Page 1


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

Riječ direktora Poštovani zainteresirani za daljnje usavršavanje i osposobljavanje, s velikim zadovoljstvom i ponosom predočavamo Vam katalog SEC-a u kojem se na jednom mjestu nalaze sve obuke iz naše ponude. One su nastale uz pomoć stručnjaka iz zemlje i inozemstva i svoj sadržaj temelje na prepoznatim i utvrđenim potrebama u društvu. Koncipirane su tako da brzo i efikasno polaznicima omoguće usvajanje znanja i vještina koje će omogućiti da se nose s izazovima današnjice, kao i vremena koje je pred nama. Ovim katalogom utvrđujemo temelje našeg djelovanja i osnažujemo SEC kao profesionalnu ustanovu za obrazovanje odraslih koja je tu da bi pomogla pojedincu u njegovoj profesionalnoj orijentaciji i usvajanju novih znanja i vještina. Sudjelovanjem u programima ili obukama dobivate drugačiji pogled, isprobavate nove metode učenja, diskutirate različite pristupe i iskustva s Vašim kolegicama i kolegama i nosite pregršt novih i poticajnih ideja sa sobom, u Vaš daljnji profesionalni i privatni život. Naši djelatnici sa zadovoljstvom će Vas posavjetovati i preporučiti koji od ponuđenih programa i obuka odgovaraju Vama i Vašim potrebama. Ujedno spremni smo trenutnu ponudu prilagoditi ili kreirati sasvim novu koja direktno odgovara aktualnoj potrebi. Radujemo se svakoj Vašoj prijavi, povratnoj informaciji, sugestiji i sl. Srdačan pozdrav mr.sc. Igor Lukenda


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

O SECU Inicijativom Caritasa Biskupske konferencije BiH i Caritasa Austria, uz financijsku podršku Austrijske razvojne suradnje, Caritasa Austria i Vlade Gornje Austrije 2011. godine osnovana je Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ Banja Luka (SEC). Djelovanje SEC-a usmjereno je na razvijanje sustava obrazovanja odraslih koji se baziran na stvarnim društvenim potrebama i stvaranje socijalnih zanimanja kao potpuno novi vid “poslovnog” profila u društvu. U svom djelovanju SEC primjenjuje načela jednakosti, ravnopravnosti, poštivanja dostojanstva i svetosti osobe, zabrane diskriminacije, te načelo profesionalnosti. SEC provodi javno važeće programe osposobljavanja za obavljanje poslova iz oblasti socijalnih zanimanja (njegovatelj za stare i nemoćne osobe, pružatelj podrške osobama s intelektualnim poteškoćama i personalni asistent za osobe s motoričkim i senzornim teškoćama), a ujedno nudi i veliki broj neformalnih obuka iz različitih oblasti. Obrazovna ponuda SEC-a nalazi se unutar četiri sektora koji su direktno povezani sa identitetom SEC-a: • Zdravstveno-socijalni sektor • Obrazovni sektor • Sektor menadžmenta i zapošljavanja • Društveno-kulturni sektor Pored glavnog ureda u Banjoj Luci 2013. godine u Travniku i Mostaru osnovane su podružnice SEC-a koje u svojim lokalnim sredinama provode obuke i treninge. Nastavni sadržaji i metode rada su u potpunosti prilagođeni potrebama i predznanju polaznika. SEC je trenutačno jedina ustanova u BiH specijalizirana za stručno obrazovanje odraslih na području socijalnih zanimanja. Naša misija “SEC-a je ustanova za obrazovanje odraslih koja nudi formalne i neformalne obuke u oblasti socijalnog, zdravstva, obrazovanja i kulture. Obuke i predavanja baziraju se na inovativnom pristupu i andragoškim standardima.” je vodilja i cilj našeg svakodnevnog djelovanja. Više informacija o djelovanju SEC-a na www.sec.ba ili http://www.facebook.com/sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

NJEGOVATELJ ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto

Program odobren od nadležnog ministarstva


Design by Connect

Vr i j e

500 sati

nj a

Opis programa: Pojam njege se često poistovjećuje sa zadovoljavanjem osnovnih potreba u vidu održavanja higijene, hranjenja, oblačenja i sl. Stare i nemoćne osobe, kao i svi drugi, imaju potrebu za poštovanjem i održavanjem njihova dostojanstva i integriteta. Osim vještina pružanja njege, na obuci za njegovatelja starih i nemoćnih osoba stječu se i vještine socijalne kompetencije čiji je cilj podići stupanj usluge na višu, profesionalniju razinu, čime će se poboljšati kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba. Njegovatelj/ ica je trenutno jedno od najtraženijih zanimanja kod nas i u svijetu. S obzirom na to da se životni vijek pojedinca posljednjih godina znatno produžuje, sa sigurnošću će se povećati i broj starijih osoba koje nisu samostalne i kojima je potrebna pomoć drugih osoba. Završetkom ovog programa certificirani njegovatelji mogu se zaposliti u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, domovima za starije i nemoćne osobe kao i na poslovima kućne skrbi i njege te biti osposobljeni da samostalno obavljaju ovu djelatnost.

t ra ja

NJEGOVATELJ ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE

me

Vrsta obuke: Osposobljavanje Uvjeti za upis:  stariji od 18 godina  završena osnovna škola  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Broj polaznika: 25 Oblik nastave: Teorijska i praktična nastava Trajanje obuke: 500 sati Certifikat: Javno važeće uvjerenje o završenom osposobljavanju i certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa: Program odobren od nadležnog ministarstva Teorijska nastava i vježbe:  Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije  Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba  Socijalne kompetencije  Zaštita na radu i prva pomoć Praktična nastava:  primjena stečenih znanja i vještina kroz aktivno sudjelovanje u pružanju usluge korisnicima

