Page 1

Schooljaar 2013-2014

Geïntegreerde proef Individuele opdrachten

Sébastien J. Krug 6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Schooljaar 2013-2014

Geïntegreerde proef Individuele opdrachten

Sébastien J. Krug 6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Voorwoord Mijn klasgenoten en ik hebben als laatstejaars een GIP1 of geïntegreerde proef. Dit maakt deel uit van het examenprogramma. Wat houdt dit in? We krijgen gedurende dit schooljaar verschillende taken voor de verschillende GIP vakken (Economie, Frans, Nederlands, Duits en Engels). Het jaar wordt opgesplitst in drie trimesters. Aan het einde van het schooljaar moesten we al onze opdrachten samenvoegen tot twee bundels. Eén voor de individuele opdrachten en één voor de groepsopdrachten. Aangezien we met veel berekeningen, etc. hebben gewerkt is er ook een bundel met bijlagen. Deze bundel wordt beoordeeld en op het einde van het schooljaar moeten we deze voorstellen. De jury bestaat uit enkele leerkrachten en externe juryleden. We kregen de opdracht om een fictief bedrijf te beheren. 6 BEC is dus opgesplitst in twee groepen. Mijn groep EMB bestond uit zeven leden. Er waren 6 verschillende functies. Ieder moest dus zijn taken uitvoeren Graag had ik enkele personen willen bedanken die naar mijn mening meer verdienen dan een gewone ‘dank u’. Mijn twee leerkrachten van economie: Meneer Fierens en mevrouw Vaes. Mijn taalleerkracht, voor Nederlands: Meneer Clerick, voor Engels meneer Delcourte, voor Frans mevrouw Vandefonteyne en voor Duits mevrouw Verheyen. De EMB groep bestaande uit Axelle Jacobs, Julie de Keuster, Stef Winkeleer, Tuur Goormans, Michiel Vermeulen en Cecile Rousseau wil ik ook bedanken. Voor de gedrevenheid, ambitievolle, etc. samenwerking. Als ik problemen had kon ik telkens bij hen terecht. Mijn ouders wil ik ook bedanken. Niet zo zeer voor hun hulp met de opdrachten maar om de steun die ze me gaven. Soms moest ik mezelf door de opdracht sleuren bijvoorbeeld mij pushen om voor de GIP te werken in plaats van een paar uur te gaan sporten.

1

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_proef


Inhoudsopgave 1

Toegepaste bedrijfseconomie.......................................................... 5

1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8 1.8.1 1.8.2

Functieverdeling .............................................................................................................5 Inleiding ...............................................................................................................................5 Sollicitatiebrief ....................................................................................................................5 Missie en doelstellingen ..............................................................................................6 Inleiding ...............................................................................................................................6 Mission statement productiedirecteur ...........................................................................6 Interview met een ondernemer ...............................................................................7 Inleiding ...............................................................................................................................7 Interview .............................................................................................................................7 Besluit ..................................................................................................................................8 Organigram ......................................................................................................................9 Organigram schematisch .................................................................................................9 Motivering ............................................................................................................................9 Persoonlijkheidstest ....................................................................................................... 10 SWOT-analyse ................................................................................................................. 11 Operationele en financiële doelstelling ............................................................. 12 Inleiding ............................................................................................................................ 12 Doelstellingen .................................................................................................................. 12 Ken je functie ............................................................................................................... 14 Inleiding ............................................................................................................................ 14 Berekeningen ................................................................................................................... 14 Besluit ............................................................................................................................... 16 Websites vergelijken ................................................................................................. 17 Inleiding ............................................................................................................................ 17 Websites ........................................................................................................................... 17 Besluit ............................................................................................................................... 23 Facturatie in BOB (boekhoudprogramma) ....................................................... 24 Inleiding ............................................................................................................................ 24 Facturatie in BOB ............................................................................................................ 24

2

Engels ..................................................................................................... 32

2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2

An article about e-transport ................................................................................... 32 Introduction ..................................................................................................................... 32 the summary ................................................................................................................... 32 Job ad .............................................................................................................................. 33 Introduction ..................................................................................................................... 33 Job solicitation ................................................................................................................. 33 Motivation ......................................................................................................................... 34 Formal mail.................................................................................................................... 35 Introduction ..................................................................................................................... 35 Formal mail ...................................................................................................................... 35

3

Frans ....................................................................................................... 36

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2

L’offre d’emploi ............................................................................................................ 36 L’affiche journée découverte ................................................................................. 37 Introduction ..................................................................................................................... 37 L’affiche individuelle ....................................................................................................... 37 La commande ............................................................................................................... 38 Introduction ..................................................................................................................... 38 La commande .................................................................................................................. 38

4

Duits ........................................................................................................ 39

4.1 4.1.1

Anfrage E-scooters..................................................................................................... 39 Brief Anfrage E-scooters ............................................................................................... 39

Besluit .................................................................................................................. 40


Inleiding De GIP of geïntegreerde proef is een vak dat hoort in de eindtermen van het TSO leerplan. Dit vindt plaats in het 6de middelbaar. Aangezien ik Business Economics studeer is onze GIP in kader van het economische/zakelijke aspect. We moeten voor verschillende vakken opdrachten maken. Deze vakken zijn economie, Frans, Nederlands, Duits en Engels. Mijn klas 6BEC is in twee groepen opgesplitst, in EMB en Secco. Ikzelf ben de productiedirecteur van EMB. Buiten mijn functie zijn er nog andere functies: algemeen directeur, financiële directeur (twee personen), logistiek directeur, personeelsdirecteur en marketing directeur. Het onderwerp waarover deze geïntegreerde proef gaat is de E-scooter. Dit is in samenwerking met de HUB2. We krijgen van de HUB verschillende gegevens. Zoals ik al vermeld heb ben ik de productiedirecteur van EMB. Ik krijg net zoals de andere directeurs gegevens die zeer belangrijk zijn. Op deze gegevens zijn de funderingen van EMB. Mijn taak speelt zich vooral af in het begin van het ondernemen. Ik bepaal de productievolume omlooptijd, de aankoop onderdelen, etc. Ons bedrijf begint in het boekjaar 10. Tijdens een begeleidingsdag met de HUB gaan we heel de dag werken rond het ondernemen van drie boekjaar. Van boekjaar 10 tot en met boekjaar 13. Uieraard moeten we ook rekening houden met onze mission statement. Daar staat in waarvoor ons bedrijf staat. We moeten de mission statement zoveel mogelijk proberen te benaderen.

2

Hogeschool - Universiteit Brussel


1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1

Functieverdeling

1.1.1

Inleiding

Bij de overname van ECOMAN hebben we toe aan vernieuwing. We moeten uiteraard de nodige posities in het bedrijf vullen. Daarvoor moeten we solliciteren.

