Page 1

TÁTOVÉ A MÁMY NEBYLI TAM S NÁMI

Projekt zahraniční reprezentace

Tanečního studia Light v srpnu 2013 ve Francii 1


Projekt Tanečního studia Light

„Tátové a mámy nebyli tam s námi“ navazuje na dosavadní mnohaletou zahraniční reprezentaci a spolupráci uměleckého souboru. Po roce se Taneční studio Light v srpnu 2013 vrací na festival do Meschers ve Francii. Cestování přes hory a doly bez rodičů sebou neslo nejen vytouženou samostatnost, ale také pocit osobní zodpovědnosti za sebe a za druhé. A tak 30 dětí a studentů přivezlo strasti a radosti dětství sbalené do vtipného muzikálu o malém Mikulášovi do země, kde se příběh narodil z fantazie spisovatele Goscinnyho. Děti a dospívající studenti všechny rady a poučení, které jim tátové a mámy dali sebou na cestu, s láskou a povděkem rozdávali všem laskavým divákům svého představení „Tátové a mámy musí tu být s námi“ za doprovodu vtipné hudby skupiny Hm … a v okouzlující scenérii jižní Francie.

Mladí umělci a jejich diváci ve velkém světě malého kluka nasedli do zážitkového divadelního trenažeru, kterým se řítili rychlostí nebrzděné fantazie – rájem zhmotněných (nejen dětských) přání a snů. Cílem projektu bylo reprezentovat Českou republiku na festivalu Český týden, asociace Espace des Possibles v Meschers ve Francii. Organizátoři festivalu si tři představení Tanečního studia Light, která byla v uplynulém roce nominována na národní české přehlídky tance a divadla, vybrali zejména pro jejich vysokou uměleckou kvalitu, profesionální produkční organizaci a jedinečnou schopnost 2


propojit tanečně divadelní představení s interaktivními dílnami pro děti i dospělé. Protože nové představení dětí a studentů je inspirované známou literární předlohou předního francouzského spisovatele Goscinnyho, tvůrci a interpreti si chtěli osobně zažít kulturní prostředí, ze kterého povídky vznikly. A tak součástí vydařené prázdninové cesty bylo také poznání přírodních i kulturních pamětihodností jižní Francie.

Festival „Český týden“ a umělecké aktivity ve středisku MESCHERS - Espace des Possibles Associace Espace du Possible vznikla v roce 1977. Yves Donnars, syn slavného francouzského psychoanalytika Jacquese Donnarse, měl ideu, že rozvoj osobnosti a osobního štěstí lze ovlivnit pomocí všech druhů umění a založil středisko Meschers. Středisko se nachází v kraji Charente Maritime na Atlantickém pobřeží, tam kde ústí řeka Gironde do oceánu. Středisko „Jardiner des posibles“ je velmi specifické, těžko popsatelné a v

každém případě světově jedinečné. Celé léto se zde setkávají profesionální umělci i lidé, dosud uměním nepoznamenaní, aby svůj volný čas společně trávili aktivní uměleckou tvorbou s cílem vzájemně se učit a obohacovat. Každodenní ateliéry, zpravidla vrcholící „spektákly“ (veřejným představením), jsou pravidelně obohaceny divadlem nebo koncerty vysoké umělecké kvality a slouží k inspiraci umělců i k oživení celého festivalu. Asociace celé léto nabízí týdenní umělecké ateliery pro 300 – 600 zájemců týdně na 13 hektarech členitého stinného prostředí lesa. Kemp nabízí svým hostům skromné, ale čisté a pohodlné zázemí pro uměleckou a osobnostní tvorbu (chatky, možnost stanování a stravování, dobře vybavené sály i přírodní prostředí pro ateliery, bazén, saunu, sprchy, wc, kuchyňku 3