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

PERSONALNI ASISTENT ZA OSOBE S MOTORIČKIM I SENZORNIM OŠTEĆENJEM

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto

Program odobren od nadležnog ministarstva


Design by Connect

Vr i j e

500 sati

nj a

Opis programa: Jedno od prava osoba s invaliditetom jest i pravo na asistenciju. Personalna asistencija je usluga koja im omogućava izjednačavanje mogućnosti i punopravno sudjelovanje u zajednici. Obuka za personalnog asistenta za osobe s motoričkim i senzornim oštećenjem ima za cilj osposobiti polaznika za direktno pružanje usluge asistencije u svakodnevnim aktivnostima (higijenske navike, slobodne aktivnosti, kretanje i orijentacija, radne aktivnosti, komunikacija itd.) osoba s invaliditetom. Pored praktičnih vještina, bitna je i socijalna kompetencija polaznika koja se razvija tijekom predavanja o negativnim utjecajima predrasuda i diskriminacije, o pravima osoba s invaliditetom, kao i o socijalnom modelu pristupa. Pri završetku obuke polaznici dobivaju znanja i vještine neophodne za uslugu asistencije osobama s tjelesnim invaliditetom, oštećenjem osjetila sluha ili oštećenjem osjetila vida.

t ra ja

PERSONALNI ASISTENT ZA OSOBE S MOTORIČKIM I SENZORNIM OŠTEĆENJEM

me

Vrsta obuke: Osposobljavanje Uvjeti za upis:  stariji od 18 godina  završena srednja škola  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Broj polaznika: 20 Oblik nastave: Teorijska i praktična nastava Trajanje obuke: 500 sati Certifikat: Javno važeće uvjerenje o završenom osposobljavanju i certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa: Program odobren od nadležnog ministarstva Teorijska nastava i vježbe:  Pristup društva prema pitanju osoba s invaliditetom  Personalna asistencija osobama s motoričkim i senzornim oštećenjem  Socijalne kompetencije  Zaštita na radu i prva pomoć Praktična nastava:  primjena stečenih znanja i vještina kroz aktivno sudjelovanje u pružanju usluge korisnicima

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

no e v t PRUŽANJE PODRŠKE I s v a r Zd alni socij r ASISTENCIJE OSOBAMA S sekto INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA Program odobren od nadležnog ministarstva


Vr i j e

Design by Connect

500 sati

nj a

Opis programa: Jedno od prava osoba s intelektualnim teškoćama jest i pravo na podršku i asistenciju. Pružanje podrške i asistencije je usluga koja im omogućava izjednačavanje mogućnosti i punopravno sudjelovanje u zajednici. Obuka za pružatelja podrške i asistencije osobama s intelektualnim teškoćama ima za cilj osposobiti polaznika za direktno pružanje usluge asistencije u njihovim svakodnevnim aktivnostima (higijenske navike, slobodne aktivnosti, kretanje i orijentacija, radne aktivnosti, komunikacija itd.). Pored praktičnih vještina, bitna je i socijalna kompetencija polaznika koja se razvija tijekom predavanja o negativnim utjecajima predrasuda i diskriminacije, suradnji s obitelji, o pravima osoba s invaliditetom, kao i o socijalnom modelu pristupa. Pri završetku obuke polaznici dobivaju znanja i vještine neophodne za uslugu pružanja podrške i asistencije osobama s intelektualnim teškoćama.

t ra ja

PRUŽANJE PODRŠKE I ASISTENCIJE OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

me

Vrsta obuke: Osposobljavanje Uvjeti za upis:  stariji od 18 godina  završena srednja škola  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Broj polaznika: 20 Oblik nastave: Teorijska i praktična nastava Trajanje obuke: 500 sati Certifikat: Javno važeće uvjerenje o završenom osposobljavanju i certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa: Program odobren od nadležnog ministarstva Teorijska nastava i vježbe:  Pristup društva prema pitanju osoba s invaliditetom  Pružanje podrške i asistencije osobama s intelektualnim teškoćama  Socijalne kompetencije  Zaštita na radu i prva pomoć Praktična nastava:  primjena stečenih znanja i vještina kroz aktivno sudjelovanje u pružanju usluge korisnicima

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

ALZHEIMER I DEMENCIJA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Vr i j e

1sa2ti

nj a

Uvod u obuku: Prema podacima ekspertne skupine Alzheimer’s Disease International oko 30 milijuna ljudi širom svijeta je zahvaćeno epidemijom Alzheimerove bolesti, te se previđa da će do 2050. godine broj oboljelih biti u drastičnom porastu i dosegnuti 115 do 135 milijuna. Činjenice govore i da će povećanje broja oboljelih biti veće u regijama u razvoju (71% do 2050. godine) u odnosu na razvijene regije. Osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti je neophodna kvalitetna i kompleksna njega te mnogo razumijevanja i emocionalne podrške. Pružatelji njege, bilo da su to članovi obitelji oboljelog ili njegovatelji u specijaliziranim ustanovama, trebaju odgovarajući trening kako bi stekli neophodna saznanja i praktične vještine njege dementne osobe. Ovom obukom polaznici će steći upravo ta saznanja i vještine koje će im dati mogućnost da pruže odgovarajuću pomoć oboljelim te da uspješno savladaju izazove na koje će naići u svakodnevnom radu s osobama s demencijom. Teme su vezane za osnove o bolesti, kako prepoznati

t ra ja

ALZHEIMER I DEMENCIJA

me

rane znakove demencije, prilagođavanje komunikacije i osiguranje sigurnog okruženja za osobu s demencijom.

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Njegovatelji  Zdravstveni djelatnici  Članovi obitelji starijih osoba  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 12 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Osnovne karakteristike Alzheimerove bolesti i demencije  Rani znakovi demencije  Rad s osobom s demencijom  Pristup i način komunikacije  Sigurno okruženje

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

AROMATERAPIJA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Vr i j e

240 sati

nj a

Uvod u obuku: U suvremenom svijetu čovjek se ponekad potpuno odvoji od prirode – kao rezultat stresa i užurbanog načina života tijelo izlazi iz svoje prirodne ravnoteže, što može imati za posljedicu narušeno zdravlje i nezadovoljstvo pojedinca. Na sreću, većina prepoznaje spomenuta stanja kao znakove za uzbunu i počinje tražiti način kvalitetne relaksacije, prirodne njege i olakšavanja psihofizičkih tegoba. Upravo iz tog razloga nastaje trend wellness usluga među kojima je i aromaterapija. Aromaterapija predstavlja upotrebu eteričnih ulja i prirodnih medija u svrhu očuvanja zdravlja, ljepote i dobrog raspoloženja. Eterična ulja su lakohlapivi, nemasni ekstrakti biljaka bogati mnoštvom korisnih kemijskih sastavnica. Koristimo ih za kreiranje prirodne aromakozmetike, za mirisnu animaciju radnog i životnog prostora, a također su neizostavan dodatak u masaži. Posebnost aromaterapije je u tome što istovremeno nesebično pruža dobar osjećaj aromaterapeutu i klijentu! Radeći s eteričnim uljima svaki aromaterapeut indirektno utječe na svoje zdravlje i dobro stanje.