1.1.2

Sollicitatiebrief

Sébastien J. Krug Wormelaarstraat 2 1980 ZEMST 0499 34 11 82 Aan Dhr. Hugo Fierens Voorzitter Raad van Bestuur Sint-Ursula-Instituut 3 Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Sollicitatie voor Productiedirecteur Beste Meneer Fierens Onlangs heb ik Uw advertentie gezien en ik was meteen geïnteresseerd. Graag had ik me kandidaat gesteld voor de leidinggevende functie van productiedirecteur. De sector trekt mij aan omdat ik veel in contact kom met andere personen. Ik heb weinig werkervaring wat betreft deze functie. Ik ben afgestudeerd met het diploma Business Economics en Bedrijfsbeheer. Ik heb daarna verder van een TEW opleiding genoten aan het Solvay Brussels School. Waarom deze positie mij aanspreekt? Ik hou ervan om elke dag voor een nieuwe uitdaging te staan. Ik kom ook in communicatie met andere mensen in het bedrijf. In de huidige maatschappij is communicatie zeer belangrijk. Ik denk dat ik over nodig knowhow beschik om de na te leven doelstellingen tot een goed einde te brengen. Ik sla ook geen enkele uitdaging uit de weg en zet me altijd in om de nagekomen doelstellingen te behalen. Hoogachtend

Sébastien J. Krug

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 5


1.2

Missie en doelstellingen

1.2.1

Inleiding

We hadden eer onze groepsdoelstellingen waar we ons aan moesten houden. Dan moest ik voor mezelf bepalen wat de belangrijkste aspecten zijn in mijn taak al productiedirecteur.

1.2.2

Mission statement productiedirecteur

Als productiedirecteur van EMB heb ik de volledige verantwoordelijkheid voor het productieproces. Dat houdt in: het bepalen van het productievolume. Dat doe ik door het berekenen van de eindvoorraad, de beginvoorraad en de verwachte vraag. Dat laatste moet bepaald worden met de marketingdirecteur. Het berekenen van de omlooptijd vooraleer de voorraad de onderneming verlaat, is ook belangrijk. Ik moet rekening houden met het aantal dagen er in een jaar zijn, de kostprijs van de verkopen en de waarde van de eindvoorraad. Daarna moet ik de juiste hoeveelheid aan te kopen onderdelen berekenen. Daarbij is niet enkel de eind- en beginvoorraad belangrijk maar ook het verbruik. De kwaliteit waarmee we werken of afleveren is ook belangrijk. Daarom leiden wij ingenieurs op om het product continu te verbeteren. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij ook een rol net zoals het opleiden van arbeiders. Daarbij is de kwaliteit van de aangekochte onderdelen van groot belang. Zo leveren wij een kwaliteitsvol product af.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 6


1.3

Interview met een ondernemer

1.3.1

Inleiding

Enkele onder ons hadden de opdracht gekregen om een interview met een ondernemer af te nemen. Dit kon aan de hand met een filmfragment of telefoongesprek. Na lang zoeken heb ik mijn neef gevraagd. Ik verschoot er zelf van dat hij het wou doen of kon doen aangezien hij veel in het buitenland werkt.

1.3.2

Interview

Naam interviewer Naam geïnterviewde Beroep Leeftijd Relatie Datum van het interview

Sébastien J. Krug Daniel Krug CEO Duvel Moortgat, Managing Director 51 Neef 2013-11-07

Wat is uw functie in het bedrijf Duvel Moortgat Ik ben officieel de CEO maar wordt eerder de managing director genoemd. Ik hou me vooral bezig met de interne en externe groei van het bedrijf, in binnenen buitenland. Ik probeer onze verschillende merken verder uit te bouwen. In het buitenland werk ik samen met importeurs of met een team van verschillende filialen zoals in Lyon. Ik sta aan het hoofd van de brouwerij Bernard in Tsjechië. Wat is uw taak daar? Op korte termijn? De verhoging van de marktpositie van brouwerij Bernard. Daarvoor zijn ook investeringsplannen nodig. Die zijn vooral nodig de communicatie en distributie. Dat is uiteraard ook op een langere termijn. U bent directeur. Uit hoeveel leden bestaat Uw team? Neem bijvoorbeeld het filiaal in Frankrijk. We hebben er ons een eigen filiaal opgericht. Er is een team samengesteld uit zes leden die ginder ter plaatsen de Franse afdeling in goede banen leiden. Uiteraard hou ik een oogje in het zeil, maar toch geef ik ze voldoende vrijheid. Zo heb ik in verschillende filialen mensen die voor mij werken. Bent u tevreden met het geleverde werk tot nu toe? Ja en nee. Het bedrijf heeft duidelijk een boost gekregen en er is veel vooruitgang geboekt op alle gebieden. Maar toch moet bijvoorbeeld de groei in de grootwarenhuizen verhogen. Ik kan dus besluiten dat U een tevreden man bent maar toch is er een tikkeltje dat ontbreekt. Dat is een familietrekje (kijkt me diep in de ogen). Ik ben zelf competitief. Je moet het beste uit jezelf proberen te halen. Ik denk dat het voor je opa, je vader en jou ook geldt? Voor mij op sportgebied wel.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 7


Even over het verleden. Hebt U vroeger altijd van deze job gedroomd? Gedroomd is veel gezegd. Maar ik wou altijd zo’n functie. Voor mijn aanstelling bij Duvel heb ik bij de Franse retailgroep “GrandVision” gewerkt. Ik was er coalgemeen directeur van de Benelux. Wat voor studies hebt U gedaan om op deze positie te geraken? Wat de familietraditie betreft: ik was erg vooruitstrevend of eerder oppositioneel ingesteld, net zoals je vader. We zijn geen latinisten. We zijn geen advocaten of dokters geworden maar economisten. We zijn allebei afgestudeerd als TEW’ers. Je vader heeft verschillende aanbiedingen gekregen maar ik ben verder gaan studeren. Ik heb dan mijn studiecarrière met een ‘Master of Business’ aan Vlerick beëindigd. Ben je achteraf gezien trots van je studies? Het leven dat ik nu leid, heb ik alleen maar te danken aan de inzet die ik had tijdens mijn studiejaren. Ondanks de verschillende diploma’s was het gemakkelijk om op dit niveau te geraken? Ik heb er heel hard voor gewerkt. Uiteraard hebben wij daar onze jeugd een voordeel op verschillende mensen gehad. We hebben de taalbagage mee gekregen van thuis uit. Dat was een extraatje dat ik telkens had tegenover anderen. Maar voor andere materies heb ik hard gewerkt.

