Page 7

7 İSKANDİNAVYA Danimarka’da aile içi şiddet artıyor

22 - 28 MAYIS 2013 ZAMAN

Kadın Sığınma Merkezi Organizasyonu’nun (LOKK) verilerine göre Danimarka’da 2012 yılında 33 bin çocuk ve 29 bin kadın şiddete maruz kaldı. LOKK’un verilerine göre Danimarka’da aile içi şiddet önemli bir toplumsal sorun oluşturuyor. BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

Gazetemize aile içi şiddet konusunda görüşlerini ifade eden LOKK Başkanı Lisa Holmfjord, “Aile içi şiddet araştırmalarımız, çocuk ve ergen yaşta dayağa maruz kalmanın, yaşamın sonraki devirlerinde şiddet olgusunun hazırlanmasında etken olduğunu göstermektedir. Şiddet olgusu, gitgide Danimarka`da toplum birliğini bozan ciddi bir sorun olmaktadır.” dedi. Özellikle evde yaşanan şiddetten çocukların etkilenme olasılığının yüksek olduğunu ve bunun gözardı edilmemesi gerektiğinı kaydeden Holmfjord şu ifadeler kullandı: “Şiddetten en çok çocuklar etkileniyor. Çocukların, ana-babalarının ya da başkalarının bakımında iken her türlü bedensel ve zihinsel şiddettten korunmaları gerekiyor. Şiddet görerek büyüyen çocuklar, ileriki yaşamlarında problemli ilişkiler yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Onların gelecekte kuracakları ilişkilerde şiddetin ve istismarın yaşanma olasılığı, akranlarına oranla daha fazladır.”

Her sene 2 bin kadın Kadın Sığınma Merkezleri’ne yerleşiyor. Kadın Sığınma Merkezleri’nde bulunan çocukların yüzde 55’i 0-6 yaş arası ve yüzde 31’i ise 7-12 yaş arası çocuklar. LOKK’un verilerine göre çocukların yüzde 67’si psikolojik; yüzde 24’ü ise fiziksel şiddete maruz kalmış.

Çocuklara fiziksel ve duygusal istismar uygulanıyor Çeşitli önerilere de yer verilen araştırmada, aile içinde çocuğun şiddetten nasıl etkilendiğinin ebeveynler tarafından bilinmesi gerektiği vurgulandı. Çocuklara kötü muamelede bulunan aileler, çocuklara uygulanan yöntemlere benzer olarak dayak, hırpalama,

evden atma gibi fiziksel istismar; bağırma, alay etme, küfretme, baskı yapma, tehdit etme gibi duygusal istismar yöntemleri kullanmaktadırlar. Araştırmada, şiddet uygulayan ebeveyinlerin sinirli ve alkollü olmaları, aile içi şiddetin başlıca nedenleri olarak görülmekte.

IĆ­Ž¡—Ž¡“šŽထĞÍğš—Ž¡Žထ         œÍ§˜‘ğš—Ž¡“šŽ     ¨Ž’Ž¡¤ğ¡—Ğö¯Ž—‘ğš—Ž¡Žနနန

Kötü muamele gören annelerin ekonomik gücünün olmaması, çocukları için bu duruma katlanmak zorunda olduklarını düşündürmekte. Kadın Sığınma Merkezleri’nde bulunan çocukların yüzde 55’i 0-6 yaş arası ve yüzde

31’i ise 7-12 yaş arası çocuklar. LOKK’un verilerine göre çocukların yüzde 67’si psikolojik; yüzde 24’ü ise fiziksel şiddete maruz kalmış. Danimarka’da her sene 2 bin kadın Kadın Sığınma Merkezleri’ne yerleşiyor.ၹၺၽၸ˜ၺဠ—“– ˜œŽ¡›¨Ž’“”­Žš“–˜¦¤ŠÍژگ—Šထ ၺၽနၸၸၸŠ–Ž¤Ğ¡Ž¤“˜–ŠŠ£“¤Ž˜“¯—Žထ    ¨Žၺႀ¤ŽŒ¡ğ‹Ž—“Ž¡£œšŽ—“˜“¯—Žနနန šŠœ—¦ဠ˜¦¯¦šထ  £ÚŒŠ–¨Ž£œÍ§–­Ž˜Ž–—Ž¡“š“   £Ž¡©“£­Š˜Š–¤Šš˜¦¤—¦—¦–¦­Š¡Ú¯န ŬƐŽƟƐŬĞĞůŝŬĂƚĞƐƐĞƌͬ^ͻ/ŶĚƵƐƚƌŝŐƌĞŶĞŶϮϭ͕Ϯϲϯϱ/ƐŚƆũͻdůĨ͘нϰϱϳϬϮϯϮϴϬϴ ǁǁǁ͘ĚĞůŝŬĂƚĞ͘ĚŬͻĚĞůŝŬĂƚĞΛĚĞůŝŬĂƚĞ͘ĚŬͻĕŦůŦƔƐĂĂƚůĞƌŝ͗WĂnjĂƌƚĞƐŝͲƵŵĂϴͲϭϳͻƵŵĂƌƚĞƐŝϴͲϭϯ

ZAMAN DK 216  

ZAMAN DK 216

Advertisement