atd.). Týdenní pobyty v kempu nabízejí svým návštěvníkům ateliéry (dílny) nejrůznějších uměleckých aktivit, vedených vybranými profesionály. Zajímavé je, že vedení ateliérů se děje bez nároku na honorář lektorů - ti podléhají organizaci a vedení asociace a snaží se šířit své umění mezi lidi a získávat prostřednictvím festivalu cenné kontakty a možnosti k dalšímu uměleckému uplatnění. Uměleckou organizaci ateliérů a všech představení, i jejich klady i zápory, lektoři řeší s vedením asociace na pravidelných schůzích a následně společně zodpovídají za kvalitu svých služeb ostatním účastníkům. Vše se děje s velkou mírou osobní svobody a sebekázně lektorů a účastníků, a do kempu se sjíždí nadšená klientela, kterou láká společná tvorba v příjemném prostředí na pobřeží oceánu. Lidé, přicházející do jednotlivých ateliérů, jsou velmi různí a často v umění hledají řešení svých osobních problémů. Proto ateliéry slouží především k tomu, aby na sobě účastníci pracovali, aby nacházeli své nové možnosti a zájmy a aby rostli na základě společných komunitních zážitků. K tomu je potřeba vysoké profesionality všech lektorů.

4


Taneční studio Light se kromě několika repríz svých představení podílelo na každodenním vedení dvouhodinových ateliérů, zaměřených na tanečně dramatickou práci inspirovanou literárními předlohami svých představení. A formou praktických ukázek procesu, který k docílení vysoké umělecké kvality dětských vystoupení vede. Tento cíl se pod uměleckým vedením Lenky Tretiagové, Štěpána Tretiaga, Sebastiána Vícha a s tlumočením Jarky Fournier podařilo zcela naplnit.

První blok dílen byl určen dětem a inspiroval se příhodami malého Mikuláše. Z malých účastníků dílny se brzy stali talentovaní herci a tanečníci – a jeden z chlapců se ujal tlumočení proslovů hlavního dětského hrdiny na večerním spektáklu.

Druhý blok dílen byl pro dospívající a dospělé účastníky a pracoval s motivací povídky Woodyho Allena. Lechtivé téma manželského záletnictví bylo podpořeno swingovým

5


tancem – a tak se ateliery staly velmi oblíbenými. Večerní spektákl Velké vyhlídky byl přijat tak bouřlivě, že si vyžádal další reprízy. Bohužel si diváci inscenace nepočkali na odborně vedené dílny a při pokusu opakovat některé efektní taneční figury si jeden z účastníků zablokoval záda. Děti a studenti z Prahy se stejně nadšeně účastnili ateliérů pořádaných v rámci festivalu. Mladší děti si oblíbily především cirkusovou dílnu – ti starší a dospělí se nadšeně učili pirátské lidové tance, vrcholící velkolepou tancovačkou na pláži při úplňku. Českou výpravu znovu překvapila otevřenost, nadšení a vzájemná tolerance mezinárodních účastníků, se kterou se vrhali do všech aktivit. Všechna představení a koncerty měly vřelé přijetí a uznáním se nešeřilo. Jednoznačně sem všichni přijíždějí s jasnou vizí – zdokonalit sebe sama prostřednictvím umění, vzájemně komunikovat a prožít týden v pohodové komunitě. Když se ráno všichni setkávají u snídaně, září úsměvy a odhodláním prožít si jedinečný den. A taková zkušenost pro pražské uspěchané účastníky není málo. Odpočinek česká výprava obohatila poznáváním místních pamětihodností (města Talmond a La Rochelle) nebo koupáním v obřích vlnách Atlantiku či v zátoce estuaria řeky Girondy nebo v bazénu v kempu. Průvodce výpravy měl vždy pro děti připraven podrobný výklad o historii a současnosti všech navštívených míst. Organizace festivalu pro nás již nebyla tak nepřehledná jako loni. Už jsme věděli, že se každý sám stará o to, aby své umělecké vize prosadil a zveřejnil v křehké symbióze mnoha lidí s mnoha uměleckými záměry. Znali jsme pravidla svého uplatnění a vše se dolaďovalo a hodnotilo na pravidelných schůzích vedení s lektory dílen. Veškeré aktivity opět provázela velmi vysoká míra osobní svobody a zároveň osobní zodpovědnosti za sebe a zejména za druhé, kteří s důvěrou zvolili daný ateliér. Po loňské zkušenosti jsme už věděli, že svoboda projevu zde umožňuje 6