1.3.3

Besluit

Het interview is vlot verlopen. Ik vond het een leuke ervaring om dit te doen. Het is helemaal anders in plaats van een gewone conversatie. Ik moest er zelf heel hard op letten om niet te snel de standaardtaal te hanteren. Ik denk dat ik ook de ideale partner had gekozen om dit te doen aangezien ik hem heel goed ken.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 8


1.4

Organigram

1.4.1

Organigram schematisch

1.4.1.1

Inleiding

1.4.1.2

Organigram

1.4.2

Motivering

Na onze sollicitatiebrieven kregen we onze plaatsen in het bedrijf. In 1.4.1.1 wordt schematisch weergegeven wie de verschillende directeurs zijn en welke functie die personen hebben.

Motivering van beklede functie Ik ben afgestudeerd als economist. Wat mij vooral boeit is de verandering in eender welke situatie. Ik denk dat het bedrijf in een stadium is gekomen waarin het vers bloed nodig heeft. Ik bezit de nodige capaciteiten om de productieafdeling gezond te houden. Wat daarvoor grootste troeven zijn? Mijn ambitie om steeds groter, beter, ... te worden. Dat is dan vooral voor mezelf. Op extern gebied: beter willen zijn dan de concurrentie.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 9


Het is de verandering, de evolutie die mij boeit. Hoe de situatie ook uitdraait, verandering zal er altijd zijn. Als de peilingen in dalende lijn gaan, dan moet je, je strategie aanpassen. Als er een positieve evolutie plaatsvindt, dan moet je niet op je lauweren blijven zitten tot het minder goed gaat. Dan moet je nog harder willen werken en nog beter willen presteren. Ik zie het als een uitdaging. Telkens probeer ik de lat iets hoger te leggen en bij mezelf de druk hoog te houden, zodat ik op het einde van de rit een zo goed mogelijke evaluatie heb.

1.4.3

Persoonlijkheidstest3

Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je veerkrachtig bent. Dit betekent dat je kalm reageert op stresssituaties en de zaken nuchter benadert. Je bent ontspannen en niet impulsief. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid.

Extraversie Je antwoorden suggereren dat je zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Je legt gemakkelijk contact, maar je bent niet op de voorgrond aanwezig. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid.

Nieuwsgierigheid Je antwoorden suggereren dat je gematigd scoort op deze factor. Je bent niet opvallend nieuwsgierig of creatief, maar je bent af en toe verrassend. Als je echt overtuigd bent, probeer je soms iets nieuws. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid.

Onbaatzuchtigheid Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder ben je noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijke. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid.

Doelgerichtheid Je antwoorden suggereren dat je gemiddelde doelgericht bent. Dit betekent dat je, je taakeisen en persoonlijke behoeften in een goede balans houdt. Je bent ambitieus laar kan je ook ontspannen. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid.

3

Bron: https://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?event=test_opstarten&testdefinitieid=persoo nlijkheid Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 10


1.4.4

SWOT-analyse

Uit een persoonlijkheidstest van de VDAB heb ik de conclusie getrokken dat ik kalm reageer in stresssituaties. Dat is dan een voordeel ik niet impulsief reageren. Ik ben ook onbaatzuchtig. Een groep of team komt boven het individu. Toch ben ik overtuigd van mijn eigen kunnen en probeer zo mijn steentje bij te dragen. Ik kan ook gemakkelijk contact leggen. Ook al probeer ik mijn steentje bij te dragen. Ik ben niet snel te vinden op de voorgrond. Ondanks mijn vlotheid in contacten leggen, laat ik me niet gemakkelijk in de kaarten kijken. Dat zie ik als een nadeel omdat ik te veel ideeën of opmerkingen voor mezelf houd en niet in de groep gooi. Als individu hou ik er wel van om risico's te nemen. Risico's zorgen voor verbetering of verslechtering maar vooral voor verandering. Als je altijd op safe speelt is het ook een beetje saai. Waar ik eerder voor moet oppassen zijn de momenten waarop ik niet creatief ben. Dit is nadelig voor mijn positie. Wat ik ook als negatief beschouw, is dat ik als het goed gaat te lui kan worden. Dan heb ik mijn teamgenoten om mij tijdig wakker te schudden alvorens er zich bepaalde fiasco's afspelen. Strengths Kalm in stresssituaties Niet impulsief

Weaknesses Niet op de voorgrond Niet alles meedelen met de groep

Opportunities Groep boven individu Risico’s nemen

Threats Geen creativiteit Passief zijn

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 11


1.5

Operationele en financiĂŤle doelstelling

1.5.1

Inleiding

EMB vormt een bedrijf waar de bedrijfspolitiek worden beslist door de verschillende directeurs. Elk van deze hebben hun specifieke taak. Wij willen met EMB kwalitatieve en E-scooters op de markt brengen, door ze zelf te produceren en te verkopen. Wij hebben na enkele vergaderingen onze doelen beslist en die weergegeven in enkele berekeningen.

1.5.2

Doelstellingen

We zijn na enkele vergaderingen tot een besluit gekomen. We willen streven naar een 25 % van de markt. Dat gepaard gaat met een hoge verkoopprijs. Maar de verkoopprijs is verantwoord aangezien we naar de beste kwaliteit streven. We willen ook de winst in de onderneming houden. Na deze belangrijke beslissingen doorhakken te hebben, zijn we tot een besluit gekomen. We zijn van plan om niet te veel marketingcampagnes te voeren. We gaan naar een milieuvriendelijk product streven en willen dat ons bedrijf zoveel mogelijk het voorbeeld geeft. Dat wil zeggen dat we zullen investeren in nieuwe machines. De beslissingen zullen een invloed hebben op ieder departement in EMB. We hebben een vooraf bepaald budget afgesproken met de marketing directeur voor de marketingcampagnes. We houden ook rekening met de aankoop van nieuwe machines. Vanuit mijn perspectief als productiedirecteur zullen die beslissingen invloed hebben op verschillende factoren. Eerst en vooral het productievolume. In samenwerking met de verschillende directeurs zullen we ons volume bepalen. De verkoop is hier belangrijk. Aangezien het aanbod hoog is, zal de vraag waarschijnlijk lager zijn. Dat wil dus zeggen: minder produceren. We willen wel altijd kunnen beschikken over een voorraad van afgewerkte producten om en rond de 800. Formule Boekjaa r 10 Boekjaa r 11 Boekjaa r 12 Boekjaa r 13

Productievolum eindvoorraa Beginvoorraa verkope = + e d d n 4550

1728

1986

1254

800 =

4076

1728 -

2914 +

3398

800

800

3398

4074

800

800

4074

GeĂŻntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 12


De omlooptijd proberen we te verlagen naar 90 dagen. Zoals in vorige vergaderingen afgesproken, gaan we voor de beste kwaliteit. Dit beïnvloedt ook de verbruiksindex. Formule Boekjaar 10 Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13

Omlooptijd 155 dagen 121 dagen 95 dagen 77 dagen

365 dagen = (kostprijs van de verkopen / waarde van de eindvoorraad) 365 dagen € 14 006 000,00 / € 5 938 000,00 365 dagen € 13 642 695,00 / € 4 532 350,00 = 365 dagen € 17 498 121,00 / € 4 532 350,00 365 dagen € 21 609 654,00 / € 4 532 350,00

Wat de voorraad van de onderdelen betreft, zal dat rond de 500 stuks zijn. Dit is een ideale voorraad voor de voorraad van onderdelen. Daarbij komt ook de verbruiksindex kijken. Dit wil zeggen dat men voor één afgewerkt product zoveel aantal onderdelen nodig heeft. Hoe lager, ze is hoe beter. Dat is tussen 0 en 1. Deze index wordt beïnvloed door de kwaliteit van de onderdelen, de opleiding van de arbeiders en de milieuvriendelijke installaties.

