Page 1

Nordfyn Udkast per 11. april 2014 til turismestrategi for Nordfyns Kommune og Nordfyns Turistforening mod 2020. 1


•  Den turismerelaterede omsætning i Nordfyns Kommune er 231 mio. kr. •  Omsætningen udgør 1,8 % af kommunens samlede udbud. •  Der er 450 mennesker i Nordfyns Kommune, der er beskæftiget indenfor turismerelaterede helårs jobs. •  94 % af de overnattende gæster er feriegæster frem for forretningsrejsende. •  Der er ca. 230.000 kommercielle overnatninger på camping, hotel, feriecentre, vandrehjem og lystbådehavne. •  Camping er med 47 % den største overnatningsform i kommercielle overnatninger. 9 % er udenlandske overnatninger. •  Feriehuse er med 38 % den næststørste overnatningsform. •  Der er flest danske gæster, som overnatter på Nordfyn. •  Der er flest tyske udenlandske gæster, som overnatter på Nordfyn. I alt ca. 14.000 tyske overnatninger. •  Der er 3.181 feriehuse i Nordfyns Kommune.

Hvorfor er turismen vigtig for Nordfyn 2 2011 tal


•  Turismestrategien er udviklet i et tæt samarbejde med turismeinteressenterne i kommunen. •  Strategien udgør et godt grundlag for en kommende resultatkontrakt mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Turistforening. •  Strategien giver Nordfyns Kommune en faglig indsigt i hvilke turismemæssige investeringer, der på sigt vil kunne underbygge og gavne Nordfyns turismemæssige potentiale. •  Udviklingen af strategien har taget sit afsæt i de seneste videns- og fakta baserede analyser og rapporter.

Formålet med strategien

3


Følgende har deltaget i en eller begge workshops henholdsvis den 18. og 25. marts 2014 hos Ditlevsdal Bison Farm og sat deres tydelige fingeraftryk på strategien: •  Poul Winther, Henrik Frydensberg, Ann-Marie Hansen, Finn Jensen, John Bonnesen, Aksel F, Stenvang, Børge Nielsen, Mette Saksager Skifter, Lars Skifter, Knud Erik og Kirsten Mosegaard Rasmussen, Per Østerhaab, John Aagaard, Oskar Petersen, Niels Bo Nielsen, Finn Gramvad, Else Jespersen, Frits FærløvNielsen, Kirsten Jakobsen, Lene Andersen, Jørgen Meier Sørensen, Vibeke Skøtt, Ina Larsen, Roar Møgelbjerg, Anja Knudsen, Henning Pedersen, Per Maegaard, Svend-Erik Errebo-Hansen, Thomas Rodendal, Birthe og Max Johansen, Anna Hellesøe, Kent Stenvang, Niels Henrik Ove, Kurt Christensen, Lars Nielsen, Henrik Boesen, Charlotte Reismer, Heidi Seide Jacobsen, Anne-Mette Sørensen og Birgit Folden.

Workshop deltagerne

4


Stort engagement og ønske om mere samarbejde

5


•  Indledning. •  Strategien i hovedtræk: Fra en virkelighed til en ny og mere udviklingsorienteret virkelighed. •  Det strategiske fundament: Fælles vision, mission og værdier. •  Drømmen: En tydelig fælles oplevelsesprofil. •  Nordfyns turismemæssige virke. •  Strategien mod 2020: Branding og Co-branding, udvikle oplevelsesprofilen, udvikle værtskabet / modager apparatet, udvikle markedsføringsplatformen. •  Nordfyns turismemæssige strategiske rejse. •  Organisationsudvikling. •  Strategi og ressourceanvendelse. •  Samarbejde med de øvrige turismefremmeorganisationer.

