Page 1

GRATIS /FREE

16

DRONNINGMØLLE STRANDCAMPING Strandkrogen 2 B DK-3120 Dronningmølle www.dronningmolle.com camping@dronningmolle.dk

19

MUNKERUPGAARD Jørgenshvilevej 10 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 49 71 91 11 www.munkerupgaard.dk

Gilleleje

21

24

PARK HAV MAD KUNST KAFFE WORKSHOP TALKS MØDER LEG

18

bykort 2018 Hotel Gilleleje Strand Vesterbrogade 4 B · DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 48 30 05 12 · www. gillelejestrand.dk I hjertet af byen, med stranden i baghaven og havnen som nabo. Hotel, pub og a la carte restaurant – med god smag og atmosfære.

17

Rudolph Tegners Museum og Statuepark Museumsvej 19 · DK-3120 Dronningmølle Tel. (+45) 49 71 91 77 · www.rudolphtegner.dk

Ligger lige ud til vandet, med udsigt til Kullen

20

www.munkeruphus.dk

22

Gilleleje Badehotel

Skulptur, natur og arkitektur

BLOMSTERTANKEN Vesterbrogade 17 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 48 30 33 11 blomstertanken.com Vi blomstrer året rundt. For-

handler Gilleleje plakaten. Mere end 350 feriehuse i Nordsjælland 23

Restaurant Far til 4 Alfavej 21 · DK-3250 Gilleleje www.far-til-4.dk · Tel. (+45) 49 71 76 72

Hulsøvej 15 · DK-3250 Gilleleje Tlf. (+45) 48 30 13 47 www.gillelejebadehotel.dk

Hyggelig familierestaurant med menukort for både store og små

NOVASOL Smidstrup Strandvej 59 3250 Gilleleje, tlf. (+45) 39 14 30 20, www.novasol.dk 25

Din lokale feriehusudlejer – altid klar til at hjælpe og give ferietips

3914 3020 1

KULTURHAVN GILLELEJE Peter Fjelstrups vej 12 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 70 230 330 www.kulturhavngilleleje.dk

5

Gillelejes kulturelle omdrejningspunkt

8

CHOFF HOME & LIVING Vesterbrogade 18 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 36 46 00 37

www.novasol.dk • www.dansommer.dk 12 BIJÉ FRITID & CAMPING Bomose Alle 19, DK-3200 Helsinge, www.bije.dk Tel. (+45) 48 79 31 10

Besøg frokostcafé og butik – interiør, delikatesser og gaver

THOMAS

Alt til din campingvogn. Salg af nye, brugte vogne og serviceværksted.

Gilleleje

9

ESRUM KLOSTER & MØLLEGÅRD Klostergade 11-12, Esrum DK-3230 Græsted, esrum.dk Tel. (+45) 48 36 04 00

Vesterbrogade 16 · DK-3250 Gilleleje Tlf. (+45) 48 30 07 55 · www.dintojmand.dk

Spændende oplevelser året rundt for hele familien

3

FYRHISTORISK MUSEUM PÅ NAKKEHOVED FYR Fyrvejen 25 A DK-3250 Gilleleje www.museumns.dk

6

DET GAMLE HUS Hovedgaden 49 DK-3250 Gilleleje www.museumns.dk Sådan boede en familie i midten af 1800-tallet

Vesterbrogade 7 · 3250 Gilleleje Tlf. (+45) 48 30 00 10 madmedmere-gilleleje.dk

10

Discover the beautiful North Coast by bike. We have bikes of high quality for you and your family.

Dansk fyrvæsens udvikling fra 1500-tallet til nu

4

NORDKYSTENS CYKELUDLEJNING nordkystenscykeludlejning.dk Tel. (+45) 51 29 29 43

7

SKIBSHALLERNE Hovedgaden 49 DK-3250 Gilleleje www.museumns.dk Historien om de nordsjællandske fiskeres farefulde liv gennem mere end 500 år.

