Page 1

EN TIDSKRIFT FRÅN SECO NR 2 2012

”Produkten var precis vad vi ville ha.”

BILINDUSTRIN är föremål för en strikt utsläppslagstiftning. Att minska fordonsvikten är ett sätt att bemöta dessa utmaningar .

Fordonsmaterial som minskar vikten


VINJETT XXXXX SÅ FUNGERAR SQUARE 6-04™

RÄTT STORLEK

Nosradie

SQUARE 6-04 är en ny familj secofräsar

4 mm

som tar ”sexeggsproduktiviteten” från den större Square 6-08 ända ner till diameterområdet 20 mm. Square 6-04 finns med diametrar mellan 20 och 63 mm. Fräsarna som har mellan två och tio skärlägen har triangulära vändskär med tre eggar på varje sida och ger ökad produktivitet och längre livslängd.

Fräsning och dykfräsning: Skärdjup max 4 mm

TEXT: Åke R Malm FOTO: Seco

Genomgående kylkanaler

Stark centerlockskruv

3,97 mm Stark, mycket positiv geometri, tjocklek 3,97 mm 90° ställvinkel Belagd och härdad fräskropp

Två olika tanddelningar

Stor planfas rε 04 = 0,8 mm rε 08 = 0,4 mm

(

Användning: Allmän bearbetning, till exempel motorblock inom fordonsindustrin.

)

3×2 skäreggar (totalt 6 eggar)

WWW.SECOTOOLS.COM/SQUARE6 Produkttillgänglighet: NU Beställnings- och tekniska data: MN Update 2012

EDGE är Seco Tools kundtidning och publiceras på 25 språk över hela världen. Seco Tools AB Marknadsavdelningen, 737 82 Fagersta, Sweden. Telefon +46 223-400 00 Fax +46 223-718 60 Internet www.secotools.com Utgivare Hans Hellgren E-post hans.hellgren@secotools.com Vinnare av Svenska Designpriset 2011

Chefredaktör Jennifer Hilliard E-post jennifer.hilliard@ secotools.com Redaktionell produktion och layout Appelberg Publishing Group Projektledare Anders Nordner Art directors Cecilia Farkas, Johan Nohr Tryck Elanders Omslagsfoto Peugeot

Utgivaren Seco Tools AB har upphovsrätten till materialet i denna publikation. Artiklar får kopieras kostnadsfritt under förutsättning att hänvisning görs till Edge och att redaktören meddelas. Varumärken och märkesnamn som används i publikationen är skyddade enligt lag.


INNEHÅLL LEDARE nr 2 2012

06

I Indien tar Volvo Eicher Commercial Vehicles (VECV) hjälp av ett nytt verktygsprogram för att öka produktiviteten.

GASEN I BOTTEN I DET HÄR NUMRET tar vi en närmare titt på några

04 10 14 18 19 23 24

MATERIAL: FORDONSINDUSTRIN

Materialexperten Olivier Delcourt från Peugeot SA R&D förklarar processen med att göra bilarna lättare.

ANVÄNDNING: FRÄSNING

För österrikiska Miba, som tillverkar lager till motorer, var Secos prototyp den idealiska skivfräsen. PORTRÄTTET: DON GRAHAM

Secos USA-baserade Education and Technical Services Manager brinner för presentationer och dess format.

snabbt växande trender inom fordonsbranschen. Bristen på naturresurser, miljöproblemen och oljepriset sätter press på tillverkarna, vilket gör att lätta, högeffektiva material som tidigare var reserverade för flyg- och rymdindustrin nu sprider sig till bilbranschen. Den snabba utvecklingen ökar även pressen på Seco. Vi vill behålla konkurrenskraften och ligga steget före, tillsammans med våra kunder. Som alltid är det viktigt att välja rätt verktyg. På sidorna 6–12 hittar du två exempel på standardverktyg som ger drastiskt ökad produktivitet. Volvo Eicher Commercial Vehicles i Indien ökade sin produktivitet med 20 procent på mindre än ett år, medan österrikiska Miba, tillverkare av lager till motorer, valde ett verktyg som arbetar 40 procent snabbare än sin föregångare. Vi vill också lyfta fram vår egen webbplats för fordonsindustrin. Detta är den tredje i en serie webbplatser där vi informerar om material- och bearbetningstrender inom olika branscher. Håll dig uppdaterad. hans hellgren senior vice president, försäljning och marknadsföring edge@secotools.com

FRAMTIDSUTSIKTER: SPINDELTRENDER

Fischer AG:s Roman Rudolf pekar ut de fem största trenderna för höghastighetsspindlar.

INDUSTRI: OLJA OCH GAS

En legotillverkare byter ut sin spadborr mot en modulär lösning.

PÅ JOBBET: RUSS ATKINSON

Den amerikanska fordonssektorns ekonomiska uppsving är goda nyheter för VD:n på Ellison Technologies. INBLICK: GJUTJÄRN

När det gäller bearbetning av grått gjutjärn finns det mycket mer att säga än vad man kan tro. FÖRSLAG? Har du förslag på artiklar till Edge? Skicka dem till edge@secotools.com.

edge [2·2012]

3


GÅ NER I

VIKT Peugeots FoU-team undersöker lättare högprestandamaterial. TEXT Anna McQueen FOTON Peugeot

KOMPOSITER Ett annat område som undersöks är kompositer, men här kan kostnaderna utgöra ett hinder. – Förutom att kolfiber är mycket dyrt är det inte särskilt lämpat för de tillverkningsmetoder som används för bilar, säger Delcourt. Ändå undersöker alla tillverkare möjligheterna att använda kompositer i både kaross och mekaniska delar, och PSA letar just nu efter samarbetspartners inom flyg- och rymdindustrin för att kunna ta del av deras erfarenheter.

DIAMANTLIKNANDE BELÄGGNINGAR Delcourts team undersöker också metoder för att minska friktionen i motorer genom att arbeta med högeffektiva beläggningar som minskar slitaget. – Vi har börjat använda diamantliknande kolbeläggningar på vissa delar, till exempel de nya trecylindriga motorerna för nya 208. Det fungerar mycket bra, men är dyrt, tillägger han.

PLASTDELAR – Vi undersöker också möjligheterna att använda mer plast i bland annat mekaniska delar, eftersom plast är lättare, förklarar Delcourt. – Vi har nyligen bytt ut några av oljebehållarna i stål mot modeller i plast, vilket gjort att vi kunnat minska fordonsvikten med ytterligare ett kilo.

MINSKAD TJOCKLEK I de fall där stål fortfarande används, lägger PSA ner mycket arbete på att förbättra kvaliteten på stålet. – Ju effektivare stålet är desto mindre behöver vi använda av det, och om vi lyckas minska tjockleken på stålplåtarna med 10 procent kan vi spara 5 kg i vikt, säger Delcourt.


