Page 1

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1697 13 W 1R 12-10-1697 Jacobus Dumon ov. Cornelia en Johanna Dumon Jacobus van der Louve Jan Dumon grootvader, Clara Donderleijne grootmoeder Grootvader heeft 4 voorkinderen: Katarijne, Jacobus(vader)ov. Foorke, Johannes. Voogd en Abel Secluze hebben geschil over contract grootouders . Erfenis v.d.kinderen van Jacobus Dumon

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1697 13 W 2R 12-10 1697 Joos Hoogelande Jacomijntie Everts ov. Evert Hoogelande ¹3 j. Claes Pieterse oom v.moeders kant Voogdij bezworen erfenis geregeld 25-9 1691 huwelijkscontract voor not. Johan de Hamer Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1697 13 W 2V 9-11 1697 Nicolaus van de Leene Marija Brix ov. Marija van de Leene 10 j. Mattheus Eversdijck aangetrouwde neef v.d.moeder Voogdij bezworen erfenis geregeld. 7-9 1697 huwelijkscontract voor not. Cornelis Lopse. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1697 13 W 3V 23-11 1697 Stoffel Annaert Dijna Arents de Jonge Christoffel Annaert 16j en Dijna Annaert 11j Willem Arentse de Jonge oom v.moeders kant Voogdij bezworen en erfenis geregeld. 15-3 1696 huwelijkscontract voor not. Johan Drijwege. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1697 13 W 3V 30-11 1697 Adriaen Ockerts †. Johanna van der Straaten Livina Ockerts 14 j. Johan Ockerts rekenmeester broer v.d. vader Voogdij bezworen en erfenis geregeld. 7-10 1691 huwelijkscontract voor not Pieter de Wolff


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13 W 3V 1-2 1698 Cornelis Sijmonse de Jager ov. Wed‌.hertrouwd Johanna Sijmons Lindert Huijge (stiefvader) de Erfenis geregeld voor 4 huwelijk v.d. moeder zie fol.43 en 128

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13 W 4R 12-2 1698 Pieter Crijlaart ov. Janneke Beysselaar. Jacoba Crijlaart 7j. Jan de Roca Voogdij bezworen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1698 13 W 4R 29-3 1698 Anthony Smit ov. Helena Leenderts van Steijn Anthony Smit 8j. Stoffel Annaert Voogdij aangenomen testament voor not W.Zandijck van 9-3 1692

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 4V 26-4 1698 Pieter Jansse Vernon ov. Janneken Jacobs Jan Pieters Vernon 13j. Cornelis Mus zwager v.d.vader Voogdij aangenomen.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 4V 28-4 1698 Quirijn Trouwe Pietronella Rijcke ov. Pieter Quirijnse Trouwe minderjarig Jacob Bouwerse aangetrouwde neef van moeders kant Voogdij bezworen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 4V 3-5 1698 Adriaen van Dueren ov. Maria Verschuere Elysabet 2j. Johan Hauweel Voogdij bezworen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 5R 17-5 1698 Abraham van Calenberge ov. Janneke Josijas Cornelia 4j. Cornelis Wagenaar Voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 5R 17-5 1698 Jan van Raphelse Pieternella Linderts Kock ov. Maria en Lindert van Raphelse Wouter Verstrate Voogdij bezworen , erfenis geregeld. Testament van 31-1 1687 voor not.Cvan Lopsse. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 6R 7-6 1698 Olivier Wiema ov. Adriaentje Joos Jorijntje 4,5 j. Francois Wiema broer v.d. vader 21-11 1693 testament voor not.Nicolaus van de Leene zie 25V 12 –7 1701 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1698 13W 6R 7-6 1698 Willem Willemse Janneken Cornelis ov. Willem bijna 5j. Leijn Willemse oom van moeders kant en Laurens Willemse oom van vaders kant Voogdij aangenomen erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1698 13W 6V 7-6 1698 Cornelis Huijser ov. Tanneke Haeckx Lieven 24j.,Jobijna 22j., Jan 18j., Adriaan 11j., Sara 9j. Lieven Haeck grootvader v.moeders kant, Harman Legger Voogdij bezworen en erfenis geregeld . 26-11 1692 testament voor not.Sijwert v.d.Bilt. contract van 15-2 1674 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1698 13W 7R 21-6 1698 Johan de Graeff ov. Maria Hallijnx Johan de Graef Johan de Kock Voogdij bezworen erfenis geregeld. Testament v.7-12 1695 voor not. Jacob


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 7V 3-8 1698 Jacob Jacobsen Slootmaker Jacobmijntie Cornelis ov. Jacob (ov. in 1682) Cornelis Jacobsen Slootmaker Anthonij Anthonis Metser en de vader Regeling erfenis van grootvader Cornelis Anthonis Metser ov. testament grootvader voor not. Jacobus de Hamer 1682 Sara Anthonis tweede vrouw Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 8V 16-8 1698 Digman Verstrate ov. Jacoba Snelders Digman 7 weken Levinus van Oort aangetrouwde oom van moeders kant Voogdij bezworen erfenis geregeld. Testament voor Corn.Costen van 14-2.1698 Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1698 13W 8V 13-10 1698 Pieter de Wolff ov. Anna Wilts Catharijna 4j., Pieter 3j., Thomas¹ 1j. Pieter Wilts grootvader van moeders kant Johan de Wolff oom van vaders kant. Testament voor not. Jan van der Aacke op 16-10 1694 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1698 13W 9V 13-10 1698 Philip Wiema Sara Harinck ov. Suzanna 1j. Abraham Harinck predikant broer v.d. moeder Voogdij bezworen erfenis geregeld. Testament voor not. Henricus Hoogkamer


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 10R 20-1 1699 (zie 13-10 1698) Philip Wiema ov. Dina Mannee ov. en Sara Harinck ov. Anthony Wiema en Suzanna Wiema Abraham Harinck over Suzanna dochter van Sara Harinck Hironimus Smallegange over Anthony zoon van Dina Mannee Geeraerd Wiema en Jan van den Axcke Voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1699 13W 10V 20-1 1699 Johannes Pietersen ov. Maria Verbeke … 8j. Pieter Nipsis oom v. vaders kant Voogdij bezworen erfenis geregeld testament op 16-12 1697 voor not Joh.van Ossewaerde. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 10V 31-1 1699 Jan Cornelisse Korthans Jacobmijntje Jacobs van Himden ov. Mattheus Janssen Korthans ± 17j. Gillis Faveur aangetrouwde oom van moeders kant (zwager) Voogdij bezworen ,erfenis geregeld. Testament voor not. Johan Drijwege op 28? 1691 Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 11R 21-2 1699 Govert van Swijngenhood † Elisabeth Kanders Maggolintie 5j., Johanna 3j., Maria van Swijngenhood 1j. Laurens de Bood (van vaders kant) Pieter Kanders oom van moeders kant Voogdij bezworen 2-11 1714 Maria van Swijngenhood nog minderjarig voogd: Rombout Bosman. (kantlijkijn) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1698 13W 11V 7-3 1699 Philip Wiema †

Joh. Van der Axcke Zie 13-10 1698 en 20-1 1699 Jacobus van der Houve regeling erfenis Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 11V 14-3 1699 Johan van Ooste † Cornelia Eversdijck Adriaen en Isabella van Ooste Adolph van Ooste en Cornelis van Ooste oudste broer v.d.wezen Cornelis van Ooste voogd i.p.v. Adolph v. Ooste zie37V 30-12.1702 Oostee


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 12R 5-5-1699 Pieter Bollijn† Catharina Leon of Loon †

22-12 1698 accoord tussen Willem Nieupoort en erfgenamen 3-10 1697 voor not. Johan van Pavoort accoord in Rotterdam erfenis regeling tussen secr. Lammers v.d. stad Goes en Johan du Bon Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 13R 6-6 1699 Jan Lemmers† Martijntje Cornelisse van de Vosse Stoffel Lemmers 16 j. Marinus Cornelisse van Vossche oom v.d. wees Testament 2-5 1689 voor not Jan Drijwegen. Voogdij bezworen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1698 13W 13R 6-6 1699 Joos de Koninck Madelijntie Zacharius† Aarnout 8j, Lidia 6j, Zacharius 3j, Joos 5 mnd. Zacharius Marinus Haagman grootvader Voogdij bezworen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1699 13W 13V 6-6 1699 Jan van der Stelle† Jacomijntje Bouwers † Maria van der Stelle Jacob Bouwerse en Jaspar van der Stelle de Joris Vinck 2 man van Jacomijntje Bouwers geschil met wees

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1699 13W 14R 17-6 1699 Johannes van Rentergem Cornelia van Beijsselaer † Maria 18j, Johannes 14j, Jacob van Rentergem 4j. Lindert Huijge oom van moeders kant Testament 17-12 1697 voor not. Hoogkamer voogdij bezworen erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 14V 20-6 1699 Cornelis Boddingius † Catharina Harinck Adriaen 12j, Nicolaus± 7j, Anna Boddingius ± 2j. Abraham Harinck oom van moeders kant Testament voor not. Joh. Van Ossewaerde 21-9 1698 voogdij bezworen erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1699 13W 15R 1-8 1699 Hubrecht Smallegange Maria Jans Santboers † Elisabet 4j, Catharijna 2,5 j. Francois Briel Testament voor Henricus Hoogkamer 28-4 1695 voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 15R 12-8 1699 Geert Willemse Zaijer † Jannetje Willems Brandschoe Willem 12j. Marinus 8j, Maria6j., Adriaen 3j., Cornelia 16mnd Cornelis Willemse Zaijer broer v.d.vader Voogdij aangenomen erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 15V 21-8 1699 Jan Mazuer † Isabella Huijssens Isabella 4j. Johan van Wissekerke (fiscaal) Voogdij bezworen erfenis geregeld . Naam: Masuur, Mazuer, Mazuur kantlijn: 29-12 1714 Bella Masuur dochter van Jan Masuur ontslag wees uit de voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1699 13W 15V 21-8 1699 Jan Ronge † Jacomijntje Boers †

Meerderjarige wees uit voogdij ontslagen verrekening van goederen stadsbode Hieronimus Smallegange administrateur Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 16R 7-11 1699 Ingel Craeije † Neeltje Bolberge † Hieronimus Smallegange en Apolonius van Vliet Kleinkinderen van Neeltje Bolberge: 2 wezen van Jacobus Dumon 2 kinderen van Apolonius van Vliet en Sara Passers testament 11-5 1694 voor not. Pieter de Wolff en testament van 24-8 1695 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1699 13W 16R 30-11 1699 Adriaan van Wiskerke (rekenmeester) † Agatha van Oostee Johan van Wiskerke 20j. Doctor Adolf van Oostee Ontslag voogdij


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1699 13W 16V 19-12 1699 Jan Masuer †Isabella Huijssen Isabella Johan van Wiskerke Pieter Masuer grootvader † Cornelia Bake grootmoeder(wed.Huijssen) voogd wil deel erfenis grootouders zie 21V 29-3 1701


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1700 13W 17R 9-1 1700 Claes Crijnsse Stoffelijntie Frans † Claertie 2j. Francois Fransse broer v.d.moeder Testament 17-1 1697 voor not Pieter de Wolff voogdij bezworen erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1700 13W 17V 9-1 1700 Wilhelmus Westhouck † Anna van der Lille Jan 10j. Elisabet 2,5 j. Johan Drijwege op verzoek van Hubertus Westhouck Johan van der Lille oom van moeders kant Voogdij bezworen en erfenis geregeld test. 3-10 1699 voor schepenen van Nisse Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1700 13W 18R 30-1 1700 Matthijs Ratel Sijmontie Noorthauve † Jacoba 21mnd. Joos Paulusse Voogdij bezworen en erfenis geregeld Contract voor not. Sijwert van der Bilt 25-6 1697 Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1700 13W 18V 28-2 1700

Mattheus Verijser Caspar Romburge koopman in Vlissingen en Adriaen Verijser zijn gewezen winkelknecht broer v.d. voogd compromis voor not Cornelis Costen 24-2 1700 over erfenis Margarieta Waeijwel † Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1700 13W 18V 13-3 1700 Jan Janssen Lafort Johanna Briels † Johanna 9j. Catharijne 7j. en twee meerderjarigen Thomas en Maria Lafort Stoffel van Houte Erfenis geregeld testament 2-6 1698 en 5-10 1688 voor not. Nicolaus van de Leene Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1700 13W 19R 8-6 1700 Cornelis Absolomse Digna Pieroom † Catharina 1,5 j. Huybertus Pieroom Testament 2- 10 1699 voor not. Cornelis Lopse


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1700 13W 19V 20-7 1700 Cornelis Sijmonse † Janneke Beijsselaars Johanna Sijmonse (volwassen) Ontslag voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1700 13W 19V 24-7 1700 Dirck Adriaense Catharina Mogge† Adriaen Dirkse ± 2j Cornelis Harrentse Mogge broer v.d. moeder Voogdij bezworen erfenis geregeld test. 27-1 1700 voor not. Jacobus Brawanter

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1700 13W 19V 7-9 1700 Andries Somerzee † Cornelia Lagrappe Nicolaus Somerzee volwassen Pieter Somerzee oom v.d. wees Ontslag voogdij

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1700 13W 20R 11-12 1700 Carel de Munninck n.g. Sara 15j; Maria ± 13j ; Pieter van der Bilt en Jacob Stour? Test.voor not. Joh. Van der Arcke 26-11 1700

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1700 13W 20R 11 –12 1700 ……Jansse van de Loij Maijken Jacobs Jan Hoyse? Van de Loij ± 9j Anthonie Jacobse Tambour


Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 20V 22-1 1701 Jan Jochemse Clasijntje Pieters † Maria 20j; Lambregt 18j. Janneke 11j. Lesibeth 8j. Pieter Jansse 6j. Clasijntje Jans ± 4j. Cornelis Phorisse ? Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 21R 22-1 1701 Jan de Klerck Janneken Davids † Maria 10j. Martijntje ± 9j. David J. de Klerck 4j. Mattheus Craije Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 21R 22 –1 1701 Salomon Steenaert † Anna Jans Cornelis Steenaert 4j Johannes van der Hove oom v. vaders kant de 7-4 1703 Anthonie Selraden getrouwd met de moeder wordt 2 voogd zie fol.73. en 118R 18-6 1712 daar heet voogd Anthny Cyliade… Siliaden Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 21V 12-3 1701 n.g. n.g. Pieter de Vriese Machiel Boijdens en Ds. Van Beijsselaer Ontslag voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 21V 29-3 1701 Jan Masuer † Isabella Huijssens

Pieter Masuer † laat wees geld na Catharina Bake wed. Huijssen en Isabella Huijssens wed. Masuer erven beide geld 19-12.1699 is ook geld ontvangen uit erfenis van Clara Sijmons Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 22R 2-4 1701 Jan Adriaense Magdaleena van Hessen† Adriaen Janssen 17j. David van Hessen oom v. moeders kant Voogdij bezworen erfenis geregeld test. Voor not. W.Nolet 13-1 1683 zie fol. 23 en 107


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 22V 2-4 1701 Cornelis van de Velde Martijntie Jacobs de Leur † Cornelia van de Velde Francois de Leur oom v. moeders kant Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Kantlijn 7-9 1716 Cornelia van de Velde schrijft convenant ondertekend door Cornelia Huijsdijk. Jacomina Vertregt genoemd. 30-10 1716 is dit overhandigd aan Cornelis van de Velde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 23R 11-4 1701 Heijndrick Rut † Elisabeth Pieters Catharijna ± 3 j. Janis Zegerse neef v.d.moeder en Lucas Luijxse schepene van Waarde Voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 23R 21-4 1701 Adriaen Koster † n.g. Maria Koster Secr. Lammens en secr. Johan Overdijck administratieve voogden Wees wil trouwen met Pieter Vorijsser Resoluties 5-6 1694 en 21/28-8 en 30-12 1693 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 23V 14-5 1701 Jan Adriaense† Magdalena van Hessen † Adriaen Jansse 17 j. Jacob Adriaense oom van vaders kant Voogdij bezworen voogd zal samen met David van Hessen staat en inventaris overbrengen 21-6 1701 David van Hessen is aangesteld als administrateur

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 23V 4-6 1701 Maerten Jansse Patijn Maetje Jans † Helena 9j. Jan Maertense 4j. Jan de Smit Voogdij aangenomen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 23V 21-6 1701 Jan Dignusse Mazuer Leuntie Gorste Sara 14j; Dorrothea 11j. Dignus 9j. Francijntie 5j. Anthony Verlorenkost oom v. moeders kant Voogdij bezworen erfenis geregeld test.v.13-10 1689 voor not. Lopse


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 24V 21-6 1701 Johannis van den Hove Anna van Galen † Cornelia 14j. Heijnricus Hoogkamer Voogdij bezworen erfenis geregeld test. V.11-5 1682 voor not. Heijnricus Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 24V 21-6 1701 Geeraerd de Witte † Sara Wemmexus Jan.; Sara ; Jacoba de Witte Hieronimus Peuteman Voogdij bezworen erfenis geregeld test. V. 14-9 1700 voor not Johan van Ossen Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 25R 28-6 1701 Nicolaus Willemse Grijtie Christiaens † Maetis Claes Jacobus Laurense Jasper Bruijne administrateur test. Van Christine Haacks v. 19-6 1701 voor not J.van der Arcke wees is erfgenaam Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 25V 12-7 1701 Oliver Wiema † Adriaentie Joos † Jorijntje 7j. Joos Pieterse van Houte Voogdij bezworen erfenis geregeld . Moeder was hertrouwd met Lieven Centse Soutendaen Zie 6R 7-6 1698 Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 26R 12-7 1701 Bastiaen Janssen Westdijck † Josijntie de Jonge Neeltje 4,5 j. Maetje Bastiaens 15 mnd. Lucas Schoonweer (vaders kant) Pieter Westdorp(moeders kant) Voogdij bezworen Kantlijn 4-6 1707 is Lucas Schoonweer naar Middelburg gegaan. I.p.v. hem is Pieter de Zijl benoemd Maeicken Bastiaens van Goethem grootmoeder v.d.wees † Francois van der Leyde man v.d. grootmoeder test.v.20-4 1696 Voor C.Coster test.v.d.oma v.11-5 1698 voor not.J.v.Ossewaerde . wees erft v. grootmoeder


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13 26V 22-9 1701 Jan Bultinge (Bultinck) Lydia Leijns † …..18 mnd. Susanna Leijns † tante v.d. wees regeling erfenis nalatenschap

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 26 V 22-9 1701 Adriaen van Enge Maria Lambrechts † Hbertus 4j.; Adriana 2j. Jan Kleijn Voogdij bezworen test. V. 2-6 1701 voor Hendricus Hoogkamer

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 27R 22-10 1701 Jan Thobiasse de Jonge Maijken Adriaens † Thobias 5j; Adriaen 3j.; Maeijken ± 2j.; Maijcken 6mnd Adriaen Jansse Merizon grootvader v.moeders kant Voogdij bezworen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 27R 5-11 1701 Quirijn Jacobse Bouters † 8j geleden Janneken Leijns † (onlangs) Machelijntie Bouters ± 16j. Cornelis Leijnsse de Oude en Stoffel Annatum ? Voogdij bezworen door Stoffel….

