Page 1

LA ROBĂ’TICA

David Abella i Marcel Zurita Tecnologia de 4rt 3r Trimertre


INDEX Màquines i robots.................................................................................................1 Història de la robòtica..........................................................................................2 Classificació dels robots......................................................................................3


1. MÀQUINES I ROBOTS El terme robot prové de la paraula txeca "robota" que significa "treball". Va ser utilitzada per primera vegada a l'obra de teatre R.U.R. (Rossum's Universal Robots) de l'escriptor txec Karel Capek el 1921 Aquesta obra tracta sobre una empresa que construeix humans artificials per tal d'alleugerir la Durant

feina segles,

als l’esser

huma

homes. ha

construit

màquines que imiten parts del cos huma. Els antics egipcis van unir braços mecànics a les estatues dels seus deus; els gregs van construir estatues que operaben amb sistemes hidràulics, els quals eren utilizats per fascinar als que anaven a adorar als temples. Definim màquina com un objecte que ens ajudda a efectuar un treball d’una manera més còmoda, ràpida i descansada. Des del punt de vista tècnic, una màquina és un objecte capaç de transformar l'energia en un altre tipus d'energia o en un treball útil. En canvi, considerem com a robot una màquina automàtica capaç de manipular

objectes,

executar

operacions i moviments diversos segons un programa que pot ésser modificable o adaptable, i que pot anar equipat amb sensors per tal de detectar els senyals d’entrada i les condicions ambientals. Segons el seu comandament els robots

poden

ésser

dirigits,


regulables,

programables i intel·ligents (si, a més, tenen capacitat per a

modificar llur comportament d’acord amb l’observació de l’entorn per mitjà de sensors ).


2. HISTÒRIA DE LA ROBÒTICA La robòtica és una branca de la tecnologia, que estudia el disseny i la construcció de màquines que poden exercir tasques repetitives o perilloses per a l'ésser humà. Les ciències i tecnologies de les que deriva podrien ser: l'àlgebra, els autòmats programables, les màquines d'estats, la mecànica, l'electrònica i la informàtica. L'inici de la robòtica actual es pot fixar a l'industria textil quan Jaquard inventa una maquina textil programable amb tarjetes perforades, però anteriorment han hagut molts intents de fabricar màquines. Si ens traslladem al segle I aC ens trobem a Herò d'Alexandria que construeix el primer automata. Al renaixement Leonardo da Vinci contrueix el Caballer automata, el primer amb aspecte humà, es tractava d’un cavaller cuirassat que s’aixecava, saludava amb els braços i girava el cap. Obria la boca i, probablement, emetia alguns sons. Només en tenim, però, el testimoni dels dibuixos. Posteriorment, Isaac Asimov el 1939 va contribuir amb diverses relacions referides a robots i a ell se li atribueix el terme Robòtica i amb ell sorgeixen les denomidas "Tres Lleis de Robòtica" que són les següents: •

Un robot no pot actuar contra un ésser humà o, per mitjà de la inacció, que un ésser humà pateixi danys.

Un robot ha d'obeir les ordres donades pels éssers humans, llevat que estiguin en conflictes amb la primera llei.

Un robot ha de protegir la seva pròpia existència, tret que estigui en conflicte amb les dues primeres lleis.


La investigació en intel·ligència artificial va desenvolupar maneres d'emular el proces d'informació humana amb computadores electròniques i van inventar una varietat de mecanismes per provar diverses teories. -

Els primers van aparèixer en 1946 amb els molt primitius robots per trasllat de maquinària de Devol. També en aquest any apareixen les primeres computadoras.

-

En 1954, Devol dissenya el primer robot programable.

-

El 1960 es va introduir el primer robot "Unimat'', basat en la transferència d'articles.

-

En 1961 un robot Unimat es va instal.lar a la Ford Motors Company per atendre una màquina de fosa.

-

El 1966 Trallfa, una signatura noruega, va construir e instal·lar un robot de pintura per polvorització.

-

En 1971 el "Standford Arm'', un petit braç de robot d'accionament elèctric, es va desenvolupar a la Universitat de Standford.

-

En 1978 es va introduir el robot PUMA per a tasques de muntatge per Unimation,

basant-se

en

dissenys

obtinguts en un estudi de la General Motors. Actualment, el concepte de robòtica ha evolucionat

cap

als

sistemes

mòbils

autònoms, que són aquells que són capaços de desenvolupar-se per si mateixos en entorns

desconeguts

i

canviants

sense


necessitat de supervisió. Una gran majoria són utilitzats diàriament per explorar altres planetes i poder coneixer la seva història.

.


3. CLASSIFICACIÓ DE ROBOTS Es poden classificar els robots segons moltes característiques com: Per generacions: -

1a Generació: Es basen en aturades fixes, per exemple un rellotge.

-

2a Generació: El moviment es controlat mitjançant

una

seqüència

numèrica

emmagatzemada en un suport com ara en un disc. Solen ser de gran tamany i s’utilitzen en l’industria automotriu. -

3a Generació: S’utilitza la computació per controlar-lo, el robot es comunica amb l’exterior amb sensors i s’utilitzen llenguatges de programació per programar-lo. Comença l’era dels robots intel·ligents.

-

4a Generació: Són robots molt intel·ligents amb més i millors extensions sensorials, per tal d’entendre les seves accions icaptar el mon que els envolta. Tenen conceptes modèlics de conducte.

-

5a Generació: Actualment en desenvolupament, es basarà en la intel·ligència i la racionalització artificial.

Per la seva arquitectura generacional: -

Robots play-back: repeteixen un seqüència d’instruccions grabades com ara els robots spray i el de soldadura en arc.

-

Robots controlats per sensors: Prenen decisions segons les dades provinents dels sensors.

-

Robots controlats per visió: Poden manipular un objecte al utilitzar informació de un sistema de visió.


-

Robots controlats adaptablement: Poden reprogramar les ordres segons la informació dels sensors. -

Robots

amb

intel·ligència

artificial:

Utilitzen la intel·ligència per tal de resoldre problemes. -

Robots

metges:

Pròtesis

per

a

discapacitats que s’adapten al cos i estan dotats

per

potents

sistemes

de

comandament. -

Androides: S’assemblen i actuen com a éssers humans.

-

Robots mòbils: Són previstos de potes,

rodes o erugues per tal de poder desplaçar-se d’acord a la seva programació. Elaboren la informació que reben a través dels seus propis sistemes de sensors. S’utilitza en l’exploració espacial, les investigacions o rescats submarins. Segons el nivell d’intel·ligència: -

Dispositius de comandament manual: Controlats per una persona.

-

Robots de seqüència arreglada

-

Robots de seqüència variable: La seqüència pot ser modificada per un operador.

-

Robots regeneradors: La persona condueix el robot a través de la tasca.

-

Robots de control numèric: L’operador alimenta la programació del moviment, fins que s’aprengui manualment la tasca.

-

Robots intel·ligents: Poden entendre i interaccionar amb els canvis del medi ambient.

També podem trobar el terme de ciborg en la historia dels robots, ja que es tracta de una persona que té incorporats elements mecànics o electrònics com una part més del


seu organisme o com una extensi贸 dels seus sentits, es a dir, un organisme al que se li ha afegit un element cibernetic.

robotica  
robotica  

robocosodofossd edfwreg

Advertisement