PÅ KORT SIKT ÄR UTMANINGEN för dagens biltillverkare i Europa enkel. Statistiken visar att 2020 kommer fortfarande över 90 procent av fordonen på våra vägar att drivas av fossila bränslen. Ingenjörerna letar därför efter innovativa metoder för att minska koldioxidutsläppen i dessa bilar genom att öka motoreffektiviteten, förbättra aerodynamiken och minska fordonens vikt. Det finns dock många fler faktorer som Peugeot SA (PSA) måste ha i åtanke när de utvecklar nya material för att uppfylla lagstiftningen för koldioxidutsläpp. – Vi har inte bara EU:s REACHregelverk om kemiska ämnen att rätta oss efter för att skydda människors hälsa och miljön. Vi måste dessutom förvalta jordens resurser och råmaterial på ett sätt som inte strider mot geopolitiska intressen,– säger Olivier Delcourt, materialexpert vid PSA R&D. – Dessutom behöver vi ha lokal försörjning för våra produktionsanläggningar över hela världen och vi måste hela tiden hålla ner kostnaderna och samtidigt ha en bestämd plan för att arbeta mer miljömedvetet, vilket i sig medför vissa andra krav. – Det är ett ständigt kompromissande mellan olika material, förklarar han.

1 g CO2 = 10 kg bil

Verktygstillverkarna måste tillgodose kraven på tekniska förändringar inom fordonstillverkningen. De måste anpassa sig och ta fram lösningar för att hantera nya – Det blir en gigantisk högeffektiva stål-, aluminiumutmaning med tanke och kompositmaterial för att på att varje grams behålla sin konkurrenskraft. koldioxidminskning – För oss är det oerhört kräver att bilens vikt viktigt att hålla uppe minskas med 10 kg, Olivier Delcourt, och bilarna blir större materialexpert vid produktionstakten eller – ännu och större, säger Peugeot SA R&D. hellre – öka den, säger Delcourt. Olivier Delcourt, – I detta sammanhang kommer materialexpert vid företag som Seco Tools att spela Peugeot SA (PSA) en nyckelroll och hjälpa oss att hålla eller reducera R&D. – Sedan cykeltiderna, förklarar han. – De kommer också att 1990-talet har PSA:s ha en avgörande roll i att minska slitaget, eftersom bilar ökat i vikt med detaljernas ytor förväntas vara ännu bättre än i genomsnitt 15 kg per år. Detta beror tidigare. Vi behöver högkvalitativa, spegelblanka på konsumenternas ytor för att minska friktionen – vi behöver deras krav på fler expertkunskaper. säkerhetsfunktioner och bättre utrustning, förklarar han.

2008

154 g

2015

Tillåtet koldioxidutsläpp per kilometer tidigare och i framtiden

130 g 2020

95 g

65 %

65 % STÅL Vanligtvis utgörs 65 procent av en PSA-bils vikt av stål. Det är det vanligaste materialet i både kaross och mekaniska delar. – Vi på PSA försöker minska fordonsvikten genom att öka andelen aluminium,

både för stora delar som topplock

men också i hjulupphängning och kaross, förklarar Delcourt. – Det finns andra tillverkare som redan använder aluminium i sina mest exklusiva fordon, men det är dyrare och inte lika effektivt som stål.


Ă…r 2011 tillverkade Volvo Eicher Commercial Vehicles i Pithampur, Indien, 3 900 bussar och lastbilar i mĂĽnaden. Nu ligger denna siffra pĂĽ 4 750.


I NDU STRI FO R DON

Den indiska fordonstillverkaren Volvo Eicher Commercial Vehicles Ltd har lyckats öka sin produktivitet med 20 procent på bara ett år – utan några stora kapitalinvesteringar. TEXT: Paranjoy Guha Thakurta och Bisheshwar Mishra FOTO: Manpreet Romana

V.S. Tomar, Deputy General Manager vid VECV, valde Seco Tools mot bakgrund av strikta kvalitetskriterier.

edge [2·2012]

7


”Vi funderar nu på att använda Secos verktyg i produktionslinjen för cylinderblock.”

I SLUTET AV 2010 fick Seco veta att Volvo Eicher Commercial Vehicles Limited (VECV), en av Indiens största tillverkare av kommersiella fordon, ville öka effektiviteten vid anläggningen i Pithampur i centrala Indien, utan att för den skull göra några stora förändringar i maskinpark och fasta inventarier. Detta var ett perfekt tillfälle för Seco att visa på effektiviteten i företagets kundanpassade verktyg och tekniklösningar. – Att börja anlita en ny leverantör är alltid en utmaning, säger V.S. Tomar, Deputy General Manager, VECV. – Seco var villiga att godta våra strikta villkor, vilket gjorde att vi fick förtroende för företagets kompetens. VECV accepterade Secos förslag mot bakgrund av strikta, ej förhandlingsbara kvalitetskrav. I januari 2011 levererade Seco fyra verktygsuppsättningar till VECV för testkörning. – Vi kunde erbjuda VECV kompletta tekniklösningar i form av expertkunskaper och kundanpassade verktyg som överträffade våra standardprodukter, säger Secos Chirag Shah, regional säljchef – Central India. VECV:s maskiner hade kapacitet för högre skärdata, men verktygen som företaget hade använt var otillräckliga. De nya brotscharna och borrarna från Seco hjälpte VECV att öka produktionen, och Secos brotschlösning gav bra ytor efter bearbetningen. Seco lovade att VECV skulle kunna minska sin genomloppstid från 11,87 minuter till 6,23 minuter genom att installera 18 verktyg. – Genomloppstiden reducerades till 6,24 minuter, vilket var 1 sekund från målet, men VECV:s chefer var mer än nöjda, säger V.S. Kulkarni,

8 edge [2·2012]

Stillahavsområdets regionala applikationsexpert på fordon, och tillägger att användandet av Secos verktyg och tjänster också har ökat livslängden för VECV:s utrustning. Med Secos hjälp lyckades VECV öka anläggningens buss- och lastbilsproduktion från ett genomsnitt på 3900 till 4750 enheter per månad, vilket motsvarar en ökning på mer än 20 procent, på ett år. – Vi funderar nu på att börja använda Secos verktyg i produktionslinjen för tillverkning av cylinderblock, säger Tomar, och tillägger att hans företag bygger långsiktiga relationer med sina leverantörer och partner. Det är goda nyheter för Seco eftersom VECV har för avsikt att fördubbla den nuvarande produktionskapaciteten vid Pithampur från nuvarande årsproduktion på 50 000 bussar och lastbilar till 100 000 år 2015. Om marknadsvillkoren fortsätter att vara gynnsamma kan produktionskapaciteten efter ytterligare fem år komma att fördubblas igen.

Seco har på det hela taget uppfyllt våra förväntningar. V.S. Tomar, Deputy General Manager, VECV.


Förutom att användandet av Secos verktyg och tjänster resulterat i högre kvalitet har också livslängden för VECV:s utrustning ökat.