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 27V 5-11 1701 Wouter van Vessem † Hubrechtie Sinoutskerke Jan 2,5 j. Hubertus 1j Rombout Bosman (aangetrouwde grootvader) Laurens Sinoutskerke (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 27V 5-11 1701

Sara Wemmerus wed. van Geeraert de witte vraagt ontslagen te worden als voogd en administrateur


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 27V 12-11 1701 Pieter de Fijt Tanneken Jans † n.g. Lucas Schoonweer Wees en wezen van Bastiaen Jansse Westdijck erven van grootmoeder Maeycken Bastiaens van Goethem zie fol 26R 4-6 1701. Jan Thobiasse de Jonge getrouwd met Josijntie de Jonge moeder v.d. wezen Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 28V 23-11 1701

Martijntie Outhooft Cornelis Mogge Wees Martijntie Outhooft 19j. wil trouwen met Cornelis Brouwers. Voogd moet binnen 3 weken goederen afgeven a.d.weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1701 13W 28V 10-12 1701 Johannes Lurchus † Judith Oeije Cornelis 9j. Jan 5j. Marinus 4j Adriaen Oeije oom v.vaders en moeders kant Voogdij bezworen erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 29R 10-12 1701 Nicolaus van Frielenburgh (Frillenburgh) † Magdaleena Huijsdijck n.g. Maerten Wawelaer In 12W fol.59V 25-11 1701 acte voor not. Costen om goederen v.h. vaderlijk erfdeel te kopen Jaack van Frielenburgh oom v.d.wezen † wezen erven huis Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1701 13W 29R 10-12 1701 Cornelis van Miere (of Nuere) † Dijna Jans Agatha 8j. Jan 6j. Cornelis 4j. Marija 7mnd Lucas Jansse van Miere Voogdij bezworen erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 29R 11-2 1702 Marinus Smijtegelt de Jonge Clara van Ortegem † Anna 6j. Marinus 1,5j Josias Smijtegelt Voogdij bezworen erfenis geregeld. Test.v.9-3 1695 overlegd. Codicil van 31-5 1701 voor not H. Hoogkamer

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1702 13W 30-2 1702 Jan Janssen Brand Anna Oliviers Lupaert Cornelia 4j. Adriaen van Popel Voogdij bezworen test. Overlegd voor not.Joh.v.d.Arcke

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 30R 4-3 1702 Gillis Danielse van Castel † Maeijcken Jan van Wietvliet Johan van Castel Adriaen Janssen van Wijtvliet ..(Wietvliet?) Ontslag weeskamer wee

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1702 13W 30V 18-3 1702

Johanna Woutman 21j Johannes Meijer (stiefvader v.d.wees) Ontslag weeskamer wees Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1702 13W 30V 22-4 1702 Joos Davidse van St.Anna Bregtie Gastelaars † Maria 9j. Anthonie 7j. Adriana 5j. Barendina Joos 2,5j Mattheus Boschman Voogdij bezworen ,aangezien er geen geld is beloofd vader de opvoeding te verzorgen Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1702 13W 30V 22-4 1702 Cornelis Duijnkerker d’Ouden Mayken Schomkels Cornelia 12j. Jacomijntie Duijnkerker 6j. Cornelis Cornelisse Duijnkerker broer v.d.vader


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 31R 22-4 1702 Pieter Bounaart Magdalena Coled (Colvo?) Francois Bounaart 3j Jan Coled oom v.moeders kant Vogdij bezworen Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1702 13W 31V ..-7 1702 Apollonius van Vliet † 1.Sara de Passer †.. 2. Maria van der Port. Hubrecht (van Sara) meerderjarig. Cornelis 5j. Adriana 3j. Josias Smijtegelt en Hubrecht van Vliet (broer v. Apollonia) van vaders kant Cornelis van der Port (van moeders kant) Voogdij bezworen erfenis geregeld 11-8 1703 Josias Smijtegelt † i.p.v.hem wordt zijn broer voogd Marinus Smijtegelt test.tussen Apollonius v.Vliet en Sara de Passer v19-2 1692 voor not.C.Lansman en tussen hem en Maria v.d.Port 27-4 1697 voor not. Joh.v.Ossewaarde . Codicil voor H.Hoogkamer van 10-5 1700 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 33R 19-8 1702 Apollonius van Vliet Sara de Passer

Grootmoeder v.d.wezen Neelken Bolberge v moeders kant † Verkaveling v. goederen tussen wezen en kinderen v. Jacobus du Mon en Cornelia de Passer Hieronimus Smallegange administrateur v. Apollonius v.Vliet doet dit over aan Josias Smijtegelt

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 33R 19-8 1702 Jan Pieters den Boer † Jacomijntje Jeroonse Hieronimus 6j. Pieter 3j Adriaan Pieters den Boer Voogdij aangenomen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 33V 19-8 1702 Jan Jasparse Cornelia Abrahamse † Jaspar Jansse Jaspar…. (vaders kant) Adriaen Abrahamse (moeders kant) Voogdij aangenomen erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 33V 19-8 1702 Dirk van Angeren † Abigail de Lerse Digna ± 13j. Pieter Somersee (vaders kant) Voogdij bezworen erfenis geregeld test.v.29-12 1700 voor not de J.v.Ossewaarde (kantlijn 16-8 1704 sterft moeder 2 voogd Nic. Van de Leene oom v.moeders kant) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 34R 16-9 1702 Jan Verkat † Jacoba Brouwer Maria 5j. Arnoldus ±3j Johannes van den Hove en Jacobus Paret Voogdij bezworen erfenis geregeld test. 12-4 1701 voor not Nic.v.d.Leena Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1702 13W 34V 14-10 1702 Mattheus Andries de Munnink † Grietje Jans Jan 4j Cornelis de Munnink (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen 11-6 1712 sterft moeder voogd Johannes Bochilljoen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 35R 21-10 1702 Adriaan Jerimiasse † Digna Harthoren Joriana 9j Daniel Jerimiasse oom v.d.wees Voogdij aangenomen erfenis geregeld (ontslag ziefol.145) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 35R 21-10 1702 Albertus Ratel Maria Sweedijk Magdalena 8j. Cornelis 6j. Matthijs ± 4j Johannes Ratel i.p.v. Laurens Ratel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 35R 28-10 1702 Govert Adriaanse Janneken Isaacse † Adriana ± 8j. Sara 6j Marinus 3j. Isaac Maertensse grootvader 20 –2 1706 grootvader † vader † Nieuwe voogden : Abraham Jansse Bakker (vaders kant) Jac. Laurusse (moeders kant) Quijrijn Waauwelaar medevoogd


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 35V 28-10 1702 Pieter Dignus Breeweg † Neeltje Jans Ossewaarde † Dignus Pieter Breeweg Cornelis Schipper (schout) van moeders kant Jan de Kok Voogdij vastgelegd not.acte vastgelegd van 22-6 1696 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 35V 4-11 1702 Nicolaas van de Leene † Margarita Hoogesteijger Jan ± 18 j. Martina ± 3 j. Maria ± 2 j. Nicolaas van de Leene(van vaders kant) Cornelis Hoogesteijger (van moeders kant) Voogdij bezworen , zware schulden Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 36R 14-11 1702 Andries Rijkaart Pieternella Adriaan Catsman † Tobias 8 j. Maijken 5 j. Jacob Lucasse (oom v.moeders kant) Grootmoeder Maijken Pieters wed. v. Jan Dignusse Catsman heeft test. V.6-11 1701 voor not H.Hoogkamer. Wezen erven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 36V 18-11 1702 Jan Flipse † (Jan Philipse) Cornelia Vervoord Klaartje 16 j. Cornelia 28 mnd Johan Pieroom (neef v,vaders kant) Voogdij aangenomen erfenis geregeld test.v.not S.v.d.Bilt van 25-2 1697 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1702 13W 37R 16-2 1702 Mr. Dignus Nollens† (deken) Maria Eversdijk Dochter(n.g) Moeder wordt gemaand voogden te presenteren gerechtsbode Smallegange Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1702 13W 37V 30-12 1702

Isabella van Oostee Mr. Adriaan Eversdijk administratieve voogd wil lijfrente kopen.Adolf van Oostee en Mattheus Eversdijk zijn aanwezig


Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 37V 13-1 1703 Jaspar Wils † Jacoba van Straten Anna 10 j. Cornelis 8 j. Pieter ± 5 j. Pieter Wils (v.vaders kant) kapitein Zijwert van der Bilt (v.moeders kant Voogdij bezworen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 38V 3- 3 1703 Mr. Johan van der Lugt Maria Dekker † Margarita ± 1 j. Gerard Dekker (grootvader) Test.v. 23-1 1703 voor not.J.v.d.Arke

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 38V 3-3 1703 Adriaan Hoogenhoed † Maria Eversdijk Adriaan -± 11j. Cornelis Hoogenhoed (oom v.d.wees) Voogdij bezworen erfenis geregeld test.v.27-10 1691 voor not M.v.Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 39R 3-3 1703 Noordijk Helena Cornelis Geertruid Noordijk Marinus Kalloo, Barent Blommaart Voogden sluiten accoord met Christiaan Christiaans over erfenis voor not. J.v.Ossewaarde 1-3 1703 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 39R 10-3 1703 Lambrecht Bronsaart Elisabeth Adriaans Slands † Charel 16 j. Adriana 11 j. Jacob 5 j. Janneken 2 j. Geen Omdat de moeder hier geen familie heeft kan de vader geen voogden vinden Erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 40R 14-4 1703 Fransois Mante † Neelken Cornelis Cornelis 8 j. Maarten Franse (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen Erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 40V 21-4 1703 Maerten Pieter Waauwelaar † Elisabeth Jasons Pieter Waauwelaar Cornelis van Sunder en Josias Smijtegelt Test.v.21-10 1702 voor not.Cornelis.Oosten waarin voogdij geregeld wordt voogden willen zoutnering v.d.overleden vader voortzetten 31-8 1703 na overlijden v.Josias Smijtegelt is zijn broer Marinus Smijtegelt voogd geworden Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 40V 21-4 1703 Philip Wijma † Anthonij Wijma, Susanna Wijma Johannes van der Arke (administratief) Genoemd: Mr.Willem Cooman(uit Middelburg) en juffr.Maria van Campen wed. Coppernoll. Borgen:Mr.Anthonie Nollens en Matthias Nolet. (schulden aan wezen) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 41R 6-6 1703 Arnout Cornelis Bosman Dorothea Geitoorn † Cornelis ± 18 j. Dorothea 9 j. Jan 7 j. Blaas Geitoorn (broer v.d.moeder) Voogdij bezworen erfenis geregeld test.v.9-7 1685 voor not. Joh.Drijwegen overlegd Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 41R 6-6 1703 Mr. Gualterus van Wissekerke † Jacoba Verberg Philippina ± 4 j. Johan Adriaans van Wissekerke (broer v.d.vader) Regeling erfenis test.v. 20-12 1697 voor not. Henr.Hoogkamer moeder wil hertrouwen met Johan Verschuer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 42R 13-6 1703 Cornelis Kelle Adriana van Stapelen † Agatha 15 j. Adriana 11 j. Anna Maria 7 j. Vader Test.v. 26-10 1702 voor not. Henr. Hoogkamer erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 43 R 18-6 1703 Marinus de la Sable † Adriana van der Port Anthonie 16 mnd Joos de la Sable en Gerard van der Port Voogdij bezworen erfenis geregeld test.v.8-1 1702 voor not.Johan Hamer Kantlijn: Jan Willemse den Haan getrouwd met Adriana van de Port 15-7 1707 Joos de la Sable voogd (verandering v.erfenis) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 43V 18-6 1703 Leendert Huge † Janneken Beijselaar Leendert 9 j. Jacob 7 j. Johannes van Rentergem Voogdij aangenomen erfenis geregeld test.v.14-1 1693 voor not. Joh. Drijwege Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 44R 18-6 1703 Anthony van der Heule † Sara van Bensum Anthony 9 j. Sara 7 j. Elisa ± 4 mnd. Francois Engelsen Test. v. 1-9 1693 voor not. Daniel van der Cruijce Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 44V 21-6 1703 Gillis Steur Janneke van der Mole Cornelis ± 6 j. Willem 3 j. Quiljaam van der Mole (grootvader) Voogdij aangenomen erfenis geregeld test. v. 17-5 1698 voor not. Jac.de Brawanter (zie fol.62V) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 44V 21-7 1703

Jan de la Sable Henrikus Hoogkamer Ontslag uit de weeskamer verzocht Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 45R 25-8 1703 Henrik van Sweseringe Johanna de Witte † Johanna 13 j. Jan 10 j. Willem 8 j. Pieter van Damme Voogdij aangenomen erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 45R 2-10 1703 Isaac Snoep † Usanna de Witte † Jan Snoep 20 j. Nicolaas van Ossewaarde en Hieron Ontslag v.d.wees uit de weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 45V 10-12 1703 Abraham Verstrate Maria Snoep † Cornelia 5 j. Jan Snoep Voogdij bezworen erfenis geregeld test.v.27-7 1698 voor not.v.d.Leene Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1703 13W 46R 15-12 1703 Marinus van der Beeke † Catharina Cruishoek Appolonia 4,5 j. Joos Dumon (oom v.vaders kant) Jacob Oudorp Voogdij bezworen erfenis geregeld test. v. 25-8 1703 voor not.Joh.v.d.Arke (zie not. 3-2 1714)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 46V 12-1 1704 Gerard de Witte † Sara Wemmeres Sara 15 j. Jan 12 j. Jacoba 7 j. Jacobus Oyée (aangetrouwde neef v.vaders kant) Maria Wemmeres wed.v.Beckmans (zuster v.d.moeder) Zij bedankt in haar plaats komt Adrianus Eversdijk (aangetrouwde neef v.moeders kant) Voogdij bezworen erfeis geregeld test.v.16-10 1703 voor not.Joh.v.Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 47R 23-2 1704 Jacob Janse Maiken Pieters † Pieter 20 j. Jan 17 j. Getruid 15 j. Hieronimus Pieters (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen erfenis geregeld