zcela se odlišovat, hledat nejrůznější alternativy a realizovat si osobní sny – vždy s respektem k fungujícím pravidlům komunity. Tátové a mámy nebyli tam s námi … Cesta zpátky vedla pestrou jižní Francií a jejím cílem bylo pochopit historické a současné kulturní hodnoty země, která inspirovala tolik umělců k vrcholné tvorbě. Zároveň si děti vyzkoušely radosti a strasti cestování bez rodičovské péče. Početná skupina uměla v rozmezí desítek minut postavit a složit svůj tábor, uvařit si jídlo a sbalit se na fyzicky i psychicky náročné cesty do hor, přes pískové duny i do horkých měst a historických památek. Skupina, utužená již mnohým společným cestováním, tak mohla sbírat jedinečné zážitky a poznání, svlažované takřka každodenním koupáním v mořích a jezerech. Výprava za krátký čas stihla díky vynikající disciplině, pozitivní atmosféře a nadšení svých účastníků spatřit nejpodstatnější divy jižní Francie - dunu Pyla, Grande Cascade de Gavarnie

(vodopád v karu Cirque de Gavarnie) Port de Bucharo (sedlo 2270 m n. m.) Refuge des Espuguettes ( 2027 m n.m, chata pod vrcholem Pimené 2801 m.n.m.) v Pyrenejích, Lourdes,

Carcassonne, přírodní rezervaci Camargue, Arles, Pont du Gard a v Provence městečka Puimoisson a Moustiers Sainte Marie a Grand Canyon du Verdon. Soubor Tanečního studia Light společným prožitím náročné cesty nejen zúročil svojí dosavadní práci a vzájemné přátelství, ale také se připravil na novou práci s předlohou francouzského spisovatele J. Giona a na dokumentární představení inspirované fyzicky a psychicky náročnou cestou jednoho ze svých kamarádů z Himaláje do Prahy, kam se po těžkém úrazu vydal za nezbytnou 7


zdravotní péčí. Společná cesta nám všem nastavila zrcadlo - možná v něm nalezneme zdravou pokoru a úctu, kterou někdy postrádáme. Ačkoli se snažíme právě takhle ji v sobě hledat a zažívat kontrolovanou míru nepohodlí a fyzické i psychické námahy.

Děkujeme za další krásnou cestu provoněnou šafránem a levandulí, za anděly strážné a za štěstí, které při nás stálo.

Účastníci cesty „Tátové a mámy nebyli tam s námi“ v srpnu 2013: Bociánová Barbora Budínská Filipa Budínská Viktorie Feit Prokop Kabelková Justina Klinková Klára Korseltová Natálie Kozáková Jana

Králík David Krejčí Eliška Mihalčiková Magdalena Molíková Kateřina Nahodilová Lenka Opl Aleš Pokorná Linda Pokorná Nela

Poláček Adam Solarová Tereza Staňková Marie Šefrnová Anna Šnobl David Tretiagová Anna Volejník Tomáš Votrubová Linda Bureš Jiří - průvodce Bureš Jan – vedoucí technik Králíková Blanka – zdravotnice Burešová Eva – vedoucí kuchyně a zásob Burešová Kateřina – pomocná kuchyně Budínský Petr – doprovodné auto

Tretiag Štěpán – vedoucí dílen Krásová Jiřina- vedoucí dílen Tretiagová Tereza- výtvarnice projektu Vích Sebastián- produkční projektu Tretiagová Lenka – umělecká vedoucí projektu