18 verktyg totalt Komponent/topplock Bearbetningen av ett topplock vid Volvo Eicher Commercial Vehicles omfattar 18 verktyg, av vilka 8 är standardverktyg. Standardverktygen omfattar borrar, försänkare, fasverktyg och en tapp. Specialverktygen omfattar borrar,

brotschar, pinnfräsar och ett verktyg för fjäderhus. Med hjälp av de nya verktygen från Seco lyckades VECV reducera bearbetningstiden för ett topplock från 11,87 minuter till 6,24 minuter.

Volvo i Indien

VECV:s nya motorfabrik invigdes 2012.

Volvo Eicher Commercial Vehicles Limited (VECV), ett 50/50-ägt samriskbolag mellan Volvo och indiska Eicher Motors Limited, startade i juli 2008. VECV är i nuläget Indiens största tillverkare av kommersiella fordon och har en årsomsättning på cirka 50 miljarder indiska rupier (cirka en miljard USD). Samriskbolaget har sitt

huvudkontor i Pithampur, där den första Eicherlastbilen byggdes för 25 år sedan. Samhället ligger 21 km från staden Indore i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. VECV tillverkar olika typer av fordon, från lyxbilar till bussar som i Indien fått stort genomslag som skolbussar. Vissa delstater, exempelvis den i Andhra Pradesh,

har börjat köpa in hela partier av Volvobussar, och på olika gruvorter i Indien används fler än 100 Volvofordon. År 2010 tillkännagav VECV att 2,9 miljarder indiska rupier skulle investeras i anläggningen i Pithampur för produktion och slutmontering av Volvokoncernens nya globala VE Powertrain. Anläggningen invigdes i februari 2012. edge [2·2012]

9


ANVÄ N DN I N G FRÄSNING

STANDARD Miba som tillverkar lager till motorer ville ha ett standardverktyg och inte ett specialverktyg till sin fräsoperation. TEXT Lois Hoyal FOTO Werner de Krug

335.25 – skivfräs för större skärbredder Skivfräsen 335.25 har: Frässkär med optimerad geometri som minskar skärkrafter och bullernivån En stark och pålitlig infästning av skären Skär med hörnradier från 0,8 till 6 mm Fyra skäreggar, vilket minskar kostnaden per detalj Skärgeometrier och skärsorter för alla material Fasta skärlägen med integrerad kylning eller justerbara skärlägen för maximal flexibilitet

WWW.SECOTOOLS.COM/335_25


K Secos lösning är ekonomisk eftersom fräsen har utbytbara standardskär med fyra skäreggar.

UNDANPASSAD BETYDER INTE alltid bättre –

åtminstone inte när det gäller motorlager. Österrikiska Miba Bearing Group (tillverkare av lager till motorer) hade länge velat byta ut den hemmagjorda skivfräsen mot standardverktyg som kunde användas vid finfräsning av glidlager. När Miba kontaktade Seco var tidpunkten helt perfekt: Seco höll på att utveckla ett idealiskt verktyg som kunde ge Miba högre produktivitet, lägre kostnader och förenklad verktygshantering. – Mibas problem var att de letade efter ett standardverktyg – ett verktyg som kunde beställas och levereras från en dag till en annan. Inte ett specialanpassat verktyg med några veckors leveranstid, säger Johann Pichler, försäljningsansvarig vid Seco. – Vår prototyp passade perfekt. Secos nya skivfräs, 335.25, levereras med XNHQ-skär och kan användas vid spårfräsning och alla typer av operationer där det är trångt om utrymme. Secos produktchef Benjamin Michelet säger att verktyget är avsett att användas inom flera olika branscher, däribland verkstäder med blandad tillverkning, flyg- och rymdindustrin, kraftproduktion, fordon, olja och gas. Innan skivfräsen lanserades på våren 2012 testades den vid Mibas dotterbolag i Laakirchen, Österrike. Fräsen användes till att fräsa oljespår på lager till två stora tvåtaktsmotorer som skulle användas inom bland annat marin- och energisektorn. Testresultatet var positivt: Grov- och finbearbetningen gick tre gånger snabbare med ett verktyg (i stället för två), ytan i botten på spåret blev fin (nödvändigt för den här typen av arbetsstycke); skärprocessen var tyst och mjuk, och det viktigaste av allt – Miba kunde använda en standardskivfräs. – Vi var på jakt efter en bättre och snabbare lösning och ett verktyg med hårdmetallskär. Produkten var precis vad vi letade efter. Den var snabb och effektiv

edge [2·2012]

11


ANVÄ N DN I N G FRÄSNING

och gav den ytkvalitet som krävdes, säger Mibas Martin Rumpelmayr. Secos lösning har också visat sig vara ekonomiskt fördelaktig för Miba eftersom fräsen har utbytbara standardskär med fyra skäreggar. Det verktyg som företaget använde tidigare hade lödda skär, vilket betydde att man var tvungen att renovera verktyget varje gång skäreggarna var slut. – 335.25-skäret har fyra eggar vilket minskar kostnaderna, dessutom finns en komplett uppsättning hörnradier i standardprogrammet, vilket minskar behovet av special, förklarar Secos Michelet. – Verktyget är 40 procent snabbare – och som av en händelse har produktionskostnaderna också minskat med 40 procent – och nu har vi dessutom mycket större kapacitet eftersom vi endast har en fräs och inte två, tillägger Rumpelmayr. Den nya skivfräsen 335.25 har ett komplett program av skärgeometrier, hörnradier och hårdmetallsorter och fungerar i alla typer av användningsområden och industrisegment. – Den nya lättskärande geometrin tillåter högre avverkningshastighet även under instabila och svåra omständigheter, säger Michelet. Skären har en inbyggd planfas som ger en fin ytfinish och eliminerar behovet av extra finbearbetning. Verktyget kan beställas med fast bredd och integrerade kylhål eller med justerbar bredd för maximal flexibilitet. På fräskroppen finns en nickelbeläggning som ger verktyget bättre livslängd.

12 edge [2·2012]

Det österrikiska företaget Miba letade efter ett standardverktyg. Secos skivfräs 335.25 var perfekt, enligt Martin Rumpelmayr.