1

MOSBERG Vesterbrogade 5 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 48 30 00 05

FREDBOGAARD BUTIKKEN Vesterbrogade 26 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 48 36 03 50

Alt i økologi og helsekost.

I Gribskov er der sommerstemning – hele året. Du har købt fisk på havnen i Gilleleje. Nydt musikken i Lejet. Gået tur ved Arresø. Og mærket duften af lyng i Tisvilde Hegn. Man kommer i en anden stemning, når man er her. Det hele er lige i nærheden – velkommen til det gode liv!

Lån bøger, wifi, PC og fiskegrej

14

Vinhandel med meget mere end vin. Café og masser af lækkerier.

11

GILLELEJE BIBLIOTEK Kulturhavn Gilleleje Peter Fjelstrups Vej 12 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 70 23 03 30

OPLEV GRIBSKOV

HELLES BLOMSTER Gilleleje Hovedgade 2 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 48 30 24 30

Alt i moderne binderi

1

GILLELEJE BIO Peter Fjelstrups Vej 12 DK-3250 Gilleleje Tel. (+45) 70 25 82 68 www.gillelejebio.dk

Musik i Lejet Tisvildevejen Torvemarked i Gilleleje Loppemarked i Tisvildeleje Kildemarked i Tisvilde Børnefestival i Helsinge Gilleleje Festival Græsted Veterantræf Åbne koncerter i Helsinge Kulturhavn Gilleleje