t ra ja

AROMATERAPIJA

me

Ciljna grupa:  Fizioterapeuti  Maseri  Njegovatelji  Osobe koje se bave kozmetičkim i wellness zanimanjima  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 24 Trajanje obuke: 240 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Osnove fito/aromaterapije  Osnove anatomije, fiziologije, dermatologije  Kemija i dobivanje eteričnih ulja  Holistička aromaterapija  Aromakozmetika  Aromamasaže  Zaštita na radu i zaštita od požara

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

DADILJE

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Izbor odgovarajuće osobe za posao dadilje predstavlja roditeljima veliki izazov. Ispitivanja provedena u zemljama u okruženju pokazuju da većina roditelja želi da im dadilja bude educirana i da prednost pri angažiranju daju obučenim dadiljama. To potkrepljuju i istraživanja (Reynolds, Temple, Robertson i Mann, 2001) koja potvrđuju da samo čuvanje djece nije dovoljno i da edukacijom djece u predškolskom uzrastu takva djeca imaju razvijenije: jezične sposobnosti, bolje rezultate na prijemnom ispitu za školu i kasnije fakultet, razvijenije socijalne vještine i manje problema u ponašanju. Unutar ove obuke nalazi se veliki broj tema koje su upravno vezane za poboljšanje odgoja djece, kao što su: faze u razvoju djeteta, zdravstveni odgoj i hitna stanja, ishrana djeteta, uloga i odgovornost dadilje u tom procesu i igra kao osnova socijaliziranja i učenja kod djeteta.

Vr i j e

7sa0ti

nj a

Uvod u obuku:

t ra

ja

DADILJE

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna skupina:  Osobe koje se bave čuvanjem i odgojem djece  Osobe koje žele nadopuniti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 25 Oblik nastave: Interaktivna nastava Trajanje obuke: 70 sati Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Faze u razvoju djeteta  Zdravstveni odgoj i hitna stanja  Ishrana djece  Sigurnost  Uloga i odgovornost dadilje  Igra kao osnova socijaliziranja i učenja

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

GERIJATRIJSKA HITNA STANJA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Vr i j e

2sa4ta

nj a

Uvod u obuku: Hitna stanja su dio naše svakodnevnice iz koje nisu isključene ni osobe u trećoj dobi. Moždani i srčani udar, nesvjestice, hiperglikemija, hipertenzivne krize, ozljede i sl. samo su neka od hitnih stanja koja su svakodnevna pojava. Nemogućnost brzog dolaska hitne pomoći i neadekvatno reagiranje u takvim situacijama ugrožavaju život osobe. Ciljevi pružanja prve pomoći u takvim stanjima jesu spašavanje života, sprječavanje nastanka trajnih posljedica i skraćivanje trajanja liječenja i oporavka. Ostvarivanje navedenih ciljeva uspješnije je ako prvu pomoć pruža osoba koja posjeduje potrebno znanje i vještine. Nasuprot tome, osoba koja ne posjeduje potrebne vještine može, u određenim situacijama više naškoditi nego pomoći. Svrha ove obuke je da se osobe, koje su uključene u proces njege starijih osoba, obuče za brzo i stručno pružanje prve pomoći u hitnim stanjima i na taj način smanje mogućnost nastanka ozbiljnih komplikacija, kao i smrtnog ishoda.

t ra

ja

GERIJATRIJSKA HITNA STANJA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Njegovatelji  Zdravstveni djelatnici u domovima za stare  Članovi obitelji starijih osoba  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 24 sata Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Simptomi i znakovi hitnih medicinskih stanja u gerijatriji  Najčešća hitna stanja u gerijatriji  Osnovne vještine pružanja prve pomoći

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto

Certifikat Socijalno-edukativnog centra

Zahvaljujući SEC-ovoj obuci dobio sam zaposlenje. Nebojša K., Banja Luka


Design by Connect

Vr i j e

4sa8ti

nj a

Uvod u obuku: Riječ komunikacija, koju svakodnevno koristimo, često je sinonim za razgovor. Ipak, komunikacija je mnogo više od razgovora, to je razmjena poruka između dviju ili više osoba. Dobra komunikacija temelj je uspješnih međuljudskih odnosa. Loša komunikacija vodi do usamljenosti i udaljavanja od prijatelja, partnera, roditelja i djece, kao i do slabog uspjeha i nerijetko konfliktnih situacija na poslu. Nepoželjne posljedice loše komunikacije su različite. Ona često smanjuje samopoštovanje i samopouzdanje druge osobe. Može izazvati njeno povlačenje, otpor ili odbacivanje. Loša komunikacija u poslovnom okruženju može dovesti do bespomoćnosti, povučenosti, osjećaja pobijeđenosti ili nedoraslosti. Ponavljana i česta upotreba neprimjerenih postupaka u komunikaciji može biti uzrok trajnom poremećaju nekog odnosa stvarajući time osnovu za potencijalne konfliktne situacije. Komunikacijske vještine zdravstvenih profesionalaca su jedan od uvjeta kvalitetne zdravstvene njege i ključ uspjeha timskog rada. One izravno utječu na za-

t ra

ja

KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU

me

dovoljstvo pacijenata, a samim tim i na ishod liječenja. Komunikacija u zdravstvu obuhvaća komunikaciju s pacijentom i njegovom obitelji, s jedne strane, te komunikaciju unutar tima kao i komunikaciju članova tima sa zdravstvenim djelatnicima drugih profesionalnosti. Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Liječnici  Medicinske sestre i tehničari  Zaposleni u zavodima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 15 Trajanje obuke: 48 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Priroda i značaj komunikacije  Komunikacija s pacijentom  Komunikacija unutar zdravstvenog tima  Specifičnosti u komunikaciji

