Page 1

FREE

HILLERØD

BIBLIOTEKERNE

Hillerød

PUBLIC LIBRARY • Christiansgade 1 • hilbib.dk 13

9

5

Pharmacy open every day of the year from 8 am – 9 pm.

1

North Sealand Art Cinema. Film, theatre, music and café. Run by dedicated locals.

Easy access for disabled. www.frederiksborg-apotek.dk

...much more than books

SLOTSBIO Frederiksværksgade 11 C DK-3400 Hillerød www.slotsbio.dk

Citymap 2019 12

8

WILLY’S RESTAURANT Frederiksgade 6, DK-3400 Hillerød, tel. (+45) 53 78 79 71 www.willysrestaurant.dk You’re in safe hands at Willy’s – the place to go for an excellent dinner in Hillerød.

11

7

KAFFEBAR Slotsgade 10 DK-3400 Hillerød Tel. (+45) 48 26 17 70 www.kaffebar.coffee

GULDSMED CHARLOTTE TIJHUIS Helsingørsgade 3, DK-3400 Hillerød, www.charlotte-t.dk

18

6

CHRISTEL KAABER GULDSMEDIE Slotsgade 26 DK-3400 Hillerød www.christelkaaber.dk

FABRIC

KNITTING

10.000 m2 GARDEN CENTRE

20

21

19

HILLERØD KRONE APOTEK

17

16

CHOKOLADEMAGERIET Helsingørsgade 11 A DK-3400 Hillerød Tel. (+45) 48 25 48 26 www.chokolademageriet.dk Genuine handmade chocolate of the highest quality.

DANHOSTEL HILLERØD Lejrskolevej 4, DK-3400 Hillerød Tel. (+45) 48 26 19 86 www.hillerodhostel.dk

Restaurant located in the beautiful historic surroundings of Frederiksborg Castle.

2

CAFÉ HAVEHUSET Rendelæggerbakken 2, DK-3400 Hillerød, tel. (+45) 24 65 47 50 www.cafehavehuset.dk Enjoy lunch in the middle of beautiful and historic Frederiksborg Castle Garden.

23

22

Blytækkervej 18 · DK-3400 Hillerød Tel. (+45) 48 26 48 54 · info@hillerocamping.dk www.hillerodcamping.dk Welcome to a flowering oasis with a quiet atmosphere. Small and large cabins for rent. Open 13/4-29/9-2019 (comfort cabins all year for rent).

24

Wide range of curtains, solar protection & soft home textiles. Københavnsvej 19 DK-3400 Hillerød Tel. (+45) 48 26 25 15 www.agtex.dk Opening hours: Mon – Wed By appointment Thurs - Fri 10.00-18.00 Saturday 10.00-14.00 Sunday Closed

The Little Ferry on the Castle Lake 15 May–15 September weekdays 11–17, Sundays 13–17. In the autumn holidays, daily 12–16. Departure from the Town Square, the Rose Garden and the Baroque Garden every half hour. Last trip from the Town Square at 16.30. www.partrederiet.dk

FREDERIKSBORG Museum of National History

The Museum is open every day of the year, April 1 - October 31: 10-17 & November 1 - March 31: 11-15. www.dnm.dk

DISCOVER HILLERØD Hillerød Camping

HILLERØD TOWN MUSEUM Helsingørsgade 65 DK-3400 Hillerød www.museumns.dk Exhibitions about Hillerød’s history from medieval to present times. Also Letterpress Museum.

plantorama.dk Emblasvang 2, 3400 Hillerød

Pharmacy situated at the main shopping street, next to parking garage.

JAZZ I ROSENHAVEN Rib House, Slotsgade 52 DK-3400 Hillerød www.jazzirosenhaven.dk

SPISESTEDET LEONORA Møntportvej 2, DK-3400 Hillerød, tel. (+45) 48 26 75 16 www.leonora.dk

Offers a good night’s sleep, great food, indoor and outdoor facilities close to nature.

SEWING

Helsingørsgade 10 DK-3400 Hillerød · Tel. (+45) 48 22 08 90 www.hilleroedkrone.apotekeren.dk

3

Free outdoor jazz concerts next to Frederiksborg Castle on Saturdays from 15/6 - 17/8.

Handmade Jewellery – Made With Passion – Open Workshop – Modern Danish Design.

15

SWEATER HOUSE Slangerupgade 1 DK-3400 Hillerød Tel. (+45) 48 25 51 25 www.sweaterhouse.dk

KUNSTHUSET ANNABORG Frederiksværksgade 2A DK-3400 Hillerød hillerodkunstforening.dk Exhibitions by Hillerød Art Association. Thursday – Sunday 12 – 4 pm. Admission free.

