Page 1

Transcriptie

Door:

Mevr. M. Torbijn-Reijnhout Mevr. S.J.P. Oostdijk-de Kraker


Index personen (Rekening moet worden gehouden met afwijkingen in de schrijfwijze)

Aarnouts(en), Samuel 113r,121r, 121v Aartsen, Cornelis 120r Abrahamsen, David 127v,128r Adriaan(se), erven Jacob 16r,32r,15v Adriaans(e), Martyntje 45r,99r-a Adriaense, Jacob 3r,6r Allegre Rupelmonde, Maria Margarita Elisabeth d’ 39r,41v Almekinders, Anthony 10r,15v,76r,79v,80r Almekinders, Christiaan Jacobsen 215v Andriessen, Heer 99v Anthonisse, Cornelis 140r,144r Arense, Marqu(i)s 27v,28r,50r,100r,107v,114v,161r,164r Arnooys, J. 192r Arnoys, Jacobus 8r Arnoys, Joos 8r,154r Baa,T 65v. Baarlandt, 12v Bakker, Jan 17r,119r Bakker, weduwe Jan den 177v Barbier, Jan 23v Barendse, Jan 107v,127v, Basterd (Bastaardt), Jacob(us) 45v,46v,53v,54r,145r,198r,198v Bax, Jan 64r Beenakker, Pieter 174v,193v,202v,203r,218r, Berge, Willemyntie Marinus van den 178v Beve(r)land, Maarten 37r,76v,88v,106r Beveland, Jacob Matheussen 100r,142r,182v Beveland, Tannetje Matheus 100r Beveland, Willem 142v Beverland, Jan Matheussen 77v,177r Beverland, Johannis Leendersen 78r Beverland, weduwe Willem 192r Beverland, Willem 154r,183v Beverlandt, Lauweryntie 177r,177v Beverlandt, Sarel Mattheussen, 152v,177r Beyaard, Willem van 203v,211r,222v Bie, Wilhelmus Theodoris de 81v Bilt, van der 162v Blesen, Arnoldus Petrus 55v Bliek, Adriaan 102r Bliek, Cornelis 102r Bliek, Frederik 18v,36r,45v,46v,53v,67r,71r,81r Bliek, Jan 1r,85r Bliek, Jan Cornelis 41r Bloemert, Anna Maria 55v Bloemert, Frederik 61r Blokland, Gerrit Joseph 55r,55v,56v,61r Boer, Cornelis 23r,157v,194v,199r, Boer, Cornelis Jacobzoon 196v Boer, Cornelis Jansen 77v,91r,99r-a,207v Boer, weduwe Jacob(us) 36r,71r Boers, Adriana 178v Boers, Cornelis 178v Boers, Jacobus 58r Boers, Jozina 178v,196v


Boeseque, Jacomyntie 11r,36r Boezeque, Cornelia 115r Boezeque, Cornelis 19r,25r,28v,36r,38r,58v,61r,74v,87r,87v,103r,132r,167v,171v,175v,176r Bolaugne de Lequis, Maximiliaan Joseff de 39r Boldering, Bachmen 218v Boldering, Gysbregt Mauritz Hermanni Arnoldus 218v Bologne de Lequis, Yvo Marie de 39r Boo, Jan 72v Bouman, Gijs 137v Bouman, Gijsbregt 155r Bouwense, Adriaan 19r,19v,106v Bouwensen, Adriaan 161r Bouwman, Gys 92r Braam, Jacob 117v,156v Braanje, Willem 83r,84v-a Brandts, Magdalena 102r Breekpot, Francois 162r,163r Bretmaker, F.D. 219r,221v Broeke, Pieter van den 18r Broeke, weduwe Pieter van den 60r-a Broers, Adriana 169v Brouwer, Adriaan 14v Brouwer, Dankert 158v,159r Brouwer, Jacob 5r,15r,58v, Brouwer, Marinis 13v,78v,91r,97r,112v,137r,137v,143v,165v,177v,182r,185r,195r,195v,203r,211r,215v Brouwer, weduwe Marinus 204r Bruyn, kinderen de 28v Bruyn, Leendert de 2r,5r,13v,19r,37r,38r,59r,114v, Bruyne, erfgenamen Leendert de 204r Bruyne, Jacob de 200r,213v Bruyne, Jacob Leenders de 200r Bruyne, Leendert de 200r Bueren, Jan van 134v,136r Buiren, J. van 171v Buskop, Abel 137r Bye, Theodorus W. de 83r Cabboort, Jacob 209r Cabboort, Jacob Davidse 209v Callier, Albertus 121r Calmeyn, Pieter 138v Camphuys, Reynardus 95r Canart (Kannart, Cannard, Cannaart), Willem van 81v,83r,118r,123v,126r,126v,127v,140v,222v Capelle, Johan(nes) 6v,26v,34v,44r Casper Caspersen 84v-a Cau, M. Iman 219r Ceetelaer, 17r (zie ook: Keetlaar) Ceetlaar, Jacobus 12r Cemp, Cornelis de 18v,33v,68r,102r Cemp, weduwe Cornelis 198v Cempe, Willem 113r,113v Cerwyn, Pieter 3v,5r Ceyser, Fransois de 12r Christiaansen, Pieter 58r,80v,195r Claarbergen, 131r,131v,135r,157v,168v,170r Claarbergen, erven 160r,163v,167r,168r,171r,199r,208v Claarbergen, Philip Frederik Vegelin van 22v,23r,33v,43r,99v,175v Claarbergen, weduwe heer 216v Claassen, Aarnoud 18r Cob, Johannes 7v Commee, Cornelis Cornelissen 123r


Commee, Luyk 129v Commee, Luyk Cornelissen 123r Commees, Cornelis 120r,120v Cooman, (zie Kooman) Coop, 3v Cornelis(sen), Dankert 13v,78v,97r,143v Cornelis(sen), Job 7r,45r,91r,99r-a Courtonne, Jacobus Salomon 57r Craane, Hubertus 57r Creeke, (zie Kre(eke)) Criekaart, Lauwerus 129v Cristiaansen, Pieter 165r Croel, Jacobus 23v,63r,120v,123r,129r,129v Cruysweg, Dignus 133r Cruysweg, Dignus Adriaanse 98v Cruysweg, Jacobus 163v Daalwijk, Johan van 124v,125v,127r,127v,141r,222v Daalwyk, 140v Dankersen, Jacob 204v,208r,208v Dankersen, Marinus 24r Dankert, Johan 5r Dankert, M. 189r Dankertse(n), Jacob 47r,79v,93v177r,182r Daquere, Marie Anna 55v Daquere, Pierre 55v Daquerre, Jan Dominico 55v Dei, Geeraard Forse 136v Deutecum, Pieter van 138r Dirrikse(n), Jacob 18v,33v,68r,102r Dobbelaar, Petrus 113r Doeselaar, Carel 8v,11r,17v,23r Dominikus, Jacobus Joh. filius 79v Drubbels, Jan 36v,114r,117r,119v,120r,120v,122r,135v,136r,147v Dykwel, Cornelis 217v Ellewoutsdijk, Heer van 82r,94r,101v,105r,107v,108r,120v,123r,126r,128r,129r,129v Engels, Adriaantje 210r Eversen, Jan 9v,26r,103v Eversen, weduwe Jan 105r Faber, Jacob de 70r,159v,176v Feber, Marinus de 207v Geelhoed, Jan 34r,37r,48r,50v,93v,94r,96r,99r,102v,104v,115r,122r,123v,145r,163r,164r,175v,179r,196v,199v,200r,205r, 220r,223v Geeraarts, Catje 28v,114r,214v Geersen, Jacobus 7r,91r Gelok(x), Jan 32r,50r,78r Hageman, Adolph 130v Haken, Everd van 8v Hameling, Marinus 189r,209r Hameling, Pieter 99r-a Hase, Catarina de 113r Helderman, Dirk 218v,220v Helk, Pieter van der 118r,124v,125v,126v,203v,222v Hemert, Adriaan Jan van den 96v Hemert, Adriaan van den 93r Hemert, Petrus van 6v,26v,27r,34v,35v,94v,96v,135r,179v,184v,185r,188r,189r,194v,204r Hemert, weduwe P. van 143v Hennequin, Pieter 162r Hilk, (zie bij Helk) Hille, Johan van der 12r


Hoeke, Kryn van 163v,167r,179v,200r,213v,216r Hooge, Pieter de 95r Hoogeweg, Jannetje 180r Hubregt, Adriaan 109r Hubregtse, weduwe Adriaan 156v Hubregt(sen), weduwe Jacob 112v,137r,156r Isebree (Izenbree), de heer 15v,52r,107v,128r,132r,134r,151r,171v, Isebree (Izenbree), Adriaan 40r,49v,150r,151v,185r Isebree, Johan 218v,220v Izenbout, Adriaan 75v Jacobsen, Adriaan 153r,169v Jacobzen, Jannetje 153r Jacobzen, Katelijntje 153r Jager, Jacoba de 204v Jager, Marinus de 22v,74r,75r,79v,86r,94r,94v,96r,97r,132r,136r,146v,168r,171v,176r,180v,188r,204v,208r Jansch, Hendrik 72r Jansen, Hendrik 50v,94r Jansen, Magchiel 53v,210r Jaspersen, Cornelis 222r Jeras(Jiras), Adriaan 25v,34r,37r,88r,100r,106r,107r Jeras, Elisabet 100r Jonge, Cornelis de 22r Joos, Jozyntje 18r Joosen, Marinus 183r,192v,193r,195r,195v Joris, Jannetie 173v Kabboort, David 103v Kabboort, Jacob 192r,204v Kabboort, Jacob Davidzoon 103v,208v Kallemeyn, Dingenis 194r,202v,211r,214r,222r Kallemijn, Maarten 184r Kannart, (zie Canart) Keetlaar, Andries 51v Kemp, Cornelis de (zie Cempe) Klaassen, Aarnoud 95r Klaus, Jan 29v Ko(o)le, Jacobus 70r,98v,133r Kok, Abraham de 102r Komee, Cornelis 174v Koning, Appolonia de 94v Kooman, Hubrecht Anthonissen 21v,33v,99v Kooman, Hubregt 19r,25v,28v,34r,86r,100r,114v,164v,204v Kooman, Jan (Johannes) 7r,20v,21v,25v,34r,36v,99r-a Kreek, weduwe Jacob 209r Kreeke, Jacob 74v,88v,131v,132r,135v,139r,171r,204v Kreeke, Johannes 42r,58r,67r,71r Kreeke, Tannetjen Dankerts van de 63r Kreke, Jacob Marinus van de 12v Kroel, zie: Croel Kroke, Dignus 102r Kruysweg, Jacobus 99v Kuyper, Karel 45v Laar, Jacobus Johannis van de 138r Landschot, Boudewyn 130v,162r Langemare, 16r,32r,50r,78r,97r Langemare, Martina 26v Laradu, Jaques 55v Laroes, Cornelis 89v,92r,137r,159v, Leck, Cornelis van der 221v Leender(t)sen, Johannes 15v,32r,96v Legierse(n), Cornelis 76v,88v


Lesaf(f)re , Simon 5v,6v,8r,11r,14v,19r,27r,31r,32v,43v,45r,46v,54v,56v,62r,65v,69v,77r,78v,79r,84r,87r,96r,97r,99r-a, 99v-a,108v,111v,114r,118r,119v,130r,132r,134r,135v,136r,141r,145r,147v,148v,149v,153v,155v,161v,169r, 170r,171v,181r,193v,198r,198v,205r,206r,213r,216v,218r Leur(s), Minikus de 19r,28v Leuren, Giljaam 161r Leyden, Pieter van 27v Leys, Pieter Janse 17v Lozanne, Cornelis de 39v Luykse, weduwe Marinus 38r,114r,176v,207v Luyksen, Jacob 123r Luykx(en), Marinus 9v,28v,34r,133r Luykx, Blasyntje 4r Maas, Barend 155v Maas, Cornelis 8v Maas, Lauwerens 135v,177r Maas, weduwe Lauw 182r Machielse (Magchielse), Cornelis 17v,23r,98v Machielsen, weduwe Cornelis 157r Maes, weduwe Cornelis van der 51r,51v Magchielse (Magchielze), zie: Machielse Marcusse, Marcus 164r Marcussen, Jacob 163r Marinissen (Marinusse(n), Marinese), Joos(t) 34v,36v,52v,53r,62v,66v,72r,81r,83r,85v,87r,94r,96r, 99v-a,100v,107v-a,108v,117r,118r,119v,141r,147v,152v,155v,163r,164r,169r,170r,177v,181r,193v (zie ook : Oostpolder !) Marinussen, Dankert 109r,174v Mat(t)heussen (Matheus,Matheussen), Sarel 11r,20v,34r,34v,35v,44v,65v,70v,72r,77r,79r,85v,93v,96r, 99v-a,100v,102v,104v,107v-a,108v,117r,119v,133r,152v,153v,210v Matheussen, Jacob 85r,112v,156r Matheusse(n), Jan 7r,83r,142r Meesmans, Jannetje 105r Mels(e), Pieter 207v,215r Merris, Adriaantje 190r Merris, Cornelis van 7v,41r,174v,190r,196v,199r,207v Merris, Jacobus van 197r,207v,208r Merris, Karel Maartense 176v,196v Merris, Karel van 190r,207v Merris, Maarten van 10r,19r,20v,29r,31r,34r,34v,35v,43v,46v,49r,56v,62r,62v,63v,65v,70v,72r,75r,76v,77r,79r,85v,87r,104r Merris, Martina van 207v Meulbroek, Pieter 105r,114v,117v Meule, Jacob 50r Middelhove, Maria 29v,30v Midlum, Willem Jan van 55r Minder, Christiaan de 155r Minder, Cristiaan Pieterse de 165r Minders, Adriaan 126r Mole, Janna de 100r Nebbens, Jacob 134v Nisse, G. van der 73v Nisse, Gillis Cornelis 64r,65v,86r,86v Nisse, Heer van 51r,51v,62v,74v,124r, 125r Noordhoek, Pieter 101v,115r,117r Noteboom, Leendert 177v,184v,185r,194r,194v,195r,215v Nys, Jan de 24v,108r,173v,207v,208r,209v, Oele, Adriaan 36r,45r,70r,98v,133r,133v,190r,215r,


Oele, Nicolais 17v Oele, Tannetjen 78r Oosdijk, Jan Sarelsen 1r Oostdijk, 12v Oostdijk, Johan 26v,39r,81v Oosterling, Matje Hubregtse 33v Oosthoek, Janna 42v Oosthoek, Nicolaes 9v Oosthoek, Pieter 9v Oostpolder, Joos 36v,152v Oostpolder, Joos Marinusse 52r,151v,163r,169r,184v (zie ook: Joos Marinusse) Ossewaarde, Cornelis 13r,21r,57r Ossewaarde, Cornelis Anthonisse 147r,217r Paardekooper, Adriaan 1r,1v,9v,11v,12r,13r,14r,19r,19v,20r,20v,21r,24r,26r,26v,29r,33r,34v,35v,43r,43v,44r,44v,45v,46v,49r,49v, 52v,53r,53v, 56r,56v,58v,60r-a,61v,62r,63r,63v,65v,73r,73v,75r,79v,82r,84v-a, 86r,88r,89v,91r,91v, 95r, 99r-a,100r,100v,102r,104r,105r,107v-a,108v,112r,114r,114v,115r,116v,117r,120r,122v,124v,125v,127v,129r 133v,135v,,136v,144r,147r,149v,150r,151r,151v,153r,154v,155r,156v,157r,158r,158v,162r,164r,164v,176v, 178v,179v,180v,181r,182v,186v,187r,188v,189r,189v,190v,198r,200v,201v,202r,202v,203r,206r,207r,210r, 212v,213r, 214v,217r,220r,222r Paardekooper, weduwe 185r,189v Paardekooper, weduwe Leendert. 21r,21v,23r,23v,25v,26r,34r,37r,43r,52v,66v,80r,94r,101r,103r,106r,107r,107r-a,109r,110v,114v,121r,128v 131v,133v,138v,139r,144r,144v,147r,148r,156v,161r,161v,164v,165v,168r,169v,171r,172v,178v,181v,182r, 182v,188r,194v,195r,201r,215v,217r,218r,223r,223v Papenbroek, Anna Maria van 55r,55v Papenbroek, Elisabet van 55v Papenbroek, Jan van 55v Pauwelsen, Adriaan 89v Peckuis, Jacob Hendrik 162r (zie ook: Pikkius) Perponcher Maisonneuve, Willem Cornelis 121v Perponcher Sedlnitzky, J.A. Baron de 64r,72v,89v,107r-a,150v,151v,182v Pietersen, Christiaan 137v Pietersen, Salomon 24r Pikkaarts, Jannetjen 91r Pikkius, 163r (zie ook: Peckuis) Poortvliet, Jannetjen 120r Portugaal, Dierik Jansen van 9v Poser, Ernst Hendrik van 218v,219r,220r Pot, Ary 192r,193r Potappel, 219r,221v Prinse, Adriana 129v Prinse, Jacomijntje 7v Prinse, Jan 36r,36v,67r,71r,87r,87v,103r,132r,134v Prinse, Johannus 36r Prinse, Tannetje 129v Proost, Casper Caspersen 83r Reus, Amelie Experance 218v,220v e Reus, Hendrik 9 218v,220v Reynout, Aalbregt 173v,222r Rimmeland, Cornelis 8r,62v,76v,86r,87r,88v,130v131r Rimmens, Bernardus 138r Roeland, Janna Pieterse 200v Roeloff, Hendrik 40v,131r,132v,134r,136r,141v,145r,167r168r,170v,172r Roo, Pieter de 45v,53v,60r-a,136v,210r Roose, Cornelis 163r,164r,170r,220r Roose, Cornelis Adriaan 124r,124v,222r Roose, J. 171v Roose, Jacobus 20v,62v,86r,132r,140v,208r Roose, Johannes 9v,31r,33r,76v,89r,101r,