No

n Ha vne

Alle

eg tt

Ka

et

går ds A lle

rup nde

ke ve

Bo

yrd H Bynke vang en

Højvejen

Højvejen

Indu str ive j

Fisk erb ak ke n

n

vej 8 .Tang

Teilm anns Alle

Solbakkevej

Solbakkevej

Maa rev ej

hø je

n

alen ån e

Frida

Ene vej

M

Solbakkev ej

Duevej

e js

eve j

Kildev

e

ej

Fasanv

vej

Fasan

j dueve Skov

tien

Skulpturpark (Rudolf

Græns es

24

S

Grænse stien Birke krog en

ej

Gøgevej

Blå m

Rusland

m

evæ n

un åm Bl

Hesbjergv e j

ken ebak Nell

Vagtelve j

Bogfinkevej

Lærkevej

Stillidsvej

Svalevej

ej

Ternev

j ve Ibis

in g Sv

n ge Agerhønevej

Elme Alle

eve j

Rå g

ag

Saksev

Måned

Sophienlund

s ru

Nor d

tre Øs ve j at

M

ej stv sly

Jac ob

elv an ss

Stær emo sen

Stær emo sen

Stær emo sen

ge rin lh

Ugleve j

Tra nevej

© OpenStreetMap contributors

Pa rc el v

Ha

Grøn neva ng

Højd

Ve st s kellet

jen

sv e

and

Husm

len da

lle

lle A Mø

Rævebak k

j

g Grø

Boholmsv e j

j

Egernve

ej

s dyrv R en

Østr e All e

Østr e All

e

Østre Alle en

kk Fis es ke t rlo ræd dd e en

Fyrvej Fyrv

ejen

Ba

e

Klitve

j od ve Sa nd l

g

Vibehusvejøjve j eve j

sve j er

ag

ev

Esrum Å

Åsvinge t

t de gle En

ej

j Klitv e

j Hegn

et

Ha re st

Strandager

Birk ehu

et ng

Lysh

t

ge

ar ev æ

H

t

Ske l le

Højvejen

Bynke vang en

Nordhøjvej

Stub bev ej

væn get

Hø r

get

evæ n yrd

un m Blå Vinkelåsen

Saksevej

ger

nne van

sve j bb e gård

Stu

Kløv

nde rup gård s All e Bo

Fisk erb ak ke n

ke vej

n Firhøjvej Firhøjvej

ej Almev

Risgård

lu

Lund eba kke n

Nordlævej

get væn

ervæ nge t

et

Birkevang

Indu str ive j

en ebakk Nell ge elv an ss

Ha j Jørge nsve

Birke

dalen

Storh øjs

Klokkervang

Ro s tg ård sv e j

Alle tr e

Øs

eg at v

Ka tt Jac

n mose Stære Louise vej

H

Stære mo sen n mose Stære

Alle

Dalen

Buen

Ved

neva ng

Ahornvæng

Jasminvej

ej

Saksev

Ålekistevej

Da

M

ej

Nord

lv

e

Ba kk Fis es ke t rlo ræd dd e en

Østre

rk svAlle ej

Østre

Alle

in g

Grø nne v an g

Gre ønt

yen

ge rin lh

Ferie b

Ferie by en

vej

ns dyr

ø d ve j e n

Hille r ien

Re vlin g

Skovstien

Al le

Ka sta Østre n Alle ie g

øjvej Lysh

Re

Storkevej

eve j

j

j Klitve

Klitve

ve j od

Sa nd l

Ro s tg

Mosesvinget

Saksevej

Ska us-A

en

Flintholm

ev e j ng

ls i

He

Ka org Kanal n Sø b

n

vne

j sv e ård

Klokkervang

Elmevej j sv e

rk

Birkevang

est

Trohøjen

Sogn

evej ej enia v Gard

s e vænget

n

er

E

Smidstrupvej

Pa rc e

Enebær Hab akken

Kan alå bærbakken org KanBl Sø b

Boholms v e j

Hybenbakken

Al le Ka sta ni e t

Birk ehu sve Elmevjej

Højd Blåbærbakken eve j

Hybenbakken

Boholms v e j

Nordlævej

Nordhøjvej

Ahornvænge

er

Vest s kellet

ag

Enebær b akken

Vest s kellet

er

ag

øi s- Å e n s

eh Tr

Ve j

j

bs en s

v

e

par ke

j ledve Fæl by

Ve j

og

Str and

ej