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 47R 23-2 1704 Gerard Janse † Lijsbeth van Strien Jan 15 j. Adriaan 12 j. Sanneke 10 j. Lijsbeth 8 j. Maria 3 j. Jacob Janse (oom v.vaders kant) Abraham van de Woestijne (oom v,moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 47V 8-3 1704 David Patijn † Maria Bournoillje Lena 3j. Cornelia 15 mnd. Maerten Patijn (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 47V 15-3 1704 Willem Heinderikse † Appolonia Willems 21 j. Ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 47V 15-3 1704 Jan Stoop Anna Jans † Gillis 6 j. Cornelis 2 j. Blaas Janse Kuiper Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 48R 22-3 1704 Noorman Pieternella Bellijns † Anna catharina Rebekka Noorman Jan de Swart (franse schoolmeester in Goes) Pieternella Bellijns moet schoolsalaris en oensioen betalen van Jan de Swart en 4mnd. Schoolgeld..(weeskamer betaald) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 48V 5-4 1704 Mathieuw Rikard Cornelia Jans † Johanna 2 Gerard Minderse (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld . test. v.11-3 1701 voor not.Corn.Coster Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 48V 19-4 1704 Jan Sprenkel † Janneke Cornelis Elisabeth 10 j. Cornelis 8 j.; Catharina 7 j.; Clasijna 4 j.;Jan 2j. Cornelis van Houtenisse Voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 49R 26-4 1704 Gillis van de Velde† Maatje Jans † Jan 20 j. Marinus Bom (aangetrouwde oom v.d.moeder Voogdij bezworen (kantlijn: grootvader Jan Maertense † wees heeft geld gekreken voor huisje waar hij een derde van heeft geerfd Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13 W 49 R 10-5 1704 Nicolaas Ratel Apollonia Truije † Apollonia 11 j. Leunis Leunisse Truije grootvader v.moeders kant Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test. voor not. C.Costen van 26-3 1698 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 50R 7- 6 1704

Cornelis van den Buisse Cornelis Vervoort Ontslag weeskamer


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 50R 7-6 1704 Joh. van der Arke Sara de Jonge † Marinus 10 j. ;Johanna 9 j.; Catharina 4 j.; Sara 2 j. Leendert Bakker (aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 50V 7-6 1704 Bartholomeus Keulenaar Catharina Bosdijk † Levinus 12 j. Joh. Bosdijk (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.12-11 1702 voor not.Johan v. Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 51R 12-7 1704 Jac. Walraeven Josina Erasmus † Johanna 7 j. Marinus Jac. Gorse (aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld. Test.v.27-12 1697 voor not. Henricus Hoogkamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 52R 23-8 1704 Franciscus Sohier † Elisabeth Bonquet Apollonia Sohier 6 j. Bartholomeus Sohier (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen zal staat en inventaris overbrengen Test. voor not. Johan van Ossewaarde v. 7-1 1704

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 52R 6-9 1704 Marinus Goeree Anna van Nieuwenhuise † Marinus 15 j. Johannes 6 j. Carel van Nieuwenhuise (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 52V 4-10 1704 Abram Koutijzer † Petronella Noordhout Adriana 8 j. Petronella 5 j. Cornelis van Damme (oom v.moeders kant) Vogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 52V 11-10 1704 Bartholomeus Munter † Berbel van der Helle Elisabeth 18 j. Anna 14 j. Jacoba 12 j. Anthonius 10 j. Test.v.12-10 1703 voor not.Cornelis Lopse Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 53R 25-10 1704 Jan Quast † † 3 Vader was een onbekwame voogd Gerechtsbode Goeree wordt gemachtigd paard en wagen te gelde te maken om schulden te betalen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 53V 8-11 1704 Gerard de Witte †

Jacobus Oijee Voogd beklaagd zich dat het huis v.d.wezen verhuurd is aan Claas Ruig als opslagplaats voor koren en appelen en daardoor op instorten staat, hij vraagt de huurder dit te verbieden zodat het huis als gewoon burgerhuis gebruikt wordt Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 54R 22-11 1704 Cornelis Stoffelse Elisabeth Pieters † Maria ± 3 j. Anth. Dirkse (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 54R 22-11 1704 Johannes Danens † Janneke Paret Agatha 3 j. Marinus Goeree Willem Paret (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v.26-9 1701 voor not. Cornelis Costen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 54V 13-12 1704 Willem Leenders (uit Rotterdam, † in Colombo in Oost-Indie Esther Michiels Cornelis 6 j. Josina 5 j. Arnout Dirkse Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 55R 13-12 1704 Joos Ferreman † Elisabeth Willems Catharina 11 weken Willem Gerards (grootvader v.moeders kant) Jacob Outdorp Voogdij aangenomen en erfenis geregeld test.v.15-12 1701 voor not. Nic.van de Leene Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 55V 13-12 1704 Gillis Daniels van Cassel † Maijken Jans van Wijtvliet Elisabeth Adriaan van Wijtvliet Voogd wil geld voor moeder en wees uit hypotheek op huizen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1704 13W 56R 20-12 1704 Guiljaam de Bik † Leviena Pieterson Wilhelmus 15 j. Joh.Jac.Langschot Voogdij bezworen en erfenis geregeld test. v.12-8 1701 voor not.Jacobus de Hamer


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 56R 10-1 1705 Laurus Cornelis Kruijl Susanna Jacobs † Jacoba 10 j. Cornelis 7 j. Adriana 2 j. Anthonij Jac. Dekkers(oom v.moeders kant) Test. v.15-6 1694 voor not.Zijwert van der Bildt

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 56V 4-2 1705 Pieter Donk † Janneke Willems Janneke 14 j. Pieter 5 j. Jasper Willems Ruiter Voogdij aangenomen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 56V 4-2 1705 Jacob Jeroon † Janneke Lions Hieronimus 4 j. Jan Claarhout Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 56V 4-2 1705 Jac. Polderdijk † Willemina Cornelis Cathalijntje 9 j. Neeltje 6 j. Anthonij 4 j. Cornelis Polderdijk Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 57R 14-2 1705 Thomas de Wolf (apothequer) Hubertina Gorsse † Catharina 5 j. Marinus Gorsse ( Gorse) oom v.moeders kant Voogdij bezworen erfenis geregeld test.v.14-12 1704 voor not. Johan van Ossewaarde (zie 64R 9-1 1706, 91R11 –5 1709-94R12-10 1709 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 57R 28-2 1705 Daniel Engelse Cornelia Pieters † Margarita 10 j. Pieter 9 j.; Maria 7 j.; Engel 3 j. Cornelis Frederikse (oud-oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 57V 7-3 1705 Pieter Maljart Janneken Willems † Janneken ± 3 j. Willem Marinus (grootvader v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 57V 28-3 1705 Maerten Zegers † Philippijntje Jans van der Meulen Zeger; Jan; Evert; Pieter; Maerten Cornelis Blommert van Baarland(aangetrouwde oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W57V 11-4 1705 Adriaan Soetebier Janneke Robijns † Abigael 13 j.; Benjamin 7 j. Jacob Joosse (oudoom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 58R 4-3 1707 (kantlijn) Hubertus Drijwege † (Fiscaal)

Marinus Drijwege (oom v.vaders kant)

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 58R 18-4 1705 Hubertus Drijwege (schout) Elisabeth Kieviet † Cornelis 9 j. Elisabeth 7 j. Abraham van Liere (schout) Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v.6-61685 voor not Zijwert van der Bilt Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 58V 15-8 1705 Guiljaam van Crog Adriaantje Colase † Jac. 9 j. Michiel Boernoilje Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 59R 12-9 1705 Sacharias Willegaars of Zacharias Willigaarts Catharina Bodel † Marinus 8 j. Sara 4 j. Cornelis Wagenaar (neef v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld. Test.v.13-4 1696 voor not.Pieter de Wolf. 9-6 1705 Guiljaam Leene heeft voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 59V 12-9 1705 Willem van Sweden Leuntje Janse Heule † Gerard ± 6 j. Vader Beloofd wees te verzorgen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 59V 3-10 1705 Rein Claasse Hoondert Elisabeth Munter † Adriana 10 j. Claas 5 j. Heinderik 3 j. Pieter 10 mnd. Jan Janse Lafort Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v.4-3 1705 voor not. Joh. van Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 60R 24-10 1705 Pieter van Doorn Adriana Daniels † Maria 16 j. Adriana 11 j. Adriaan Soetebier Vogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 60V 24-10 1705 Jacob de Hoop † Janneken Laurens Magdalena 10 j. Jacob 3 j. Jacoba 7 mnd. Cornelis de Hoop (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld test.v.17-8 1691 voor not. Johan v.d. Arke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 60V 24-10 1705 Gualterus van Wissekerke † Jacoba Verberg n.g Johan Verschuur (trouwt met moeder) en Joh.van Wissekerke Johan Verschuur verklaard dat het geld op is voor de wees Beloofd op 6-6 1703 en zie 10-10 1703


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 61R 4 12 1705 Jan de Slover Elisabeth van de Velde † Marijn 12 j. Josina 10 j. Vader beloofd kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 61V 4 –12 1705 Gerard Croone n.g. Pieter Croone Lindert Bakker zie 62R 23-1 1706 Vader en wees samen erfgenamen van Henrik Mispelbloeme Pieter Croone erfgenaam van Margarita Croone 31-10 1705 Zie fol 171(10) 27-4 1697 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1705 13W 62R 19-12 1705 Jacobus Stoffelse † Geertruid Janse Moerdijk Maija 10 j. Petronella 9 j. Stoffel 8 j. Abraham Engelse (oudoom v.moeders kant) Voogdij aangenomen test. v.6-1 1698 voor not.Adolf de Groene


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 62V 2-1 1706 Janneke van der Mole †

Bijzonderheden

Guiljaam van der Mole (grootvader) † in zijn plaats : Louijs Christiaanse Mermuisen Voogdij bezworen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 62V 2-1 1706 Anthonij Meertense Susanneke Lange † Anthonij ± 9 j. Adriaan Lange (grootvaderv.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 63R 9-1 1706 Laurus Willemse Oostakker † Catharina Thomas Willem 16 j. Thomas 13 j. Laurus 11 j. Barbara 3 j. Cornelis 2 j. Willem Willemse Oostakker (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 63R 9-1 1706. n.g. Maria Cornelis Saaij † Matthijs 16 j. Matthijs Ratel (oom v. vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 63V 9-1 1706 Matthijs Ratel Gertruid van der Stelle † Jasper ± 5 j. Christiaan van der Stelle (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 63V 9-1 1706 Jan Lely † Clasijntje Raas Anna 2 j. Jan Raas (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld test.v.27-9 1703 voor not. Henr.Hoogkamer


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 64R 9-1 1706 Thomas de Wolf Hubertina Gorse † Catarina Thomas de Wolf en Marinus Gorse(oom v.d. wees) Zie fol.57 grootmoeder Cornelia Mesouk † wees erft Test v. 30-8 1705 voor not Joh.van Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 64R 2-2 1706 Pieter Affet Cornelia Adriaanse † Jacobmijntje 10 j. Pieter 8 j. Willem Arijse (of Strijse ) Voogdij op woord aanvaard (mennoniet) test.v.17-3 1695 voor not. Henr.Hoogkamer

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 64R 26-2 1706 Stoffel Ferrij Berbel Rijkaart † Gerard ± 20 j. Johanna ± 18 j. Isabella 8 j. Andries Rijkaart (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 64V 26-2 1706 Pieter Suijthof † (rentmeester) Hubertina Langemaire Michiel 16 j. Pieternel 12 j. Arnout van Marcella (rentmeester) Voogdij bezworen test.v.27-1 1695 voor not.Joh.v.Ossewaarde

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 64V 13-3 1706 Laurens de Boot † Michielina Kijvoet † Adriana 17 j. Rogier de Boot (oomv.vaders kant) en Jacobus Leisius Voogdij aangenomen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 65R 13-3 1706 Cornelis Verthoorn Adriana Wijsweijler † 6 j. Johannes Adrianus Kousemaker (aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden +

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 65R 13-3 1706 Govert Adriaans † Janneken Isaacs † 3 Jacobus Laurens(getrouwd met tante v.moeders kant,) Crijn Wauwelaar Abram Bakker Notulen 28-10 1702. De effecten van de grootvader Ysaac Meertense waren niet voldoende om de 3 wezen in de kost te doen daarom moet oom Jacobus Laurens ze in huis nemen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 66R 2-4 1706 Cornelis Marinus † Janneke Pieterse Ruiters Cornelis 13 j. Boudewijn Marinus Kramer (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 66V 2-4 1706 Crijn Cornelis Boiders Cornelia Feits † Dignus 18 j. Philip 16 j. Petronella 9 j. Daniel Feit (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 66V 10-4 1706 Cornelis van Oostee (doctor) † Cornelia Verselowel Adolf ± 3 j. Marinus Drijwegen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 66V 10-4 1706 Ysaac Salleman † Anna Adriana Lelij Johan 14 j. Marinus van Ossewaarde Test. v. 2-12 1705 voor not J.v.Ossewaarde voogdij bezworen Kantlijn :6-10 1714 ontslag wees uit voogdij (Sallijman of Lalleman) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 67R 10-4 1706 Adolf van Oostee (doctor) † Magdalena van Wiskerke † Magdalena ± 6 j. Mr.Johan Westerwijk (secr.v.vaders kant) en Mr. Adriaan Eversdijk (v.moeders kant)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 67R 24-4 1706 Pieter Quirijnse Somerzee † Margarita van der Staten Pieter en Catharina Somerzee Zijwert van der Bilt getrouwd met Margarita van der Statan Ontslag voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 67R 24-4 1706 Henrik Jans Geertruit Claas † Geertje 9 j. Grietje 7 j. Gerard 5 j. Vader

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 67V 24-4 1706 Cornelis van Wieringe † Jacobmijntje de Faak Anthony 15 j. Dirk Fork Voogdij bezworen kantlijn:zie fol.69 test voor schepenen v. Colijnsplaat 19-7 1703 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 67V 24-4 1706 Huibregt van Vliet Cornelia Verhelle † Sara 3 j. Frederik Cats (aangetrouwde oom v.vaders kant Test.v.28-12 1705 voor not Anth.v.Ossewaarde voogdij bezworen kantlijn: 20-12 1721 is tot voogd benoemd Marinus Smijtegeld omdat vader in het buitenland zit

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 67V 24-4 1706 Johannes de la Maire † Maria Burggraaf Andries 19 j. Jacobus 13 j. Johannes de la Maire (broer v.d. wees) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 68R 28-5 1706 Cornelis Joris Machalijntje Barens † Aarnout 3 j. Joris Duiveland (grootvader v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 68R 11-6 1706 Adriaan van Poepelen Geertruid Brans † Johanna 10 j. Aarnout Dirkse (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 68V 11-6 1706 Jan Walbeke † Jacobmina Peemans Gerard 8 j. Geertruid 6 j. Jaspar Bruine (neef v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld test. v.6-3 1706 voor not.J.v.d.Arke (zie fol 70) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 69R 11-6 1706 Jacobus Oijee Johanna Pupping † Geertruid 4 j. Pieter Pupping (oom v.moeders kant ) Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v. 30-6 1704 voor not.cornelis Costen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 69V 19-6 1706 Huibregt van Vliet Sara van Vliet Frederik Cats Erfenis geregeld (zie fol.128 24-4 1706

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 69V 31-7 1706 Job Pieterse Jonge Catharina Theunis † Pieter 12 j. Tobias Rijkaart Voogdij bezworen en erfenis geregeld zie 88R 28-12 1708

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 69V 31-7 1706 Gillis Quirijnse Adriaantje Cornelis van Doorn Crijn 16 j. Cornelis 11 j. Adriaan Crijnse (oom v.vaders kant) Quirijnse ? Voogdij aangenomen erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 70R 31-7 1706 Jan Dignus Rubbe Cathalijntje Herebout Dignus 16 j. Henrica 14 j. Cornelis 9 j. Maria 6 j. Willem 2 j. Willem Dignus Rubbe (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 70R 28-8 1706 Jan Walbeke† Jacobmina Peeman Gerard 8 j. Geertruid 6 j. Jaspar Bruine (zie fol.68) regeling erfenis test. overlegd (28-5 1706) Jan de Reuse vertegenwoordigd Jaspar Bruine Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 70V 28-8 1706 Willem Beiaard Martijnje den Aal n.g. Marinus Ooms (neef v.moeders kant) Moeder was hertrouwd met Lieven Joosse (test.v.26-4 1701 voor not. Henr.Hoogkamer) 20-3 1694 voogd v.vaders kant Henr.Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 70V 31-8 1706 Jan Smallegange Jacoba Bosdijk † Maria 2 j. Bartholomeus de Keule Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v.19-8 1699 voor not Henr.Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 71R 8-10 1706 Matthijs Janse Krijna Adriaanse van Dalen † Crijna 16 j. Machiel Adriaense (aangetrouwde broer) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.13-7 1703 voor not Johannes van der Arke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 71 R 8-10 1706 Jan Linderse † Janneke Pieters. Josina 6 j. Lein Linderse (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.13-5 1698 voor not. Adolf de Groene


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 71V 8-10 1706 Marinus Leenderse Cornelia Willemse † Leendert ± 3 j. Mattheus Pieters Kasteker (aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.27-9 1703 voor not Joh.van Ossewaarde

