Page 1

LEDENBLAD K.H. VOSSEMS VOERZEZONEN VU :RUDY GEIRNAERT - PLINTVELD 21 - 3080 VOSSEM AFGIFTEKANTOOR : TERVUREN UITGAVE / 4-MAANDELIJKS NOVEMBER –DECEMBER – JANUARI –FEBRUARI 2012 11DE

P608570


INHOUD

Woordje van onze voorzitter

pag 3

Voergalm

pag 4

Hulde aan de arbeid 22.10.2011

pag 5

Play-inn 27.11.2011

pag 6

Winterconcert Algemene vergadering 03.03.2012 140-jarig bestaan 04-05.05.2012 Uit de oude doos : Vlaggefeesten1979 in Vossem

pag 7-8 pag 9-10 pag 11 pag 12-13

Zoekertjes / Aanbiedingen

pag 14

Kalender

pag 15

2


Woordje van onze voorzitter

Het nieuwe jaar 2012 is ondertussen al een tijdje opgeschoven, om maar te zeggen “ de tijd gaat snel, gebruikt haar wel” maar ook moeten wij indachtig blijven met “haast en spoed is zelden goed” en denkt er aan “bezint eer ge begint” want de “de tijd brengt raad” alvorens aan te vangen met de daad. Dus geen woorden maar daden met “(team) Werk loont” bij onder meer onze 2daagse viering 140jaar en andere activiteiten. Beste lezer, beste Voerezoon, beste supporter, bedankt!

3


Voergalm

Spijtig genoeg hebben de voorbije maanden onze leden ook weer van dierbaren afscheid moeten nemen : - Op 1 november overleed onze trouwe medewerker, Albert Vander Elst hij verloor de oneerlijke strijd tegen een zware ziekte. - Op 11 november overleed Jeanne Wouters, moeder van onze voorzitter Mike en grootmoeder van onze saxofoniste Nadia Philips. - Op 20 december overleed Anna Leibnerova, familie van David Huon Wij wensen ons medeleven te betuigen aan de families. We willen langs deze weg ook leden die aan herstel toe zijn na ziekte of een ongeval, veel beterschap toe wensen; Jacques Brees, Valentin Decoster, Hilda Sergeys. Onze saxofiniste Nadia Philips en haar man Edward zijn niet langer inwoners van Vossem. Na een woning aangekocht te hebben zijn ze de afgelopen maanden verhuist. Proficiat en veel plezier in jullie nieuwe woning. Ook nu weer is er een gezinsuitbreiding bij één van onze muzikanten. Op 11 januari zijn Marianne De Ruyck en haar man Ronny de trotse ouders geworden van Ian. Proficiat en geniet van de slapeloze nachten ! Ondertussen is onze ere - voorzitter Jacky Cléomede reeds 12 jaar van ons heengegaan maar zeker nog niet vergeten want jaarlijks bij het eren van de overledenen met Allerheiligen worden er bloemen geplaatst bij het graf van Jacky. Voor wie dit doet: van harte dank, om op deze manier onze ere-voorzitter te eren !

4


Hulde aan de arbeid 22.10.2011

Naar jaarlijkse gewoonte waren we ook dit jaar weer te gast in de Heizel bij de Hulde aan de Arbeid Vroeg uit de veren om naar Brussel te rijden en daar bij aanwezigheid van een lid van de koninklijke familie het beste van onszelf te geven. Bedankt aan alle aanwezige muzikanten en sympathisanten.

5


Play-inn 27.11.2011

Dit jaar stond ons orkest onder de deskundige leiding van Jurgen Wayenberg. Voor sommigen van onze muzikanten geen vreemde. Jurgen Wayenberg is dirigent van het Symfonisch Orkest van de VUB, waar onder andere Tom en Lies ook musiceren. Het is dan ook geen verrassing dat we er veel van opgestoken hebben! Het was ook leuk dat hij op ons winterconcert aanwezig was, hopelijk was hij tevreden met het eindresultaat.

Ook het toneel heeft een play-inn dag gehouden. Zij werden bijgestaan door Ann Esch, beter gekend als loodgieter Chris uit de serie Thuis. Ook zij hebben hier veel van opgestoken en staan weer een stapje verder in de voorbereiding naar hun voorstelling begin januari.

