Page 1

SECON ASIAKASLEHTI NRO 2/2012

"Tuote vastasi täydellisesti toivomuksiamme."

AUTOTEOLLISUUS joutuu mukautumaan tiukkaan päästölainsäädäntöön. Entistä kevyemmät ajoneuvot ovat yksi vastaus uusiin haasteisiin.

Kevenevät autoteollisuuden materiaalit


VIGNETTESEXXXXX KUINKA TOIMII SQUARE 6-04™

RIGHTSIZING

Helix

SQUARE 6-04 -tuotesarja tuo suuremman kuusisärmäisen Secon Square 6-08 -jyrsimen tuottavuuden 20 mm:n halkaisija-alueelle. Square 6-04 on saatavana 20–63 mm:n halkaisijaalueelle. Entistä paremman tuottavuuden ja työkalun kestoiän takaa jyrsimen 2–10 teräsijaa kolmikulmaisille kääntöterille, joissa on kolme särmää jokaisella sivulla.

4mm Aksiaali- ja uranjyrsintä: Lastuamissyvyys maks. 4 mm

TEKSTI: Åke R Malm KUVA: Seco

Läpijäähdytyskanavat

Luja keskiruuvilukitus

3,97mm Luja positiivinen geometria, paksuus 3,97 mm 90° asetuskulma. Pinnoitettu jyrsinrunko esikarkaistua terästä

Kaksi differentiaalijakoa

Leveä viimeistelyviiste rε 04 = 0,8 mm rε 08 = 0,4 mm

(

Sovellukset: Työstö, esimerkiksi autoteollisuuden moottorilohkot..

)

3x2 lastuamissärmät (yhteensä 6 särmää)

WWW.SECOTOOLS.COM/SQUARE6 Tuote saatavilla: HETI Tilaus- ja käyttöohjeet: MN-päivitys 2012

Ruotsalaisen Svenska Designpriset -muotoilupalkinnon voittaja 2011

EDGE on Seco Toolsin asiakaslehti, jota julkaistaan 25 kielellä kautta maailman. Seco Tools AB Markkinointiosasto, 737 82 Fagersta, Sweden. Puh.+46 223-400 00 Faksi +46 223-718 60 Internet www.secotools.com Julkaisija Hans Hellgren Sähköposti hans.hellgren@secotools.com

Toimituspäällikkö Jennifer Hilliard Sähköposti jennifer. hilliard@secotools.com Toimitus ja layout Appelberg Publishing Group Projectipäällikkö Anders Nordner AD Cecilia Farkas, Johan Nohr Paino Elanders Coverphoto Peugeot

Tämän julkaisun toimitettu materiaali on julkaisijan, Seco Tools AB:n, omaisuutta. Artikkeleita saa kopioida ilmaiseksi, jos Edge on mainittu lähteenä ja toimituspäällikölle on asianmukaisesti ilmoitettu. Tässä julkaisussa käytettävät tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat lain suojaamia.


SISÄLLYS PÄÄ K IR J OIT U S 2/2012

06

Intiassa Volvo Eicher Commercial Vehicles (VECV) parantaa tuottavuuttaan uuden erikoistyökalustrategian avulla.

04 10 14 18 19 23 24

VAUHTIA RATTAISIIN

RAAKA-AINEET: AUTOTEOLLISUUS

Peugeotin tutkimus- ja tuotekehitysosaston raakaaineasiantuntija Olivier Delcourt selittää, miten autojen painoa voidaan vähentää. SOVELLUKSET: JYRSINTÄ

Itävaltalaiselle moottoriakselien laakereita valmistavalle Miballe ihanteellinen kiekkojyrsin on Secon valmistama prototyyppi. HENKILÖKUVA: DON GRAHAM

Seco USA:n teknisen koulutus- ja palveluyksikön johtaja on intohimoinen luennoitsija.

TÄSSÄ NUMEROSSA tarkastellaan lähemmin autoteollisuuden nopeasti vaihtuvia trendejä. Rajalliset raaka-ainemäärät, ympäristöhaasteet ja öljyn tuotannossa saavutettava öljyhuippu kohdistavat paineita autoalan valmistajiin. Autoteollisuudessa otetaankin yhä laajemmin ja kiihtyvällä vauhdilla käyttöön tähän saakka ensisijaisesti ilmailuteollisuudessa käytettyjä kevyitä ja lujia raaka-aineita. Nopea kehitys asettaa paineita myös Secolle: säilyttääksemme kilpailukykymme meidän ja asiakkaidemme täytyy pysyä kehityksen kärjessä. Oikean työkalun valinnalla on edelleen suuri merkitys. Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä vakiotyökaluista, jotka parantavat tuottavuutta ratkaisevasti. Volvon kuorma-autoja Intiassa valmistava Volvo Eicher Commercial Vehicles kasvatti tuottavuuttaan 20 prosentilla vuodessa, ja itävaltalaisen Miban valitsema työkalu on 40 prosenttia nopeampi kuin edeltäjänsä. Esittelemme myös autoalan yritysten käyttöön tarkoitetun internetsivustomme. Juttusarjassa on aiemmin esitelty kaksi sivustoa, jotka keskittyvät eri teollisuudenalojen uusimpiin materiaaleihin ja työstöön. Tervetuloa tutustumaan. hans hellgren varatoimitusjohtaja, sales and marketing edge@secotools.com

KATSAUS: KARATRENDIT

Fischer AG:n Roman Rudolf esittelee suurnopeuskarojen viisi päätrendiä.

TEOLLISUUS: ÖLJY & KAASU

Sopimusvalmistaja vaihtoi lapioporan moduulaariseen ratkaisuun. TYÖSSÄ: RUSS ATKINSON

Yhdysvaltojen autoteollisuuden taloudellinen kasvu on hyvä uutinen Ellison Technologies -yhtymän toimitusjohtajalle. NÄKÖKULMA: VALURAUTA

Harmaan valuraudan jyrsintään sisältyy paljon luultua enemmän. EHDOTUKSIA? Onko sinulla juttuideoita Edge-lehtten? Lähetä ne osoitteeseen edge@secotools.com.

edge [2·2012]

3


PUDOTA

PAINOA KOMPOSIITTIMATERIAALIT Yksi tutkimuskohde ovat komposiittimateriaalit, mutta niiden käytölle voi olla taloudellisia esteitä. "Hiilikuitu on erittäin kallista, eikä se täytä kaikkia auton tuotantomenetelmien vaatimuksia", toteaa Delcourt. Tästä huolimatta kaikki autonvalmistajat harkitsevat komposiittien käyttöä sekä korin osissa että mekaanisissa osissa. PSA-yhtymä tutkii yhteistyömahdollisuuksia ilmailuteollisuuden kanssa ilmailualan yritysten pitkäaikaisen kokemuksen ja taitojen jakamiseksi.

Peugeot'n tutkimus- ja tuotekehitysosasto tutkii kevyempiä ja kestävämpiä valmistusmateriaaleja. TEKSTI Anna McQueen KUVAT Peugeot

TIMANTINKALTAISET HIILIPINNOITTEET Delcourtin tiimi tutkii keinoja moottorin kitkan vähentämiseen kehittämällä erittäin lujia pinnoituksia, jotka vähentävät kulumista. "Olemme aloittaneet timantinkaltaisten hiilipinnoitteiden käytön tietyissä osissa, esimerkiksi uuden 208-mallin kolmisylinterisissä moottoreissa. Pinnoitus toimii erittäin hyvin, mutta se on edelleen kallista", hän lisää. MUOVIOSAT "Tutkimme myös muovin käytön lisäämistä esimerkiksi mekaanisissa osissa, koska muovi on muita valmistusaineita kevyempää", Delcourt selittää. "Olemme äskettäin korvanneet joidenkin mallien teräksestä valmistetut polttoainesäiliöt muovisilla säiliöillä valmistuksessa, minkä ansiosta ajoneuvon kokonaispainoa saatiin laskemaan yhdellä kilolla."

PAKSUUKSIEN PIENENTÄMINEN PSA tutkii intensiivisesti mahdollisuuksia teräksen laadun parantamiseen niissä osissa, joissa terästä edelleen käytetään. "Kun teräksen lujuusominaisuudet ovat entistä paremmat, sitä tarvitaan valmistuksessa vähemmän. Kun teräslevyä voidaan ohentaa 10 prosentilla, auton paino voi laskea jopa 5 kiloa", kertoo Delcourt.