Roose, Pieter 29v,31r Root, Cornelis 193v Rooyen, Joos van 68r Rottier, Piet 103r Rottiers, Johannes 117v Royen, Pieter van 18r Ruster, Cornelis 93r Ruster, weduwe Cornelis 189r,209r Sabel, Kryn la 158r Sachariasse(n), Cornelis 1v,29r,34r,35v,44v,49r,56v,62r,62v,63v,65v,70v,72r,75r,76v,77r,85v,87r,99v-a, 100v,102v,104v,107v-a,117r,120r,120v,135v,136r,147v,152v,154r,155v Sachariassen, weduwe van Pieter 99v Sadelaer, David 78r Salomonsen, Cornelis 93r,103r,106r,106v,169v,210r Sandbergen, Gerhard Jan van 219r,220r Sandee, 41v Sandee, Janna 182v Sandee, Marinus 6v,15r,110r,66v,142r,144r,187v,194v,195v,204r Sandee, Marinus Jr. 143r Sandee, Marinus Marinusse 140r Sandijk, Jozias 7v,74r,122v,135r,146r,206r,207r,212r,213v Sandijk, Pieter 188v Santbergen, Gerhart Jan van 218v Sautyn, Daniel 49v,50v Sautyn, Johan(us) 49v,50v Schierbeek, Cornelis 94v Schipper, Cornelis Janzoon 165r Schipper, Laurus 180r Schipper, Lauwerus Jansen 153r Schipper, Marinus Lauwersen 110v,186v,191r Scholtus van Holten, 218v,220v Schoolmeesters, Martijntje 109v,112v Schuerbeek, Cornelis 97v Sem, Adriaan 147r,194r Simonsen, Jan 120r Snoep, Tomas 211r Somerzee, Maria 57r (zie ook: Zomerzee) Sonke, Cornelis 129r,129v Sonke, Geeraard 36r,67r Sonke, Geeraard Marinus 80v Sonke, Jan 114r,214v Sonke, Lukas Marinus 66r Sonke, Luykas 13v,21r Sonke, Marinus 156v,174v,214v Sonke, Susanna 215r Spiker, Cornelis 199r,206r,206v,207v,212r,222v Spiker, Engel 157v,158v,160r,176v,190r,199r,199v,223r Spyker, Wouter 223r Stamperius, Jan 83r,191r Steeland, Johan 57r Steenbakker, Cornelis Logiersen 40v Steenbakker, Legier 133v,140v,141r,167v Steenhvliet, Heer van 5v,6r,121r,126r,138v Stelle, Christiaan van der 17r,19v,20v,31r,75r,211r,211v Stelle, Jan van der 112r,177v,194r,194v,195r,211r Stelle, Jasper van der 211v Stelle, Klara van der 211r Sterre, heer van der 57v Sterre, Jacobus van der 30r,31r Stevense, Cornelis 190r


Steyn, Izaak 174r,193r Stralen, Matthys van 187r Strien(Strijen), Hendrik Janse(n) van 20v,34r,35v,60v-a,84v-a,102v,166r,222r Strien, Hendrik van 37r,48r,83r,93v,99r,99v-a,104v,115r,118v,122v,128v,163r, 164r, 175v,179r,191v,196v,198r,199v,205r,210v,216r Strien, Jan van 11r,206r,217r Strien, Marinus Jansen 51r Strooband, Abraham 94v,134v Strooy, Jan Cornelis 32r Stryen, C. van 103r Stryen, Jan Cornelis van 169v Stryen, Jan Pieter van 144r,146v,198v Stryen, Pieter van 194v,201r,203r Swaans, Elena 9v Sweeden, Hendrik van 155v,156r,184r Taselaar, Cornelis 175v,208v Thiel, Jan van 177v,182r Tolhoek, Janis 216r Traas, Jan 125v,127r,161v,170r,170v,171v,181r,181v,189v,198v,200r,204v205r,206r,206v,207r,212v Tramper, Adriaan 24v,37r,38r,106r,107r,161r Tramper, Cornelis 10v,109r Tramper, Jan 195v Tramper, Jan Jacobzen 60r Trooy(e), Jan Cornelis(sen) 2v,3v,16v,48v,52r,84r,97r,111v,118r,154r,184v,193r,194v,195v, Trooy, Jan 15v,78r Trooy, Jan Jansen 83r Trooy, L. 89v Verbeke, Andries 155r,165v Verdoel, Louisa 96v,97v Verduyns, Susanna 176v Verhee, Dignis 8r,109v,112v Vermeule(n), Cornelis 147r,181v,189v,194r Vermeulen, 14v Vermeulen, erven Johannes 13r,14v,15r,16r,16v,17r,25v,32r,34r,59r,77v,78r,110v Vermeulen, Johannes 3v,147r,194r Vermeulen, weduwe Johannes 96v,118r,131v,143r, 171r,173v,184v,185r,185v,188r,223r,223v Versel(e), Marinus 18r,60r-a Verstelle, 203r Verstelle, Cad 52r Verstelle, Charel 3r Verstelle, Christiaan 63r,74r Verstelle, Jasper 211r Verstelle, Maarten 176v Vervoord, Adriaan 4r Visser, Johannes 99v,163v Visser, weduwe Johannus 216v Vlaarding, Heer van 107r-a,128r Vogel, Adriaan 3v,15v,47r Vogel, Geeraard (Gerardis,Gerardus) 47r,57v,75v,124r Vogel, Willem 32r,33r,41r,47r,48v,57r,57v,75v Vos, C. de 42v Vos, Jacob de 63r,63v,100r Vos, Nicolais de 42v,43v Vroone, Jacobus 22r Vroone, Marinus 5v,8r,31r,66v,74r,109v,132r,140r,144r,171r Wa(e)le, Cornelis 10v,109r Waal, Cornelis Jaspersen de 166r Wael(e), Jan 14r,18v,68r,144r Waele, Jan Francois 62v,148r,217r,217v, Wagenaar, Cornelis 191r


Wale, Fransois Janzoon 217r Wale, Hubregt Janzoon 217v Wale, Jacobus 120v,123r Wale, Jan Abraham 102r,176r Walle, Cornelis van de 223r,223v Wallenburg, Jacobus van 72r,190r Wallenburg, weduwe Jacobus 157v Wessels, Jan 33v,68r Westrate, Jan 71r,178v,200v Westveer, Engel 216v,218r,220r Wiema(n), Nicolais 85r,98r,133r (zie ook: Wym) Wiema, Claes (Klaas) 45r,185r Willemsen, Frans 70r Winterbeek, Jacobus 94v Witte, 219r,221v Witte, Anna 147r Witte, Anna Jacobzoon 194r Witte, Maritje de 199r Wols(en), Catje 120r Wolsen, Cornelis 120r Wolsen, Elena 120r Wolsen, Jacob 120r Wolsen, Marinus 120r Wolsen, Matje 120r Wulpendijkhoek, 49v Wym, Nicolais 70r Zadelaar, David 75v,77v,97r Zandijk, Jozias 31r,44r Zandijk, Pieter 180v Zomerzee, Adolph 32r,57r Zomerzee, Adriana 57r Zomerzee, Cornelia 57r Zomerzee, Nicolais 57r Zuyderland, Adriaan 36r,42r,58r,66r,67r,144r,146r,156v Zuyderland, Adriaan Cornelissen 147r Zuyderland, Adriaan Jansen 117v Zuyderland, Pieter 180r Zuyderlant, Jacob Adriaan 6r Zuydhoff, weduwe Pieter 40v,40v,171v Zuytdijk, Jacobus 84r


Index toponymen (Rekening moet worden gehouden met afwijkingen in de schrijfwijze)

Amsterdam, 55r,55v Antwerpen, 130v Arendskerke, ‘s Heer 221r Baarland cavel, 64r,72v Bathem, 220v Borssele, 221r Bouwenputseweg, 194r Breda, 138r Bruynius cavel, 64r,72v Bysterhoek, 55r,61r Caay, nieuwe 47r Ceethoek, 31r,62v,74r,74v,86r,87r,132r,136r,145r,146r,146v,168r,171r,198v,204v,205r,206r,212r,212v Colenshoek, 2r,2v,8r,13r,13v,20v,62v,66r,66v,140r,144r,147r,168v,213v,217r Coudorpe, 72v,89v,108r,150v,151v Dongen, 147r,194r Dooldijk, 11r Dorth,218v, 220v Drywegen, 64r,72v,89v,108r,150v,151v Ellewoutsdijk, 64r,72v,81r,82r,89v,94r,108r,150v,151v, Eylandt, Goese 4r Frederikspolder, 209r Giesen, 55r,55v,61r Goes, 12r,12v,13r,13v,14r,14v,16r,17r,27v,40r,47r,57r,58r,59v,61v,71v,75v,79v,82r,83r,115v,130v,139r,140r,151r, 162r,163r,217v,218v,219v,220r,220v,221r,223r,223v,224r Gors, Hoog 126r,127r Gravenhage ‘s, 94v Gravenmoer ‘s, 147r,194r Grootenhoek, 15v,50r,55r,61r,75v,135v,195v Grypover, 131r,170v Heerenpolder, 27v,49v,107v,128r,138v, Helleweel, 5r,13v,55r,59r,66r,66v,78v,97r,143v,149v,195v,204r,213v Helleweelhoek, 61r Hendriksdam, ’s Heer ,134r,181v,189v,223v Hendrikskinderen, ’s Heer 121v Hoelanden, 15v Holten, 220v Hongersdijk, 150r,150v,151v Hongersdijk, Schor van, 40r,64v,73r Hooglanshoek, 49v Ierzeke, 57r Inlage, 12v,88v,167r,171r Jonkerland, 47r,47v Kaaykreek, 51r Kats cavel, 64r,72v Keethoek, zie: Ceethoek Kerkedijk, 36r Kerkenland, 84v-a Kerkepat, 173v Kerkewey, 8v,10v,11r,174v Kerkhoff, 28v Kraaydijk, 223r Kraaykreek, 51v


Kreek, 147r Leendermersehoek, 64v,73r,185r Leutersweegje, 207r,212r,213r Liens cavel, 64r Middelburg, 29v,113r Moolblok, 14r,25v,34r,34v,44r,101r,122v,148r,149r,164v,217r,218r,219r Mooldijk, 153r,209v Moolhoek, 26v,100r Nisse, 64r,72v,86r Noord Beveland, 221r Noorddijk, 223r Noordwegt, 147r,148r Noordwesthoek, 125r,213r Noortwaarthoek, 138v Oost en Westkerke, (zie ook: Oostkerke) 29r,36v,39r,43v,44v,46v,48r,49r,49v,56v,57r,58v,61r,63v,75r,76v,79r,83r,96r,114r,117r,152v,169r,220r Oosterland ‘t, 198v Oosternieuwlandsenpolder, 64r,64v,82r,88r,113v,115v,121r,162v,223r Oosthoek, 12v,26v,40v,76v,88v,131r,131v,134r,140v,167r,170v,171r, Oostkerke, 10v,17v,18r,18v,22v,23r,28v,33v,36r,37r,38r,39r,45r,45v,48r,53v,59v,60r-a,61v,67r,68r,70r, 71r, 72r,81r,91r,95r,98v,99v,100r,102r,103r,107r,109r,112v,114v,116r,117v,128r,133r,136v,144v,145r,147v,156v ,157v,160r,161r,163v,169v,174v,175v,176v,177v,178v,180v,187r,188v,189r,190r,197r,198v,199r,207v,208v, 209v,210r,215r,216v Oostpolder, 30r,47r,57v,72v,101v Oud Wolphaarsdijk, 33r,43r,202v Oude Kaay, 24r,63r,93r,120r,120v,123r,129r,129v,139r,189r,209r Oude Land ‘t, 41v,50r,182v,194r Oudelandseweg, 182v Ouden Hugenhoek, 15v,17r,32r,78r,97r,119r,184v,195r,201r Oudenlanden Steenpad, 222r Oudorpe, 64r Overyssel, 218v Ovezants cavel, 64r,72v Paaphoek, 219r Parochyput, 17v Pieter de Wintershoek, 105r Plauen, 218v,220v Poel, de 168v Poldertje, 41r Puyweegtje, 41r Rimmershoek, 1r,85r,142r,142v,177v,183v,184v,192r,195r Ring, 7r,84v-a,89v,99r-a,108r,137v,155r,156r,165v,177v,184r,193r Romboutshoek, 3v,5v,6r,15r,48v,55r,61r,77v,110r,110v,143r,185r,187v,194v Rotterdam, 57r Rupelmonde, 39r,41v Sabbinge, 7r,10r,29r,39r,43v,44v,46v,48r,49r,49v,56v,57r,58v,61r,63v,75r,76v,79r,83r,84v-a, 89v,91r,96r,99r-a, 108r,114r,117r,137r,137v,142v,152v,154r,155r,156r,165r,166r,169r,173v,184r,191r, 192r,193r,220r,222r Schoorscavel, 64r,72v Schoote, 10v Schravenmoer, (zie ook: Gravenmoer ‘s) Silverhoek, zie Zilverhoek Slop, 92r Stavenisse, 218v,219r,220r,220v,221v Steenvliet, 3v,5v,6r,47r,57r,57v,75v Steldijk, 88r Stellehoek, 58v Stiershoek, 6v,14v,20r,32v,195v Thielmanshoek, 15v,52v,53r,76r,80r,94r,177v,182r,185r,195r Tholen, 30r,31r


Tonge de, 7v,135r,179v Veer, 4r Vere, 6v,26v,34v,44r,94v,121r,121v,134v Vlaanderen, 162r Vlaarding Ambagt, 27v Volgerland, 27v Volgerlandshoek, 49v,128r Vrankrijk, 39v Waarde, 64r,86r Watervliet cavel, 64r,72v Weeldijk, 138v Westerlandsen polder, 119r,124r,125r,126r,127r,182v Westkerkepolder, 51r,51v Wintershoek, Pieter de 26r Wissekerke cavel, 64r,72v Wittepiershoek, 16r,20r,32r,52r,55r,61r,78r,96v,97r,112r,185r,194r,202v,203r,211r,214r,215v Wolphaardsdijk, 1r,4r,36v,37r,39r,44v,47r,48r,49r,55r,57v,62r,63r,63v,66r,67r,71r,72v,78r,82r,88r,90r,96r,97r,108v,113v,117r ,127r,133r,134v,135r,135v,138v,144v,145r,145v,150r,151v,152v,162r,163r,173v,186v,187v,189r,205r,212v, 214r,222r,223r Wolphaarsdijk, den Eylande van 10r,29r,30r,34v,36v,40v,43v,44v,46v,48r,49r,49v,56v,58v,61r,63v,64v,65v,72v,75r,76v,79r,83r,94v,96r,103v, 114r,115r,117r,121r,131r,157v,162v,169r,170v,194r,199r,201r,219r,220r,223v Wolphaarsdijk, Oud 140r Wolphaarsdijk, Watering Oud 93r Zabbinge, zie Sabbinge Zabbingenpolder, 41r Zeeland, 29v,113r,134v,162r, Zilverhoek, 9v,55r,61r,79v,94r,105r,114v Zirkzee, 94v,219r Zoutkeet De, 82r Zuderland, 41r Zuyd Beveland, 162r,220v Zuyd Holland, 194r Zuyderland, 9v,26r,119r,185v,202r


Raze 3777, folio 1r. Dato den 25 january 1732. Leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper in qualiteyd als Schout der Parochyen van Wolphaarsdijk en uyt dien hoovde als Executeur gesteld in den naargelaten boedel van Jan Sarelsen 0osdijk seker huys schuer en bakkete met den nomber van 3 gemeten 182 roed(en) hoff, boomgaard en wey annex staand ende gelegen in Rimmershoek den zelven Jan Sarels Oosdijk toe gekommen hebbende gelijk het gemelte hoefken en land werd overgedragen aan en ten proffite van Jan Bliek volgens publique opveylingh met den stokke dato den 26 december 1731, verkogt om ende voor eene

Raze 3777, folio 1v. 1732. zomma van een hondert twee en seventigh ponden vlaams den hoop te betalen ter leveringh contant in handen van den transporteerder dezen, en zal met het gemelte hoefken volgen al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheden als gebruykt en bezeten is geweest en komt op het gebruyk van het hoefken den 10 maart 1732 en op de weyen en boomgaard van stonden aan, comende de lasten 1732 tot des coopers last voors den 50 penningen en alle rechtelijke oncosten tot de leveringh in cluys tot coopers last. Actum den ut supra ter cennisse en praesentie van 't volle Colegie behalven Cornelis Sachariasse. marge: Dato dese leveringh de cooppenningen ten vollen voldaen met ĂŠĂŠn hondert twee en seventig ponden vlaams. Adriaan Paardekooper


Raze 3777, folio 2r. 1732.

