Page 1

MARKA YÖNERGELERİ

Ekim 2014 1


KARDEMİR MARKA YÖNERGELERİ

Kardemir Marka Yönergeleri, Kardemir Ana Markasının gücünü en doğru yansıtabilmek ve sürdürebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonrasında, Kardemir markasının paydaşlarıyla yapacağı iletişimde en sağlam temeli işaret etmek bu dokümanın temel amaçlarından biridir. Farklı bölümlere ayrılmış bu yönergeler kitabı, farklı dönemlerde güncellenecektir. İlgili olduğunuz konuyla ilgili bir yönerge bulamamnız durumunda kurumsalyonerge@kardemir.com.tr adresin e-posta göndermenizi rica ederiz. Kardemir Marka ve İletişim Ekibi

2


GİRİŞ

3


GİRİŞ BU DOKÜMANIN AMACI Kurumsal Kimlik Kılavuzu nedir? Kurumların imzası kabul edilen “kurumsal kimlik”, belirlenen kurallar dahilinde kullanılmalı ve yaşatılmalıdır. Kardemi’i oluşturan tüm tasarım öğelerinin kullanım biçimlerini açıklayan bu kitapta, tutarlı ve doğru bir kurumsal kimlik için gerekli yönerge ve örnekleri bulabilirsiniz. Kılavuzun kullanım amacı nedir? “Kurumsal Kimlik” çalışmalarımızın belirlenmiş standartlar ve kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan bu kılavuzda; başta kurumumuzun misyon, vizyon ve değerleri olmak üzere Kardemir logosunun oluşum hikayesi, logomuzun farklı alanlarda ve farklı koşullarda kullanımı ile ilgili tüm uygulama esasları örneklerle birlikte yer almaktadır. Kurumsal kimliğin korunması açısından, her türlü çalışma için kılavuzda belirtilen ölçü, renk ve diğer kullanım esaslarına titizlikle riayet edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

4


GİRİŞ KARDEMİR VİZYON Türkiye’de üretilmeyen ürünleri de üreterek, kapasitemizi en az 3 milyon ton çelik üretimine yükseltmek, küresel rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımız doğrultusunda Karabük’ü dünya demiryolu malzemelerinin üretim merkezi haline getirmek.

5


GİRİŞ KARDEMİR MİSYON Uluslararası demir çelik sektöründe, paydaşların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak katma değeri yüksek uzun mamul üretmek.

6


GİRİŞ KARDEMİR DEĞERLER Kardemir’in Marka değerleri, tüm iletişim çalıuşmalarındaki en temel öge olarak dikkate alınmalıdır. Yapılacak her türlü iletişim çalışmasında Kardemir Değerleri “hissi” bulunmalıdır.

DEĞERLER İş sağlığı ve güvenliği Çevreye duyarlılık Bölge ve ülke ekonomisine katkı Nitelikli insan gücü Sürekli iyileştirme Sosyal sorumluluk Müşteri ve çalışan memnuniyeti Takım çalışması

7


MARKA HİKAYESİ

8


MARKA HİKAYESİ KARDEMİR LOGOSU Türkiye’nin sanayileşme alanındaki ilk büyük adımı kabul edilen Türkiye Demir Çelik Fabrikaları’nın yenilenmiş yüzü olan Kardemir A.Ş., bu değişimi eski değerlerini de koruyarak logosuna taşımış, ilk günden itibaren çalışanları ve Karabüklüler tarafından sahiplenilen bir kuruluş olagelmiştir. Kardemir’in köklü geçmişi; özelleştirme öncesi bağlı olunan Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’nin, mevcut logo ortasında yer alan daire içerisindeki “DÇ” harfleri ve bu dairenin etrafından çıkan çizgiler ile oluşan logosu tarafından sembolize edilir.