LYHYEN AIKAVÄLIN SUURIN HAASTE nykyisille eurooppalaisille autonvalmistajille on yksinkertainen. Tilastojen mukaan vuonna 2020 yli 90 autoa sadasta kulkee edelleen fossiilisella polttoaineella. Tämän vuoksi autojen suunnittelussa pyritään löytämään uusia tapoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen esimerkiksi parantamalla moottoritehoa, kehittämällä ajoneuvojen aerodynaamisuutta ja vähentämällä auton painoa. Peugeot (PSA) joutuu kuitenkin ottamaan huomioon useita muita tekijöitä kehittäessään uusia raaka-aineita, joiden avulla pyritään täyttämään hiilidioksidipäästöjä koskevat lainsäädännön vaatimukset. "Meidän on täytettävä EU:n REACH-lainsäädännön vaatimukset, jotka koskevat kemiallisia aineita sekä terveyden ja ympäristön suojelua. Tämän lisäksi meidän kaikkien on säästettävä luonnonvaroja ja raaka-aineita, jotta tulevaisuuden geopoliittiset ristiriidat voidaan estää", toteaa PSA:n tutkimus- ja tuotekehitysosaston raaka-aineasiantuntija Olivier Delcourt. "Tämän lisäksi tarvitsemme paikallisia raaka-ainetoimituksia tuotantolaitoksiimme eri puolilla maailmaa, ja meillä on jatkuva tarve kustannusten pitämiseen mahdollisimman alhaisina. Lisäksi yrityksemme ympäristöstrategia asettaa omat tiukat vaatimuksensa ympäristöystävälliselle tuotannolle. Tämä johtaa jatkuvaan tasapainotteluun eri raaka-aineiden välillä", hän selittää. Työkaluvalmistajat joutuvat ottamaan autoteollisuuden tekniset muutokset huomioon tuotannossaan. Niiden on mukautettava ja kehitettävä ratkaisuja uusien suurlujuusterästen, alumiinien ja komposiittimateriaalien käsittelyyn, samalla

65%

65 % TERÄSTÄ PSA:n valmistamien autojen painosta teräksen osuus on keskimäärin 65 prosenttia. Se on tavallisimmin käytetty raaka-aine sekä korin osissa että mekaanisissa osissa. "PSA pyrkii vähentämään valmistamiensa autojen painoa kasvattamalla alumiinin osuutta suurissa osissa

1 g CO2 = 10 kg auton painoa "Tämä on valtava työ, koska jokainen poistunut hiilidioksidigramma edellyttää 10 kg:n painonpudotusta autoista, joiden koko on kasvanut jatkuvasti" toteaa Peugeot SA:n (PSA) tutkimus- ja kehitysosaston raakaaineasiantuntija Olivier Delcourt. "Vuodesta 1990 PSA-yhtymän valmistamien autojen paino on kasvanut 15 kg vuodessa. Tämä johtuu vaatimuksista, jotka kohdistuvat turvavarusteisiin ja parempaan varustelutasoon", hän selittää.

kun niiden on pysyttävä kilpailukykyisinä. "Meille on tärkeää, että pystymme pitämään yllä tuotantotahtia ja parhaassa tapauksessa myös nostamaan sitä", toteaa Delcourt. "Seco Toolsin tapaiset yritykset ovat avainasemassa, kun ne auttavat meitä ylläpitämään ja lyhentämään läpimenoaikoja", hän selittää. "Näillä yrityksillä on myös kriittisen tärkeä merkitys Olivier Delcourt, valmistamiemme osien Peugeot SA:n pintakäsittelyssä, koska osien tutkimus- ja pinnoitus on ensiarvoisen kehitysosaston tärkeä niiden kulumisen raakaehkäisemisessä. Koska pinnan aineasiantuntija. pitää olla kitkan vähentämisen vuoksi käsitelty mahdollisimman sileäksi, tarvitsemme työkaluvalmistajien erikoisosaamista."

2008

154 g

kuten sylinterinkansissa sekä jousituksen ja korin osissa", Delcourt kertoo. "Jotkut valmistajat käyttävät alumiinia suuren kokoluokan ajoneuvoissa, mutta alumiini on muita raaka-aineita kalliimpaa ja eivätkä sen lujuusominaisuudet ole yhtä hyvät kuin teräksellä."

Sallittu CO2-päästömäärä kilometriä kohti tähän saakka ja tulevaisuudessa

2015

130 g 2020

95 g


Vuonna 2011 Intian Pithampurissa toimiva Volvo Eicher Commercial Vehicles valmisti 3900 linja- ja kuorma-autoa kuukaudessa. Nykyinen valmistusm채채r채 on 4750 ajoneuvoa.


AUTOTEOLLISUUS

Intiassa toimiva autonvalmistaja Volvo Eicher Commercial Vehicles nosti tuottavuuttaan 20 prosentilla vuodessa ilman suuria investointeja. TEKSTI: Paranjoy Guha Thakurta ja Bisheshwar Mishra KUVA: Manpreet Romana

VECV:n varatoimitusjohtaja V.S. Tomar valitsi Seco Toolsin yhteisty枚kumppaniksi tiukkojen laatukriteerien perusteella.

edge [2路2012]

7


"Harkitsemme Secon työkalujen käyttöönottoa sylinteriryhmiä valmistavalla tuotantolinjalla."

VUODEN 2010 LOPPUPUOLELLA SECO sai tietää, että yksi Intian

tärkeimmistä hyötyajoneuvojen valmistajista Volvo Eicher Commercial Vehicles Limited (VECV) halusi nostaa tuotantolinjojensa tuottavuutta Pithampurin tehtaalla Keski-Intiassa. Tavoitteena oli tuotannon kasvu ilman peruskoneiden ja päälaitteiden vaihtamista. Secolle avautui ensiluokkainen tilaisuus esitellä asiakaskohtaisesti räätälöityjä, tehokkaita työkaluja ja koneratkaisuja. "Yhteistyön aloittaminen uuden tavarantoimittajan kanssa aina haasteellista", toteaa VECV:n varatoimitusjohtaja V. S. Tomar. "Seco hyväksyi tiukat ehtomme, joten luotimme sen osaamiseen." VECV hyväksyi Secon tarjouksen tiukkojen laatukriteerien perusteella, joista ei ollut mahdollisuutta joustaa. Seco toimitti neljä työkalusarjaa VECV:n testikäyttöön tammikuussa 2011. "Erikoisosaamisemme ansiosta pystyimme toimittamaan VECV:lle täydellisen teknisen ratkaisun eli räätälöidyt erikoistyökalut, jotka on kehitetty perustuotantoamme pidemmälle", toteaa Secon Keski-Intian aluemyyntipäällikkö Chirag Shah. VECV:n koneisiin olisi voitu ohjelmoida korkeammat lastuamisparametrit, mutta yrityksen käyttämät työkalut eivät kestäneet sitä. Secon toimittamien uusien kalvimien ja porien ansiosta VECV pystyi nostamaan tuotantomääräänsä. Secon kalvinratkaisu jättää erittäin sileän leikkauspinnan Seco lupasi VECV:lle, että asentamalla 18 työkalusarjaa

8 edge [2·2012]

VECV:n läpimenoaika laskee 11,87 minuutista 6,23 minuuttiin. "Läpimenoaika laski 6,24 minuuttiin, mikä jäi 0,01 minuuttia tavoitteesta, mutta VECV: johtajat olivat tähän erittäin tyytyväisiä", kertoo V.S. Aasian–Tyynenmeren alueen autoteollisuuden sovellusasiantuntija Kulkarni toteaa myös, että Secon työkalujen ja palvelujen ansiosta myös VECV:n laitteistojen käyttöikä on pidentynyt. Secon avulla VECV nosti tehtaan linja-- ja kuorma-autotuotantoa keskimääräisestä 3900 kappaleesta 4750 kappaleeseen, mikä tarkoittaa yli tuotannon vuosittaista kasvua yli 20 prosentilla. "Harkitsemme nyt Secon työkalujen käyttöä sylinteriryhmiä valmistavalla tuotantolinjalla", kertoo Tomar. Hän lisää, että yhtiö pyrkii pitkäaikaiseen yhteistyösuhteeseen tavarantoimittajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Tämä on hyvä uutinen Secon kannalta, koska VECV aikoo nostaa Pithampurin tehtaan vuosittaista tuotantokapasiteettia nykyisestä 50 000 kuorma- ja linja-autosta 100 000 yksikköön vuoteen 2015 mennessä. Tuotantokapasiteetti voi kaksinkertaistua tästä viiden vuoden kuluttua, mikäli markkinat ovat suotuisat.

Seco on ylittänyt odotuksemme." VECV:n varatoimitusjohtaja V.S. Tomar.


Secon työkalujen ja palvelujen käyttö on pidentänyt VECV:n laitteiden käyttöikää yleisen laadun paranemisen lisäksi.

Yhteensä 18 työkalua Komponentti/Sylinterinkansi SVolvo Eicher Commercial Vehicles -tehtaalla sylinterinkannen työstöön käytetään 18 työkalua, joista 8 on vakiotyökaluja. Vakiotyökalut ovat poria, otsajyrsimiä, viistetyökaluja ja kierteitystappeja.