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 71V 8-10 1706 Jacob Anthonisse † Cornelia Marinusse Johanna 5 j. Anthonie Jacobse (grootvader v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 72R 8-10 1706 Feris Hendrikse van Strijer Johanna Sere † Henrik 9 j. Jacob van den Hemel Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 72R 8-10 1706 Ary Bos † Maijken Cornelis Catharina ± 7 j. Adrianus Marinus (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1706 13W 72R 18-12 1706 Francois Afet † Digna Jans Jacobus 2 j. Willem Arijsse (oom v.vaders kant) Roeland van der Vlies (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld. Test.v.1-1 1706 voor Boekhouder Godewaart Casembrood aan boord v.’t schip Donkervliet. Toen vader naar Oost-Indie was ,was de wees nog niet geboren


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 72V 15-1 1707 Cornelis Verlorekost † Cornelia van Beiselaar (waarschijnlijk zwanger) Anthony 10 j. Francina 7 j. Lucas 1 j. Anthony Verlorenkost (v.vaders kant) Lucas van Beiselaar (v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld (zie not.v.4-5 1708) Test. v. 24-11 1697 voor schepenen van Kruiningen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 73R 17-1 1707 Salomon Steenaard †

Administratieve voogd: Johannes van den Hove Medevoogd Anthony Cijliade Rentmeester Cornelis van der Hikke overlegd administratie Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 73R 17-1 1707 Johan van Loo Janneken Jacobs † Loijsa ± 15 mnd. Jacob Janse (grootvader v.moeders kant) Vogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v.10-8 1704 voor not. Johan van der Arke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 73 V 26-1 1707 Hieronimus Smallegange †

Jacobus van Frielen (burgemeester) Eigendommen overlegd aan de griffier Adriaan van Oostee

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 73V 4-2 1707 Joos van Germonpré n.g. Levina Germonprée Simon Crekendamme (oom v.d.wees) Apollonia Crekendamme † (tante v.d.wees) wees erft

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 73V 4-2 1707 Paulus Lange Catharina Francoise Lodewijks † Adriaan 19 j. Maria 15 j. Pieternella 11 j. Cornelis de Munning (oom v.vaders kant) Vvogdij aangenomen en erfenis geregeld (zie fol 108)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 74R 4-2 1707 Dirk Hieronimus Cathalijntge Paulus Elisabeth ± 15 j. Johanna 13 j. Dirk 11 j. Pieter Beunaart (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 74R 4-2 1707 Johannes van den Driese †

Stoffel Annaart en Pieter Affet Wezen ontslag uit de voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 74R 4-3 1707 Michiel Boernoilje Janneke Houtenisse † Gerard 2 j. Cornelis van Houtenisse (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 74V 26-3 1707 Jan de Klerk † ste Janneke Davids (1 vrouw) † de Van de 2 vrouw Jacob Ouddorp en Johannes Marinus van Laken Voogdij bezworen en test. overlegd test.v.17-7 1706 voor not Anth.v.Ossewaarde ste Voogd v.d.wezen v.d. 1 vrouw :Anthony Kraaje 21-1 reeds bezworen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 74V 15-4 1707 Tobias Tavenier † Veeljen Ampers Adriana 8 j. Maria 7 j. Pieter Tavenier (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 74V 23_4 1707 Willem Willems Oostakker † Dingentje Jans Pattijn (Patijn) Loetje 8 j. Lena 2 j. Anthony Joël (neef v.vaders kant) en David Patijn (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 75R 23-4 1707 Philip Adriaase Berbel Henricus Witte † Francijntje 8 j. Maatje 2 j. Jan Henricus Witte (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 75R 23-4 1707 Anthony van Ossewaarde Cornelia de Fries † Digna 6 mnd. Pieter de Friese (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en testament overlegd v.3-1 1707 voor not Joh.v.Ossewaarde Kantlijn: 23-9 1707 vader hertrouwt en verhoogt erfenis van Digna Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 75R 7-5 1707 Guiljam Maskeluin † Janneken Jacobs Catharina 17 mnd. ,Jacoba Maskeluin 1 mnd. Adriaan Maskeluin (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld (zie fol 92) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 75V 7-5 1707 Francois Pijl Levina Kraaje † Arnout 9 j. Jan 7 j. Gijsbregt 1 j. Arnout Kraaje (grootvader v.moederes kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld (zie 87V 3-11 1708) Kantlijn:3-10 1708 heeft Jan Arnout Craaje i.p.v.Arnout Craaje† voogdij bezworen. 19-6 1713 Jan Arnout Craaje † Petrus de Meijer (brouwer) wordt voogd in zijn plaats

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 75V 27-5 1707 Stoffel Lemmerse † Catharina Outhooft Jan 4 j. Jan Marinus (neef v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 75V 4-6 1707 Joris Danielse Maria Hallewaart † Henricus 3 j. Johanna 15 mnd. Henricus Hallewaart (grootvader v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 76R 4-6 1707 Gillis Steur † Janneke van de Mole †

Zie not.21-6 1703 (fol 77) Voogdij i.p.v.de vader nu Jacobus Steur

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 76R 4-6 1707 n.g. n.g. Mattheus Cornelisse Korthans Gillis Faveur Wees uit voogdij ontslagen , voogd in gasthuis opgenomen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 76R 10-6 1707 Jan Goeman † Maatje Schabaalje Johanna 15 j. Adriana 11 j. Jan 10 j. Adriaan van Wijtvliet (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 76R 10-6 1707 Cornelis Karetaanje Sara Goeman † Johanna 4 j. Claas 3 j. Adriaan van Wijtvliet (oudoom van moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 76V 8-7 1707 Arije van Engen Prijntje Engels † Nicolaas 9 mnd. Jacobus Paret (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Vader overlegd test.v.14-11 1701 voor not Zijwert v.d.Bilt Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 77R 22 –7 1707 Willem Laurussen Janneken Jans † Laurus 17 j. Huibrecht 12 j. Jan 9 j. Maria 4 j. Jan Remijnse (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 77R 1-8 1707 Gillis Steur † Janneke van der Mole n.g. Loijs Christiaanse Wagemaker (uit ‘sGravenpolder) Vogd ontslagen ,in zijn plaats wordt Dirk Swanenburg (aangetrouwde oom v.moeders Kant) aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 77R 9-8 1707 Gerard de Witte † Sara Wemmerus n.g. Adm.voogd Jacobus Oijée en Adrianus Eversdijk medevoogd Levinus van Doorn koopt zoutkeet v.d.wezen Maria Wemmerus wed.Berkman wil geld v.d.wezen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 77V 26-8 1707

Jacobus van Esten (volwassen) Willem Geraarse Ontslag uit de voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 77V 7-9 1707

Jacobus Bruijne wordt onder curatele gezet in Mechelen Nicht Hoekgeest samen met Dr.Johan Hauweel en Gerard Isebree (weesmeesters)geassisteerd door secr.Joh.Westerwijk. In het huis van Mr.Jacob van Merris stond een koffer met papieren van Cornelis Bruine den Ouden . rentm.Arnout van Marcella adm.v.d.goederen v. Jacobus Bruine beheert waarde papieren

.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 78R 23-9 1707 Anthony Baardeman † Maria Opzomer Digna ± 10 j. Simon Sekelmeet (kennis v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 78R 23-9 1707 Jan de Sein Susanna Ketil † Maria 3 j. Pieter Jorisse Voogdij aangenomen en erfenis geregeld. Test. voor not Elias Pieters uit Middelburg

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 78V 23-9 1707 Jan Ratel † Maria Cornelisse Saay † Matthijs 16 of 17 j. Matthijs Ratel en Daniel Engelse namens de moeder 9-1 1706 erfenis v.d.vader geregeld nu is ook de moeder †

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 78V 7-10 1707 David Bouwense Martijntje Guiljaams † Pieter 15 j. Adriaan Bouwense Voogdij aangenomen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 79R 7-10 1707 Cornelis Muis † Aaltje Verron Manes 13 j. Jacobus 9 j. Jacob van Hemelen Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 79R 7-10 1707 Jan Franse † Josona van Kinderen Adriaantje 11j. Pieter 8 j. Joos Barner Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 79R 7-10 1707 Laurens Zegers Adriaantje Lethee † Pieternella 14 j. Maria 11 j. Andries Rijkaart Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 79R 14-10 1707 Machiel Bruinoge † Dingena Schippers Adriaan 10 j. Anna 4 j. Anderies Verbeke Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 79V 11-11 1707 Cornelis van Wieringen † Maria Sijnoutskerke † Anthony van Wieringen Laurus Sijnoutskerke Ontslag wees uit voogdij .Nieuwe voogd Marinus Sijnoutskerke

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 79V 11-11 1707 Pieter Jasparse † Cornelia van der Mart Pieter Jan de Lerse (v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld. Test.v.11-9 17.. voor not Nic.van de Leene Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 79V 25-11 1707 Cornelis Coppendijke Aaltjen Gorse † Elisabeth 8 j. Pieternella 6 j. Marinus Jacobse Gorse Voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 80R 30-12 1707 Gerard Witte † Sara Wemmerus Jan de Witte 17 j. Jacobus Oijee Wees wil naar Ned.Oost-Indie indienst v.d. VOC Maria Wemmerus wed. Berkman uit Middelburg moet behulpzaam zijn voor een favorabele coditie v.d.wees(zie 77R


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1707 13W 80R 30 12 1707 Johan Geijres (meesterzilversmid in Tholen) Adriana Bossenblij †

Jacobus Bossenblij (halfbroer v.d.moeder)† heeft test.v.26-7 1703 voor not Joh. Drabbe in Bergen op Zoom volgens later test.v.16-4 1705 voor not Corn.Kosten is jongere broer AnthonyBossenblij universeel erfgenaam. Weeskamer Tholen wil minnelijke schikking over deze erfenis 22-11 1707(zie 96V 7-12 1709

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 80V 6-1 1708 Gillis Steur † Adriaantje Willems Hasius David ± 3 j. Jacob Steur Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test,v.1-3 1705 voor not Adolf de Groene

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 81R 20-1 1708 Albertus Ratel Maatje Jacobs † Abram 3 j. Gillis Jacobse (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 81R 20-1 1708 Daniel Ingelse van de Velde † Pieternella Pieters Cornelis 14 mnd. Pieter Wauwelaar (aangetrouwde oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 81R 27-1 1708 Jacob Jacobse Sonius Neeltje Jacobs Kerwijn † Maria 5 mnd. Pieter Joosse de Fraaij (aangetrouwde oom v.moeders kant) Vogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 81V 27-1 1708 Pieter Andriese de Munnink † Elisabet Theunis Theunis 16 j. Andries 14 j. Cathalijntje 11 j. Maatje 8 j. Cornelis de Munnink (broer v.d.vader) Benjamin Theunisse (broer v.d.moeder) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 81V 27-1 1708 Lieven Joosse Lowijs Lievense Wees reeds in ondertrouw en uit voogdij ontslagen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 81V 3-2 1708 Gillis Steur 2 Jacobus Steur Wezen in weeshuis opgenomen, meisje leert naaien ,jongen leert een ambacht Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 82R 4-2 1708 Pieter Mesoek † Janneke Joos Apolonia 17 j. Marinus Mesoek (broer v.d.wees) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v.10-8 1707 voor not Jacobus de Hamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 82V 10-2 1708 Gerard Kroone Elisabet de Jonge Adriaan 9 j. Jan 7 j. Gerard 5 j. Jacobus 3 j. Jan van Baren (neef v.d.vader) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 82V 17-3 1708 Laurus Valenburg of Balenburg Janneke Jans † Maatjen 7 j. Jan 5 j. …

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 82V 27-3 1708 Jeremias Duiveland Cornelia Geraarse † Geraard 5 j. Cornelia 2 j. Marinus Geraardse (broer v.d.moeder Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 83R 4-5 1708 Cornelis Verlorekost † Cornelia van Beiselaar 2 n.g. Lukas van Beiselaar en Anth. Verlorekost Regeling erfenis 15-1 1707 notulen v.d.boedel

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 83R 4-5 1708 Marinus Anthonus Metser Lena Paulusse † 5 n.g. Vader Voogdij aangenomen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 83V 18-5 1708 Jacob Jorisse Pieternella Pieters † Jacobmijntje 15 j. Johanna 11 j.;Catharina 6 j.;Maria 2 j. Pieternella 18 mnd. Jan Thobiasse de Jonge Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 83V 1-6 1708 Aarnout Liefkens † Lena Vink Cornelia 9 j. Jacoba 2 j. Pieter Monsij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 83V 1-6 1708 Pieter Bosy † Machalijntje Gillis Marinus 15 j.; Elisabet 7 j.; Martinus 6 j.; Gillis 2 j. Cornelis Jacobse Voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 83V 1-6 1708 Jacob Bossenblij † n.g. Anthonij Bossenblij Henricus Hoogkamer (procureur) Jacobus Bossenblij broer v.d.wees had wees benoemd tot erfgenaam vlg.test.v.16-4 1705 voor not.C.Costen Adriana Bossebblij halfzuster v.d.wees was getrouwd geweest met Johan de Geiser had 3 kinderen die zeggen erfgenamen te zijn. Johan de Geiser wordt voor de Hoge Raad in Holland gedaagd


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 84R 15-6 1708 Willem Nols † Cornelia den Hertog † Jan 16 j. Anthony Nols (broer v.d.wees) Voogdij aangenomen voogd belooft stukken te overleggen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 84R 15-6 1708 Cornelis Peeman de Jonge † Adriaantje Majegem Geertruid 11 j. Cornelis 2 j. Jan Peeman (broer v.d.vader) Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v.31-10 1694 voor not. Pieter de Wolf Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 84V 15-6 1708 Dignus Nollens Levina Okkers † Maria ± 6 j. Cornelis Nollens (broer v.d.vader) Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v.18-9 1702 voor not.H.Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 85R 22-6 1708 Pieter Canders † Johanna Pieterse Gijl Pieter 6 mnd. Jacobus Leidsius Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 85R 22-6 1708 Anthony van Beiselaar Cornelia van der Stelle † Francina 5 j. Lucas 18 mnd. Jan Rafelte (aangetrouwde grootvader v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld test. v.1-3 1708 voor not. Jacobus de Brawanter Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 85V 5-7 1708 Christiaan Hemerik † Jacobmina de Jonge Christina 7 mnd. Jacob de Dopper (van vaders kant) Willem Arijse (van moeders kant) Voogdij op ja-woord van Mennoniet. Erfenis geregeld Test.v.5-4 1707 voor not Zijwert van der Bilt


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 86R 21-7 1708 Adriaan Jasperse Berbel Frans † Neeltje 12 j.; Francijntje 11 j.; Cornelis 9 j.; Adriaan 5 j. Pieter Franse Ossense (wonend in Veere) broer v.d.moeder Voogdij aangenomen en erfenis geregeld verklaring 10-7 1708

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 86R 21-7 1708 Cornelis Hieronimusse † Johanna de Jager Johanna 4 j. Margarita ± 3 j. Frederik van Loo (zwager v.d.vader) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 86V 28-7 1708 Samuel Bom † Sara Hoogkamer Elisabeth ± 10 j. Christoffel 7 j. Willem 3 j. Vincent Cornelis Schipper Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.5-1 1694 voor not Nic.vande Leene Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 86V 28-7 1708 Jan Anthonius de Rijke † Adriana Oostakker Catharina de Rijke 2,5 j. Jan Passchierse Rijke (neef v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 87R 14-9 1708 Jacob Strijkaart † Levina Verheule Lindert 16 j. Jan Spaarte Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.13-11 1699 voor not Joh.van der Arke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 87R 22-9 1708 Jan Crijnse Potters Anna Favenier † Clara ± 9 j. Gooltje 7 j.; Neeltje 3 j.;Adriana en Crijna 2 j. Pieter Favenier (broer v.d.moeder) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 87V 22-9 1708 Elias Cornelis Maas Adriaantje Convent † Abigael ± 5 j. Adriaan Boone Voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 87V 3-11 1708 Francois Pijlo of Pijl 1 ) Levina Craaije † 3 Vader verzoekt erfenis v.d.grootvader te mogen verteren Zie fol.75V Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 87V 3-11 1708

Levina Germompré Simon Krekendamme Wees volwassen ontslag weeskamer. 4-2 1707 besluit over erfenis Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 87V 3-11 1708 Pieter Pieterse † Neeltjen Jans Pieternella 13 j.; Johanna 3 j. Jan Pieterse Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 88R 13-1 1714

Adriaan van Oostee moet geld uit de nalatenschap van Maatjen Aarnouts kantlijn zie ontslag fol.155 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 88R 3-11 1708 Willem Costen † Maijken Pieterse Adriana 12 j. Jacobus Costen Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 88R 27-11 1708 Pieter Cornelisse de Jonge Cornelia Kophuige † Susanna 2 j. Cornelis de Munnik (neef v.d.moeder) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v. 10-9 1703 voor not Joh.v.d.Arke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 88R 28-12 1708