... nu har vi större kapacitet eftersom vi bara har en fräs, inte två.” Martin Rumpelmayr

Miba AG Kunder: Internationella motor- och fordonsindustrier Anställda: 3 900 anställda över hela världen, varav 1 900 i Österrike Huvudkontor: Laakirchen, i delstaten Oberösterreich Produktionsanläggningar: I Österrike, Slovakien, Storbritannien, USA, Kina, Brasilien och Indien Divisioner: Innefattar Miba Sinter Group (komponenter till motorer, växellådor och stötdämpare för personbilar), Miba Bearing Group (kåpor, bussningar och tryckbrickor), Miba Friction Group (friktionsbelägg för bromsar och kopplingar), New Technologies Group (kraftelektroniska komponenter och specialmaskiner) och Miba Coating Group (mycket specialiserade ytbeläggningar)


FIXA

KYLAN

HÅL L BAR H ET

Secos brotschcenter La Tour du Pin utarbetade ett smart, enkelt system för temperaturstyrning. TEXT: Anna McQueen BILD: Robert Hagström

SECOS BROTSCHCENTER i La Tour du Pin

i sydöstra Frankrike har kunder från i huvudsak fordons-, flyg och rymdindustrin, men levererar också delar till övrig vekstadsindustri. Som en del av företagets pågående arbete med att minimera miljöpåverkan har brotschcentret nyligen lanserat ett mycket enkelt system för att återvinna värme, i syfte att förbättra temperaturstyrningen i slip- och skärpningsverkstaden. – Tidigare hade vi stora problem med temperaturstyrningen, förklarar Christophe Guigard, Quality Health Environment & Security Manager. – För att kunna säkerställa precisionen vid bearbetningen måste arbetstemperaturen vara mellan 20 °C och 22 °C. Vintertid är det ibland för kallt, och på somrarna gör motorerna som vi använder i verkstaden, i kombination

Då: 11 graders skillnad Nu: Endast två grader

20–22 °C Perfekt temperatur för precisionsbearbetning.

med utetemperaturerna på upp till 35 °C, att det ibland är för varmt. Vi var tvungna att förlägga vår precisionsbearbetning till särskilda tidpunkter på dagen då temperaturen var den rätta. Våra kvalitetskontroller måste göras i samma temperatur som när delarna bearbetas, så det är mycket viktigt för oss att kunna hålla temperaturen konstant. Centret investerade i ny takisolering och ett luftkonditioneringssystem. Sedan fick underhållstekniker Laurent Rabatel en idé. Genom att fästa en mantel med en enkel klaff runt ventiliationsröret kunde man återanvända en del av värmen som motorerna i verkstaden alstrade, för att värma upp verkstaden på vintern och evakuera hettan under sommarmånaderna. Detta visade sig vara en smart, manuell lösning för att styra temperaturen. Innan åtgärden vidtogs var det under sommaren bara en grad kallare i verkstaden än utomhus. Tack vare de nya åtgärderna kan skillnaden nu vara upp till 11 °C. – Effekterna i termer av noggrannhet är bara några få tusentals millimeter, men vi måste ha en konstant temperatur för att kunna garantera precisionen i våra delar, säger Guigard. – Nu när vi har isolerat taket, skaffat luftkonditionering och infört det här enkla systemet för värmeåtervinning kan vi hantera våra processer på ett bättre sätt. Nu kan vi tillverka precisionsdelar hela dagen och göra kvalitetskontroller där vi vet att alla avläsningar blir exakta.

edge [2·2012]

13


PORTRÄTTET: D O N G RA H A M

Med presentation som specialitet Don Graham och hans instruktörer har gjort stor succé med sina föreläsningar som syftar till att sprida kunskaper och tips kring produkter och bearbetningslösningar. TEXT: Dwight Cendrowski FOTON: David Lewinsky

ÄR DON GRAHAM inte håller en presentation inför en grupp åhörare vid Seco NAFTA:s huvudkontor i Troy, Michigan, USA, återfinns han vanligtvis på en traktor ute på sin farm eller arbetar med att sätta fast kranar på några av cirka 300 träd som tappas på lönnsav. – Vi tillverkar vanligtvis över 200 liter lönnsirap varje år. Sedan häller vi sirapen på flaskor, ger bort en del och säljer en del under namnet Graham Family Farm, säger den energiske chefen för Education and Technical Services för Seco USA. Don Grahams uppväxt på en farm i västra Michigan har givit honom en livslång kärlek till jordbrukslivet. Han odlar fortfarande vete, havre och andra grödor på den 65 hektar stora farmen. I det lilla lantliga skolhuset som bestod av endast ett rum grundlades Grahams kärlek till vetenskapen. Graham studerade vidare och tog så småningom examen i fysik och metallurgi. Han inledde sin yrkesbana vid General Electric och ansvarade sedan för avdelningen för materialutveckling vid Seco (USA). När Graham senare flyttade över till

N

14 edge [2·2012]

marknadsföringsavdelningen utmärkte han sig genom sin tekniska bakgrund och goda kommunikationsförmåga, och 2008 ombads han grunda en ny Seco-division – Education and Technical Services. Divisionen består av en grupp på fem personer som huvudsakligen arbetar med utbildning, men också med att analysera och testa nya produkter. – När vi utbildar våra anställda i säljteknik försöker vi få dem att höja blicken, säger Graham. – De känner till maskinerna och verktygen, men vi vill få dem att inse att de kan bli bättre på att sälja eller utveckla genom att förbättra sin kunskapsbas. Genom en kombination av teoretisk och praktisk utbildning erbjuder Graham och hans instruktörer tredagarskurser i skärande bearbetning, problemanalys och felsökning – alltid med syftet att förbättra elevernas förmåga till observation. Education and Technical Services är inte bara för Secos anställda. Gruppen håller ibland utbildningar för företagets distributörer och kunder och till och med för högskoleelever. Till sitt förfogande har utbildningsteamet åtta klassrum, en toppmodern föreläsningssal med 70 platser och ett rymligt tekniskt center för praktisk utbildning. – Vi använder ofta Sokratesmetoden som går ut på att lära ut genom att ställa frågor och leda eleverna i rätt riktning så att de kan lära sig saker på egen hand. Graham är av den bestämda åsikten att kunderna behöver få information om hur de kan välja den bästa och framväxande tekniken. Den utbildning han erbjuder hjälper dem att öka produktiviteten, behålla sin konkurrenskraft och lyckas på den globala marknaden.


SINNE FÖR METALLER

Don Graham grundade Secos USA-baserade division för Education and Technical Services till stöd för anställda, distributörer och kunder.

