Page 1

Tátové a mámy musí tu být s námi

1


Novým projektem dětského souboru Tanečního studia Light je tvorba scénického koncertu, který propojí úspěšné písničky mladých hudebníků skupiny Hm … s tanečně divadelním představením dětí a studentů Tanečního studia Light, inspirovaným příběhy

Reného

Goscinnyho

Malý Mikuláš. Děti

tanečně

souboru, tatínky

spolu

divadelního s novopečenými

skupiny

Hm…,

chtějí

nabídnout divákům vkusný a hravý interaktivní muzikál pro dětské diváky (a jejich rodiče a učitele), ve kterém se potká humorná literární předloha interpretovaná zkušeným souborem s autorskou živou

hudbou

profesionálních

mladých hudebníků

-

několikanásobných tatínků. Veselé

a

spontánně

interpretované příhody chlapce

výborně

s vtipnými

texty

a

malého resonují

melodiemi

písní skupiny Hm… Dětští interpreti zpívají, tancují a hrají se strhující energií. Zároveň jde o příběh všech dětí, denně zvažujících svůj osobní postoj k dospělým autoritám. Vtipné i vážné promluvy desetiletého kluka vzbuzují v divácích nejen výbuchy smíchu, ale i lehké mrazení v zádech, kdy se v typických situacích

jako

poznáváme. odlehčuje

rodiče

Právě nejen

tuto

a

učitelé závažnost

humorný

text

bezpečně zdařile literární

Goscinnyho předlohy, ale také hravé a chytlavé písničky Hm… Vznikající inscenace „Tátové a mámy musí tu být s námi“ je důkazem, že muzikál pro děti lze udělat vtipně a vkusně, a že na současné scéně má své místo. 2


Příhody malého Mikuláše, zachycené geniálním scénaristou René Goscinnym, zaujmou dnešní školáky stejně jako generaci jejich rodičů. Líčené historky, podařené trapasy a trable s dospělými líčí malý chlapec s velkou dávkou něhy a naivity. Vyprávění Mikuláše je zprostředkované zdařilou „klukovskou řečí“. Dětští interpreti malého Mikuláše a jeho přátel pravdivě a s jedinečnou dětskou energií staví zrcadlo všem svým dospělým vychovatelům a zároveň i autorům (otcům) vynikající hudební kulisy příběhu.

Hm… je česká hudební skupina. Působí od roku 1994 a má mnoho oddaných fanoušků. Kromě obvyklého klubového hraní pořádá výchovné koncerty pro střední školy, na kterých se snaží studenty přivést k poezii jinými, než obvyklými cestičkami. Hudební zařazení skupiny není jednoduché, její písně umí být velice křehké, klasicky taneční, formálně praštěné, téměř rockové, nebo i punkové. Nejznámějším členem kapely je asi Marek Doubrava, který dříve působil jako kytarista ve skupině Tata Bojs. V současné době dokončila skupina Hm... album dětských písniček s názvem Klukoviny. Není to prý pokus o svezení na současné populární vlně vydávání hudby pro děti, ale reakce na to, že se během let 2002 až 2011 narodilo členům kapely devět dětí a tím pádem u nich došlo k posunu vnímání světa. Většinou textů jsou tradičně básně českých klasiků (František Hrubín, František Halas, Ivan Blatný, Josef Kainar, Pavel Šrut a další), objeví se ale i zhudebněné básničky, které Hm... tátové věnovali svým dětem.

3


Marek Doubrava nespolupracuje s tanečně divadelním souborem Lenky Tretiagové poprvé – z jejich spolupráce vzešla poloprofesionální i profesionální představení pro děti a mládež „Ronja, dcera loupežníka“ (premiéra 2006), „Velké vyhlídky“ (2007), „Hodně malá čarodějnice“ (2012). Dramaturgie a režie inscenace a choreografií se ujala zkušená režisérka, choreografka a pedagožka Lenka Tretiagová, vedoucí Tanečního studia Light, která vytvořila již mnoho představení na profesionální úrovni a v oboru dětského divadla. Velmi žádaná představení Tanečního studia Light jsou již několik let fenoménem pražské kultury v oblasti zaměřené na dětské a dospívající aktivní diváky. Vytvořit s Tanečním studiem Light divadelní inscenaci muzikálového žánru, a obohatit ji o interaktivní vstupy diváků, je pro soubor uměleckou výzvou a příležitostí rozšířit své možnosti interpretace. Divadlo pro děti je většinou rozděleno na žánr baletu, opery, činohry, loutkohry – zkusme děti vtáhnout do hry, ve které nechybí žádná umělecká složka, kde není povýšen zpěv, tanec, herectví nebo výtvarno nad ostatní umělecké žánry, a kde se podaří najít společnou řeč a srozumitelné vnímání celkového divadelního tvaru – stejně jako tomu je v každodenní „obyčejné“ dětské hře.

