Page 1

il'

'""'!

... ........

00

,~

'"

Invitationtil FDFjubilæumsfest Lørdagden 18. august2012 fejrer FDFsit 110 årsjubilæum med en stor fest i Fredericiafor alle medlemmeri FD~der er fyldt 18 år. Festenstarterk!. 14.00medudendørsfestgudstjenesteved "Kastellet"i Fredericia.Herer alle interesseredevelkommen til at deltage. Efter gudstjenestenserveresjubilæumskageog kaffe/te med udsigtoverLillebælt. Dereftergår vi samlethen til FredericiaIdrætscenter, hvor dørene åbnes til aftenfesten k!. 17.00.Undervejspå gåturenvil der være mulighedfor forskelligeaktiviteter. I FredericiaIdrætscenterserveresen lækker middag med efterfølgendeFDF-underholdning og livemusik.

PROGRAM: 14:00: 15:00: 15:30:

Festgudstjeneste på Kastellet, Dronningsgade, 7000 Fredericia Kaffeog tjek if.!opåKastellet Gåturtil FredericiaIdrætscenter VestreRiQogvej 100,700pFredericia

FDFlO

17:00:

23:30:

Døreneåbnes Velkomst Festmiddag FDF-underholdning Band' Festenslutter- tak for i dag!

Vi har naturligvis FDF-skjortepå til festgudstjenesten.Påklædningentil festeni Fredericia Idrætscenterer helt op til dig selv. Tilmelding Fra den 15. april kan du tilmelde dig denne eneståendemul.ighedfor at fejre FDFs110års jubilæum. Duskaltilmelde dig på:FDF.dk/jubilaeumsfest. Sidstetilmeldingsfrister den 15.juni. '" Pris Deltagerprisener 200 kr.pr.festdeltager.Beløbet skalbetalesonl.ineved.tilmelding. Drikkevarer Alledrikkevarertil festaftenenskalkøbesi FredericiaIdrætscenter.

Seankodenog gå direktetil tilmeldingen

GTADF  

ZDXFGHSFGHA