Dato voorschreven, levert idem uyt den hoovde als in de zoo even voren gemelte levering naar het expireren der 3 zondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom aan en ten proffite van Leendert de Bruyn, den nombre van 1 gemet 292 roed(en) weylandt in Colenshouk gelijk aan den zelven ten openbaren uytroepe is verkogt om ende voor eene zomma van twee pond twee schellingen vlaams per gemet bedragende een zomma van ÂŁ 4-2-10 als nog van het hout ÂŁ 4.0.0 vlaams comende te samen ÂŁ 8-2-10 denaren vlaams alles te betalen ter leveringh contant in handen van Transporteerder dezen den kooper comt

Raze 3777, folio 2v. 1732 op baten en lasten 1732 voors den 50 penninck en alle regtelijke onkosten tot de levering in cluys tot copers laste . dato ut supra ter cennisse en praesentie als voren.

marge:de cooppenningen ontfangen.

Dato voorschreven, leverd idem uyt den hoovde voorschreven naar het expireren den 3 zondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen absoluten eygendom overgedragen aan en ten proffite van Jan Cornelissen Trooye, de nombre van 1 gemet 159 roeden zaayland in Rimmershouk


Raze 3777, folio 3r. 1732. binnen dese gemerken: oost den dijk Charel Verstelle, west en noort den heeren wegh, zuid Jacob Adriaense , gelijk aan den zelven publiquelijk is verkogt om ende voor een zomma van veertien pondt vlaams per gemet, te betalen ter leveringh contant met eene zomma van £ 21-8-4¾ vlaams in handen vanden transporteerder dezes, den kooper komt op baten en lasten 1732 volgens de conditie nader te zien ,voors den 50sten penninck en alle regtelijke onkosten tot de leveringe in cluys tot coopers laste. Actum den 25 sten january 1732, ter cennis en praesentie als boven. marge : Dato dezer levering,de cooppenningen aen den transporteerder dezer voldaen een en twintig pondt 8 schellingen 4¾ denaren vlaems, dus quite. .

Raze 3777, folio 3v. 1732.

Dato voorschreven, leverd Jan Cornelissen Trooy naar het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom overgedragen aan Den Hoog Edelen Heer den Heer Balliuw Adriaen Vogel, Heer van Steenvliet, den zelven Heer Jan Cornelissen Trooy gemagtig gemaakt het zelve transport van 2 gemeten 71 roeden zaayland in Romboutshouk, binnen deze gemerken: oost Pieter Cerwyn, west Johannes Vermeulens erfgenaemen, zuid den heer Coop, noord den zelven, gelijk aan hem voornoemd Heer cooper is verkogt uyt de hand om ende voor eene zomma van seve ponden vlaams per gemet te betalen ter levering.


Raze 3777, folio 4r. 1732 contant den Heer cooper comt op baten en lasten 1732 voors den 50sten penninck en alle rechtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste. Actum ut supra, ter cennisse en praesentie alsvoren.

Dato voorschreven, leverdt de naargelaten erffgenamen van Blasyntje Luykx naar het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom overgedragen aan en ten proffite van Adriaan Vervoord, zekere ½ part in een woonhuys staande op Ambagtsheere grondt op den zeedijk bij het Veer van Wolphaartsdijk op Goese Eylandt, hem cooper in het zalvde huys de andere helft

Raze 3777, folio 4v.

competerende gelijk aan hem cooper het zelve huys bij de gemelte erfgenamen, is vercogt om ÂŁ 40 competerende voor de helft de vinderen toebehoorende ÂŁ 20 vlaams, te betalen ter levering contant, den cooper compt op baten en lasten 1732 voors den 50sten pennink en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste, dato ut supra ter cennisse als voren

-------------


Raze 3777, 5r. Dato desen 8 february 1732. Leverd Pieter Cerwijn naar het expireren der 3 sondaagse gebodenen in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom overgedragen aan en ten proffite van Leendert de Bruyne een stuk zaaylandt gelegen in Helleweel, binnen dese gemerken, oost Johan Dankert westhoek, west Jacob Brouwer, zuyd den wegh, gelijk aan den zelven ten openbaren uytroepe is vercogt om ende voor een zomma van ÂŁ 1-19-0 per gemet te betaelen ter leveringe contant den cooper comt op baten en lasten 1732, voors den 50sten penninck en alle regtelijk oncosten tot de leveringh in cluys tot coopers laste. Actum als boven ter cennisse en praesentie van 't volle Colegie. marge: Den vercooper verclaart van de cooppenningen voldaen en betaald te wesen op de leveringh deses van Leendert de Bruyne.

Raze 3777, 5v.

Dato voorschreven leverd idem als voren aan en ten profit van Marinus Vroone den nombre van 1 gemet 33 roeden zaayland in Romboutshoek, noort Simon Lesaffre, west en zuyt den Heer Steenvliet, gelijk aen den zelven publiquelijk is verkogt om ende voor een zomma van seve ponden 4 schellingen per gemeth, als nog te betalen voor de tarwe boven zijne cooppenningen zomma zoo veel de helft competeerd ÂŁ 2-10-0 alles te betalen ter levering contant, den cooper comt op het gebruyk baten en lasten 1732 voors den 50sten penninck en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot copers last en voors volgens de vercoops conditie ter cennis en praesen-tie als voren. marge: Den vercooper bekend van de cooppenningen voldaen en betaald te wesen ter leveringh contant van Marinus Vroone.


Raze 3777, folio 6r.

Dato voorschreven. Levert idem als voren aan en ten proffite van Jacob Adriaan Zuyderlant, een stuck zaaylandt gelegen in Romboutshoek, binnen dese gemerken noort Den Heer van Steenvliet, zuyt den Armen, ter groote van 2 gemeten 60 roeden gelijk aan den zelven publiquilijk is verkogt om ende voor een zomma van £ 7-10-0 per gemeth boven de koop van de helft van de tarwe, waar voor den cooper moet betaelen £ 5 vlaems den hoop alles contant den cooper comt op baten en lasten 1732 voors den 50 sten penninck en alle regtelijk oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste en voors volgende de conditie, ter cennisse en praesentie alsvoren. Marge: Den vercooper verclaardt van de cooppenningen voldaen en betaald te wesen ter leveringe deses van J. Adriaenssen.

Raze 3777, folio 6v.

Dato voorschreven levert idem naar het expireren der 3 zondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom overgedragen aan en ten proffite van Monsigneur Johan Cappelle, residerende tot Vere zekere 5 gemeten 71 roeden zaaylandt in Stiershoek, binnen dese gemerken: noordt den heerenwegh, west Marinus Sandee, oost Simon Lesaffre gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om ende voor een zomma van £ 16 vlaams den hoop boven de coop vande tarwe voor de helft daar op leggende nog £ 5 vlaams alles te betalen ter levering contant, den heer cooper comt op baten en lasten 1732 voor den 50sten pennink en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste ter cennis en praesentie als voren.

Marge: Den vercooper verclaard van cooppenningen somma voldaen en betaald te wesen met een en twintig ponden vlaams van den Heer Predikant Petrus van Hemert op de levering deses .


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raze 3777, folio 7r.

Dato voorschreven, leverdt idem naar het expireren der 3 zondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom over gedragen aan en ten proffite van Johan Cooman zijn woonhuys staande op den dorpe van Zabbinge, binnen dese gemerken: oost Jan Mattheusse, west Job Cornelisse, zuyd Jacobus Geersen, noord den Ring dorp gelijk aan den zelven uyt de handt is vercogt om ende voor een zomma van ÂŁ 62 vlaems te betalen ter levering contant en zal met het gemelte huys volgen al wat aard en nagel vast is, en zal op het gebruyk komen, maarte 1732, baten en lasten 1732, voors den 50 sten penninck en alle regtelke oncosten tot de levering in cluys, tot coopers laste. Actum als voren, ter cennis en praesentie als voren.

marge: Den vercooper verclaart van de cooppenningen zomma voldaen en betaald te wesen met twee en sestigh ponden vlaems ter leveringh deses.

Raze 3777, folio 7v.

Dato voorschreven, leverd Johannes Cob naar het expireren der 3 zondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom over gedragen aan en ten proffite van Josias Sandijk den nombre van 4 gemeten 294 roeden zaayland in de Tonge, binnen dese gemerken: oost Cornelis van Merris, west en noord den Heerenwegh, zuyd Jacomijntje Prinse, gelijk aan den zelven uyt de handt is verkogt om ende voor een zomma van ÂŁ 15 vlaems den hoop te betalen ter leveringe contant, den cooper comt op baten en lasten 1732 voors den 50sten penninck en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste. Actum den 8sten februaris 1732, ter cennis als voren.


Raze 3777, 8r. Dato voorschreven, leverd Joos Arnoys zoo voor hem zelven als voor de minderjarige weese, zijn broeder Jacobus Arnoys ider voor een geregtelijke 1/2 part naar het expireren der 3 zondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom over gedragen aan en ten proffite van Marinus Vroone 3 gemeten 286 roeden zaaylandt in Colenshoek, binnen dese gemerken :oost den Heer Rimmeland, west Dignus Verhe, zuyt den wegh, noord Simon Lesaffre gelijk aan den zelven is verkogt om ende voor een zomma van Twintigth ponden vlaems te betalen ter leveringe contant, baten en lasten 1732 voors den 50sten penninck en alle regtelijke oncosten tot de leveringh incluys,tot coopers laste. Actum als voren ter cennis als voren.

marge: Den vercooper verclaart van de cooppenningen voldaen en betaalt te wesen van Marinus Vroone.

Raze 3777, 8v.

Dato desen 7 april 1732. Leverde Cornelis Maas naar het expireren der 3 zondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom overgedragen aan en ten proffitevan Karel Doeselaar, zijn woonhuys en erve staande op Ambagtsheere dijk off straet, binnen dese gemerken oost de straat, west Kerkewey, zuyd Everd van Haken, noord den dijk, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een zomma van ses en vyfftigh ponden13 schellingen en 9 denaren vlaams contant ter leveringe, boven de paaien die nog op het gemelte huys zijn te betalen ter zomma van ÂŁ 36 vlaems, te betaelen met zoodanige paayen als het zelve bij de paaybrieff is

Raze 3777, 9r.

meldende den cooper comt op baten en lasten 1732, en zal volgen al wat aard en nagel vast is, en op het gebruyk van stonden aen, voors den 50 sten penninck en alle regtelijke oncosten tot de leveringe in cluys tot coopers laste. Actum als boven ter praesentie van het volle College.

Marge: en zal volgen al wat aard en nagel vast is

Raze 3777, folio 9v.

Dato desen 4 october 1732 compareerde voor ons Schepenen naar genoemd en geteykend den Secretaris Nicolaes Oosthoek als voor hem zelven, beneffens hem Dierik Jansen van Portugaal als voogdt over de naargelate minderjarige cinderen en erffgenaemen van Wylen Juffrouw Elena Swaans laatst weduwe van den Secretaris Pieter Oosthoek, welke comparanten verclaarde voor ons Schepenen over te dragen en te transporteren in vryen wettigen eygendom, zeker 17 gemeten 138 roeden zaaylandt, gelegen in het Zuyderland in den Zilverhoek aldaar, binnen dese gemerken : oost Marinus Luykxen, west Johannes Roose, zuyd Jan Eversen, noord den Heeren wegh, aan den Secretaris Adriaan Paardekooper gelijk aan den selven uyt de handt


Raze 3777, 10r.

is verkogt dato 8 january 1732 om ende voor een zomma van 4 ponden thien schellingen vlaams per gemet bedraegende een zomma van agt en seventigh ponden 11 schellingen 4 他 denaren vlaams, te betalen ter levering contant, den cooper comt op het gebruyk van het gemelte landt 1732 van 9 gemeten 146 roeden uyt gemelte party zijnde braeke en van het resterende zijnde 7 gemeten 292 roeden op het gebruyk 1733 en dus zoo op baeten als lasten over voorschreven jaeren ider party, voors den 50 sten penninck en alle regtelijke oncosten tot de leveringh incluys tot coopers laste. actum als boven ter cennis en praesentie van Anthony Almekinders en Maarten van Merris, Schepenen van Zabbinge Oost en West Kerke begripende den eyland van Wolphaarsdijk en tot confermatie bij ons onderteykend, Anthony Almekinders, Maarten van Merris.

Raze 3777, 10v.

Dato den 24 october 1732. Levere de Armmeester wegens den Grooten Armen van Wolphaarsdijk aan Cornelis Tramper een woonhuys staande op het dorp van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost den heeren straete, west de Kerke wey, zuyd Cornelis Waele, noordt de Schotte, gelijk aan den selven ten openbaren uytroepe is verkogt om ende voor een zomma van negen en veertigh ponden vlaams te betalen met paayen van vier ponden vlaams jaarlijks alle jaere tot dat den eersten met den laasten penning zal zijn betaald en voldaen zullende de eerste jaar paay vervallen Goesemarkt 1732 en zoo voors telkens op Goesemart blijvende tot naarkoming van al het voorstaande speciaal verbonden het gemelte huys,omme bij gebrek van betaling van gemelte paayen ten allen tyde het debet daar aan te connen verhaelen

Raze 3777, 11r.


voors den 50 sten penningh en alle regtelijke oncosten tot de leveringh incluys tot coopers laste.dato ut supra desen 23 october 1732 ter cennis en praesentie van het volle Colege behalven Simon Lesaffre en Sarel Matthuysen. Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykendt Carel Doeselaar welcken comparant verclaarde voor ons Schepenen naar het expireren van 3 sondaagse geboden en in vollen vryen wettigen eygendom overtedragen aan Jan van Strien zijn woonhuys en Schuer met den verder gevolge van dien, staande op Ambagtsheere grondt, binnen dese gemerken : oost den heeren straete, west den dijk, noord Kerke wey, zuydt den Dooldijk, noord Jacomijne Boezique gelijk aan den selven uyt de handt is vercogt om en voor een zomma van hondert en een ponden vlaams te betaelen gemelte zomma in vougen als volgt gereed een zomma van seventig ponden vlaams en de resterende een en dertig ponden te betaelen op

Raze 3777, folio 11v.

paayen van vyff ponden vlaams jaarlijcx waar aff den eerste jaar paay tot last voor den cooper deses vervalt november 1733, zoo als bij de paaybrieff ten voordeel van Leendert Paardekoopers weduwe is blykende en zoo voorts telkens alle jaere tot de volle quitingh, den cooper comt op het gebruyk mey 1733 van het gemelte huys en erff, baeten en lasten over den gemelte jaer tot zijnen laste als mede den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering incluys tot coopers laste als mede wel speciaal geconditioneert dat het gemelte huys zal volgen al wat aard en nagel vast is. Actum desen 16 january 1733, ter cennis en praesentie van het volle Colege.

marge: 50ste penningbrieff getoond.

Raze 3777, folio 12r.

Dato desen 27 maart 1733. Heeft den Secretaris Adriaan Paardekooper in Gebanne Vierschaar aan Schepenen vertoond en voorgelesen een authorisatie waar bij den zelven werd geconstitueert en magtig gemaakt van den Heer Fransois de Ceyser Schepen en de Raadt der stad Goes en den Heer Jacobus Ceetlaar ad intrim Secretaris en de Raad der zelver stad als door haar Edele agtbare Borgemeesteren en Raden Regeerders der stad Goes aangesteld als sequesters in de overgegeven boedel van de Heere meester Johan van der Hille en den Fiscaal Johan Dankert Westhoek, uyt welken hoovde dan den gemelten geconstitueerden leverd naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom is over gedragen aan en ten behouve


Raze 3777, 12v.

van Jacob Marinus van de Kreke den nomber van 5 gemeten 54 roeden zaayland in den Oosthoek, binnen dese gemerken : oost den Heer van Baarlandts erfgenaemen, west den heer Oostdijk wegens Juffrouw Langemaat, zuyd den weg, noord de inlage bezaayd met tarwe gelijk het gemelte land met zijne vruchten aan gemelte kreke is verkogt om £ 3-10-0 ter gemet, dato den 17 february 1733 bij publique opveyling tot Goes in de Herberg, “De Goude Leeuw” en volgens de conditie dat den kooper zijne te geloovde cooppenningen zal voldoen ter levering contant comende op baten en lasten 1733 en zal het bezitten met zoodanige regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten van vercooping en levering incluys tot coopers laste, en voors volgens conditie. Actum als boven ter cennisse en praesentie van het volle colege van de Weth.