Asiakaskohtaiset työkalut ovat poria, kalvimia, varsijyrsimiä ja jousi-istukoita. Secon uusien työkalujen ansiosta VECV:n valmistaman sylinterinkannen valmistusaika laski 11,87 minuutista 6,24 minuuttiin.

Volvo Intiassa

VECV:n uuden moottoritehtaan toiminta käynnistyi vuonna 2012.

Volvo Eicher Commercial Vehicles (VECV) on Volvon ja intialaisen Eicher Motorsin yhteisyritys, joka perustettiin heinäkuussa 2008. VECV on tällä hetkellä Intian suurin hyötyajoneuvojen valmistaja, jonka vuosittainen liikevaihto on 50 miljardia Intian rupiaa (noin miljardi US-dollaria). Yhteisyrityksen pääkonttori sijaitsee Pithampurissa, jossa ensimmäinen Eicherin

kuorma-auto rakennettiin 25 vuotta sitten. Kaupunki sijaitsee 21 kilometrin päässä Indoren kaupungista Madhya Pradeshin osavaltiossa Keski-Intiassa. VECV valmistaa erityyppisiä ajoneuvoja luksusautoista linja-autoihin, joita käytetään yleisesti koululaiskuljetuksiin Intiassa. Joidenkin osavaltioiden, esimerkiksi Andhra

Pradeshin hallinto on tilannut suuria määriä Volvon busseja, ja yli 100 Volvo-ajoneuvoa on käytössä kaivoksissa eri puolilla Intiaa. Vuonna 2010 VECV ilmoitti investoivansa 2,9 miljardia Intian rupiaa Pithampurin tehtaaseen, jossa valmistetaan ja kootaan Volvo-yhtymän uusi VE-voimansiirto. Tehdas avattiin helmikuussa 2012.

edge [2·2012]

9


SOVELLUS J YR S I N TÄ

VAKIOTYYPPI

Moottorilaakerien valmistaja Miba ei halunnut jyrsintään erikoistyökalua. Asiakas tarvitsi vakiotyyppisen työkalun.

TEKSTI Lois Hoyal KUVA Werner de Krug

335.25-kiekkojyrsin leveämmille jyrsintäleveyksille

WWW.SECOTOOLS.COM/335_25

335.25-kiekkojyrsimen ominaisuudet: Jyrsinkääntöterän optimioitu lastuamisgeometria, mikä pienentää lastuamisvoimia ja melutasoa Luja ja luotettava liitäntä kääntöterän ja jyrsinrungon välillä Kääntöterän nirkonsäde 0,8–6 mm Neljä lastuamissärmää pienentää osakohtaisia kustannuksia Sopivat kääntöterän geometriat ja laadut kaikille raaka-aineille Kiinteät teräsijat ja jäähdytyskanavat keskiössä tai säädettävät teräsijat, jotka takaavat maksimijoustavuuden


R Secon ratkaisu osoittautui taloudellisesti kannattavaksi, koska jyrsimessä on irrotettavat vakiokääntöterät, joissa on neljä lastuamissärmää.

ÄÄTÄLÖINTI EI aina ole

paras ratkaisu – ei ainakaan moottorin laakerien suhteen. Miba Bearing Group on itävaltalainen moottorien laakerivalmistaja, joka on jo pitkään etsinyt korvaavaa vakiotyökalua itse tehdylle kiekkojyrsimelle. Sitä on tarkoitus käyttää liukulaakerien viimeistelyoperaatioihin. Miba otti yhteyttä Secoon juuri oikeaan aikaan: Secolla oli kehitteillä juuri sopiva työkalu, joka parantaa Miban tuottavuutta, pienentää kustannuksia, saa aikaan säästöjä konekapasiteettiin tehtävissä investoinneissa ja yksinkertaistaa työkalujen hallintaa. "Miban ongelmana oli se, että he etsivät vakiotyökalua, joka toimitetaan tilausta seuraavana päivänä. He eivät halunneet mittatilauksena tehtävää työkalua, jonka toimittaminen kestää viikkoja", kertoo Secon myyntiedustaja Johann Pichler. "Kehittämämme prototyyppi oli täydellisen sopiva." Secon uusi kiekkojyrsin 335.25 toimitetaan XNHQkääntöterillä, ja sitä voidaan käyttää uran pistämiseen sekä kaikentyyppisiin toimenpiteisiin, joissa kohteeseen pääsy on haasteellista. Secon tuotejohtaja Benjamin Michelet kertoo, että työkalu suunniteltiin käytettäväksi laajalti eri teollisuuden aloilla, esimerkiksi koneenrakennusteollisuudessa, ilmailu-, generaattori-, auto-, öljy- ja kaasuteollisuudessa. Ennen kiekkojyrsimen lanseerausta keväällä 2012 sitä testattiin Miban moottorilaakerien valmistamassa tytäryhtiössä Laakirchenissä Itävallassa. Jyrsintä käytettiin laakerien viimeistelyssä öljyurien jyrsintään suurissa kaksitahtimoottoreissa, joita käytetään mm. meri- ja energiateollisuudessa. Testitulos oli menestys: rouhinta ja viimeistely tapahtuivat kolme kertaa nopeammin yhdellä työkalulla (kahden sijaan); uran pohjan pinnan viimeistely oli erittäin tarkka (välttämätöntä laakerityökalulle); lastuamisprosessi oli joustava ja hiljainen; tärkein tulos oli kuitenkin, että Miballe oli selkeää hyötyä vakiotyyppisestä kiekkojyrsimestä.

edge [2·2012]

11


SOVELLUS J YR S I N TÄ

"Haimme parempaa ja nopeampaa työkaluratkaisua kovametallikääntöterillä. Työkalu täytti täydellisesti odotuksemme: se on nopea ja tehokas, ja pinnanlaatu on sellainen kuin toivoimme", kertoo Miban Martin Rumpelmayr. Secon työkaluratkaisu on osoittautunut myös taloudellisesti kannattavaksi Miballe, koska jyrsimessä on irrotettavat vakiokääntöterät, joissa on neljä lastuamissärmää. Aiemmin käytössä olleessa työkalussa oli juotetut kääntöterät, joten työkalu oli uusittava joka kerran kääntöterien käytön jälkeen. "335.25-kääntöterää voi käyttää neljä kertaa, joten erikoistyökaluista aiheutuvat kustannukset laskevat. Vakiotuotesarjassa on saatavana täydellinen valikoima nirkonsäteitä" kertoo Michelet Seco-yhtiöstä. Työkalu on 40 prosenttia entistä nopeampi. Sattumalta myös valmistuskustannukset ovat laskeneet 40 prosentilla, ja meillä on entistä enemmän kapasiteettia, koska käytämme ainoastaan yhtä jyrsintä kahden sijaan", lisää Rumpelmayr. 335.25-kiekkojyrsintyypistä löytyy täydellinen valikoima kääntöteriä, nirkonsäteitä ja kovametallilaatuja kaikkiin sovelluksiin ja kaikille teollisuudenaloille. "Uuden vapaan lastuamisgeometrian ansiosta lastuvirta on entistä suurempi myös epävakaissa ja vaikeissa olosuhteissa", toteaa Michelet. Tuotteen integroitu viimeistelyviiste takaa erinomaisen pinnanlaadun ilman viimeistelyoperaatioiden tarvetta. Työkalu voidaan tilata joko vakiolevyisenä integroiduilla jäähdytysnestekanavilla tai halutun levyisenä, mikä takaa suuren muunneltavuuden ja joustavuuden, Jyrsinrungon nikkelipinnoitus takaa työkalun luotettavuuden.

12 edge [2·2012]

Itävaltalainen Miba haki vakiotyyppistä jyrsintätyökalua. Secon 335.25-tyyppinen jyrsin sopii yrityksellemme täydellisesti, kertoo Martin Rumpelmayr.

