Page 1


SEBÎLÜRREŞAD MECMUASI Sayı:1022 Kasım - 2017

Ortadoğu’yu dönüştürmek Orta Asya’da dövüşmek BOP’un 22’inci noktası Fergana mı? İslam’ın adını terörle, Rasulullah’ın mührü saadetini kurdukları terörist grubun bayrağı olarak tasarlayan zihin, İslam’dan beslenen bir zihin değil, İslam’a saldıran bir zihindir. Demokrasi, laiklik, özgürlük, hürriyet, azınlık hakları, söz ve ifade hürriyeti gibi kelime ve kavramlarla siyasi ve idari tarihimizi iğfal eden batı, rehavetini bozmayan, akıl tutulması yaşayan Müslüman ulemanın bu gayretsizliğini İslam’a mal etme malumatfuruşluğu aynı amaca hizmet eden bir saldırıdır. İslam nasıl bir terör üretmiyorsa, İslam akla, bilime mani değildir. Batı’nın bize diktiği elbiseye karşı nasıl bir direniş gösteriyorsak, göstermeliysek, Doğu’nun akıl tutulmasının müsebbibi gösterilerek suçladığı İslam’a sahip çıkmak elzemdir. İslam, şahsi tasavvurlarımızın kurbanı edilemez. Bizi diri tutan, varlık ve meziyetlerimizi bakir kılan İslam’ın izzetli ve şerefli dili ve sözlüğüdür. O sözlük Allah’ın kelamıdır. Sebilürreşad, Kasım sayısı ile bir yandan “ılımlı İslam” projesinin yeni dayatmalarına karşı dururken, öte yandan Fatih Sultan Mehmet’in idari ve teşkilat tasarrufuyla başlayıp bugünlere gelen başkanlık olan Diyanet İşleri başkanlığına karşı geliştirilen “Kur’anıyyun hareketi” ne karşı geliştirilen dil ve üslubu bir çok açıdan ele alıyor. İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet işleri başkanlığı olarak ülkemizde din hizmetlerini ifa eden kurumlarımızın dini alan ve sivil alanla temasına dair yaklaşımlarımızı ortaya koyuyoruz. Diyanet’in son yıllarda İslam coğrafyası ve haricinde yaşayan Müslüman ahaliyle olan temasının Hristiyan dünyasında oluşturduğu kaygıyı yerinde gördüğümüzü ve bu kaygıdan habersiz olan “duyarlı bir kısım” Müslümanların Diyanet kurumunu devlete ait alanın bir parçası sayarak, dini alanın hizmetkarı değil, dizaynırı olarak gördüğünü üzülerek müşahede ediyoruz. Diyanet’in özellikle İmam-Hatiplerle olan temasının fiziken beslendiği alan olması itibariyle daha güçlü hale gelmesi gerektiğini, aksi takdirde bu okulların yine cemaat/dernek/tarikat yapılanmalarının insan kaynağına açık hale geleceğinin altını çiziyoruz. O halde Diyanet, “ılımlı İslam” projesine değil, “İslam’ın Ilıman İklimini”n tebliğcisi olmalıdır. Ve Fergana havalisi… Katar’da, Kürdistan’da “işgal” tezgahı bozulan emperyalistlerin yeni hedefine Fergana girmiş görünüyor. Yine gerekçelerini terör oluşturuyor. Peki 1912’den bugüne Fergana’nın hikayesinde neler var? Sebilürreşad Kasım sayısıyla bir çok alana dokunuyor… Yeni bir sayıda görüşmek ümidiyle…

Bu sayının yazarları: SELMA ERSOY - MEHMET ŞEVKET EYGİ - FATİH BAYHAN - ABDURRAHMAN DİLİPAK - RECEP GARİP - BESTAMİ YAZGAN - MUSTAFA YAZGAN - SERVET HOCAOĞULLARI - FİKRİ AKYÜZ - CEVAT AKKANAT AHMET BELADA MEHMET POYRAZ - İSMAİL MANSUR ÖZDEMİR - NİZAMETTİN DURAN - AHMET AKGÜL - MUZAFFER ÖZEKİN MEHMET AKİF IŞIK - ZÜLFÜ ÇELİK - MUSTAFA IRMAKLI - YUSUF ŞAHİN - FATIMA ZEHRA - BURAK YİLMAZ FATMA TOKSOY - VAHİT ÇALIŞIR -MÜRSEL TURBAY - AVNİ ÖMER LÜTFİ - RİFAT SUYARGULOV - RUSTEM AZAMATOV - Медербек Кадыров

DİYANET SATIŞ (TDV) NOKTALARINDA VE KİTABEVLERİNDE

ABONE OLUN: 0 312 310 91 92 - 0 541 673 85 80 www.sebilurresad.com.tr

Sebîlürreşad Dergisi Sayı: 1022, Cilt: 42, Kasım 2017  

Siyasi, Dini, İlmi, Edebi ve Ahlaki Aylık Mecmua.

Sebîlürreşad Dergisi Sayı: 1022, Cilt: 42, Kasım 2017  

Siyasi, Dini, İlmi, Edebi ve Ahlaki Aylık Mecmua.

Advertisement