Page 1

BEWIJZENMAP 2015 2015 BEWIJZENMAP Nio van der Nat V3B2/V4B2 Bas Bouwense & Lucia Haakman Mediavormgeven Grafisch


Bewijzenmap GLR Copyright Š 2015 Auteur: Nio van der Nat Druk: www.printenbind.nl Omslagontwerp: Seck Design Vormgeving binnenwerk: Seck Design


inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6

Inleiding ........................................................ Mijn Stagesituatie ........................................................ Overzicht Kerntaken & Werkprocessen .......................... - Kerntaken deel I, Ontwerpen - Kerntaken deel II, Realiseren en Opleveren - Kerntaken deel III, Administratie Kerntaken deel I ....................................................... Kerntaken deel II ........................................................ Kerntaken deel III ........................................................ Ondernemingsplan ........................................................ Zelfreflectie ........................................................

Blz. 7 Blz. 8 Blz. 10

Blz. Blz. Blz. Blz. Blz.

12 32 54 66 72


1. inleiding Wie ben ik? Hallo, mijn naam is Nio, en ik volg de opleiding Grafisch Vormgeven aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Tekenen en het spelen met letters / graffiti zijn altijd al passies van mij geweest, en zo doende ben ik begonnen met de opleiding tot Grafisch Vormgever. Om het mijzelf makkelijker te maken om mijn progressie vast te leggen, ben ik in augustus 2012 begonnen met bloggen. Het begon als een hobby en ik bracht dan ook veel tijd door met het tellen van pageviews maar.. Door het bijhouden van deze (Engelstalige) blog ben ik buiten stages en andere leerzame momenten om mij meer gaan verdiepen in hoe ik kon leren van mijn eigen fouten. Ik geloofde erin dat je een eigen stijl van ontwerpen ontwikkelt door een eigen weg in te slaan, zonder tussenkomst / keuzes van andere mensen in de grafische branche. Met deze mindset ben ik dan ook de eerste stageperiode ingegaan. Maar al snel bleek het tegendeel bewezen.. Mijn stages heb ik gelopen bij The Meesteren Foundation, en The Music Production Academy. Twee uiteenlopende stages, en beiden erg leerzaam.. Waarom? Dat lees je in deze bewijzenmap!

7


2. Mijn Stagesituatie 1. The Meesteren Foundation Mijn eerste stageperiode ben ik in januari begonnen bij The Meesteren Foundation, oftewel TMF. TMF is een stichting, die initiatieven opzet in allerlei gebieden en branchetakken, voor de mensen die het niet zo breed hebben. In de tijd dat ik bij deze stichting aan het werk ben geweest, heb ik vooral werk mogen maken voor mensen die de kansen van anderen verkozen boven de kansen die ze zelf hadden. Ze holpen liever anderen dan dat ze aan hun eigen weg werkten; Althans, dat leek zo in het begin. De 6 maanden stagetijd die ik heb mogen lopen bij The Meesteren Foundation is alles behalve eenzijdig geweest. Met de vele divisies van Meesteren (in totaal 24 toen ik wegging, en nog steeds groeiende) heb ik werk mogen leveren voor onder andere Meesteren Legal, Meesteren Academy, Meesteren Studios, en zelfs Meesteren Uitvaart. Allemaal divisies met een andere huisstijl, dus dat vergt een goede administratie. Meesteren had geen (opgeleid) grafisch vormgever aan het hoofd van de promotieafdeling; Ik heb dus meer geleerd op het gebied van administratie, en ook kon ik mijn creativiteit in de vrije loop laten.

8


2. Mijn Stagesituatie (vervolg) 2. The Music Production Academy Mijn tweede stage heb ik gelopen bij The Music Production Academy. Altijd even wennen zo’n nieuwe plek, maar bij MPA voelde ik me toch al snel op mijn gemak; Een goede keuze dus! Waar ik met name aan het begin moeite mee had (lees - veel van geleerd heb), is dat Omotola Bolarin, mijn grafisch begeleider, die in Nigeria is geboren, en opgegroeid is in Syrie en daarom dus geen Nederlands sprak. De vaktaal uit de grafische branche omvormen leek aan het begin makkelijker dan dat het in de praktijk was. Maar aangezien ik normaal in het Engels schrijf op mijn weblog, begrepen we elkaar al snel beter. Bij MPA was het werk aan de ene kant wel eenzijdiger dan bij TMF; We bleven meestal werken in de strakke huisstijl van MPA. Toch brengt deze andere werkwijze ook een uitdaging met zich mee. Wat zou tenslotte een grafisch ontwerper zijn zonder de de struggles, right? Omotola (OB) werkt vanuit een ander perspectief; Waar ik bij The Meesteren Foundation de opdracht kreeg om een media-uiting te maken zoals bijvoorbeeld een visitekaartje (blz 50), liet Omotola me de losse elementen maken, om later de uitingen van te maken. Net zoals een timmerman spijkers, hout, en de hamer nodig heeft.