Raze 3777, folio 13r. Dato voorschreven, leverd den zelven uyt gemelten hoofde, naar 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aen en ten behouve van Cornelis Ossewaarde den nomber van 8 gemeten 154 roeden zaayland in Colenshoek, binnen dese gemerken oost den kooper, west de weduwe Paardekooper, zuyd de zelver en Vermeulens erven, noord den zeedijk gelijk als in voorgaande levering aan den zelven is verkogt om en voor £ 2-2-0 denaren per gemeth te betalen ter levering contant op baten en lasten 1733, voors 50ste penning en alle regtlijke oncosten tot de levering incluys tot coopers laste en voors volgens de conditie onder den Vendu-meester tot Goes berustende alles ter cennis en praesentie van 't Colege als voren. Dato voorschreven. Levert idem uyt gemelten hoovde en in de qualiteyt naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom


Raze 3777, folio13v.

aan en ten behoeve van Luykas Sonke den nomber van 2 gemeten 213 roeden zaayland in Colenshoek, gelijk aen den selven is verkogt dato en ter plaats als in voorige levering om een zomma van ÂŁ 1-6-0 ter qemet te betalen ter levering, contant den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last en voors volgens de vercoops condititie onder den Vendu meester tot Goes berustende, alles ter cennis als vooren. marge: De cooppenningen op de levering aan de constituant voldaan.

Dato als voren, leverdt den zelven in gemelte qualiteyd aan en ten behouve van Marinus Brouwer den nomber van 3 gemeten 80 roeden zaayland in Helleweel, binnen dese gemerken: oost Dankert Cornelis, west Leendert de Bruyne zuyd den wegh, met tarwe bezaayd die den cooper volgt, gelijk aan den zelven is verkogt dato en ter plaas als in vorige levering om een zomma van ÂŁ 1-6-0 ter gemet te betalen

marge: De cooppenningen op de levering aan de voldaen ten vollen.


Raze 3777, folio 14r.

Baten en lasten 1733 ter levering contant den 50sten penning en alle regtelijke onkosten tot de levering incluys tot coopers laste en voors volgens de conditie bij den Vendumeester tot Goes berustende alles ter cennis als voren.

Dato als voren, leverdt den zelven in gemelte qualiteyt na 3 sondaagse geboden aan en ten behouve van Jan Waele den nomber van 2 gemeten 181 roeden zaayland in den Moolblok, binnen dese gemerken: oost en west de kerke, zuyd de weduwe Paardekooper, noord den wegh, gelijk aan den zelven is verkogt dato en ter plaats als voren om een somma van ÂŁ 2-11-0 ter gemet te betalen ter levering contant, comende op baten en lasten 1733, den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last en voors volgens de conditie van vercooping onder den Vendu meester tot Goes berustende alles ter cennis en praesentie als voren.

marge: De cooppenningen op de levering ten vollen voldaan.

Raze 3777, 14v.

Dato voorschreven leverd den zelven naar het expireren der 3 sondaagse geboden aan en ten behouve van Adriaan Brouwer den nomber van 1 gemet 88 roeden zaayland in Stiershoek, binnen de gemerken: west Johannes Vermeulen erven oost kerke alhier, zuyd den Comparant, noord Vermeulen, als nog in den selven hoek den nomber van 3 gemeten 8 roeden zaayland binnen dezeg gemerken : oost Simon Lesaffre, west dijk, zuyd de Kerke, noord Johannes Vermeulens erven t'zamen ter nomber van 4 gemeten 168 roeden gelijk aan den zelven dato en ter plaatse in voorgaande gemelt is verkogt om en voor een somma van 14 schellingen ter gemet, te betalen ter levering contant, comt op baten en lasten 1733 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last en voors volgens de vercoopsconditie onder den Vendu meester tot Goes berustend, ter cennisse en praesentie als voren.

marge: De cooppenningen voldaen ter levering contant.


Raze 3777, 15r.

Dato voorschreven, leverd idem in gemelte qualiteyt aan en ten behouve van Marinus Sandee, den nomber van 1 gemet 87 roeden lands in Rombouts hoek, binnen dese gemerken : oost en west Johannes Vermeulen erven, zuyd, den Heer van Wolphaarsdijk, noord den dijk, aldaar in voorschreven hoek 1 gemet 158 roeden, binnen dese gemerken : oost den cooper, west den Armen, zuyd den Heer van Wolphaarsdijk noordt den dijk, als nog in gemelten hoek 1 gemet 230 roeden, binnen dese gemerken: oost den dijk, west den Armen, zuyd Jacob Brouwer noord den Armen, t'zamen den nomber van 4 gemeten 175 roeden landts gelijk aan den zelven, dato en ter plaats voorschreven is verkogt om en voor een somme van £ 5 't gemet te betalen ter leveringh contant, baten en lasten 1733, den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last en voors volgens de vercoops conditie als voren. Ter cennis en praesentie.

marge :De cooppenningen op de levering ten vollen voldaan.

Raze 3777, 15v. Dato voorschreven, leverdt idem in gemelte qualiteyt na 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma aen en ten behoeve van den Heer Baljuw Adriaan Vogel, Heer van Steenvliet,den nomber van 5 gemeten 93 roeden zaaylandt met de tarwe daar op liggende in den Grootenhoek, binnen dese gemerken : oost Jacob Adriaanses erven, west den Heer Isenbree, zuyt den weg, noord den dijk, gelijk aen zijn Edele is verkogt om £ 5-12-0 ter gemet met de tarwe daar op volgende. als nog den nomber van 1 gemet 128 roeden zaayland in Thielmanshoek, binnen dese gemerken:oost de Kerke, west Anthony Almekinders, zuyd de Hoelanden, noord de wegh, gelijk aan zijn Edele is verkogt met de tarwe daar op volgend, om £ 7-7-0 ter gemet, als nog den nombres van 2 gemeten 182 roeden zaaylandt met zaad bezaayd in den Ouden Hugenhoek, binnen dese gemerken : oost Johannes Leendertsen, west de vercoopers nu Jan Trooy, zuyd den dijk, noord den wegh, gelijk


Raze 3777, folio16r.

aan zijn Edele is verkogt om eene zomma van £ 6-15-0 ter gemet met het zaed daar op volgende, als nog den nombris van 2 gemeten 259 roeden zaaylandt in den zelven hoek bezaayd en de tarwe daar opleggende den cooper volgende leggen binnen dese gemerken: oost Johannes Vermeulens erven, west Juffrouw Langemare, zuyd Jacob Adriaenz erven, noord den wegh, gelijk aen zijn Edele is verkogt om £ 711-0 ter gemet met de tarwe en eyndelijk nog den nobris van 1 gemet 116 ½ roeden zaaylandt in Wittepiershoek bezaayd met tarwe die den cooper zal volgen, leggende binnen dese gemerken : oost de Kerke, west den Heer van Wolphaartsdijk, zuyd en noord den dijk, gelijk aan zijn Edele is verkogt om £ 7-5-0 ter gemet met de tarwe dus, te zamen in gemelte 5 partien den nombris van 13 ge-meten 178 ½ roeden, alles verkogt volgens de prysen als hier boven bij ider post is uytgedrukt tot Goes in de Herbergh "De Goude Leeuw" dato den 17 februaris laatstleden en volgens conditie dat

Raze 3777, folio 16v.

Den Heer cooper zijne te geloovde cooppenningen zal voldoen ter leveringh contant, baeten en lasten van gemelte landen 1733 voors den 50sten penning en alle regte-lijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last en voors volgens de vercoops conditie onder den Vendu meester tot Goes berustende ter cennis en praesentie als voren,

Dato voorschreven leverdt idem uyt gemelten hoofde en in de qualiteyd na 3 sondaagse geboden in vollen eygendom aen en ten behoeve van Jan Cornelis Trooy den nomber van 2 gemeten 70 roeden zaaylant in 't gemet binnen dese gemerken, oost den cooper, west Johannes Vermeulens erven, zuyd den weg, noord den dijk, gelijk aan den zelven is verkogt om £5-6-0 ter gemet te betaelen ter levering contant als nog den


Raze 3777, 17r.

nomber van 2 gemeten 7 roeden zaeylant in Oudehuygenhoek, binnen dese gemerken : oost den heer Vogel, west Johannes Vermeulens erven, zuyd den dijk, noord den wegh, gelijk aan den zelven is verkogt om en voor £ 5-11-0- ter gemet te betaelen ter leveringh contant comende op baten en lasten van gemelte partien 1733, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten. marge: de cooppenningen ten volle voldaen op de leveringe.

Dato voorschreven. Leverdt idem in gemelte qualiteydt na het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen abzoluten eygendom overgedragen aen en ten behoeve van Christiaan van der Stelle den nombris van 2 gemeten 10 roeden wey in den Oudenhuygenhoek, binnen dese gemerken : oost de Kerke west Jan Bakker, zuyd Vermeulens erven, noord den weg gelijk aan den zelven is verkogt dato en ter plaats voorschreven om £ 15 't gemet te betalen ter levering contant op baten en lasten 1733 voors den 50sten penningh en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last en voors volgen de vercoopers conditie ter cennis en praesentie als voren. marge: NB Dese cooppenningen zullen tot Goes per quitantie aen den Heer Ceetelaer werden voldaen.

Raze 3777, folio 17v.

Dato voorshreven Leverd Nicolais Oele als voogd over Pieter Janse Leys naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom overgedragen een woonhuys ende erve staande op den Dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de Parochyput, west de Heerenstrate, zuyd Cornelis Machielse noord de weduwe Paardekooper, aan Carel Doeselaar gelijk aan de zelve is verkogt om ende voor een somma van £ 39 vlaems, te betalen ter levering contant, en zal het zelve bezitten met zoodanig recht en vryheid als bezeten is geweest en comen op het gebruyk mey 1733, voors den 50sten penning en alle rechtelijke oncosten tot de levering incluys tot coopers laste. Acte desen 27 maart ter cennisse en presentie als voren.

Raze 3777, 18r.

Dato voorschreven. Leverd Jozyntje Joos, laast weduwe van Pieter van den Broeke naar expiratie van 3 sondaagse geboden in vollen absoluten eygendom overgedragen aan en ten behoeve van de Diakony armen van Wolphaardijk, haar woonhuys en erve staande op het dorp van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de heerenstrate,west Pieter van Royen, zuyd Marinus Versel, noort Aarnoud Claassen, gelijk aan deselve is verkogt om en voor een somma van £ 8-16-8, te betalen contant en op het gebruyk van stonden aan, voors den 50sten penning en alle rechtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum desen 27 maart 1733, present als voren.


Raze 3777, folio 18v. Dato dezen 22 mey, compareerde voor Schepenen desen onderteykent hebbende den persoon van Frederik Bliek welken Comparant verclaerde bij desen te cederen en transporteren zijn woonhuys met zijn gevolgh staande op het dorp van Oostkerke, binnen dese gemerken: Jacob Dirrikse, west en noordt de heerenstraat, zuyd Jan Wael en dat wel aan zijnen cooper den Heer Stadhouder Cornelis de Cemp, gelijk het bij gemelten comparant uyt de hand is verkogt om en voor een Zomma van vier hondert en sestigh Carolus guldens en 10 gulden op de handt welcke somma moet betaald werden alles contant ter leveringh gelijk ook op dato deses in presentie van de ondergeschreven Schepenen is gedaen en moet het huys volgen al wat aard en nagel vast is en voors volgens de conditie den 50sten penningh,

Raze 3777, folio 19r. en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste, baeten en lasten 1733, aldus gedaen dato ut supra ter cennisse en presentie van Maarten van Merris en Simon Lesafre, Schepenen alhier en tot confermatie bij ons onderteykent, Maaerten Vermerris, Simon Lesafre. Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend den Secretaris A. Paardekooper den welke leverd na het expireren van 3 sondaagse geboden in qualiteyt als aangesteld bij de hipotiquarist en crediteur van Adriaan Bouwense op des selvs hoeftje benoorden te Kerke, west Hubrecht Cooman, noort Leendert de Bruyn, oost Cornelis Boezequi, het gemelte hoefken en erff aan en ten behoeve van Minikus de Leur, gelijk het aan den zelven uyt de hand is verkogt om eene zomma van vyff en seventigh ponden vlaems en 2 seeuse ryksdaalders. Raze 3777, 19v.

alles te betaelen ter leveringh contant en comen op baten en lasten 1733 en volgen al wat aard en nagel vast is voors den 50sten penning en alle rechtelijke oncosten tot de leveringh en het schryven van de conditie incluys tot coopers laste. Actum den 12den juny 1733, alles volgens de conditie gemaakt bij Adriaan Bouwense en den cooper, praesent, deze van het Colegi vande Wethouders. marge: de cooppenningen aen de hipoteqaris voldaen.

Dato den 22 july 1733. Leverdt den selven Adriaen Paardekooper in qualiteyt als Schout en executeur in den boedel van Adriaen Bouwense naar het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan Monsigneur Christiaen van der Stelle de eene helft gelijk ook, gemelt


Raze 3777, 20r.

Adriaen Paardekooper accepteerdt de andere helft in een Hoffstede met den nomber van 17 gemeten 192 roeden landts, anex in Stiershoek als nog in 't Wittepiershoek den nomber van 2 gemeten 184 roeden zaaylandt t'zamen dese Hoffstede met den nomber van 20 gemeten 76 roeden gelijk aan de zelve bij publique opveyling dato den 8 mey 1733 is verkogt om £ 6 vlaems het gemet den den timmer binnen, als nog den nomber van 2 gemeten 164 roeden wey en saaylandt in Stiershoek verkogt als voren den 13 mey 1733 publyq om ende voor een somma van £ 2-10-0 ter gemet en over sulkx t'zamen de Hoffstede met den nomber van 22 gemeten 240 roeden welke cooppenningen ten geheele bedragen £ 127-17-8 ¾ denaren allles te betaelen ter levering contant gelijk ook gemelten Paardekooper bekend van de helft van Monsigneur .

Raze 3777, 20v.

Christiaan van der Stelle voldaan te zijn op dato deses en zal volgen de conditie volgens al wat aard en nagelvast is mitsgaders al de vruchten en bezitten met zoodanigen regt en vryheden als beseten is geweest, comen op baten en lasten 1733 voors den 50sten en 100sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering incluys tot coopers laste. Actum desen 21 july 1733, praesent Schepenen Hendrik Janssen van Strien, Sarel Matheusse en Maarten van Merris. Dato voorschreven Leverd Johannes Anthony Cooman naar het expireren van 3 Sondaagse geboden en in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aen en ten behoeve van Marinus Vroone zijn hoefken staande en gelegen in Colenshoek met den nomber van 3 gemeten 82 roeden Hoff boomgaard en wey anex binnen dese gemerken: oost Jacobus Roose, west en noord de weduwe Paardekooper, zuyd


Raze 3777, folio 21r.

den heeren wegh als nog den nomber van 1 gemet 236 roeden wey met daar beoosten nog 1 gemet 233 roeden nieuwe wey t'zamen deze 2 posten ter nomber van 3 gemeten 169 roeden wey, binnen dese gemerken: oost 's land bos, west den heerenweg, zuyd Luykas Sonke en de weduwe Paardekooper, noordt Cornelis Ossewaarde en over zulkx te zamen het Hoefken met den nomber van 6 gemeten 251 roeden Hoff boomgaard en wey gelijk aan den zelven uyt de hand is vercogt om ende voor een somma van tachtentig ponden vlaams te betalen gereedt gelijk den vercooper verklaard daar aff voldaen te zijn, mits dat den cooper ten zijnen laste boven gemelte zomma is houdende een paaybrieff ten voordeele van Leendert Paardekoopers weduwe nog inhoudende eene zomma van seven en - sestig ponden vlaams te betalen aan gemelte weduwe met paayen van ÂŁ 9 vlaams jaarlijkx, de eerste vervallende prima mey 1734 als wel een capitael van ÂŁ 6 vlaams loopende op intereste

Raze 3777, folio 21v.

a 5 procento ten voordeele van gemelte weduwe Paardekooper waar aff den eersten interest vervallen zal prima mey 1733 comende alzoo op het gebruyk, baten en lasten van Hoeff en weyen gemelt 1733, en zal volgen al wat aard en nagel vast is beneffens nog 3 melkcoeyen een calff en een varke, mitsgaders de hoenders en al het melktuygh, voors den 50sten penning en alle rechtelijke oncosten tot de leveringh incluys tot coopers laste en voors volgens haere conditie. Actum den 23 july als voren ter cennis en praesentie van de Weth.

Dato voorschreven, leverdt Hubregt Anthony Cooman na het expireren van 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van zijn broeder Johannes Cooman de helft portie in zijn Hoefken zoo


Raze 3777, 22r.

huys, schuere als bakkeete, erff en gronden van dien gelijk aan gemelten zijnen broeder bekend, uyt de hand vercogt te hebben om en voor een somma van vijff en veertigh ponden vlaams te betaelen ter levering gereed gelijk den vercooper bekend daar aff voldaen te zijn en zal volgen al wat aard en nagelvast is en comen op baten en lasten van gemelte helft portie 1733 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de leveringh incluys tot coopers laste, gepasseert als boven ter cennis en praesentie als voren.