Formule Boekjaar 10 Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13

Aankopen gewenste onderdele n

=

eindvoorra ad

-

beginvoorra ad

Verkopen (productievolu + me x verbruiksindex )

3982

635

566

3913

1374

500

635

1509

=

-

+

2036

500

500

2036

2038

500

500

2038

We moeten ook rekening houden met elkaar want in veel beslissingen zijn we afhankelijk van elkaar. Bij EMB is de inbreng van de financiële directeurs heel groot. Zij geven ons weer waar we staan qua budget. Maar iedere directeur vormt een deel van het geheel. Als er een deel ontbreekt, kunnen we niet verder. Daarom is het essentieel dat we elkaar helpen en ondersteunen

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 13


1.6

Ken je functie

1.6.1

Inleiding

EMB vormt een bedrijf waar de bedrijfspolitiek wordt beslist door de verschillende directeurs. Elk van hen hebben hun specifieke taak. Wij willen met EMB kwalitatieve en E-scooters op de markt brengen, door ze zelf te produceren en te verkopen. Wij hebben na enkele vergaderingen onze doelen vastgelegd en die weergegeven in enkele berekeningen. (zie bijlage 1 en 3).

1.6.2

Berekeningen

Als productiedirecteur heb ik verschillende formules te berekenen. Die formules zijn niet enkel voor mezelf, maar ook voor andere directeurs. Ik moet mijn productievolume doorgeven aan de logistiek directeur. Daarmee kan hij zijn berekeningen maken. Ik moet ook samenwerken met de personeelsdirecteur. Ik produceer een bepaalde hoeveelheid van afgewerkte producten. Die hoeveelheid moet gemaakt worden door arbeiders en bedienden. Daar moet de personeelsdirecteur ook haar berekeningen op baseren. Mijn belangrijkste taak als productiedirecteur is de volledige verantwoordelijkheid van het productieproces. Daarvoor moet ik het productievolume bepalen. Als dat eenmaal berekend is, weet ik ook hoeveel onderdelen ik moet aankopen. Hierbij moet ik een evenwicht vinden in de voorraad. Een goed voorraadbeleid is noodzakelijk. Wat ik ook nog in de hand heb, is de kwaliteit van de afgewerkte producten. Productievolume Voor de berekening van het productievolume wordt er rekening gehouden met de:  gewenste eindvoorraad,  beginvoorraad,  verkopen. Formule

Productievolum Eindvoorraa Beginvoorraa Verkope = + e d d n

De verwachte vraag of verkoop wordt berekend door de marketingdirecteur. Hierbij wordt rekening gehouden met de marketingmix, de concurrenten en het conjunctuurbericht. In die formule moet ik er rekening mee houden dat ik in eenheden werk bij de berekening van het productievolume. Het streefdoel van een ideale voorraad van het productievolume is 800 afgewerkte producten. Dit getal is was me meegedeeld door ECOMAN.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 14


Omlooptijd De omlooptijd geeft aantal dagen weer alvorens de voorraad de onderneming verlaat. Om de omloop tijd te berekenen, wordt rekening gehouden met:  het aantal dagen in een jaar,  de kostprijs van de verkoop,  de waarde van de eindvoorraad. Formule

Omlooptijd

Dagen per jaar = (kostprijs van de verkoop / waarde van de eindvoorraad)

De hoogte van het aantal dagen kan aanduiden op een inefficiënt beheer of een verouderde voorraad. Een te grote voorraad of een voorraad die te lang in de onderneming blijft, betekent dat te veel geldmiddelen ‘vast’ zitten en dus nietactief voor andere zaken kunnen gebruikt worden. Het streefdoel is om de voorraad 90 dagen of minder in de onderneming te houden. Het aantal dagen dat omlooptijd is werd me ook gegeven om de site van ECOMAN. Aankoop onderdelen Om de aan te kopen onderdelen te berekenen, wordt rekening gehouden met:  de eindvoorraad,  de beginvoorraad,  het verbruik. Aankopen Formule gewenste onderdelen

Verkopen (productievolu eindvoorra beginvoorra = + me x ad ad verbruiksindex )

Ook hier moet ik rekening houden met het feit dat ik in eenheden werk bij het berekenen van de aan te kopen onderdelen. Hier hebben we ook een bepaalde ambitie van hoeveelheid. Een voorraad van 500 onderdelen is een perfect afgewogen streefdoel Verbruiksindex De verbruiksindex wordt beïnvloed door de volgende factoren:  de kwaliteit van de onderdelen,  de opleiding van de arbeiders,  de milieuvriendelijkheid van installaties. Maar iedere directeur vormt een deel van het geheel. Als er een deel ontbreekt, kunnen we niet verder. Daarom is het essentieel dat we elkaar helpen en ondersteunen. Kwaliteit De kwaliteit van de E-scooters wordt bepaald door vier factoren:  de opleiding van bediende,  het onderzoek en ontwikkeling,  de opleiding van arbeiders,  de kwaliteit van aangekochte onderdelen.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 15


1.6.3

Besluit

Als iedereen zijn berekeningen heeft gemaakt en aan elkaar heeft doorgegeven kan alles vlot verlopen voor de volgende fasen. Ik hou me intens bezig met die berekening in de beginfase. Uiteraard moet ik nog veranderingen doen en nieuwe gegevens berekenen. Dat zal zeer vlot verlopen aangezien ik een duidelijk overzicht heb van mijn formules.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 16


1.7

Websites vergelijken

1.7.1

Inleiding

In deze opdracht is het de bedoeling dat we verschillende websites van gelijkaardige bedrijven en mogelijke concurrenten vergelijken. Hierna moeten we een presentatie geven. Daarbij is ook van belang wat en hoe onze eigen verwachtingen zijn. Dat zal ook bepalend als we onze eigen website moeten maken. Ik heb die sites gekozen omdat ze gelijke en verschillende kenmerken hebben in vergelijking met ons product.(Zie bijlage 2).