Namn: Don Graham Ålder: 59 Bakgrund: • Utbildad vid Michigan Technological University med examina i fysik och metallurgi • Började arbeta 1975, arbetade då vid GE:s forsknings- och utvecklingscenter med kärnreaktorapplikationer och med att utveckla legeringar för jetmotorer • Utvecklade nya beläggningar och substrat vid Seco och blev sedan ansvarig för materialutvecklingsgruppen vid NAFTA:s FoU-avdelning • Sadlade om till marknadsföring och valdes år 2008 ut till att bygga upp en avdelning för utbildning och tekniska tjänster (Education and Technical Services) Intressen: Jordbruk och att framställa lönnsirap

”När vi utbildar vår säljpersonal försöker vi få dem att höja blicken.” Don Graham

edge [2·2012]

15


PORTRÄTTET: D O N G RA H A M

Graham skrattar när han reflekterar över sitt nuvarande jobb som utbildare och presentatör. – Om någon hade sagt till mig när jag gick på college att jag skulle stå framför stora åhörarskaror och undervisa skulle jag ha sagt ”Inte en chans”. I grund och botten är jag en inåtvänd person. Faktum är att när han gjorde ett personlighetstest på Seco klassades han som byggnadens mest introverta person. Trots det ger Graham ett tryggt, balanserat och effektivt intryck. Det beror till stor del på hårt arbete. Tidigare kunde Graham repetera sina presentationer mellan sju och nio gånger i ett tomt rum. I fråga om undervisningsmetoder är han till stor del självlärd. Han slukar litteratur i ämnet och hämtar inspiration från framstående talare, predikanter och till och med komiker. Det Graham lyssnar på är hur de styr sin publik, bygger upp en historia och modulerar röster och tonfall. Han studerar också forskningen på utbildningsområdet och hämtar kunskap från barnprogrammet Sesame Street: – Där hänvisade de till den så kallade Sticky Factor. Hur ser vi till att informationen ”fastnar” och hjälper åhörarna att ta in och komma ihåg saker som de hör? frågar Graham. – Jag försöker undervisa så att åhörarna kommer ihåg – med analogier, målande beskrivningar och illustrationer. För att hålla sig uppdaterad har Graham nära kontakt med FoUavdelningen på huvudkontoret i Sverige. Utbildningsprogrammets framgångar har lett till problem med överbokningar. Graham och hans medarbetare försöker minska problemet genom att

16 edge [2·2012]

Don Grahams tips för bättre presentationer: Övning ger färdighet. Precis som för alla ämnesområden krävs det övning. Öva framför din familj eller i ett tomt rum. Fundera på vad som motiverar åhörarna. Det kan vara att tjäna mer pengar eller att lära sig nya saker. Välj dina ord mot bakgrund av dessa behov. Se till att behålla åhörarnas uppmärksamhet och gör presentationen intressant. Om du inte är en gudabenådad talare, behåll då åhörarnas uppmärksamhet på andra sätt – kanske med en teckning, ett videoklipp eller skämtsamma kommentarer. skicka information via e-post och utarbeta tekniska verktyg i Excel och PowerPoint. – Behovet finns där. Människor törstar efter information, men vi har inte tillräckligt med folk för att åka överallt där vi behövs, säger han. Mellan 30 och 40 procent av Grahams tid går åt till att resa för att hålla utbildningar. Feedbacken från deltagarna har varit odelat positiv. De säger att Secos kurser vida överträffar konkurrenternas utbildningsprogram. En kund säger allt med bara några få ord: – Lärarnas kunskaper är enastående, och ändå talar de tydligt, precist och på en nivå som alla kan förstå. Den bästa kurs jag har gått på ... någonsin.


BILINFO

På Secos användarvänliga fordonssajt får kunderna all information de behöver på tre klick eller mindre.

TEXT: Cari Simmons FOTON: Istockphoto och Getty Images

SECOS NYA fordonssajt

innehåller information om de senaste trenderna inom fordonsindustrin. Här finns också process- och produktnyheter och praktiska exempel från det verkliga livet. På webbplatsen, som lanserades i januari 2012, finns också uppgifter om material, skärprocesser och olika aspekter av fordonstillverkning. Här finns interaktiva 3D-modeller av fordon som hjälper användarna att identifiera specifika komponenter och läsa om bästa tillämpningarna inom deras tillverkningsområde. Informationen på webbplatsen kommer från Secos globala nätverk av experter som

har ett nära samarbete med fordonstillverkare över hela världen. – Den viktigaste delen av webbplatsen är de interaktiva modellerna där kunderna kan välja en ingående del och se vilka bearbetningslösningar Seco erbjuder för delen i fråga, säger John Tindall, Global Manager Strategic Engineering Group, Seco Tools. – Användarna kan se simuleringar, videoklipp och rapporter om kostnadsbesparingar. Det är ett användbart hjälpmedel för kunder som vill hålla koll på de senaste trenderna och ligga i framkant av utvecklingen. SÅ HÄR LÅNGT har Secos fordonssajt fått väldigt positiv respons. – Kunder i USA har lämnat röstmeddelanden där de lovordat webbplatsen, säger Tindall. I Tyskland utsåg nyhetsbrevet maschine + werkzeug Secos fordonssajt till ”veckans webbplats”. Tindall rekommenderar alla att besöka och utforska sajten själva: – Prova den ... Du kommer att förvånas över vad du kan lära dig och vad Seco har att erbjuda.

Branschspecifikt Secos nya fordonssajt är den tredje i raden av webbplatser som riktar sig mot olika branschsegment. Förutom fordonssegmentet har Seco också byggt webbplatser som riktar sig mot flyg- och rymdindustrin och energibranschen. Nästa år planerar man att lansera en sajt för olje- och gasbranschen. www.secotools.com/automotive

edge [2·2012]

17


FRAMTIDSUTSIKTER GLOBALA TRENDER

TRENDER IN SPINDLES

I FRÅGA OM SPINDLAR

SPINDELTILLVERKAREN Fischer Precise säger att höghastighetsspindeln är ”själva hjärtat i maskinen”. Pga nya krav på maskiner måste hjärtat nu slå snabbare och säkrare. Edge har bett Fischer AG:s sälj- och supportchef Roman Rudolf berätta om de fem största trenderna inom spindeltillverkning. TEXT Rob Schoemaker ILLUSTRATION Istockphoto TEXT Michael Lawton BILD Johan Nohr & Istockphoto

1

Miniatyrisering

2

Precision ”Du kan inte få tillförlitliga resultat om du inte kan garantera tillförlitlig temperaturreglering, vilket betyder effektiva kylsystem. Precision betyder också att ytor blir perfekta redan första gången och inte behöver poleras eftersom spindeln inte ger några negativa effekter.”

4 18 edge [2·2012]

3

”Inom exempelvis elektronik- och halvledarbranschen, där små verktyg används, krävs rotationshastigheter på upp till flera hundra tusen varv/min. För att uppnå detta krävs det aerodynamiska eller aerostatiska, kontaktfria lager och ny motorteknik.”

Processkylning ”Nya material, t.ex. kolfiber, har lett till nya krav på kylmedel. Det kan krävas torr luft, MQL (Minimal Quantity Lubrication) eller riklig kylning genom verktyget. Alla dessa kylmedier måste kunna hanteras med en spindel för alla användningsområden.”

5

Övervakning

Kraft och vridmoment

”Huvudmålet är högre produktivitet, vilket innebär bättre kontroll av hela processen. Större kraft och högre hastighet kräver bättre övervakning. Du måste hela tiden ha en tydlig bild av spindelns skick. Konstant, dynamisk övervakning hjälper dig att optimera processerna.”

”Inom exempelvis flyg- och rymdindustrin måste fräsmaskinerna kunna avverka stora mängder material. Kompakta spindlar med hög hastighet, hög effekt och högt vridmoment kan exempelvis avverka upp till 15 kubikdecimeter aluminium per minut.”