Dato den 29 january 1734. Leverd Cornelis de Jonge naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jacobus Vroone zijn woonhuys met

Raze 3777, 22v.

zijn gevolgh staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken : oost Marinus de Jager, west den heeren straete, zuyd den Heer Claarberge, noord den cooper, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor eene zomma van ÂŁ 44 vlaams te betaelen ter leveringe gereedt, gelijk ook den vercooper bij desen bekend voldaen te zijn, voors zal den cooper volgen al wat aard en nagel vast is en comen op het gebruyk mey 1734, mitsgaders en over sulkx baeten en lasten over den zelven jaere voors 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering incluys tot coopers last. Praesent het Colegie.


Raze 3777, folio 23r.

Dato voorschreven. Leverdt Carel Doeselaare naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Boer, zijn woonhuys met den gevolge staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost Claarbergen, west de straete, zuyd Cornelis Magchielse, noord de weduwe L. Paardekoopers, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een zomma van ÂŁ 45 vlaams te betaelen ter levering contant gelijk ook den vercooper ten desen bekend voldaen te zijn, voors zal den cooper volgen al

Raze 3777, folio 23v.

wat aard en nagel vast is en comen op het gebruyk van stonde aan mitsgaders en over sulkx op baten en lasten 1734, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum den 29 january 1734, praesent het volle Colegie van Weth.

Dato den 17 february 1734. Leverd Jacobus Croel , beneffens Schout en Schepenen als representerende de Weescamer wegens de minderjarige weese van Jan Barbier aan en ten behoeve van de Secretaris Leendert Paardekoopers weduwe een woonhuys


Raze 3777, folio 24r.

met den erff en gevolge van dien, staande op de Oudecaay, binnen dese gemerken: oost den heer van Wolphaartdijk, west Marinhus Dankersen, zuyd Salomon Pietersen, noordt den dijk, gelijk aanden zelve publyc in dato den 13 septembris 1733 is verkogt om en voor een zomma van ÂŁ 30-5-0 vlaems te betaelen ter levering contant gelijk ook ten desen is voldaen aan Adriaan Paardekoper als daar speciael toe gemachtigt, moet de cooperse volgen al wat aard en nagel vast is en comen op baten en lasten 1734 voors den 50sten penning en alle rechtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Praesent het volle Colegie,

Raze 3777, folio 24v. Compareerde dato voorschreven voor Schepenen naar het expireren der 3 sondagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom den persoon van Jan den Nys, welken verclaarde te leveren in vollen vryen eygendom aan en ten behoeve van Adriaan Tramper, zijn woonhuys met den erff en gevolge van dien staande agter de cerke gelijk aan den zelven uyt de hand is vercogt om en voor een zomma van dry en twihtig ponden vlaems gereed geld boven de nog daar op staande huyspaeyen ter zomma van f 54 vlaems ten proffite van den Armen


Raze 3777, folio 25r.

Die aan de zelve moeten werden voldaen met paayen van ÂŁ 3 vlaams, voors zal den cooper volgen al wat aard en nagel vast is en comen op het gebruyk van mey 1734, mitsgaders op baten en lasten over den zelven jare, 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum als boven, praesent als voren. marge: Den vercooper bekend van de cooppenningen voldaen en betaald te zijn.

Dato den 6den maart 1734. Compareerde voor Schepenen in Gebannen Vierschaar den persoon van Cornelis Boezeque welken comparant verclaarde te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behoeve van de

Raze 3777, folio 25v. persoonen van Johannus en Hubregt Cooman aan ider der selver de helft van 1 gemet 260 roeden weylandt, gelegen in den Moolblok binnen dese gemerken : oost de weduwe Leendert Paardekooper, west den heerenwegh, zuydt Adriaan Jiras, noord Johannes Vermeulen erven, gelijk aan de zelve uyt de hand is vercogt om en voor een zomma van ÂŁ 60 vlaams den hoop te betalen ter levering gereedt. Gelijk den vercooper bekend voldaen te zijn, de coopers comen op baten en lasten van voornoemd weylandt 1734, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste, dato ut supra ter cennis en praesentie van 't volle Colegie.


Raze 3777, folio 26r. Dato voorschreven. Leverdt idem naar het expireren van 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van den Secretaris Adriaan Paardekooper een weye in het Zuyderland aldaar in Pieter de wintershoek 3 geme-ten 90 roeden groot liggende binnen dese gemerken: oost den dijk, west Jan Eversen, zuyd den Armen noord Leendert Paardekoopers weduwe gelijk aan den zelven uyt de hand is vercogt om en voor een zomma van sestig ponden vlaams den hoop, te betaelen ter leveringh contant gelijk ook den vercooper ten desen bekend voldaen te zijn. Den cooper comt op baeten en lasten 17honderd vier en dartigh voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Dato ut supra, ter cennis en praesentie van het Colegie van de Weth.

Raze 3777, folio 26v. Dato den 19 maart 1734. Leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper uyt cragt van authorisatie van de Heer Rentmeester Johan Oostdijk nomine zijn principael Juffrouw Martina Langemare in die qualiteyt na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eigendom aan en ten behoeve van den Heer predikant Petrus van Hemert nominee zijn vader Monsigneur Johannes Cappele residerende tot Vere, een hoefken zoo huys, schuer als Bakkeet met den nomber van 4 gemeten 46 roeden Hoff, boomgaard wey en zaeyland anex staande en gelegen in den Moolhoek met nog den nomber van 1 gemet 127 roeden zaayland, in den Oosthoek dus te zamen het hoefken


Raze 3777, folio 27r.

met den nomber van 5 gemeten 173 roeden gelijk aan den heer Predikant Petrus van Hemert nominee zijn ouders uyt de hand den 23 februaris 1734 is verkogt om ende voor een zomma van ÂŁ 36 vlaams den hoop te betaelen ter levering gereed gelijk ook den geauthoriseerden bij desen bekend voldaen te zijn van voorschreven coop zomma. Den cooper moet volgen al wat aard en nagel vast is volgens oud gebruyk, en comen op gebruyk van stonden aan, baten en lasten 1734, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Dato ut supra, ter cennis van 't volle Colegie, behalven Simon Lesaffre.

Raze 3777, folio 27v. Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar den persoon van Marquis Arense en exhiberende zeker acte van de Hoog edel geboren Heer Pieter van Leyden Heer der stede en Ambagte Vlaarding en Vlaarding Ambagt en etc. etc. etc. waarbij zijn Hoog Edele verclaarde dat aan Marquis Arense (off bovengemelten comparant) hadde uytgegeven in erffpagt met den erffpagtsregt seker 1 gemet 221 roeden landts in den Heerenpolder, aldaar in den noordwesthoek van het volgerland om 5 guldens het gemet erffpagt en dus den hoop om ÂŁ 1-9-1 denaren vlaams ingaande Sinte Catryn 17 honderd twee en dartig en daar bij consenterende dat bij Schout en Schepenen daar aff behoorlijk erffpagt brieft wert gemaakt welke acte gepasseerd is en gedagtekend Goes den 29 augustus 173. Derhalven ons Schepenen


Raze 3777, folio 28r.

cennelijk zoo werd bij desen voorschreven 1 gemet 221 roeden ter requisitie als voren aan den gemelten Marquis Arense uytgegeven voorschreven erffpagt gelijk ook hij comparant mede voor Schepenen verclaart in een eeuwigen erffpagt en op erffpagts regt aangenomen te hebben en aannement bij desen gemelte 1 gemet 221 roeden voor een zomma van 5 gulden het gemet jaarlijks alle jaere verschynende Sinte Catryn het eerste jaar, Sinte Catryn 1733, voors alle jare prompt te betalen in zuyveren gelden zonder eenig cortingh, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering en het maken van den erffpagt brieff incluys. Actum den l9 maarty 1734, praesent 't Colegie van de Weth.

Raze 3777, folio 28v.

Compareerde voor Schepenen hier onder gemoemd en geteykend Minekus de Leurs weduwe welke verclaarde voor Schepenen voornoemd te cederen en transporteren in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten proffite van haar moeder Catje Geeraarts laast weduwe Marinus Luykxen gemelt comparante vader zaliger haar woonhuys met den erff en gevolge van dien, staande binnen dese gemerken:oost CornelisBoezeque, west Hubregt Cooman, noord kinderen de Bruyn, zuyd het Kerkhoff en kerk van Oostkerke gelijk het aan gemelte Marinus Luykxen nog in zijn leven is verkogt om en voor een zomma van vyff en seventig ponden vlaems,te betaelen gereed gelijk ook voornoemd weduwe van Minicus de Leur als vercooperse, bekend voldaen te zijn bij het roeyeren van een Schepen obligatie van gemelten, inhoudende en door


Raze 3777, folio 29r.

de cooperse op haar genomen en moet het voorschreven huys volgen al wat aard en nagel vast is, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum den 8 mey 1734 ter cennis en praesentie van Maarten van Merris en Cornelis Sachariasse Schepenen van Zabbing Oost en Westkerke begrepende den Eylande van Wolphaarsdijk en tot confermatie bij ons onderteykend. Maarten van Merris, Cornelis Sachariesse, Mij ter cennis als Secretaris, Adriaan Paardekooper.

Raze 3777, folio 29v.

Compareerde voor Schepenen naargenoemd en geteykend Monsigneur Pieter Roose in huywelijk hebbende Juffrouw Maria Middelhove residerende binnen de stad Middelburg in Zeeland, gesubstitueerd bij procuratie gepasseert voor den Notaris Jan Klaus en sekere getuygen dato den 23 septembris 17 honderd vier en dartig binnen voornoemde stad van zijn egtgenote voornoemd Huysvrouw juffrouw Maria Middelhove welk voornoemde procuratie aan ons onder geschrevenen is vertoond en voorgelesen en blyven berustende ter Secretarie alhier, in welke qualiteyt den geconstitueerden uyt cragte van voornoemde procuratie heeft gecedeert en getransporteerd en in vollen vryen eygendom over gedragen aan en ten proffite van


Raze 3777, folio 30r.

De Heer Jacobus van der Sterre predikant tot Tholen, de een sesde part in een Hoffstede bestaende in huysing, schuering, stalling en verder timmering met den nomber van elff gemeten 200 roeden zoo wey als zaaylanden gelegen in den Oostpolder in den Eylande van Wolphaarsdijk, gelijk aan den Heer en kooper uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van vyff hondert guldens, en zal den Heer en kooper komen van het geregt een sesde part van voorschreven hoefken en 11 gemeten 200 roeden wey en zaayland de baten en lasten 1734 waar onder den Heer den kooper moet volgen alle de verschene

Raze 3777, folio 30v. en onbetaalde agterstallige pagten die den pagter aan de voornoemde Juffrouw Maria Middelhove nog verschuldig staet tot dato dezes . Des wel dat den Heer en kooper het voornoemde 1/6 part in de Hoffstede met het voorschreven landt zal bezitten met zoo danige regt en vryheden als bezeten is geweest, voorts den 50sten penning en alle regtelijke oncosten totde levering in cluys tot den Heer en koopers last en voorts volgens de daar aff gemaakte conditie en is deze tot confirmatie van al het voorschreven bij den Heer verkooper off constituant en den


Raze 3777, folio 31r. Heer kooper beneffens ons Schepenen in cennisse van dien onderteykend op dezen 5 octobris 1734. J. van der Sterre Ecclesia Tholanis Pieter Roos Simon Lesaffre Maarten van Merris. marge: Den Heer Constituant verclaard van den coopsomma voldaen en betaald te wesen van den Heer kooper.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar Johannes Roose welken comparant verclaerd te leveren en over te dragen in vollen vryen eygendom aan en ten proffite van Marinus Vroone desen nomber van 3 gemeten 279 roeden zaeyland gelegen in Ceethoek binnen dese gemerken: oost, west en zuyd Monsigneur Christiaan van der Stelle, noord den dijk als nog den nomber van 2 gemeten 262 roeden wey aldaar in Ceethoek binnen dese gemerken: oost Jozias Zandijk, noord den zeedijk, zuyd en west den weg, en over zulkx te samen den den nomber van 6 gemeten 241 roeden

Raze 3777, folio 31v.

gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van thien ponden Vlaams den hoop te betalen gereed een zomma van 15 gulden en het restant van dien, op paeyen van 15 gulden waar aff de eerste paay vervallen zal Goesemarkt 1735 en zoo voort alle jaere tot de volle betaling toe den kooper komt op baten en lasten van het zaeyland 1735 en van de wey 1734, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys, tot coopers last. Actum den 29 octobris 1734, praesent het volle Colege van de Weth.


Raze 3777, folio 32r.

Dato den 12 novembris 17 honderd vier en dartig, compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar de Heer Willem Vogel qualitate qua welken Heer in zijne qualiteyt comparant leverd naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behouve van Jan Gelok seker 2 gemeten 182 roeden zaayland gelegen in Oudenhuygenhoek, binnen dese gemerken: oost Johannes Leendersen west Jan Cornelis Srooy, zuy den dijk, noord den weg, als nog den nomber van 2 gemeten 259 roeden zaeyland aldaar in voorschreven hoek, oost Johannes Vermeulen erven, west Juffrouw Langemare, zuyd Jacob Adriaans erven, noord den weg, als nog den nomber van 1 gemet 116 ½ roeden zaeyland in Wittepiershoek, binnen dese gemerken oost de kerke, west den Heer van Wolphaarsdijk, noord den dijk, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van ses ponden vlaams per gemet te betalen ter marge: den heer Adolph Zomerzee schriftelijk procuratie hebbende van

Raze 3777, folio 32v. levering contant, den kooper komt op baten en lasten 1735 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering incluys tot koopers last. Actum dato ut supra, ter cennis en praesentie van 't volle Colegie van de Weth. marge: den heer comparant verclaard van de cooppenningen voldaen te wesen op de levering deses.

Dato voorschreven leverd idem naar het expireren van 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma en in vollen absoluten eygendom over gedragen aan en ten proffite van Simon Lesaffre den nomber van 5 gemeten 30 roeden zaayland gelegen in Stiershoek, binnen dese gemerken: oost en zuyd den weg, noord en west den kooper gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een zomma van vyff ponden vlaams per gemet te betalen ter levering contant den kooper


Raze 3777, folio 33r.

komt op baten en lasten 1735 voor den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot koopers last en voorts volgens de conditie. Actum dato ut supra ter cennis en praesentie als voren. marge: den heer Willem Vogel bekend voor Schepenen voldaen en betaeld te wesen van de cooppzomma met vyff en twintig ponden 10 schellingen vlaems.

Dato voorschreven leverd Johannes Roose naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van den Secretaris Adriaan Paardekooper een eynde dijk, ter lengte van 100 roeden aan de noordzijde van Oud wolphaarsdijk, oost en west den heer van Wolphaarsdijks erven gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor ÂŁ 14-10-0 den hoop te betalen terlevering contant, den kooper komt op baten en lasten 1735 voor den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste. Dato ut supra ter cennis en praesentie als voren.

Raze 3777, folio 33v. Dato den 21 january 1735. Compareerde in Gebanne Vierschaar Hubregt Anthonissen Kooman nomine zijn moeder Matje Hubregtse Oosterling, weduwe van Anthonis Kooman, de welken verclaarde mits desen te leveren en te transporteren aan den Heer Stadhouder Cornelis de Kemp, een woonhuys met zijn erve en gevolg van dien staende op Ambachtsheere grond op den dorpe van Oostkerke binnen dese gemerken: oost den heer Philip Frederik Vegelin van Claarbergen, west de heerenstraet en Jacob Dirrikxe, zuyd Jan Adriaan Wale, noord Jan Wessels, gelijk aan den heer kooper uyt de hand is verkogt om en voor een somma van vyff en veertig ponden 10 schellingen vlaems, te betalen ter levering contant en zal den heer kooper volgen al wat aard en nagel vast is, des wel onder dese speciale conditie dat den heer kooper zal volgen den erfpagt grond agter en ten oosten het gekogte huys en erve, in zijne lasten, gelijk is bezeten en als nog bezeten werd, van de Grooten Armen van Wolphaarsdijk tegens 563 denaren den hoop 's jaarlijkx.


Raze 3777, folio 34r.

zonder meer, des komt den heer kooper op baten en lasten dezen jare 1735 profiterende egter volgens hunne vercoops conditie de huyshuer het halve loopende jaar van alder Heyligen tot mey aanstaende 1735, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van Schepenen, Maarten van Merris , Sarel Matheussen, Cornelis Sachariasse, Hendrik Jansen van Strien en Jan Geelhoed. marge: Hubregt Kooman verklaard voor Schepenen nominee zijn moeder van de koopsomma voldaen te wesen op dato deses den 21 january 1735.

