Page 2

SEBÎLÜRREŞAD ARALIK 2017 SAYI: 1023 Sultan II.Abdulhamid – Şair Mehmet Âkif: Cennet Mekan Tarihî kararlar üzerinden gelecek inşaa etmek! Sebîlürreşad 1023. Sayısında Millî Şairimiz Üstad Mehmet Âkif Ersoy’un Sultan II. Abdulhamid’in yönetim tarzıyla ilgili “eleştirileri”ni özel dosya ile inceledi. Aralık ayının Âkif için önemi malumdur. Bu ay onun hem doğum, hem de vefat ayıdır. Bu nedenle onun vefatından hemen iki gün sonra malum çevrelerin başlattığı “Âkif şair bile değildi” şeklindeki üslupsuz yaklaşımlarla “Sultan Hamid’e yaklaşımı” üzerinden İslamî çevrelerin “belli ve sınırlı” bir kesiminde hiç dinmeyen bir Âkif eleştirisi… Elbette üzerinden geçen 81 yılda bu konularda farklı açıklamalar yapıldı, makaleler yayınlandı. Ancak Âkif’in ailesi bu konularda bir açıklama getirmek yerine, bunun takdirini tarihe bırakmıştı. Sadece onun başmuharrirliğini yaptığı Sebîlürreşad ve onun yakın dostları Hasan Basri Çantay, Mahir iz ve tabiî ki Eşref Edib Bey, Mehmet Âkif Bey’le ilgili yazılarla, sadece “O şair değildi” diye başlatılan tartışmalara bir cevap niteliğinde eserler vermişti. Bu tartışmalar bize “Âkifname”, “Mehmet Âkif, Hayatı, Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları” kitaplarını kazandırdı. Allah onlardan razı olsun… Ancak Sultan Hamid’le ilgili mevzuda kesintiler var…Eşref Edib Bey her ne kadar Tanzimat ve Meşrutiyet’le ilgili duruşları hakkında net ifadeler ortaya koymuş, Sıratımüstakim’de dönem hakkında eleştirilere yer verdiyse de ilerleyen yıllarda bu konu hakkında çok fazla bir açıklaması yoktur. Bunu biraz yeni rejimin de Sultan Hamid’le ilgili kullandığı “eleştirel dilin” tesiri olabilir. Lakin bu ikili arasındaki mevzu, küçük edebiyat çevrelerinde hiç gündemden düşmemiş bir konudur. Amacımız eski mevzuları gündeme taşımak değildir. Ancak yeni bir dönemdeyiz… Bugün oluşturulan algının da sahibi var: Devletimiz… Yani resmî yaklaşım… İkisi de “ifrat ve tefrit” arasında. Elinizdeki bu sayı, tarihî akış içinde önemli yer edinecek bir sayıdır. Bu manada, kapağımızda gösterdiğimiz yaklaşım, bizim İslam anlayışımızın da bir gereğidir. Her ikisi için de aynı ifadeyle dua ediyoruz: “Cennet mekan”… Yeni sayımız hayırlı olsun ve bu tartışmalara yeni bir boyut getirsin duasıyla… *** Bu sayıda; -Mehmet Âkif şiiri soruşturması -Mehmet Âkif’e edebi itirazların kaynağı ve hedefi -Üstad Mehmet Âkif’in son röportajı -Plan Yahudi krallığı m? -31 Mart olayından hemen sonra yayınlanan Sırâtımüstakim, yaşanan hadiselere böyle yer vermişti -Sebîlürreşad Kütüphanesi’ne gelen kitaplar -Dergi yaprakları

Sebîlürreşad Sayı:1023 Cilt 42, Aralık 2017  

Siyasi, Dini, İlmi, Edebi ve Ahlaki Aylık Mecmua

Sebîlürreşad Sayı:1023 Cilt 42, Aralık 2017  

Siyasi, Dini, İlmi, Edebi ve Ahlaki Aylık Mecmua

Advertisement