Page 1

CV SEBASTIAN AILERT Arkitekt MAA MSA med erfarenhet och specialising inom transformation • • •

Erfarenhet från tre olika arkitektkontor Internationellt präglad utbildning på tre olika skolor Master inom transformationsarkitektur på KTR, KADK

• •

Behärskar alla stadier inklusive projektering och bygglov Har en stor verktygslåda med Autocad, Revit, Archicad och fysiska modeller

Nyfiken - Noggrann - Ambitiös - Självständig

ARBETSERFARENHET Arkitekt - Spridd Arkitektkontor - April 2018 till Oktober 2018 Jag följde mindre projekt nära fram till förfrågningsunderlag samt breddade mina erfarenheter med insatser inom stadsbyggnad samt flera större komplexa byggnader i olika skeden. Arkitekt - Lönnqvist & Vanamo Arkitekter - April 2016 till Augusti 2016 Jag arbetade bland annat med offentliga projekt och tävlingar och hade stort eget ansvar med projekt i både tidiga stadier och bygglovsfasen där jag ritade i Revit. Arkitektpraktikant - e.l.e Arkitekter - Mars 2015 till Augusti 2015 Jag arbetade primärt med transformationer, bland annat en vårdcentral där jag också gjorde projekteringsritningar i Autocad. UTILDNING KADK - Kulturarv, Transformation och Restaurering - September 2016 till Januari 2018 Studierna behandlar olika slags transformationsarkitektur från ett teoretiskt, projektbaserat, tekniskt och rent praktiskt perspektiv. KTH - Grundutbildning bachelor.

SEU (Nanjing, Kina) - Utbyte.

KUNSKAPER I MJUKVARA Autocad 9/10, Revit 7/10, Archicad 8/10, Rhinoceros 8/10, SketchUp 6/10, Photoshop 8/10, Illustrator 7/10, InDesign 8/10, Lightroom 8/10, QGIS 6/10. SPRÅK Svenska – Modersmål. Engelska – Flytande. Danska – Goda kunskaper. FRITID Guesthouse i Portugal, konstvetenskap, surfing, skidåkning, löpning, böcker, film och foto. REFERENSER Jag ger gärna ut referenser vid förfrågan.

KONTAKT E-mail: Sebastian.Ailert@gmail.com Mobiltelefon: 0046 730864169 Portfolio: issuu.com/sebastianailert

Adress:

Maltgatan 12 lgh 1509 120 79 Stockholm


FÖRDJUPNING Arkitekt - Spridd Arkitektkontor - April 2018 till Oktober 2018 Spridd är ett innovativt kontor baserat i Stockholm och Malmö med runt 10 anställda. Jag arbetade med både tidiga utredningsarbeten för större projekt, bland annat en ny stadsdel med ett komplext program i Enköping och programutredning för ett större kontorshus i Växjö. Jag följde också ett mindre projekt i form av en bastu från skisser till förfrågningsunderlag i nära samarbete med ansvarig arkitekt samt arbetade med inredning med krav på snabba leveranser. Arkitekt - Lönnqvist & Vanamo Arkitekter - 2016 Lönnqvist & Vanamo Arkitekter är ett mindre kontor baserat i Stockholm. Jag arbetade bland annat med en addition till en skola i Örnsköldsvik i norra Sverige där den nya byggnaden skulle kopplas på och anpassas till det existerande. Den lilla storleken gav mig stort ansvar att arbeta självständigt, även i komplexa slutstadier. Jag arbetade mycket i tidiga stadier som programskede men följde också ett större projekt för en skola till bygglovsfasen, ritat i Revit. På LöV fick jag ytterligare kunskaper i medelstora komplexa projekt och att arbeta mot en offentlig beställare med höga krav. Arkitektpraktikant - e.l.e Arkitekter - 2015 e.l.e Arkitekter är baserat i Stockholm och har runt 10 anställda. Projekten jag arbetade med var bland annat bostäder, vårdcentral och kontor, primärt transformationer av befintliga byggnader. Mina uppgifter var blandade med både tidig konceptutveckling och justeringar av utforming i slutskedet. Vi ritade projekteringsritningar och bygglovsansökningar i Autocad. Mina erfarenheter från tre olika företag gör det lättare för mig att snabbt anpassa mig till de varierade utmaningar som vi möts av i vårt arbete.

Kunstakademiets Arkitektskole - 2016 till 2018 Utbildning och inriktning: Masternivå i arkitektur, Kulturarv, Transformation och Restaurering. På KTR fokuserade jag speciellt på byggteknik och materialitet men även immateriella värden. Jag förbättrade mina verktyg som analys och värdering, uppmätning och detaljritning. Mitt masterprojekt handlar om ett tillägg till en konstskola i Lissabon där jag löste en uppgift med höga krav på kontextualitet genom ett gediget researcharbete där jag satte mig in i Portugals byggteknik och de specifika förutsättningarna på platsen. South East University (Nanjing Kina) - 2015 till 2016 Utbildning och inriktning: Masternivå i arkitektur (utbytestermin), olika kurser. På SEU arbetade jag med en traditionell lantlig by som genomgår en utveckling till ett turistmål. Kursen hade mycket fokus på research och gav mig stor insikt i en annan kultur och arkitektur. Jag tog också en seminariekurs för professor David Leatherbarrow (University of Pennsylvania) som handlade om hans arbete med begreppet ”Topography” som handlar om kopplingar inom arkitekturen. En teori som jag också återkom till i mitt masterprojekt. Kungliga Tekniska Högskolan (Stockholm) - 2011 till 2014 Utbildning och inriktning: Bachelornivå i arkitektur, grundutbildning, olika kurser. I projektkurserna arbetade vi i olika skalor, från fritidshus till mer komplexa program samt stadsbyggnad och landskapsarkitektur. Redan på KTH väcktes mitt intresse för existerande byggnader och arkitekturteori.

Uppmätare - Gimlegård på Fyn, samarbete med Søren Vadstrup - våren 2017 En fyralängad korsvirkesgård mättes upp i plan, sektion och detalj tillsammans med en fotoregistrering som skapade utgångspunkten till en mindre invändig transformation till ett bed and breakfast. Uppmätare - Arkitekter utan gränser Sverige - vintern 2014 Hebron (Al-Khalil) är en stad på Västbanken i Palestina med en flera tusen år gammal stadskärna. Vi mätte upp gator, hus m.m. med totalstation och dokumenterade byggnaderna med fotografi tillsammans med lokala arkitekter. Medredaktör - Skalan - 2014 Skalan är en arkitekturtidning skapad av studenter på KTH. Jag var medredaktör på ett nummer och hade även med två bidrag. Som medredaktör hade jag ansvar för andra skribenter och deras artiklar inklusive layout m.m.

CV Sebastian Ailert  

CV generell

CV Sebastian Ailert  

CV generell

Advertisement