Dato voorschreven levert Johannes Kooman aan en ten behoeve van zijn broeder Hubregt Kooman na het expireren van 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom de helft in het Hoefken dat bij den voornoemden Hubregt Kooman tegenwoordig werd bewoond en de wederhelft is toebehoorende liggende, binnen dese gemerken: oost Marinus Luykx weduwe, west en zuyd den weg, noord Adriaan Jeras gelijk aan den kooper is verkogt om en voor ÂŁ 45 vlaams den hoop te betalen ter levering contant, en zal volgen al wat aard en nagel vast is en komen op baten en lasten 1735, voors den 50sten pennig en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot koopers laste. ter kennis en present als voren.

marge: met de helft en 1 gemet 260 roeden wey in den Moolblok, liggende binnen dese gemerken: oost weduwe Paardekooper, west den weg zuyd Adriaan Jeras noord Johannes Vermeulens erven

Raze 3777, 34v. Compareerde voor Schepenen dato den 21 january 1735 de persoon van Sarel Matheus, Joos Marinissen, Maarten van Merris en den Secretaris Adriaan Paardekooper, gezamelijk in qualiteyt als Kerken en Armmeesters van den Eylande van Wolphaarsdijk de welke verklaren in opgemelte qualiteyt met approbatie van de Edele Heeren Ambachtsheeren der voornoemde Eylande in een eeuwigen erffpagt en overerfpagt recht uyt gegeven te hebben en uyt te geven bij desen aan en ten behoeve van Monsigneur Johan Cappelle residerende tot Vere, gelijk ook den zelven, door den heer Predikant Petrus van Hemert, aan Schepenen heeft verklaard in een eeuwigen erffpagt en op erffpagts regt, aangenomen te hebben en aan te nemen bij desen een stuk landts gelegen in den Moolblok groot ter nomber van 2 gemeten 294 roeden, liggende binnen dese gemerken: oost en west den weg, zuyd den heer Erffpagter, noord den Secretaris Paardekooper


Raze 3777, folio 35r.

en dat voor een somma van 10 schelling 6 grooten vlaams per gemet t'elken jare verschinende Sinte Catryn en zal ingaan met Sinte Catryn des gepasseerden jaer 1734, zullende het eerste jaar pagt vervallen Sinte Catrijn 1735, alles in vryen zuyveren gelde, zonder eenige de minste korting 't zij waar aff het zoude mogen wesen oncosten reeds op het voornoemde land gesteld en hier na nog te stellen alles tot laste van den Erffpagter belovende van jare tot jare eeuwiglijk en erffelijk geduerende in vryen gelde als boven te betalen onder expresse conditie dat den voornoemden erffpagt 's jaarlijkx alle jaare zonder verzuym zal werden voldaen en betaeld op verbeurte zoo 3 jaren versuymt werde agter den anderen dat den voornoemden erffpagt zal vervallen zijn aan den uytgever van dien, belovende zij comparanten wederzijts volgens

Raze 3777, folio 35v.

het voorschrevene naar te komen onder verband van persoon en goederen als naar regten.

Actum dato ut supra ter kennis en presentie van Schepenen Cornelis Sachariasse en Hendrik Janse van Strien, die dese tot confirmatie beneffens de contraktanten onderteykend. Heindrik van Strien, Cornelis Sachariesse, Petrus van Hemert Nominee nog onderschreven Adriaan Paard ekooper Maarten van Merris Sarel Matheussen


Raze 3777, folio 36r. Compareerde in Gebanne Vierschaar Cornelis Boezeque en Adriaan Oele in qualiteyt als testamentaire voogden over de minderjarige weese van Johannus Prinse, met name Jan Prinse als erfgenaam van de goederen en nalatenschap van Jacomyntie Boeseque den welken leverden na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom in voornoemde qualiteyt aan en ten behoeve van Adriaan Zuyderland een woonhuys schuer en bakkeet met zijn erve en gevolg van dien, staande beoosten den dorpe van Oostkerke binnen dese gemerken: oost Geeraard Sonke, west Jacob Boers weduwe, zuyd den Watergang naast Kerke dijk, gelijk aan den zelven is verkogt om en voor een zomma van een hondert en een ponden vlaams te betaelen in volgende manier op paayen van vyff ponden vlaams 's jaarlijks, waar aff de eerste jaarpaay vervallen zal Goeze markt 1735 en zo voorts alle jare op Goese jaarmarkt een paay van £ 5 vlaams tot dat de eerste met de laatste jaarpaay zal zijn voldaen en betaald. marge: Compareerde voor Schepenen naar genoemt en getuige Frederik Bliek den welken aan de ondergeschevenen vertoonde het volgende acquit op de rugge van den paaybrieff off extrakt deses daar toe over gegeven luydende van woorde tot woorde als volgt: Ik onder geschreven Jan Prinse bekenne bij desen van den inhoud van dese paaybrieff voldaan en betaald te wesen van Frederik Bliek met dry en twintig ponden tien schellingen, zoo als deselve aan hem voor gereed geld heb verkogt, waar aff dies volgens verclart geen regt off actie meer aan deselve te behouden, maar houde de selve hier mede volkomen gequiteert en contentere derhalven dat de selve ter

Raze 3777, folio 36v.

vervolg marge: Register van Wolphaardijk voor sere penen werde geroyeert. Actum den 27 april 1713 ( was geteykent) Jan Prynse ter cennisse en presentie van Joos Marinusse en Jan Drubbels, Schepenen van Sabbinge, Oost en west Kerke begrip-ende den Eylande van Wolphaardijk en tot confímatie bij ons onderteykent Joos Oostpolder, Jan Drubbels. blijvende. Speciael het voornoemde huys en zijn gevolg verbonden voor de ’t geloov-de koopzomma off paayen zoo lang eenige van dien zullen onbetaald zijn en is ten desen gecompareert den persoon Jan Kooman den welken verklaard sig zelven te stellen borge voor de vier eerste jaarpaeyen onder de renuntiatie van de benefitien het ordinis divisionus et excusionus, de borge na regt vergund, zullende den kooper volgen al wat aard en nagel vast is van het voornoemde huys en gevolg en komen op baten en lasten 1735. Des nog transporteerd den verkooper aan den cooper 36 roeden erff pagt gelegen anex het voornoemde huys en erve op erff pagt regt zonder eenige korting jaarlijkx te voldoen met 136 4 denaren en jaarlijkx aan den Heer van Wolphaarsdijkx erven off derzelver Rendmeester, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten.


Raze 3777, folio 37r.

tot de levering en het maken van den paaybriev incluys tot koopers last en voors volgens de schriftelijke verkoops conditie berustende ter secretarie van Wolphaarsdijk. Actum 4 february 1735 ter kennis en presentie van het volle Colegie behalven H. van Strien en Jan Geelhoet.

Dato den 25 february 1735 compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar Leendert de Bruyne, den welken verklaarde te leveren in vollen vryen eygendom aan en ten profite van Maarten Beverland een woonhuys, schuer en bakkeet met zijn erff en gevolge van dien, staande ten noorden het dorp van Oostkerke, binnen dese gemerken oost den weg, west Adriaan Jeras, noord de weduwe Paardekooper, zuyd Adriaan Tramper, gelijk aan den zelven

Raze 3777, folio 37v. uyt de hand is verkogt om en voor eene somma van agt en seventig ponden vlaams te betaelen ter levering gereed en zal den kooper volgen met dit huys schuer en keet en erff van dien al wat aard en nagel vast is tot spinboorden, bedste planken schouwboorden in cluys en wat meer tot het voornoemde hoefken is behoorende en zal komen op het gebruyk mey 1735, baten en lasten voor den kooper over den zelven jare, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de leveringe in kluys tot koopers last. datum ut supra ter kennis en presentie van 't volle Colegie.


Raze 3777, folio 38r.

Compareerde voor Schepenen hier naar genoemt in Gebanne Vierschaar Cornelis Boezequi welken Comparant verclaarde wel en deugdelijk te leveren in vollen vryen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma aan en ten behoeve van Leendert de Bruyn een huys en schuer staande op Ambagts-heeren grond ten noorden den Dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost en zuyd den weg, noord Adriaan Tramper, west, Marinus Luykxe weduwe, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor ses hondert Carolis gulden, te betalen ter levering contant en zal den kooper volgen al wat aard en nagel vast is, en komen op het gebruyk mey 1735, baten en lasten over den zelven jare 1735, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering incluys tot koopers last. Actum den 11 maart 1735, ter kennis en presentie van 't volle Colegie. marge: Den coopzomme bekend den verkooper ontfangen te hebben.

Raze 3777, folio 39r. Dag van levering gehouden tot Wolphaarsdijk op den Dorpe van Oostkerke op den 25 maart 1735, in het Parochy huys. Compareerde voor Schout en Schepenen der Parochien van Zabbing Oost en Westkerke: den Heer Rendtmeester Johan 0ostdijk als magtig gemaakt bij procuratie van de Wel Edele Vrouw Maria Margarita Elisabeth D'Allegre de Rupelmonde, Douariere van den Hoog Edelen geboren Heere, de Heer Maxmiliaan Joseff de Bolaugne de Lequis in zijn leven Grave van Rupelmonde etc de zelve Wel Edele Vrouw last en procuratie hebbende van den Hoog Edelen geboren Heere mijn Heer Yvo Marie de Bologne de Lequis Grave van Rupelmonde etc. etc.etc. Bregadier en collonel van

Raze 3777, folio 39v.

een Regiment Infantery in dienste des Konings van Vrankrijk etc., haar Hoog Edel Vrouw eenige geborene soone welke procurarie uyt het frans in 't nederduyts vertaald en door den Notaris Cornelis de Lozanne geautentiseert, welke aan Schepenen is vertoond en voorgelesen in welke qualiteyt dan den voornoemden Heer gesubstitueert ( gesubstitueert uyt kragte van de clausule van substitutie in de procuratie van de Wel Edele Vrouw geinsereert) leverd en transporteert in vollen vryen eygendom zuyver en onbelast de volgende goederen bestaande in weyen, zaaylanden, dijken en schorren ende met alle zoodanige regten en vryheden als bij de verkoopers in desen dezelve goederen


Raze 3777, folio 40r.

gebruykt en bezeten zijn geweest en verder achtervolgens de conditie op welke zij coopers dezelve goederen hebben gecogt berustende onder den Vendumeester tot Goes, alwaar dezelve zijn verkogt en tot haren laste nemen alle zoodanige oncosten als aldaar tot coopers laste zijn gesteld. Den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys en komen op baten en lasten 1735 mits hare geloovde cooppenningen te betalen nu contant ter levering, levert dan alsvoren aan den Heer Borgemeester Adriaan Izenbree in het Schor van Hongersdijk ten oosten den eyland van

Raze 3777, folio 40v.

Wolphaarsdijk 4 schellingen 7 denaren 15 myten te ponde gelijk aan zijn Hoog Edele is verkogt om vier en sestig ponden vlaams den hoop.

Alsvoren,leverd idem in voornoemde qualiteyt aan en ten behoeve van Hendrik Roeloff 8 gemeten 165 roeden zaayen weyland gelegen in den Oosthoek, binnen dese gemerken: oost Pieter Zuydhoffs weduwe, west den zelve, noort den dijk, zuyd den weg om 6 schelling 't gemet. Als voren, levert idem in voornoemde qualiteyt aan Cornelis Logiersen Steenbakker om £ 8-5-0 het gemet in den Oosthoek 2 gemeten 99 roeden, binnen dese gemerken: oost den kooper, noord Juffrouw Zuydhoff, West de verkoopers, zuyd de weg. Als voren, leverd idem

Raze 3777, folio 41r. in voornoemde qualiteyt aan en ten behoeve van Cornelis van Merris om ` £ 5-5 -0 een eind dijk aan de noordzijde ter lengte van 100 roeden agter zijn hoffstede bij hem gebruykt. Alvoren leverd idem in voornoemde qualiteyt aan en ten behoeve van den Heer Willem Vogel om £ 8 vlaams een einde dijkx aan de noordzijde van het land bij het Poldertje 60 roeden lengte,als nog aan idem om £ 11 vlaams een einde dijkx bewesten de Mole lang 93 roeden als nog om £ 8-10-0 een einde dijkx tussen het Zuder land en den Zabbingen polder tot aan het Puyweegt je. Als voren, leverd idem in voornoemden qualiteyt aan Jan Cornelis Bliek om £ 28 vlaams een einde


Raze 3777, folio 41v. Dykx aan de noordzide van het Oudelant bij Sandee lang 205 roeden.

Den Heer Constituant verklaard voor Schepenen van alle voorgemelte coopers van de kooppenningen voldaen te wesen, belovende aan ons Schepenen over te leveren om alhier ter Register geinsereert te werden een acte van guarand van de Weledele Vrouwe Gravin van Rupelmonde voornoemt waar bij de voornoemde koopers een ider in den haren zullen werden gegarandeert voor alle namaningen. Actum den 25 maart 1735, ter kennisse en presentie als in het hoovde.

Raze 3777, folio 42r.

Dato voorschreven, leverd Adriaen Zuyderland na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Johannis Kreke een keet staande nevens het huys off voor het huys van den verkooper gelijk aan den kooper uyt de hand is verkogt om en voor eene somma van negen en veertig ponden vlaams, te betaelen 's jaarlikx dry achter een volgende jaren, vyff ponden vlaams waar aff de eerste jaar paay vervallen zal Goesemart 1735 en zoo voors de 2 volgende jaren het resterende zijnde dan nog ÂŁ 34 vlaams zal den kooper moeten betalen op paayen van ÂŁ 2 vlaams jaarlijkx des wel onder dese speciale conditie dat het voornoemde huys off keet met zijn erve en gevolg speciaal zal blijven

Raze 3777, folio 42v.

verbonden en aansprekelik tot dat de eerste met de laaste jaarpaay zal zijn betaald en voldaen en zal den kooper volgen al wat aard en nagel vast is met het Hofftje bewesten de Kerke en annex voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot het maken van de paaybrieft in cluys tot coopers laste. Ter cennis als voren.


Dato den 18 april 1735 compareerde voor Schepenen naargenoemt en geteykend den Heer Secretaris Nicolais de Vos als magtig gemaakt bij procuratie van zijn moeder Janna Oosthoeks weduwe C. de Vos. Welken Heer comparant verklaert in zijn voornoemde qualiteyt over te dragen in vollen vryen

Raze 3777, folio 43r. eygendom aan en ten behoeve van den Secretaris Adriaan Paardekooper zekere 13 gemeten 129 roeden landts gelegen in den polder van Oud Wolphaarsdijk, binnen dese gemerken: oost de weduwe Paardekooper en den Heer Claarbergen west de watergang, zuyd den heerenweg, noord den zeedijk zijnde ten deele beplant met essen opgaande boomen en het ander deel werdende gebruykt voor zaayland welke vrugten op deze landen leggende met alle de voornoemde plantingen den kooper zullen volgen voor zijne geloovde coopsomma zijne eene zomma van een hondert vyv en veertig ponden vlaams gelijk aan den kooper is verkogt uyt de hand te betalen ter levering contant gelijk ook den heer geautoriseerden bij dezen bekendt.

Raze 3777, folio 43v.

van de zuyvere coopsomma voldaen en betaald te wesen, komende den kooper op baten en lasten 1735 van het voornoemde land en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vrijheyd als bezeten is geweest, voor den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Dato ut supra ter cennis en presentie van Maarten van Merris en Simon Lesaffre, Schepenen van Zabbing, 0ost en Westkerke begripend den eylande van Wolphaars-dijk en tot confermatie bij ons onderteykendt en zelvs bij den cooper en vercooper. Maarten van Merris Simon Lesaffre N.de Vos

1735.

Adriaan Paardekooper


Raze 3777, folio 44r.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykent den Secretaris Adriaan Paardekooper, welken comparant verclaarde voor ons ondergeschreven te trans-porteren in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behoeve van Monsigneur Johan Capelle residerende tot Vere sekere 3 gemeten 280 roeden zaayland gelegen in den Moolblok, binnen dese gemerken: Oost en zuyd den kooper, noord Jozias Zandijk en Johannes Roose, west den wegh, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor dertien ponden vlaams het gemet, te betalen ter levering gereet gelijk den verkooper bekend daar aff voldaen en betaeld te wesen, den kooper komt op

Raze 3777, folio 44v.

baten en lasten 1735 en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors tot coopers last 50ste penning en alle regtelijke onkosten tot de levering en het maken van den brieft van eygendom in cluys. Actum Wolphaarsdijk dezen 20 april 1735 ter kennis en presentie van Sarel Matteussen en Cornelis Sachariasse Schepenen van Zabbing, Oost en westkerke, begripende den Eylande van Wolphaarsdijk en tot confermatie bij ons onderteykend en zelvs bij kooper en verkooper. Sarel Mattheussen Cornelis Sachariasse

Adriaan Paardekooper.


Raze 3777, folio 45r.