6


Winterconcert 2012

Het eerste weekend van het nieuwe jaar was het weer zover: onze concertdagen waren weer aangebroken en brachten weer veel volk op de been. Er werd gezorgd voor de nodige “kippenvel� momenten en lachbuien op de verschillende avonden. De muzikanten stonden duidelijk op scherp om de dirigenten, Steven Rans en Peter Wouters te bedanken voor hun 10-jarig dirigentschap. Het publiek was de gelukkige derde die mocht genieten van een schitterend concert met een opeenstapeling van muzikale hoogtepunten! Bij het toneel werd Ivo Trappeniers voor het eerst bijgestaan door Lut Kint. De samenwerking bleek een schot in de roos. De toneelspelers en -speelsters mochten hun stevig laten gaan... de nodige zeepvoorraad werd ingeslagen om achteraf de mondjes te wassen! Langs deze weg willen we iedereen enorm bedanken om het nieuwe jaar zo goed te laten starten! De volgende afspraak is op 4 en 5 mei 2012 om het 140-jarig bestaan van onze harmonie te vieren

7


Winterconcert 2012

vervolg

8


Algemene vergadering 03.03.2012

Beste leden, Bij deze nodigen wij jullie op zaterdag 3 maart 2012 uit op de ALGEMENE VERGADERING voorafgegaan door een EUCHARISTIEVIERING. • Om 18 uur EUCHARISTIEVIERING in de Sint-Pauluskerk te Vossem waarbij wij de herinnering levendig willen houden aan: Van den Berghe Marcel ( 1/02/2011) Sterckx Jean ( 9/3/2011) Verhoeven Denise ( 15/5/2011) Moeys Frans ( 19/9/2011) Boisschot Albert ( 21/9/2011) Roeykens Louise ( 25/9/2011) Vander Elst Albert ( 1/11/2011) Wouters Jeanne ( 11/11/2011) • Om 19 uur ALGEMENE VERGADERING in ons vertrouwd lokaal Smisstraat 14 te Vossem. • Tijdens deze AV wordt 1 bestuursfunctie verkiesbaar gesteld. Willy Van Caester heeft om gezondheidsredenen besloten zijn mandaat als bestuurslid neer te leggen. Hierbij bedanken we hem van harte voor zijn inzet en gulheid tijdens zijn 11-jarig mandaat. We zijn dan ook op zoek naar een kandidaat bestuurslid voor een mandaat van 1 jaar (herverkiesbaar in 2013). Ben je geïnteresseerd om het reilen en zeilen van onze bloeiende vereniging van dichtbij te beleven en te sturen, aarzel dan niet een seintje aan één van de andere bestuursleden te geven. Opgelet: Om jouw stem te kunnen laten gelden op de algemene vergadering moet je als LID geregistreerd zijn. De stemgerechtigde leden krijgen een aparte brief met agenda ongeveer een week vóór de algemene vergadering. Ook de andere (toegetreden) leden zijn welkom op de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht. Heb je je nog niet geregistreerd in het verleden, dan kan dit door het hierbijgevoegd formulier in te vullen en over te maken aan de secretaris Rudy Geirnaert (tel: 02 767 24 43 of E-mail: rudy.geirnaert1@telenet.be). Voor het bestuur 9


Algemene vergadering 03.03.2012

vervolg

Wens je stemgerechtigd lid te worden van KHVV, vul dan dit strookje in en maak het over aan het secretariaat (Plintveld 21 te Vossem)

AANVRAAG VOOR STEMGERECHTIGD LIDMAATSCHAP * KONINKLIJKE HARMONIE VOSSEM’S VOEREZONEN vzw Ondergetekende, (naam, voornaam) ……………………………………………………………………… Wonende te (adres) …………………………………………………….... Geboortedatum:…………………… Tel ………………………… GSM ……………………………..E-Mail ………………………………………… Wenst stemgerechtigd lid te worden van de Koninklijke Harmonie Vossem’s Voerezonen vzw. Hierdoor verbind ik mij: de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven, de belangen van de vereniging niet te schaden, actief mee te werken aan het beheer van de vereniging door deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Indien ik drie opeenvolgende jaren niet aanwezig ben op de algemene vergadering of mij niet laat vertegenwoordigen (door middel van volmacht), kan ik uitgesloten worden als stemgerechtigd lid.

