Page 1

Lifeguard on duty

FREE

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm. in weekends, on all major beaches

Tisvildeleje

June 28.- August 12., 10 Am.-18 Pm. every day, on all beaches 12

for more information

www.livredningstjenesten.dk

Citymap 2019

Bijé Fritid & Camping Bomose Alle 19 · DK-3200 Helsinge Tel. (+45) 48 79 31 10 · www.bije.dk

14

15

Everything for your caravan. Sale of new and used caravans. Service Center.

10

ESTHERS GARAGE Tibirkevej 17 DK-3220 Tisvildeleje Tel. (+45) 29 66 34 98 French/Swedish antiquities and industrial vintage items for your home and garden.

13

www.museumns.dk

RUDOLPH TEGNERS MUSEUM OG STATUEPARK Museumsvej 19, DK-3120 Dronningmølle, tel. (+45) 49 71 91 77, rudolphtegner.dk Sculpture, nature and

architecture. Mere end 350 feriehuse i Nordsjælland 9

Hillerød, Hørsholm og Gilleleje på:

NOVASOL Smidstrup Strandvej 59 3250 Gilleleje, tel. (+45) 39 14 30 20, www.novasol.dk Your local holiday home rental partner – we are here to help!

3914 3020 1

3

WIETH-KNUDSEN OBSERVATORY

Wieth−Knudsen

Margot Nyholms Vej 19 DK-3220 Tisvildeleje Tel. (+45) 40 32 35 53, wko.dk

Observatory

4

Helenekilde Badehotel Strandvejen 25 · DK-3220 Tisvilde­leje Tel. (+45) 48 70 70 01 · www.helenekilde.com

Free public observing on clear nights on the second and the last Saturday every month.

ESRUM KLOSTER & MØLLEGÅRD Klostergade 11-12, Esrum DK-3230 Græsted, esrum.dk Tel. (+45) 48 36 04 00

Tel. (+45) 48 70 98 50

www.novasol.dk • www.dansommer.dk

Discover

GRIBSKOV

Gribskov has a summer atmosphere – all year round. You’ve bought fish at the harbour in Gilleleje. Enjoyed music at ‘Lejet’. Strolled around Lake Arre. And inhaled the heathery fragrance in Tisvilde Hegn. You’re swept away into a whole new mood when you’re here. Everything is so close by – welcome to the good life!

CAFE MAYA Strandbakkevej 1 DK-3220 Tisvildeleje Tel. (+45) 48 70 16 04 www.cafemaya.dk Cosy restaurant where all dishes are homemade.

5

2

7

Stay overnight at Tisvildeleje’s largest accommodation

www.helene.dk

8

Exciting experiences for the whole family all year round.

6

Sommerhuse langs Nordkysten Hovedgaden 57 . 3220 Tisvildeleje Tlf. 88 20 94 20 . tisvildeleje@home.dk

TINGGÅRDEN, RESTAURANT AND FARMSHOP Frederiksværkvej 182, DK-3300 Frederiksværk, Tel. (+45) 48 71 22 35 www.tinggarden.dk Local produce and bread made from scratch by Jan Friis-Mikkelsen and co.

Pension Kildegaard Kildegårdsvej 5 · DK-3220 Tisvilde­leje Tel. (+45) 48 70 71 53 · kildegaard-tisvildeleje.dk Small cozy hotel right in the middle of beautiful Tisvildeleje.

11

ARRESØ GLASHYTTE TISVILDELEJE, GLASSBLOWER Nyvej 18 DK- 3220 Tisvildeleje Tel.(+45) 48 70 83 40 www.arresoeglass.dk

‘Musik i Lejet’ music festival Tisvildevejen pilgrimage route Market Day in Gilleleje Flea market in Tisvildeleje Kildemarked in Tisvilde Children’s festival in Helsinge Gilleleje Festival Græsted Vintage Rally Open-air concerts in Helsinge The Culture Harbour Gilleleje