Nordic knitwear and accessories.

Handcrafted and unique jewellery made in our workshop.

14

4

Homemade ice cream – using traditional Italian recipes and carefully selected ingredients.

Best coffee shop in town.

10

GIOVANNI’S Slotsgade 57 A, DK-3400 Hillerød, tel. (+45) 53 54 27 17 www.giovannis.dk

Hotel Hillerød Milnersvej 41 · DK-3400 Hillerød Tel. (+45) 48 24 08 00 · www.hotelhillerod.dk Hotel Hillerød – Worldclass hospitality.

With Frederiksborg Castle as a historical landmark, immediate access to Denmark’s second largest forest, Gribskov, and a thriving trading life in the centre, Hillerød is the ideal place for combining culture, nature experiences and shopping. See what’s on at www.hillerod.nu


So

ke n

rbak

Park

Vink elve j

ør sg a

thilde

Ma

hevej

Margret

Lang esvej

ng

S

Ca mpusv ej

Øster gade

j

ve

Carls be

e

ad

sk

ov he

lle t

bergv

ej

Hansen

svej det

Skovle

ke n ak

eb

rn

Carls

j lve

os

Kirsebæ

bæ om rhaven Br

H

F

j

ev e

kk en Bjø

av e

rn eb a

re D yre to

nsvej

gad

P. M ogens e

Åm Bj ø

v

et

s ev dr er

ed

Parforcejagt

Ov

j

tve

Jag ej

Jagtv

lem

Mel

fdalsvej

O2

n

e ej

ej

H er l u

SSvømmelhal

Sk ov l

Roskilde vej

indevæn

Nordre Jernb a n e

Sl a ng eru

e

Helse vej

eru p

ng

vej

Car lsb erg

get

Carls berg vej

He lsi

pg ad e

væ ng

en

Sla ng e

ru p

ga

j

deve

Roski l

de

Elme går ds all e

øll eb

rov ej

Sla

thilde

Ma

Roskildevej

Jespervej Park en

lle dea

esvej

Trol le

Lang

Nordre Jernb a n e

ej

Trollesm

j ve

Lø ng an gs ga de

Fre jas vej

Gar

j

Fre jas ve

Bald Kirsebæ rbakersv ke n ej

Vink elve j

evej

Margreth

j ve

svej Hansen

Carls bergv

Ve

Ka t

tne rv æ n ge

L

An sg

sg a

ør e

ade

ad

Østerg

H

jen

j ev e os Åm

nsvej P. M ogense

So l

e

gad eru p

ng

ng lsi He

pg ad e Sla ng eru de

ga

ru p

erv e

Jer n

j

deve

Roskil

rov ej eb

Sla

d

va

en

ng

Store Dyrehave

O2

Hin

gste

H

E

rhus

vej

j lbæk ke

Mell

ke n

Ho

vej nke Fu

n

ge

ell M

j

ve

em

an

Amtmand

leå Pø

em v

Herluf dalsvej

Roskildevej

Ø

Ødamsvej

e

sg ad ng ga

Lø n

Fre

jas

vej øll

Sla ng e

ald

Selsk ovve j

He j elve Kap t

tne rvæ nge Gar

Roskildevej

lg

g Te

Jagtv

ej

h

ds år

leå

Roskildevej

nd

lu

Amtmajndsve

sve vn ha

en

Roskildev

ej

Frederiksborg Centret

b Hylde Kø vang

et

ej

tv

ol

sh

M

Hotel Hillerød

Toftevang

ang ndsv Bola

devæng

b or gvæ nget

er

er s

m

j

Teglgå

m Ha

rsv

e iln

201

ve ke

Trollesm in

Ca mpusv ej

Bag Vænget

Stu tte riv æn ge t

j sve

f Tr olle

rlu

nte vej Gle

ve j

Bric k as

j

sm in

Eg e vej

Selsk ovve j

Ydunsvej

Ege Spurs Allé

get

æn Sol v

Heimdalsvej

B øgeve

Age

rah sve j

Thu

rn v ej

K

vej

K

jas ve

j

Fre

ve rle

j

ej

gve bor

ers Pet

O2

et

R

tv

vej

a vk

l To æ sV

n

Ko

ol

ers

ej

en

ng Ko

e ng

sh

lle

lev ar

Ø

er

dea

vk

g

Sko vg æ

iev

ed

g an rv ste

m

åb sv e

j

Sm

Hillerød Station

m Ha

Bald

a

e

m

l To

an