1.7.2

Websites

Geconsulteerde websites:  Peugeot,  Yamaha,  CMD Motors,  Kawasaki,  Suzuki.

1.7.2.1

Peugeot Scooters

Algemene gegevens Adres: Aard: Website:

Verschillende verkoop punten in heel België (milieu vriendelijke) scooters www.peugeotscooters.be

De site vind ik zeer gebruiksvriendelijk, zowel in het Nederlands als Frans. Dat maakt het al zeer duidelijk. Bovenaan op de pagina bevindt zich een heel duidelijk overzicht van de onderverdeling op de website. Wat zie je op de website? De verschillende motors, zowel 50cc als +125cc. Men vindt er ook de e-vivacity. Dat is de E-scooters van Peugeot. Ik heb hier zeer weinig informatie over gevonden. Het logo van Peugeot bestaat uit 2 kleuren grijs (glans) en blauw. De grijze, blauwe kleuren worden over heel de site gebruikt.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 17


Er wordt ook gebruik gemaakt van hyperlinks. Er zijn er verschillende. Twee hyperlinks verwijzen naar de nieuwe producten van Peugeot scooters. Waarvan één naar de site van de e-vivacity scooter. Voor de rest kan men waar men ook is op de site, op het menu drukken (zie foto rechtsmidden). De site is zeer handig. Bij elk product is een kleine uitleg gegeven over het product. Wat houdt dat in? Een kleine uitleg over de motor zelf maar ook een technische uitleg, bijvoorbeeld het vermogen van de scooter. Maar volgens mij is de site niet up-to-date want er staat nog een catalogus van 2013 op (zie foto). Voor de rest heb ik hierover geen gegevens kunnen vinden. Er zijn geen vacatures te vinden op de site noch een duidelijk adres van Peugeot. Volgens mij komt dat omdat Peugeot van Franse origine is en enkel verdelers in België heeft. Positief    

Negatief

Eenvoudig navigeren; Mooi overzicht van de producten. Die ze verkopen; Inhoudelijke- en technische informatie zijn weergegeven; Huisstijl is duidelijk (kleuren zie hierboven vermeldt).

1.7.2.2

 

Catalogus van 2013 is dit begin 2013 of einde 2013 geen duidelijkheid van de actualiteit; Geen vast adres in België alleen verkooppunten.

Yamaha-motor

Algemene gegevens Adres:

Parc Industriel de la vallée de Hain 37, 1440 Woutersbrakel Telefoon: 02/367.14.11 E-mail: info@yamaha.be Aard: Verkoper van milieu en niet milieu vriendelijke scooters. Ook zwaardere motoren, watervoertuigen Website: www.yamaha-motor.eu/be Ik opende de site en meteen vroeg men mij welke taal ik wou kiezen: Nederlands of Frans. Het logo bestaat uit rode letters. Die letters worden soms getoond als men op iets aanklikt. Dan verandert de aan geklikte tekst in rode letters. Uiteraard klikte ik op Road (zie foto’s hieronder).

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 18


In die groep kon ik nog eens kiezen tussen vier groepen: Sport, Urban 50CC scooters en Electric Commuter.(zie foto hieronder).

De site is veel ‘chiquer’ die van Peugeot. Dat komt volgens mij omdat Yamaha hoofdzakelijk zijn aandacht vestigt op motors en scooters terwijl de scooterafdeling van Peugeot veel kleiner is. Wat wel handiger is en tegelijkertijd ook wat moeilijker is dat men bijvoorbeeld van Electric Commuter rechtsreeks naar de Urban motors kan gaan. Dat gebeurt met navigatietoetsen. Er staan ook verschillende promoties op de site. De service en onderhoud worden ook uitgelegd. Net zoals bij Peugeot wordt er ook technische en inhoudelijke informatie gegeven. Men kan dus ook de verschillende modellen bekijken die Yamaha tentoonstelt. Een vacature vindt men niet terug op de website, maar men kan een e-mail te sturen naar Yamaha. De laatste wijziging is gebeurd op 4 november 2013. Dat wil zeggen dat hun site vrij recent is opgefrist of aangepast. Er wordt ook gebruik gemaakt van links; bijvoorbeeld naar Racing waar Yamaha-sponsor is, …

Positief  

Negatief

De site is zowel in het Nederlands als Frans; Duidelijke verschillende assortimenten worden weergegeven (Road, Off Road, Water en Power Products); Up-to-date (4 november 2013).

Geïntegreerde proef

 

De site is soms een beetje ingewikkeld; Geen vacatures.

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 19


1.7.2.3

CMB Motors

Algemene gegevens Adres:

Gentse steenweg 115 nr. 6,9160 Lokeren (nog een verkooppunt in Antwerpen) Telefoon: 0472 96 88 62 E-mail: info@cmbmotors.be Aard: Handelaar van scooters, motors (zowel nieuw als 2de hands) Website: www.cmd-belgium.be Ik open de site en meteen komt er een reclamespot op mijn scherm. Dat vind ik wat minder goed. Wat ook minder goed is tegenover de twee vorige sites, is dat die enkel in het Nederlands is. Wat dan weer positief is, is dat er op de homepage een inleiding is voor wat het bedrijf staat. De huisstijl is zeer duidelijk. Het logo zelf bestaat uit de kleur wit en rood. Op de site zelf zijn voor de kleuren terug te vinden. En dat op een zwarte achtergrond. Dat vormt een mooie combinatie van kleuren. Links worden wel gebruikt bijvoorbeeld een link die de situering van het bedrijf weergeeft via Google maps (zie foto). Ook op deze site zijn er promoties weergegeven: voor ieder wat wils. Maar er zijn ook links naar verschillende merken. (Zie foto navigatiebalk)

Op de site heb ik verschillende vacatures gevonden. Ze verwijzen naar stagiaires of mensen met een leercontract. Ze geven een specifieke beschrijving van de mensen die het bedrijf zoekt. Wat ze verkopen bestaat uit zoals eerder gezegd, zowel nieuwe modellen als oude modellen (tweedehands). Er is een online webshop met informatie voor al de onderdelen. Wat ik voor de eerste keer heb gezien, is dat er ook scooters kunnen gehuurd worden. Ik vind dat misschien niet de mooiste site qua effectjes, maar wel de meest praktische. Positief    

Negatief

Eenvoudig gebruik van de website; Vacatures zijn aanwezig; Google Maps kaartje voor plaats aanduiding van de bedrijven; Externe links.

Geïntegreerde proef

  

Kleuren zijn niet echt bijpassend bij een ecologisch product; Geen taalkeuze; Direct reclame op de homepage.