... meillä on entistä enemmän kapasiteettia, koska käytämme ainoastaan yhtä jyrsintä kahden sijaan." Martin Rumpelmayr

Miba AG Asiakkaat: Kansainvälinen moottori- ja autoteollisuus Työntekijät: 3900 työntekijää eri puolilla maailmaa, joista 1900 Itävallassa Päätoimipaikka: Laakirchen Ylä-Itävallan osavaltiossa Tuotantolaitokset: Itävallassa, Slovakiassa, IsossaBritanniassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Brasiliassa ja Intiassa Liiketoimintaryhmät: Miba Sinter Group (henkilöauton moottorinosat, vaihteistot ja iskunvaimentimet), Miba Bearing Group (laakeriliuskat, holkit ja välilaatat), Miba Friction Group (jarrujen ja kytkimien kitkapäällysteet), New Technologies Group (tehoelektroniikkaosat ja erikoislaitteistot) ja Miba Coating Group (erikoispinnoitteet)


VIILEÄ

KORJAUS

KESTÄVÄ KEHITYS

Kalvimia valmistava La Tour du Pin -yksikkö kehitti kekseliään ja yksinkertaisen lämpötilan säätöjärjestelmän. TEKSTI: Anna McQueen KUVITUS: Robert Hagström

KAAKKOIS-RANSKAN LA TOUR DU PINISSÄ sijaitsevan Secon kalvimia

valmistavan yksikön tärkeimmät asiakkaat ovat auto- ja ilmailuteollisuuden yrityksiä, mutta tuotteita valmistuu myös muun koneenrakennusteollisuuden käyttöön. Kalvimia valmistava yksikkö otti äskettäin käyttöön erittäin yksinkertaisen lämmönkierrätysjärjestelmän, joka parantaa merkittävästi hionta- ja teroituskonepajan lämpötilan säätöä. Tämä toimenpide on osa yhtiön jatkuvaa toimintaa ympäristöhaittojen minimoimiseksi. "Meillä oli aiemmin suuria ongelmia lämpötilan säädön kanssa", selittää työympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Christophe Guigard. "Työlämpötilan on oltava 20–22 °C, jotta voimme varmistaa tarkan lastuamisen. Talvisin on joskus liian kylmää, ja kesäisin konepajan lämpö nousee

Ennen: 11 asteen ero Nyt: Vain kaksi astetta

20–22 °C Täsmälleen oikea lämpötila tarkkuusjyrsintää varten.

liian korkealle, koska ulkolämpötila voi olla jopa 35 °C:tta. Ennen meidän piti organisoida tarkkuustyöstö tiettyyn aikaan päivästä, jolloin lämpötila oli tarkalleen oikea. Laaduntarkastukset pitää tehdä samassa lämpötilassa, missä osat työstetään, joten vakiolämpötilan ylläpitäminen on kriittisen tärkeää." Tehdas investoi uuteen kattoeristeeseen ja ilmastointijärjestelmään. Huoltoteknikko Laurent Rabatel keksi erittäin yksinkertaisen tavan hyödyntää osa moottorien tuottamasta lämmöstä konepajan lämmityksessä talvisin ja lämmön poistamisessa kesäkuukausina: poistoputken ympärille lisättiin suojakuori, jossa on yksinkertainen avattava läppä. Tämä osoittautui kekseliääksi käsikäyttöiseksi lämpötilan säätömenetelmäksi. Ennen kyseistä muutosta konepajan lämpötila oli vain asteen ulkolämpötilaa alhaisempi. Uudistusten ansiosta ero voi olla jopa 11 °C. "Sen vaikutus tarkkuuteen on vain muutamia mikroneja, mutta vakiolämpötila on meille erittäin tärkeä, jotta voimme varmistaa valmistamiemme osien tarkkuuden", toteaa Guigard. "Kattoeristeen, ilmastoinnin ja tämän yksinkertaisen lämmöntalteenottojärjestelmän ansiosta hallitsemme työprosessejamme entistä paremmin. Nyt voimme valmistaa tarkkuusosia koko työpäivän ja tehdä laadunvalvontaan liittyviä tarkistuksia tietäen, että mittaukset ovat tarkkoja." edge [2·2012]

13


HENKILÖKUVA: DO N G R A H A M

Henkilökuvassa

luennoitsija Don Graham on kehittänyt yhdessä opettajatiiminsä kanssa erittäin suositun luentosarjan, joka käsittelee tuotteisiin liittyviä ohjeita ja työstöoppia. TEKSTI: Dwight Cendrowski KUVAT: David Lewinsky

K

UN DON GRAHAM ei ole

esitelmöimässä Secon NAFTA:n päätoimipaikalla Troyssa Michiganissa, hän on joko ajamassa traktorilla maatilallaan tai asettamassa holkkeja 300 vaahterapuuhun mahlan keräämistä varten. "Valmistamme ja pullotamme noin 208 litraa siirappia vuosittain. Osan siitä annamme tuttaville, osa myydään Graham Family Farm -tuotemerkillä", kertoo Seco USA:n koulutuksen ja teknisten tukipalvelujen liiketoimintaryhmän tarmokas päällikkö. Graham asui nuoruutensa Länsi-Michiganissa maatilalla. Tämä jätti mieheen lähtemättömän mielenkiinnon maanviljelyä kohtaan. Hän kasvattaa edelleen vehnää, kauraa ja muita viljalajeja 65 hehtaarin maatilallaan. Graham kävi viidenteen luokkaan asti pientä kyläkoulua, missä alkanut kiinnostus luonnontieteitä kohtaan johti fysiikan ja metallurgian yliopisto-opintoihin. Hän aloitti työuransa General Electricillä, minkä jälkeen hän

14 edge [2·2012]

johti Secon materiaalinkehitysryhmää. Grahamin vaihdettua markkinointiosastolle miehen tekninen taustakoulutus ja viestintätaidot saivat ansaittua huomiota: vuonna 2008 hänet valittiin perustamaan uutta koulutuksen ja teknisten tukipalvelujen liiketoimintaryhmää. Viiden henkilön työryhmä vastaa pääasiallisesti koulutuksesta, mutta ryhmä myös analysoi ja testaa uusia tuotteita. "Kun koulutamme työntekijöitä myyntityöhön, tavoitteenamme on heidän näkemystensä selkeyttäminen", Graham kertoo. "He tuntevat koneet ja työkalut, mutta haluamme heidän myös ymmärtävän, kuinka he voivat parantaa myynti- ja suunnittelutaitojaan kehittämällä omaa tietopohjaansa." Graham ja hänen opettajaryhmänsä järjestää kolmipäiväisen tehokurssin, jossa käsitellään sekä luokkaopetuksen että käytännön harjoitusten keinoin metallin työstämistä, vikadiagnoosia ja vianmääritystä. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden havaintokykyä. Koulutusta ja teknisiä palveluja ei järjestetä pelkästään Secon työntekijöille. Secon jälleenmyyjät, asiakkaat, joskus jopa opiskelijaryhmät saavat osallistua koulutukseen, jota järjestetään koulutuskeskuksen tiloissa. Käytössä on kahdeksan luokkahuonetta, huippumoderni 70-paikkainen auditorio ja tilava harjoitusluokka käytännön tehtäviä varten. "Käytämme usein sokraattista opetusmenetelmää eli opetamme esittämällä kysymyksiä, johdattelemme oppilaita oikeaan suuntaan ja saamme heidät opettamaan itse itseään." Graham painottaa sitä, että asiakkaiden tulee saada riittävästi tietoa pystyäkseen valitsemaan uuden teknologian parhaat tuotteet. Hänen


METALLI MIELESSÄ Don Graham perusti Seco USA:n koulutuksen ja teknisten tukipalvelujen liiketoimintaryhmän, joka palvelee työntekijöitä, jälleenmyyjiä ja asiakkaita.

Nimi: Don Graham Ikä: 59 Tausta: • Valmistui Michiganin teknillisestä yliopistosta, loppututkinto fysiikasta ja metallurgiasta • Vuodesta 1975 työskenteli GE:n tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä tutkien ydinreaktorisovelluksia ja kehittäen suihkumoottorien metalliseoksia • Kehitti Secossa uusia pinnoitteita ja perusaineita, minkä jälkeen siirtyi NAFTAn tutkimus- ja tuotekehitysosaston materiaalinkehitys-työryhmään • Siirtyi markkinointiosastolle ja valittiin kehittämään koulutuksen ja teknisten tukipalvelujen liiketoimintaryhmää vuonna 2008 Harrastukset: Maanviljely ja vaahterasiirapin valmistus

"Kun koulutamme työntekijöitä myyntityöhön, yhtenä tavoitteenamme on selkeyttää heidän omaa näkemystään." Don Graham

edge [2·2012]