Handtekening en datum

* Als “Toegetreden Lid” hebt u alle rechten en plichten van de “Leden” behalve stemming op de Algemene Vergadering. Dit document overmaken aan het secretariaat : Geirnaert Rudy Plintveld 21 te 3080 Vossem

10


140-jarig bestaan 04-05.05.2012

In 2012 viert de Koninkljke Harmonie Vossem’s Voerezonen haar 140 -jarig jubileum. Wij willen deze verjaardag natuurlijk niet ongemerkt laten voorbijgaan en zullen hiervoor ons traditioneel Lenteconcert omtoveren tot een spectaculaire tweedaagse. Bij die gelegenheid brengen wij ook hulde aan onze 2 chefs, Peter Wouters en Steven Rans, voor hun 10 jarige inzet als broederlijke dirigenten van onze bloeiende vereniging. • Op vrijdag 4 mei 2012, rond 20 uur zullen onze eigen muzikanten een gratis feestelijk GALACONCERT verzorgen, in twee delen en met een optreden van 2 solisten uit eigen rang: Vicky De Witte (klarinet) en BartVan der Cruys (Bastuba). Daarenboven zal je kunnen genieten van de mooiste stukken die onze 2 chefs de laatste jaren uitgekozen hebben. • Op zaterdag 5 mei 2012 gooien we het over een andere boeg: jong en minder jong mogen dan genieten van een avondvullend programma. We zullen van start gaan om 19u00 met de Foxkesfuif. Deze fuif met randanimatie zoals een springkasteel, ballonnen plooien enz., is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 14 jaar. Natuurlijk zullen er aangepaste drankjes en muziek zijn. De papa’s en mama’s, evenals de grootouderszijn ook meer dan welkom. Aansluitend aan de Foxkesfuif gaat om 21u00 de Foxfuif van start, Deze fuif voor een minder jong publiek heeft rond 23u00 als hoogtepunt een live optreden van de Tervuurse groep “The Jevs”. Na het oprtreden kan er nog verder gefuifd worden tot in de vroege uurtjes...

11


Uit de oude doos : Vlaggefeesten 1979 in Vossem

Na verscheidene reparaties aan onze “drapeau” die meer dan 100 jaar oud was, besloot het bestuur een nieuw vaandel aan te kopen. Na de succesvolle feesten van 1972, besloten we er opnieuw iets groots van te maken. 9, 15 en 16 april werd als data vooruitgeschoven. Locatie : de nieuwe gemeentezaal te Vossem. Voor men dat nieuwe vaandel mocht gebruiken, moest dat eerst gewijd (gezegend) worden. Op zondag 9 april vertrok een voltallige harmonie, met majorettes en een 50-tal members vanuit het lokaal richting Gemeentezaal. De zaal zat reeds goed gevuld met sympathisanten en leden. Er werd een Eucharistieviering opgedragen door Z.E.H. Pastoor Danhieux en opgeluisterd door de harmonie. Op het einde van de Misviering werd het vaandal plechtig gewijd. Dit werd de start van een lange loopbaan als “drapeau”. Hierna begaven we ons naar het Kerkhof waar een eerbetoon werd gehouden aan de overleden leden. Er werden bloemen gelegd en TE VELDE geblazen. Dan vertrokken we naar het kasteel van Copyn waar we uitgenodigd waren door Pierre Copyn, onze erevoorzitter. Hier werd een prachtige groepsfoto genomen en onze 3 vaandeldragers en de 2 vaandels werden vereeuwigd. Rond 13u keerden we terug naar ons lokaal waar we afscheid namen van onze drapeau. Hij is nu te bezichtigen in het Heemkundig museum van Tervuren. Zaterdag 15 april Vanuit café de Nachtegaal (bij de taart) vertrekt de fanfare St Pieter uit Itterbeek richting zaal en dit onder begeleiding van Marcel Vanderbiest. Onder leiding van Roger Verspeeten spelen ze daar een prachtig concert. Vanuit café Victoria (bij fox) vertrekt er een fanfare met trommelkorps en doedelzakken. Dit was de eerste keer dat ze in Vossem een optreden van doedelzakken zagen. Ze hielden een geslaagde show in de feestzaal. Om 20u30 optreden van Eddy Wood. Dit optreden werd voor velen een ontgoocheling. Aangekondigd als Oberbayernorkest, speelden ze een gans ander repertoire. Na sterk aandringen van onze Voorzitter, namen ze een korte pauze. Ze kleedden zich om en startten met het gevraagde genre muziek, dat in die tijd nog zeer geliefd was.