INDU STRI OLJA OCH GAS

Bardons & Oliver Maskintillverkare, grundat 1891. 100 procent medarbetarägt sedan 2008. 120 anställda i två divisioner. 9 300 kvadratmeter stor, toppmodern anläggning i Solon, Ohio, USA.

BORRA STORT En modulbaserad borr hjälper den 121 år gamla verktygs- och legotillverkaren att nå framgång på 2000-talet. TEXT: Dwight Cendrowski FOTO: Getty Images


INDU ST R I OLJA OCH GAS

Bardons & Oliver Vision om precision Då Bardons & Oliver har stora krav på toleranser finns det luftkonditionering i fabriken så att temperaturen på sommaren kan hållas på 21–22 grader, då stål sväller och krymper när temperaturen varierar. För att kunna garantera kunderna maximal precision har företaget investerat i en avancerad koordinatmätmaskin (CMM). Denna extremt känsliga maskin använder 3D-programvara för att med mycket stor noggrannhet mäta geometriska karakteristika på ett arbetsstyckes yta. CMM är isolerad från resten av anläggningen och vilar på sex ben av solid granit mot ett vibrationsdämpande underlag.

20 edge [2·2012]

är ett 121 år gammalt företag som tillverkar precisionsverktyg och driver en medelstor verkstad för legotillverkning i Solon, Ohio, USA. – Vi utvecklar, konstruerar, tillverkar och monterar CNC-utrustning och vi erbjuder också bearbetningstjänster i vår division för legotillverkning, förklarar Ben Bailey, chef för affärsenheten för legotillverkning. Företagets produkter används inom ett flertal olika branscher, till exempel för olja och gas, gruvdrift, transporter, kraftöverföring, uppvärmning och kylning och i samband med rivning (maskiner för rivning av byggnader eller bilvägar). Sedan 2008 har Bardons & Oliver ovanligt nog varit ett till 100 procent medarbetarägt företag. – Från verkstadsgolvet och upp till högsta ledningen – alla har en andel i företaget, säger Bailey. Han pekar på den nya traversen över det precis färdigställda avgradningsområdet, som är det sista stoppet innan ett färdigt jobb lämnar fabriken. – Vi använder oss av lean-tillverkning och effektivt arbetsflöde, säger Bailey. – Och vi sätter stor vikt i att ha en ren och säker arbetsmiljö. – Här handlar allt om säkerhet, säkerhet och åter säkerhet. Branschen där Bardons & Oliver verkar präglas av hård konkurrens och är exponerad för upp- och nedgångarna i ekonomin. Lyckligtvis har affärerna pekat uppåt sedan 2010. Bailey förklarar att företagets legosida har specialiserat sig på stora komponenter och horisontell bearbetning. En stimulerad ekonomi har givit plats åt en växande tillverkningsindustri, faktiskt i så hög grad att Bailey upplever att det är svårt att hitta personal som är tillräckligt kvalificerad.


Secos borrlösning SD600 BESKRIVNING: Modulära borrhuvuden för stora och djupa hål DIAMETER: Upp till 160 mm för borrhuvudet SD601 EGENSKAPER: Starka fyrkantsskär, stödlister, HTS- och ABS-adaptrar och pilotborrkonstruktion FÖRDELAR: Bättre hålkvalitet, högre prestanda och lägre verktygskostnad

Bardons & Oliver bytte ut en spadborr mot en modulenhet från Seco, som i tester gav upp till sex gånger högre avverkningshastighet.

Seco är primär verktygsleverantör åt Bardons & Olivers bearbetningsverkstad och levererar upp till 75 procent av alla verktyg som används på verkstaden. Bailey lovordar Seco: – Verktygen fungerar väldigt bra. Servicen är oklanderlig. Det tar bara några minuter för oss att komma i kontakt med Seco på telefon, och de kan vara här hos oss inom en timme. DE TVÅ FÖRETAGEN undertecknade nyligen ett

partneravtal, där Bardons & Oliver fungerar som ett betatestställe och testar de senaste verktygen, för att sedan komma med feedback som Secos ingenjörer kan använda för att förbättra prestandan. Ett exempel på deras samarbete är det modulbaserade borrhuvudet SD601, som Seco sedan juli 2011 har levererat till Bardons & Olivers division för legotillverkning.

Bardons & Oliver använde 160 mm-borren förlängd till 749 mm och borrade till ett djup av 699 mm. De bästa resultaten uppnåddes vid varvtalet 212 varv/min och matningen 33 mm/min. Maskinen krävde ungefär 32 kW. Materialet liknade Secos materialgrupp nummer 5.

Divisionen behövde borra mycket stora hål för applikationer inom olje- och gasindustrin, och att ta bort dessa stora mängder stål var tidskrävande och utsatte utrustningen för onödigt slitage. Secos lösning var att byta ut spadborren mot en modulär borr som gav upp till sex gånger högre avverkningshastighet vilket gav stora kostnadsbesparingar. – I likvärdiga tester av en konkurrents modulbaserade borrsystem visade sig Secos konstruktion vara överlägsen i fråga om livslängden för hårdmetallskär och pilotborr, säger Tom Milner, Secos Senior Application Engineer för Ohio-regionen. Bardons & Oliver hade problem med slumpmässiga brott med konkurrentens modulanslutningar, Milner konstaterade att Secos modulanslutning hittills inte drabbats av några problem. edge [2·2012]

21


INDU ST R I OLJA OCH GAS

”Nio gånger av tio är Secos verktygsförslag det bästa valet för oss.” Modulsystemet SD601 är en 160 mm stor borrgigant. Nu när Bardons & Oliver inte längre behöver begränsa sig till små och grunda hål kan de borra större hål av exakt rätt storlek i stället för att börja med ett litet hål och sedan stegvis göra det större. Förändringen har resulterat i kortare cykeltider och mindre slitage på maskinerna samt möjlighet att lägga till förlängningar för att nå de djup som behövs. Bailey pekar på en helt ny CNCarborrmaskin, den största på hela anläggningen, som både har effekt och stabilitet att utnyttja SD601 fullt ut.

22 edge [2·2012]

– Med Secos geometrier, skärsorter och eggbehandlingar föredrar jag deras lösningar framför andra. Nio gånger av tio är Secos verktygsförslag det bästa valet för oss. Och de är mottagliga för feedback, tillägger han. – Vi behöver bara berätta om något som inte är som det ska med ett verktyg, så informerar de sina ingenjörer om problemet. Flera gånger har det hänt att sex månader eller ett år senare så finns det där verktyget som vi önskade att vi hade!


