Page 1

RAHAPÄEVIK

Rahapäevik – vaata oma rahaasju uue pilguga! Kui soovid jälgida oma tulusid ja kulusid mugavalt ühest kohast, ilma keeruliste Exceli tabelite ja aeganõudva andmete sisestamiseta, siis kasuta meie Rahapäevikut. MART MAASIK äriarenduse divisjoni direktor

Rahapäeviku eelised • Mugav kasutada – tehingud jaotatakse kulukategooriasse automaatselt. • Võimalik lisada teisi pereliikmeid. • Saab lisada teiste pankade tehinguid. • Rahapäevik on tasuta. • Pank ei kasuta andmeid ilma kliendi loata.

12

Kliendileht 2–2011


RAHAPÄEVIK

Leian, et peredele, aga kindlasti ka üksikindiviididele on see võrratu võimalus oma kulusid kontrolli all hoida ning saada ülevaade väljaminekute lõikes ja kulude jaotuses. Johannes Paldrok, SEB klient

S

EB internetipangas leiduv Rahapäevik on Eestis ainulaadne elektrooniline tulude ja kulude analüüsimise keskkond, mis võimaldab SEB klientidel planeerida isiklikku või pere-eelarvet.

Rahapäevik aitab koostada eelarvet Lülitades sisse Rahapäeviku teenuse, hakkab internetipank automaatselt Sinu tehinguid erinevate kuluklasside vahel jaotama ja saad väga hea ülevaate sellest, kuhu Sinu raha kulub. Soovi korral saad koostada ka igakuise eelarve – siis aitab Rahapäevik jälgida, et Sinu kulutused püsiksid eelarve piires. Rahapäevikusse saab lisada ka oma pere liikmed ja niiviisi jälgida terviklikku pere-eelarvet. SEB juhatuse esimees Riho Unt peab Rahapäeviku lahendust internetipanganduse teerajajaks, kuna kliendid vajavad senisest analüütilisemat lähenemist oma kuludele ja tuludele. “Rahapäevik on täna parim kulude jälgimise ja isikliku eelarve koostamise lahendus Eestis,” märgib Unt. SEB Rahapäevik on lühikese aja jooksul leidnud juba üle 10 000 aktiivse kasutaja ja see arv kasvab kiiresti.

Miks hakata kasutama Rahapäevikut? Neli inimest kümnest kasutab pangaväljavõtte andmeid, et koostada isiklikku eelarvet ja oma rahaasju teadlikult juhtivate inimeste osakaal on kiiresti tõusmas. TNS Emori hinnangul peab 39% majapidamistest kirjalikku arvet sissetulekute ja kulutuste kohta (allikas: TNS Emor Atlas, 2010). Seetõttu on loogiline, et pank, kus on Sinu igapäevaste kulutuste statistika niikuinii olemas, näitab Sulle tervikpilti Sinu finantsidest. Rahapäevik aitab Sul keskenduda oma rahaasjade analüüsile, selle ase-

mel, et kulutada tunde tšekkide sisestamiseks Excelisse. Sul ei ole enam vaja ruudulisi vihikuid ega keerulisi tabeleid, vaid saad lihtsa, selge ja kiire ülevaate, kuhu Su raha kulub ja kas need on ikka prioriteetsed valdkonnad. Lisaks on eelarves püsimine väga selgelt graafiliselt näha: kui mõne kululiigi osakaal kasvab, siis on kerge kontrollida, kus ja mille eest tasud tavapärasest enam. Lisaks on Rahapäeviku abil võimalik silma peal hoida hindadel, mis on seoses saabunud euroga kindlasti aktuaalne teema. Parim vahend euroga seotud varjatud hinnatõusu vastu võitlemiseks on selge ülevaade oma kulutustest – pereeelarve pidamine ei distsiplineeri mitte ainult tarbijat, vaid kaudselt ka kaupmeest.

Kuidas Rahapäevik töötab? Rahapäeviku kasutamist on lihtne alustada. Selleks tuleb SEB internetipangas sõlmida Rahapäeviku kasutamise leping. Sõlmitud lepinguga määrad need kontod, mille tehinguid soovid hiljem Rahapäeviku abil analüüsida. Erinevalt teistest Eestis levinud lahendustest ei pea SEB kliendid alustama nullist – vaikimisi on juba välja pakutud sobivad kulutuste kategooriad. Vajaduse korral saab iga kasutaja neid loomulikult ise muuta. Internetipangas on eeldefineeritud ligikaudu 5000 kulude liigitamise reeglit, nende alusel oskab Rahapäevik suure osa tehingutest ise õige kulukategooria alla tõsta – jääb ära tüütu töö reeglite koostamisel, selle asemel saad paari sekundiga hea ülevaate oma kuludest. n

• Rahapäeviku teenuse sisselülitamisel analüüsitakse kohe viimase kuue kuu tehinguid, jaotatakse need automaatselt kulukategooriatesse ja luuakse keskmiste kulutuste baasilt kuu eelarve. Kohe pärast liitumist näed seega ülevaadet oma viimase kuue kuu kuludest. • Kui oled Rahapäevikuga liitnud mõne oma pereliikmetest, kes on SEB klient, saad sama lihtsalt ülevaate oma perekonna finantsseisust ning koostada ja jälgida pere-eelarvet. • Kui osa Sinu tehingutest asub mõnes teises pangas, siis on võimalik Rahapäevikusse laadida ka sealsed konto väljavõtted ning seeläbi saada täielik pilt oma kuludest. • Rahapäevik sisaldab unikaalset võimalust vaadata üle perioodide tehtud kulutusi kas kroonides või eurodes, võimaldades Sul võrrelda oma krooni- ja euroaja väljaminekuid võrdsetel alustel. • Rahapäevik on konfidentsiaalne. Erinevalt paberil või Excelis tehtud arvutustest on tagatud, et neid ei näe kõrvalised isikud. Samuti ei anna Rahapäeviku lepingu sõlmimine pangale õigust kasutada Rahapäevikusse sisestatud andmeid ilma Sinu loata.

Tutvu SEB internetipangas isikliku Rahapäevikuga ja vaata oma rahaasju uue pilguga!

Kliendileht 2–2011

13


SEB Kliendileht: Rahapäevik  

Kui soovid jälgida oma tulusid ja kulusid mugavalt ühest kohast, ilma keeruliste Exceli tabelite ja andmete sisestamiseta, siis hakka meie R...