15


HENKILÖKUVA D O N G RA H A M

antamansa koulutuksen pohjalta asiakkaat pystyvät kasvattamaan tuottavuuttaan ja säilyttämään kilpailukykynsä globaaleilla markkinoilla. Kun Graham pohtii nykyistä opettajan ja luennoitsijan työtään, häntä selvästi huvittaa. "Jos joku olisi kertonut minulle lukioaikaan, että tulen opettamaan ja luennoimaan suuren yleisön edessä, olisin vain todennut ettei se ole ikinä mahdollista. Olen perusluonteeltani introvertti." Kun Grahamille tehtiin Secolla persoonallisuustesti, hänet luokiteltiin toimipisteensä sulkeutuneimmaksi henkilöksi. Kuitenkin hän on miellyttävä, luonteva ja kuulijansa vakuuttava luennoitsija. Tämä on suurelta osin kovan työn tulosta: Graham harjoitteli aiemmin luentojaan 7–9 kertaa tyhjässä huoneessa. Hän on periaatteessa itseoppinut luennoitsija, joka on opiskellut opetusmenetelmiä lukemalla mahdollisimman paljon ja hakemalla inspiraatiota tunnetuilta puhujilta, näyttelijöiltä ja jopa saarnaajilta. Hän tarkkailee esiintyjiä ja siten miten nämä pitävät kuulijoita otteessaan, rakentavat tarinansa ja muuttavat ääntään ja äänensävyään. Hän opiskelee jatkuvasti kasvatustieteitä ja katsoo esimerkiksi Sesame Street -opetusohjelmaa: "Ohjelmassa viitattiin niin sanottuun tarttumistekijään (Sticky Factor). Miten saamme tiedon tarttumaan kuulijoihin niin, että yleisö muistaa kuulemansa asiat?" Graham kysyy. "Pyrin opettamaan siten, että yleisö muistaa sen: käytän vertauksia, kielikuvia ja graafisia kuvia." Pysyäkseen kehityksen kärjessä Graham on läheisessä yhteydessä Secon Ruotsin päätoimipaikan tutkimus- ja tuotekehitysosastoon. Koulutusohjelman suosio on johtanut aikataulutusongelmiin. Graham pyrkii yhdessä työryhmänsä kanssa lieventämään ylikuormittunutta

16 edge [2·2012]

Don Grahamin ohje esitelmien parantamiseen: Harjoitus tekee mestarin. Esiintymistä pitää harjoitella kuten muitakin lajeja. Harjoittele esiintymällä omalle perheellesi tai tyhjälle huoneelle. Mieti, mikä motivoi yleisöä: onko se esimerkiksi raha tai uusien taitojen oppiminen. Käsittele kyseisiä motivaatioita ja tarpeita puheessasi. Sinun tulee pitää yleisön mielenkiinto yllä ja tehdä esitelmästä mielenkiintoinen. Jos et ole lahjakas puhuja, keksi muita tapoja pitää yleisön mielenkiintoa yllä esimerkiksi sarjakuvan, videon tai sopivan huumorin keinoin. aikataulua sähköpostin ja Excel- sekä PowerPointmateriaalin avulla. "Tarve on olemassa, sillä ihmiset hakevat tietoa. Meillä ei vain ole tarpeeksi henkilökuntaa siellä, missä sitä tarvittaisiin", hän kertoo. Graham käyttääkin 30–40 prosenttia ajastaan matkustamiseen koulutuspaikoille. Hän on saanut koulutettavilta yksinomaan positiivista palautetta. Nämä toteavat Secon koulutuksen olevan valtavasti edellä kilpailijoista. Eräs asiakas kiteyttää: "Opettajien tietomäärä on äärimmäisen laaja, ja he pystyvät esittämään tiedot selkeästi, ytimekkäästi ja sellaisella tasolla, jonka jokainen kuulija ymmärtää. Tämä on paras koulutus mihin ikinä olen osallistunut."


AUTO INFO

Autoalan yritysten käyttöön varatusta Secon internetsivustosta tieto löytyy kolmella napsautuksella tai jopa nopeammin.

TEKSTI: Cari Simmons KUVAT: Istockphoto ja Getty Images

SECON UUSI autoteollisuussivusto antaa tietoja autoteollisuuden uusimmista trendeistä, menetelmistä ja tuoteuutuuksista. Sivustossa on myös esimerkkejä käytännön sovelluksista. Tammikuussa 2012 avattu sivusto sisältää materiaalitietoutta, tietoja työstöprosessista ja useista autovalmistuksen erikoisalueista. Intuitiivisesti selattavassa sivustossa on vuorovaikutteisia autojen 3D-malleja, joista käyttäjä voi tunnistaa erillisiä osia ja lukea niiden parhaista valmistusmenetelmistä. Sivuston tiedot on kerätty Secon maailmanlaajuisesta asiantuntijaverkostosta, joka

toimii läheisessä yhteistyössä autovalmistajien kanssa. "Sivuston tärkein toiminto ovat vuorovaikutteiset työstömallit: asiakas valitsee komponentin, minkä jälkeen hän voi tarkastella vuorovaikutteisesti Secon ratkaisuja niiden valmistamisessa", kertoo Seco Toolsin globaalien toimintojen johtaja koneenrakennusteollisuuden strategiatyöryhmästä. "Käyttäjät voivat tutkia esimerkiksi simulaatioita, animaatioita ja kustannussäästöjä koskevia raportteja. Asiakkaillemme tämä on arvokas resurssi, joka auttaa heitä pysymään selvillä uusimmista trendeistä ja kehityssuunnista." TÄHÄN MENNESSÄ Secon

autoalasivusto on saanut erittäin positiivista palautetta. "Yhdysvalloissa asiakkaat ovat jättäneet puhepostiin kiitosviestejä, joissa sivustoa kehutaan", Tindall kertoo. Saksassa maschine + werkzeug -tiedotuslehti nimesi sen "viikon sivustoksi". Tindall kehottaa ihmisiä kokeilemaan sivustoa omatoimisesti: "Kokeile ja käytä sivustoa... tulet yllättymään siitä, miten nopeasti opit, ja mitä Secolla on tarjota."

Oma sivusto eri teollisuudenaloille Secon uusi autoteollisuussivusto on kolmas teollisuudenalakohtainen sivusto. Autoteollisuuden lisäksi Seco on perustanut ilmailu- ja energiateollisuuden sivustot. Öljy- ja kaasuteollisuudelle suunnitellaan omaa sivustoa ensi vuodeksi. www.secotools.com/automotive

edge [2·2012]

17


KATSAUS GLO BAAL I T TR END I T

KARAIN SPINDLES

TRENDIT

KARAVALMISTAJA Fischer Precisen mukaan suurnopeuskara on "työstökoneen sydän". Koska työstökoneisiin kohdistuu jatkuvasti enemmän vaatimuksia, niiden "sydämen" on toimittava nopeammin ja luotettavammin. Edge pyysi Fischerin myynnin ja teknisen tuen johtajaa TEXT Rob Schoemaker ILLUSTRATION Istockphoto Roman Rudolfia esittelemään karavalmistuksen viisi tärkeintä trendiä. TEKSTI Michael Lawton GRAFIIKKA Johan Nohr & Istockphoto

1

Minimointi

2

Tarkkuus "Tarkat tulokset edellyttävät tarkkaa lämpötilan hallintaa ja tehokkaita jäähdytysjärjestelmiä. Tarkkuus edellyttää myös, että täydellinen pinta saadaan ensimmäisessä käsittelyssä eikä kiillottamista tarvita, koska kara ei vaikuta siihen negatiivisesti."

4 18 edge [2·2012]

3

"Elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden tyyppisten teollisuudenalojen yhä pienemmät työkalut edellyttävät jatkuvasti suurempia pyörintänopeuksia, jopa useita satoja tuhansia r/min. Tämä saavutetaan käyttämällä aerodynaamisia tai -staattisia kosketuksettomia laakereita ja uutta moottoriteknologiaa."

Prosessijäähdytys "Uudet raaka-aineet, esimerkiksi hiilikuitu, ovat asettaneet uusia vaatimuksia jäähdytysvoiteluaineille. Niiden käyttö voi edellyttää ilman kuivaamista, minimivoitelua tai jyrsimen virtausjäähdytystä. Karan täytyy olla yhteensopiva kaikkien jäähdytysväliaineiden kanssa kaikissa raaka-ainesovelluksissa."

5

Valvonta

Teho ja vääntömomentti

"Tärkein tavoite on entistä suurempi tuottavuus, minkä vuoksi prosessin kokonaisohjausta on kehitettävä. Kasvaneet tehot ja nopeudet edellyttävät parempaa valvontaa. Karan kunnosta pitää olla jatkuvasti selvillä. Prosesseja voidaan optimoida jatkuvan ja dynaamisen valvonnan avulla."

"Ilmailuteollisuuden kaltaisilla teollisuudenaloilla joudutaan poistamaan suuria materiaalimääriä. Pienikokoiset ja suurinopeuksiset, -tehoiset ja suurimomenttiset karat voivat poistaa jopa 15 kuutiodesimetriä alumiinia minuutissa."


TEOL L I SU U S ÖLJY & KAASU

Bardons & Oliver Työstökonevalmistaja, perustettu 1891. 100-prosenttisesti työntekijäomisteinen yritys vuodesta 2008. 120 työntekijää kahdessa liiketoimintaryhmässä. 9300 neliömetriä käsittävä huippumoderni tehdas Solonissa, Ohiossa.