9


3. Overzicht Doorlopen Werkprocessen De verschillende werkprocessen heb ik voor de overzichtelijkheid opgedeeld in verschillende kleuren, zie opzet hieronder:

Kerntaken Deel I - Ontwerpen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Maakt een Plan van Aanpak Maakt een Concept Maakt een Ontwerp Presenteert het Concept en / of Ontwerp van de Mediauiting

Kerntaken Deel II - Realiseren en Opleveren 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

10

Bereidt de Realisatie voor Begeleidt Uitbestedingen aan Derden Maakt de Mediauiting Levert de Mediauiting op Houdt het archief bij


3. Overzicht Doorlopen Werkprocessen

Kerntaken Deel III - Administratie 3.1 Maakt een Plan voor het Starten van een eigen Bedrijf 3.2 Promoot zijn werk 3.3 Regelt Financiele zaken

11


Kerntaken deel I

4. Ontwerpen

12


13


Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze 1.1 met de opdrachtgever. 1. Music Production Academy - Huisstijl Patroon

Ja, je leest het goed; een patroon als bouwsteen, om bepaalde uitingen in de huisstijl sterker te kunnen maken. In eerste instantie een opdracht voor de lange termijn, maar zeker met de huisstijl elementen die op latere tijdstippen gebruikt moeten worden, wilde ik goed begrijpen wat er van me verwacht werd.

Met de latere veranderingen van de huisstijl in ons achterhoofd, was een goede briefing bij deze opdracht dus een must. Ik heb daarom ook veel overleg gehad met OB, de grafisch vormgever van MPA. Tijdens het bespreken van de opdracht kwamen veelal dezelfde voorbeelden weer naar voren; Het moet een veelzijdig toepasbaar patroon worden, wat ook op latere tijdstippen nog bewerkt moet kunnen worden en bij gebruik van dit patroon moet de lijndikte gelijk zijn aan die van het logo, om eenheid te creĂŤren.

14


Een voorbeeld uit het MPA Connect Patroon.

Hoe gebruik je het MPA Connect Patroon.

15


Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze 1.1 met de opdrachtgever. 2. Planet Cake - Flyer Aankondiging Naamsverandering

Mijn tweede bewijs voor het eerste werkproces is het bespreken van de flyer voor de heropening van Cake.nl, gevestigd aan de Dorpsweg 41a, te Rotterdam Zuid. Ik heb deze opdracht gekregen in de tijd dat ik bij TMF stage liep.

Mijn stagebegeleider in de tijd dat ik stage liep bij Meesteren was Claudie Buddy. Met haar heb ik deze opdracht dus besproken. Het nieuwe aan deze opdracht? Claudie was de tussenpersoon, dus ik had niet de mogelijkheid om de directe mening van de opdrachtgever te krijgen. Dit heeft voor een aantal vertragingen gezorgd door onverwachte aanpassingen, daar heb ik dus van geleerd. De flyer is dubbelzijdig op a6 formaat (eerst op a5 afgesproken). Ook liep het anders omdat de voorkant door Clautie is gemaakt, en de achterkant door mij. Hier kwam ik in de knoop met het gebrek aan overleg; In de tijd dat ik aan het werk was, heeft zij snel een voorkant gemaakt, wat mij het idee gaf dat ze dat puur deed om later ook aan te kunnen tonen dat zij ‘eraan mee geholpen had’. Een beetje een domper, maar wel iets tofs in mijn portfolio :)

16


De uiteindelijke cake.nl Flyer.

Een licht aangepaste flyer op Facebook.

17


Maakt een Plan van Aanpak. 1.2 1. Ontwerp Visitekaartje Mermaid International B.V.

Veelal spreken de opdrachten zo voor zich, dat het maken van een plan van aanpak geen pre is. Maar bij het visitekaartje van Mermaid, een partner van The Meesteren Foundation, was dit wel het geval. Mermaid is een bedrijf in de haven, wat spullen levert voor op schepen en vliegtuigen. Omdat dit hele specefieke spullen zijn, is het bedrijf dus ‘Dealer’ van een aantal van deze merken. Deze logos, moesten toegevoegd worden op de achterkant.

2. Ontwerp Flyer Cake.nl - Grand Opening Ook bij de (2e) Flyer voor de Grand Opening van Cake.nl moesten de nodige dingen op papier gezet worden. Natuurlijk had deze gebeurtenis een van te voren vastgestelde datum en tijd, en ik wilde er niet aan denken dat er misdrukken van deze flyer gemaakt zouden worden. Aangezien het printverkeer bij Meesteren werd geregeld via Faas Printmedia, een firma van buitenlandse afkomst, wilde ik zeker weten dat alle informatie op de flyer klopte, dus kant en klaar was - en zonder aanpassingen geprint kon worden.