PÅ JOBBET FOTO David Lewinski

Lejonet från Detroit Russ Atkinson, VD för Ellison Technologies, förklarar hur ökad tonvikt på totallösningar kan hjälpa företaget att ligga i framkant under det rådande uppsvinget för bilindustrin i USA. SOM FÖRETAG är vi den

största distributören av verktygsmaskiner i USA, med en försäljning som i år kommer att överstiga en halv miljard dollar. På marknaden i Michigan representerar Ellison Technologies företagen DMG, Mori Seiki, Mikron och Fanuc Robotics. Vi är övertygade om att Michigan är på väg att leda ekonomin ut ur lågkonjunkturen. Större delen av vår utrustning hamnar i bilindustrin, och affärerna har verkligen tagit fart sedan slutet av 2010. Försäljningen av maskiner är nästan uppe i tidigare toppnivåer och är stabil inom bilindustrin där vi verkar. Vi säljer lösningar som gör att våra kunder kan tillverka delar snabbare och till lägre kostnad. När vi sätter oss ned tillsammans med en kund vänder vi oss omedelbart till Seco för att få råd om den bästa verktygslösningen. De hjälper oss att implementera verktygen och maximera maskinens produktivitet. Och Secos service är något utöver det vanliga. De kommer med kort varsel, ställer sig på verkstadsgolvet med ärmarna uppkavlade och hjälper kunderna med deras problem. Inget annat företag i närområdet erbjuder den typen av support. Tillsammans med Seco håller vi öppet hus för att visa att ny programvara och nya verktygslösningar kan öka produktiviteten med mellan 30 och 50 procent i den inledande grovbearbetningen. Seco förser oss med verktygslösningar för metallbearbetning och hjälper oss att utveckla processerna. De genomför tidsstudier med oss. När vi utlovar en viss produktionshastighet till en kund, kan Seco ibland kliva in och säga: ”Den här delen kan ni tillverka på tre minuter.” Då upplyser vi kunden om detta och utvecklar processen i nära samarbete med Seco.

RUSS ATKINSON Yrke: VD, Ellison Technologies i Michigan Plats: Novi, Michigan, USA Ålder: 65 Familj: Gift, har tre söner Intressen: Segla med en 30-fots segelbåt, träarbeten, finsnickerier Utbildning: Examen i Industrial engineering, Ohio University

edge [2·2012]

23


INB LI C K GJUTJÄRN

Grå materia Patrick de Vos, Seco Tools-koncernens Technical Education Manager, undersöker skillnader vid bearbetning av grått gjutjärn. GJUTJÄRN som stelnar med

avskiljande av grafit kallas grått gjutjärn på grund av det faktum att den exponerade, fria grafiten gör att brottytan ser grå ut. Vanliga komponenter i grått gjutjärn inom bilindustrin är motorblock, bromsskivor, bromstrummor, cylinderfoder, svänghjul och kopplingslameller. Grått gjutjärn finns i ett antal standardsorter som baseras på hållfasthet och hårdhet, kvaliteter som kan förbättras genom tillsatser av Mn, Cr, Ni, V eller Cu. Ur bearbetningssynpunkt är mikrostrukturen – som är nästan identisk med hårdheten – helt dominerande. Kvantiteten, storleken och fördelningen för grafitflagorna och mängden fri ferrit och lamellär perlit avgör gjutjärnets hållfasthet och hårdhet. Legeringsämnen som C, Si, S och Si/Mn förbättrar bearbetningsegenskaperna, medan Mo, Cr och P har motsatt effekt (med Mo som det mest skadliga och P som det minst skadliga ämnet). Metallbearbetning i stål kan beskrivas som ”en process där materialet deformeras tills det rivs av”. I jämförelse med stål har grått gjutjärn lägre duktilitet, vilket betyder att bearbetningsprocessen är lite annorlunda:

24 edge [2·2012]

Spånorna är korta (kortspånande material). Skärkrafterna är vanligtvis lägre än i stål med jämförbar hårdhet, men hårdheten hos grått gjutjärn varierar. Detta resulterar i en varierande belastning på skärverktyget (knogknackareffekt = eggurflisning). Nötande inneslutningar i materialet ger extra slitage på skäreggarna, så skärmaterialen måste ha hög slitstyrka.

”Om halten av fri ferrit överstiger 10 procent försämras prestandan för PCBN avsevärt.” Välja de bästa skärverktygen och skärförhållandena Grått gjutjärn är relativt mjukt, men mycket nötande. Därför är PCBNskär (polycrystalline cubic boron nitride) förstahandsvalet för grovoch finbearbetning. CBN-innehållet har högt motsånd mot nötning. Men grått gjutjärn kan bearbetas med både hårdmetall- och PCBNsorter. Balansen mellan ferrit och

perlit i järnets mikrostruktur är avgörande för att kunna fastställa om hårdmetall eller PCBN bör användas som skärmaterial. För att uppnå maximal prestanda med PCBN-skär bör nivåerna av fri ferrit i ett gjutstycke inte överstiga fem procent. Det idealiska är att gjutjärnets mikrostruktur är helt perlitisk utan någon fri ferrit alls, eftersom fri ferrit kan få en avgörande effekt på verktygslivslängden. Om nivåerna av fri ferrit överstiger 10 procent försämras prestandan för PCBN avsevärt. Sedan PCBN infördes för bearbetning av grått gjutjärn har betydelsen av skärhastigheten dokumenterats väl. Tester visar att verktygslivslängden ökar snabbt när skärhastigheterna ökar från 100 m/min till 400 m/min. Ökningen stabiliseras först vid skärhastigheter över 400 m/min. Skärhastigheter på mellan 800 m/min och 1 200 m/min ger vanligtvis den mest lyckade PCBN-bearbetningen. Mangansulfid är en förening som förbättrar bearbetningsförmågan hos gjutjärn. Den ökar prestandan i ett skärverktyg genom att skapa ett skyddslager på skäreggen. Detta tycks vara resultatet av en kontinuerlig, självgenererande


process där utfälld mangansulfid fastnar på skäreggen i samma takt som den avlägsnas via nötning. Senare tids forskning har visat att svavelhalten i ett gjutstycke bör överstiga 0,1 procent. Vid gjutning av komponenter av grått gjutjärn fångas kväve och syre i gjutstycket. Dessa ämnens närvaro i gjutstycken påverkar verktygets livslängd negativt eftersom de bildar aggressiva oxider under bearbetningen. Den allmänt vedertagna metoden för att avlägsna syre och kväve är att vänta minst 10 dagar efter gjutningen så att syret och kvävet hinner försvinna. Denna process kallas ”åldrande”. Om gjutstyckena bearbetas tidigare finns upplöst syre och kväve kvar i järnet, vilket ökar skärkrafterna och värmen i spånorna (och förkortar livslängden på skäreggarna). Åldrandeprocessen är också gynnsam eftersom den minskar spänningarna i komponenten och därmed minimerar efterföljande deformation av komponenten efter bearbetning.

som förstör ytfinheten. I dessa fall är det första steget för att minska skärtrycket att prova en fasad och avrundad skäregg med neutral spånvinkel. En negativ spånvinkel med avrundad skäregg skulle sänka skärtrycket ytterligare, men den skarpare eggen minskar skäreggens hållfasthet och ökar risken för urflisning. Grovbearbetning av grått gjutjärn kräver fasade och avrundade skäreggar. Ytan på grått gjutjärn kan vara grov, hård och innehålla orenheter som sand från

gjutprocessen. Detta i kombination med det större skärdjupet innebär mer tryck på skäreggen. Fasning av skäreggen stärker skäreggen och säkerställer jämn och maximal verktygslivslängd. Kunskaperna om hur man på bästa sätt bearbetar grått gjutjärn förbättras ständigt. Kontakta gärna din Seco-representant för att få mer information och de senaste nyheterna på detta område. Patrick de Vos, patrick.de.vos@secotools.com

SKÄR V E RKTYG

Korta spånor Nötande partiklar ger extra nötningsslitage Hårdheten hos grått gjutjärn varierar, vilket leder till varierande belastning på skärverktyget.