Sara de Witte Jacobus Oijée Ontslag wees uit de voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1708 13W 88R 28-12 1708 Job Pieterse de Jonge † de ste Maria Pieters 2 moeder 1 moeder Catharina Theunis Pieter Jobse ± 14 j. (zoon v. Catharina Theunis) Tobias Rijkaart Maria Pieters verklaart dat wees gevaren heeft met zijn vader op schip Vere van kapt.Karel Godin en nu door haar onderhouden wordt, zij il daarvoor geld v.d.Admiraliteit v.Zeeland zolang wees minderjarig is (wordt goed gevonden) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 88V 15-2 1709 Jan Dirkse Schaermaker † Elisabeth Lucas Johanna ± 9 j. Jochem 8 j. Kapitein Guiljaam Boogaard Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.29-1 1709 voor not.Anthonij van Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 89R 28-2 1709 n.g. Maatje Duinkerke † Cornelia Duinkerke Wees volwassen ontslagen uit de voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 89R 28-2 1709 Danker de Hamer † Angnita Waldorp Jan !3 j. Elisabeth ± 12 j. Josias 8 j. Isaak van Ixum (neef v.d.vader) Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 89R 28-2 1709 Maarten Franse Maria Manthieuw † Bartel 10 j. Johanna 6 j. Catharina 2 j. Jan Hendrikse Trimpe Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 89V 28-2 1709 Adriaan Bouwense † Cornelia Schippers Pieter bijna 15 j. Adriaan ± 10 j. David Bouwense (broer v.d.vader) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 89V 28-2 1709 Dirk Jeras † Christina Ooms Jerasmus 5 mnd. Jeras Pieters (neef v.d.vader) Voogdij bezworen Wed. moet bescheiden overbrengen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 89V 29-3 1709 Huibregt Smallegange Johanna Bosdijk † Cornelis ± 8 j. Geraard 6 j. Johan Bosdijk (rentmeester oudoom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.3-12 1699 voor not.Cornelis Costen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 89 inleg 10-6 1710 Louwijs Laxos Janneken de Sack † Catharina 16 j. Jacoba 10 j. Pieter 6 j. Jacob de Sacque (broer v.d. moeder) uit Colijnsplaat Test.v.11-5 1688 voor not.Zijwert v.d.Bilt, kinderen erven van hun oom Nicolaas de Saacke uit St.Annaland Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 90R 29-3 1709 Jac. Marinus Braanje Johanna Adriaans † Marinus 11 mnd. Adriaan Braber (grootvader v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 90V 30-3 1709 Gijsbertus Noormans † Catharina Lijons † Johanna Noormans, Catharina, Rebekka Ontslag weeskamer wegens ouderdom wezen wonen in Sluis not.2-5 1692 en 12-3 1696

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 90V 19-4 1709 Jan Colve † Petronella Cats Adam 9 j. Isabella ± 4 j. Adam Colve (broer v.d.vader) Voogdij bezworen test.v.11-5 1708 voor not.Adr.v.Oostee

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 90V 11-5 1709 Dirk Jeras † Christina Ooms n.g. Jeras Pieterse Erfenis geregeld test.v.26-4 1709 voor not Anth. Ossewaarde

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 91R 11-5 1709 Thomas de Wolf † Hubertina Gorse Catharina Jan Janse Snoep (zwager v.d.vader) Marinus Gorse medevoogd Zie fol.94, 57 94R.not.v.14-2 1705 en 9-1 1706 Contract overlegd tussen de Wolf en Cornelia Oijee wed.v.d. predikant Canisius

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 91R 11-5 1709 Jan de Lanooij † Maria Francoise Piens Isabella 12 j. Jan Smallegange Voogdij bezworen test.v.22-8 1708 voor not H.Hoogkamer

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 91V 17-5 1709 Jacobus van Frielenburg † Lidia van Rossen Jacob 11 j. Jan Janse Kousemaker (neef v.d.vader) Voogdij bezworen test.v.16-2 1708 voor not Joh.v.Ossewaarde


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 91 V 17-5 1709 Matthijs Cromvliet Geertruit Deis † Gillis ± 18 j. Jacoba 9 j. Cornelis van der Hikke (rentmeester) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v.11-10 1695 voor not. Joh.v.Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 92R 17-5 1709 Isaac de Coning † Jacoba Coomans Cornrlis 3 j. Cornelis Cooman (grootvader v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 92R 17-5 1709 Jan Soetebier † Cornelia Vissers Cornelia Marinus Soetebier (broer v.d.wees?) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.25-2 1688 voor not.Marinus v.Ossewaarde

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 92V 15-6 1709 Willem Janse Kobij † Janneken Jans Wagenaar Jan ± 16 j. Cornelis 13 j. Jacobmijntje 10 j. Claas 3 j. Maarten Janse (broer v.d.vader) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld (kantlijn: 28-1 1713 voogd Maarten Janse † in zijn plaats komt Marinus Joosse aangetrouwde oom v.d.wezen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 92V 28-6 1709 Guiljaam Maskeluin † Janneke Jacobs (hertrouwd met Jan Caleur uit Walcheren) Catharina (haar zuster Jacoba †) Adriaan Maskeluin (broer v.d.vader) Moeder † voogd voor de moeder wordt Pieter Jacobse Beunaart (broer v.d.moeder) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 92V 15-6 1709 Thomas Melse Jacobmijntje Joos Verplakken † Joos 11 j. Thomas 8 j. Pieter 6 j. Maria 5 j. Lieven 2 j. Lieven Joosse (oudoom v.moeders kant) Voogdij aangenomen ,vader belooft kinderen te onderhouden


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 93R 6-7 1709 Guiljaam Maskeluin † Janneke Jacobs † Adriaan Maskeluin en Pieter Jacobse Beunaard Jan Caleur moet wees 80 pond en sieraden geven, hij blijft in het bezit v.d.inboedel

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 93V 6-7 1709 Matthijs Janse † Janneke van Hekke Jacobus Christiaan Lonis (zwager v.d.vader) Voogdij aangenomen zie Fol.103

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 93V 18-9 1709 Evert Vermeere † Janneken Pieterse Stroodekker Dina Blaas Janse Kuijper Voogdij anngenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 94R 18-9 1709 Jan Heerebout Johanna van Strijen † Henderik ± 11 j. Janneken 9 j. Gillis 5 j. Hendrikger 3 j. Gillis Janse Spelting (zwager v.d.moeder) Voogdij aangenomen vader belooft voor de kinderen te zorgen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 94R 12 –10 1709 Cornelis Cornelisse de Haan † Cornelia Kuipers Cornelis 12 j. Marinus Cornelisse de Haan (broer v.d.vader) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.4-9 1709 voor not Henricus Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

13W 94R 12-10 1709 Thomas de Wolf † de Cornelia Oijee (2 vrouw) Cornelia 11 weken Jan Janse Snoep ste 1 vrouw Huiberdina Gorse (zie 64R9-1 1706;57R14-2 1705;91R115 1709.) vader v.d.moeder is Mattheus Oijee zwager v.d.moeder is Wilhelmus Hoogenhoed advocaten:Pieter Lammens en Johan van der Lugt vrouw wil geld uit imboedel,


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 95R 2-11 1709 Paulus Janse Neuman Helena Cornelisse Elisabeth 12 j. Christina 8 j. Janna 5 j. Jan Neuman (grootvader v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld. 7-12 1709 Jan Neuman † Maerten Fransse (zwager v.d.moeder wordt voogd) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 95V 16-11 1709 Cornelis Verijser † Margarita Waaiwel † Rachel Verijser 26 j. Daniel Waaiwel (broer v.d.moeder woont in Amsterdam) Ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 95V 16-11 1709 Francois Pilo (Pijl, Pijlo) Levina Craaje † 3 Vader en Jan Aernoutse Craaje (broer v.d.moeder) Willem van der Bildt (procureur over zaken van Willem Craaje,broer v.d.moeder) 22-9 1708 verslag v.goederen v.Aernout Craaje grootvader v.d. wezen voor een derde deel 7-5 1708 Francois Pilo belooft zijn kinderen te verzorgen (zie 75V en 87V 3-11 1708

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 96R 23-11 1710 kantlijn Jacob Jacobse Faveur † Elisabeth Wilt Willem 2,5 j. Gillis Faveur (oudoom v.vaders kant) Test. v.28-5 1705 voor not. Henricus Hoogkamer

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 96R 23-11 1709 Jaques Pieterse Vermeere Pieternella van de Velde † Pieter 12 j. Cornelis 6 j. Geerard Giljaamse (oudoom v.d.moeder uit Kattendijke) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 96R 30-11 1709 Pieter den Ruiter Janneke van Strien † Jacob 13 j. Pieter de Vlieger Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 96V 30-11 1709 Adam Kolve † Catharina van der Welle Susanna ± 6 j. Johannes Jobse Schuif (woont in Middelburg, oudoom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.14-12 1708 voor not Henricus Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 96V 4-8 1714 kantlijn

Jan van Wissekerke verzoekt hypotheek op het huis van Marinus Blommaart Gansepoortstraat Goes op te heffen en nieuwe hypotheek op zijn huis aan de Oostzijde v.d.haven. Geld moet aan Anthony Wijma wijnkoper in Middelburg Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 96V 7-12 1709 Jacob Bossenblij † n.g. Anthony Bossenblij, zijn halfzuster Adriana Bossenblij † getrouwd met Johan de Geiter Henricus Hoogkamer Voogd wordt door Johan de Geiter gedaagd voor de Hoge Raad van Holland om geld voor zijn minderjarige kinderen te krijgen (zie not 1-1 1708 en 1-6 1708)

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 97R 7-12 1709 Jan Jasperse † Cornelia Cane Margarita 6 j. Pieter Joosse Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1709 13W 97R 7-12 1709 Pieter Joosse Fraaij Adriana Jacobs † Joos 11 j. Jacob 9 j. Jacobmijntje 6 j. Joos Pieterse Fraaij (grootvader v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 97V 25-1 1710 Carel van Nieuwenhuise † Cornelia de Groene Cornelia 12 j. Carel Goerée Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 97V 25-1 1710 Jan van Pappelen Cornelia Carels Bodrij † Catharina 17 j. Anna 14 j. Geertruit 13 j. Adriana 9 j. Cornelis Allaart Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v. 6-7 1708 voor not. Johan van Ossewaarde

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 97V 1-2 1710 Marinus Absolonse † Elisabeth Pieroom † Cornelia 13 j. Huibregt 11 j. Huibertus Pieroom (predikant oom v.moeders kant) Cornelis Absolonse (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen stukken v.inboedel zullen worden overlegd

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 98R 1-2 1710 Gillis Crijnse † Cathalijntjen Hendriks Margarita 2 j. Jan Crijnse (broer v.d.vader) Bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 98R 1-2 1710 Francois van den Berge † Elisabeth de Cooning Johannes 7 j. Jacobus 6 j. Adriaan 3 j. Cornelis 1,5 j. Sijwert van der Bilt (rentmeester,neef v.d.vader) Jan de Cooning (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.20-6 1708 voor not Johan van Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 98R 19-2 1710 Jacobus Bossenblij Anthony Bossenblij Henricus Hoogkamer Wees heeft straatschenderijen gepleegd, voogd vraagt hoe hij moet reageren Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 98V 22-2 1710 Jacob Franse Schepen † Berbel Wils Janneke 13 j. Pieternel ± 11 j. Anthonij Pieterse Metser (neef v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 99R 22-3 1710 Joos de Vos Tanneke Gorse † Johanna 9 j. Huibregt van den Vlasse (neef v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v. 15-12 1710? Voor not Joh.van der Arke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 99R 22-3 1710 Frans Jeras † Grietje de Vriese Jeras 20 j. Paulus 18 j. Jacobmijntje 15 j. Marinus 10 j. Jan 9 j. Christiaan 7 j. Neeltje 5 j. Jan Jeras (broer v.d.vader) Voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 99V 22-3 1710 Gerard de Witte †

Jacobus Oijee Vader had obligatie als voogd v.d.wezen van Pieter Pupping uitstaan. Obligatie was ten laste van Jan Masuer, borgen : pieter en Mattheus Verrijser.,wezen hebben hier ruzie over met hun voogd, omdat Mattheus Eversdijk de medevoogd is vertrokken wordt Johan Westerwijk(secretaris) gemachtigd met wezen te spreken (zie 100R 12-4 1910) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 99V 12-4 1710

Pieter Trouwe 24,5 j. Jacob Bouwense Ontslag weeskamer

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 100R 12-4 1710 Jasper Noorthoec † Janneke Jans Jasper 5 j. Cornelis van Houtenisse (oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 100R 12-4 1710 Abram Abramse Meijtal Elisabeth Lamaire † Jan 6 j. Martinus 4 j. Pieter Tak Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 100R 12-4 1710 Marinus Joosse † Elisabeth Schouts Pieter 17 j. Gerard 14 j. Maatje 12 j. Anthony 10 j. Johannes 6j Marinus de Boot Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 100R 12-4 1710 Anthony Noorthoeve Tanneken Jans van Este Jan 11 j. Maria 9 j. Cathalijntge 6 j. Jan Noorthoeve (broer v.d.vader) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 100V 26-4 1710 Huibregt Leenderse Blok † Jacoba Alibertus Leendert 10 j. Jacoba 5 j. Jacobus ± 4 j. Willem Huibregse (van vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 101R 3-5 1710 Joos de Koning † Willemijntje Pieters Anna 4 j. Philip Caleferus Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 101R 3-5 1710 Gerritje Laurus Jan Dirkse Kuiper Abram Lambregse Wees trouwt, ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 101R 3-5 1710 Anderies Rijkaart Pieternella Catman † Tobias en Maatje Vader en Adriaan Cornelis Bouwense Wezen erven land in Ellewoutsdijk en Everinge uit vrees voor executie 7-11 1709 voor schepenenvan Goes aan Mr.Nic.la Grappe en Anthonij Ossewaarde hadden ze al huisraad en wagemakersgereedschap.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 101V 24-5 1710 Adriaan Bakker Johanna Verlorekost † Digna 3,5 J. Anthony Verlorekost (grootvader v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v.18-5 1709 voor not.Zijwert van der Bilt

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 102R 24-5 1710 Evert Simonse Cornelia Adriaans Schaalje † Adriaan 8 j. Berbel 5 j. Conniera 3 j. Adriaan Schaalje (grootvader v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 102R 24-5 1710 Adriaan Maarten Maseulijn Cathalijntje Simons † Evert 9 j. Catharina 6 j. Conniera 3 j. Evert Simonse (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 102V 7-6 1710 Jacob de Munnink Neeltje Nakke † Jacobmijntje 7 j. Johanna 5 j. Eva 3 j. Frederik van Nakke (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 102V 5-7 1710 kantlijn Johannes Faase Margarita Mondré † Jan 13 j. Cathalijntje 12 j. Mariken 4 j. Pieter Beunaart Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 102V 26-7 1710 kantlijn Cleewert Breederode Christina Lambregs † Blasina 4 j. Jan Brant


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 102V 7-6 1710 Geerard Blauwbeen † Jacoba Spelle Pieter 16 j. Judith 10 j. Martina 7 j. David 5 j. Josua 2 j. Cornelis Blauwbeen (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v. 6-4 1710 voor not Anthony Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 103R 16-8 1710 Jan Linderse † Janneke Pieters n.g. Lein Linderse Erfenis grootmoeder Sara Leins † geeft ruzie tussen voogd en moeder Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 103V 11-10 1710 Matthijs Janse † Janneke van Hekke Jacobus 16 j. Christiaan Lonis (zwager v.d.wees) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 103V 11-10 1710 Gillis Bastelis Adriaantje Convent † Frederik 18 j. Christiaan Bastelis (enige broer) en Stoffel van der Klok (zwager v.d.moeder) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 104R 8-11 1710 Anth. Kouweliere Cornelia Pieters Jan 19 j. Pieter 14 j. Magdalena 9 j. Wouter van Houte Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 104R 11-11-1710 Bastiaan Janse Westdijk † Josijntje Cornelisse de Jonge † n.g. Pieter Wesdorp en de Tijs ( Tzijs?) Op aantonen van voogden moet geld worden geleend voor opvoeding wezen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 104V 15-11 1710 Pieter Blonke (rentmeester) † Jacoba Oorsen Martina 9 j. Paulus de Vrieze (neef v.vaders kant) Cornelis Oorsen (wonend in Zierikszee) Voogdij bezworen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 104V 6-12-1710 Jan Blok † Adriaantje Zoute Simon 16 j. Marinus 14 j. Anthonetta 12 j. Cornelia 7 j. Adriaan Blok (halfbroer v. vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Grootmoeder Gooltje Ooms † Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1710 13W 105R 20-12 1710 Steven Scheiteruit ovl. Cornelia Faveur Gillis 3 j. Pieter Sceiteruit (oom v.vaders kant,woont in Vlissingen) Gillis Faveur (grootvader v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 105R 10-1 1711 David Jacobse Smit ovl Cathalijntje Marinusse Haagman Jacob 19 j. Marinus 16 j. Cornelis 13 j. Mathijs Janse Wondervins Voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 105V 17-1 1711 Lambregt Koopman (Coopman) Cornelia Minderse ovl. Hendrica 13 j. Jan 9 j. Cornelis 8 j. Sara 4 j. Adriaan Minderse (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.27-4 1708 voor not. Henricus Hoogkamer Voorzoon v. moeder is Jacob Lanschot Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 105V 31-1 1711 Dirk de Koo ovl. Johanna van Noorden Adriana 12 j. Jacobmina 7 j. Pieter Klinkespoor (woont in Nisse,aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v. 8-1 1695 voor not. Cornelis Costen Kantlijn:24-5 1718 Johanna van Noorden ovl. Medevoogd Cornelis van Noorden (broer v.d.moeder) bezweert voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 106 R 31-1 1711 Jan van Hekeren Fanneke Pieters ovl. Johanna 16 j. Pieter 14 j. Jan 10 j. Cornelis 7 j. Jacob 2 j. Carel 9 mnd. Marinus Janse Remijn Jacob van den Broeke (v.moeders kant,woonachtig in Wolfaartsdijk) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 106V 21-2 1711 Jacob Crijnse ovl. Jacobmijntje Marinus Crijn 9 j. Jacobmijntje 4 mnd. Claas Crijnse (Mennoniet) Voogdij op ja woord aangenomen en erfenis geregeld Test.v.28-3 1708 voor not. Henricus Hoogkamer


