Page 54

Espai clínic: Treball i emocions en el grup

Ana Miniéri Palau

diferents situacions grupals i augmenta la consciència de la pròpia incidència i participació respecte a la resta de membres. He utilitzat aquesta breu introducció sobre els grups de sensibilització per mostrar el gran contrast entre aquests i Espai Clínic en quant a objectius i funcionament del grup. Ja hem dit com en aquest últim s’ignora qualsevol referència als moviments emocionals que es produeixen en el seu interior. Alhora que no existeix cap figura que s’institueixi com a líder, amb intervencions que tinguin la missió de mostrar i comprendre l’emergència de conflictes emocionals que poden fer malbé la dinàmica i cohesió del grup, en pro de facilitar la seva resolució. Espai Clínic està organitzat com a grup democràtic, sense rols externs definits prèviament i sense jerarquia entre els seus membres o, si es prefereix, una jerarquia espontània i canviant en funció de la dinàmica de cada reunió. L’organització externa, preestablerta i necessàriament consensuada entre totes, es refereix fonamentalment a la constitució d’un enquadrament estable en quant a l’espai físic on es realitza la reunió, la freqüència de les sessions, la duració de cada trobada grupal i la tasca a realitzar. La qüestió de l’organització interna o estructura del grup és més complexa d’abordar quan no està especificada de forma manifesta entre els membres, ni en quant als procediments ni en quant als objectius. Està molt relacionada amb la cultura del grup i el seu procés d’homogeneïtzació, que ja hem explicat anteriorment. La base de l’organització interna d’Espai Clínic és considerar-lo com un grup democràtic per part de tots els seus membres, en el qual no es defineix per endavant el rol o lloc de cada integrant en el grup i en conseqüència no existiria cap tipus de jerarquia establerta de manera rígida o estàtica. Per això, les interaccions internes i les funcions de cada component són canviants, es van dinamitzant sessió a sessió. La capacitat dels membres d’anar assumint aquesta flexibilitat i diversitat en l’assumpció dels rols sense sentirse amenaçats en la seva identitat, podria considerar-se com un criteri de salut i maduresa del grup, i també dels individus que el conformen. Alhora que l’estructura del grup va mostrant-se com un ferm continent que

54

Revista Digital de Psicoteràpia Psicoanalítica de l'ACPP | Núm 6 2018

Profile for Secretaria de l'ACPP

Revista digital ACPP - núm 6 - any 2018  

Revista digital ACPP - núm 6 - any 2018  

Advertisement