18


Plan van Aanpak Mermaid 1. Overleg met Pedro, over de do’s and don’ts.. Hoe moet het eruit komen te zien? 2. Een schets maken van de basisopzet. 3. Alle logo’s checken op scherpte, zo nodig mailen betere bestanden. 4. Alles overzetten naar Indesign. 5. Overleggen met Claudie, eventuele aanpassingen maken. 6. Bestand exporteren met 6mm bleed. 7. Doorsturen naar Drukkerij Faas voor de order.

Plan van Aanp ak Cake.nl 1. Overleg me t Claudie, Hoe moet het eruit komen te zien ? 2. Een schets maken van de basiso pzet. 3. Alle tekst ch ecken, zo nodig maile n ter bevestiging . 4. Alles overze tten naar Indesign. 5. Overleggen met Claudie, even tuele aanpassingen maken. 6. Bestand ex porteren met 6mm blee d. 7. Doorsturen naar Drukkerij Faas voor de order.

19


Maakt een Concept 1.3 1. Cake.nl - Mascotte ‘Cakey’. Deze opdracht heb ik gekregen in de tijd dat ik bij Meesteren liep. Cake.nl had een nieuwe mascotte nodig, de andere mascotte had een te droevig gezicht. De nadruk lag dus ook op het creeren van een character, met een opgewekter uiterlijk.

Hiernaast zie je de uitgewerkte variant van de nieuwe characters. Ik heb veel losse onderdelen gemaakt, die we dan op een later tijdstip met inspraak van de opdrachtgever konden ‘assembleren’.

20


Voorbeelden van de verschillende ‘cakeys’.

21


Maakt een Concept 1.3 2. Music Production Academy - Website Visuals Voor de website van The Music Production Academy mocht ik een nieuwe layout ontwerpen voor de Courses pagina, waarop de verschillende opleidingen stonden met hun uitleg erbij. OB had geen tijd om aangepaste visuals te maken, dus daarom had ik de kans om mijn input erin te stoppen.

Om de eerste ideeen over te brengen heb ik een schets gemaakt met de basis layout voor alle courses. In de orginele was de scheidingslijn tussen het fotomateriaal en de informatie over de courses te hard. Daarom heb ik ervoor gekozen om er een verloop in te verwerken, zodat de info en de bijpassende foto meer een met elkaar zouden worden. Voordat we de website via Rapid Weaver zijn gaan bewerken, heb ik een zogenaamde Mock Up gemaakt in Photoshop, om er zeker van te zijn dat het er op die manier tof uit zou zien.

22


Voorbeelden van de conceptuitwerking.

23


Maakt een Ontwerp 1.4 1. The Meesteren Foundation - Official Partner Logo Een van de tofste dingen die ik heb mogen maken voor TMF, is het keurmerk om te laten zien dat een bedrijf of organisatie partner is van The Meesteren Foundation. Deze opdracht ben ik begonnen met een vraag; ‘Waarom heet ons bedrijf The Meesteren Foundation?’

Om op die vraag antwoord te krijgen, heb ik contact opgenomen met Anthony Jacobi. Hij is de oprichter van TMF. Het bleek dat het eerste project wat hij ooit op zich had genomen het huren van het Pakhuis Meesteren was, om er later een feestje in te organiseren. Ik ben met mijn logo ontwerp helemaal terug in de tijd gegaan. ‘Back to the roots.’ Eerst schetsen, daarna overzetten in Illustrator; Ik probeer altijd nauwgezet deze werkwijze in stand te houden. Uit ervaring weet ik dat dat zorgt voor een strak design.

24


Keuze sheet Keurmerk The Meesteren Foundation.

Gebruik op een kaartje van een van de divisies.

25


Maakt een Ontwerp 1.4

2. Music Production Academy - Facebook Banners

Veel van mijn werk bij de Music Production Academy heb ik gemaakt in samenwerking met de afdeling Marketing. MPA was pas net een jaartje opgestart, en daarom was er veel promotiemateriaal nodig op facebook, en via andere mediakanalen.

Het leuke en uitdagende aan het maken van social media promotiemateriaal is dat het elke dag anders is. Dan is het weer een samenwerking, dan weer een andere course. Een nieuw lessenpakket is wel het meest voorkomende onderwerp geweest wat ik heb gepromoot. Leuk ook om te zien hoe bepaalde posts meer bereik krijgen als anderen, terwijl je dat van tevoren niet aan had zien komen. Zogenaamde ‘virals’ dus.

26


Voorbeelden van Facebook Banners.