rv

te

Danhostel Hillerød

P

sm in

i ed SmD

ej

ev di

e iev ed

Øs

d

en

Trol le

j ve as

Sm

j

j

re

odF th

I

x Te

esv ej

t

e iev

ed

e ev an nb

Lüt ken s

Bolværket

rk

20

sti ov Sk

V

sv

vn

angen

iln M

M G

Poppelg

j ve

s er

Sm

Sm

ek ev e

j eve

le

r sti en

j

ve

a

gh

En

e

iln

M

j ve rs

Lind

h

s er iln

e iev

ed

r Je

sko vh

j ve ve

S

Holmene

et

lvæ Bo

Fr ed

Ved Egedam ellet

ng

Ryt te

Grønnevang Skole Afdeling Østervang

g an rv

llet

201

j

gade

j

dt

Malteva

16

en

al

ød Fr

Hillerød

ej sv åb

Al a nh be

n Fu Ve d

Go

Skans evej 19

Bakke

Vib

he kov

s red

n

ejbevang vub oseSt

ds år Kø

Br

ej

Jagtv

Ja

Tomsvej

te

6 O2

Svømmelhal

j

n

j

eg os A

ups ve

er

Åm

ve

m

By

mtm

evej ans

av

ve

ng

n ke

rin

of

t

j

akke Ved Skanseb

Åb

er kk æ yt Bl

Åt

rd e

sve and

ej

Hos tr

Foleva

g

ev

v evej

ed

t lede Skov

de Fre

ig

j

Bag H

Sk an sev

sha

de sga

nten ræ

lsk

So

ve

Præstevang Skov

g

F red e rik

n

rk skel le t

æ

ej

et

Sk

der ik

kk e

N

sg ør ng i s 15 el

n have Æble Skansevej

Ba

te Øs

j ve

kke

dv

av

e

ng

Dyreha

rv

11

12

ke s

e dr or

ns

an

m

n Sa

slu

van

j

13

Dyrskuepladsen

Sk ov g

n ve ha

ve

ba ej

Ma

t

r bæ

l ah rde

j

ls

el

Ve d

r ge ja Hø

ns

14

To

e ad

te

17

22

sg

ds

rd et

nds

9

Fre

drage

Hø j a

8

Elværket

Bakk e

tz

de

ger

Posen

n have Æble

lZ

Hy stv

sve

h re

Dy

j

Grønnevang Skole Afdeling Slotssøen Jespervej

j

e

Ba

Hillerød Town Museum

er jag

ja

ve

Alm

21

r ge

er

SlotsArkaderne Shopping Mall

ns

J

= Main shopping area

No r

esv ej

ej sev kan

1

ej

v er

p es

er Castle jag

SlotsArkaderneet nsely 10 SkaMall Shopping

Tro ll

S

dsve

e rk r Bi ge a j øFrederiksborg

j eve

n ve

t Slo

Å Ca r

n Ju

rlin

borgvej ed W

ej

7

e det æd Skovle str

le

an rm

e Eb

s Tam

år

H

ds ke Mar

et

kift

ns Grø

en av eh gade ni ta Slots

en

n

sp

6

os

n ke ej

erv

p Jes

eje

Je

s Ka

et

los t erv ej

et ng

red sv

o tsgade

rm pe ip Sk

led ov Sk

k ba

rvæ ke

He

j

ej

ltv

Bola

nd

d år

lg

g Te

ej

et

s

ej

e

o sh

er

Ped

Jagtv

Sl

Ro

sv Miln er

ll sA Oxe

er

b or gvæ nget

Alle

Her

ang gev Lan

ve

e

P

j

r Oxes

er s

e rk Læ

r væ nd

j ve ov Sk

Møllebakken

j

v rk

G

et

åb sv e

m

od th

m Ha

ej sv

B

Toftevang

g

m Ta

Teglgårdssøen

ej gtv

Hyldevang

ej ndsv

ej

gv or sb

Byskolen

ej

er Pet

24

ma

Amt

ang ndsv Bola

van

nds

Frederiksborg Centret

Hotel Hillerød

vej

tv

le

Al

M

er iln

ve j

rg sbo

M

Pede

e iln

j ve

s

j

er

rs

j

M

ej sv

er

iln

e ev

j ve

hls

ol

ds år

E

te

f To

j

sh

eg os

av

h ng

3

Pa

Da

Hillerød Station

er

n

ve

h

te

rt

ne

ns

dt

Hillerød Camping

svej Miln er

Bola

j

m

of

Go

vej ose

m

xes

er O

Ped

ek ev e

m Ha

Åt

iln M

e Al l

ej

Dyrskuepladsen

23

Vib

j eve Lind

le

ve

Åm

Al

j

By

ve er kk æ yt Bl

xe s

av Biogen er j Idec