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

MALA ŠKOLA RODITELJSTVA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Vr i j e

1sa2ti

nj a

Uvod u obuku: Roditelji danas postaju sve više svjesni koliko iskreno prihvaćena uloga roditeljstva utječe na dijete i na razvoj njegovih sposobnosti u kasnijem razvoju. Brojna istraživanja o oblikovanju ličnosti govore o obitelji kao o najsnažnijem faktoru tog oblikovanja. Odgovarajući pristup određenim izazovima roditeljstva, kako razvojno-psihološkim tako i medicinskim, ima velik utjecaj na razvoj djetetove ličnosti. Razdoblje dječje dobi obilježeno je određenim akutnim medicinskim stanjima. Odgovarajuće reagiranje roditelja kod takvih stanja dobrim dijelom zavisi od njihove obučenosti te utječe na brzinu i kvalitetu oporavka djeteta. S druge strane, na razvoj djetetove ličnosti i na njegovo ponašanje snažan utjecaj ima odgojni stil, s posebnim naglaskom na emocije djeteta i na razvijanje odnosa među ljudima. Odgojni stil stvaraju roditelji u svom odnosu prema djetetu. U stvarnom životu nema potpuno čistog odgojnog stila nego je to rezultat različitih

t ra ja

MALA ŠKOLA RODITELJSTVA

me

kombinacija i situacija. Ono što je sigurno, današnji suvremen roditelj trebao bi imati uvid u karakteristike osnovnih odgojnih stilova i postupaka koji se provode u određenim akutnim medicinskim stanjima. Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Roditelji/staratelji djece predškolskog uzrasta  Članovi obitelji djeteta  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 24 Trajanje obuke: 12 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Uzroci i simptomi najčešćih akutnih stanja u dječjoj dobi  Izazovi socio-emocionalnog razvoja djeteta

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

NEUROMUSCULAR TAPING (TNM)

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto

Certifikat: Neuromuscular Taping Institute Europe


Design by Connect

Neuromišićni taping (TNM) je tehnika koja se sastoji u postavljanju elastične, ljepljive trake na kožu s ciljem postizanja blagotvornih efekata na mišićno-koštanom sustavu i unutarnjim organima. To je neinvazivna, nefarmakološka tehnika kojom se aktiviraju neurološki i cirkulatorni sustav u samom organizmu. Neuromišićni taping (TNM) je tehnika bazirana na prirodnom procesu ozdravljenja tijela, aktiviranjem cirkulacije i limfnog protoka. Mišići, osim što uvjetuju pokrete, kontroliraju protok krvi i limfe. Traka se postavlja s različitim stupnjem zategnutosti u ovisnosti o tome što se želi postići: relaksacija i ishrana ili aktivnost i potpora. Koristi se u traumatologiji, neurologiji, radnoj terapiji, sportu i s ciljem poboljšanja limfne drenaže.

Vr i j e

2sa0ti

nj a

Uvod u obuku:

t ra

ja

NEUROMUSCULAR TAPING (TNM)

me

Vrsta obuke: Usavršavanje Ciljna grupa:  Fizioterapeuti  Profesionalci u sportskoj medicini Broj polaznika: 24 Trajanje obuke: 20 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Neuromuscular Taping Institute Europe Sadržaj programa:  Primjena kinezioloških traka na mišiće gornjih ekstremiteta  Primjena kinezioloških traka na mišiće trupa i donjih ekstremiteta  Efekti neuromišićnog tapinga na mišićno-koštani sustav i unutarnje organe

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

NJEGA NAKON MOŽDANOG UDARA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Vr i j e

1s2ati

nj a

Uvod u obuku: Moždani udar je jedan od najčešćih uzroka invalidnosti kod starijih osoba. Prouzročen je poremećajem moždane cirkulacije, koja dovodi do nedovoljne opskrbe određenih dijelova mozga kisikom i hranjivim tvarima, uzrokujući oštećenje i odumiranje živčanih stanica. Činjenica je da 15 milijuna ljudi diljem svijeta na godinu doživi moždani udar, a njih skoro 6 milijuna umre od posljedica moždanog udara; da svake 2 sekunde netko doživi moždani udar; da svakih 6 sekundi 1 osoba umre od moždanog udara, te da će 1 od 6 osoba u dobi od 15 do 60 godina doživjeti moždani udar.Učestalost moždanog udara povećava se s godinama života i smanjuje samostalnost u svakodnevnom životu kod starijih osoba. Njega osoba nakon moždanog udara treba biti prilagođena potrebama korisnika i zahtijeva stručnost osobe koja je provodi, a posljedice se kod

t ra

ja

NJEGA NAKON MOŽDANOG UDARA

me

velikog broja bolesnika mogu ublažiti ili čak ispraviti pravodobnim bolničkim liječenjem i rehabilitacijom. Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Njegovatelji  Zdravstveni djelatnici u domovima za stare  Članovi obitelji starijih osoba  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 12 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Uzroci i posljedice moždanog udara  Osnovne vještine pružanja njege osobama koje su pretrpjele moždani udar

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

PALIJATIVNA NJEGA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Svaki čovjek ima pravo da se bez boli i uz što manju duševnu patnju suočava s uznapredovanom i terminalnom bolešću. Sastavni je dio ljudskog prava svake osobe - dostojanstven život u terminalnoj fazi bolesti. Palijativna medicina podrazumijeva potpunu skrb o bolesnicima oboljelim od neizlječivih bolesti. Svrha palijativne njege je poboljšanje kvalitete života terminalno bolesnih osoba i njihovih obitelji, i to pomoću kontrole boli i kontrole ostalih simptoma bolesnika, te psihološke, socijalne i duhovne pomoći. Činjenica je da se bolesnike u poodmaklim stadijima bolesti ne može izliječiti, ali im se može osigurati kvalitetniji život bez boli i patnje. Palijativna njega treba biti prilagođena individualnim potrebama svakog bolesnika. Unatrag 40-ak godina briga o teškim bolesnicima postaje sastavni dio zdravstvenog sustava i izraz civilizacijske razine pojedinog društva, a provode je dobro educirani stručnjaci. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 1990. pravo na palijativnu medicinu jednim od osnovnih ljudskih prava na zdravstvenu skrb.