12


Uit de oude doos : Vlaggefeesten 1979 in Vossem

vervolg

Zondag 16 april In de namiddag traden een 7-tal maatschappijen uit de streek op. Hiervan zijn er nu 3 gestopt. Om 20u30 groot bal met Ad Visser uit Avro’s Top Pop. Een uur op voorhand zat de zaal afgeladen vol. Toen ze eventjes een soundcheck deden vlogen de gordijnen van het podium omhoog. Een verschrokken voorzitter ging even informeren of het geluid niet te hoog stond. “Nauw mijnheer, we staan nog maar op 20% van onze volumeknop” lachte Ad. De ouderen onder ons trokken zich wijselijk terug in de BAR onderaan de zaal. Nogmaals werd bewezen dat voor de eeuwwisseling de Voerezonen garant stonden voor geslaagde feesten. Maar na de Lichtstoet mogen we zeggen dat we de kunst nog niet verleerd hebben. Bijdrage van Roger Rans Zie het programmablad; nergens staat het jaartal vermeld. De 3 vaandeldragers : Marcel Renders, Albert Vanessche en Jozef Simons

13


Zoekertjes / Aanbiedingen

Gezocht : alle militaria uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, zoals sabels, bajonetten, helmen, uitrusting, documenten, medailles, kentekens, enz ... Betaal een correcte prijs en verplaats mij. Info : Marc De Keyser - Tel : 02/731 47 82. Te huur : springkasteel Meer info : Leen Danhieux Dagprijs : 80 euro weekendprijs : 100 euro Te huur : ijskar Meer info : André Deherdt – Lindenberg 36 – 3080 Vossem – 02/767.11.73 Te koop : kippen, Indische loopeenden, zilverfazanten en bosfazanten Info : Rudi Galdermans – Sint Pauluslaan 5 – 3080 Vossem Te koop : info GSM 0478/832270 Expressotoestel zo goed als nieuw. Nieuw : 90 euro nu voor 40 euro Vitrinekast €50 Luster(8 lampen) €20 Luster(6 lampen) €15

Te Koop : campingcar Raclet Santale 2008 met keuken, ondertent, luifel en koffer 330L, in zeer goede staat Info : 02/767.11.73 Te koop : Rolstoelzetel met verstelbare rugleuning, hoofdsteun en tafel in kunststof. Zo goed als nieuw Info tel : 02/767 45 13

14


Kalender

FEBRUARI Zondag 12 : repetitie + voorstelling leerlingen Zondag 19 : repetitie Zondag 26 : repetitie MAART Woensdag 7 : repetitie Zondag 11 : repetitie Zondag 18 : repetitie Zondag 25: repetitie Opgelet: zondag 4 maart geen repetitie maar wel jeugdsolistenwedstrijd. APRIL Zondag 1 : repetitie Woensdag 4 : repetitie Zondag 15 : repetitie Zondag 22 : repetitie in lokaal van 9 uur tot 13 uur Zondag 29: repetitie in lokaal van 9 uur tot 13 uur Opgelet: zondag 8 geen repetitie (Pasen) MEI Donderdag 3 : Algemene repetitie in de sportzaal Vossem Vrijdag 4 : Jubileumconcert 140 jaar Voerezonen Zaterdag 5: Foxkesfuif en Foxfuif Zoals steeds verwachten we, samen met de chefs, een talrijke en vooral stipte aanwezigheid op de repetities. Hoe meer muzikanten, hoe plezanter voor iedereen. Kan je er niet zijn, geef dan een seintje aan: Peterwouters2@telenet.be steven.rans@telenet.be

15


Website : www.vossemsvoerezonen.be Redactie : voergalm@vossemsvoerezonen.be

16

De Voergalm februari 2012  
De Voergalm februari 2012  

Ledenblad De Voergalm februari 2012

Advertisement