4


Literární předloha svým laskavým humorem lákala tvůrce již delší dobu. Jednotlivé příběhy malého Mikuláše děti zpracovávaly jako drobné etudy a věnovaly se jim výtvarně, pohybově, herecky a hudebně. Jedním z průzkumů tématu se například stalo modelování roztomilých králíčků z plastelíny, jejich odnesení domů a následné monitorování zájmu rodičů o dětský výtvor. Hlavním tématem celé tvorby bylo skutečné soužití dětí s dospělými. Postoje rodičů a chování učitelů děti řešily jako vážné problémy svého života, nahlížely na ně z různých úhlů pohledu a pokoušely se v rolích hledat řešení vznikajících konfliktů, vyplývajících z příběhů Mikuláše nebo z vlastních zkušeností. Hra na rodiče a učitele a snaha reagovat na rozehrávané problémy dětí z pozice dospělých, dávaly všem možnost zažít si různé životní role. Na základě takto získaných zkušeností postupně vznikaly divadelní a pohybové situace nové inscenace. Abstraktnost tance a inspirativní hudební předloha pomohly dětem najít symbolická jednání pro situaci hádky rodičů, modelování králíčků, cyklistický závod tatínků na dětském kole apod. Práci na nové inscenaci značně usnadnila vysoká taneční úroveň interpretů a naopak se tvůrci potýkali s hlasovou nevybaveností některých dětí. Opět práce narazila na skutečnost, že divadelní tvar nabízí divákům několik klíčů ke čtení inscenace – a to konkrétní herecký a jazykový klíč, hudební – navíc obohacený mini příběhy obsaženými v písničkách, a abstraktní klíč taneční. Sladit jednotlivé umělecké žánry a dát jim společnou formu se více méně zdařilo – i s pomocí výtvarného řešení kostýmů, vycházejícího z inspirace školních dětských uniforem laděných do národních francouzských barev. Linie hlavních postav příběhu (rodiny malého Mikuláše, jeho kamarádky a paní učitelek) byla vedena červenými kostýmovými prvky, které se setkaly v závěru příběhu. 5


Novou inscenaci „Tátové a mámy musí tu být s námi“ ještě čeká dlouhá cesta k finálnímu dokončení. Soubor plánuje její obohacení o interaktivní program pro diváky, zařazení živé hudby do inscenace, zapojení vlastních rodičů do hry - a především četné příležitosti přinést radost a potěšení dětským i dospělým divákům

Tátové a mámy musí tu být s námi Inscenace inspirovaná povídkami Reného Goscinnyho o malém Mikulášovi a písničkami novopečených tatínků hudební skupiny Hm… *

Ve velkém světě malého kluka diváci nasednou do zážitkového divadelního trenažeru, kterým se mohou řítit rychlostí nebrzděné fantazie – rájem zhmotněných (nejen dětských) přání a snů. *

Scénář, režie, kostýmy a pedagogické vedení Lenka Tretiagová → odborná spolupráce Jan Čtvrtník a Renata Bártová → hudba Marek Doubrava a Hm … → světelný design Sebastián Vích → hrají a tančí Prokop Feit/Aleš Opl, Tomáš Volejník,

Marie Staňková/Jiřina Krásová, Viktorie Budínská, David Králík, Anna Tretiagová, Lenka Nahodilová a další děti Tanečního studia Light. * Premiéra 13. 3. 2013 ve Studiu ALTA v Praze

6


Recenze http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2013_cislo_2_web.pdf Nevěřil jsem, že po skvěle zahraném Nerudáriu může příjít ještě něco pro mě zajímavějšího. Což se ale k mému údivu stalo. Tanečňo, divadelňo, hudební cosi bylo pro mě naprostým zážitkem. Každý moment jsem si užíval víc a víc. Málem mi kanula slza, když se účinkující (kterých bylo požehnaně) ukláněli a měl jsem chuť zařvat: ,, My chceme přídavek bdivuji učitele nebo učitelky v tanečním studiu Light. Jak se vám jen povedlo dostat takové množství dětí na podium a secvičit s nimi učiněnou dokonalost? Rozum mi zůstává stát. Jediné snad co bych vytkl, byla sice naprosto skvěle provedená hádka, která ale mohla být buďto v krátkých větách, nebo úplně do ticha. Vše vyvrcholilo noční můrou malého Mikuláše, když se mu do snu promítala samotná hádka rodičů. Nakonec vše dobře dopadlo. Rodiče se usmířili, ale happy end? Nečekejte a ani já jsem se nedočkal. Dokonalé zakončení slovy: ,,Vyhoď tu hnusnou věc “, mě dostalo takřka na kolena. Ale i přes to všechno Tátové a mámy musí tu být s námi. Vít Zborník, Deník Dětské scény číslo 2, str. 51

Projekt Tanečního studia Light vznikl v roce 2013 s podporou rodičů dětí skupiny Hm … a ZUŠ Na Popelce v Praze 5

7

Zpráva tátové a mámy 2013  
Advertisement