Compareerde voor Schepenen naargenoemt en geteykent Martyntje Adriaans weduwe Job Cornelissen, de welke verklaarde te leveren en te transporteren in vollen vryen eygendom aan en ten proffite van Adriaan Oele, een woonhuys staande op den dorpe van Oostkerke binnen dese gemerken: oost den kooper, noord den zelven, west de straet, zuyd Klaas Wiema, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van negen en twintig ponden vlaams te betalen ter levering contant gelijk de verkooperse bekend van de voorschreven cooppenningen voldaen en betaeld te wesen, den kooper zal dit huys volgen met al wat aard en nagel vast is en komen op baten en lasten 1735 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum den 21 april 1735, ter cennis en presentie van het volle colegie, behalven Simon Lesaffre

Raze 3777, 45v.

Compareerde voor Schepenen naargenoemt en geteykend Meester Jacob Basterd welken Comparant verclaerd voor ons onder geschreven Schepenen in vollen vryen eygendom te transporteren aan zijnen kooper Frederik Bliek na het expireren van 3 sondaagse geboden in behoorlijk forma zijn comparants woonhuys met zijn erv en gevolg van dien, staande op ambachtsheere grond, op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de heeren straete, west den Secretaris Paardekooper, zuyd Karel Kuyper, noord Pieter de Roo, gelijk aan den voornoemde kooper uyt de hand is verkogt om en voor een somma van een hondert ponden vlaams, te betalen in volgende manier gereed op dato deses, de somma van vyff en twintig ponden vlaams.


Raze 3777, folio 46r.

waaraff den kooper bekend bij dezen zijne onderteykening betaald en voldaan te wesen ende de resterende vyff en seventig ponden vlaams zal den kooper betaelen, aanstaande Goesemart 1735 op korting vyfftig Caroly guldens en voors de nog resterende vier hondert Caroly guldens zal den kooper betalen op paayen van vyff ponden vlaam ‘s jaarlijkx alle jare tot dat de eerste met de laaste jaarpaay zal zijn betaald en voldaen, zullende de eerste jaarpaay verschenen zijn Goesemarkt 1736 en zoo voors alle jare op Goesmarkt tot de volle quiting toe. Des wel onder deze speciale conditie dat het voornoemde huys en zijn gevolg speciael zal blijven verbonden voor de gemelte coopsomma tot dat den eersten met den laesten penning zal zijn betaald en voldaen.

Raze 3777, folio 46v.

en zal den kooper volgen al wat aard en nagel vast is, en komen op baten en lasten 1735, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering en het maken van den paaybriev in cluys tot coopers laste. Actum 14 mey 1735, ter cennis en presentie van Simon Lesaffre en Maarten van Merris Schepenen van Sabbinge Oost en Westkerke begripende den Eylande van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykend en zelvs bij kooper en verkooper Maarten van Merris, Simon Lesaffre, Jacobus Bastaardt, Frederick Bliek Mij ter cennis als Secretaris, Adriaan Paardekooper.

marge: N.b. alzoo dispuyt is ontstaan over het beding en van de betaling van 50ste penning en verdere oncosten zoo is de zaak gedecideert dat coopers en vercooper daar in ider de helft zullen betalen.


Raze 3777, folio 47r.

Dato den 13 july 17 hondert vyff en dartig, compareerd voor Schepenen hier naargenoemt en geteykend de heer Willem Vogel Heer van Steenvliet als magtig gemaakt van zijn edele vader de Heer Gerardus Vogel als universele erfgenaam van wylen den Heer Adriaan Vogel in zijn leven Balliu der stad Goes, welken voornoemden Heer comparant in dier qualiteyt verclaarde mits dezen voor ons onder geschreven uyt te geven in een eeuwigen erffpagt op erffpagts regt, gelijk bij dezen Jacob Dankertse verclaard aen te nemen op een eeuwigen erffpagt zekere 229 roeden zaayland, leggende in Wolphaarsdijk in den Oostpolder onder den dijk bij de nieuwe caay, sijnde een gedeelte van het Jonkerland, wel onder

Raze 3777, folio 47v.

deze speciale conditien voor eygenaar dat den erffpagter zal moeten gedoogen, een vryen ryd en stouw over de gemelte twee hondert negen en twintig roeden zaayland, zoo aan den heer verpagter in zijne qualiteyt als aan die gene die namaals eyge-naars off gebruykers van het gemelte Jonkerland zullen zijn, zonder eenig tegen zeggen, des dat den voornoemden erffpagt zal ingaan met dezen jare 1735, dat verschynen zal Sinte Cataryn aanstaande, gelijk in het vervolg ider jaar verschynen zal en zal moeten betalen jaarlijkx voor erffpagt boven alle lasten voor den hoop betalen seventien schellingen vlaams en moeten betalen den 50 sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering


Raze 3777, folio 48r.

en het maken van den erff pagt brieff in cluys en voor wat oncosten hier op komen te vallen on het op den naam van den erffpagter te brengen en voors volgens de conditie bij den anderen daar aff gemaakt. Actum Wolphaarsdijk in het Parochyhuys op het dorp van Oostkerke, ter cennis en presentie van Hendrik van Strien en Jan Geelhoed, Schepenen van Zabbinge Oost en Westkerke begripende den Eyland van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykend marge: 't brievje van 50ste penning getoond.

Raze 3777, folio 48v. Compareerde voor Schepenen hier naar genoemt en geteykend den Heer Willem Vogel, welken Heer Comparant qualitate qua verclaard mits dezen in zijne qualiteyt te leveren en over te dragen aan zijnen kooper Jan Cornelis Trooy zekere 7 gemeten 229 roeden zaayland gelegen in Romboutshoek, in 2 partien waar aff de eene party is groot volgens den jongsten overloper 3 gemeten 223 roeden bezaayd met tarwe waar voor den kooper boven zijne te lovene cooppenningen van dry ponden tien schellingen vlaams per gemet, moet betalen nog dry ponden vlaams per gemet als nog de andere party zijnde 4 gemeten 6 roeden bezaayd met boonen, waar voor den kooper moet betalen boven zijn te looven kooppenningen van ÂŁ 3-10-0 't gemet voor de boonen twee ponden vlaams per gemet, alles te betalen ter levering contant


Raze 3777, folio 49r.

Den kooper komt op baten en lasten 1735, voors den 50sten pennig en alle regtelijke oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in cluys. Actum Wolphaarsdijk dezen 15 augustus 1735 ter cennis en presentie van Maarten van Merris en Cornelis Sachariasse, Schepenen van Sabbinge, 0ost en Westkerke begripende den eylande van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykend, Maarten van Merris, Cornelis Sachariasse. Mij ter cennis als Secretaris A. Paardekooper. marge: Den Heer vercooper bekend van de cooppenningen, voldaan en betaald te wesen.

Raze 3777, 49v.

Compareerde in Gebanne Vierschaar der Parochien van Zabbinge, Oost en Westkerke, begripende den Eylande van Wolphaarsdijk den Heer Johanus Sautyn de Jonge procuratie hebbende van den Heer Daniel Sautyn in dato den 6 october 1735 ter Vierschaar vertoont en levert in die qualiteyt aan den Schepen Adriaan Paardekooper voor rekening van den Heer Borgemeester Adriaan Izenbrei volgens procuratie van hem Heer Borgemeester Adriaan Izenbree mede alhier vertoond in dato de selve en gepasseerd dato als boven dit naar volgende, eerst een derde part in een derde part in een Hoffstede in den Heerenpolder met 158 gemeten 64 ½ roeden gelegen in de volgende partyen aldaar in Hooglanshoek 101 gemeten 147 roeden aldaar in Volgerlanshoek 29 gemeten 210 roeden aldaar in Wulpendijkhoek 27 gemeten 7 ½ roede makende zulkx te samen 158 gemeten 64½ roeden, comen-de de gekogte portie hier uyt 17 gemeten 174 roeden gebaand


Raze 3777, folio 50r.

bij Jacob Meule en de geheele Hoffstede gemeen met wylen den Heere van Wolphaarsdijk erven, nog gelijke 1/3 in 1/3 van 2 gemeten erffpagt van ÂŁ 1-3-4 denaren ter gemet jaarlijkx vry geld boven alle lasten op het hoefken van Marquis Arentse, binnen dese gemerken: oost en zuyd den heer kooper, west den dijk, noord den erffpagter, als nog in het Oude land aldaar in den Grootenhoek 4 gemeten 48 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost Jan Gelok, west Juffrouw Lange-mare, zuyd den weg, noord den dijk, den koop is een duyzend vier hondert vyff en twintig ponden 19 schelling 8 denaren 10 mieten, somma soo voor het voornoemde als alle de andere partyen goederen te samen bij voornoemde procuratien vermelt, contant bij kooper en verkooper te verekenen, den kooper proffiteerd alle de onverantwoorde pagten en revenuen van alle de goederen bij procuratie vermelt, conform

Raze 3777, folio 50v. De rekeninge gedaan den 23 january 1735 door den Heer Johan Sautyn de zoon aan de Heer DaniĂŤl Sautyn, waar toe ten desen, werd gerefereerd en zoo vervolgens den kooper heevt tot zijn laste alle de niet in voornoemde rekening in uyt geeff gebragte ordinare en extra ordinare statepenningen 2 schelling ter gemet waterpen-ningen 100 state penningen, reparatien en arbeytsloon aande voornoemde goederen voor 50 penningen en alle regtelijke oncosten tot de leveringe inkluys tot koopers last. Actum den 14 october 1735, present 't volle Collegie van de Weth, behalven Hendrik Jansen en Jan Geelhoed.


Raze 3777, folio 51r.

Dato den 14 october 1735, levert Marinus Jansen van Strien weduwe aan en ten behoeve van den Schout Cornelis van der Maes weduwe, na het expireren der 3 sondaagse geboden in vollen vryen eygendom seker 3/8 part in het Hoefken met 6 gemeten 297 roeden weyland in de Westkerke polder, binnen dese gemerken: oost den Heer Van Nisse, west en noord de Kraay Kreek, zuyd den dijk, gelijk aan de voornoemde weduwe van der Maas is vercogt om en voor een somma van twaalf ponden vlaams de lasten zoo ver als onbetaald staan tot koopersse last op het gebruyk 1735 voors den 50sten penning en alle regtlijke oncosten tot de leveringe in cluys tot tot coopersse last. Present 't Collegie als alsvoren.

Raze 3777, folio 51v.

Dato als voren, levert den Schout Cornelis van der Maas weduwe naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Andries Keetlaar een hoefken met den nomber van 6 gemeten 297 roeden off 7 gemeten 151 roeden, weyland, in den Westkerkepolder, binnen dese gemerken: oost den Heer van Nisse, west en noord de zoogenaamde Kraaykreek, zuyd den dijk, gelijk aan den kooper is verkogt om en voor een somma van een hondert ses en sestig ponden l3 schellingen 4 denaren vlaams den hoop, des onder dese speciale conditie dat de verkoopersse voornoemd, somma zal laten gebruyken van haren kooper tegen 4 procent in 't jaar zoo lang het hem gelieven zal waar toe speciaal zal werden gemaakt een Schepen obligatie waar


Raze 3777, folio 52r.

in het voornoende Hoefken en wey speciaal zal werden verbonden en zal den kooper volgen al wat aard en nagel vast is, en komen op het gebruyk met baten en lasten 1735 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering incluys tot coopers last. Actum den 19 october 1735 ter cennisse en presentie als voren. Dato voorschreven, levert Joos Marinissen Oostpolder naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Jan Cornelis Trooy den nomber van 2 gemeten 116 (roeden) zaayland in Wittepiershoek, binnen dese gemerken: oost den weg, west Cad Verstelle zuyd den heer Izenbree, noord den kooper, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor hondert Carolus guldens den hoop, te betalen ter levering contant, den kooper komt op baten en lasten 1736 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last, present 't Collegie voorschreven. marge: de kooppenningen voldaan, present 't Colegie op dato dezes.

Raze 3777, folio 52v. Compareerde voor Schepenen naargenoemd in Gebanne Vierschaar. Den Secretaris Adriaan Paardekooper als magtig gemaakt van de weduwe van den Secretaris L. Paardekooper in welke qualiteyt den comparant leverd in vollen wettigen eygendom aan en ten profite van den persoon van Joos Marinussen den nomber van 1 gemet 260 roeden boomgaard in Tielmanshoek, binnen dese gemerken oost den kooper, west den weg, zuyd den Secretaris Paardekooper, noord de vrouw vercooperse, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor negen en twintig ponden vlaams den hoop, te betalen ter levering contant, comende op baten en lasten 1735 voortz den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum den 28 october 1735, present 't volle Colegie van de Weth.


Raze 3777, folio 53r.

Dato als voren, leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen abzoluten eygendom aan en ten proffite van Joos Marinissen den nomber van 1 gemet 155 roeden zaayland gelegen in Tielmanshoek, binnen dese gemerken :oost den kooper, west en zuyd den weg, noord den kooper, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor seve ponden vlaams het gemet te betalen ter levering contant gelijk den verkooper mits dezen bekend voldaan te wezen den kooper komt op baten en lasten 1735 voortz den 50sten pennig en alle regtelijke oncosten tot de levering incluys tot coopers last, ter cennis en presentie als voren.

Raze 3777, folio 53v.

Compareerde voor Schepenen naargenoemt en geteykent Frederik Bliek welken comparant verclaard mits dezen te leveren en over te dragen aan zijnen kooper Meester Magchiel Jansen, zijn woonhuys erv en gevolge van dien, staande op Ambagts heere grond op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken : oost de heeren straete west en zuyd den Secretaris Paardekooper, noord Pieter de Roo, gelijk aan den zelven is verkogt uyt de hand voor eene somma van hondert ponden vlaams, te betalen gereed eene somma van vyventwintig ponden vlaams waar aff den verkooper bekend voldaan en betaald te wezen en de resterende somma van vyff en seventig ponden zal den kooper betalen aan Meester Jacobus Basterd off des zelvs gemagtigde, waaraff den vercooper het voornoemde huys heevt gekogt en dat in volgende manier


Raze 3777, folio 54r.

ten eersten eene somma van vyvtig Caroli guldens, zijnde de paaye die den vercooper had moeten voldoen Goesemart 1735 aan zijnen vercooper Jacobus Basterd voornoemd en voors de nog resterende vier hondert Caroly guldens zal den kooper betalen met paayen van vyff ponden vlaams jaarlijkx alle jare tot dat de eerste niet de laatste zal zijn betaald en voldaan, waar aff de eerste paay van vyff ponden vlaams verschenen zal zijn Goesemart 1736 en zoo voors alle jare op Goese mart des dat het voornoemde huys aan den voornoemde Basterd speciaal zal blijven verbonden tot dat den eersten met den laatsten penning zal zijn betaald en voldaen, en zal den kooper volgen al wat aard en nagel vast is komen op baten en lasten 1735, voors den 50sten penning en alle regtelijke

Raze 3777, folio 54v.

oncosten tot de levering en de oncosten die den vercooper over het maken van de paaybrieff als anders heevt geleden tot coopers last. Actum den 9 den decembris 1700 vyv en dartig ter cennis en presentie van 't volle Colegie van de Weth, behalven Simon Lesafre


Raze 3777, folio 55r.

Compareerde voor Schepenen hier naar genoemt en geteykend de Heer Gerrit Joseph van Blokland, Heer van Giesen en etc. in huywelijk gehad hebbende Vrouwe Anna Maria van Papenbroek welken Heer comparant aan ons vertoonde bij testamente erffgenaam te zijn van de nalatenschap van zijne voornoemde huys-vrouwe en gevolgelijk was toebehoorende zekere helft in de tiendens gelegen in Wolphaarsdijk, aldaar in den Grootenhoek, Zilverhoek, Wittepiershoek, Rom-boutshoek, Helleweel en Bysterhoek, waar uyt geproffiteerd werd voor het geheel 2 schellingen 5 denaren 4 Âź myten te ponde zijnde de zelve tiendens den voor-noemde Heer Blokland van Giesen volgens het contrakt gepasseert voor den notaris Meester Willem Jan van Midlum, openbaar Notaris te Amsterdam aangecaveld tussen den voornoemden Heer

Raze 3777, folio 55v.

Gerrit Joseph van Blokland, Heer van Giesen als erffgenaam van zijn overleden huysvrouwe Anna Maria van Papenbroek ter eenre en de Heer Arnoldus Petrus Blesen, woonachtig tot Amsterdam in name enals gemagtigde van den Heer Jan Dominico Daquerre en van Vrouwe Marie Anna Daquerre behoorlijk gerec-toriseert door haren man de Heer Jaques de Laradu te samen kinderen en erffgenamen van wylen den Heer Pierre Daquerre en vrouwe Elisabet van Papenbroek, ter andere zijde welke vrouwe Elisabet van Papenbroek en de boven genoemde vrouwe Anna Maria van Papenbroek, kinderen zijn van wylen den Heer Jan van Papenbroek en vrouwe Anna Maria Bloemert, Welken Heer comparant dan in die qualiteyt verclaard in vollen vryen wettigen eygendom te cederen en te transporteren aan den Secretaris


Raze 3777, folio 56r.