rne

co

Kr

dv

Ho

en s

j

P. Ja

Rud olf Teg ner Kulla s vej

237

Solbak kev ej

j sevej

Fasanv ej

n

ve

ej ortev Sols

er -Ag Ny

d

ti es ol Sk

t

j dueve Skov

ej

lle

Blå me

Gøgevej gen

ndv

Solbakkevej

Fuglevan

ej Skovduev

tra

F

j

elve

ss Dro

kS

by

j Sneppeve

j

e ng Væ

ve ød er

ing

j dve erø vej ng l Villi rosse D

r-Å

renTgvæ e

ne

ej

j ve

øj

rh Fi

æ

Allik eve j

Gøgevej

j Sneppeve

kk en

Fiske

rog e n

Allik eve j

j

ba

en

r Ho

Hejreve

æ

de

Å

v ej

ej

n je

Park Alle

Kr

Vil lin ge b

e eh av Pa nd

Sanglærke vej

Torsbjerggård

en

ndk

llenstru pvej

ke r

Stenhøjen

Stra

Lille Fje

Mun Fis

rv

Sten

e

Stranda ge

e

Hesbjerg Hav

n

j ve ve ha

Elme All

Pile All e

V ill

an s

n

n

ej

V ip stjertvej

Rypev

tH

ge

an

ose

le S tran dv ej

Dronningmølle Alle

ej dv år

en

rv Hø

227 237

Linde Alle Birke

get

n

gen

Pa

n g m øl

ar

levæ n

Ho lte

sg

n

ave Å Pa ndeh

237 18 nn i

Hum

ng

a rv te

s Ve

Slåenvan

ose

n

Dro

Alle

M

ng

arke

n

etge

an

rv

æ

va ke

ll e m

ng

Fy r

un

g Ny-A

Sophien

lsin ge ve j

ra n

åm

ejen

edv

olm

237

Poppel

K ærsangervej

en

G

Bl

Stæ rem

olm gelh Krin

ge t dra

et

Sv

en

rem

Lang

Hu ler ø

Munkerupgård Kursusejendom

Højvejen

Stæ

Lille Bregnerød

Stæremosen

m

ng

Ar en

ng

e

Langdrag

No

19

ilev hv ej

ej

Stæ rem

Bregnerødvej

dvej

væ ve

j

He

Sv

Vibehusvej

Skovstien Strandager

j Louise ve

Nordlævej

Nordhøjvej

Vibehusvej

Højd eve j

Birk ehu sve j

Strandager

Ferie b yen

Louis evej

dalen

Kl

stv

ns

sly

Nakkehoved va te

j

j

Hesbjergvej

ev e

j

ose

Langdraget

Alm

ve

e rg

ob

Ky

st Græ

ur

e lev

vej Pårup

ns Ager

ve

in

olm

elh

dalen

st

ng

ng

ro g

227 237

227 237 251 Rosengården

Sp

Birkene

st

b re m væ Bro ng et

Solk

ejen

r Fe

Gardysvej

ly

237

Kri

vejen

Birke

ly

va ne

olm elh

ås

le

n

ej Almev

j

bs

Jac

Langdrag

vej Tårnfalke

Tranekærvej

en

227 237

Passebækgård Golfbane

man dsv

ll e

237

ade rog

rb

Bregnerød

Musvågev

Tyr-Holm

co

ng

ng

t

K r in g e l h

D

Da

dvej

Hul erø

e va

te Ves

ted Græs

er Sandag

kelle

Lille Fjellenstrup

227

Ja

et

n rø

ø

lm

in g e t

Kri

l ho

ol

ild

v ej

u bs

Gr gsv

let Vestskel

Ø rne

rd s

ng

en

j

nn

En

237

Kanal

se eå

237

g evan ønn Gr

G

n ave eh

jen erødve Hill

vej

Søborg

t

n je

en

j ve up

n rø

eh nk

co

er

G

j

ve øj

Ja

Ag

er

va ne

j

n

Lysager

Idræts ej

j ve er

es ol Sk

olm

dk Rø

nd

ej

av

Sik

st n ve He

av e H esteh

j

d

rupvej Munke ænget Skovv ngen Bakkeva

ngen

geva eh Bø øjv ej

en ås

ng

La

ndvej d Stra

n

lm lho geej Vinikelv n Kr

Hus

n

Bo

Pi l ej

av

Sik

ej

av

Sik

j

j ve de

e

rgvej

Væng

s

g

rh

Dy

Bjerresletten

en Hillerødvej

Alm ev e

il d

g van rn e