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 20


1.7.2.4

Kawasaki

Algemene gegevens Adres:

Kawasaki Benelux (verkooppunten in België) E-mail: e-mail van de dealers; Aard: Handelaar van scooters en andere motortypes Website: www.kawasaki.be Kawasaki heeft in België meerdere dealers waar je terecht kan als je een probleem hebt of een motor/scooter wilt kopen. Ik zocht naar eentje in de buurt en viel op de grootste motorwinkel van het land in Eppegem. Hier wordt ook gebruik gemaakt van een mapkaart van Google maps (zie foto). Voor de rest heb ik weinig links of externe links gevonden. Als je op site van Kawasaki komt zie je dat Kawasaki staat voor luxe, snelheid, modern ontwerp, hobby. De groene kleur valt meteen op. Dat wil in mijn ogen zeggen dat ze naar een ecologisch product streven, door economischere motors te maken. Meteen bij het openen van de site wordt de vraag gesteld in welke taal men wil navigeren. De beginpagina is zeer eenvoudig gehouden. Het logo linksboven is ook zeer eenvoudig. Er is een foto op de achtergrond en onderaan staat de taalkeuze. De huisstijl van Kawasaki is duidelijk. Ze kiezen duidelijk voor drie kleuren: zwart, groen, en wit. Als je de op de homepage bent, dan zie je dat Kawasaki graag moderne structuren aanbiedt. Ze stellen de laatste nieuwtjes voor. Waar ze aan het werken zijn ziet men nog enkele modellen en nog niet te zien zijn op het wegennetwerk. De site is up-to-date. Ze is het laatste aangepast op 30 januari 2014. Dat was duidelijk te merken aan de ‘moderniteit’ van de site. Wat de assortimenten betreft, is er net zoals bij Yamaha een collectie van motors en scooters maar ook van quads, accessoires (horloges, etc.). De site is heel gestructureerd en ik vind de site duidelijker dan die van Yamaha. Er worden ook geen vacatures vermeld. Net zoals Yamaha doet ook Kawasaki aan andere dingen. Buiten motors doen ze ook aan Racing. Het bedrijf biedt ook gratis een rijopleiding aan. Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 21


Positief     

Negatief

Eenvoudige site; Situering van het bedrijf via Google Maps; Selectie van land en talen; Up-to-date; Modern.

1.7.2.5

 

Geen vermelding van vacatures; Geen officieel adres wel verschillende dealers.

Suzuki

Algemene gegevens

Adres: Satenrozen 8, 2550 Kontich Telefoon: 034/50.04.11 Aard: Verkopen en verdeler van motors en scooters Website: www.suzuki2wheels.be Als men op de website van Suzuki komt, dan wordt die verdeeld in drie vertakkingen: Auto, Moto en Marine. In die vertakkingen moet men telkens kiezen in welke taal men de site wil openen. Dat zijn Nederlands en Frans. Het logo bestaat uit een rode letter S van (Suzuki) met daaronder Suzuki in het blauw geschreven. De rode kleur is weinig terug te vinden op de site. Wat wel terug te vinden is, zijn de blauwe letters. Er wordt gebruik gemaakt van externe links naar alles wat met Suzuki te maken heeft, ook kan men naar verschillende video’s kijken. Net zoals bij Yamaha en Kawasaki doet Suzuki aan andere evenementen mee, o.a. Racing. Ze verdelen ook accessoires. Ze hebben de motormodellen ook per branche verdeeld: de zwaardere motoren bij elkaar en de scooters bij elkaar. De homepagina van Suzuki is eerder saai en niet zo aantrekkelijk als die van Yamaha of Kawasaki. Onderaan de pagina staan nog enkele sponsors of andere merken. Ik vind dat zeer negatief. Ze zouden bijvoorbeeld de laatste nieuwtjes kunnen zetten op hun homepage, net zoals Kawasaki. De site is ook aangepast in 2013. Ik vermoed dat het eerder tegen eind 2013 is. Ze hebben wel al een hele planning gemaakt voor in het jaar 2014 van de verschillende evenementen waar ze aanwezig zullen zijn. Er zijn ook geen vacatures te vinden op de site.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 22


Positief    

Negatief

Taalkeuze; Planning; Mooie verdeling onder de verschillende afdelingen; Up-to-date.

1.7.3

  

Weinig herkenning van de huisstijl; Saaie voorpagina. Weinig ‘animatie’; Geen vacatures.

Besluit

Wat mij is opgevallen uit de verschillende websites is dat geen enkele website voldoet aan al de eisen. Toch hebben ze elk hun sterke punten. Ik denk ook dat de smaak of ontwerp van een site persoonsgebonden is. Waar uiteraard geen twijfel over kan bestaan is dat een rode achtergrond met daarop oranje letters not done is.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 23


1.8

Facturatie in BOB (boekhoudprogramma)

1.8.1

Inleiding

EMB moest in de groep 6 verkoopfacturen opstellen, voor de twee concurrerende ondernemingen (EMCompany en Secco). Elke onderneming kreeg drie verkoopfacturen, waarvan:   

Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting; Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten; Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking.

EMB ontving zes facturen in totaal, deze waren aankoopfacturen. Deze aankoopfacturen en verkoopfacturen moesten we verwerken in het boekhoudpakket BOB. (zie bijlage 4, 8)

1.8.2

Facturatie in BOB

1.8.2.1

Aankoopfacturen Secco

Aankoopfacturen met handelskorting

60400 Aankopen handelsgoederen € 110.000,00 44000 Leveranciers € 128.658,86

60402 Handelskorting (3%) € 3.300,00

41110 Aftrekbare btw (21%) 21.958,86

Aankoopfacturen met doorgerekende kosten

60400 Aankopen handelsgoederen € 110.000,00 44000 Leveranciers € 133.136,30

60403 Aankoopkosten 30,00

41110 Aftrekbare btw (21%) 23.106,30

Aankoopfacturen met terugstuurbare verpakking

60400 Aankopen handelsgoederen € 110.000,00 44000 Leveranciers € 133.150,00

Geïntegreerde proef

41800 terugstuurbare verpakking € 50,00

41110 Aftrekbare btw (21%) 23.100,00

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 24


1.8.2.2

Aankoopfacturen EMCompany

Aankoopfacturen met handelskorting

60400 Aankopen handelsgoederen € 33.190,00 44000 Leveranciers € 39.254,24

60402 Handelskorting (2%) € 663,80

41110 Aftrekbare btw (21%) 6.728,04

Aankoopfacturen met doorgerekende kosten

60400 Aankopen handelsgoederen € 34.000,00 44000 Leveranciers € 41.057,70

60403 Aankoopkosten 50,00

41110 Aftrekbare btw (21%) 7.007,70

Aankoopfacturen met terugstuurbare verpakking

60400 Aankopen handelsgoederen € 32.500,00 44000 Leveranciers € 39.375,00

Geïntegreerde proef

41800 terugstuurbare verpakking € 50,00

41110 Aftrekbare btw (21%) 6.825,00

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 25


1.8.2.3

Verkoopfacturen Secco

Verkoopfacturen met handelskorting

70400 Verkopen handelsgoederen € 1.816,75

40000 Handelsdebiteuren 2.015,39

70402 handelskorting op verkopen (8%) € 145,34 45110 Verschuldigde btw (21%) € 343,98

