Page 1

Trainers’ Forum 2012 Ljubljana PONUDBA ZA SODELOVANJE

F ’ s T

m u r o F ’ s r e 12 0 n i 2 a a r T bljan Lju 19. Marec T S E B 15. -


BEST KAZALO: BEST - BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY_______________3 BEST LJUBLJANA _________________________________________________4 SPONZORSKI PARTNERJI BEST LJUBLJANA V LETU 2010/2011____________________4

BEST LJUBLJANA - DOGODKI _______________________________________ 5 TRAINERS’ FORUM 2012 LJUBLJANA__________________________________6 KAJ LAHKO BEST PONUDI? _________________________________________7 MOŽNOST SODELOVANJA NA TRENING DNEVU_______________________________7 MOŽNOST PRISOTNOSTNI NA URADNI OTVORITVI ____________________________8 CVs __________________________________________________________________8 PROMOCIJA PODJETJA___________________________________________________9

PONUDBE PAKETOV ______________________________________________10 KONTAKT ______________________________________________________ 11

2


BEST BEST je nepolitična in neprofitna organizacija, ki v Ljubljani deluje od leta 1989. Študentom inženirstva in naravoslovja ponuja širjenje obzorij v izobraževanju ter osebnem razvoju. BEST je prisoten na 89 evropskih univerzah iz 30 držav, kjer deluje več kot 2.900 aktivnih študentov prostovoljcev. Naše aktivnosti pa dosegajo več kot 1.000.000 študentov po celi Evropi. BEST-ovci skozi organizacijo dogodkov, kot so inženirska tekmovanja in izobraževalni tečaji, promoviramo Evropsko ozaveščenost, krepimo komunikacijo ter delo na mednarodnem nivoju.

89 EVROPSKIH UNIVERZ 1989 LETO USTANOVITVE BEST LJUBLJANA 2.900 AKTIVNIH ŠTUDENTOV PROSTOVOLJCEV 1.000.000 ŠTUDENTOV ŠTUDENTJE

UNIVERZE

PODJETJA

3


BEST BEST LJUBLJANA BEST je zbirališče visoko motiviranih študentov tehnologije in naravoslovja in je dober partner za komuniciranje z bodočimi kadri ali iskanje novih idej, kar presenečeno ugotavlja vse več slovenskih podjetij.

SPONZORSKI PARTNERJI BEST LJUBLJANA V LETU 2010/2011

4


BEST BEST LJUBLJANA - DOGODKI 2012 EBEC - MacGyver 4.0 - Lokalno tekmovanje inženirjev

2011 Mednarodni poletni tečaj: “How I met my mother Earth?” BDTN - BEST dnevi tehnike in naravoslovja 5 EBEC - MacGyver 3.0 - Lokalno tekmovanje inženirjev

2010 ITC - poletno srečanje “Information Technologies” komiteja beMORE 3 - “Human Resourses” Trainshop Mednarodni poletni tečaj: Work virtually! Boost your career at student speed BDTN - BEST dnevi tehnike in naravoslovja 4 EBEC - MacGyver 2.0 - Lokalno tekmovanje inženirjev

2009 Centralno regionalno srečanje Ljubljana Mednarodni poletni tečaj: “Dude, where is my energy?” BDTN - BEST dnevi tehnike in naravoslovja 3

2008 Mednarodni spomladanski tečaj: “My name is House, Smart House.” BDTN - BEST dnevi tehnike in naravoslovja 2 Mednarodni poletni tečaj: bePractical - BEST Engineering Competition

5


BEST TRAINERS’ FORUM 2012 LJUBLJANA 15.-19.3.2012 Trainers´ Forum je dogodek, ki ga je sprožilo društvo BEST. Njegov namen je zbrati člane nevladnih evropskih mladinskih organizacij, da bi omogočili razvoj trenerjev in posledično tudi vseh študentov. Tako se bo 70 članov iz 17. različnih nevladnih organizacij zbrali v Osilnici, z namenom, da delijo, razpravljajo, razvijejo in izboljšajo kulturo treningov mehkih veščin. Poleg osnovnega namena dogodka, torej razvoj trenerjev, pa bomo organizirali tudi različne treninge, ki jih bodo podajali udeleženci trenerji iz vse Evrope, za študente Univerze v Ljubljani in s tem omogočili dostop študentom, do izjemno kvalitetnih trenerjev. V okviru tega dogodka pa bomo organizirali tudi tržnico podjetij in s tem študentom, tako študentom iz Univerze v Ljubljani, kot trenerjem omogočili, da si naberejo kontakte, poznanstva bodočih delodajalcev.

