Page 1

Itineraris formatius

B. Educadors de les obres socials

A. Educadors de les escoles Formació d’acollida

Formació inicial

Substituts temporals

FIEM-ES 1, 2 i 3 2 mòduls cada curs, durant 3 curs

Formació obligatòria

Formació continuada Marcel·lí punt i seguit 5-7 anys antiguitat

Punt de trobada 10-15 anys antiguitat

Riscos laborals

-a proposta de l’Equip Directiu-

Formació inicial

Substituts temporals

FIEM-OS 1, 2 i 3 2 mòduls cada curs, durant 3 curs

Formació obligatòria

Formació continuada Marcel·lí punt i seguit 5-7 anys antiguitat

Riscos laborals Marcel·lí punt i seguit – L’Hermitage

Formació voluntària

10 o més anys antiguitat

Marcel·lí punt i seguit – L’Hermitage

Formació voluntària

Formació especialitzada

Formació d’acollida

10 o més anys antiguitat

Tutors Infantil-Primària Tutors ESO-Batxillerat-Cicles Formatius Responsables de l’animació pastoral a l’escola Nous directius Actualització Orientadors Formació per al desenvolupament, la justícia i la solidaritat Acompanyament Equips directius

C. Personal d'administració i serveis de les obres educatives i del SOM Formació d’acollida

Formació inicial

Substituts temporals

FIEM-PAS 1 i 2 2 mòduls cada curs durant 2 cursos

Formació obligatòria

-a proposta de l’Equip Directiu-

Marcel·lí punt i seguit 5-7 anys antiguitat

Punt de trobada 10-15 anys antiguitat

Marcel·lí punt i seguit – L’Hermitage

Formació voluntària

Formació especialitzada

Formació continuada

10 o més anys antiguitat Administració Personal de secretaria i recepció Personal de cuina i monitors de migdia


Calendari d'accions formatives 2008-2013 08-09 09-1 0 1 0-1 1 09-10 10-1 0-11 Inicial Acollida FIEM Riscos laborals

1 2-1 3 12-1 2-13

«Per a educar bé els infants cal estimar-los i estimar-los a tots igual»

Presentació

Continuada Marcel·lí punt i seguit Marcel·lí punt i seguit-L’Hermitage Identitat marista-claustres Punt de trobada

Especialitzada Tutors INF-PRI Tutors ESO-BAT Responsables Pastoral Nous directius Equips directius Actualització Orientadors EPSD Acompanyament I i II Administradors Secretaria i recepció

Destinataris

1 1-1 2 11-1 1-12

Estructura i destinataris

Benvolgut educador, Benvolguda educadora, Ser educador és una tasca plena de responsabilitat alhora que un repte ben estimulant. Per davant teu hi ha molts infants i joves que escolten les teves paraules, es fixen en els teus gestos, es deixen orientar per tu, esperen la teva paciència i que els ajudis a ser ells mateixos. Per davant teu hi ha moltes hores de treball amb companys i companyes amb qui comparteixes somnis, dificultats, il·lusions i projectes. És una tasca laboriosa amb molts ingredients que et poden omplir com a persona. Ser educador o educadora marista és un projecte que es va fent realitat a cada passa i es va forjant amb el temps. És respondre a la invitació de descobrir la persona que hi ha en cada alumne i en cada company. És acceptar l’oferiment d’aprendre a estimar-los i de compartir camí amb ells, a l’estil de Jesús de Natzaret, Maria i Marcel·lí Champagnat, És per tot això que cal sentir-nos en camí, donar-nos temps i espais per poder reflexionar, comprendre, fer-nos sensibles, preparar-nos, escoltar, aprendre, compartir, pregar i celebrar. I és per tot això que el Servei d’Obres Maristes (SOM) posa en marxa el Pla General de Formació, del qual aquí en tens un extracte. Amb ell volem ajudar a promoure i garantir l’acompliment de la missió marista en la societat, a partir del creixement personal i professional de cadascun dels seus agents.

El Pla General de Formació s'estructura a partir d'uns objectius generals i dels diversos processos formatius que s'adapten als destinataris en els diferents moments de la seva carrera professional. Així doncs, s'hi ofereixen processos de formació inicial, continuada i especialitzada per als tres grups de destinataris contemplats: educadors de les escoles, educadors de les obres socials i personal d'administració i serveis de les obres educatives i dels serveis centrals del SOM. Aquest pla integra, també, les propostes del Diseño General de la Formación Marista promogut per la Conferencia Marista de España (CME). La concreció anual i la dinamització del Pla General de Formació corresponen a l'Equip de Formació del SOM i finalment a cadascuna de les obres educatives, que, a través del seu Pla de Formació Local, possibiliten el desplegament de les accions formatives necessàries per garantir la vitalitat de la missió marista en cada una de les obres i de les persones que l'animen.

Objectius Fomentar en els educadors/es el sentit de pertinença institucional i la seva progressiva descoberta i identificació amb la missió marista. Coordinar les propostes formatives en l'àmbit dels educadors maristes (educació, pastoral, social, etc.). Sistematitzar la proposta formativa del SOM adreçada als educadors/es, de les obres educatives, el personal d'administració i servei i dels serveis centrals. Integrar la proposta formativa local dins del Pla General de Formació, donant-hi suport i facilitant recursos. Possibilitar la incorporació reeixida de noves persones a les obres educatives i als serveis centrals del SOM. Facilitar la formació continuada i especialitzada. Establir sistemes d'avaluació i millora dels processos formatius.

Ets convidat a viure-ho! Ets convidada a viure-ho! Educadors Escoles Educadors Obres socials Personal administració i serveis (PAS) Tots

El Pla General de Formació, en les seves posteriors concrecions, contempla els següents àmbits: Identitat vocacional, identitat i estil Marista. evangelització i educació, protagonistes i agents de canvi, competència i preparació professional, sensibilització enfront dels reptes, capacitat d'animació i treball en xarxa.

Pla general de formaació 08-13  

Formació d’acollida Formació inicial Formació continuada Formació d’acollida Formació inicial Formació continuada Punt de trobada 10-15 anys...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you