VF/1 Secco Deze verkoopfactuur is gericht aan Secco. Dit factuur heeft als btw-tarief namelijk 21%. Het totaal bedrag wordt geboekt op de verschuldigde btw rekening 45110 voor 343,98 EUR. Op het bedrag van de goederen dat 1816,75 EUR is, wordt geboekt op de rekening 70400. Er een handelskorting van 8% dat 145,34 EUR bedraagt. Die wordt geboekt op de rekening 70402. Op de rekening handelsdebiteuren wordt er een bedrag van 2015,39 EUR dit rekeningnummer is 40000.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 26


Verkoopfacturen met doorgerekende kosten

70400 Verkopen handelsgoederen € 2.799,82 40000 Handelsdebiteuren € 3.569,28 VF/2 Secco

74600 Doorgerekende kosten € 150,00 45110 Verschuldigde btw (21%) € 619,46

Deze verkoopfactuur is gericht aan Secco. Dit factuur heeft een btw-bedrag van 619,49 EUR. Dit wordt geboekt in de rekening Verschuldigde btw 45110. Op voor handelsdebiteuren 40000 wordt er een totaal bedrag van 3569,28 EUR berekend. Bij deze factuur worden er ook doorgerekende kosten gerekend. Dit bedraagt 150,00 EUR en wordt geboekt op 74600. De verkoop aan handelsgoederen bedraagt 2799,82 EUR dit heeft het rekening nummer 70400.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 27


Verkoopfacturen met terugstuurbare verpakking

70400 Verkopen handelsgoederen € 5.146,70 40000 Handelsdebiteuren € 6.277,51 VF/3 Secco

48800 Terugstuurbare verpakking € 50,00 45110 Verschuldigde btw (21%) € 1.080,81

Deze verkoopfactuur is gericht aan Secco. Dit factuur heeft een btw-bedrag van 1080,81,49 EUR. Dit wordt geboekt in de rekening Verschuldigde btw 45110. Op voor handelsdebiteuren 40000 wordt er een totaal bedrag van 6277,51 EUR berekend. De verkoop aan handelsgoederen bedraagt 2799,82 EUR dit heeft het rekening nummer 70400.Hier is een terugstuurbare verpakking met als rekening 48800 en heeft als bedrag 50,00 EUR.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 28


1.8.2.4

Verkoopfacturen EMCompany

Verkoopfacturen met handelskorting

70400 Verkopen handelsgoederen € 1.816,75

70402 Handelskorting op verkopen (8%) € 145,34

40000 Handelsdebiteuren 45110 Verschuldigde btw (21%) € 2.015,39 € 343,98 VF/4 EMCompany Deze verkoopfactuur is gericht aan EMCompany. Dit factuur heeft als btw-tarief namelijk 21%. Het totaal bedrag wordt geboekt op de verschuldigde rekening 45110 voor 343,98 EUR. Op het bedrag van de goederen dat 1816,75 EUR is, wordt geboekt op de rekening 70400. Er een handelskorting van 8% dat 145,34 EUR bedraagt. Die wordt geboekt op de rekening 70402. Op de rekening handelsdebiteuren wordt er een bedrag van 2015,39 EUR dit rekeningnummer is 40000.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 29


Verkoopfacturen met doorgerekende kosten

70400 Verkopen handelsgoederen € 2.938,60

74600 Doorgerekende kosten € 150,00

40000 Handelsdebiteuren 3.787,21

45110 Verschuldigde btw (21%) € 648,61

48800 Terugstuurbare verpakking € 50,00

VF/5 EMCompany Deze verkoopfactuur is gericht aan EMCompany. Dit factuur heeft een btw-bedrag van 648,61 EUR. Dit wordt geboekt in de rekening Verschuldigde btw 45110. Op voor handelsdebiteuren 40000 wordt er een totaal bedrag van 3787,21 EUR berekend. Bij deze factuur worden er ook doorgerekende kosten gerekend. Dit bedraagt 150,00 EUR en wordt geboekt op 74600. Hier zijn wel nog terugstuurbare kosten, met het bedrag 50,00 EUR. De verkoop aan handelsgoederen bedraagt 2938,60 EUR dit heeft het rekening nummer 70400.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 30


Verkoopfacturen met terugstuurbare verpakking

70400 Verkopen handelsgoederen € 4.190,44

48800 Terugstuurbare verpakking € 50,00

40000 Handelsdebiteuren 5.120,43

45110 Verschuldigde btw (21%) € 879,99

VF/6 EMCompany

Deze verkoopfactuur is gericht aan EMCompany. Dit factuur heeft een btw-bedrag van 879,99 EUR. Dit wordt geboekt in de rekening Verschuldigde btw 45110. Op voor handelsdebiteuren 40000 wordt er een totaal bedrag van 5120,43 EUR berekend. De verkoop aan handelsgoederen bedraagt 4190,44 EUR dit heeft het rekening nummer 70400.Hier is een terugstuurbare verpakking met als rekening 48800 en heeft als bedrag 50,00 EUR.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 31


2

Engels

2.1

An article about e-transport

2.1.1

Introduction

Our mission in this task was to search for an article that had to do something with the environment. (Zie bijlage 9).

2.1.2

the summary

Environmentalists and 8-year-olds agree: bike riding is awesome. But if you are not fit, the destination is often a viable option. There are always some things that are hateful. But with the electric bikes which have a battery powered motor you have a sweet spot between a bike and a car. You can easily park the scooter and make riding accessible to all. Even for those of us who are older, have ailments or be lazy. Electric bikes make riding a bike less burdensome. Some kinds of e-bike have a motor-assist, others have a pedal-assist. There are also different levels between the pedal-assist. Which means, if you push harder you get more battery life or the motor will do more work. It depends on what the consumer wants. For an e-bike you don't require a license. If you want an e-bike you have to pay attention for two things. The first is amperage, it give you how big the battery is. The second, wattage, measures the pushing power the most e-bikes have a top speed of 20 mph to conform the federal guidelines. There are many factors, the weight, how much starting and stopping you do. The drawbacks of going electric are price and weight. It costs about 50 pounds or more for an e-bike. If the bike has regenerative brakes you can charge your battery at the same time. 1) pedal-assist: if the battery of a bike is low you can pedal for a while and the battery will get a power boost. 2) battery-powered-motor: a battery that get his power for example from a pedal. 3) Burdensome: something’s that are heavy or with a lot of pressure. For example when have bike without motor it can be heavy on hills. But not with a pedal-assist. (Bijlage 9).