PORA UUSIKSI Moduulaarinen poraratkaisu tuo 121-vuotiaan työkaluvalmistajan 21. vuosisadalle. TEKSTI: Dwight Cendrowski KUVA: Getty Images


TEOLL I SUUS ÖLJY & KAASU

Bardons & Oliver Täsmänäkö Bardons & Oliverin on pidettävä kiinni erittäin tiukoista työstötoleransseista. Tehtaan lämpötila pidetään ilmastoinnin avulla 21–22 asteessa, koska teräs laajenee ja kutistuu lämpötilan vaihdellessa. Jotta valmistaja voi taata asiakkailleen mahdollisimman täsmälliset tuotteet, se on investoinut huippuluokan koordinaattimittauskoneeseen (CCM, Coordinate Measuring Machine). Tämä erittäin herkkä laite mittaa työkappaleen pinnan geometrian äärimmäisen tarkasti 3D-ohjelmiston avulla. CMM on sijoitettu muusta teollisuusrakennuksesta eristettyyn tilaan. Siinä on tärinävaimennettu alusta, ja itse laite on asennettu lähes kaksimetriselle kiinteälle graniittipaadelle.

20 edge [2·2012]

on 121-vuotias tarkkuustyöstökoneiden valmistaja ja keskisuuri sopimusvalmistaja Ohion Solonissa. "Suunnittelemme, rakennamme, valmistamme ja kokoamme CNC-laitteita, ja sopimusvalmistusliiketoimintaryhmämme tarjoaa työstöpalveluja ", kertoo opimusvalmistuksen liiketoimintayksikön johtaja Ben Bailey. Yritys valmistaa tuotteita eri teollisuudenaloja edustaville yrityksille, joita ovat esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuus, lämmitys ja jäähdytys, purkaminen (mm. rakenteita ja tiepinnotteita rikkovat koneet). Bardons & Oliver on ollut sataprosenttisesti työntekijöiden omistuksessa vuodesta 2008 alkaen, mikä on poikkeuksellista tällä teollisuudenalalla. "Työntekijöistä johtajiin meillä jokaisella on osuutemme yhtiön liiketoiminnasta", kertoo Bailey. Hän osoittaa uutta kattonosturia juuri valmistuneessa purseenpoistotilassa, joka on viimeinen etappi ennen valmiin tuotteen poistumista linjalta. "Yrityksemme toiminta perustuu puhtaaseen tuotantoon ja tehokkaaseen työvirtaan", Bailey kertoo. "Olemme erittäin ylpeitä puhtaasta ja turvallisesta työympäristöstä. Täällä pääosassa on turvallisuus, turvallisuus ja turvallisuus." Bardons & Oliver toimii teollisuudenalalla, jossa on paljon kilpailijoita ja joka on altis taloudellisille nousu- ja laskusuhdanteille. Liike-elämässä on onneksi vallinnut noususuhdanne vuodesta 2010. Bailey selittää, että sopimusvalmistuksessa yritys on erikoistunut suurikokoisten komponenttien ja vaakasorvien valmistukseen, joiden osakoko voi olla jopa 4,545 kg. Haasteellinen taloudellinen tilanne on vaihtunut nousuun tällä teollisuudenalalla, jopa siinä määrin että Baileyn mukaan uusia ammattitaitoisia työntekijöitä ei tahdo löytyä riittävästi.


Seco SD600-poraratkaisu KUVAUS: Modulaarinen porapääjärjestelmä läpimitaltaan suurien ja syvien reikien poraamiseen HALKAISIJA: 160 mm:iin saakka SD601-porapäälle OMINAISUUDET: Vahvat neliökääntöterät, yhtenäiset kelluvat ohjaimet, HTS- ja ABS-sovittimet ja esiporausrakenne EDUT: Parempi reiän laatu, tuotantotuloksen parantuminen, alemmat työkalukustannukset Bardons & Oliver vaihtoi lapioporan Secon modulaariseen porayksikköön, joka testattaessa nosti metallin poistomäärän kuusinkertaiseksi. Yritys saavutti tässä merkittäviä kustannussäästöjä.

Seco on Bardons & Oliverin konepajan tärkein työkalutoimittaja, joka valmistaa jopa 75 prosenttia tehtaalla käytetyistä työkaluista. Bailey arvostaa Secon toimintaa erittäin paljon: "Työkalut ovat erittäin toimivia ja kestäviä. Saamme myös moitteetonta palvelua: tavoitamme Secon edustajat puhelimitse muutaman minuutin kuluessa, ja he ovat tarvittaessa paikan päällä tunnin sisällä." YRITYKSET solmivat hiljattain yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Bardons & Oliver toimii lopputestauskohteena. He tarkastavat uusimmat huipputyökalut ja antavat palautetta, jonka perusteella Secon insinöörit voivat edelleen kehittää työkalujen ominaisuuksia. Esimerkkinä yhteistyöstä on modulaarinen SD601-porapää, jota Seco on toimittanut Bardons & Oliverin sopimusvalmistusliiketoimintaryhmälle heinäkuusta 2011 alkaen Liiketoimintaryhmän piti porata suuria reikiä öljy- ja kaasuteollisuuden sovelluksiin. Erittäin suurten

Bardons & Oliver käyttää 160 mm:n poraa, jonka mitta jatkeella varustettuna on 74,9 cm, poraussyvyys 69,9 cm. Huipputulokset 212 r/min nopeudella 3,3 cm minuutissa. Koneen teho oli 43 hv. Materiaalin laatu vastasi Secon aineryhmänumeroa 5.

teräsmäärien poistaminen osoittautui hitaaksi ja laitteita kohtuuttomasti kuluttavaksi toimenpiteeksi. Secon ratkaisuna oli lapioporan vaihtaminen Secon modulaariseen porayksikköön, joka testattaessa nosti metallin poistomäärän kuusinkertaiseksi. Yritys saavutti tässä merkittäviä kustannussäästöjä. Secon Tom Milner toteaa: "Testissä Secon poraa verrattiin kilpailijan modulaariseen porajärjestelmään, ja Secon suunnittelema rakenne osoittautui ylivoimaiseksi sekä työkalun kovametallisten käyttöterien käyttöiän että esiporauksen suhteen." Milner kertoo, että Bardons & Oliverilla oli ongelmia kyseisen kilpailijan modulaarisen porajärjestelmän liitäntöjen kanssa. Hän kehuu: "Tähän mennessä Secon modulaarisissa liitännöissä ei ole ilmennyt yhtään ongelmaa". Modulaarinen SD601-järjestelmä on 160 mm:n porajättiläinen. Bardons & Oliverin ei tarvitse rajoittaa tehtäviä töitä pienten porausreikien ja matalan poraussyvyyden takia. Suuret reiät voidaan edge [2·2012]

21


TEOLL I SUUS ÖLJY & KAASU

"Secon työkalusovellus on yhdeksässä tapauksessa kymmenestä sopinut meille parhaiten." nyt porata suoraan, sen sijaan että pitäisi aloittaa pienistä rei'istä joita suurennetaan avartamalla niitä useita kertoja. Muutoksen ovat mahdollistaneet lyhentyneet läpimenoajat, entistä vähäisempi koneiden kuluminen sekä mahdollisuus jatkeiden liittämiseen tarvittavan syvyyden saavuttamiseksi. Bailey esittelee yrityksen suurimman uuden CNC-avarrusjyrsimen, joka pystyy täydellisesti hyödyntämään SD601-terän tehoa ja poraussyvyyttä toimiessaan täydellä teholla.

22 edge [2·2012]

Bailey toteaa: "Secon laitteiden geometria, kääntöterän laatuvalikoima, särmän malli ja erilaiset pinnoitusvaihtoehdot tekevät niistä ylivoimaisia kilpailijoihin nähden. Secon työkalusovellus on yhdeksässä tapauksessa kymmenestä sopinut meille parhaiten." Lisäksi Seco ottaa mielellään vastaan palautetta. Kun kerromme heille, mitä ongelmia jyrsimessä on, he ilmoittavat tästä insinööreilleen. Yleensä puolen vuoden tai viimeistään vuoden sisällä Seco voi tarjota käyttöömme työkalun, jossa kaikki ehdotuksemme on otettu huomioon."