Sprödbrott ger varierande skärkrafter

ARBETSSTYCKE

Verktygsgeometri och eggbehandling En negativ spånvinkel i kombination med en fasad och avrundad skäregg är förstahandsvalet när det gäller bearbetning av komponenter i grått gjutjärn. Detta ger den bästa kombinationen av egghållfasthet, stabilitet och verktygsprestanda. Nosradien bör alltid vara så stor som möjligt. Vid bearbetning av tunnväggiga eller långa smala detaljer eller vid små invändiga diametrar måste man ibland minska verktygstrycket. Högt skärtryck kan deformera detaljen, vilket gör det svårt att uppnå nödvändiga toleranser, det kan också orsaka vibrationer

En negativ spånvinkel i kombination med en fasad och avrundad skäregg är förstahandsvalet för finbearbetning av komponenter i grått gjutjärn.”

edge [2·2012]

25


I KORTHET

ÄNNU BÄTTRE GROVBEARBETNING VI VÄLKOMNAR TVÅ NYA MEDLEMMAR i Secos Jabro-HPM-familj (high-performance machining) av solida pinnfräsar. De heter JHP951 och JHP993 och lämpar sig för grovbearbetning som tex. spårfräsning med stort skärdjup (1,5 x Dc) och sidofräsning i mjukt kolstål, gjutjärn och höglegerat stål med hög hårdhet. JHP951 finns i diametrar mellan 3 och 25 mm med tre till fem spiraler och lämpar sig för stabila förhållanden. Den har upp till 30 procent högre avverkninghastighet än föregångaren JHP950, tack vare en variabel spiral, optimerade eggar, spiraler med ojämn delning och speciell form. Nya JHP993 är avsedd för komplex grovbearbetning, särskilt då arbetsstycket inte är helt solitt eller är svårt att spänna fast. Den kommer i diametrar mellan 4 och 25 mm med tre till sex spiraler som – precis som formen

på spiralerna – är optimerade för högeffektiv grovbearbetning. JHP993 finns med en genomgående kylkanal som levererar avsevärt mycket mer kylmedel (30 procent) till skärzonen än fräsar utan genomgående kylkanal. Detta ökar verktygets livslängd och minskar risken för okontrollerat slitage, vilket gör att JHP993 är idealisk vid obemannad drift. www.secotools.com/Jabro_HPM

CHUCKAR EPB-5672 är Secos nya hylschucksystem som har ett maximalt radialkast på endast tre mikrometer. Systemet erbjuder två till tre gånger så högt överförbart vridmoment som de tidigare hylschuckmodellerna och högre än hydraulchuckar. Verktygen sätts fast genom att man drar åt muttern med en särskild nyckel som är enkel att använda. Tack vare cylinderformen (utan några asymmetriska delar) lämpar sig EPB-5672 för höghastighetsbearbetning som kräver välbalanserade verktyg. En chuck kan användas med hylsor för skaftdiametrar på mellan 1 och 20 mm. www.secotools.com/EPB5672

26 edge [2·2012]

De solida pinnfräsarna JHP951 (längst till höger) och JHP993 är avsedda för grovbearbetning i mjukt kolstål, gjutjärn och höglegerat stål.


TK-sorterna uppgraderas TK1001 OCH TK2001 är två nya sorter som gör det betydligt enklare att välja skär för svarvning i gjutjärn. De nya sorterna ersätter TK1000 och TK2000. Rekommenderade skärdata är desamma för de förbättrade sorterna, men TK1001 och TK2001 ger högre produktivitet i de flesta applikationerna i gjutjärn och bättre förutsägbarhet . Sorterna lämpar sig för ett större användningsområde än tidigare. TK1001 är främst avsedd för grått gjutjärn och har konstruerats för att ge högsta möjliga produktivitet under stabila arbetsförhållanden, vilket kräver hög slitstyrka. Cylindrar och bromsskivor är exempel på lämpliga användningsområden. Den segare sorten, TK2001 är det bästa valet för allmän gjutjärnssvarvning. Allra bäst fungerar den i segjärn. Sorten är ett tillförlitligt och allsidigt alternativ som klarar höga hastigheter och mer intermittenta skär. Exempel på idealiska

användningsområden är hjulnav, kamaxlar och kopplingar. Jämfört med sina föregångare har de nya skärsorterna en tjockare beläggning av TiCN och Al2O3, vilket ökar prestandan. Enligt Hindrik Engström, projektledare för utvecklingen av de nya sorterna, brukar tjockare beläggningar vanligtvis resultera i reducerad ytintegritet, till exempel att ytskiktets seghet försämras. – Men vi har lyckats balansera detta med högre precision i de nya Duratomic®-beläggningarna, som är både segare och tjockare. Den nya beläggningen appliceras på ännu hårdare substrat än tidigare. TK1001 och TK2001 levereras i ett antal olika skärtyper och kan fås med flera olika spånbrytare.

www.secotools.com/TK1001TK2001

edge [2·2012]

27


FOTO: GETTYIMAGES

LANDNING En enprocentig minskning av ett flygplans vikt ger en treprocentig bränslebesparing. Det är därför som flygplanstillverkarna i allt högre grad vill använda sig av högeffektiva, lätta material. Detta ställer nya krav på bearbetningsverktygen.

Verktyg

wer Turbo R220.6 9 Po R220.29 spiralfräs, sar kopierfrä

MessierBugattiDowty

130

French MessierBugatti-Dowty tillverkar landnings- och bromssystem för flygplan för ett stort antal flygplansoch helikoptertillverkare, däribland Airbus och Boeing.

Den förväntade kraften på var och ett av flygplanets landningsställ.

ton

WWW.SECOTOOLS.COM/AEROSPACE

FÖRSLAG? Använder du Secos verktyg för att tillverka konkurrenskraftiga produkter? Kontakta oss på edge@secotools.com. 02845243 ST20126366 SE

Seco_Edge-2-2012_sv-se_LR  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you