6


BEST KAJ LAHKO BEST PONUDI? MOŽNOST SODELOVANJA NA TRENING DNEVU V sredo, 14.3.2012 bomo v Ljubljani organizirali različne trenige mehkih veščin, ki jih bodo podajali trenerji iz celotne Evrope in s tem omogočili študentom Univerze v Ljubljani do izjemno kvalitetnih treningov. Čez dan bo vzporedno potekalo več različnih treningov, na katerih se pričakuje okvirno 120 študentov Univerze v Ljubljani. Poleg tega pa bo na samem dogodku tudi tržnica podjetij, ki bo študentom, tako študentom iz Univerze v Ljubljani, kot trenerjem omogočili, da si naberejo kontakte, poznanstva bodočih delodajalcev.

NA TRENING DNEVU PODJETJU LAHKO OMOGOČIMO: t40%&-07"/+&/"53&/*/(6 t450+/*$"*/,3"5,"13&%45"7*5&710%+&5+"

7


BEST MOŽNOST PRISOTNOSTI NA URADNI OTVORITVI DOGODKA V četrtek 15.3.2012 bo v Ljubljani potekala uradna otvoritev dogodka z rektorjem univerze.

MOŽNOST PREJEMA ŽIVLJENJEPISOV UDELEŽENCEV - CVs Zbrali bomo življenjepise zainteresiranih udeležencev in jih posredovali vašemu podjetju.

8


BEST PROMOCIJA PODJETJA SPLOŠNA PROMOCIJA PODJETJA t#BOOFSBMJ[BTUBWBQPEKFUKBOBEPHPELV t-PHPUJQOBCBOOFSKVJOQMBLBUJIEPHPELB t-PHPUJQOBNBKJDBI t1SPNPDJKTLJNBUFSJBMWiXFMDPNFQBLFUJIw[BVEFMFäFODF t-PHPUJQOBiOBNFUBHJIwVEFMFäFODFW t-PHPUJQWQPOVECJ[BTQPO[PSTLPTPEFMPWBOKF

SPLETNA PROMOCIJA PODJETJA t-PHPUJQOBTQMFUOJTUSBOJEPHPELB XXXUSBJOFSTGPSVNDPN

t7BÝJǏMBOLJPCKBWFOBTQMFUOJTUSBOJEPHPELB t-PHPUJQOBTQMFUOJTUSBOJESVÝUWB XXXCFTUMKVCMKBOBTJ

t.PäOPTUQPÝJMKBOKBiOFXTMFUUFSKBwVEFMFäFODFNQPEPHPELV

9


BEST SODELOVANJE NA DOGODKU PONUDBA PAKETOV Vašemu podjetju naše društvo ponuja dva paketa sodelovanja na dogodku.

ZLATI PAKET (900€)

PROMOCIJSKI PAKET (500€)

SPLETNA PROMOCIJA

+ +

+ +

CVs

+

-

TRENING DAN

+

-

OTVORITEV DOGODKA

+

-

SPLOŠNA PROMOCIJA

OPOMBA: PONUDBE SO PRILAGODLJIVE

10


KONTAKT:

SEBASTJAN ŠTARKEL KONTAKTNA OSEBA ZA ODNOSE S PARTNERJI V DRUŠTVU BEST LJUBLJANA

sebastjan.starkel@bestljubljana.si +386 51 340 393

ANŽE BIZJAN GLAVNI ORGANIZATOR TRAINERS’ FORUM 2012 LJUBLJANA

anze.bizjan@bestljubljana.si +386 41 318 698

F ’ s T

m u r o F ’ s r e 12 0 n i 2 a a r T Ljubljan March BEST

th of 9 1 15

trainersforum.best.eu.org www.bestljubljana.si

Ts'F '12 Ponudba  

Ponudba za sponzorsko sodelovanje