Vr i j e

4sa8ti

nj a

Uvod u obuku:

t ra

ja

PALIJATIVNA NJEGA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Njegovatelji  Zdravstveni djelatnici u domovima za stare  Članovi obitelji starijih osoba  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine  Zdravstveni djelatnici u zdravstvenim ustanovama Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 48 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Uvod u obuku i opće informacije o palijativnoj njezi  Menadžment simptoma u palijativnoj njezi  Njega korisnika  Dostojanstven kraj

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

PRUŽANJE PRVE POMOĆI DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Djeca predškolskog uzrasta svoj dan provode energično, u igri i istraživanju. Kroz jednu ovako burnu svakodnevnicu, bilo u kući, vrtiću ili na igralištu, neminovne su i ozljede, a s ozljedama dolazi i pitanje kako u ovakvim situacijama reagirati da bismo osigurali zdravlje i sigurnost djeteta. Obuka iz prve pomoći će odgovoriti upravo na ovo pitanje i ujedno pružiti mogućnost osobama koje sudjeluju u odgoju djece (odgajateljicama u vrtićima, dadiljama, roditeljima, članovima obitelji…) da upoznaju i svladaju tehnike pružanja prve pomoći i reagiranja u nepredvidivim situacijama. Poznavanje osnovnih tehnika pružanja prve pomoći, njihova pravodobna i pravilna primjena, doprinose sprječavanju zdravstvenih komplikacija i neželjenih ishoda.

Vr i j e

1s8ati

nj a

Uvod u obuku:

t ra

ja

PRUŽANJE PRVE POMOĆI DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Odgajatelji i menadžerski kadar u predškolskim ustanovama  Dadilje  Roditelji/staratelji djece predškolskog uzrasta  Sportski treneri za djecu  Članovi obitelji djeteta  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 18 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Hitna stanja koja mogu ugroziti život djetetu i metode pružanja prve pomoći  Njega djeteta u specifičnim stanjima  Sigurnost djece/sigurnosne smjernice

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

ULOGA KOMUNIKACIJE U PROCESU NJEGE STARIJIH OSOBA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Komunikacija nije samo riječ koja se koristi. Podjednako je važno ne samo ono što se kaže već i način na koji je to rečeno. Iskren osmijeh i topla riječ dopiru do srca onome kome su upućeni i čine čudo, pogotovo onima koji su u potrebi i koji su upućeni na pomoć drugih. U procesu njege starijih i nemoćnih osoba komunikacija zauzima značajno mjesto. Problemi u komunikaciji sa starijim osobama dovode do njihove fizičke, psihičke i socijalne dekompenzacije. Poseban vid komunikacije sa starijim jest komunikacija sa slabovidnim, slušno oštećenim i dementnim osobama koja iziskuje posjedovanje dodatnih vještina. Pravilnom komunikacijom ostvarujemo potreban kontakt, kako bismo pravilno njegovali staru i nemoćnu osobu.

Vr i j e

1s2ati

nj a

Uvod u obuku:

t ra

ja

ULOGA KOMUNIKACIJE U PROCESU NJEGE STARIJIH OSOBA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Njegovatelji  Zdravstveni djelatnici u domovima za stare  Članovi obitelji starijih osoba  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 12 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Pravila dobre verbalne i neverbalne komunikacije  Specifičnosti komunikacije sa slabovidnim, slušno oštećenim i dementnim osobama starije dobi

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Sektoardžmenta Men lovanja i pos


me

t ra

Vr i j e

Design by Connect

Traženje posla je samo po sebi posao u čijem procesu postoje određene zakonitosti i elementi kojih se potrebno pridržavati kako bi potraga bila što uspješnija. Potrebe tržišta rada se svakodnevno mijenjaju, a ozbiljnoj konkurentnosti pri apliciranju za novi posao doprinosi upravo Vaše umijeće da kvalitetno predočite svoja znanja i vještine budućim poslodavcima. Vaš aktivan stav u potrazi za poslom već Vas izdvaja od ostalih kandidata, a dobro pripremljena biografija Vam može biti sigurna pozivnica na razgovor. Kroz obuku Aktivno traženje posla naučit ćete kako se nositi s tremom i kako ostaviti što bolji dojam kada dođe Vaših pet minuta.

nj a

Uvod u obuku:

ja

AKTIVNO 4 2 TRAŽENJE POSLA sata

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Osobe koje traže posao  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 24 sata Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Aktivno traženje posla  Izrada životopisa (CV)  Neverbalna komunikacija u predstavljanju  Priprema za intervju kod poslodavca

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

IZRADA BIZNIS-PLANA

Sektoard탑menta Men lovanja i pos


Design by Connect

Želite li kročiti putem uspješnog biznisa? Znate li što vam je potrebno? Biznis-plan je strateški dokument koji svako poduzeće treba imati. Biznis-plan nije vezan isključivo za pokretanje novog biznisa. Svaki ozbiljan menadžer treba imati plan koji će mu otvoriti put uspjeha u poslovanju. Osnovna svrha biznis-plana jest pomoći menadžeru kako bi definirane ciljeve poslovanja pretvorio u stvarnost, uz što manje iznenađenja i neplaniranih aktivnosti. U tom smislu biznis-plan je svojevrsna mapa puta koja omogućava da se što uspješnije prijeđe put od početne faze do njene konačne realizacije. Pozivamo Vas da odmah krenete u realizaciju svojih ciljeva.