Rågevangsve j

Pla nta g

ge t

Lun de sv in

Mo se

ej j

ve

ns

io

Bog

Ko gle vej

Svejåsen

kno ldvej

St at

rdsvej Farvergå

Sy d sk r

n nte æ

Farvergård svej

Brentingeve

l o dden

v ej

ej

rb a kke n

ej dsv

rB to

Ør by

v de

B

ås

ks

æ elb Sk

deve

j eve un

j

Kil

ve nte

V

15 Bijé Fritid & Camping

Ste

Møll evej

ej Blæ sbjergv

e

Ørby Ba

Markvej

en rs t i kto gv e j Do Lyn

Rudolph Tegners 10 Museum vej Kild

ens

Pau ls

je n

Esrum Kloster 5 & Møllegård

6 Restaurant Tinggården Julius

os ev e

ken ebak Fyrr

de vil

j eve nd Lu

Tis

Laugø vej

ke m

267

de Ga

La ug

ø

Ørh

j ve

i

As

bro

Tibirke

En glo

en id e

Py ra m j

14

Åm

267

nget Æblevæ

len da re

o lmve

j

n

eje

ev os

ejen

ic

r v ergå

Ellemose

Askemosev

d en

g Lillevan

Age rn vej

ej

rdsv

Fa

267

Holløse

t evænge

e xV

ven Frugtha

i

Stok keb rove

nge n

Dam e

Højbro Å Plovma ndsvang

j

de ve j Nø d

klø ve rve Fir

Hyben vænget

Lindehøjen

j

Taurusv e

j

Polarisvej

Lunavej

Rågelejev

Slåenve

ba kk

e

kk ba

ud s Br

ej

267

Blomm

Stuebjergsvinge t

lderbjergv

rdsvej

Grønnev æ nge

Vangeledsvej

Vejby Kæ

Farvergå

Nyvej

evej vild

j

t en

s 237 T i

ade

vpo r

erb

eG

Sko

j

kken rdsba gå

Ø

ve ge

øn

M

T ro n

Arildsvej

jvej rdshø

Salgå

Skræd

Kildeve

Granhave n

j

j

geve Møn

j

lløs

Birkevej

j ve

St

Vejby

Ho

Pilevej

dsvang

Småvad

ej Statio n s v ej rtsv S po

øj deh

Aspevej

vej Orion

ej Tisvildev

237

Lun

de

n

jen

Plovman

Ved Skellet

Grøn dysseve

n akke

Smutvej

Holløse

Tib ir

Vej ns ere

Tisvil

j ve

llet

Vejby Strand Camping

vej nte

Slugtvej

s rd gå pe

Højbro Åvej

Heliosv ej

dshø Salgår

Karsebæk Huse

Skræ

Storedal

V

Es

Markske

ok

ke b

rov

e

U

svej ner

vej

lund

Grünersvej

n

øj

Sleip

øse

Wadstedsvej

t

ld e

j

n eh

Espeg årdsvej

a kken

237

Holl

s Vej

ej

j

Lilledal

Gåseholm

3

Vildrosev

sve

ven

t

de

vej jby Ve

j ve ke

ej

et ing sv

e rd

o Kn

ve i lle Kam

Kristi

Midtervejen

ej

Salgårdshøjvej

ge Bra

Sna

ej

led

er

lsv

Ag

a ed nd

267

tie es id m ra Py

Ny ho lm

lelv

j

237

j

lsve eske Mark

Ha

ral

Tvær enge n

arksvej

vej

Alle

s-

elhø

g jer

Stokkem

Syren

Frøb

Hess

eb kk

e ng Va

j arken

chs

ær

vej

sv Ensten

ej

v ger jsa Kre

Lu

Helenekildevej

Egern

ej

ej

j

t

get

Strandbakkevej

en

Sto

t ne

alen

Odinsvej

n ange

rsv

ej

sve

nge

æn

St

get

ovvej Sk

os

Egem

Kastorvej

vej ens

Jørg

rksve

h be

Sko vkj

j nsve

Mosestien

an Sv

g jer eb

svæn ård

Hanebjergvej

g Klit

Studebje rgvæng et

Savvæ

Lundev

lde Ba

erv gag

ge

j eve

erv

t Ves

Stuebjergsvinge

rav dg øn

Li

ter

Øs

get st

Br

rs

La

s

en

rs

de An

e ni

ark em Råg

Hanebjerg Mose

237

