Page 1

SUUND

Riho Unt:

Internet kolib mobiili, sama teevad pangateenused SEB Panga juhatuse esimees Riho Unt räägib teisenevast pangandusest, sularaha tulevikust ja uue tegelikkusega kohanemisest. SILVER VOHU kommunikatsioonijuht

Mida uut on panganduses kaasa toonud aasta 2011? Elektroonilise panganduse areng on pärast vahepealset seisakut jälle hoo üles võtnud ja lisaks sellele, et kaartide kasutusaktiivsus kasvab, on turule saabunud ka uued mugavad mobiilipanga rakendused. Oleme jõudnud aega, kus pangakanali mõiste teiseneb ja mobiiltelefon muutub arvestatavaks pangaasjade ajamise vahendiks. E-tehingute osakaal moodustab kõigist pangatehingutest juba 99 protsenti. Selline muutus on kaasa toonud pangakontorite arvu vähenemise, sest näiteks SEB klient ei pea isegi kaardi aegudes enam kontorisse minema: me saadame talle nüüd pikenduskaardi tasuta koju ja klient võib kaardi mugavalt kas internetipangas või sularahaautomaadis olemasoleva PIN-koodiga ise aktiveerida. Hea on märgata, et selle võimaluse kasuks on esimese kuuga otsustanud üle 80 protsendi pikenduskaardi saajatest. SEB kui pangandusturu uuendamise eestvedaja pingutab ka selle nimel, et avada järgmise aasta alguses esimene täiesti paberivaba pangakontor, kus asjaajamine ja lepingute allkirjastamine toimub ID-kaardiga. Sellega soovime vähendada paberite kasutamisest tekkivat keskkonnakahju ja edendada 6 | Kliendileht • Sügis 2011

digiallkirja kasutamist pangasuhtlusel. Oleme võtnud eesmärgiks, et klient peab saama kõik oma pangatoimingud tehtud meie kontorisse tulemata.

on hoopis teistsugune kui eelmine. Praegune üsna ebakindel ja turbulentne majandusolukord ongi uus reaalsus: mida kiiremini sellega kohaned, seda lihtsam on edukalt hakkama Siin-seal on kuulda hääli, et sulasaada. Ettevõtjad ja rahastajad on märraha aeg hakkab mööda saama. Kas gatavalt riskikartlikumad ning tarbijad see on nii? kokkuhoidlikumad. Pole olulist põhjust loota, et kinnisvaraga saab järgmise Vara veel, sest sularaha on universaal10–15 aasta jooksul lihtsalt ulmekasune lahendus ja ühe võimaliku makseviimeid teenida. Ka aktsiaturgudele paisina ei kao ta kuhugi. Kuid on selge, et gutatud raha puhul tuleb olla pidevalt sularaha kasutatakse üha vähem ja valmis tagasilöökikaardimaksete osadeks, mis võivad olla kaal kasvab pideVõib arvata, et tihti suuremad kui valt: näiteks Eestis 20 protsenti. tehti kaardimake-panganduse hea Tööturul saab näiseid läinud aasta tase oli üks põhjus, miks teks 10-protsendilist juunis ligi 14 milmajandussurutise ajal ei palgakasvu ette kujujonit, kuid tänavu tada üksnes juhul, samas kuus juba kasvanud varimajandus kui suureneb vastuüle 17 miljoni. KaarEestis nii palju kui meie tus või töömaht. dimakseid vastu lõunanaabrite juures. Pigem on oodata, et võtvate kaupaastane palgakasv meeste hulk suupüsib lähiajal 2–5 reneb kiirelt: teises protsendi piires. Laenuvõtmine jääb ka kvartalis lisandus SEB kaudu Eestisse edaspidi tagasihoidlikuks: järgmiste ligi 1000 uut maksekohta, mis on suuaastate keskmiseks krediidiportfelli kasrim kasv viimase viie aasta jooksul. vuks võiks prognoosida optimistlikuSularaha vähenemine on Eesti mal juhul 5–10 protsenti. majandusele kasulik, ning seda mitmes Viimase aja sündmused Ameerika aspektis, sest elektrooniline raha ringÜhendriikides, Euroopa Liidus ja aktsialeb pidevalt ja loob suuremat lisandturgudel on pessimistlikumat tulevikuväärtust kui sularaha, elektroonilise pilti pigem süvendanud kui leevendaraha kasutamine on läbipaistvam ning nud. Pidades silmas Eesti väga avatud odavam. majandust, siis ühel või teisel viisil jõuavad maailma sündmused ka siia. Mis on praeguses majandusKuid on hea tõdeda, et olukorda aitab olukorras tähtis? pehmendada Eesti riigi korras rahanPaljudel eraisikutel ja ettevõtjatel on dussüsteem, mis on ühtlasi väga kindveel meeles head aastad enne majanlalt seotud Põhjamaade finantssektoduskriisi ning tihti kiputakse ennatlikult riga – selle piirkonna rahandust võib arvama, et buumiaeg annab endast aga praegu pidada üheks maailma tugejälle märku. Kuid me võime olla üpris vamaks. n veendunud, et ees seisev aastakümme

SEB Kliendileht: Sularaha tulevik  

Riho Undi arvamuslugu panganduse tulevikust

SEB Kliendileht: Sularaha tulevik  

Riho Undi arvamuslugu panganduse tulevikust