Vr i j e

2sa0ti

nj a

Uvod u obuku:

t ra

ja

IZRADA BIZNIS-PLANA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Osobe koje traže posao  Osobe koje žele pokrenuti vlastiti projekt, posao  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 20 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Osnove poduzetništva  Marketing biznis-plana  Planiranje proizvodnje i prodaje  Pravni okvir biznisa  Financijski okvir biznisa  Izrada biznis plana

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

MENADŽMENT U SOCIJALNOM RADU - SOMA

Sektoardžmenta Men lovanja i pos


Design by Connect

Vr i j e

6sa0ti

nj a

Uvod u obuku: Nesporno je da kvaliteta socijalnih usluga izravno ovisi o organizacijskoj strukturi i pažljivoj primjeni djelotvornih upravljačkih metoda. Redovito preispitivanje funkcionalnosti postojeće organizacijske strukture i prihvaćanje promjena svakako su ključni za uspješno poslovanje svake organizacije, pa tako i javnih ustanova i nevladinih organizacija aktivnih na području pružanja socijalnih usluga. Upravo s ciljem razvoja upravljačkih kompetencija menadžerskog kadra iz sfere socijalnih zanimanja u ponudu SEC-a uvrstili smo obuku Menadžment u socijalnom radu. Obuka se sastoji od kombinacije osnovnih poslovnih znanja i socio-ekonomskog razmišljanja i strategije. S ovom kombinacijom polaznici će biti u mogućnosti prepoznati povezanost između ekonomske učinkovitosti i društvene akcije, a uz to će biti i sposobni procijeniti potencijal daljnjeg razvoja organizacije na osnovama samoodrživosti, ali i gospodarskog napretka. To otvara brojne mogućnosti za budući profesionalni napredak.

t ra

ja

MENADŽMENT U SOCIJALNOM RADU - SOMA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Rukovoditelji iz javnih ustanova, nevladinih i privatnih organizacija koje se bave socijalnim pitanjima  Visoka ili srednja razina upravljanja (ravnatelji, tajnici, voditelji pojedinih odjela i slično)  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 60 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Uvod u obuku  Sustavi socijalne zaštite  Osnove menadžmenta  Timski rad i komunikacija  Partnerske mreže  Umrežavanje i namicanje sredstava  Osnove projektnog menadžmenta

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

TIME MANAGEMENT UPRAVLJANJE VREMENOM

Sektoard탑menta Men lovanja i pos


Design by Connect

Vr i j e

1s2ati

nj a

Uvod u obuku: Pojam vremena koristimo svakodnevno u različitim kontekstima. Od toga da „Vrijeme je novac“ ili „ Nemamo vremena za sebe“ ili „Vrijeme leti“, možda najčešće pitanje koje sebi postavljamo je: „Koliko je sati?“. Iza tog pitanja krije se potreba da svoje aktivnosti i potrebe uskladimo s potrebama drugog čovjeka - ljudi. Upravljanje vremenom (time management) pomaže nam da isplaniramo svoje vlastito vrijeme kako bismo, u odgovarajućem roku, postigli najbolji ishod-rezultat. Osnova ideja učinkovitog upravljanja vremena (menadžmenta vremena) je ne prepustiti se ulozi žrtve vanjskih okolnosti, nego preuzeti kontrolu svjesnim odlučivanjem. Kroz ovu obuku predstavljeni su razvoj i unaprjeđenje vještina pojedinca za kvalitetno korištenje vremena i učinkovito planiranje aktivnosti, a kroz korištenje različitih tehnika, koje pomažu pri identificiranju prioriteta, planiranju i ostvarenju željenog cilja, pa samim tim i osobnog zadovoljstva.

t ra

ja

TIME MANAGEMENT UPRAVLJANJE VREMENOM

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Zaposlenici firmi/institucija/ustanova/ organizacija  Studenti  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 25 Trajanje obuke: 12 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Vrijeme i stres  Očekivanja – putokaz ili stres?  Identifikacija prioriteta  Izrada osobnog plana  Kako reći NE?  Samoevaluacija i osobni monitoring

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

TIMSKI RAD I SURADNJA

Sektoard탑menta Men lovanja i pos


Design by Connect

Vr i j e

1s2ati

nj a

Uvod u obuku: Timski rad je ključ uspješnog poslovanja. Osim što pridonosi uspješnosti organizacije, pridonosi i osobnom rastu i razvoju svakog pojedinaca unutar tima. Motivi za formiranje tima mogu biti različiti, kao što su različiti i razlozi za njegov uspjeh ili neuspjeh. Rad u timu može pružiti mnogo izazova i biti izvor zadovoljstava - zbog dobre atmosfere i postignutih rezultata, ali može biti i izvor frustracije i nezadovoljstva svih članova tima. Trening Timski rad i suradnja aktivnog je i interaktivnog tipa i nudi, pored teorijskog okvira, mogućnost praktičnog vježbanja u sigurnom okruženju, što pridonosi unaprjeđenju postojećeg znanja i stjecanju novog iz ove oblasti, ali i razvoju i unaprjeđenju vještina za konstruktivno rješavanje sukoba i kvalitetan timski rad. Budući da je povjerenje bitan faktor u izgradnji i razvoju tima, tijekom treninga prakticirat će se vježbe za razvoj i jačanje povjerenja.

t ra

ja

TIMSKI RAD I SURADNJA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Zaposlenici firmi/institucija/ ustanova/organizacija  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 25 Trajanje obuke: 12 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Tim i faze razvoja uspješnog tima  Timske uloge i karakteristike dobrog timskog igrača  Kvalitetno slušanje u funkciji razvoja tima  Konflikti u timu (vrste, uzroci, ishodi konflikta)  Vještine konstruktivnog rješavanja konflikta  Nenasilna komunikacija po Marshallu Rosenbergu  Teorija izbora Williama Glassera  Načini povezivanja i jačanja tima

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

ADAPTIRANE FIZIČKE AKTIVNOSTI - AFA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Vr i j e

8s1at

nj a

Uvod u obuku: Adaptirane fizičke aktivnosti (Eng. Adapted Physical Activities) predstavljaju kinatropološku i multidisciplinarnu akademsku znanstvenu oblast koja se bavi modificiranjem (prilagođavanjem) uvjeta i sadržaja, ali i drugih faktora odgojno-obrazovnog procesa s ciljem osnaživanja, poboljšanja kvalitete života i inkluzije osoba s invaliditetom u društvene procese putem fizičkih aktivnosti. Termin AFA se ne veže samo uz sport i fizičke aktivnosti, a i riječ „adaptirane“ se ne mora strogo vezati uz invalidnost jer termin ima mnogo dublje značenje u smislu promoviranja stavova za prihvaćanje individualnih razlika i zagovaranja za povećanje sudjelovanje u aktivnom životnom stilu i sportu. Radi se o psihosocijalnom osnaživanju pojedinaca i promoviranju samoodređenja kroz fizičke aktivnosti. Obuka će biti usmjerena na osposobljavanje polaznika za osmišljavanje i kreiranje planova i programa u nastavi tjelesnog odgoja da zadovolje potrebe svih učenika, zatim prilagođavanje sadržaja i metoda rada, okruženja, opreme i drugih didaktičkih sredstava.