eje

øv e Huls

Gilbje

trup

v nd tra pS ru ke vej un gård

en

an

Hesbjergvej

j

disdal en

ksh

Bjørs

Ve ards

ng

va ke

rv Hø

e pv

tru

drupvej

se

å ov Sk

ge

et levæng

en

en

Nakkehove

nn

er

sen

Hågen

ger

js-Å

n

ofte Høt

js-A

ehø Kald

ger e-A

Kys

Brennehøjen

Smede-Åsen

n

øje

n

n

se

r-Å

æ Tv

g

an ev

Sommerlystv e

Ves ts

e-Ag

eh ø

ger tten

sle rre

Bje

å rg

je

sb

Firhøj Firhøj

dalen

Å up ker Tin

Hyld

d Run

s-A en -Ås

ms hol

kega

un

åm Bl

Hesbjergvej

ørs

dB an Str

Buen

n eje

v ød ler

Hil

Sek

ger lke-A

Sko

Smede-Åsen

Digeshøj

Hør-Ager

le hvi vej

e

yen ieb

ild

vej kse Sa

et

Tro

ger

j

ø irh

j

Almeve j

al

vang

G

ve

237

se

He

er

Stenag

Sa n

Byåsen

Birke

ger ld-A

lke-A Bie

j ve

Lyshøj

Krin

j eve Alm n

a ev nn

Birkevæn g e t

Munkerup

ie

Nakkehoved fyr

gen

B irkehusvej

237

Strandag

ænget

t

høfd

Flad

21

F

Åskelle

Dige

sen

er -Ag

eh Ulv

ngen

Sten

Para

Bag

M

Ho l

te

Slåenva

Fasanv

eb Ør

dsvej

g an rv te

Stenhøjen

Kløver marks vej

g Have Lysager Gilbjer

r

Rødkil d

n ke æk

ldt-Å

j ve

rupvej

dra

Eng

ien

Lerage

en

Bakkedraget

t re

en

llis Be

Hågend

en

j 237

g et

n

e-Ås

nge

Røll

v-Va Sko

fe Tore

kjæ

lle

He

e Hvid

Tranem os

vej

Mark

øborg

n

Klemens-Ager

Harevangen

kke ebæ n

Bøg

ger

ks-A

ev ej Nellik

-Ager

Bregnerød

Fjellenstrup

Å

j Steenbe ks

D yrholmen

en -Ås

gen gen

lbæ

n

up

ose

em

nn Grø

vej

en

j øve

en

ng

koa

Sik

ls Hu

ej

Øs ejen v Ftyrre A lle

Fyrvan

es

j krvveej PaElsrdy

gen mvan Melle

reng

Højvejen

lm

227

kk en

ng

237

rand ve

Bregnerødvej

ose v ej

n ge

Ti n

ke r

rup St

ba

Fiske

s Ve

Hy

Rådyrvej

ns

en

F er

gs k

ye n

ke r

Fyrvej

g van van g lde

G

a Pilev

Ved BSk

Fis

tofte n

Ærtevænget

an g

237

n Kier

e rg Jø

a ev nt

ng

olm gelh Krin K ro

Feri ebyen

ej

Ferieb

pelv

n æ en ovrænt

227 237

n

Kli

Petop

Søre

n

kv æn g

get

et

Grøn

lle

ng

ose

Feriebyen

levæ n

g

Bla

olm

ej

n Feriebye

av

av

ej

j ve

av

pvej

en

Englo

ej

gv jer

eb

nn

rho

Hum

ar

n RoseBauersvej

Tjø

ng

re væ

ose

Dyrevangen

Dy

et

n

sm

Ås

te-

Lille

Lan

Skie

ej jev ele Ak

øj e

Tinkeru

gen

ej tisv

sh

kke

nsv ej

ng

Fy r

M

rl Lend Ca or fs V

3 g va n

A ds går rup

va ne

n rø

gelh

Krin

olm elh

Stæremosen

ænget

keva n

vang n Birke

Lille Bregnerød

Ro

j

n Era

ge

de

ba

rgad e

227 237

Alle

Lær

ose

Stæ rem

Østre

Nordv

vang Birke

Stæ rem

Passebækgård Golfbane

Fre ge

ej

Øste

Ab

en

Birkevang

Tinke

Re vlin

Sn øre n

en

Bu

gen

Østr e Str andv

de

g

u

v a ng Birke

ej

olm

7

Gilleleje Øst

j

ve øj

et

ng

m

Revlingedalen

gen

Ås eein Br

ej dsv

en ang

D

bis

k

lo

Eng

geve

r

Age

svej

Ra

rs ime

ård

En

n