9


MARKA HİKAYESİ KARDEMİR LOGOSU Logoda bulunan iki adet el işareti, Kardemir’in özelleştirme sonrası çalışanlar ve Karabüklüler tarafından sahiplenilişi ve koruma altına alınışını temsil eder. Bu, bir diğer ifadeyle “Kardemir emin ellerde” mesajıdır. Mesajın büyük önemi, sancılı geçen özelleştirme sürecinde çalışanlar ve ekonomisi yalnızca Karabük Demir Çelik Fabrikaları’na bağlı olan Karabük halkının kenetlenmesi ile oluşmuştur.

10


MARKA HİKAYESİ KARDEMİR LOGOSU Süreç boyunca birçok eyleme imza atan çalışanlar ve Karabüklüler; teknolojik yatırımlar yapıldığı takdirde kurumun zarar etmeyeceğini, bilakis karlı çalışabilecek bir kuruluş haline geleceğini ısrarla haykırmıştır. Öyle ki, gerçekleştirilen eylemler ve bu esnada şehirde oluşturulan müteşebbis heyetin hükümetle yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanır. Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın; çalışanlar, yöre sanayicisi, esnafı ve halkının katılımıyla kurulacak olan Kardemir A.Ş.’ye 1 (bir) TL sembolik bedel ile devredilmesine karar verilir ve devir işleminin 30 Mart 1995 tarihinde resmiyet kazanmasıyla özelleştirme gerçekleşir.

11


MARKA HİKAYESİ KARDEMİR LOGOSU Köklü tarihi ve zorlukları birlik olarak atlatan yapısını yansıtmayı unutmayan Kardemir, logosunda güç ve coşkunun temsilcisi kırmızı rengi taşırken; logo zemininde kullanılan koyu mavi ton güvenilirlik ve sağlamlığı vurgular. Bu iki renk ayrıca Kardemir Karabükspor’un renkleri olup Kardemir A.Ş.’nin Kardemir Karabükspor ile bütünleştiğinin bir ifadesidir. Aynı şekilde Kardemir Karabükspor’un da bugünkü logosunda “DÇ” harfleri ve eller kullanılmakta olup kulübün Kardemir’le olan bağlarına işaret edilir.

12


MARKA HİKAYESİ KARDEMİR LOGOSU Kardemir Karabükspor’un kuruluş yılı resmi web sitesinde 1969 olarak görülse de aslında kulübün geçmişi, Kardemir’in kuruluş yıllarına uzanır. Karabük Demir Çelik Fabrikaları bünyesinde 1938 yılında kurulan ve renkleri mavi olan Demir Çelik Kulübü ile 1950’li yıllarda kurulan ve renkleri kırmızı olan Karabük Gençlik Spor’un 1969 yılında birleşmesi ile Kardemir Karabükspor kurulmuştur ve renkleri de kırmızı–mavi olmuştur. İşte bu renkler, özelleşme ile birlikte Kardemir A.Ş. görsel öğelerindeki yerini alır. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilli olan logomuz; barındırdığı anlaşılır mesajları, güçlü hatları ve keskin detaylarıyla sektörünün lideri olan kurumumuz Kardemir A.Ş’yi başarıyla temsil etmektedir.

13


ANA MARKA

14


MARKA LOGO

Kardemir logosu, marka değerlerini yansıtan, bütüncül, kuvvetli, güvenilir bir ağır sanayi kuruluşu olduğunu temsil eden bir ayrıştırıcıdır. 15


MARKA RENKLER

Logoda kullanılan renkler, işletmenin bacalarından çıkan kırmızı ve mavi alevlerinden esinlenerek hazırlanmış ve grafik dile adapte edilmiştir.

16


MARKA RENKLER ANA RENKLER

Pantone 661 C

İKİNCİL RENKLER

70% Pantone 661 C

C: 100 M: 75 Y: 0 K: 5 R: 0 G: 79 B: 158

Pantone 1797 C

C: 0 M:0 Y: 0 K: 100 R: 0 G: 0 B: 0

70% Pantone 1797 C

C: 2 M: 98 Y: 85 K: 7 R: 214 G: 34 B: 49

Logo ve diğer uygulamalarda kullanılan renkler, ana ve ikincil olarak ikiye ayrılmaktadır. 17