Salgårdshøjvej

ej

Tisvilde

en A l le

i

sl

u dh or

et Mellemkær

H

byv Vej

Tisv il

O Ahorn Allé ldenvej

ot

N

en

e Sko l

Pa

ni

j

St uebjerg All é

Ma rg

Mælkevejen

ej sev

o Bjørnem

em

Ra

b

V

267

t

en

t dde

toft

t ærde Ved G

Eng

267

11

ve j

s Freja

rog dek

ndle Stra

e

ad Byg e

nn

j

ve as

Lun

Godhavn Station

i ld e Tisv

dg Mi

ej

ens

j sve

Heatherhill

Råge vej

N iels

ej ev

s Ve

de

Lun

a Ha

Tjørnevej

H

ej

isv

pr

r te

væn Stub

j

ve

ns eg

j gve bjer

ll ds A rlan

Sankt He lene Vej

j

ve ins ug

n Bymose

N

R

et sving ilde T i sv

267

sv

u dh or

mm

ej

en

blo

dg ad

E ng

Ho ve

ej ydev

en

svej E ge k æ r

lv So

ej

isv nn Te j e v gs an

ej Kr

A

n

Sjelleager

vej rg

e bj

rke ema

n arke

12

ds år

lsg

Ju

Bygmark

Rosenbakken

n

ge

j ve

7

rg

je

rle

Hørm

267

Tisvildeleje

ej rv

j ve

j

Svanekæret

2

æ lek

j

12

Dyrekæ rgårdsvej

4

Bakkefrydve

ej ev kk

lsi

nb tte

n

vnsvej Godha

8

gen

Helenevan

Solvej

Dyrekærstien

rv e

Dyrehøj

Kløvervej

Lan

Bra

ej

v ers im

M

Na

So

t de

Deg

j lsens Ve N.P. Nie

j

æ

n ade e dg Tisvildeleje 267 Hov

lvej Hu

Krondyrvej

Rønnevej

Tv æ

Gyvelvej

Kornve

Ol

sk

Siestave j

Rådyrvej

t

ej

ænge Vibev

v nd ra

en

Rivedalen

1

l

vej egårds Tisvild

ret Rørkæ

b lle Sje

n

ej

sv mod Korn

vej ej Stokke gårdsv Vieholm

brovej Tjørne

g jer

eje

Engvej

d

rle

Ho

Ig

vej fte To

ste

ej

a Str nd

vej Elle

re rd No

ra St

v nd

elu løs

n tra

S nd

Ho

ej

v nd

j

e dv

rsv Tho

ej

Holløselund

u Valm

lu se llø

et ng

stv

j

ve yd

æ dev

sin Tu

Lun

dfr

j

vej

lve

o Vi

g pin

www.visitnordsjaelland.com Tel. (+45) 49 21 13 33

Cam

Tourist Information

j

ve Sø

ej

vej gle ien nu nst nb år Tår ak T ke n

d rne Bjø

j

Valh

ra St

j sve ård

sv er

Bjø

Tå r

j ve ge Må j ve rve pu ås Gr

e ritv Bar

ej

Ky

ipn

Sle

alla

j

ej dv

et ng

g He

j

Højdev

e ev rn

n

jby Ve

Vejby Strand

v st

a Str

ls Gu

et ng æ kv

d Ve

e ev rn Te

ej

K

ve rve

pu

ys

A pearl among the seaside towns along The Danish Riviera. Especially in the summer months, when the sun is high in the sky, Tisvildeleje really comes to life. The wide sandy beach is manned by lifeguards all summer long and there are plenty of events for the whole family

v nd

j

ej tv

j

j

13 Museum Nordsjælland

nningen Grø

ve ge

So

j ve te en ej Gl ev rt lso

s os Dr

ar

d an tr

v le Ry

j

e elv

M

Tisvildeleje

S

j

e ev

al

Sv

Dy sse en

Ug

Novasol

lve

e nt

n Ha

S

d Ve

9

Hanebjerg Hu

n

æ kr

n kke leba

ru Gud

© OpenStreetMap contributors

Frits

evej

Rågeleje Camping

Heatherhill

Ørby

Profile for SSOC

VisitNordsjælland bykort Tisvildeleje 2019  

VisitNordsjælland bykort Tisvildeleje 2019