmonie, trots om een Voerezoon te zijn . Ik was dan achtereenvolgens bestuurslid, ondervoorzitter en voorzitter. Ik heb de evolutie kunnen volgen met vallen en opstaan maar steeds met één doel “ bij het winterconcert moeten we er staan “

12


WOORDJE VAN ONZE ERE-VOORZITTER

VERVOLG

Het bestuur nam een berekend risico toen Steven en Peter het dirigeerstokje overnamen en de zware verantwoordelijkheid op zich namen om het succes verder te zetten of beter gezegd te verhogen. U bent zelf getuige van de weg die deze heren hebben afgelegd. Elk jaar een niveau bereiken dat de monden doet open vallen, concerten met een muzikale meerwaarde met oor voor perfectionisme. En dit alles bereiken met mensen die muziek zien als hobby, die zich elke repetitie inspannen om beter te doen, die niet terugdeinzen voor een negatieve opmerking en er vol enthousiasme weer bij zijn bij een volgende samenkomst. Niet alleen het muzikale hebben Steven en Peter in de hand maar zij hebben ook bereikt dat er teamgeest is, dat jonge muzikanten en leerlingen op de juiste manier onthaald worden en dat er bijna professionele opleiding is. Ik sta versteld van het aantal jeugdige muzikanten die een hoog niveau bereikt hebben dankzij hun inzet en de opvolging door de dirigenten. De K.H. Vossem’s Voerezonen staat hoog aangeschreven tot ver in de omliggende gemeenten. Bravo aan al deze die dit niveau waar maken, en bravo aan de leden/helpers die ervoor zorgen dat er sfeer en groepsgeest is. Deze rijkdom van onze harmonie is een investering voor de toekomst. Verleden zondag ben ik weer getuige geweest van een grote bezetting aan de pupiters. Ik zag alleen maar blijde gezichten , nieuwkomers en ouderen, en bovenal nog steeds de senior-mascotte Georges Wouters -92 jaar - ? Fantastisch! Ik woon nu aan de Noordzee maar blijf “membre” van nr 1 en zal er zeker zijn voor toekomstige activiteiten!

Jose Schepers Erevoorzitter

13


LENTECONCERT 05.05.2018 Op zaterdag 5 mei om 20u brengen wij ons jaarlijks Lenteconcert in thema ‘Oorlog en Vrede’ om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken in de SintJanskerk van Tervuren. Dit maal doen we dit in samenwerking met het vocaal octet Contr’Air, een ensemble van leden van de Koninlijke Muntschouwburg. Waar Hélène deel van uitmaakt, die ons vorig jaar reeds omver geblazen heeft met haar zangtalent.

We hopen jullie daar allemaal te verwelkomen. Kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar bij onze muzikanten/bestuursleden en via onze website.

14


KALENDER FEBRUARI Zondag 18: repetitie Zondag 25: repetitie

Kan je er niet zijn, geef dan een seintje aan :

MAART Peterwouters2@telenet.be Zondag 4: repetitie Steven.rans@telenet.be Zaterdag 10: Algemene Vergadering KHVV Zondag 11: repetitie Zondag 18: repetitie Zondag 25: repetitie Woensdag 28: repetitie 20-22 uur (ter vervanging van Pasen 1 april) APRIL Zondag 8: repetitie Zondag 15: repetitie Zondag 22: repetitie Zaterdag 28: Karconcert vanaf 17 uur Zondag 29: repetitie MEI Donderdag 3: Algemene Repetitie met koor (St-Janskerk Tervuren) Zaterdag 5: Lenteconcert in St-Janskerk Tervuren Zondag 13: GEEN repetitie (moederdag) Zondag 20: Gemeentefestival in Tervuren (info volgt) Zondag 27: Start repetitieprogramma dorpsfeesten en Kloster Lehnin JUNI Zaterdag 2: Optreden Jeugdorkest (Kinderklanken) GBS Vossem (onder voorbehoud) Zondag 3: repetitie Zondag 10: repetitie Zondag 17: repetitie Zondag 24: laatste repetitie voor zomerreces AUGUSTUS Donderdag 16: repetitie dorpsfeesten (20 – 22 uur) Zaterdag 18: Optreden dorpsfeesten om 18u30 Zaterdag 25: Kermissortie SEPTEMBER Zondag 2: repetitie WEEKEND 8-9: Optreden Kloster Lehnin

15


Website : www.vossemsvoerezonen.be Redactie : voergalm@vossemsvoerezonen.be

16

2018 02 voergalm 22  

Ledentijdschrift K.H. Vossem's Voerezonen

2018 02 voergalm 22  

Ledentijdschrift K.H. Vossem's Voerezonen

Advertisement