Strategiens indhold

6


Nordfyns Kommune og Nordfyns Turistforening har som mange andre kystdestinationer i dansk turisme såvel udfordringer som et uforløst potentiale, som kræver politisk mod og ikke mindst et tæt offentligt / privat samarbejde at realisere. Forudsætningen for at realisere potentialet er en klar, tydelig og meget attraktiv oplevelsesprofil, som gæsterne let og bekvemt kan booke og opleve. Det kræver samarbejde mellem områdets aktører for at kunne udvikle og levere oplevelseskoncepter og pakker, som købestærke danske og udenlandske gæster finder værd at rejse efter. Dette er fuldt muligt og vi er godt begyndt alene ved at ville samarbejde om noget, der er større end den enkelte private eller offentlige aktør. Strategien indeholder HVAD vi er enige om at samarbejde om og HVORDAN får vi det til, så formålet om at udnytte Nordfyns potentiale bliver forløst.

Indledning

Hvorfor er en fælles strategi vigtig

7


Essensen i strategien er at gå fra at være en turistforening til at være en stærk Destination Nordfyn og fra et primært fokus på turistinformation til et primært fokus på turismeudvikling. Ved målrettet at implementere turismestrategien mod 2020 videreudvikles Nordfyns Turistforenings rolle og indsatsområder. Det strategiske mål er at facilitere og drive en mere aktiv tilgang til at skabe samarbejde på tværs, oplevelsesmæssig sammenhæng, større synlighed, stærkere attraktionskraft og dermed meromsætning i turisterhvervet og samfundet på Nordfyn. Nordfyns Turistforening – fremtidens Destination Nordfyn skal være omdrejningspunkt for flere netværksbaserede fællesskaber og bidrage aktivt til deres forretningsudvikling. Destination Nordfyn skal desuden udvikle og forankre relevante og værdiskabende værktøjer og indsatser, der skaber positive snitflader til andre turismeorganisationer og ikke mindst til det øvrige erhvervsog foreningsliv på destinationen. Det strategiske partnerskab med Nordfyns Kommune skal styrke hele destinationens attraktionskraft ved at rammebetingelserne understøtter de erhvervsmæssige prioriteringer og investeringer. Kommunen og turismeaktørerne øger i et samarbejde Nordfyns synlighed og slagkraft ved konkret at investere i udvikling og profilering af destinations stærke brands og tematiske oplevelseskoncepter.

Strategien i hovedtræk

8


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at gå:

Fra •  Enkeltstående oplevelser & produkter •  Sporadisk samarbejde •  Opdelinger i byer og områder •  Turister •  Nordfyn •  Nordfynsturist.dk

Til •  Tematiserede oplevelseskoncepter & pakker •  To netværk •  En sammenhængende destination med en fælles strategi •  Kvalitetsbevidste gæster •  Nordfyn og de udvalgte stærke Co-brands •  Visit-Nordfyn.dk/VisitNordfyn.dk

Strategien viser HVORDAN nye fælles indsatser og skarpe prioriteringer bringer Destinationen ind i en ny 9 udviklingsorienteret virkelighed


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at gå:

Fra

Til

•  Turistforening •  Turistinformation •  Kunder/aktører/ medlemmer •  En udpræget driftsenhed

•  Turistdestination •  Turismeudvikling •  Partnere / samarbejdspartnere •  En dagsorden sættende udviklingsorganisation •  Destination Nordfyn

•  Nordfyns Turistforening / Nordfyns Turistbureau

Strategien viser HVORDAN nye fælles indsatser og skarpe prioriteringer bringer Turistforeningen ind i en 10 ny udviklingsorienteret virkelighed


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at den fælles vision er: •  Nordfyn er Danmarks foretrukne ferie- og udflugtsmål for aktive livsnydere, der rejser efter følelsen af frihed, tryghed og nærvær. •  Nordfyns oplevelser langs fjorde og kyster, i handelsbyerne og købstaden er en udflugt/ferie værd en stor del af året. Det er her hos os gæsterne har det sjovt og kobler af fra hverdagen.

Det strategiske fundament Den fælles vision

11


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at den fælles mission er: •  Som netværksdestination udvikler og markedsfører vi i et lokalt samarbejde en klar oplevelsesprofil, der kan målrettes udvalgte og prioriterede målgrupper, så vi fremtår som en attraktiv og synlig destination med tværgående tematiske koncepter og let tilgængelige pakketilbud til vores gæster.