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 106V 21-2 1711 Laurus van de Woestijne Anthonetta Vertregt ovl. Cornelis 20 j. Abraham van de Woestijne (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.10-6 1710 voor not. Anthonij Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 107R 21-2 1711

Adriaan Janse David van Hessen ovl Adriaan van Oostee (fiscaal) neemt administratie over Zie 22R 2-4 1701 en 14-5 1701 23V Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 107R 14-3 1711 Arent Claasz. Ruijg ovl Wed. 2 1 ovl. Wed weiget opening van zaken en wordt in geijseling gezet in de herberg de Gouden Leeuw Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 107V 14-3 1711 Jan van Keulen ovl. Susanna Ossijn ovl. n.g. Dirk Fork gewezen voogd in zijn plaats Francois Briel Dirk Fork heeft geld v.d.wezen uitgegeven Francois Briels wordt gerechtigd dit terug te vorderen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 107V 21-3 1711 Pieter Andriese Mange ovl. Petronella Moses Neeltje 15 j. Janneke 13 j. Cornelis Dirkse (neef v.moeders kant)

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 108R 28-3 1711 Paulus Lange Catharina Francoise Lodewijks ovl. n.g. Cornelis de Munnink Adriaan Lange ovl.(grootvader) zijn erfenis mag door vader aan wezen worden uitgegeven (zie 73V 4-2 1707)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 108R 18-4 1711 Jacobus Duinkerke Elisabeth Bosman ovl. Pieter 13 j. Adriana 9 j. Cornrlis 7 j. Apolonia ±6 j. Matthijs Ratel Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v. 30-7 1709 voor Johan v.Ossewaarde Kantlijn 20-6 1711 Jac. Duinkerke wil hertrouwen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 108V 18-4 1711 Jan Fase Maatje Denijs ovl n.g. Cornelis van Savoojen Engel Visser Voogdij bezworen en voogden overleggen test.v.oudtante Test.v.Josijntje Damens wed. v. Cornelis Noordijk Wees is universeel erfgenaam Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 109R 17-5 1711 Cornelis Reinierse Knuit ovl. Johanna Pieters Tanneke 5 j. Pieternella + 2j. Reinier Knuit (grootvader) Voogdij aangenomen , kantlijn Reinier Knuit ovl. In zijn plaats Adriaan Cornelisse Zandweg Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 109R 23-5 1711 Matthijs Verijser (vertrokken naar ned. Oost-Indie) Cornelia Drijwegen ovl Margarita 9 j. Boudewijn 7 j. Johan Hauweel (Doctor, aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen ,voogd wil geld v. Marinus Drijwegen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 109V 6-6 1711 Thomas de Wolf ovl. Huibertina Gorse ovl. n.g. Marinus Cornelisse Gorse en Jan Snoep Marinus Marinusse Gorse als voogd van Jacoba Versluis wees van Cornelis Versluis en Janneke Gorse en als voogd van de wees van Aaltje Gorse waarvan vader is Cornelis Cappendijke omdat de erfenis van Mej. Cornelia Mesoek ovl. Moet worden verdeeld over de wezen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 109V 6-6 1711

Rentmeester Aarnout van Marcella curator van Cornelis Bruine wil steun omdat Cornelis Bruine voorwerpen heeft verkocht aan Guilelimo Bollens koopman in Antwerpen en er nu voor het gerecht van Antwerpen een proces loopt wat wel eens lang zou kunnen duren. Volgens not.acte v.30-6 1708 in Middelburg voor not.Joh.Cotrels Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 110R 13-6 1711 Cornelis Meeuwse ovl. Magdalena Spelting Cornelia 15 j. Adriana ± 13 j. Jan de Bruijker (aangetrouwde broer v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test. v.grootvader Gillis Spelting v.2-6 1704 voor not. Corn. Cossen waarin zijn 3 kinderen Frans Spelting, Magdalena Spelting en Cornelis Spelting ieder 1/3 deel krijgen 30-11 1705 brief over huis in de ´sHeer Hendrikskinderenstr. Kantlijn:wed. wil huis verhypothekeren 1-12 1714 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 111V 23-6 1711 Jac. Geeraarse Minnaart Janneke Laurusse van Strien ovl. Gerared 5 j. Adriaan 4mnd. Laurus Janse van Strien (grootvaderv.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.13-5 1706 voor not. Johan van der Arke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 111V 20-6 1711 Jac. Faveur ovl. Elisabet Willems Willem 4 j. Willem Geeraarse (grootvader v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Contract v.28-5 1705 voor not. Henr.Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 112R 1-8 1711 Adriaan Janse Kuiper Janneke Tavenier ovl. Adriaan 16 j. Janna 15 j. Johannes 13 j. Apolonia 9 j. Pieter Tavenier (broer v.d.moeder) Test.v.30-3 1693 voor not. Costen grootmoeder Gooltje Keuvelaars ovl. Wezen erven iets van haar.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 112V 1-8 1711 Adam Kolve ovl. Catarina Pieterse Susanna Moeder hertrouwt met Jan van Wiskerke, deze wil hypotheek van Marinus Blommaart i/d Gansepoortstr. Verkopen om op zijn speelhof aan de Stadscijngel een hypotheek te nemen. Wordt goed gevonden Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 112V 12-9 1711 Cornelis Pieterse ovl. Stevelijntje Marinusse Marinus 20 j. Jan 17 j. Jacobmijntje 15 j. Adriaan 12 j. Maerten Daris Voogdij aangenomen, moeder wil huis in de armenhoek in eigendom houden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 112V 12-9 1711 Jan Duinkerke Martijntje de Koning ovl. Cornelis 14 j. Jan 10 j. Dina 7 j. Daniel 3 j. Andries 7 mnd. Maarten Daris Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 113R 10-11 1711 Jacob Albertus Berbel van Hoeke ovl. Jacoba 5 j. Jan Dumon (aangetrouwde oom v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 113R 10-11 1711 Lieven Laurusse Willemijna Visser ovl. Levina 16 j. Jan Cornelisse Visser (broer v.d.moeder) Voogdij bezworen en erfenis geregeld. Bezit:huis op de hoek achter de Grote kerk Goes Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 113V 21-11 1711 Cornelis de Geest (woont in Vlissingen) Martijntje Taats ovl. Pieternella de Geest 16 j. Jan Verschelling executeur testamentair van Arie Taats Voogdij bezworen binnen 14 dagen inventaris v/d overleden grootvader kapitein Arie Taats overlegd test.v.30-4 1710 Grootvader was knecht in het proveniershuis


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 114R 5-12 1711

Pieternella van Geest Jan Verschelling Voogd overlegd gelden van Arie Taats t.b.v. Pieternella v.Geest Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 114V 5-12 1711 Bernardus Verheule ovl.

Dirk Boogaard Zie 10-11 1696 voogd moet boedel regelen na dood v.d.vader Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1711 13W 114V 7-12 1711 Adriaan Bosman ovl. Johanna Coomans Maria 8 mnd. Cornelis Bosman (grootvader v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.27-2 1711 voor not Anth.v.Ossewaarde (zie 20-6 1712)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 115R 29 2 1712 Elias Cornelisse Maas Adriaantje Convents ovl. Abigael Maas Stoffel van der Klok en Josias de Graaf Executeur v/d nagelaten boedel v. kapitein V.van Donge, Nebbens verklaard op 19-9 1710 de voogden geld te hebben betaald en vraagt waar de rest v/h geld heen moet Cornelis Bosman de bode v/d koopman die toch naar Middelburg reist moet het geld vor de wees in ontvanst nemen wees erft ¼ v. V.van Dongen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 115V 15-3 1712 Johan van der Helk † Isabella Zuithof Isabella ± 5 j. Pieter 1 j. Johan Oosdijk (rentmeester en neef v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Huwelijkscontract v.29-4 1706 voor not.J.v.Ossewaarde Test.v.17-2 1707 voor not.Johan v. Ossewaarde

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 116V 9-4 1712 Jan Aarnoutse Martijntje Krabbe † Jacob 1½ Maatje 4 mnd Pieter Crabbe (Krabbe?) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 117R 23-4 1712 Andries Janse Christina van de Velde † Jan 18 j. Cornelis 15 j. Pieter Boudewijnse Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 117R 23-4 1712 e Wouter van Vessem † (1 man v.d.moeder) Hubregtje Sijnoutskerke e

Michael Melvaart 2 man Grootvader Rombout Bosman verrekent erfenis van zijn vrouw Maria Lubbertus (grootmoeder)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 117R 30-4 1712 Adriaan Cornelis Schaalje † e Adriaantje van de Cappelle 2 vrouw Janneke en Jacobus Schaalje (minderjarig) e

1 vrouw Berbel Jacobs † voorkinderen :Maria , Jacobmijntje en Cornelia getrouwd met Evert Simonse hun dochter Cunera 5j. zij krijgt van haar grootvader Adriaan Cornelis Schaalje geld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 117V 21-5 1712 kantlijn Laurus Cornelis Kruil Cornelia Cornelisse Cornelia 5 j. Laurina 3 j. Johanna 1½ Jan Laurusse Kruil (halfbroer v.vaders kant) Voogdij op ja-woord (mennoniet) aangenomen Adriaan van Oostee zal effecten v.d.boedel verkopen Contract 2-2 1705 test. v.30-4 1712 voor not Zijwert v.d.Bilt

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 118R 11-6 1712 Paulus Gerardse Jacobmijntje van Gansen † Geertje 15 j. Anna Marij 13 j. Anthonij 7 j. Francois Gerardse (broer v.d. wezen) Voogdij aangenomen vader belooft kinderen te verzorgen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 118R 11-6 1712 Stoffel ter Houve † Elisabeth Maris Cornelis 2 j. Francois Gerardse Voogdij aangenomen, moeder belooft kind te verzorgen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 118R 18-6 1712 Salomon Steenaart † Anna Jans Cornelis Steenaart 15 j. Cornelis Hoogesteger beheert geld v.d.wees Moeder hertrouwt met Anthony Selraden (of Cijliade, Cijlrade e ,Siliaden) 2 man moeder wil geld lenen Zijwert van der Bilt staat borg (zie not.22-1 1701) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 118V 20-6 1712 Adriaan Bosman † Johanna Coomans Maria Cornelis Bosman (grootvader, grootmoeder Maria Caardemans †) Test.v.20-12 1711 voor not. Jac.de Brawanter grootouders hebben nog 2 meerderjarige dochters. Wees erft dus 1/3


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 119R 16-7 1712 Pieter Janse van Dueren Petronella Blommers † Johanna 5½ j. Cornelia 3 j. Susanna 9 mnd. Andries Janse Voogdij aangenomen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 119R 16-7 1712 Jan Persant Geertruid Noordijk † Catharina 2 j. Gelein Verheike Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v.11-11 1711(11-9?) voor not Johan v.Ossewaarde

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 119R 6-8 1712 Anthony Aarse † Janneke Reiniers Jacob 16 j. Anthonij Morel Voogdij aangenomen, moeder belooft kind te verzorgen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 119V 6-8 1712 Anthonij Morel Francijntje Pieters † Cornelia 17 j. Pieter 13 j. Thona ± 3 j. Cornelis Kalant Voogdij aangenomen, vader belooft kinderen op te voeden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 119V 17-9 1712

Jan Mattheuse Cornelis de Munnink en Joh. Boekeljoen Voogden brengen staat en inventaris v.d.goederen v.d.wees Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 119V 17-9 1712 Joos Hooglander † Jacobmijntje Evers † Evert Jan Joosse Hooglander (broer v.d.vader) Voogdij bezworen voogd belooft staat en inventaris v.d.goederen v.d.wees over te brengen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 119V 7-10 1712 Jan Pieterse Theuntjen Aarnouts † Theuntje ± 15 j. Aarnout van de Voeder (oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen vader belooft kind op te voeden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 119V 7-10 1712 Cornelis Marinusse Visser Maatje Sanders † 3 j. Jan Weije (oud oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen vader belooft kind op te voeden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 120 R 7-10 1712 Jan de Muis † Lissia van den Berg Pieter 11 j. Jan 7 j. Anna 7 j. Maria 2 j. Anthony Siliade (Cyliade) aangetrouwde oom v.vaders kant Voogdij aangenomen, moeder belooft kinderen op te voeden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 120R 7-10 1712 Gerard de Witte † Sara Wemmerus † Jan Isaakse Snoep (vertrek voogden:Adrianus Eversdijk en aflijvigheid van Jacobus Oijée Voogdij aangenomen, voogd zal wees in de kost houden voor 15 pond per jaar.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 120V 7-10 1712 Henrik de Vlieger † Geertruid van Dorp Henrica 12 dagen Feris Henrikse van Strien (oudoom v. vaders kant) Voogdij aangenomen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 120V 7-10 1712 Coenraad Bosman Petronella Smits † Adriana 9 j. Cornelis Bastaard (aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen


Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 120V 21-10 1712 Jac. Oijee † Johanna Pupping † n.g. Mattheus Oijee (grootvader v.vaders kant) Pieter Pupping andere voogd Voogdij bezworen door Mattheus Oijee

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 121 R 18-11 1712 Jan van de Sande † Pieternella van de Moere Elisabeth 14½ j. Christina 10½ j. Adriaan Huisman (mennoniet) Voogdij op ja-woord aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 121R 18-11 1712

Jacoba de Witte Jan Snoep Voogd krijgt geld uitgekeerd

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 121R 18-11 1712 Claad de Koebeere Anna van Swesering † Anthony 8 j. Cornelis 6 j. Hendrik 4 j. Johanna 2 j. Hendrik van Swesering (grootvader van moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 121V 2-12 1712 Pieter van Pappelen Janneke Verbrugge † Gerard 17 j. Josias 14 j. Laurus Verbrugge (grootvader v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1712 13W 121V 2-12 1712 Mattheus Janse Vondervins † Petronella Marinusse Maatje 4 j. Johanna 2 j. Martina 6 dagen Mach. Adriaanse (aangetrouwde halfbroer v.d.vader) Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 121V 14-1 1713 Pieter Huisman Adriana Kossement † Adriaan 4 j. Christina 2 j. Adriaan Huisman Voogdij op ja-woord aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 122R 14-1 1713 Anthony Bossenblij † Cornelia Jans Anthony 4 weken Jan van Os Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v.24-7 1712 voor not. Adriaan van Oostee

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 122R 14-1 1713 Jan Zachariasse de Volder † Adriaantje Braber Adriaan 17 j. Joos van den Berge Voogdij aangenomen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 122R 28-1 1713 Nicolaas Sonius Janneke Wagenaars † Jacob 2½ j. Marinus Joosse (aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 122V 28-1 1713 n.g. Jacoba van der Straate † Cornelis ± 18 j. Mr. Johan van der Lugt en Zijwert van der Bilt (rentmeester) Voogden zijn neven van moeders kant Voogdij aangenomen Voogden zullen staat en inventaris v.d.boedel overleggen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 122V 4-2 1713 Thomas Maigem Josina de Mey † Magdalena 11 j. Nicolaas 9 j. Johan 7 j. Jacob Oudorp (aangetrouwde neef v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test. v.7-1 1712 voor not. Johan v.Ossewaarde


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 123R 25-2 1713 Lambregt Koopman Cornelia Minderse † 4 Adriaan Mindertse (Minderse?) Vader wil hertrouwen en moet geld aan de wezen betalen vader belooft kinderen te onderhouden Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 123V (1) 9-3 1713 Fransois van den Berge † Elisabeth de Coning 4 Zijwert van der Bilt Moeder wil hertrouwen met predikant Beekers en belooft geld a.d. kinderen te geven Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 123V (1) 18-3 1713 Anthonij Joël † Jacomijntje Borrens Tanneke 17 j. Anthony Joël (halfbroer van de wees) Zie 132V ontslag wees Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 123V (2) 18-3 1713 Pieter Abramse † Cornelia Heis (Aeis ?) Petronella 14 j. Cornelis Abramse (mennoniet) Voogdij op ja-woord aangenomen Test.v. 3-5 1696 voor not Henricus Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 123 (2) V 25 –3 1713 Adriaan Ronge † Maatje Jacobs Jacob 8 j. Adriaan den Boer (neef v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v. 14-8 1704 voor not. Cornelis Costen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 123V (2) 13-5 1713 Petronella Marinusse Mach. Adriaanse Moeder belooft kinderen te onderhouden