Hillerød

ups ve

ej sv åb

rO

n ke rin

de

j

Åb

Pe

ve

ej mv hol

Hjo

øn Gr

øfte n

Munkeengen

Bøllemosen

Kø be nh

v ne ba

ns

sha

Bag H

de sga

de Fre

Bøllemosen

der ik

16

rn

F red e rik

13

g

15

et

Hos tr

Elværket Fre

el

g

rs

Je

j

SlotsArkaderne Shopping Mall

forenin

avefore ning

11

12

ve

rv

gø sin

e dr or

de

ns

14

To

ga

esv ej

te

N

17

22

10

ts

Tro ll

ds

Tirsdagsvænget

g Have

9

Slo

M

gade København Nord

SlotsArkaderne Shopping Mall No r

avefore ning

Bakke

= Main shopping area

Slotsm

Skan seve j

borg H

8

e æd str

ang

Å

rsv

Allé

Tho

n

le

vej

eje

purs

ins

red sv

evej Tirsdagsvænget

201

de

Frederi ks

Posen

ds ke Mar

Ege S

Od

Her

Skans

av

t erv ej

n

Munkeengen Herr edsv ejen

7

kk e

19 Hillerød FreTown derikMuseum sborg H avefore ning

Slotssøen

6

Ba

n tie

øllegr

vej

kke n

e Ellev

los

Slo

Haveforeningen ved Tirsdagsskoven

o tsgade Slotsgade

en

egrøft tsmøll

21

Ha

g

M

ang

d ts

Sl

le vej

1

Haveforeningen Rønnevang

Askvang

j

svang Å

Embla

ns ve

kroge

jas

Frederiksborg Castle

ke s

akk en

rsv

n ke ak

a

tz

3

Tho

j eve

Alm

lb So

hu s

dll eé purs A

4

5

Ny

Ba

Tourist Information

vej

Bili

e

ej ev

Je

ins

gad

Gr øn ne g

Egnese S

Tirsdagsskoven

Od

n akke

ær ks

et

s re

St en

Herr edsv ejen

en kk

ksv

ing

rB

Vej

ba

Fre de ri

t

Rønnevangsalle

ev vehav ej

Allé R ønne

Plantorama Fre

18

t

vn

ej

Kal

nsv

le

Gefionsvej

tge

Lodbrogsvej

E ge S p u r s

Tie

al

Krakasvej

Ægirsve j

ba

Fyr re

de

de

t

Gr an

jas

pr

t

nb Gra

sga

Lin

j

ærk

The Baroque Indus trivæ Garden nge

de

Fre

rg e

tes

s

iksv

Indus trivæ nge

dsvej H olmegår

der

or

Un

Indelukket Badstuedammen

Rønnevangsalle

Fre

Stutmesterve

vej

Hj

Centre

Ve d

Vølundsvej

sv

en

bje

et rd æ

sall e

ritz

Ødammen

Slo t s v ænget

org

Hillerødholmsskolen

La u

2

ej

Å

olm

Ga

sv gård ej

olme

lH m me

e

e

dsh

vej

vejen

Fred e r ik VII

erø

Sels

da

Herre ds

ejen

hu s

ad

JeHa nsss eenlb savkk Nø ejen dd e

5

Ny

H stm Po Tourist n Information e os stm Po 3 en os tm s Po en os m st o P

4

av

en

ha

en

ej

Herredsv

ej

v ms

Gefionsvej

Frib

j

Gr øn ne g

eh rk Bi

r ge

øja

en os

l Pø

Hill

sve

Slotspavillionen

ger

ja Hø

os

erv

ehu

Huginsvej

svej

Rid

e

en kk ba tte

grid

ej

ej

Pile vej

Prin

gad

Hy

Rin

tsv

erv

ær ks

v

hav

ke Bir

e

ng s Væ sen

stm

æg

kriv

ej

ksv

ej ev

ekn

ej

ng

g

Hillerød Rid

lds

Åvan

ej

Fre de ri

om Br

erv

nsv

Po

Sta

tsv

est

j

Pøle Å

Åva

tge

en

j

t

a

sg An

Tie

en av eh rk

æg

em

Kaalundsvej

rv e

Bi

rve

ne

j rve

sga

vevej

rkn

Fol

Sko vh eg

An

j H o l megårdsve

de

ge

ej

vej

Fo

ma

erv

ng

j ve er ej øv rv ve lø ek Tr

ore

Åva

Åv a ng ams Ød

Sp

vvej

rid

legårdsvej

Ud

© OpenStreetMap contributors ej

Profile for SSOC

VisitNordsjælland bykort Hillerød 2019  

VisitNordsjælland bykort Hillerød 2019