Det strategiske fundament Den fælles mission

12


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at de fælles værdier er: •  Vi ønsker i vores gøren og laden at sprede glæde og begejstring, så vores gæster følger sig velkommen. •  Vores gæster skal mærke, at vi samarbejder om stort og småt for at de skal trives. •  Vi er på forkant med gæsternes ønsker og forventninger og hjælper i et samarbejde gerne gæsten videre til den næste oplevelse.

Det strategiske fundamen De fælles værdier

13


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at oplevelsesprofilen for Nordfyn er: •  Vi kobler helt fra, har fri og endelig er vi sammen og kan nu gøre alle de ting, som vi synes er livsbekræftende og sjove. Vi opholde os mest udendørs og lige når vi har lyst, så er vi aktive. Ofte er der være fart over feltet, Vi skal ud og opleve en masse: Cykle, surfe, vandre, snorkle, sejle. Vi er trætte, når dagen er omme, men så hygger vi os gevaldigt sammen med god mad og masser af opmærksomhed. •  Vi værdsætter god kvalitet. Det glæder overnatning, mad, shopping og når vi bliver fristet til at deltage i livet, der hvor vi er netop nu. Det kan være events, koncerter, guidede ture, besøge seværdigheder eller blive klogere. •  Overalt bliver vi vel modtaget af venlige mennesker. De passer på hinanden og det kan vi mærke smitter af på deres imødekommenhed over for mig og mine.

Drømmen - en fælles oplevelsesprofilen

14


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om, at fundamentet for indsatserne består af: •  Nordfyns Kommune som den største offentlige investor og samarbejdspartner. •  De kommercielle og omsætningsmæssige største turismeaktører så som eks. overnatningsstederne, attraktionerne, spisestederne, fødevareproducenterne og transportørerne. •  De kommercielle turismeaktører så som eks. butikkerne, gallerierne/ kunstnerne og gårdbutikkerne samt deres lokale foreninger. •  De ikke kommercielle turismeaktører så som eks, museerne, de natur- og kulturbaserede seværdigheder. •  Naturstyrelsen og Friluftsrådet lokalt. •  Nationale myndigheder så som Vejdirektoratet. •  Frivillige turismeværter og guider. •  Foreningslivet rundt om i kommunen.

Nordfyns turismemæssige virke Fundamentet er et offentligt / privat samarbejde om 15 økonomi og ressourcer


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om, at vi prioriterer gæster, der oplever, forbruger, skaber liv og omsætning. Vi har derfor prioriteret dem ud fra, hvad der er deres motiv for at besøge Nordfyn: •  Sjov, leg og læring – aktive familier med børn. Motiv: Lære nyt, være sammen, have de sjovt. Være ved strand og kyst. Kvalitetstid og familietid. •  Det gode liv – voksne par. Motiv: Livsnydere, madelskere og naturfans. Fastliggere i sommerhus og på campingpladsen. •  Udflugtsmål: Motiv: Udforske naturen og byen med hensyn til natur og kultur tilbud, festivaler, julemarkeder mad og shopping. •  Interessebaserede ferier. Motiver: Vandrere, sejlere, surfere, cyklister, linedansere, harmonikaspillere, fuglekiggere, roseelskere, ”nørdere” osv.

Nordfyns turismemæssige virke 16 Omsætningsskabende målgrupper – gæsterne


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at prioritere gæster, der oplever, forbruger, skaber liv og omsætning. Vi ved hvor de kommer fra: •  Fra det øvrige Fyn fordi de ejer, lejer eller låner et sommerhus •  Fra det øvrige Fyn fordi de er fastlæggere på en campingplads •  Fra det øvrige Fyn fordi de er på en dagsudflugt •  Fra det øvrige Danmark fordi de er på ferie eller langweekend •  Udenlandske gæster kommer primært på ferie fra : •  •  •  • 