t ra

ja

ADAPTIRANE FIZIČKE AKTIVNOSTI - AFA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Profesori tjelesnog odgoja  Studenti Fakulteta tjelesnog odgoja  Nastavni kadar Fakulteta tjelesnog odgoja  Defektolozi svih usmjerenja Broj polaznika: 25 Trajanje obuke: 81 sat Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Osnove Adaptiranih fizičkih aktivnosti (AFA)  Procjena sposobnosti i vještina (dijagnostika) u AFA i priprema i kreiranje Individualnih nastavnih planova (INP) za nastavu tjelesnog odgoja  AFA za osobe s tjelesnim invaliditetom  AFA za osobe s intelektualnim teškoćama  AFA za osobe s oštećenjem osjetila vida  AFA za osobe s oštećenjem osjetila sluha

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

„IGRAM SE I UČIM“

ALATI PRAKTIČNE PRIMJENE

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Uvod u obuku: Igra je prirodni oblik učenja. Neosporna je njena važnost na svim vidovima djetetova razvoja i učenja. Teškoće ili kombinacija poteškoća u razvoju mogu utjecati na sposobnost igre kod djece. Vještina igre djece s poteškoćama u razvoju je drugačija i manje sofisticirana nego kod njihovih vršnjaka, ali uz prilagođavanje i intervenciju koja će im pomoći da iskuse različite oblike igre, i oni imaju višestruke koristi od nje. Odrasli bi trebali stvarati prilike za igru, pa čak i voditi dijete u igri prije nego će dijete biti u mogućnosti da se igra samostalno ili s vršnjacima. Za djecu s poteškoćama u razvoju izuzetno je bitno da se prvo nauče igrati jer je upravo igra alat koji će im omogućiti da počnu učiti. Djetetu treba omogućiti raznoliko iskustvo igre i materijale kroz koje će isprobati nove stvari, eksperimentirati, pitati, govoriti, pjevati, plesati, slušati, zaprljati se... Kroz igru treba poticati kreativnost, znatiželju i želju za znanjem.

Vr i j e

2sa4ta

nj a

ALATI PRAKTIČNE PRIMJENE

t ra

ja

„IGRAM SE I UČIM“

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Stručnjaci koji se bave odgojem, edukacijom ili rehabilitacijom djece s teškoćama u razvoju  Pružatelji podrške i asistencije osobama s invaliditetom  Roditelji djece s poteškoćama u razvoju  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 24 sata Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Igram se i učim (IUM) - uvod  Igre iz kutije  Globalno čitanje  Didaktički materijali i igračke i kriteriji njihova izbora u radu s djecom s poteškoćama u razvoju  Igrom do pisanja  IUM interaktivno i IUM s vodom

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

PRIMJENA SENZORNE INTEGRACIJE U KUĆNIM I ŠKOLSKIM UVJETIMA

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Senzorna integracija (SI) je način na koji naš živčani sustav obrađuje (procesuira) informacije (osjetila, nadražaje) pristigle u mozak iz vanjske sredine i iz samog tijela, a s ciljem njihova smislenog korištenja. Osobe sa SI disfunkcijom često je potrebno poticati, motivirati te manipulirati umjesto njih u odabiru aktivnosti. Te aktivnosti doprinose razvoju centralnog nervnog sustava. Odgovarajućom adaptacijom okoline, pravilnim pristupom osobi, razvijaju se složene reakcije prilagođavanja vanjskoj sredini, olakšava se razvoj govora, poboljšavaju se kognitivne sposobnosti, pozitivno se utječe na formiranje pozitivne slike o sebi, te samoregulacija u ponašanju. Ovom se obukom definira način prilagođavanja neposredne okoline dječjim individualnim potrebama – kroz upotrebu različitih igračaka i materijala koji postoje u stanu, kući, odjeljenju (različite lopte, tkanine, ogledalo, kose površine, ogradica, viseće sprave, zvučni predmeti, penjalice, didaktički materijal, autići i sve ostale igračke) kao i razvijanje senzornih kapaciteta.

Vr i j e

1sa2ti

nj a

Uvod u obuku:

t ra

ja

PRIMJENA SENZORNE INTEGRACIJE U KUĆNIM I ŠKOLSKIM UVJETIMA

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Učitelji i nastavnici  Studenti grupe pedagoško-psiholoških profila  Stručnjaci koji se bave odgojem, edukacijom ili rehabilitacijom djece s teškoćama u razvoju  Pružatelji podrške i asistencije osobama s invaliditetom  Roditelji/staratelji djece s poteškoćama u razvoju  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 25 Trajanje obuke: 12 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa:  Pojam senzorne integracije  Pojam senzorno-integrativne disfunkcije (DSI)  Aktivnosti SI u kućnim uvjetima  Aktivnosti SI u školskim uvjetima

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

PRIMJENA ELEMENATA ORFF SCHULWERKA U EDUKACIJI I MUZIKOTERAPIJI

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Vr i j e

4sa8ti

nj a

Uvod u obuku: Orff Schulwerk djelo je Carla Orffa i Gunild Keetman nastalo između 1950. i 1954. godine kao cjelokupan glazbeno-pedagoški pristup učenja glazbe kojim su objedinjeni govor, pokret, ples, ritam, pjevanje i sviranje, a namijenjen je svoj djeci, a ne samo onoj glazbeno i intelektualno nadarenoj. Kod djece koja imaju razvojne teškoće, postoje i ozbiljni problemi senzomotoričke prirode koji im onemogućavaju spoznajni razvoj primjeren svojoj dobi. Da bi se potaknuo njihov razvoj, u skladu s njihovim mogućnostima koriste se razne metode senzomotoričke stimulacije. Obzirom da se radi o integralnom procesu izuzetno je važno imati mogućnost korištenja različitih oblika stimulacije razvoja tako da izradom posebnih, jednostavnih, ali zvučnih instrumenata ciljano se pospješuje opuštanje i koncentracija, razvoj osjetilne percepcije ( taktilne, optičke, akustičke, prostorne ) te koordinacija. Obuka Primjena elemenata Orff Schulwerka u muzičkoj edukaciji i muzikoterapiji pruža mogućnosti postizanja teorijskih znanja i praktičnih kompetencija potrebnih stručnjacima u svakodnevnom radu na području primjene glazbe, ritma i pokreta u edukaciji i rehabilitaciji djece.

