Page 1

Schooljaar 2013-2014

Geïntegreerde proef Bijlagen

Sébastien J. Krug 6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Schooljaar 2013-2014

Geïntegreerde proef Bijlagen

Sébastien J. Krug 6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Voorwoord De ge誰ntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De ge誰ntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied.1 De ge誰ntrigeerde proef visualiseert een fictief bedrijf waarin we de dag dagelijkse verrichtingen moeten uitvoeren zoals de boekhouding, etc. Het bedrijf runnen doen we natuurlijk niet alleen, onze onderneming bestaat uit zeven verschillende directeurs. Tuur Goormans, Michiel Vermeulen, Stef Winkeleer, Julie De Keuster, Cecile Rousseau, Axelle Jacobs en ikzelf proberen met ons bedrijf een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Naast het vak bedrijfseconomie zijn er ook andere vakken aangekoppeld zoals Frans, Nederlands, Duits en Engels. Deze GIP bevat niet enkel groepsopdrachten maar ook individuele opdrachten. Al de taken die in de bundels te vinden zijn, zijn met veel aandacht en plezier gemaakt. Een opdracht maken kan iedereen, maar ze moet ook tijdig worden in gediend zodat de leerkrachten ze kunnen evalueren. Graag zou ik al mijn leerkrachten bedanken die mij geholpen hebben om deze GIP opdrachten tot een goed einde te brengen. Als eerste wil ik meneer Fierens en mevrouw Vaes bedanken, aangezien zij ons het meeste hebben begeleid. Daarnaast natuurlijk ook de leerkrachten van de taal vakken. Meneer Clerick, Mevrouw Vandefonteyne en meneer Delcourte. Ook zou ik graag de mensen van mijn groep bedanken want zij hebben mij veel dingen bij geleerd en een onvergetelijke ervaring bezorgd.

1

www.wikipedia.be


Overzicht bijlage Toegepaste bedrijfseconomie ................................................................... 6 Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1: 2: 3: 4: 5: 6: 8:

samenvatting marketing directeur ....................................................... 6 PowerPoint websites vergelijken .........................................................14 Excel ken je functie ..........................................................................19 aankoopfacturen van Secco en EMCompany ........................................24 Conjunctuurbericht ...........................................................................31 financiĂŤle rapporten boekjaar 10, 11, 12 en 13 ....................................35 facturatie in BOB (dagboeken) ...........................................................60

English....................................................................................................... 64 Bijlage 9: an article ........................................................................................64 Bijlage 10: Job ad from Secco for my application letter .......................................66 Bijlage 11: Curriculum vitae for my application letter ..........................................68

Besluit ....................................................................................................... 70


Inleiding De ge誰ntrigeerde proef of GIP is de belangrijkste opdracht die de leerlingen moeten maken in het 6 de jaar. Deze opdrachten bestaan uit zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten die de leerling tot een goed einde moeten brengen. De groepsopdrachten die werden gemaakt worden in deze bundel getoond. Deze opdrachten draaien rond het fictief bedrijf Ecoman. Deze groepsbundel laat zien dat we al de groepstaken hebben gemaakt. ECOMAN confronteert uw leerlingen op een realistische en praktijkgerichte manier met de totaliteit van een bedrijf. In groepjes komen ze aan het hoofd te staan van een onderneming die ze overnemen. Hierbij gaan ze de concurrentie aan met twee of drie andere bedrijven binnen eenzelfde markt. Alle nodige bagage halen ze van de ECOMAN-website. Elke leerling wordt directeur van een welbepaalde afdeling (Algemeen Directeur, Marketingdirecteur, Logistiek Directeur, Productiedirecteur, Personeelsdirecteur, Financieel directeur). Samen bepalen ze een langetermijnstrategie voor hun onderneming. Tijdens een begeleide speeldag proberen ze die te realiseren binnen een aantal fictieve boekjaren. Als een (h)echt managementteam nemen uw leerlingen alle bedrijfsbeslissingen: verkoopprijs, marketing, onderzoek en ontwikkeling, personeel, opleiding en motivatie, lonen, productievolume, grondstoffen, machines en installaties, gebouwen, leningen, dividenden, ... Ze moeten hierbij rekening houden met prognoses over de economische situatie en met de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. De ECOMAN-begeleider voert alle beslissingen in in een softwareprogramma en geeft via een concurrentieanalyse en financieel rapport een overzicht van de nieuwe situatie. Daarop baseren de managers zich om hun strategie bij te sturen, in het licht van hun geformuleerde langetermijndoelstellingen. Op die manier wordt de theoretische kennis uit de lessen (bedrijfs)economie in een concrete bedrijfscontext geplaatst.2

