Page 1

Alustavad ettev천tted suunduvad 체ha enam v채listurule Eksport

Mart Maasik

1


Ettevõtlusega võib alustada igal ajal

Ettevõtlus “veres” või peres

kuni

5%

Teaduspõhise ettevõtluse alge

Eneseteostus ja sõltumatus

33%

60% ettevõtja

ettevõtjatest alla 30’ne

“olude sunnil”

Kogemused, kontaktid ja kapital

5%

kuni vanuses 55-64 a ettevõtluses

2


Oodata on ettevõtluskliima soojenemist

ü  kõrge ettevõtlusaktiivsuse määr – võrreldav Skandinaaviamaade näitajatega ü  peamiselt on vajadustest lähtuva ettevõtluse teke (“push”) – alustamine majanduslikel kaalutlustel ü  hinnangud ettevõtluskliimale madalad: hirm ebaõnnestumise ees, ühiskond ei toeta teise võimaluse andmist ü  ettevõtlusaktiivsus ja kliima on pöördvõrdelises seoses: mida ebasoodsam on majanduskeskkond, seda suurem on ettevõtlikel inimestel sisemine surve alustamiseks

3


Ebakindluse peamised põhjused

Sotsiaalne kindlustatus, sissetuleku ebastabiilsus

Kogukonna liikmed eeldavad kiiret suurekskasvu

Individualistlik mõtteviis, oma nõrkuste adekvaatne hindamine

Lahendused ebakindluse ületamiseks

Kindlustus- ja pangatoodete areng, riiklikud meetmed

Elustiili- ja sotsiaalse ettevõtluse areng

Ülikoolide ja ettevõtete koostöö, tugiprogrammid, mentorlus

4


SEB-s on tõusnud eksportijatest alustavate ettevõte arv ü  oskusteabe kättesaadavus ü  koostöökogemused ü  siseturu piiratus, madal sisenõudlus 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Välislaekumisi saavate ettevõtete osakaal (teisel tegevusaastal) Välismakseid tegevate ettevõtete osakaal (teisel tegevusaastal)

5


Muutused trendides – teenuste osakaalu kasv ü  Suund efektiivsuspõhiselt ettevõtlikkuselt uuenduspõhisele ettevõtlikkusele ü  Uuenduspõhisuse iseloom - suurem äriteenuste osakaal ü  Üldise statistika põhjal muutused tegevusalades veel ei ilmne 100%

Jae-ja hulgikaubandus Teenused Tööstus

0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Võrdluses pole arvestatud ehitust ja kinnisvara

6


Ärikliendi Stardipakett ü  Alustav ettevõtja vajab esimesel aastal julgustust, finantsvahendeid ja aega äri käimalükkamiseks ü  Seepärast lõimegi ärikliendi Stardipaketi, millega on alates esimese arvelduskonto avamisest teenused aastaks tasuta

Pangateenused

Nõustamine

ü  Siseriiklikud ja EU maksed ü  Pangakaardid ü  SMS-kiirteavitused ü  Makseterminal ü  Juhatuse liikmetele Super+ pakett

SEB partnerid

ü  Raamatupidamistarkvara HansaRaama kasutusõigus (väärtus 513 eurot);

ü  CRM tarkvara Pipedrive Solo (väärtus 108 eurot)

ü  Äriplaani loomise rakendus iPlanner

7

Ettevõtlusega alustamine  
Ettevõtlusega alustamine  

Üha rohkem uutest ettevõtetest suundub välisturule, otsides uusi võimalusi toodete ja teenuste ekspordiks.