Siyah

Beyaz C: 0 M:0 Y: 0 K: 0 R: 255 G: 255 B: 255

80% Siyah

50% Siyah


ANA MARKA LOGO FONT AİLESİ

Fontlar yani tipografi, markanın önemli grafik ögelerinden biridir. Fontun her türlü dokümanda aynı olmasın sağlamak, markamızın sürdürülebilirliği ve mesajını iletebilmesi adına önemlir bir kıstastır. Her türlü dokümanlarınızda temel fontumuz olan “Proxima Nova”yı kullanınız. Bu font, modern orantılar ve geometrik bir anlayışı da yansıtmakta ve farklı uygulamalarda (web, basılı evrak vb.) de rahatlıkla kullanılabilmektedir.

18


ANA MARKA LOGO FONT AİLESİ

PROXIMA NOVA

19


ANA LOGO LOGO YAPISI

X

6X

Piktogram 1/2X

Typeface 16X

Logo piktogramı 16’lı bir grid sistemine bölündüğünde her bir ögenin (eller, daire, çizgiler) geometrik olarak yerleştirilmesi ve ilgili pozisyonlandırılmanın 20

yapılması önemlidir. Her öge, grid sistemindeki kareler üzerinden ölçülerek ortantılanır. Her bir kare X olarak alınır.


ANA LOGO LOGO YAPISI 13X X

5X

Proxima Nova Extra Bold 100% Kardemir Kırmızısı

Piktogram içerisindeki ellerin yüksekliği 5x’i, genişliği ise 13x’i geçmemelidir.

21

Typeface ise her zaman için Kardemir kırmızısı ve kurumsal font olan Proxima Nova olarak kullanılır.


ANA LOGO İKİNCİL LOGO KULLANIMLARI

Mono

Mono - Ters

Farklı uygulamalarda logoyu doğru renkler ile tatbik edebilmek her zaman mümkün olamayabilir. Bu gibi durumlarda logo kullanımları bu sayfada belirtildiği gibi yapılmalıdır. Renkli baskı yapılamayacak fax/ 22

Gri Tonu

fotokopi gibi dokumanlar için Mono, zeminlerin tam beyaz/siyah olduğu durumlarda Mono-Ters ve kağıt dışı kullanımların olduğu durumlarda Gri Tonu logo kullanılmalıdır.


ANA LOGO GÜVENLİ ALAN Markanın doğru iletişimde bulunabilmesi adına logoya yakın objeler/yazılar logoya yakın kullanılmamalıdır. Logoyu farklı uygulamalarda kullanırken mutlaka etrafında belirli bir güvenli alan/ boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluk, grid sisteminde belirtilen her bir X oranlı alanın en az 4 katı olmalıdır.

4X X

4X

23

4X

4X


ANA LOGO LOGO BOYUTLARI

En küçük durum

10mm

A4

A3 25mm

Kardemir logosunun farklı alanlardaki uygulamalarında kullanılabilecek mecburi ölçüler ve oranları yukarıda belirtilmiştir. Buna göre herhangi bir evrak vb. de kullanılabilecek en küçük boyutun genişliği 10 24

A2 40mm

60mm

mm. den daha az olmamalıdır. En sık kullanılan A4 boyutundaki evraklarda ise genişlik 25 mm. den daha çok veya az olmamalıdır.


ANA LOGO KULLANIM HATALARI

Logoyu kullanırken mutlaka yukarıda belirtilen kurallara uyunuz! 25


ANA LOGO KULLANIM HATALARI

Typaface’i yanlış oranlarda kullanmayın

Logonun orantılarını bozmayın

Logoyu kullanırken mutlaka yukarıda belirtilen kurallara uyunuz! 26


ANA LOGO KULLANIM HATALARI

Yanlış renk kullanmayın

Logoyu kullanırken mutlaka yukarıda belirtilen kurallara uyunuz! 27

Yanlış Font kullanmayın


ANA LOGO KULLANIM HATALARI

Logoyu görsel üzerine yerleştirmeyin

Logoyu tekrardan tasarlamayın

Logoyu kullanırken mutlaka yukarıda belirtilen kurallara uyunuz! 28


ANA LOGO KULLANIM HATALARI

Gölgeli kullanım yapmayın

Logoyu kullanırken mutlaka yukarıda belirtilen kurallara uyunuz! 29

Parlak vb. efektler kullanmayın


OFÄ°S UYGULAMALARI

30


OFİS UYGULAMALARI GİRİŞ

Ofis uygulamaları, günlük iş akışları arasında kullanılması elzem evrak ve dokümantasyonları kapsar. Her kurum için farklı olabileceği gibi temel evraklar: Antetli kağıt, zarf, kartvizit, fatura vb. türü evraklardır.