27


Presenteert het concept en/of ontwerp van 1.5 de media-uiting. 1. Mermaid International - Ontwerp Visitekaartje

Het visitekaartje voor Mermaid International was op zich een voor zichzelf sprekende opdracht. De opdrachtgever daarintegen, had niet echt een duidelijk beeld over hoe zijn visitekaartje eruit moest komen te zien.

Daarom bleek het handig te zijn om tijdens de presentatie van het ontwerp een zogenaamde ‘mock-up’ te gebruiken. Een mock-up is een grafisch bestand (meestal psd) waarin je door middel van een Smart Object snel je uiting in een mooie foto plakt, zodat je de klant makkelijker kan uitleggen wat je bedoelt. En de meesten zijn nog freeware ook!

28


De mockup, gebruikt in de presentatie.

29


Presenteert het concept en/of ontwerp van 1.5 de media-uiting.

2. Music Production Academy - Prezi MPA Connect

Voor het evenement voor de release van ons MPA Connect project, mocht ik een presentatie maken. Om een dynamische presentatie in elkaar te kunnen zetten, hebben wij gekozen voor een Prezi, met als achtergrond met het MPA Patroon.

Naderhand bleek dat deze opdracht toch iets te laat gegeven was (1,5 dag van tevoren). Door een gebrek aan kennis van Prezi, kwam mijn presentatie toch een beetje afgeraffeld over. Jammer. Iets om van te leren voor de volgende keer. Verder is het Connect plan nog volop in ontwikkeling, dus dat betekent veel ruimte voor verbeterde mediauitingen!

30


Screenshots van de MPA Presentatie.

31


Kerntaken deel II

5. Realiseren en Opleveren

32


33


Realiseert de Mediauiting 2.1

1. Music Production Academy - Afbeeldingen vrijstaand maken voor het MPA Book

Voor de brochure die onder de naam ‘MPA Book’ uitgebracht gaat worden, mocht ik een deel van de foto’s vrijstaand maken. Dit boek wordt binnenkort een soort welkomstcadeautje voor de nieuwe studenten.

Op zich een niet te lastig klusje, maar met mensen met wat wilder haar bleek het toch behoorlijk lastig om het haar vrijstaand te maken. Daarom heb ik voor deze opdracht eerst een paar tutorials gekeken op Youtube, om de ins en outs te weten te komen over ‘haarmaskers’. Interessant!

34


Hoe ik ‘Refine Edge’ heb gebruikt voor de haarselectie.

35


Realiseert de Mediauiting 2.1 2. Music Production Academy - Stencil Logo’s

In de tijd bij the Music Production Academy heb ik buiten de grafische uitdagingen, ook veel geleerd over de spullen die ze gebruiken om muziek te produceren. Door vooronderzoek, maar ook door simpele praktische klusjes; In een van de studio’s moesten logos op de stof van zogenaamde ‘absorbers’ worden gedrukt.

Na een inspectie van de stof(soort) en een overleg, zijn we tot de conclusie gekomen dat het aanbrengen van de logo’s met spuitbus en een stencil voor de minste poespas zou zorgen. Daarom heb ik daarna een aantal spullen ingekocht: een Belton spuitbus wit, karton, een liniaal en een stanleymes, om vervolgens de MPA logo vormen uit te snijden en ze aan te brengen, direct op de stof. Achteraf bleek de stof wel erg te zuigen, waardoor volgende keer misschien een primer nodig is. Nu is het een kwestie van bijstippen met verfstiften, de basis staat natuurlijk al.

36


De eerste stap, het stencil uitsnijden.

De tweede stap, de verf aanbrengen.

37


Begeleidt uitbestedingen aan Derden 2.2 1. Music Production Academy - Website Visuals

Voor de uitwerking van de website heb ik bepaalde onderdelen door moeten spelen naar onze webdesigner, zodat hij deze kon implementeren in de nieuwe website van The Music Production Academy. Dat was nodig omdat er bepaalde lagen apart toegevoegd moesten worden in Rapid Weaver.

De dingen die ik doorgespeeld heb zijn bijvoorbeeld een grijze PNG als overlay op een video, en de aparte ‘boxes’ met (en zonder) een korte uitleg van de courses voor op de Onderwijs page. Om de snelheid van de website te garanderen, moest ik ook zorgen dat alle bestanden op de juiste resolutie en grootte waren.

38


De mail, en de bijbehorende bijlagen.

39


Begeleidt uitbestedingen aan Derden 2.2 2. Visitekaartjes the Meesteren Foundation

Bij The Meesteren Foundation hadden we een hele boel partnerships. Tussen deze partnerships werd een onderscheid gemaakt tussen 2 vormen; Divisies en Partners. Onder Divisies vallen bijvoorbeeld ‘Meesteren Vastgoed’ en ‘Meesteren Legal’, en de Partners zijn de externe partijen, zoals bijvoorbeeld Faas Printmedia.