Nordtyskland SydNorge SydSverige Holland

Nordfyns turismemæssige virke Målgruppernes geografi

17


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at: •  Nordfyn er ikke en attraktionsdrevet destination (Legoland), er ikke multisegment destination (København), er ikke en enkel destination (Løkken) men en netværksdrevet destination. •  Hvilket betyder at destinationen Nordfyn kun har tilstrækkelig attraktionskraft til at tiltrække gæster uden for kommunen ved hele tiden at stå sammen og samarbejde på kryds og tværs om oplevelser, der tilsammen er en rejse værd for gæsten uanset om det er en udflugt eller en rejse.

Nordfyns turismemæssige virke Rolle og værdiskabelse

18


Styrker:

Svagheder:

Kysten, naturen, vandet

Kort sæson Få store attraktioner

Byerne med festivals, events og shopping Lokale fødevarer, mad Tryghed Midt i Danmark Det maritime

Muligheder: Samarbejde i netværk Flere events Nye investeringer Fokus på temaer/ koncepter Mere synlighed Samarbejde Fyn

Få udenlandske gæster Lidt synlig Få luksus overnatninger Få samlende og tematiserede koncepter By opdeling

Trusler: Svag sammenhængskraft Forfald på landet Bevaring eller udvikling Turistbureau eller destination Offentlige / private investeringer

19 Nordfyns SWOT skaber retning


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at: •  Nordfyn er ikke etableret som et destinationsbrand endnu. •  Nordfyn er et kommune brand. •  Nordfyn har meget attraktive byer at Co-brande sig på. •  Nordfyn har meget attraktive oplevelser at Co-brande sig på. •  Nordfyn har attraktive events, arrangementer at Cobrande sig på. •  Nordfyn har attraktive produkter at Co-brande sig på.

Strategien mod 2020 Branding og Co-branding

20


DERFOR SKAL DER SKABES ET FÆLLES DESTINATIONS BRAND Men ikke kun som en betegnelse for en sammenlagt kommune men en destination med fokus på oplevelserne, events, produkter og de stærke byer og områder. De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om, at de på næste side anførte oplevelser og områder er attraktive at Co-brande Nordfyn på.


Den øde ø Æbelø ved Nordfyn Naturreservatet Gyldensteen på Nordfyn

Børnevenlige strande på Nordfyn

Bogense købstaden på Nordfyn Otterup byen ved stranden på Nordfyn Naturperlen Vigelsø på Nordfyn Morten Kochs fodspor på Nordfyn Europas største Bison Farm på Nordfyn

Områder og oplevelser der er værd at Co-brande Nordfyn på

22


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om sammen at skabe: •  Sjov leg og læring netværket med fokus på udendørs, kystnære aktiviteter for børnefamilierne i højsæsonen. Kobling med de mange lokale events, som finder sted som perler på en snor. •  Det gode liv netværket med fokus på forkælelse og berigende oplevelser (inkl. festivaller, events og begivenheder) for voksne par ude for højsæsonen. Eks. Rosenfestival, Harmonikatræf, Vikinger ved Hasmark, Opera bag diget, Linedanserne, Otterupmarked, Løg festival, julemarkeder osv.

Strategien mod 2020

Etablering og drift af 2 netværk på tværs af aktører, koncepter og brancher

23


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om følgende oplevelseskoncepter: •  Aktive Børnefamilier: Kombinere strand, vand og kystnære aktiviteter: Æbleø, Vigelsø, kajak, sejle med Bison Farm, mountainbike, golf, fodbold og vandre. •  Gourmet og Golf: Kombination af golf med gourmet oplevelser tilberedt af lokale fødevarer. •  Geocaching efter skjulte skatte ”gemt” på Nordfyn. •  Deltage i findvej.dk samarbejdet (nationalt orienteringsløb). •  Bedstemor & Rollingerne: Sæson oplevelser i naturen for to generationer (sæsonforlængende). •  Nordfyn året rundt: Nye og nuværende events, begivenheder og festivaler. Eks. en ny kunstweekend og vikingeweekend.