31


OFİS UYGULAMALARI ANTETLİ Standart A4 12

Hücreler: 100% Siyah Proxima Nova Regular 12pt

25

30

12

0.5

10 25 32


OFİS UYGULAMALARI ZARF 220x110 (Ölçü birimi: mm)

Adres: 100% Siyah Proxima Nova Bold 9pt

12 10

4

12

33

25


OFİS UYGULAMALARI KARTVİZİT 85x55 (Ölçü birimi: mm)

İsim: 100% Kardemir MavisiW Proxima Nova Extra Bold 12pt

25

6 6

16

34


OFİS UYGULAMALARI ÖRNEKLER

35


ANA MARKA GRAFİK YAKLAŞIMI

36


ANA MARKA GRAFİK YAKLAŞIMI BANT

Ana marka grafik yaklaşımı, logo dışındaki kullanılan uygulamalarda marka kimliğini sağlıklı biçimde kullanabilmek adına önemli ögelerin nasıl 37

kullanılacağını belirtmektedir. Kesik uclu bant ise bu yaklaşımın önemli ögelerinden biridir.


ANA MARKA GRAFİK YAKLAŞIMI BANT

Bantın kullanım şekli, logodaki üst ve alt elden harekete ederek hazırlanmıştır. Bu grafik tasarım farklı 38

alanlarda farklı şekillerde ihtiyaca göre kullanılabilir. Açı ve renk kuralları için bkz. Bant


ANA MARKA GRAFİK YAKLAŞIMI KIRMIZI DAİRE

TITLE Logo ögelerinden “kırmızı daire” ana marka grafik yaklaşımı içindeki ikinci “vurgu yapan” ögesidir. Farklı alanlarda kullanılabilieceği gibi başlık/slogan 39

gibi “kelimelerin” üst solunda gösterildiği gibi kullanılmalıdır. Farklı alanlarda farklı şekillerde ihtiyaca göre kullanılabilir. bkz. Ana Marka Grafik Yaklaşımı


ANA MARKA GRAFİK YAKLAŞIMI İLANLAR

Maecenas at justo in arcu semper gravi Cras faucibus et nisl id imperdiet. Nunc accumsan imperdiet lectus, quis bibendum risus. Ut euismod urna vulputate.

Maecenas at justo in arcu semper gravi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.S. Karabük

Farklı alanlarda kullanılacak iletişim çalışmalarında kurumsal bant kullanımı ihtiyaç ve mecraya göre değiştirilerek kullanılabilir. 40

Cras faucibus et nisl id imperdiet. Nunc accumsan imperdiet lectus, quis bibendum risus. Ut euismod mi sed urna vulputate.


ANA MARKA GRAFİK YAKLAŞIMI BİNA GİYDİRMELERİ

Kardemir içerisinde kullanılacak bina giydirmeleri ve logolar belirli oranlara göre hazırlanmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. Bina Giydirmeleri 41


ANA MARKA GRAFİK YAKLAŞIMI BİNA GİYDİRMELERİ

42


ÖNEMLİ BİLGİ

Bu dokümandaki bilgiler farklı zamanlarda güncellenebilir. Konunuzla ilgili güncellemeler için lütfen Marka İletişim Ekibi’ne başvurunuz.

Bu doküman Recode - RCD İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. recode.co 43

Kardemir Brand Guidelines  

One of the biggest steel manufacturer Kardemir's mini Brand guidelines

Kardemir Brand Guidelines  

One of the biggest steel manufacturer Kardemir's mini Brand guidelines

Advertisement