TYÖSSÄ VALOKUVA David Lewinski

Detroitin leijona Ellison Technologies -yhtymän pääjohtaja Russ Atkinson kertoo, kuinka keskittyminen kokonaisratkaisuun auttaa yritystä pysymään Yhdysvaltojen autoteollisuuden nykyisen myönteisen kehityksen tahdissa. YHTIÖMME on Yhdysvaltojen

suurin työstökoneiden jälleenmyyjä. Myyntimme ylittää tänä vuonna 0,5 miljardia dollaria. Ellison Technologies edustaa DMG:n, Mori Seikin, Mikronin ja Fanuc Roboticsin tuotteita Michiganin markkinaalueella. Uskomme vahvasti siihen, että talous nousee taantumasta Michiganin johdolla. Suurin osa valmistamistamme tuotteista tulee autoteollisuuden käyttöön, ja liiketoiminta on lähtenyt nousuun vuodesta 2010 alkaen. Työstökoneiden kysyntä on suunnilleen samalla tasolla kuin se on pitkällä aikavälillä ollut, ja se pysyy tasaisena niillä autoteollisuuden markkinoilla, joille me toimitamme tuotteita. Myymme valmiita ratkaisuja, minä ansiosta asiakkaamme pystyvät valmistamaan osia entistä nopeammin ja entistä alhaisemmilla kustannuksilla. Kun aloitamme neuvottelut asiakkaan kanssa, otamme välittömästi yhteyttä Secoon saadaksemme ohjausta parasta työkaluratkaisua varten. He tekevät kanssamme yhteistyötä työkalujen sovittamisessa tuotteeseemme, mikä maksimoi koneen tuotannon. Secon huoltopalvelu on erittäin korkealuokkaista. Secon huolto saapuu paikalle erittäin lyhyellä varoitusajalla, ja he ovat välittömästi valmiina auttamaan meitä asiakkaan onglemien ratkaisussa. Yksikään muu markkina-alueellamme toimiva yritys ei tarjoa vastaavaa käyttäjätukea. Järjestämme yhdessä Secon kanssa näyttelytapahtuman, jossa esittelemme, kuinka uusi tietokoneohjelmisto ja oikeat työkalut voivat parantaa tuottavuutta 30–50 prosentilla ensimmäisten työstöjen rouhintajyrsinnässä. Seco toimittaa työkaluratkaisuja lastuaviin sovelluksiimme, ja he kehittävät työprosessia yhteistyössä meidän kanssamme. Teemme yhdessä aikatestit. Kun haluamme taata asiakkaalle tietyn tuotantovauhdin, Seco voi tehdä aikatestin yhteistyössä meidän kanssamme. He ilmoittavat esimerkiksi seuraavasti: "Pystytte valmistamaan tämän osan kolmessa minuutissa". Kerromme tulokset asiakkaalle, minkä jälkeen kehitämme kyseistä prosessia läheisessä yhteistyössä Secon kanssa.

RUSS ATKINSON Ammatti: Ellison Technologies -yhtymän pääjohtaja Toimipaikka: Novi, Michigan USA Ikä: 65 Perhe: Naimisissa, 3 lasta Harrastukset: Kilpapurjehdus 30-jalkaisella veneellä, puutyöt Koulutus: Tuotantotekniikan tutkinto, Ohion yliopisto

edge [2·2012]

23


NÄKÖKULMA: VA LURAUTA

Harmaa aine Seco Tools -yhtymän teknisen koulutuksen johtaja Patrick de Vos tekee harmaan valuraudan lastuamista koskevia yksityiskohtaisia mittauksia. VALURAUTAA, jonka jähmettyessä grafiitti erottuu kappaleen pintaan, kutsutaan harmaaksi valuraudaksi, koska grafiitti näkyy harmaana pinnan murtumissa. Tavallisia harmaasta valuraudasta valmistettuja autoteollisuuden komponentteja ovat moottorilohkot, jarrulevyt, jarrurummut, sylinteriputket, vauhtipyörät ja kytkinlevyt. Harmaa valurauta jaetaan lujuus- ja kovuusluokkiin. Näitä ominaisuuksia voidaan parantaa lisäämällä rautaan mangaania, kromia, nikkeliä, vanadiinia tai kuparia. Työstettävyyden kannalta määräävää on raudan mikrorakenne, joka tarkoittaa likipitäen samaa kuin sen kovuus. Harmaan valuraudan lujuus ja kovuus määräytyvät grafiittisuomujen määrän, koon ja jakaantumisen sekä vapaan ferriitin ja perliittilamellien määrän mukaan. Seosaineista esimerkiksi hiili, pii, rikki ja sinkki-mangaani parantavat työstettävyyttä, kun taas molybdeeni, kromi ja fosfori vaikuttavat päinvastoin (molybdeeni heikentää työstettävyyttä eniten, fosfori vähiten). Teräksen lastuaminen voidaan määritellä "kappaleen käsittelemiseksi siten, että siitä poistuu materiaalia". Harmaan valuraudan venyvyys on alhaisempi kuin teräksen, joten lastuamisprosessikin on erilainen:

24 edge [2·2012]

Lastut ovat lyhyitä (lastuttava aine on lyhyttä). Lastuamisvoimat ovat yleisesti alhaisempia kuin kovuusluokaltaan vastaavassa teräksessä, mutta harmaan valuraudan kovuus vaihtelee. Tämä johtaa siihen, että lastuavaan työkaluun kohdistuu vaihteleva kuormitus (särmälohkeilu). Materiaalin hankaavat sulkeumat aiheuttavat lastuamissärmien liiallista kulumista. Tämän vuoksi lastuamismateriaalin pitää kestää hankaavaa kulutusta.

"Jos vapaan ferriitin osuus ylittää 10 prosenttia, PCBN: n suorituskyky laskee erkittävästi." Parhaan lastuavan työkalun ja lastuamisolosuhteiden valinta Harmaat valuraudat ovat suhteellisen pehmeitä mutta erittäin hankaavia, joten boorinitridi- eli PCBNkääntöterät ovat paras valinta rouhintaan ja viimeistelyyn, sillä boorinitridiosat kestävät erittäin hyvin hiontakulumista. Harmaata valurautaa voidaan työstää erilaisilla kovametalli-

tai PCBN-laaduilla. Ferriitin ja perliittin suhde raudan mikrorakenteessa on olennaisen tärkeää päätettäessä, käytetäänkö lastuamismateriaalina kovametallia vai PCBN:ta. Jotta PCBN toimisi mahdollisimman tehokkaasti, vapaan ferriitin määrän valoksessa pitää olla alle 5 prosenttia. Harmaan valuraudan mikrostruktuurin pitäisi olla kokonaan perliittistä eikä siinä pitäisi olla vapaata ferriittiä, koska vapaan ferriitin pitoisuus vaikuttaa ratkaisevasti työkalun kestoikään. Jos vapaan ferriitin osuus ylittää 10 prosenttia, PCBN:n suorituskyky laskee merkittävästi. Sen jälkeen kun PCBN otettiin käyttöön harmaan valuraudan työstössä, alettiin dokumentoida yksityiskohtaisesti lastuamisnopeuden merkitystä prosessin kannalta. Testit osoittavat, että työkalun kestoikä kasvaa voimakkaasti, kun lastuamisnopeudet nousevat 100 m:stä/min 400 m:iin/min. Kestoiän kasvu tasaantuu vasta lastuamisnopeuden noustua yli 400 m:iin/min. PCBN-työstössä käytetään yleisesti 800–1200 m/min lastuamisnopeutta. Mangaanisulfidi (MnS) -yhdiste parantaa valuraudan työstettävyyttä. Se parantaa lastuavan työkalun suorituskykyä muodostamalla suojaavan kerroksen


lastuamissärmän päälle. Jatkuvasti itsegeneroituvan prosessin tuloksena mangaanisulfidikerrostuma kiinnittyy lastuamissärmän pintaan samalla nopeudella kuin sitä irtoaa hankauksen voimasta. Äskettäin tehdyt tutkimukset osoittavat, että valoksen rikkipitoisuuden pitäisi olla yli 0,1 prosenttia. Kun osia valetaan harmaasta valuraudasta, typpi ja happi sitoutuvat valokseen. Niiden esiintyminen valoksessa heikentää työkalun käyttöikää, koska ne muodostavat syövyttäviä oksideja työstön aikana. Hapen ja typen poistomenettelynä käytetään yleisesti 10 päivän käyttöviivettä valun jälkeen, ennen työstöä. Tänä aikana happi ja typpi poistuvat valoksesta. Toimenpidettä kutsutaan vanhennukseksi. Jos valukappale työstetään liian aikaisin, happi ja typpi jäävät liuenneina rautaan, jossa ne nostavat lastuamisvoimia sekä lastujen lämpötilaa (mikä lyhentää lastuamissärmien käyttöaikaa). Vanhennus parantaa valukappaleen laatua poistamalla siitä jännityksiä, mikä vähentää komponentin mahdollista muodonmuutosta työstön jälkeen.

voi vääristää kappaleen muotoa, jolloin vaadittujen toleranssien saavuttaminen vaikeutuu. Se voi myös aiheuttaa tärinää, joka tuhoaa pinnan viimeistelyn. Ensimmäinen toimintovaihe onkin työkalun paineen vähentäminen käyttämällä nurkkaviisteellä varustettua ja hiottua lastuamissärmää, jossa on neutraali rintakulma. Negatiivinen rintakulma yhdistettynä hiottuun lastuamissärmään laskee työkalun painetta, mutta terävämpi särmä pienentää lastuamissärmän lujuutta ja lisää särmälohkeilun mahdollisuutta. Harmaan valuraudan rouhintatyöstö edellyttää nurkkaviisteellä varustetun ja

LASTUAVA TYÖKAL

hiotun lastuamissärmän käyttöä. Harmaan valuraudan pinta voi olla karkea ja kova, ja se voi sisältää epäpuhtauksia, esimerkiksi valuprosessista jäänyttä hiekkaa. Kun tämä yhdistyy suurempaan lastuamissyvyyteen, lastuamissärmään kohdistuvan paine kasvaa. Viisteitys vahvistaa lastuamissärmää, mikä takaa työkalun tasaisen ja pitkän kestoiän. Harmaan valuraudan työstöstä saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Kun haluat tietää uusimmat kehitystulokset kyseisestä prosessista, ota yhteyttä Secon edustajaan. Patrick de Vos, patrick.de.vos@secotools.com

U

Lyhyet lastut Hankaavat hiukkaset aiheuttavat ylimääräistä hankaavaa kulutusta. Harmaan valuraudan kovuus vaihtelee, mikä aiheuttaa lastuavaan työkaluun kohdistuvan kuormituksen vaihtelua.