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 124R 23-5 1713 Pieter van Schoten Cornelia Reiniers † Cornelia 3 j. Reinier 2 j. Reinier Knuit (grootvader v.moeders kant) Kantlijn voogd † nieuwe voogd: Adriaan Cornelisse Zandweg Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 124R 15-7 1713 Anthonij Kraaje n.g. Joos Kraaje Ontslag wees uit voogdij

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 124R 15-7 1713 Anderies Klugting Crijna Janse Visser † Huibregt 6½ j. Jan 4 j. Jacobus 16 mnd Jacob Janse Visser (broer v.d.moeder) Voogdij aangenomen. Test. van Adriaantje Jans geeft wezen geld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 124V 15-7 1713 Jan Roelandse de Wolf Elisabeth Carels † Roeland Pieter van Steenkiste Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 124V 15-7 1713 Pieter Afet Cornelia Adriaans † Jacobmijntje 16 j. Pieter 14 j. Willem Arijse (neef v.moeders kant) Voogdij op ja-woord aangenomen en erfenis geregeld (zie fol.69)

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 125R 19-8 1713 Abraham Jason Sara de Witte † Abraham 12 j. Jacobus 10 j. Janus 4 j. Gerard 1 j. Anthony Jason (broer en voogd v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v.17-1 1691 voor not. Cornelis Costen e Kantlijn: 2-1 1717 Abraham Jason † 2 voogd: Pieter Wawelaar Meertens zoon test.v1716 voor not Joh.v.Ossewaarde


Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 125R 19-8 1713 Maarten Masculuijn Catharina Bijeltman ? † Maarten 15 j. Catharina 12 j. Adriaan 9j Guiljaam 8j Janna 7j. Cornelis 3 j. Janus 10 mnd. Gillis Pauwels Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 125V 19-8 1713 Maarten Harmans † Margarita Wijmans Jan 18 j. Anna 16 j. Maarten Masculuijn Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 125V 26-8 1713 Adriaan Claasse † Elisabeth Lievens Jan 19 j. Adriaan 15 j. Lieven Adriaanse (broer v.d.wezen) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 126R 9-9 1713

Johan Danker Westhoec 23 j. Joh. Van der Stille Ontslag aanvrage v.d.wees . voogd is tegen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 126R 9-9 1713 Laurus Ratel Adriana van Maren † Jan 17 j. Mathijs Ratel Voogdij aangenomen , vader belooft wees op te voeden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 126 R 7-10 1713 Adriaan Gort † (secretaris) Petronella de Coning Cornelia 12 j. Susanna 8 j. Adriana 5 j. Crijna 3 j. Cornelis van den Berge (oom v.moeders kant, woont in Oudelande) Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 126V 7-10 1713 Anthony Fuerlings Sara Verschuere † Maria 18 j. jan ± 16 j. Jacob de Bijvere Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 126V 21-10 1713 Roeland de Kok † Johanna Wilts Marinus 10 j. Cornelis van der Hikke (neef v.moeders kant, rentmeester) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v.27-11 1712 voor not. Pieter Verijser Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 127R 28-10 1713 Carel van Nieuwenhuise † n.g. n.g. Carel Goeree Gerrit Haagman getrouwd met Johanna de Groene Rentmeester Francois de Keiser. Verdeling v.goederen van Adolf de Groene tussen wezen v. Carel v.Nieuwenhuise en Gerrit Haagman´s kinderen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 127V 28-10 1713 Nicolaas Ossewaarde Maria Snoup † Cornelia ± 12 j. Susan 10 j. Maria 7 j. Jan Isaackse Snoup (broer v.d.moeder) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test. v. 25-4 1698 voor not Johan v.Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1713 13W 127V 16-12 1713 Abraham Cornelisse Tekenburg † Martijntje Haarts Cornelis 16 j. Marinus 15j. Clasina 13j. Gerard 8j. Cornelia 3j Aarnout 1j. e Gommert Cornelisse Westdorp ( 2 vader v.Abraham Cornelisse Tekenburg Voogdij aangenomen moeder belooft kinderen te verzorgen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 128R 13-1 1714 Francois van de Velde Neeltje Pieterse Dromer † Pieter 14 j Jacobus Kosten Wees is Maatje Aarnouts zekere erfportie schuldig Adriaan van Oostee mag geld in ontvangst nemen Zie 131R voogdij aangenomen kantlijn Quijrijn Wawelaar kantlijn stadsbode Quijrijn Wavvvwelaar moet geld innen wat Jacobus Costen v.d.wees heeft Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 128R 13-1 1714 Huibregt van Vliet ovl Cornelia Verhelle ovl n.g. Frederik Kats voogd wil geld om wees te onderhouden Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 128 inlegvel Jaspar Wils ovl Anna 10 j Cornelis 8 j. Pieter 5 j. Pieter Wils en Zijwert van der Bilt fol. 37 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 128 inlegvel Hubertina Gorse

fol. 57, 69, 94 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 128 inlegvel Sacharias Willegaars Catharina Bodel Guiljam Leene fol. 59 Jac.Bossenblij fol.80, 96V


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 128 inlegvel Cornelis Simonse de Jager Janneke Beijsselaar

fol.3V Pieter Krellarts heeft wees bij Janneke Beijsselaar: Jacoba Crillaart (Krellarts?) fol.43 Leendert Huge heeft 2 wezen Leendert en Jacob fol.9V Sara Harings wezen fol.21, 73 Salomon Steenaert fol.12,22,48,90 Anna Elisabet Noorman fol.22,23, 107 Adriaan Janse wees v. Magdalena van Hessen fol.29,27,53,116,120,77,80,88 wees Geerard Witte fol.26,27 Bastiaan Westerwijk fol31 Apollonius van Vliet fol35, 65 Janneke Isaacks Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 129V 20-1 1714 Christiaan Verstelle Clara Pieroom ovl Jan 4 j. Joh. Pieroom (neef v.moeders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v. 10-9 1707 voor not. Henricus Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 130R 3-2 1714 1e Marinus van der Beeke ovl. Catharina Kruishoec ovl. e Appolonia 15 j. 1 Christiaan Verstelle (fam. v.d.moeder) e e 2 vader Adriaan Beiselaar met 2 wees Adriaan 14 dagen e e voogd 1 en 2 kind Jac.Oudorp sinds 15-12 1703 voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 131R 17-2 1714 Francois Pieterse van de Velde Neeltjen Pieterse Dromer ovl. Jacobus Francoise van de Velde meer dan 21 j. Petronella Francoise van de Velde “ “ 19 j. Jacobus Kosten ontslag weeskamer (zie 128 R 13-1 ) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 131V 17-2 1714 Jan van Baren Willemijn van der Arke ovl. Jacoba 15 j. Marinus 13 j. Johanna 8 j. Geertruid 6 j. Maria van Baren 4 j. Jan Stekel Voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 131V 3-3 1714 Adriaan Hessels Anthonetta Hagers ovl. Dina 4 j. Susanna 3 j. Jan Rouw voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 131V 3-3 1714 Leendert Cornelisse Mouwe ovl. Jobtje Cornelisse de Hoofd Neelken Leenderse Mouwe 7 j. Cornelis Leenderse Mouwe 5 j. Willem Braber voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 132R 10-3 1714 Cornelis Spruit ovl. Marijtje Gommers Petronella 11 j. Adriana 9j. Janneke 5 j. Gommer 1,5 j. Engel Janse (v.vaders kant) Gommer Pieterse (v.moeders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 132R 14-4 1714 Adriaan Boutens ovl. Cornelia Bouwens Jan 9 j. Pieter Boutens (broer v.d.wees) voogdij bezworen staat en inventaris moet overlegd worden kantlijn zie fol133V 2-6 1714 (datum is fout moet 12 en 13-3 )

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 132V 12-3 1714 Cornelis Poortvliet Geertruijd Peman ovl. Jan 4 j. Geertruijd 3,5 j. Cornelis Peman (grootvader v.moeders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld (zie fol. 148)

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 132V 14-3 1714 Anthony Joël ovl. Jacobmijntje Borns Tanneke Anthonijse Joël meer dan 18 j. Anthonij Anthonijse Joël (broer v.d.wees) ontslag weeskamer


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 132V 14-3 1714 Jan Isaakse Snoep Catharina Brouwens ovl. Susanna 7 j. Willem 4 j. Isaak ±2 j. Johan Brouwens (v.moeders kant woont in Bergen op Zoom) voogdij bezworen en erfenis geregeld test. v. 20-12 1713 voor not. Anthony Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 133R 24-4 1714

Tanneken 16 j. Abigaël 20 j. Elias Cornelisse Maas ovl. Nieuwe voogd Geerard Eliasse Maas (halfbroer v.d.wezen)

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 133R 2-6 1714 Jan Lely ovl. hertrouwd met Cornelis Vertoorn n.g. e

2 man v.d.moeder krijgt geld v.d. lijfrente Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 133V 2-6 1714 Christiaan Bastelis ovl. Johanna de Ruiter Adriana 14 j. Digna 5mnd. Gillis Bastelis (grootvader v.vaders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 133V 2-6 1714 Adriaan Boutens ovl. Cornelia Bouwense Pieter Boutens regeling erfenis (zie 14-4 ) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 134R 9-6 1714 Joos van den Berge ovl. Cornelia van Winkel Jan 15 j. Abraham 14 j. Willem 10 j. Sara 8 j. Elisabeth 3 j. Cornelia 7 mnd. Marinus Cornelisz. Gorse (v.vaders kant) en Thomas van Winkel (v. moeders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld


Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 135R 4-8 1714 David du Claux (doctor) ovl. Antonetta Boeije Jacob ± 8 j. Magdalena 6 j. Isak 2 j. Geerard IJsebree (v.vaders kant) en Isak Lambregtse (wonend in Zierikszee, neef v.moeders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 135R 23 –6 1714 Janes Lievense Jelijntje Crijns ovl. Crijn 9 j. Pieter 8 j. Louijs 6 j. Marnus 3 j. Pieternella 2 j. Lieven Joosse (grootvader v.vaders kant) voogdij bezworen vader beloofd kinderen op te voeden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 135V 22-9 1714 Jacobus Marinusse Branje ovl. Anna Maria Christiaanse Christiaan 4 j. Tanneken 3 j. Maria 1 j. Hubregt Branje (broer v.d.vader) Christiaan Gillisse (vader v.d.moeder) voogdij aangenomen erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 135V 22-9 1714 Aarnout Dirkse Adriaantje Brand ovl. Johanna Jan Janse Brand (oudoom v. moeders kant) voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 136R 6-10 1714 Anna Adriana Lelij Joh. Lalleman 23 j. moeder wees vraagt ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 136R 20-10 1714 Pieter Trouwe Jacoba Luts ovl. Pieternella 23mnd. Hendrik Gerritse (grootvader v.moeders kant woont in Sluis) voogdij bezworen en erfenis geregeld. test.v. 5-9 1710 voor not. Anth. Ossewaarde Pieter Verijser heeft toezicht op gelden


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 136V 30-10 1714 Johan de Wolff ovl. Elisabet Keetlaar Jacobus 20 j. Jan Janse Snoep (oom v. vaders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 137R 2-11 1714 Louijs Larous ovl. Janneke de Jaque ovl ( de Jake ) Jacoba 12 j. Pieter 10 j. Jacob de Jake en Catharina de Jake (wonend in Colijnsplaat) en Jacomijntje de Jake (uit Goes) broer en zusters v.d. moeder beloven de wezen te zullen voeden Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 137V 10-11 1714

Helena Hoek verzoekt rentmeester Aarnout van Marcella die de goederen van haar oom Jacobus Bruijne beheert te vervangen door secr.Christoffel Annart.. rentmeester Oosdijk en Dignis Coomans zijn aangesteld de boedel v.Aarnout van Marcella te regelen via Joh. van Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 137V 1-12 1714 Cornelis Kelle ovl

Mattheus Eversdijk had samen met Pieter Rijmeland de boedel v.Cornelis Kelle geregeld 29-11 1714 werd een rekening door Mattheus Eversdijk’s erfgenamen gestuurd Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 138R 1555-12 1714 Jan Weije Neeltje Pieters ovl. Maatje Weije 12 j. Adriaan Jansse Weije (broer v.d.wees) voogdij bezworen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 138 R 15-12 1714 Mattheus de Munnink ovl, Grietje Jans ovl. Jan Cornelis de Munnink (oom v.d.wees) voogd wil huis in de St.Jacobstr. v.d.wees verhypotheciseren om geld te krijgen voor onderhoud wees Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 138R 15-12 1714 Gerard de Witte ovl. n.g. Jacoba de Witte Jacobus Oijee beeidiging voogdij afrekening door Abram Wacky en Jan Snoep voor onderhoud wees Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 138V 15-12 1714 Jacobus Oijee ovl.

Mattheus Oijee en Pupping voogden maken gewag v.proces tussen erfgenamen v.d. inboedel van Levinus van Doorn. Wees heeft recht op deel Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 139R 20-12 1714 Cornelis Kelle de Jonge ovl. (137V 1-12)

Pieter Rijmelaar regelaar . Bartholomeus de Keulener rentmeester Anna Maria en Adriana Brune (kloosterzuster uit Antwerpen) Bij de dood v. Pieter v.Stapelen kwam de helft v.d.erfenis aan Cornelis Kelle de andere helft aan zuster Brune Bij kinderloosheid v.d.zuster krijgen de wezen v. Adriana Francisca van Stapelen de erfenis (geregistreerd in Grootweesboek fol 5) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 139V 4-1 1715 Jan Cooman ovl. Agatha van Marcella ovl. Jan 16 j. Blaas 14 j. Henrica 11 j. Catharina ± 9 j. Dignus Cooman (broer v.d.vader) Sebastiaan Hoogkamer (broer v.d.moeder) wezen en 3 meerderjarige zusters erven van Aarnout van Marcella (broer v.d. moeder)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 140R 4-1 1715 Zacharias Willegaards ovl. e (1 vrouw) Cornelia van Strijen ovl. e 1 wees Jan Willegaards Abraham van de Woestijne e 2 vrouw Catharina Bodel met wezen: Marinus en Sara e voogden 2 wezen Cornelis Wagenaar en Guiljaam Leene e 1 wees is gebrekkig wel meerderjarig maar nooit instaat tot eigen onderhoud Adriaan van Oostee rekent af Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 140V 12-1 1715 Thomas Maygem

vader neemt hypotheek op zijn huis om kinderen moederlijk deel te geven Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 140V 12-1 1715 Joh. Eversdijk ovl. Susanna Voordamme Anna 16 j. Susanna 15 j. Maria 12 j. Cornelis Eversdijk (volle neef v.vaders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld test. 12-1 1704 voor not. Henricus Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 141R 26-1 1715 Jan de Klerk Susanna van der Woord ovl. Pieter 29 mnd. Maria 8 weken Andries Heijndriks voogdij bezworen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 141R 26-1 1715 Lauris van der Beest Elisabet Buijts ovl. Jobje 14 j. Abram 13 j. Cornelis Wagenaar voogdij bezworen en erfenis geregeld. staat en inventaris is op 9-3 1715 door voogd en Marinus Smijtegeld overgebracht Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 141V 9-2 1715 Jan van der Stelle ovl. Maria van der Stelle Jan Bouwerse ovl. Elias en Pieter Vink erfgenamen van Maria van der Stelle executeurs:Anthonie van Beysselaar en Pieter Mostert v.d. boedel van Jacob Bouwerse. Pieter vink krijgt administratie v.d. goederen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 141V 9-2 1715 Daniel Jeremiasse Janneken Trimpe ovl. Elisabet 12 j. Jeremias 10 j. Gillis de Breur (halfbroer v.moeders kant) 29-1 1719 Daniel Jeremiasse ovl. Joannes Nolft (neef v.vaders kant) wordt medevoogd Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 142R 9-3 1715 Lieven Laurisse Willemijntje Vissers ovl. Levina Lauris 19 j. Cornelis Visser (oom woont in Delft) ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 142R 9-3 1715 Cornelis Pauwels Elisabeth de Jonge ovl. Paulus ± 1 j. Leendert Bakker (oom v.moeders kant) voogdij aangenomen en erfenis geregeld huwelijksvoorwaarden v.15-10 1708 voor not. Henr.Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 142V 9-3 1715 Cornelis Kelle de Jonge ovl. 3 juffrouwen Kelle Johan van Ossewaarde doet rapport . Ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1714 13W 139R 20-12 1714 14-1 1715 Cornelis Kelle † Adriana van Stapelen † 3 wezen en Petronella Kelle gehuwd met Jonkheer Melchior de Villegas. Theresia Kelle † Johannes van Ossewaarde In de boedel v. Cornelis Kelle was geld v.d.kinderen van Mr.Cornelis Bruijne en Anna Maria van Stapelen. Bartholomeus de Keulenaar (ontvanger) 14-1 1715 brief uit Antwerpen v. A.van Haure 19-2 1715 aanwezig Adam Jacobs Gort uit Kloetinge en Cornelis Dirks Rijmste Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 143V 16-3 1715 Adriaan Baroen † Geertruid Rijten Cornelia 3 j. Alida 14 mnd. Arend van den Driesse (neef v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 143V 6-4 1715 Jaques Baroen † Berbel Codde Willem Baroen 17 j. Pieter Baroen (broer v.Willem) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 144R 6-4 1715 Jacob Marinus Visser Maatje van Loo † Sara 3 j. Maatje 1,5 j. Marinus Pieters Visser (grootvader v.vaders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 144R 20-4 1715 Gerard Croone † (uit Tholen) Pieter Croone Leendert Bakker (oom en voogd v.moeders kant) Cornelis Pauwelse gehuwd met Elisabeth de Jonge Nicolaas Wouters heeft nog 8 pond van grootvaderlijk deel v.d. wees dat oom en gewezen voogd Joh.Catton onder zich had Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 144R 25-5 1715 Roeland de Cok † Johanna Wils Cornelis van der Likke (rentmeester) van der Hikke? Boomgaard en woning aan de Westsingel was belast ten voordele v. Maria Verstelle. mOeder en voogd willen nieuwe hypotheek Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 144V 22-6 1715 Hubertus Drijwege † (schout) Elisabeth Kijwijts Cornelia Drijwege en Elisabeth Drijwege Ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 144V 22-6 1715 Lambregt Coopman Cornelia Minnaart † Henricus Coopman Ontslag weeskamer