Voor het drukken van de visitekaartjes van Meesteren had Faas Printmedia een andere aanlevervoorkeur; Faas wilde bij elke order in plaats van 3 mm afloop 6 mm afloop. Verder moest ik in de mail duidelijk aangeven wat er precies gebeurd moest worden, aangezien het al een aantal keer fout was gegaan.

40


Na verloop van tijd werden de mails en de bestandsoverdracht steeds een stukje informeler.

41


Maakt de Mediauiting 2.3 1. MPA - Certificates & Diplomas Een opleiding volg je natuurlijk niet voor niets. Daarom had ik de kans om voor de startende opleidingen van The Music Production Academy de diploma’s te ontwerpen. We werken steeds efficienter op het moment van schrijven (10 november 2015), doordat de elementen als het patroon die al van tevoren gemaakt zijn.

Het ontwerpen liep vrijwel op rolletjes, maar dat geldt niet voor het bedenken van de tekst; De tekst op een diploma of certificaat moet natuurlijk wel professioneel ogen. Daarom heb ik veel overleg gehad met de docenten, meestal via de mail, om ervoor te zorgen dat ook de grammatica uitmuntend is, ik heb samen met de docenten een echtheidsembleem bedacht; in de vorm van een echte ‘lakstempel’. Ook heb ik gezorgd voor een interactieve invulbare pdf file.

42


De invulbare Certificaat PDF.

43


Maakt de Mediauiting 2.3 2. Cake.nl - Restyle Stickers De tweede mediauiting die ik beschrijf in mijn bewijzenmap, is de restyle van de sticker van Cake.nl. Deze had in eerste instantie een andere grafisch vormgever gemaakt, maar door tijdsdruk was de sticker alwer vrij snel aan vernieuwing toe.

Hiernaast zie je 2 screenshots; eentje van het oude ontwerp van de Cake.nl sticker, en daarnaast de nieuwe sticker, ontworpen door mij. Ik heb doormiddel van kleurgebruik de sticker meer in harmonie gebracht met de rest van de huisstijl. Een beetje gebroken wit is een vertaling van het ‘huisgemaakte’ aspect wat Cake.nl heeft.

44


De nieuwe sticker. De monotone kleuren zijn nu veel meer in harmonie.

Het oude ontwerp.

45


Levert de Mediauiting op 2.4 1. Music Production Academy - Promotie

Nadat een media-uiting is ontworpen, moet deze volgens de met de opdrachtgever afgesproken restricties worden aangeleverd. Zo ook bij The Music Production Academy. De banners voor social media, bijvoorbeeld Facebook, worden aangeleverd in de door Facebook bepaalde afmetingen (851 px bij 315 px).

Ook heb ik van OB geleerd om ervoor te zorgen dat de grootte van je bestand lager is dan 800 KB, zo ontloop je namelijk de procedure die Facebook hanteert als je een plaatje upload wat te groot is; Dan wordt het pixelig. Ook aan het taalgebruik is uiteraard gedacht. Bij het zakelijke contact tussen grafisch vormgever en klant hoort natuurlijk een nette aanhef, een duidelijk en beknopt briefje en een groet in de email.

46


De mail, en de bijbehorende bijlage.

47


Levert de Mediauiting op 2.4

2. Mermaid Int. - Visitekaartjes

Het kaartje voor Mermaid International heb ik gemaakt met uiterste zorg. Dit was een van de eerste opdrachten op stage, waarbij ik heb geleerd dat werken met oog voor het product een must is.

Zeker ook omdat alle logo’s van de partners van Mermaid op een ander formaat en resolutie waren. Ook hebben we het logo op de voorzijde spot UV geprint, waarbij natuurlijk andere aanlevervoorwaarden van toepassing zijn.

In de PDF die ik heb aangeleverd zaten alle snijtekens, met 6 mm bleed. Ook heb ik ervoor gezorgd dat het Spot UV gedeelte op een aparte pagina in het document bijgevoegd is. Deze email heb ik direct naar Pedro van Mermaid gestuurd, zodat hij mij voor toekomstige printopdrachten niet meer nodig heeft; Ik heb namelijk in de mail een bestelling-stappenplan opgenomen. Zo weet Pedro precies wat voor afwerking zijn kaartjes hebben.

48


De aanleverspecificaties uitvoerig beschreven.

Pedro Slagmolen CEO Geyssendorfferweg 44 3088 GK Rotterdam +31 (0)6 302 613 23 +31 (0) 10 800 1048 pedro@mermaidint.com

Het kaartje en de UV Spot laag.