2

www.ecoman.be


Toegepaste bedrijfseconomie Bijlage 1: samenvatting marketing directeur

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 6


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 7


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 8


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 9


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 10


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 11


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 12


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 13


Bijlage 2: PowerPoint websites vergelijken

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 14


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 15


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 16


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 17


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 18


Bijlage 3: Excel ken je functie

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 19


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 20


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 21


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 22


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 23


Bijlage 4: aankoopfacturen van Secco en EMCompany

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 24


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 25


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 26


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 27


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 28


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 29


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 30


Bijlage 5: Conjunctuurbericht

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 31


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 32


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 33


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 34


Bijlage 6: financiĂŤle rapporten boekjaar 10, 11, 12 en 13

GeĂŻntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 35


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 36


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 37


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 38


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 39


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 40


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 41


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 42


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 43


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 44


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 45


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 46


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 47


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 48


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 49


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 50


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 51


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 52


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 53


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 54


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 55


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 56


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 57


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 58


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 59


Bijlage 8: facturatie in BOB (dagboeken)

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 60


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 61


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 62


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 63


English Bijlage 9: an article

Ge誰ntegreerde proef

English

pagina 64


The Summery Environmentalists and 8-year-olds agree: bike riding is awesome. But if you are not fit, the destination is often a viable option. There are always some things that are hateful. But with the electric bikes which have a battery powered motor you have a sweet spot between a bike and a car. You can easily park him and make riding accessible to all. Even for those of us who are older, have ailments or lazy. Electric bikes make riding a bike less burdensome. Some kinds of e-bike have a motorassist; others have a pedal-assist. There are also different levels between the pedalassist. Which means; if you push harder you get more battery life or the motor will do more work. It depends on what the consumer wants. For an e-bike you don't require a license. But are legal hurdles to navigate. It depends on where you live. If you want an e-bike you have to pay attention for two things. The first is amperage, it give you how big the battery is. The second, wattage, measures the pushing power the most e-bikes have a top speed of 20 mph to conform the federal guidelines. There are many factors, the weight, how much starting and stopping you do. The drawbacks of going electric are price and weight. It costs about 50 pounds or more for an e-bike. If the bike has regenerative brakes you can charge your battery at the same time

Ge誰ntegreerde proef

English

pagina 65


Bijlage 10: Job ad from Secco for my application letter

Ge誰ntegreerde proef

English

pagina 66


Employer: Secco Posted: 31/01/2014 Location: Mechelen, Belgium Function: Finance Officer Level: Management Hours: Full time Salary: up to € 60 000 FINANCIAL OFFICER Secco is one of the leading businesses in producing and selling electric scooters. Secco is facing a rapid growth. We are looking for capable people to join our team. We are a business that focuses on preserving the environment. Producing ecological scooters in a way that is friendly to the environment, is an important aspect of what Secco stands for. Job description: - Contribute in the decision-making regarding our finances; - Help the other financial directors reach their goals; - Attend meetings with other managers of the company; - Pay the wages of the employees. Your profile: - Driven to reach the goals that are instructed to you by your team leader; - Capable of contributing to team decisions; - A motivated team player; - An experienced financial director and owner of a master degree in finances; - Skilled in written and verbal communication; - Innovative and known for a positive attitude. We offer you: - A full-time contract of indefinite time; - An ecological car and a Smartphone; - Salary beginning at € 45 000 with a big chance on career opportunities. Contact: When you are interested, please contact Tine Lens our Human Resources Director, by sending her your curriculum vitae and application letter to the following email address: tine.lens@secco.be Address: Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Phone number: 015 76 78 60 Geïntegreerde proef

English

pagina 67


Bijlage 11: Curriculum vitae for my application letter


Curriculum Vitea Name: Sébastien J. Krug Address: Wormelaarstraat 2, 1980 ZEMST Phone: +32 (0)499341182 E-mail: sebastien.j.krug@emb.com Date of birth: 14 June 1990 Nationality: Belgian Civil status: Single Education: Secondary school:  Business Economics at Onze-Lieve-Vrouw-Waver University:  TEW at Louvain  Specialisation economics at Vlerick Brussels Work experiences:  2009 - … : giving hockey training (leadership and responsibility)  2006 - 2010: Carrefour (selling and public relations) Personal skills:  ambitious  purposeful work  perseverance Activities and interests: Activities:  Hockey: started at the age of 5  Tennis: started at the age of 5  Sailing: started at the age of 8 Interests:  Music  Sports (football, hockey, tennis, …)  History  Philosophy Languages:  Dutch: mother tongue  French: fluent  English: fluent  German: moderate Computer skills:  Full command of Microsoft Office Suite Driving:  License B


Besluit Het hele GIP avontuur heb ik ervaren als iets zeer positiefs. Ik moest er vaak heel hard voor werken maar het harde werk wordt beloond op het einde van het jaar. Ik heb op een jaar tijd zeer veel bijgeleerd. Door de individuele taken hebben ik leren plannen wat vroeger voor de meesten een ramp was. En door de groepstaken weten ik nu wat samenwerken in groep is. Dit was niet altijd even goed, maar ik denken wel dat, dat bij iedereen zo zal zijn. Want in het echte bedrijfsleven zal het ook niet altijd even goed lopen als gepland. Uiteindelijk vond ik het één van de plezantste ervaringen van het 6de jaar. Ik heb ook wel zeer veel tijd in deze GIP bundel gestoken maar ben zeer fier op het eindresultaat. Hartelijk dank voor het lezen van mijn eindwerk. Sébastien J. Krug

Gipbijlagensebajkrug  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you