Uw tandvlees krijgt een score

Page 1

in

ki jk

ex em

Over het screenen op tandvleesproblemen

pl aa r

Uwtandvlees tandvlees krijgt Uw een score krijgt een cijfer


Een gezonde mond met gezond tandvlees

pl aa r

Het gebit vormt een belangrijk onderdeel van ons lichaam. Het speelt een grote rol bij kauwen, spreken en levert een positieve bijdrage aan ons uiterlijk. Dat uw tanden en kiezen gezond zijn is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de gezondheid van het tandvlees.

ex em

Gezond tandvlees geeft de lach een gezonde en frisse uitstraling. Als uw tandvlees gezond is heeft het een mooie roze kleur, ligt het strak om de tanden heen en houdt het, net als de huid, ziekteverwekkers tegen. De grootste bedreiging voor de gezondheid van het tandvlees zijn bacteriën die zich in de tandplak bevinden. Tandplak is het kleverige witte laagje dat zich dagelijks op de tanden vormt. Langdurige aanwezigheid van tandplak langs de tandvleesrand kan een tandvleesontsteking veroorzaken. Ontstoken tandvlees kan op den duur leiden tot afbraak van het onderliggende kaakbot, waardoor tanden en kiezen los kunnen gaan staan. Dit ontstekingsproces heet parodontitis. Aan de buitenkant is niet altijd te zien of tandvlees gezond of ontstoken is. Ook doet tandvleesontsteking meestal geen pijn. Daarom wordt uw tandvlees in ieder geval éénmaal per jaar tijdens het periodiek mondonderzoek gescreend. Deze screening heet PPS (Periodiek Parodontaal Screenen). Dit is een methode om op een vlotte manier een globale indruk van de conditie van het tandvlees te krijgen.

ki jk

Bij de screening wordt de diepte van de smalle ruimte tussen het tandvlees en de tand of kies opgemeten. We noemen deze ruimte de pocket. De meting gebeurt met een speciaal instrument, de pocketsonde. Hoe dieper de pocket, hoe ernstiger de gevolgen van ontsteking en botafbraak.

in

Tandwortel

Kaakbot

Botafbraak

Gezond tandvlees

Tandglazuur

Ontstoken tandvlees Tandplak

Pocketsonde in de pocket

Tandsteen


Periodiek Parodontaal Screenen (PPS)

pl aa r

Rondom alle tanden en kiezen wordt de diepte van de pockets gemeten. Voor het overzicht wordt uw gebit verdeeld in vier gebieden (zie schema op de volgende bladzijde) en per gebied wordt een score 1,2 of 3 gegeven. De PPS-score geeft richting aan de mogelijke vervolgstappen en eventuele behandeling. Om te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, neemt de mondzorgverlener naast de PPS-score ook aanvullende factoren in overweging. Voorbeelden hiervan zijn de hoeveelheid tandplak, aanwezigheid van tandsteen, bloedingsneiging van het tandvlees, de algemene lichamelijke gezondheid en gezondheidsgedrag. In overleg zal een behandeltraject worden gekozen dat het beste bij uw situatie past.

Er zijn pockets van 4-5 mm aanwezig. De behandeling richt zich hierbij in eerste instantie op preventie. Het resultaat daarvan wordt bij de vervolgbehandelingen beoordeeld. Wanneer de conditie van het tandvlees ondanks alle inspanningen onvoldoende verbetering laat zien, is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Op basis daarvan wordt een diagnose gesteld en worden de behandelmogelijkheden met u besproken. In sommige gevallen is het verstandiger om direct met dit uitgebreidere onderzoek te starten.

ki jk

PPS 2

Er zijn geen pockets dieper dan 3 mm. Er is geen behandeling noodzakelijk, behalve als de bloedingsneiging van het tandvlees te hoog is en/of als de mondhygiĂŤne nog aandacht vraagt. De behandeling richt zich dan op preventie. U zult begeleid worden in het optimaliseren van uw dagelijkse mondverzorging en indien nodig wordt uw gebit professioneel gereinigd.

ex em

PPS 1

in

PPS 3

Er zijn pockets van 6 mm of dieper gemeten. Er is dan een uitgebreid onderzoek van het tandvlees nodig om een volledig beeld te krijgen van de ernst en omvang van de tandvleesontsteking. Hiervoor zijn vaak ook rÜntgenfoto’s nodig waarop het niveau van het kaakbot goed beoordeeld kan worden. Op basis van dit uitgebreide onderzoek wordt de diagnose gesteld en worden de behandelmogelijkheden met u besproken.


PPS

Uw score

Rechts

Links

Boven Onder

pl aa r

De basis voor een gezonde mond met gezond tandvlees is een goede dagelijkse mondverzorging. Het basisadvies is om tweemaal per dag te poetsen met een fluoride tandpasta. Zonodig kan dit op advies van uw mondzorgverlener worden aangevuld met het eenmaal per dag reinigen van de ruimtes tussen de tanden en kiezen. Zo kunt u de tandplak, waar de schadelijke bacteriën in zitten, zorgvuldig verwijderen.

ex em

Als er sprake is van tandvleesontsteking zijn vaak specifieke adviezen over de mondverzorging en een professionele gebitsreiniging nodig. Als door de ontsteking ook het kaakbot is aangetast zal een intensievere behandeling noodzakelijk zijn. Een mondspoelmiddel of antibiotica zijn geen vervanging voor de dagelijkse mondverzorging en professionele gebitsreiniging.

Voor de behandeling van ernstige tandvleesontstekingen wordt een internationaal vastgesteld protocol gehanteerd. Over de details van dit protocol en de daaraan verbonden kosten kan uw behandelaar u verder informeren. In geval van parodontitis vraagt de behandeling meer tijd en brengt daardoor hogere kosten met zich mee.

ki jk

Daarna zal er langdurige professionele ondersteuning (nazorg) nodig zijn. Bij gevorderde parodontitis kan uw mondzorgverlener u verwijzen naar een tandvleesspecialist (Parodontoloog NVvP).

Deze folder geeft meer informatie over de betekenis van de PPS-score. Bent u geïnteresseerd in een uitgebreide toelichting over tandvleesproblemen? Vraag dan uw behandelaar naar de NVvP brochure ‘Parodontitis’.

in

Uw tandvlees krijgt een score is een uitgave van BV Diensten Nederlandse Vereniging voor Parodontologie Secretariaat: Molenweg 4, 9967 TG Eenrum E-mailadres: info@bvdienstennvvp.org Tekst en samenstelling: Marieke Smits, Sokratis Katsamakis en Fridus van der Weijden

Illustraties: Leszek Sczaniecki ISBN/EAN nummer: 978-90-818530-7-1 Bestellen van brochures kan via de website: www.nvvp.org/diensten/webshop © 2021, 1e druk

Vormgeving: Peetzen (www.peetzen.com) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale scan of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en uitgever.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.