49


Houdt het Archief bij 2.5

1. Music Production Academy - Google Drive

Elk bedrijf, hoe professioneel dan ook, heeft baat bij een goede administratie. Ik heb in mijn stages geleerd dat dat ervoor zorgt dat je sneller, maar bovenal efficienter kan gaan werken. Daarom zijn we bij MPA begonnen met het opslaan van onze afgemaakte / drukklare bestanden op de Google Drive.

Google Drive heeft (anno november 2015) 15 gigabytes aan gratis opslag. Bovendien kan je makkelijk mensen toevoegen, en die de toegang geven tot het bewerken van de bestanden in de Drive. Als je het hele team toevoegt, en de gehele mappen indeling overzichtelijk maakt (en houdt!) wordt het versturen van een opdracht een peuleschil.

50


de indeling van de MPA Google Drive.

Een diepere kijk in de map Concepts.

51


Houdt het Archief bij 2.5 2. Meesteren - Templates visitekaartjes Voor Meesteren had ik de eer om een visitekaartje te mogen ontwerpen. Maar wat met een visitekaartje begon, werden er al gauw meer, door het grote aantal divisies van Meesteren. Daarom heb ik in overleg met leidinggevenden, de keuze gemaakt om ‘templates’ te creëren. Hierdoor werd efficienter en sneller werken mogelijk.

Hiernaast kan je zien hoe ik de mappen zo geordend heb om makkelijker werken mogelijk te maken. In de map van Meesteren is het dus zo geordend: Meesteren Design > Mediauitingen > Visitekaartjes. In de map Visitekaartjes staan dan weer 3 mappen, ‘Indesign’ bevat alle bewerkbare templates, ‘6 mm bleed’ alle afgewerkte PDF’s en ‘Naar Faas’ de zip files die naar de drukker verzonden kunnen worden. Logisch toch?

52


De indeling in de ‘Visitekaartjes’ map.

Een template voor Meesteren Foundation.

53


Kerntaken deel III

6. Administratie

54


55


Maakt een plan voor het starten van een 3.1 eigen bedrijf 1. Seck Design - Ondernemersplan

Van de website van de Kamer van Koophandel heb ik een handig invulformuliertje kunnen downloaden. Hierin heb ik in eerste instantie alle mogelijke dingen al ingevuld. Hiernaast kan je een screenshot zien van het formulier van internet, en de informatie die het bevat.

Voor de verdere info en het totale plan kan je bij het hoofdstuk ‘Ondernemersplan’ meer vinden (blz 65).

56


Het ondernemingsplan van de KVK website.

57


3.2 Promoot zijn eigen werk 1. Seck Design Blog

Sinds ongeveer 3 jaar hou ik intensief een blog bij. In de eerste jaren puur om mijn eigen voortgang en progressie bij te houden, maar later ook om contact met klanten te krijgen, promotiemateriaal te delen met mijn lezers, en feedback te krijgen.

Door de integratie van Google Analytics kan ik intensief bijhouden hoeveel pageviews ik heb, maar ook waar mijn bekijks vandaan komt, hoe lang mensen op bepaalde pagina’s blijvenhangen en dergelijke. Mijn website www.seckdesign.com is nog steeds groeiende in de cijfers elk kwartaal. Een perfecte manier om mijn eigen werk te promoten dus!

58


De ‘Cake.nl Flyer’ post op mijn Blog.

Het overzicht van de laatste 3 maanden op Google Analytics.

59


3.2 Promoot zijn eigen werk

2. Facebook Banners - Music Production Academy Bij de Music Production Academy, heb ik de eer gehad om samen met het team Marketing het nieuwe MPA Connect te promoten. Via voor onder andere Facebook hebben we uiteindelijk een plan opgezet om MPA Connect meer in de spotlights te krijgen. Samen met Bas en Rick van Marketing, ben ik in eerste instantie om de tafel gaan zitten voor de basis van het plan.

Uit deze ‘brainstorm sessie’ kwamen een aantal onderdelen naar voren. Banners voor specefieke events worden apart gemaakt op afspraak, maar er volgt ook een nieuwe banner of comic elke week. Door elke week op een bepaalde dag te uploaden, vergroot je het bereik op de desbetreffende dag. Later zijn we van plan om ook deel te nemen aan Google+, omdat deze pagina’s door het ontbreken van een ‘nofollow-tag’ in de HTML wel gewoon opgenomen worden in de zoekmachine index, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook, Youtube of Twitter.

60


Facebook Event promotiemateriaal, met het patroon.

Een voorbeeld van een MPA Comic.

61


3.3 Regelt Financiele Zaken

1. Prijzen vergelijken verschillende drukkerijen Om een opdracht zo efficient mogelijk te laten verlopen, is een goede (online) drukkerij noodzakelijk. Een bedrijf waar klachten hoog worden opgenomen (en er vooral snel iets aan gedaan wordt), duidelijke aanleverspecificaties heeft en scherpe prijzen heeft.

