Page 1

HARRAN CUMHURİYET.ORTAOKULU 8-….. SINIFI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI AD-SOYAD : ………………………………. NO:………………… SINIF:……..

A-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının yanına(D),yanlış olanlarının yanına(Y) koyunuz. 1) Mustafa Kemal Atatürk’e yapılmış olan suikast girişimi başarılı olmamıştır. (…..) 2) Anayasamızın ilk Maddesi “Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir” . (.....) 3) Havza Genelgesi kongreler döneminin son Genelgesidir (…….) 4) Teşkilatı Esasiye Anayasamız 1929 yılında kabul edilendir (……) B-Aşağıda verilen soruların doğru seçeneklerini bularak işaretleyiniz.

5) Bir devletin dayandığı temel esasları gösteren kanunlara ne denir? A) Yönetmelik B)Yönerge C)Tüzük D)Anayasa 6) Türk inkılabı ile ilgili aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşabiliriz? A) İslam ülkelerini örnek almıştır. B) Milli kültürümüzü önemsememiştir C) Ulusal egemenliği gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. D) Çağdaş batıyı aynen benimsemiştir.

7) Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir? A) Laiklik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik 8) Hangisi Atatürk’ün yazmış olduğu eserlerden biridir? A) Ateşten Gömlek B) Yaprak Dökümü C) Kaşağı

D) Nutuk

9) Herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? A) Laiklik B) Devletçilik C) Halkçılık D) İnkılapçılık

10) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün temel ilkelerinden değildir? A) Laiklik B) Milli Egemenlik C)Halkçılık D) Devletçilik 11) Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir? A)Milliyetçilik C)Cumhuriyetçilik B)Halkçılık D)İnkılâpçılık 12) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır? A)İnkılâpçılık B)Halkçılık C )Devletçilik D)Cumhuriyetçilik D- Aşağıdaki kelimeleri uygunu olan cümlelerle oklar çizerek eşletiriniz. 13) 14) 15) 16)

Türk denizlerinde Türk bayrağı taşıyan gemilere ticaret hakkı verildi. Eğitimde birlik amacıyla 3 Mart 1924’de kabul edilen kanun Türk Medeni Kanunu için örnek alınan ülke Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan siyasi parti

E- Aşağıdaki soruları cevaplayınız . 17) 3 Mart 1924 tarihli inkilaplardan 3 tanesini yazınız.

Serbest Cumhuriyet Fırkası İsviçre Cumhuriyet Halk Fırkası Fransa Tekke ve Zaviyeler Kanunu Kabotaj Kanunu Tevhid-i Tedrisat

18)Atatürk inkilapları hangi alanlarda yapılmıştır. 19) Mustafa Kemal Atatürk “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözüyle Türk gençliğine neleri öğütlemiştir ? 20 Atatürk ilkelerini yazınız.


Hersoru 5 puandır.

Başarılar

yazılısoruları  

2donem1-20082009_ink

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you