dde

lelo

Sko

ng

rem

Ahornstien

g

eh nk

227 237

g evan ønn Gr

ø

ng

K r in g e l h

Sik Sik

Sik

n eva

Tranekærvej

vej Iris

e env Hyb

vej Pårup

ej dev gere Kra

vej Ege

nvej

Syre

n lme

d

j elve

Ranu n kelv ej

jvej

vej Pinje

erhø

p Pop

vej nne

ger

er g-Ag

æ

Gr

Kri

olm elh ng K ri

Østerg a

lle Ne

ej pv ru

n ave teh

B a u nehøj

Kanal

en vej ted æs Gr

L u nd

Fag

j eve ann

Tim

G r anho

vej

Grø

et

js-A

ehø

p Top

sen

Smidstrup

Helsin

-S Tue

reg

Steenhøjs-Å

Gyvel

j

e

Sønd

er

tykk

se rmo

Haver-Ag

levej Kog

ervej

L yngve

r -Age

Hav

r

n ndlu Stra

dløb Stran

sen

ret

Ammekæ

r

j

sen

-Å gne

sen

te-Å

Sted

Ho

e va

j

ve

sev

Mo

n Åva

r To

j

e lyv

Å nd-

j

Bou

et

jerg

teb

Flin

an Gr

e mose-Ager

Stra

sve gård

re Hav

mose

Eng

n nge vely

r -Age

Senkke-Kjæ

r Ammekæ

drup

o

Flagtest eens

r

Ammekæ

gård

er

g se-A

gem

Lan

-Ager

n

lme

o Tjurh

n -Åse Tue

r

er

s-Ag

holm

Alu

ej usv

rsve

Aste

Eg g

ær

Ammek

Ammekæ

Stenvej

H

vej on

va me

Kro

237 23

Tinkerup

an igev

en ng

ej dsv

øjvej

arken avrem

Ege

ej Acaciav

Syvh

Fu

Heiget-Åsen

r

Ammekæ

237

ej Høgev

Overd revs

en glebakk

Stengiæ

s id

ej dv

n ra

St

p tru

Sm

elun Ask

nevej

j

Tulipanvej

upvej

237

j

Violve

e gårdsv

rdebakken

vvej Sko Lille

ej ærv orb

en

rsti bæ Lille Fjellenstrup Lille FjellenEnse tr

j

An e m o

j højve Strand

kken

Havre

Fasanba

Kondrupvej

Mellemvej

vej

r Ammekæ

Mågeve

Spurvevej

j

ve

Svanevej

Rylevej

K lire

vej Mejse

Mejs e v ej

j

ve Bregne

er

G

Fjellenstrup ol

a Sik

rve dy

Els

M

Almevej

et Langes tykk

n skove

Glente

j

ndve

g

lm

237 T

j ve

t Stra

Ag

Stæ

251

Smidstrup Strandvej

Tagetesvej

sv

Ga

j

ej

ej

237

de

s n ve He

n av e H esteh

jen

en

olm

Almevej

rh

j keve

237

j

Bavne Ager

Torsbjerggård

Kukkervej

A lle

ra n

o e lh

ersvej

e

an

G

v trand up S inker

Turistinformation

gen nkro Ste

G

Gilleleje Fab

Øste rga d

227 237

lev

n Bo

Pi l

n

a ev

nn rø

ej

4 Lil

av eh

G

ko

Krin

j

Sten v

g

an ev

nn rø

nn

Fjellenstrup

Vestergård

g an

es

j

Havnev

n eva Eg

g

Engen

g

Langdraget

Øs t re

lv

G

kv e

14

1 227 237 Kys tvej en

e ev

ev

Par

H a vneve j

ej Station

g

nn rø

Gilleleje

44-03

or fs V

Ka

Parkvej

www.visitnordsjaelland.com Tlf. (+45) 49 21 13 33 Hågendrup

il d

van rn e Tjø

Birke

Ab

g van

van lde

an g

B avne Ager

Gilleleje ligger i Gribskov Kommune ved Sjællands nordligste punkt, Gilbjerghoved. Byen har formået at bevare en stor Para daldet deldisaf en oprindelige Rosmosegårdfiskerlejes idylliske små stræder og stråtækte gamle huse . Gilleleje er en livlig turist-, Hå ge nd ru handelsog fiskerby med Sjællands største p Birke dalen fiskerihavn som sit naturlige centrum.