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 145R 22-6 1715 Reijnier van Neste Maatje Witsoet † Joos ± 6 j. Cornelis Castanje (aangetrouwde neef) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 145R 22-6 1715 Joos Verhage † Anna Koen Joos 8 j. Francis 6 j. Pieter 10 weken Cornelis Verhage (broer v.d.vader) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 145R 13-7 1715

Gillis van Cromvliet (meerderjarig) Cornelis van der Hikke Ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 145V 13-7 1715 Willem Beyaard Willem Beijaard (meerderjarig) Henricus Hoogkamer en Marinus Ooms Ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 145V 6-7 1715 Adriaan Jeremiasse † Jozias Adriaanse 22 j. Ontslag weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 145V 7-8 1715 Pieter Loutse (getrouwd geweest met moeder v.d.wees) Cornelia Verlugt † Josina Verschuure Grootvader v.moeders kant Johan Verlugt . Overoud-grootvader v.d.wees :Francois Oois Erfenis v.d.wees geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 146R 7-8 1715 Matthijs van Cromvliet

Bijzonderheden

Jacoba van Cromvliet Administrateur Gillis van Cromvliet Toeziend voogd Sijmon Crequendamme Zie 26-10 1715 146V test.v.20-5 1715 voor not.A.v.Ossewaarde

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 146R 20-9 1715 Hubregt van Donge Engeltje Heijndriks LEIJND 12 J. Adriaan 8 j. Gerard Crijger Voogdij aangenomen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 146V 20-9 1715 Pieter Verijser † Maria Costers n.g. Cornelis Verijser Erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 146V 5-10 1715 Janis de Vlieger Willemijntje Lodewijks † Pieter de Vlieger Cornelis Stevense (aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1715 13W 146V 26-10 1715 Matthijs van Cromvliet † Geertruijd Deijs † Jacoba van Cromvliet Cornelis van der Hikke (rentmeester) v.moeders kant(7-8 1709) Gillis van Cromvliet en Simon Crequendamme (zwager v.d. vader, getrouwd met Jacoba v.Cromvliet) v.vaders kant Erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 147R 9-4 1716 Hendrik Gabriëlse Adriaantje Hieronimisse † Catharina Hendrix 5 j. Hieronimus Janse (grootvader v.moeders kant.woont in Baarland) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 147R 4-4 1716 Pieter van der Bild Pieternella Geense † Crina van der Bild 5 j. Dignus Cornelisse Geense (neef v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 147V 9-4 1716 Reijnier Beto Anna Munter † Maria Beto 4 mnd. Marinus Blommaart (aangetrouwde oom v.moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W !48R 2-5 1716 Leendert Cornelisse van Acke † Maria van Exem Christina 28 mnd. Blaas Geijthoorn Voogdij bezworen en erfenis geregeld test.v.1-10 1713 voor not.Joh. van Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 148R 9-5 1716 Cornelis Poortvliet Geertruijt Peman † n.g. Jan Peman (broer v.d.moeder uit Zierikszee) Marinus Gouwenaar (getrouwt met Berbel Peman, zwager v.d. moeder) Voogdij bezworen . stukken over erfenis van Cornelis Peman den Ouden (grootvader) worden overlegd Test.v.7-2 1716 voor not. Jacob de Brawanter Cornelis Peman den Ouden (grootvader) † Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 148V 9-5 1716 Matthijs Ratel Simontje Noordhouwe † Jacoba Ratel 18 j. Joos Pauwels Ontslag voogdij


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 148V 9-5 1716 Louis Ruth Anna van de Gehugte † Janis 2 j. Aarnout van de Gehugte (broer v.d. moeder) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test.v. 25-5 1712 voor not. A.van Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 149R 18-5 1716 30-5 1716 Leendert Huge †( Huijge) Geertruijt Jacobs Leendert 6 weken Steven Poelman (neef v.vaders kant) Voogdij bezworen, staat wordt overlegd Grootvader Jacob Jansse (moeders kant) erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 149V 30-5 1716 Jacob van der Voort † Maatje Stevens n.g. 17 j. Jacob van Merris (meester) Voogdij bezworen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 149V 20-6 1716 Anthonij Nolst † Zara Hoogkamer Cornelis Nolst 3 j. Henricus Hoogkamer (procureur) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 150R 20-6 1716 Pieter van Daalwijk Maria Anna Zuidhof † Pieter van Daalwijk 5 j. Jan van Daalwijk 3 j. Johan Oostdijk (rentmeester, neef v.moeders kant en aangetrouwde oom v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Grootmoeder v.moeder Hubertina Langemaire wed.v. Pieter Zuihof. test.v.17-3 1713 voor not Willem Cramer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 151R 20-6 1716 Laurens Feijt Jacomijntje van der Merel † Daniel Feijt Mattheus Casteker (uit ’s Gravenpolder) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 151R 10-7 1716 Sebastiaan van Arke † (rector Latijnse School) Maria Verschuur Isabella 14 j. Johanna 8 j. Geerard Ijsebree Voogdij bezworen en erfenis geregeld test. V. 27-2 1708 voor not. Henricus Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 151V 1716 Marinus Absolonse Elisabet Pieroom Cornelia Absolonse (meerderjarig.) n.g. Ontslag voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 151V 18-8 1716 (zie fol. 160) Cornelis Absolonse † Digna Pieroom † Catarina Hubertus Pieroom (voor andere wezen Joh. Van Ossewaarde) Verdeling erfenis, geschil tussen voogd Catarina en Joh.v.Ossewaarde voor de andere wezen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 152R 5-9 1716 Mahien Rijkaart † e e 1 Cornelia Jans 2 vrouw Catarina Cornelis Johanna 15 j. e Tobias Rijkaart (broer v.d.vader) en Jacob Minnaart (neef v.d. 1 moeder) e Test.v.18-12 1709 voor not.A.v.Ossewaarde tussen vader en 2 vrouw. (zie fol.48V) 13-2 1717 ontslag voogd Tobias Rijkaard 23-6 1717 Pieter Wawelaar Maartens administrerend voogd Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 152 5-9 1716 n.g. ….Bosman Tanneken Dijkwel † Cornelis 14 j. Jan Bosman 13 j. Cornelis Leijnse Dijkwel (oom v.moeders kant)

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 152V 10-10 1716 Jan de Badt Janneken Jans van der Driesse † Tanneke Jans de Badt 4 j. Marinus Christiaanse (neef v. moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 152V 10-10 11716 Thomas France Adriaantje Salomons Jobje Thomas 13 j. Elias Joël Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 152V 10-10 1716 Johan van Dorth (Mr.burgemeester) † Elisabeth Eversdijk Johan Adriaan 18 J. Michaël Constantijn 17 j. Elisabeth Joanna 13 j. Mr. Nicolaas la Grappe (oom v.moeders kant) Voogdij bezworen test. Overlegd test.v.9-8 1697 voor not J. van Ossewaarde

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 153R 30-1 1717

Nicolaas la Grappe Tante Josina van Dorth † zuster van burgemeester Johan van Dorth. Overleg van inventaris v.d.wezen zie 10 10 1716 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 153V 7-11 1716 Jan van Loo † e Janneke Jacobs † 2 vrouw Jacoba Crillaard e Lowijsa van Loo en 2 wezen van 2 vrouw Jacob Jansse Grootmoeder Janneken van Beijsselaar, Gerard Isebild weesmeester moet geld beheren. Abraham Jansse Bakker moet wed. helpen namens de weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 153V 7-11 1716 Leendert Cornelis van Acke † Maria van Exem ( Exum?)

Zie 148R 2-5 1716 beloofd wed. wezen geld te geven Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1716 13W 154R 28-11 1716 Jan van Loo † e) (2 Jacoba Crillaard Jacob Jansse (grootvader) Janneken van Beijsselaar (grootmoeder) verdeling erfenis Zie 153V 7-11 1716


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 154V 2-1 1717 Abraham Jansse Bakker Debora van den Berge † Joanna Bakker ± 10 j. Jan Bakker ± 5 j. Adriaan Jansse Bakker (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test.v. 1716 voor not Zijwert van der Bildt Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 155R 23-1 1717 Willem Costen † Maaijken Pieterse Dromens † Adriana Costen (meerderjarig) Jacobus Costen Ontslag voogdij afrekening voogd Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 155R 23-1 1717 Andries Rijkaart Pieternella Adriaans Catsman † Tobias Rijkaart (meerderjarig) Ontslag voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 155V 23-1 1717 Anthony Meentense Susanneke Lange Meenten Anthonijsse (meerderjarig) Cornelis de Munnik Adriaan Lange † grootvader van moeders kant en ontslag voogdij Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 155V 23-1 1717 Cornelis de Meij Pieternella Lijbaarts † Adriaan 15 mnd. Vader belooft wees op te voeden Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 155V 23-1 1717 Evert Simonse † Marijtje Dignusse Jacoba 5 j. Catalijntje 3 j. Adriaan Masculijn (aangetrouwde oom v.vaders kant) Zie 159V voogdij bezworen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 156R 30-1 1717 Gerrit van der Veer † Jacobmijntje Schaalje Adriaan 8 j. Thomas van Wijnkel Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test. V.22-6 1716 voor not. Anth. Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 156V 13-2 1717 Jasper Wils † Jacoba van der Strate † Cornelis Wils woont in Middelburg om wijnstekersnering te leren wil ondertrouwen met Joanna Cent Johannes van der Lught en Zuvert van der Bild Marinus Smijtegeld wil huwelijk beletten met voogden en krijgt hiervoor toestemming v.d.weeskamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 157R 13-2 1717

Secr.Annart aangesteld oom de goederen van Jacobus Braane te beheren . Hij wil een wei in het Middelambagt v.Kloetinge verkopen genaamd: het Lange Dijkje Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 157R 20-3 1717 Cornelis Breeweg † Elisabet van Damme Cornelis 17 j. Martijntje 16 j. Adriana 11 j. Maria 8 j. Digna 5 j Maarten van Damme (broer v.d.moeder woont in Middelburg) Voogdij bezworen en test. overlegd Test.v.2-9 1696 voor not. H.Hoogkamer Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 157R 20-3 1717 Abraham van Damme † Jacomina Cappendijke Martina 16 j. Elisabet 11 j. Adriaan 9 j. Maarten van Damme (broer v.d.vader) Voogdij bezworen en test.overlegd Test. v. 8-10 1700 voor not. Joh. Van de Arcke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 157V 20-3 1717 Dirk Simonse Kuiper Prijntje van de Velde † Willem Dirkse Kuiper ± 12 j. Pieter Huisman Voogdij op ja-woord als Mennoniet aangenomen test.getoond Erfenis geregeld


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 157V 20-3 1717 Cleeuwent Jacobse † Petronella Crabbe Jacob 6 j. Catarina 3 j. Pieter Jacobse Crabbe (broer v.d.moeder) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test. v. 4-3 1716 voor not. Adriaan van Oostee Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 158R 20-3 1717 Wouter Verduijn Jacoba Oostdijk † Jan Verduijn Johan Oostdijk (rentmeester en broer v.d.moeder) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test. v.15-9 1706 voor not. Anth. Ossewaarde Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 158V 10-4 1717 Cent Willemse Boogaard † Janneken Brandschoe Leuntje Cents ± 11 j. Willem Geerardse Zaaijer Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 158V 10-4 1717 Pieter Verheule † Josina Goes Digna 11 j. Cornelia 5 j. Jan de Vrieze Voogdij aangenomen en test. overlegd Test.v. 27-7 1714 voor not.Johan van Ossewaarde

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 158V 29-4 1717 Jan Heereboud Janneken Baslevelds ( of Bassevelds) Joanna 4 j. Jan 2,5 j. Pieter 1 j. Jan Weijtz Voogdij aangenomen vader beloofd wezen te onderhouden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 159R 29-4 1717 Jan Janse van Borkot Catharina Pauwels † Joost ± 7 j. Adriaan Crijnsze Voogdij aangenomen test.v.27-9 1708 v.not.A.v.Oostee


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 159R 29-4 1717 Paul Lefebure (le Febure) Elisabet Sebille † Maria Magdalena 16 j. Gideon 15 j. Elisabet 11 j. Anna 7 j. Paulus 5 j. Louis Taillefer (oom v.d.vader) Jaques Benoist (neef v.moeders kant, woont in Middelburg) Voogdij schriftelijk aangenomen en erfenis geregeld Schriftelijke belofte aanwezig

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 159 V 29-4 1717 Tobias Rijkaart Geertruid Marinusse † Tobias 15 j. Joanna 13 j. Marinus 11 j. Mahien 9 j. Laurens Marinusse (oom v.moeders kant woonachtig in Wemeldinge) Voogdij aangenomen

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 159V 19-6 1717 Evert Simonse † Marijtje Dignusse Jacoba 5 j. Catalijntje 3 j. Everina geb. na overlijden vader Adriaan Masculijn Erfenis geregeld Zie fol. 155V 23-1 1717

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 160R 19-6 1717 Cornelis Absolonse † e e 1 vrouw Digna Pieroom † 2 vrouw Eva Walraven Catharina Absolonse Hubertus Pieroom (predikant) 18-8 1716 2 contracten voor not. J.v.Ossewaarde worden overlegd erfgenamen zijn wees en wed.Eva Walraven geerard Ijsenbree en Marinus Smijtegeld namens weeskamer en Pieter Absolonse en Francois Oversluis getrouwd met Cornelia Absolonse. e 1 cotract. 13-7 1717 getuigen :Cornelis van Remstee en Jan Petitepas. Cornelis Absolonse heeft geld geleend aan zijn 3 kinderen 1)Pieter e 2) Cornelia 3) Catharina 2 contr. 31-5 1717 geld wordt verrekend. Ontslag weeskamer door meerderjarigheid Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 161V 19-6 1717 Jacob Janse Visser Clara Leene † Jan ± 5 j. Nathaniel 4,5 j. Jozias 4 mnd. Quilliaam Leene (oudoom v.moeders kant) Voogdij aangenomen en erfenis geregeld Test. v.26-2 1712 voor not Adriaan v. Oostee


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 161V 19-6 1717 Nicolaas Lagrappe † (secr.) Catharina Eversdijk Cornelia 15 j. Anna 8 j. Catharina 1 j. 4 mnd. Marinus Drijwegen (oom v.vaders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Test. v.23-10 1702 voor not. Jacobus de Brawanter Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 162R 23-6 1717 Geerard van der Pont Johanna Breeweg † Cornelis 16 j. Johanna 15 j. Adriana 13 j. David 10 j. Clasina 4 j. Cunira 1,5 j. Cornelis van der Pont Brief van 20-6 1717 waarin Cornelis van der Pont uit Zierikszee voogdij aanneemt

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1717 13W 162V 23-6 1717 Jacobus Gelok Maatje Christiaans † Jacob 10 j. Dina 8 j. Christiaan 6 j. Aagje 4 j. Tanneken 2 j. Adriana 4 mnd. Jan Cornelisse Jonk Voogdij aangenomen vader belooft kinderen op te voeden

weeskamer_boek_13_1697-1717  

weeskamer_boek_13_1697-1717

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you