Strategien mod 2020

Etablering af de første 6 tematiserede oplevelseskoncepter og pakker

24


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, vil arbejde med:

Indsats •  Udvidelse af butikkernes åbningstider. •  Styrkelse af aktørernes sprogkundskaber og produktviden. •  Bedre samarbejde med de frivillige i foreningerne. •  Spisestedernes brug af lokale råvarer. •  Motorvejsskiltning til byerne og attraktionerne. •  Etablering af nye former for primitive overnatninger i naturen. •  Byd velkommen til Nordfyn med blomster på offentlige steder.

Ansvarlig •  Handelsstandsforeningerne i handelsbyerne og købstaden i samarbejde med Destination Fyn. •  Destination Fyn i samarbejde ned de nye netværk og frivillige guider. •  De lokal foreninger og Destination Fyn inviterer til samarbejde. •  De lokale producenter og restauranterne / caféer. •  Nordfyns Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet, VDK og Destination Fyn. •  Naturstyrelsen (lokalt) i samarbejde med Friluftsrådet, kommunen og Destination Fyn. •  Nordfyns Kommune og de lokale Handelsstandsforeninger samt Destination Fyn.

Strategien mod 2020 Produkter, oplevelser og kompetencer som skal kvalitet-sikres

25


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen vil arbejde med:

Indsats •  Danmarks reneste strande (blå flag, renholdelse). •  Sikre netadgang langs kysten (campingpladser, feriehuse). •  Etablering af skiltede og sikre cykel- og gangstier langs hele kysten. •  Styrkelse af kvaliteten på flere af overnatningsprodukterne. Det glæder opgradering af senge, materialer og atmosfære. •  Flere offentlige toiletter, bedre renholdelse og åbent hele året. •  Retvisende og mere skiltning – også digital.

Ansvarlig •  Nordfyns Kommune i samarbejde med Friluftsrådet. •  Nordfyns Kommune i samarbejde med teleselskaberne. •  Nordfyns Kommune i samarbejde med lokale foreninger og Destination Nordfyn •  De kommercielle overnatningsaktører i et samarbejde med Destination Fyn og Videncenter for Kystturisme. •  Nordfyns Kommune i samarbejde med opgavevaretagerne. •  Nordfyns Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet og Destination Fyn.

Strategien mod 2020 Produkter, oplevelser og kompetencer som skal kvalitet-sikres

26


Efter

Før

Under GĂŚsternes behov for personligt & digitalt vĂŚrtskab kan inddeles i tidsfaser og kontaktpunkter


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at målet er: •  Et helårsåbent Turistbureau på Nordfyn. •  7 – 10 Turistinspirationer hos aktørerne på Nordfyn. •  1- 2 Turistinspirationscykler til låns blandt aktørerne. •  Etablering af et lokalt Ambassadørkorps på Nordfyn (borgere, guider, frivillige og aktører).

Strategien mod 2020 Det personlige værtskab

28


Personlig service, information og materiale året rundt Personlig service, information og materiale i udvalgte sæsoner Let tilgængelig information og materiale året rundt / når aktøren har åbent

Den nye måde at servicere gæsterne på under besøget


Borgerservice

Oplagte steder for etablering af Turistinspirationer 30 hos aktører, der allerede har meldt deres interesse


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er meget optaget af at: •  Visit-Nordfyn.dk etableres i 2014 i regi af VisitDenmarks website design og skabelon (ASP løsning). •  VisitNordfyn.dk webadressen anskaffes. •  Der fortsat samarbejdes med VisitFyn.dk. •  Der fortsat samarbejde om Fyn app (ny). •  Sikre et 100 % ejerskab til Nordfyn appen. Både drift, udvikling og markedsføring. •  Indgå online booking samarbejde med de bedste bookingplatforme, som er og kommer på markedet. •  OplevFyn (videreudvikles) •  VisitDenmark booking (ny)

Strategien mod 2020 Det digitale værtskab

31


Salg Skabe omsætning

Profilering Skabe præference Branding Skabe opmærksomhed

Strategien mod 2020 Markedsføringsplatformen

32


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er meget optaget af: •  Pressebesøg i samarbejde med Destination Fyn og VisitDenmark. •  Proaktive presse i forbindelse med events og nye oplevelseskoncepter / pakker. •  Øget aktivitet på de sociale medier så som Facebook, Twitter, Instergram osv. Gennemføres i et fælles Destination Fyn samarbejde. •  Synliggøre aktørernes gode anmeldelser på TripAdvisor.