g

va n

lle

lle

g

A ds går up

øjs A

stv

Hy

an

10

Møllegade

n eje stv Ky Gilleleje rl Lend Ca

j

n eje

n Rose

vej

Storh

Ky

n eva Eg

rden

Dalen

227 237

pelv

Pilev

ndve

Øster gade

Idræts

n

Østr e Stra

de

ller Ne

Pop

16

e

22

akken

Søborg

j

Torsbjerggård

8 5j Vesterbrogad

ej

Rønne Alle

Solgå g

vang Birke

dve

trupve

ersvej

Fl

Gilleleje Øst

Lærk eva n

S olgården

ellens

rg a

ej edv

227 237 Solkrogen n e vej Kyst

te æs Gr

Lille Fj

Lille Fjellenstrup

Dy

Å r up nke

dalen

sv

rh

e

251

Birke

Gilleleje ej Fab

oØlm ste

a

vej ne

ejen alv

6

nriksens Ve

Bøgeb

sv Vandværk

227 237

ej

Mentz Alle

Øste rga d

t

j

A

g

Bo

e rag

e pv

vej lme

Rosmosegård

44-03

et drag Lang

d Lang

ru

rst

len

vang Birke

Fjellenstrup

Bø Para disda

t

et n ngdrag AhornstieLa

n

de

lev

v a ng Birke

Parkvej

veje

Vesterbroga

Havnev

Æblehavneg n

et Langdrag

man ds

Rørmosevej

en

Hus

et

B avne Ager

Lil

227 237

Langdraget

olm

j

Langdraget

kellaevne B t Ager

en

Svend He

H a vneve j

Birkevang

Langdrage

n

rh

Dy

Kløver mark sve

a u nehøj

ge t

Ves ts

ro g

s Ga

227 237

årde Roseng B

et

llet Vestske

j

e ev

Solk

Ka

Engen

drag

237

ejen

vdeenjen lgår teod Græs S t

stv

Station

n eje

v ha lve

227 237 251

Langdrage

Lang

dsv

227 237

t Langdrage

d ra

Alm

et

man

en

vej

ejen alv

227 237 Kys tvej en

ade rogn terbveje Ves Kyst Gilleleje

olm

Ky

Møllegade

Bøgeb akken

Fled

227 237 e j en Kystv

t Langdrage

Almevej

j eve

ej pv

drag

Eng

Sa

t nd

Æblehaven

et

j sve

rh

Vinkelve j

Lang

tru

ørs dB

an S tr

Hus

kelle

Langdraget

trand vej

llet Vestske Ves ts

ro g

Rosengården

Almevej

237

Bo

Solkrogen

227 237

227 237 251

in g

ej ev gn

S olgården

d

Sa n

Solk

t Langdrage

ej

rup S

Dyrevangen

Vinkelve j

gsv

t Langdrage

trand v

ger Stena

er Sandag

Tinke

rup S

er Sandag

Harevangen

D yrholmen

237

Tinke

de oga rbr

En

te Ves

n tedveje Græs

er

Stenag

237

et

nriksens Vej

11Vesterbrogade

Vesterbrogade

vej Vandværks

L

ndvej

Svend He

Mentz Alle

r erage

in g

Rørmosevej

r

Lerage

gsv

Alfav ej

Gilleleje Stra

Rønne Alle

yen i eb

e

y en

Birkevæn g e t

ej

Lysager

Lysager

Ferie by en

Skovstien

ej

j

Fer

ildn ke gsy ob Kire

Ba

En

Gilleleje St randvej

ej

SommerlystStrand v vej

ej

K

j rgve Gilbje

øv Huls

ge Væn

rkeg

rgve Gilbje

n Kie

Søre

Fer

Ferieb

ave Lysager

bjerg H

Bag Gil

Feri ebyen

y en

rdr e

Sommerlyst v Birkevæng e t

g Have Lysager g Gilbjer

Feriebyen

No

gen mvan Melle

Alfav ej

K

trup

n

rænte

gen mvan Melle

eriebyen

Ferieb

20

17

Str an

dv

ej

Bjørs

j Vænge trup s Ve aardBjørs rkeg n Kie Søre s Vej aard Ved Sk

n

e rænt

øv Huls

k Ved S

rdr e

VisitNordsjælland bykort Gilleleje 2018  
VisitNordsjælland bykort Gilleleje 2018