Daarom heb ik in mijn 2 stageperiodes een klein onderzoek gedaan naar de beste online drukkerijen. Voor mijn voorbeeld heb ik 500 visitekaartjes gekozen, op 400 grams papier, met de goedkoopste finish mogelijk. Wat ik heb onderzocht is de prijs, verzendkosten bij alleen de kaartjes, kwaliteit en reviews. De antwoorden van het onderzoek kan je op de volgende pagina vinden.

62


Onderzoek Verschillende Drukkerijen Naam Drukkerij

Prijs (ex BTW)

Verzendkosten

DrukwerkDeal Onlineprinters Flyeralarm* Drukland Drukzo Reclameland**

38,10 42,80 26,39 43,00 23,00 37,74

Verzenden Verzenden Verzenden 5,95 eu 5,95 eu Verzenden

eu eu eu eu eu eu

gratis gratis gratis

gratis

* - 500 niet mogelijk, prijs voor 1000 kaartjes. ** - 300 grams papier in plaats van 400 grams. Pluspunten online drukkerijen: Het wordt aan de deur bezorgd, vaak grotere ondernemingen dus meer opties. Minpunten online drukkerijen: Deadlines worden soms niet gehaald, over het algemeen slecht klantencontact/service.

63


3.3 Regelt Financiele Zaken

2. Offerte grafisch opdracht Seck Design Hiernaast zie je de Letterhead van mijn bedrijf. Voor het 2e (en aller laatste) stagebewijs, voor 3.3 - Regelt Financiele Zaken, heb ik een offerte gemaakt voor een totale huisstijl; van visitekaartjes tot aan de website, het briefpapier, enzovoorts. Ik ga er vanuit dat een logo ontwerp ook bij de prijs inzit.

Bij een goede offerte hoort natuurlijk de naam van je onderneming, maar ook de naam van de desbetreffende opdrachtgever. Ook staat er een datum op, en onderaan de brief een uiterste betaaldatum, en een verwijzing naar de algemene voorwaarden/website. De opzet hoort duidelijk te zijn, er is daarom vrijwel nooit vaktaal terug te vinden in de offerte. Alles is voor mij als zowel de klant even duidelijk.

64


Seck Design

info@seckdesign.com 06 - 22025099

Naam onderneming Adres Postcode Plaats email telefoonnummer

Offerte Huisstijl

Rotterdam, 4 December 2015,

Werkzaamheden Opstarten van de opdracht, wensen vaststellen Concepten maken, presenteren Ontwerp Visitekaartjes Ontwerp Briefpapier Ontwerp Website en werkend maken Reiskosten

Prijs (ex BTW) € 150,00 € 200,00 € 200,00 € 150,00 € 500,00 € 140,00 Subtotaal (ex 21% BTW) € 1340,00 Totaal: € 1621,40

Graag het bovenstaande bedrag binnen 2 weken overmaken op rekeningnr RABOnl1212345678, t.a.v. de heer N. van der Nat. Voor de verdere voorwaarden kijk op www.seckdesign.com onder het kopje ‘About’. Met vriendelijke groet, Nio Seck Design

www.seckdesign.com

65


7. Ondernemingsplan 1. Wie ben ik? Mijn naam is Nio en ik kom uit Barendrecht. Ik heb al sinds kleins af aan een fascinatie voor grafisch vormgeven, graffiti en typografie.

Waarom wil ik gaan ondernemen? Ik wil het liefste een eigen product of mediauiting verzorgen, zonder inbreng van een baas. Zo heb ik alles zelf in de hand, en kan ik alles zelf regelen; en dat vind ik een fijn gevoel.

Wat voor rechtsvorm kies ik? Ik wil me inschrijven als Zelfstandige (ZZP), als Seck Design.

66

Sterke Punten

Zwakke Punten

Open, Creatief, Leergierig, Meedenkend.

Soms te vastberaden, trekt soms te snel conclusies. Werkt af en toe een beetje chaotisch.


7. Ondernemingsplan

(vervolg)

Wat is het idee? Ik wil een eigen bedrijf opstarten, om hiermee de doelgroep te voorzien van krachtige grafische uitingen, met een vleugje van mijn intresse in Street Art en Graffiti.

Hoe ontwikkelt de markt zich? In de omgeving van Rotterdam worden veel nieuwe bedrijfjes opgezet. Daarom is er veel vraag naar grafisch ontwerp. Logo’s en visitekaartjes zijn bij Seck Design de meest ontworpen uitingen.

Op welke doelgroep richt ik me? De doelgroep die ik aan wil spreken zijn mensen tussen de 20 en 40, met intresse in graffiti en/of street art, die een vernieuwend ontwerp voor in hun bedrijf nodig hebben.