Haurasmurtumat aiheuttavat lastuamisvoimien vaihtelua

TYÖKAPPALE

Työkalun geometria ja särmän viimeistely Harmaasta valuraudasta valmistettujen komponenttien viimeistelyssä paras ratkaisu on negatiivinen rintakulma yhdistettynä nurkkaviisteellä varustettuun ja hiottuun lastuamissärmään. Näin saavutetaan paras särmän lujuuden, pysyvyyden ja työkalun suorituskyvyn yhdistelmä. Nirkon säteen pitäisi aina olla mahdollisimman suuri. Työstettäessä ohutseinämäisiä osioita, pitkiä kapeita osia tai sisähalkaisijaltaan pieniä kappaleita on joskus välttämätöntä pienentää työkalun painetta. Suuri työkalun paine

Harmaasta valuraudasta valmistettujen komponenttien viimeistelyssä paras ratkaisu on negatiivinen rintakulma yhdistettynä nurkkaviisteellä varustettuun ja hiottuun lastuamissärmään.

edge [2·2012]

25


LYHYESTI

UUTTA ROUHINNASTA SECON JABRO-HPM (High-Performance Machining, tehokas työstö) -varsijyrsimien tuotesarjaan on tullut kaksi uutta jyrsintä, JHP951 ja JHP993. Ne soveltuvat hyvin rouhintasovelluksiin, esimerkiksi uran pistämiseen suurilla aksiaalisilla lastuamispituuksilla (1.5 x Dc) sekä pehmeän hiiliteräksen valuraudan ja kovien jaloterästen sivujyrsintään. JHP951 on saatavana 3–25 mm:n halkaisijalla ja 3–5 hampaalla. Se soveltuu käytettäväksi vakaissa olosuhteissa. Sen lastuvirta on 30 prosenttia suurempi kuin edeltävän JHP950-mallin. Tämä on saatu aikaan säätyvän kierteen, optimoitujen hampaiden, lastu-urien ei-symmetrisen sijoittelun ja lastu-uran ontelon erikoisrakenteen ansiosta. Uusi JHP993 on suunniteltu työläisiin rouhintasovelluksiin, erityisesti osittain hauraille tai vaikeasti kiinnitettäville työkappaleille.

Sitä on saatavana 4–25 mm:n halkaisijalla ja 3–5 hampaalla. Hampaiden ja lastu-urien muoto on suunniteltu optimaaliseksi tehokasta rouhintaa varten. JHP993-mallissa on sisäinen, koko osan läpäisevä jäähdytyskanava, jonka läpi lastuamisvyöhykkeelle kulkee merkittävästi (30 prosenttia) enemmän jäähdytysainetta kuin jäähdytyskanavattomissa jyrsimissä. Tämä parantaa työkalun kestoikää ja vähentää hallitsemattoman kulumisen riskiä, mikä tekee siitä erityisen sopivan automatisoituun tuotantoon. www.secotools.com/Jabro_HPM

PITÄVÄ OTE EPB-5672 on Secon uusi kiristysholkkipidinjärjestelmä, jonka säteisheitto on ainoastaan 3 mikronia. Se välittää 2–3-kertaisesti vääntömomenttia verrattuna aiempiin kiristysholkkipitimiin. Se on myös hydraulista istukkaa tehokkaampi. Työkalut kiinnitetään kiristämällä mutteria sopivalla momenttiavaimella. Tämä tekee laitteesta helppokäyttöisen. Täydellisen lieriömäisen muotonsa ansiosta (epäsymmetrisiä osia ei ole) EPB-5672 sopii suurnopeustyöstöön, joka edellyttää täydellisesti tasapainotettuja työkaluyhdistelmiä. Istukassa voi käyttää halkaisijaltaan erilaisia holkkeja työkalun varren 1–20 mm:n halkaisijoille. www.secotools.com/EPB5672

26 edge [2·2012]

Lujarakenteiset varsijyrsimet JHP951 (ensimmäinen oikealla) ja JHP993 on suunniteltu rouhintasovelluksiin pehmeälle hiiliteräkselle, valuraudalle ja kovalle jaloteräkselle.


TK-laadut päivittyvät Kaksi uutta kääntöterälaatua TK1001 JA TK2001 helpottavat kääntöterän valintaa valurautojen sorvaussovelluksiin. Ne korvaavat TK1000- ja TK2000-laadut. Lastuamisarvoihin ei ole tullut muutoksia uusissa kääntöterälaaduissa, mutta TK1001 ja TK2001 parantavat tuottavuutta useimmissa valuraudan työstösovelluksissa. Lisäksi niiden käyttöajan ennustettavuus on entistä parempi. Kääntöterälaadut soveltuvat entistä monipuolisempiin sovelluksiin. TK1001 laatu sopii parhaiten harmaan valuraudan työstöön, jossa vaaditaan korkeaa kulumis- ja hankauskestoa. Se takaa hyvän tuottavuuden vakaissa olosuhteissa. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi sylinterit ja jarrulevyt. Lujempi TK2001 on paras valinta valuraudan sorvauksessa, ja sen suorituskyky on erinomainen erityisesti pallografiittivaluraudan käsittelyssä. Tämä laatu on luotettava ja laaja-alaisesti käytettävä vaihtoehto, joka kestää suuria käyttönopeuksia ja epäjatkuvaa

lastuamista. Se sopii erinomaisesti pyörän napojen, nokka-akselien ja kytkimien työstöön. Aiempaan kääntöterien sukupolveen verrattuna uusissa laaduissa on paksumpi TiCN- ja Al2O3-pinnoitus, mikä parantaa niiden suorituskykyä. Uusien kääntöterälaatujen kehityksestä vastaava projektipäällikkö Hinkdrik Engström toteaa: "Yleensä paksumpi pinnoitus on merkinnyt pinnoituksen kestävyyden ja lujuuden heikentymistä. Uuden Duratomic®-pinnoituksen ansiosta pystyimme tasapainottamaan nämä ominaisuudet entistä tarkemmin. Uusi pinnoitus on sekä entistä lujempi että paksumpi." Uutta pinnoitusta käytetään entistä kovemmille perusaineille, jotka on tehty kovametallista (koboltin ja voftramin seoksesta). TK1001- ja TK2001-laatuja on saatavina useissa eri kääntöterän tyypeissä, joille on laaja lastunmurtajavalikoima. www.secotools.com/TK1001TK2001

edge [2·2012]

27


KUVA: GETTYIMAGES

MAASSA JA ILMASSA Lentokoneen painon vähentäminen yhdellä prosentilla laskee sen polttoaineenkulutusta kolmella prosentilla. Tämän vuoksi lentokonevalmistajat ottavat yhä laajemmin käyttöön erittäin lujia mutta kevyitä valmistusmateriaaleja, jotka ovat haasteellisia työstötyökaluille.

Työkalut

wer Turbo R220.6 9 Po in, R220.29 -kierukkajyrsjyrsimet kopio

MessierBugattiDowty

130

Ranskalainen Messier-BugattiDowty valmistaa lentokoneiden laskuteline- ja jarrujärjestelmiä useille lentokone- ja helikopterivalmistajille, esimerkiksi Airbus- ja Boeing-yhtiöille.

Oletettu puristusvoima, joka kohdistuu lentokoneen laskutelinepalkkiin.

tonnia

WWW.SECOTOOLS.COM/AEROSPACE

EHDOTUKSIA? Käyttääkö yrityksesi Seco-työkaluja kiinnostavien tuotteiden valmistukseen? Kerro meille osoitteessa edge@secotools.com. 02845244 ST20126366 FI

Seco_Edge-2-2012_fi-fi_LR