De prioriterede branding værktøjer

33


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er meget optaget af: •  Visit-Nordfyn.dk / VisitNordfyn.dk. •  Deltagelse på udvalgte forbrugermesser i regi af fællesskabet Eventyret Fyn. •  Deltagelse i Eventyret Fyn kampagner i udlandet i samarbejde med Destination Fyn og VisitDenmark. •  Søgeords optimering på Google. •  Deltagelse i Eventyret Fyn magasinet til det danske og de udenlandske markeder. •  Online annoncering på danske hjemmesider.

De prioriterede profilerings værktøjer

34


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er meget optaget af: •  Nuværende og kommende Online booking portaler: •  Eks. TouristOnline, VisitDenmark booking (ny) og OpevFyn

•  •  •  •  • 

Pakketilbud (off- og online). Turoperatør kontakt. Lokale, regionale og nationale medier. Krydssalg mellem aktører. Pakkesalg på tværs af aktører.

De prioriterede salgs værktøjer

35


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at gå:

Fra •  Enkeltstående oplevelser & produkter •  Sporadisk samarbejde •  Opdelinger i byer og områder •  Turister •  Nordfyn •  Nordfynsturist.dk

Til •  Tematiserede oplevelseskoncepter & pakker •  To netværk •  En sammenhængende destination •  Kvalitetsbevidste gæster •  Nordfyn og de udvalgte stærke Co-brands •  Visit-Nordfyn.dk/VisitNordfyn.dk

Nordfyns turismemæssige strategiske rejse

36


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at gå:

Fra

Til

•  Turistforening •  Turistinformation •  Kunder/aktører/ medlemmer •  En udpræget driftsenhed

•  Turistdestination •  Turismeudvikling •  Partnere / samarbejdspartnere •  En dagsorden sættende udviklingsorganisation •  Destination Nordfyn

•  Nordfyns Turistforening / Nordfyns Turistbureau

Organisationsudvikling Turistforeningen

37


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om, at Nordfyns Turistforening – fremtidens Destination Nordfyn har brug for at prioritere ressourcer til at udvikle og facilitere: •  •  •  •  •  • 

De nye oplevelseskoncepter og pakker. De nye netværk blandt turismeaktørerne og det øvrige erhverv. Den nye branding og Co-branding struktur. De digitale værktøjer (nye og eksisterende). Etablering og samarbejde omkring Turistinspirationerne. Samarbejdet med de øvrige destinationer i turismens værdikæde (Destination Fyn, Kystturismesamarbejdet og VisitDenmark).

Strategi og ressourceanvendelse

38


De offentlige og private parter, der har deltaget i strategi udviklingen, er enige om at: •  Jo flere stærke oplevelser, produkter, koncepter og Co-brands Nordfyn har at tilbyde fællesskabet i regi af Destination Fyn, Østersøen og Danmark, jo mere vil destinationen blive inviteret med i et udviklings- og markedsføringssamarbejde til glæde og gavn for destinationens mange interessenter. •  Derfor skal vi: •  Optimere produkternes og oplevernes værdi for gæsterne. •  Strukturere tilbuddene så de fremstår interessante og attraktive. •  Synliggøre destinationens herligheder ved hjælp af Co-brands og helt konkrete pakker.

Stort samarbejdet med de øvrige turismefremme organisationer

39

Udkast til turismestrategi for nordfyn kommune og nordfyns turistforening mod 2020  
Udkast til turismestrategi for nordfyn kommune og nordfyns turistforening mod 2020