Hoe onderscheid ik me van de concurrentie? Ik wil mij van de rest van de markt onderscheiden door vernieuwende ontwerpen te brengen, in een online webshop achtige omgeving. Ook zal ik mijzelf regelmatig bijscholen met de nieuwe technieken.

67


2. Swot Analyse Hieronder volgt mijn overzicht van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van mijn onderneming:

68

Sterktes

Zwaktes

Kansen

Bedreigingen

Veel kennis van grafische programma’s. Partners voor het uitbesteden van opdrachten buiten mijn vakgebied.

Tot op heden nog geen eigen bedrijfspand.

Een uitgebreid aanbod bieden aan de klant, van een grafisch concept tot een uiting in ICT, Drukwerk etc.

Nieuwe toetreders in de branche, vanuit bijvoorbeeld de ICT waardoor zij een voorsprong hebben met bepaalde kennis


7. Ondernemingsplan

(vervolg)

3. MarketingMix Product Wij bieden een dienst aan voor het realiseren van een grafisch ontwerp, dat vernieuwend is door de link die wordt gelegd met street art. Daarmee willen wij zorgen voor een zakelijke, maar toch speelse indruk van uw bedrijf.

Prijs Wij richten ons op de mensen tussen de 20 en de 40 jaar met een beginnende onderneming. Bij de jonge ondernemers heb je meestal meer inspraak in het aanpassen van ontwerpen, en met deze vrijheid kunnen wij het beste presteren. ‘Het ijzer smeden als het heet is’, zeg maar. Door de vrijheid die we krijgen is onze prijs vrijwel altijd lager dan bij andere grafische ondernemingen.

Plaats De ondernemer werkt vanuit huis, omdat grafische bestanden makkelijk te versturen zijn via mail en bestands uitwisselkanalen. De resterende P’s staan op de volgende pagina.

69


Promotie Het grootste promotiekanaal is de blog, die hij frequent update met relevante informatie en weetjes over zijn werk. Hiermee genereert hij ‘internetverkeer’ van over de hele wereld. Verder legt de ondernemer geregeld flyers/stickers neer bij partners en kennissen.

Personeel De ondernemer werkt als een zzp’er. Hij nodigt andere ondernemers uit om mee te werken aan een project, waar nodig.

70


7. Ondernemingsplan

(vervolg)

4. Kostenbegroting

35,00 eu per uur

Omzet Seck Design (gemiddeld) Opstarten van opdracht Schetsen Ontwerp Opleveren Printen opdracht Totaal

Per maand

500,00 1500,00 3500,00 250,00 250,00 6000,00

eu eu eu eu eu eu

En hieronder is te zien hoe mijn uitgavepatroon eruitziet:

Uitgaven Seck Design (gemiddeld) Eigen Loon Huisvesting Materiaal Vervoer Verzekeringen Uitbesteding Administratie Promotiemateriaal Belasting Winstmarge

Per maand

2300,00 300,00 200,00 300,00 200,00 150,00 250,00 500,00 1800,00

eu eu eu eu eu eu eu eu eu

Met dit in het vooruitzicht, hou ik dus 612,50 - 270,00 = 342,50 eu over.

71


8. Zelfref lectie Datum: 26 November 2015

Wat wilde ik deze stages leren? Ik wilde graag leren hoe het is om in een bedrijf te werken, om te gaan met deadlines, te werken met huisstijlhandboeken van anderen, en te ervaren hoe het is om als grafisch vormgever voor een bedrijf aan te slag te kunnen.

Wat heb ik gedaan om deze leerdoelen te behalen? Om deze leerdoelen te behalen heb ik me aan moeten passen aan mijn omgeving, en bovenal kritiek moeten accepteren en deze kritiek omzetten naar iets positiefs.

Heb ik mijn leerdoelen behaald? Jazeker, ik heb veel geleerd van deze stages.

Wat ging goed? Het werken met templates van het bedrijf, het omgaan met opdrachtgevers, het presenteren.

Wat ging minder goed? Het omgaan met kritiek, mij aanpassen aan de omgeving, het juist opleveren van producten.

Aan welke werkprocessen moet ik nog werken? De werkprocessen die in mijn geval extra aandacht nodig hebben zijn de werkprocessen 3.1 voor het ondernemingsplan en 3.3 voor het financieel gedeelte.

72


Aantekeningen


Bewijzenmap GLR 2015  

Mijn stagemap voor mijn stageperiodes op het Grafisch Lyceum Rotterdam, studierichting MBO 4 - Mediavormgeven Grafisch.

Bewijzenmap GLR 2015  

Mijn stagemap voor mijn stageperiodes op het Grafisch Lyceum Rotterdam, studierichting MBO 4 - Mediavormgeven Grafisch.

Advertisement