8


Rapport d'activités de la « semaine culturelle tchèque » du 17 au 24 août 2013. A l’initiative de l’association Espace du Possible, la semaine culturelle tchèque s’est déroulée du 17 au 24 août 2013 , à Meschers , sur le site « Entre Mer et Forêt ». Ces semaines multiculturelles, organisées depuis 2005, orientées vers l'Europe centrale et tout particulièrement la République Tchèque, permettent de découvrir les richesses de ce pays. L’association Tanecni Studio Light nous avait déjà brillamment montré l'an dernier comment l'invention théâtrale et l’audace dans l'improvisation pouvaient jouer un rôle majeur dans l'éducation des jeunes et favoriser leur créativité. Les ateliers « théâtre et geste », animés par Lenka Tretiagova et Sebastien Vich, ont intégré les jeunes français et Tchèques et Français ont pu ainsi participer ensemble à l'élaboration et à la présentation d'un spectacle commun. Les jeunes tchèques ont aussi présenté deux spectacles, « Hodne mala carodejnice » (Une toute petite sorcière) et « Mozaika kratkych tancu » (Mosaïque de danses folkloriques tchèques). Après cette expérience enrichissante de 2012, nous avons décidé de continuer ce travail avec nos amis tchèques et de les inviter pour participer à nos ateliers en 2013. Nous étions curieux de savoir si leur séjour en France allait influencer leur création et si notre but de promouvoir la francophonie a été atteint. La participation en 2013 de Tanecni Studio Light a dépassé toutes nos attentes. Ils nous ont surpris par la qualité de leur adaptation tchèque des histoires du Petit Nicolas, imaginées en 1959 par René Goscinny et illustrées par Sempé. Les 25 jeunes enfants et étudiants comédiens ont joué cette adaptation avec une énergie débordante et communicative. Ils ont été excellents. Jonglant avec les thèmes, les leitmotifs du livre, la mise en scène jointe à l'ingéniosité et au talent de tous les membres du groupe Studio Light en a parfaitement restitué l’esprit et l’humour. Cette adaptation nous a fait rire, nous a tenu en haleine. Pour la meilleur compréhension des scènes, un des enfants français, apprenti comédien de l’atelier commun, traduisait les paroles du petit Nicolas. La mise en scène originale de Lenka Tretiagova, la musique et les lumières de Sebastien Vich ont souligné la contemporanéité du sujet. Les ateliers qui ont précédé et préparé le spectacle ont permis cette année encore une large participations des enfants français. Un deuxième spectacle, « L'épisode Kugelmass », inspiré de la nouvelle de Woody Allen, a fait monter à nouveau sur la scène les mêmes jeunes enfants et étudiants, chantant, dansant, et jouant sur un rythme de swing. Énergie et originalité sont les adjectifs nous viennent d’abord à l'esprit pour décrire ce joli travail de groupe mêlant, théâtre, chant et ambiance jazzy. La musique composée par Mark Doubrava, la mise en scène de Lenka Tretiagova, les lumières de Sebastien Vich, ont emporté les spectateurs dans une ambiance légère, empreinte d’humour et de fantaisie. Le succès a été tel que le public a demandé une reprise du spectacle le lendemain. L'atelier « Voulez vous danser le swing avec moi » a connu également un grand succès. Les participants de tous les âges en ont apprécié la qualité d'encadrement et la pédagogie, qui ont permis d’accéder rapidement au pas et au rythme du swing. Les jeunes étudiants de la faculté des Arts dramatiques de Prague ont magnifiquement représenté la République tchèque . Leur collaboration avec les très jeunes enfants a suscité l'admiration du public. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les adultes et tous les enfants qui ont contribué à faire émerger ce projet en France. Merci à toute équipe des permanents : Texte et mise en scène Lenka Tretiagova Musique Marek Doubrava Scénographie et création lumière Sebastien Vich Enfants du Tanecni Studio Light Étudiants de la faculté d'Arts dramatiques de Prague Du côté français, nous avons pu constater que le travail culturel et les échanges internationaux aident à la promotion de la langue française et de la francophonie. Le choix de nos amis tchèques n'est pas dû au hasard. « Le Petit Nicolas » fera maintenant le tour des salles de spectacle de la Bohême. Il permettra à la très populaire série littéraire de Goscinny de se faire connaître auprès d’un nouveau public. Le spectacle inspiré de Woody Allen où le héros (professeur Kugelmass) fait connaissance de Emma Bovary ne manquera pas de susciter l’intérêt pour le roman de Gustave Flaubert. Notre but a été atteint. Merci à vous, les collègues tchèques ! Président de l'Association Secrétaire de l'Association Christian AMIEL J. FOURNIER Překlad podstatné části hodnocení: Taneční studio Light nám i po roce opět přivezlo nová tanečně divadelní překvapení. Po loňské Hodně malé čarodějnici jsme již nečekali nic "většího". A přece soubor opět předčil všechna očekávání diváků, když s profesionální suverenitou představil festivalovému publiku české pojetí příběhů malého Mikuláše, inspirovaného literární předlohou francouzského spisovatele Goscinnyho. Nejen umělecké výkony malých dětí a technicky skvěle vybavených studentů, ale také promyšlené kostýmy a autorská hudba udělaly z představení ohromující zážitek. Velké množství interpretů (cca 25 dětí a studentů) ovládlo scénu v naprosté disciplině a vyrovnané vysoké umělecké kvalitě. Představení navíc bylo tématem každodenních "ateliérů" - tvůrčích dílen, během kterých soubor seznámil účastníky festivalu s pohybovými a hereckými technikami, využívanými k tvorbě jednotlivých situací. Pro lepší srozumitelnost proslovy hlavního hrdiny Mikuláše opakoval ve francouzštině desetiletý účastník dílen. Druhým, neméně oslnivým překvapením, bylo zpracování povídky Woodyho Allena. V dynamickém tempu swingu mladí tanečníci i děti odvyprávěli tancem příběh profesora Kugellmasse, toužícího po francouzské milence. Autorská hudba Marka Doubravy a výtvarná stránka představení umocnily zážitek nadšeného publika. Dospělé publikum festivalu si vyžádalo reprízování představení ještě další večer a doprovodné ateliery, umožňující nahlédnutí diváků do základů swingových tanců, měly také nečekaný úspěch u mladých i starších účastníků. Mladí studenti umění z Čech reprezentovali na mezinárodním festivalu vynikající taneční a divadelní práci, navíc ve spolupráci s dětmi souboru. Rádi bychom vyjádřili poděkování a obdiv celému souboru Tanečního studia Light za profesionální a disciplinovanou účast početné skupiny nejen na scéně, ale během celého pobytu na festivalu a při vedení ateliéru pro děti i dospělé. Navíc perfektní propagační materiály, technické vybavení a profesionální nasvícení scény, včetně tlumočení do francouzského jazyka, umocnilo celý dojem z pobytu české skupiny na festivalu. Je zřejmé, že vedení souboru koná dlouhodobou a promyšlenou práci. Děkujeme jejich vedoucí MgA. Lence Tretiagové, produkčnímu Sebastiánovi Víchovi a všem dospělým, kteří zajistili vedení ateliérů, představení a veškerou péči o děti z pražského soboru i na tvůrčích dílnách festivalu. Christian AMIEL a J. FOURNIER

9


Projekt se uskutečnil s finanční podporou MZV, MK ČR, ZUŠ Na Popelce v Praze 5, Associace Espace du Possible a rodičů zúčastněných dětí.

V září 2013 cestu malého Mikuláše a jeho kamarádů zmapovala Lenka Tretiagová s využitím fotografií a obrázků členů výpravy.

10

Tátové a mámy nebyli tam s námi  
Tátové a mámy nebyli tam s námi  
Advertisement