t ra

ja

PRIMJENA ELEMENATA ORFF SCHULWERKA U EDUKACIJI I MUZIKOTERAPIJI

me

Vrsta obuke: Dopunjavanje znanja i vještina Ciljna grupa:  Profesori glazbene kulture  Akademski glazbenici  Defektolozi  Socijalni radnici  Psiholozi  Radni terapeuti i odgajatelji  Osobe koje žele unaprijediti svoja znanja i vještine Broj polaznika: 25 Trajanje obuke: 48 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: Certifikat Socijalnoedukativnog centra, Hrvatske udruge Carla Orffa i Hrvatske udruge muzikoterapeuta Sadržaj programa:  Primjena elemenata Orff Schulwerka u muzičkoj edukaciji i muzikoterapiji  Izrada Orff-ovog instrumentarija  Primjena elemenata Orff Schulwerka kod djece s teškoćama u komunikaciji i dokumentacija u muzikoterapiji  Orff muzikoterapija i upotreba pjesme  Muzikoterapija ili muzička edukacija  Planiranje i opservacija u muzikoterapiji

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

SENZORNA INTEGRACIJA AYRES® U PEDAGOGIJI / SIAT

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto

Međunarodno priznat certifikat - Pedagog senzorne integracije


Design by Connect

Vr i j e

18sa0ti

nj a

Uvod u obuku: Senzorna integracija prema Ayres® u pedagogiji je stručno usavršavanje koje je namijenjeno stručnjacima uključenim u odgojno-obrazovni proces djece s teškoćama u razvoju, kao i onima koji rade na području razvojne re/habilitacije. Senzorna integracija je način na koji živčani sustav prerađuje informacije iz osjetila, koje se u ogromnim količinama slivaju u naš neurološki sustav u svakom trenutku. To je neurobiološka aktivnost unutar tijela koja omogućava mozgu da organizira sve te stimuluse, daje im smisao jer samo kad su te senzacije organizirane i integrirane, mozak ih može upotrijebiti za kretanje, učenje i ponašanje. Proces organizacije osjetilnoga unosa informacija potreban je kako bi se ostvarila učinkovita reakcija (Ayers, 1979.).

t ra

ja

SENZORNA INTEGRACIJA AYRES® U PEDAGOGIJI / SIAT

me

Vrsta obuke: Stručno usavršavanje Ciljna grupa:  Defektolozi  Edukatori rehabilitatori  Pedagozi  Psiholozi  Terapeuti  Liječnici  Profesori razredne nastave  Odgojitelji  Socijalni radnici Broj polaznika: 20 Trajanje obuke: 180 sati Oblik nastave: Interaktivna nastava Certifikat: GSID®Gesellschaft für SensorischeIntegration Jean Ayres® Deutschland und International e.V., međunarodno priznat certifikat Pedagog senzorne integracije Sadržaj programa:  Uvod u teoriju senzorne integracije neurološka pozadina  Dijagnostika poremećaja senzorne integracije  Definicija pojma praksije i koncept dispraksije  Postupci i planiranje postupaka za poticanje razvoja

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


| www.sec.ba

| facebook.com/sec.ba

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SOCIJALNO - EDUKATIVNI CENTAR

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RADNOG INSTRUKTORA OSOBA S INVALIDITETOM

no e v t s v a r Zd alni socij r sekto


Design by Connect

Vrsta obuke: Osposobljavanje

Vr i j e

2s4at0i

nj a

Opis programa: Program „Radni instruktor osoba s invaliditetom“ kreiran je s ciljem osposobljavanja polaznika za rad u radionicama s osobama s invaliditetom. Ove radionice nalaze se u sklopu ustanova i/ili organizacija u kojima se vrše radne aktivnosti osoba s invaliditetom ili u koje su uključene osobe s invaliditetom (sustav inkluzivnog zapošljavanja). Nakon uspješno završene obuke Radni instruktori su obučeni: prepoznati različite vrste invaliditeta (tjelesne, senzorne, intelektualne), imenovati vrste asistivne tehnologije i pomagala koja osobe s invaliditetom koriste u radnim aktivnostima, prilagoditi prostor u radionici, odrediti intenzitet podrške u radu, kreirati plan aktivnosti za radionicu, voditi radne aktivnosti u radionici, pripremiti potreban materijal i sredstva za rad i mnoge druge vještine i znanja potrebne za što bolje obavljanje ovog posla.

t ra

ja

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RADNOG INSTRUKTORA OSOBA S INVALIDITETOM

me

Uvjeti za upis:  stariji od 18 godina  završena srednja škola  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Broj polaznika: 20 Oblik nastave: Teorijska i praktična nastava Trajanje obuke: 240 sati Certifikat: Javno važeće uvjerenje o završenom osposobljavanju i certifikat Socijalno-edukativnog centra Sadržaj programa: Program odobren od strane nadležnog Ministarstva Teorijska nastava i vježbe:  Socijalni model pristupa osobama s invaliditetom  Radne aktivnosti u radionici  Vrste radionica  Socijalna kompetencija  Zaštita na radu i prva pomoć Praktična nastava:  primjena stečenih znanja i vještina kroz aktivno učešće u pružanju usluge korisnicima

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” (SEC) p.j. Travnik p.j. Mostar Banja Luka Dr. Mladena Stojanovića 6 Lukačka 3 Zagrebačka 5A BA-78000 Banja Luka BA-72270 Travnik BA-88000 Mostar +387 51 321-600; 321- 601 +387 63 885-730 +387 36 316-905 info@sec.ba travnik@sec.ba mostar@sec.ba


Sec Katalog obuka 2015  

Katalog obrazovne ponude Ustanove za obrazovanje odraslih "Socijalno-edukativni centar" Banja Luka

Sec Katalog obuka 2015  

Katalog obrazovne ponude Ustanove za obrazovanje odraslih "Socijalno-edukativni centar" Banja Luka

Advertisement