GeĂŻntegreerde proef

Engels

Pagina 32


2.2

Job ad

2.2.1

Introduction

Our mission in this task was to search a job advertisement. Based on that we made our own Job ad. Each member of EMB was supposed to write a letter on a job ad from Secco or EMCompany. We also needed to make a curriculum vitea. (Bijlage 10,11).

2.2.2

Job solicitation

Ge誰ntegreerde proef

Engels

Pagina 33


2.2.3

Motivation

Sébastien J. Krug Wormelaarstraat 2 1980 ZEMST Phone: 0499 34 11 82

21 February 2014

Miss Tine Lens Human Resources Director SECCO Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Application for Finance Officer at Mechelen Dear Miss Tine Lens I would like to apply for the function: Finance officer. I finished my studies at Vlerick Brussels. I don’t have a lot of work experiences but I would like to work in a company such as Secco. I know that your company sells E-scooters and also focussed on the environment. That is why I apply for this job at your company. I went four years to the University of Leuven (KUL) and studied economics. Then I went to Vlerick Brussels where I had a specialisation of business economics. During my free time I play a lot of hockey. During the summer months I play also tennis. I also listen a lot of music. My favourite genres are hip-hop and rap. I’m also very interested in philosophy. I enclose a copy of my C.V. and hope very much to be invited for an interview. Yours sincerely

Sébastien J. Krug

Geïntegreerde proef

Engels

Pagina 34


2.3

Formal mail

2.3.1

Introduction

In this instruction I needed to write a formal mail to someone, which contents a complaint of the delivery that was command.

2.3.2

Formal mail

From:

Sébastien J. Krug (sebastien.j.krug@emb.com)

To:

tom.banks@solvay.be

Subject: Order 28 March 2014 Dear Mister Banks, We ordered our order this morning (3 April 2014), but there was something wrong. We ordered:  20 steering wheels with airbags  15 winter tires But you delivered:  20 steering wheels (without airbags)  5 winter tires We would appreciate that you take back the wrong articles and send us the products needed. We had some financial damage so we expect some kind of financial arrangement. Thanks for the collaboration and we hope we can do more business with you in the future. Kind Regards,

Sébastien J. Krug Production Director EMB

Geïntegreerde proef

Engels

Pagina 35


3

Frans

3.1

L’offre d’emploi

Tache orale.

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 36


3.2

L’affiche journée découverte

3.2.1

Introduction

Dans notre entreprise, tout le monde a fait une affiche pour la journée découverte entreprises. Maintenant il est temps de choisir la meilleure affiche de notre entreprise dans un débat en donnant de bons arguments pour et/ou contre une certaine affiche.

3.2.2

L’affiche individuelle

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 37


3.3

La commande

3.3.1

Introduction

J'ai envoyé une lettre en allemand à une entreprise pour demander des informations. Puis j'ai reçu une réponse satisfaisante et maintenant je dois faire une commande.

3.3.2

La commande

Sébastien J. Krug Wormelaarstraat 2 1980 ZEMST Axelle Jacobs EMB Bosstraat 9 2861 WAVRE-NOTRE-DAME Votre message du 2014-03-17

Vos réf T023

Nos réf F007

ZEMST 2014-03-20

La commande J’ai bien reçu votre catalogue et vos tarifs et je vous en remercie. Votre documentation a attiré toute mon attention. Désireux de profiteur de vos prix actuels. Je vous passe la commande mentionnée ci-dessous: Description Volent aérodynamique Airbags S Cruise Control

Référence VOLA002

Prix unitaire €8 300,00

Quantité 5

AIRSL032 CRUC007

€3 850,00 €300,00

20 15

Total €41 500,00 €77 000,00 €4 500,00 Total: €123 000,00

Le règlement de la facture se fera aux conditions mentionnées dans le catalogue. Comme convenu avec votre représentant, le délai de paiement de vos factures est à 30 jours fins de moi de livraison. Les frais de transport sont à votre charge. Je compte sur votre exécution soignée de cet ordre. Dans l’attente de cette première livraison, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Sébastien J. Krug Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 38


4

Duits

4.1

Anfrage E-scooters.

4.1.1

Brief Anfrage E-scooters

Sébastien J. Krug EMB Bosstraat 9 B-2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Tel. 015 61 70 77

13 März 2014

INNOSCOOTER Haug&Luithle GmbH Reutwiesenstraße 38/1 D-71665 VAIHINGEN-GÜNDELBACH Die Anfrage E-scooters Sehr geehrter Herr Luithle Am Ende unserer Berufsschulzeit unternehmen wir gemeinsam mit unserem Klasse eine Abschlussfahrt. Unser Lehrer empfiehlt uns eine Besichtigung von Ihren Firmen. Meine Programmwünsche für die Führung sind: - Fachvortrag zu den Themen: Elektromobilität, Leistungsfähigkeit des Produkts - Einblick in das Marketing des Unternehmens Meine Gruppe besteht aus 14 Schülern. Unser möglicher Besuchszeitraum ist die 14. Juni 2014 Ich hätte gern Ihren Preis für die Führung? Mit freundlichen Grüßen

Sébastien J. Krug

Geïntegreerde proef

Duits

Pagina 39


Besluit Uit de verschillende opdrachten heb ik de conclusie gesteld dat het toch niet altijd zo eenvoudig is om zomaar beslissingen te nemen. Het is niet iets dat je zomaar doet. Je moet continue de situatie analyseren. Waar ikzelf in de fout is gegaan en geleerd heb is om niet op andere te rekenen. Iedereen wilt zichzelf in de sterkste positioneren. Soms ten nadelen van een andere persoon in de groep. Wat ik wel positief heb ervaren is het feit dat iedereen creatief kan zijn. Ieder heeft zijn taak en kan daar zijn vrije gang gaan. Dit moet wel binnen de bepaalde afspreken blijven. Anders hebben de afspraken geen zin. Ook al zijn er soms mindere momenten geweest, vond ik de GIP in het totaalpakket een zeer interessante ervaring. Ik heb geleerd om mijn taken beter te plannen in functie van andere activiteiten. In het begin van het jaar had ik het wel eens voor dat ik te laat begonnen was aan de opdracht, maar hoe meer het jaar vorderde hoe beter dat ging. Ik hoop dat ik mijn ervaringen heb kunnen verwoorden en wil u, de lezer bedanken om dit eindwerk te lezen.

SĂŠbastien J. Krug

GeĂŻntegreerde proef

Besluit

Pagina 40

Gipindividueelsebajkrug  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you