Adriaan Paardekooper de gemelte portie der tienden voornoemt als een allodiaele tiende, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor eene somma van vierhondert en vyff en twintig Caroly gulden en voor den Heer Comparants kinderen een zilvere Ducaton, alles te betalen ter levering contant gelijk den heer Comparant verclaaerd voor Schepenen en bij eygenhandige onder teykening van de voornoem-de coop zomma voldaen en betaald te wezen, des wel onder deze speciale conditien dat den kooper zal komen op baeten en lasten 1700 ses en dartigh van voornoemde tiendens belovende den heer Comparant zijnen kooper te guaranderen voor alle namaningen die op deze tienden nu off hier namaels mogte komen te vallen, voors

Raze 3777, folio 56v.

den 50sten penning en alle regtelike oncosten totde levering in cluys tot coopers last. Actum den 4den january 1736, ter cennis en presentie van Maarten van Merris en Simon Lesafre, en Cornelis Sachariasse, Schepenen van Zabbinge, Oost en Westkerke, begripende den Eylande van Wolphaarsdijk en tot confermatie bij ons onderteykent, beneffens den heer vercooper en kooper.

G.J. van Bloklant van Giessen 1736 A. Paardekooper, Secretaris Simon Lesaffre Maarten van Merris Cornelis Sachariasse.


Raze 3777, folio 57r.

Compareerde voor Schepenen der Parochien van Zabbing, Oost en Westkerke, begripenden den eylande van Wolphaarsdijk, in Gebanne Vierschaare den Heer Cornelis Ossewaarde, Secretaris der stede Goes, als magtig gemaakt bij schriftelijke procuratie van den Heer Willem Vogel, Heer van Steenvliet mitsgaders Schepen en Raad en der stede Goes, als in huywelik hebbende Vrouw Maria Somerzee, Vrouw Cornelia Zomerzee weduwe van wylen den Heer Johan Steeland wonende binnen voornoemde stede, de Heer Adolph Zomerzee Commissaris van het Landregt deser stede voornoemt en de Heer Jacobus Salomon Courtonne coopman tot Rotterdam als in huwelijk hebbende, Juffrouw Adriana Zomerzee gezamentlike erffgenamen van de naarlatenschap van wylen hunnen vader den Heer Meester Nicolais Zomerzee in zijn Wel edele leven Dykgraaff van de Breede Watering Bewesten Ierzeke, mitsga-ders Schepen en Raad der stad Goes voornoemd. Gepasseerd voor den Notaris Hubertus Craane, dato den 18den december 1735, en zekere getuygen aan ons vertoond en voor gelesen, welken Heer Comparant in voornoemde qualiteyt leverde

Raze 3777, folio 57v. naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom over gedragen aan en ten proffite van de Heer Willem Vogel Heer van Steenvliet, den nomber van 16 gemeten 228 roeden zaayland, gelegen in den Oostpolder in Wolphaarsdijk, binnen dese gemerken: oost den Heer Geeraard Vogel, west den Heer van der Sterre, zuyd den dijk, noord de Watergang, gelijk aan den Heer kooper is verkogt om en voor een somma van twee ponden 5 schellingen per gemet te betalen ter levering contant gelijk den Heer Constituant bekend van de koop zomma voldaen en betaald te wezen, des onder speciale conditie dat den Heer kooper komt op baten en lasten 1736, voor den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering en 't maken van den brieff van den eygen


Raze 3777, folio 58r.

in cluys tot koopers last en voortz volgens de schriftelijke conditie van vercooping daar aff gemaakt en onder den Vendumeester tot Goes berustende. Actem ter Vierschaar voornoemd den 20 january 1736, present 't volle Colegie van de Weth.

Dato voorschreven leverd Johannes Kreke na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen abzoluten eygendom aan en ten profite van Pieter Christiaansen een woonhuys met zijn erff bezuyden staande, binnen dese gemerken: oost Adriaan Zuyderland, west Jacobus Boers weduwe, zuyd den Watergangh, noord den weg, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor vyfftig ponden vlaams waar aff gereed moet betaald werden, ses ponden vlaams, bekennende den verkooper daar aff voldaen te zijn en het resterende zijnde vierenveertig ponden zal den kooper betalen op paayen.

Raze 3777, 58v.

Wy Schout en Schepenen der Parochien van zabbinge, oost en westkerke begripende den eylande van Wolphaarsdijk doet kennelik een eygelijk dat voor ons in eygenener persoon gecompareerd is Cornelis Boezeque Geregtsbode over den Eylande van Wolphaarsdijk, den welken verclaart hoe dat, nadien hij comparant in handen geleverd was seker vonnis van dato den 19 maart 1734 gepasseerd voor Schepenen deser eylande ten voordeele van den Secretaris Adriaan Paardekooper in qualiteyt als ontfanger van Kerke en Arme middelen en ten nadeele van Jacob Brouwer landman alhier gewezen hij comparant na gedane sommatie ende renovatie op den 10den september 1734 in arrest gesteld hadde zeker huys, schuur en bakkeete staande in Stellehoek op kerke en armegrondt


Raze 3777, folio 59r.

mitsgaders den nomber van 3 gemeten 224 roeden weyland in Helleweel, binnen dese gemerken oost Leendert de Bruyn, west en noord Johannes Vermeulens erven, zuyd de weg, om daar aan te verhalen eene somma van een hondert sestig ponden 12 schellingen 4 denaren vlaams breeder bij het voorschreven vonnis en daar aff gemaakte acte uytgedrukt met de geregtelijke costen en de kosten van executie dat hij comparant voors dien volgende op den 17 den decembris 17 hondert vier en dartig, openbare verkondingen bij affectie van biljetten had gedaan en een ygelijk daar bij verwittigt hadde hoe dat hij uyt kragte van het voorgaande vonnis ’t voor-schreven hoeffken en weye ten verzoeke en ten eynde als boven in arrest genomen hadde en het zelve bij executie geregtelijk in 't openbaar en ten overstaan van Schepenen op den 17 den decembris 1734 des avondts ten 5 ueren

Raze 3777, folio 59v.

in het Parochyhuys op den dorpe van Oostkerke wilde vercoopen op zoodanige voorwaarden als men een ygelijk voor houden zoude met een verwittiging dat indien het daar tegens wilde opposeren ofte die sustineren mogte eenig regt actie off pretentie op het voornoemde goed zoude hebben om die alhier ter Secretarie bekend te maken en te doen aanteykenen mede nader blijkende bij de gedane proclamatien hier en binnen de stad Goes daar men gewoon is te doen zoodanige aanplekkingen, maar alzoo ten dage dienende niemant gecompereert is geweest die den voortgang van den decrete heevt willen beletten zoo was bij dezen geregte tegen de noncomparanten gedecerneert


Raze 3777, folio 60r.

default tot sulken proffyt als naar regten daar van schuldig is te volgen, alle 't welke dan bij dezen geregte gezien en gevisiteerd zijnde ende dat bevonden werde alle solemniteyten daar toe gerequireerd suffisantelik geobserveerd te zijn soo was het decreet ingesteld agtervolgens de acte van verkondiging en eyndelik kooper gebleven van het voornoemde hoefken en weye Jan Jacobzen Tramper als daar voor geboden hebbend de somma van ses en dartig ponden vlaams en bij den geregte dus gezien zijnde en overwogen hebbende al het geen ter materie is dienende approberen en ratificeren mits dezen de voorschreven vercooping en andere procedueren in dezen gedaan en gehouden onterft den voornoemden geexecuteerden en

Raze 3777, 60v. allen anderen die eenig regt, actie off toezeggen aan het verkogte goed off op de penningen daaraff gekomen zoude willen pretenderen, ervende en vestigende ende decreterende daar inne mitsdezen den voornoemde kooper zijnen erven en nakome-lingen off actie van hem hebbende om het zelve hoefken en weye te mogen gebruy-ken behouden, bezitten als zijn vry eygen goed zonder den zelven daar inne eenig letzel,hinder off bezwaarnisse te laeten geschieden. Actum ter Vierschaar alhier, dato den 2den maart 1736 ter cennis en presentie van 't volle Colegie van de Weth.


Raze 3777, 60r-a. Compareerde in Gebanne Vierschaar Marinus Versele, welken Comparant verclaarde voor Schepenen ondergenoemt te leveren en over te dragen aan zijnen kooper den Secretaris Adriaan Paardekooper een woonhuis met zijn erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de straet, west Pieter de Roo en zuid den zelven, noord Pieter van den Broekes weduwe, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor eene somma van agtien ponden vlaems, boven de paayen die nog te betalen zijn aan de Grooten Armen alhier ter zomma van ses en twintig ponden waar aff reedts 3 jaarpaayen verschenen zijn van 3 ponden vlaems jaarlijkx welke voornoemde ses en twintig ponden vlaems, den kooper zal op hem nemen en betalen voorts den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last, den kooper komt aanstondts op het gebruyck en moet ter levering contant betalen zijn geloovde agtien

Raze 3777, 60v-a

ponden vlaems zoo als ook hij vercooper verclaard van de zelve voldaan en betaald te zijn. Aldus gepasseerd dato den 11 mey 1736 ter cennis en presentie van 't volle Colegie van de Weth behalven Hendrik Jansen van Strien.


Raze 3777, folio 61r.

Wij Schout en Schepenen der Parochien van Zabbinge, Oost en West Kerke, begripende den eylande van Wolphaarsdijk doen kennelik een ygelik dat voor ons in eygener persoon gecompareerd is Cornelis Boezeque Geregtsbode over den eylande van Wolphaarsdijk den welken verclaarde na dat door den Heer Gerrit Joseph van Blokland, Heer van Giessen wegens een pretentie van ÂŁ 219-18-1 denaren ten laste van Frederik Bloemert volgens acte obligatoir, in dato den 4den maart 1698 was in arrest gesteld sekere gedeelte tienden zijnde de helft in 2 schellingen 5 denaren 4 Âź myten te ponde in den Grootenhoek, Silverhoek, Wittepiershoek, Romboutshoek, Helleweelhoek en den Bysterhoek in den eylande van Wolphaarsdijk met alle de revenuens 't zedert eenige jaren daar op verloopen, hij comparant authorisatie van desen geregte (vermits den gemelten Bloemert is overleden

Raze 3777, folio 61v. en 't zedert verscheyde jaren niemand naar de gemelte tienden heevt omgezien en alzoo geen eygenaar bekend is) de gemelte tienden en revenuens op den 25sten mey 1736 bij openbare verkondiging en affectie van biljetten zoo hier als binnen de stad Goes publycq had vercogt in het parochiehuys op het dorp van Oostkerke des namiddag ten twee ueren ten overstaan van 2 Schepenen uyt dezen geregte en dat dien volgende cooper was gebleven van gemelte tienden volgens de acte van koop den Secretaris Adriaan Paardekooper, om een somma van vier ponden 15 schellingen vlaems en bij ons onder geschreven gezien zijnde en overwogen hebbende al het geen ter materie is dienende aproberen en ratificeren mits dezen de voorschreven vercooping en andere procedueren in


Raze 3777, 62r.

dezen gedaan en gehouden onterven den voornoemden geexcecuteerden en allen anderen die eenig recht actie off toezeggen op voornoemde tienden en revenuen off op de penningen daar aff gekomen zouden willen pretenderen ervende en vestigende daar in mitsdezen voornoemden kooper zijnen erven en nakomelingen off actie van hem hebbende omme de voornoemde tienden te bezitten en behouden als vry eygen goed zonder den zelven eenig hinder letsel off beswaarnis te laten geschieden, en voors alles volgens de vercoops conditie. Actum Wolphaarsdijk den 29 juny 1736 bij ons onderteykend, Schepenen Geregtsbode

: Simon Le Saffre : Maarten van Merris :Cornelis Sachariasse

Mij ter cennis als Secretaris A. Paardekooper. Ontfangen van den Secretaris Adriaan Paardekooper, vier pond 15 schellingen vlaems, zijnde de kooppenningen der voorschreven tienden, actum den 29 juny 1736. Nota bene, deze is gequitantieerd in de rolle van proceduert folio 51

Raze 3777, 62v.

Dato den 23 novembris 1736, compareerde voor Schepenen naargenoemd en geteykend Jan Francois Waele, welken comparant verclaert voor de zelve te leveren en over te dragen aan Jacobus Roose zeker 3 gemeten 45 roeden zaayland gelegen in Ceethoek binnen dese gemerken, oost den weg, west den Heer van Nisse, zuyd den Heer Rimmeland, noord den Zeedijk, gelijk aan de zelve uyt de hand is verkogt om en voor een somma van een pondt vlaems per gemiet te betalen ter levering contant komende op baten en lasten 1736 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering incluys tot koopers laste. Actum dato ut supra ter cennis en presentie van Joos Marinusse, Maarten van Merris en Cornelis Sachariasse. Dato voorschreven leverd Jacobus Roose aan en ten proffite van Jan Francois Waele sekere 11 gemeten 196 roeden zaayland gelegen in Colenshoek, binnen dese gemerken, oost en west de weduwe van L. Paardekooper, zuyd den weg, noord Cornelis Antonisse, gelijk aan den zelven uyt de hand


Raze 3777, folio 63r.

is vercogt om en voor dry en twintig ponden vlaems den hoop te betalen ter levering contant komende op baten en lasten 1736, voors den 50sten pennig en alle regte-lijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. dato ut supra ter cennis en presentie van Schepenen als voren.

Compareerde voor Schepenen naargenoemt en geteykend Jacob de Vos in huwelik hebbende Tannetjen Dankerts van de Kreeke, den welken verklaarde voor de zelve te leveren en over te dragen in vollen wettigen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerquireerde forma aan en ten behoeve van den Secretaris Adriaan Paardekooper een woonhuys, schuer erff en gevolge van dien, staande op de Oude Kaay, binnen dese gemerken: oost en zuyd den Heer van Wolphaarsdijk, west Christiaan Verstelle, noord Jacobus Kroel, gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor een somma van

Raze 3777, 63v. dry en twintig ponden vlaems in dato den 26 decembris 1736, te betalen ter levering contant gelijk ook den comparant vercooper bekend op dato dezes van de koop-penningen betaald en voldaen te wezen, versoekende dat bij ons Schepenen daar aff kennis werd gedragen, den kooper moet op het gebruyk komen mey 1737 en de lasten over den zelven jare betalen en te zijnen proffite hebben en genieten de halve huyshuer van mey 1736 tot mey 1737 zijnde 11 guldenen, voor den 50sten pennig en alle regtelijke oncosten tot de levering en het maken van brieven van eygendom in cluys. actum Wolphaarsdijk den 30 january 1737 ter kennis en presentie van Maarten van Merris en Cornelis Sachariasse, Schepenen van Zabbinge Oost en westkerke bepripende den Eylande van Wolphaarsdijk en bij ons onderteykend beneffens kooper en vercooper,

Maarten van Merris, Cornelis Sachariasse, Jacob de Vos, Adriaan Paardekooper.


Raze 3777, folio 64r.

Compareerde voor schepenen naargenoemt en geteykend den Heer Jan Bax Balliu van Nisse, welken Heer comparant verclaarde bij dezen uyt kragte van authorisatie van den Hoog edele Welgeboren Heer de Heer Gillis Cornelis van der Nisse Heer van Nisse, Waarde cum annexis aan Schepenen vertoond en geexhibeert en alhier in onsen register geinsereert in die qualiteyt te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behouve van den Hoog Edelen Welgeboren Heer, de Heer I.A.D. Perponcher Sedlinitzkij Heer van Ellewoutsdijk Oudorpe Drijwegen cum annexis zekere portie allodiale Thienden gelegen in den eylande van Wolphaarsdijk zijnde 2 schellingen 2 denaren 1 他 myten te ponde gelegen in den Ooster Nieuwlander polder uyt de hier volgende gemeten: In Schoorscavel 2 gemeten 32 roeden In Wissekerke cavel 4 gemeten 180 roeden in Watervliet cavel 4 gemeten 67 roeden in Bruynuis cavel 7 gemeten 150 roeden in Kats cavel 7 gemeten -- roeden in Liens cavel 7 gemeten -- roeden in Ovezants cavel 4 gemeten 280 roeden in Baarlants cavel 6 gemeten 20 roeden 43 gemeten

126 roeden

Raze 3777, 64v.

En over zulken uyt deze aan de ander zijde gemelte 43 gemeten 126 roeden na rato van boven gemelte portie 4 gemeten 219 roeden 6 voet 3 duym thienden als nog zeker gedeelte thienden zijnde 6 schelling 3 denaren te ponde in Leendertnessen-hoek groot in het geheel 7 gemeten 150 roeden en over zulken naar rato van gemelten portie 2 gemeten 103 roeden 1 voet 2 duym thiende en dies te samen met den Oost Nieuwlandsen polder den nomber van 7 gemeten 22 roeden 7 voet 5 duym thienden en eyndelik nog te leveren en over te dragen in gemelte qualiteyt aan zijn Hoog Edele voornoemde zeker portie in het Schor Hongerdijk gelegen ten oosten den eylande van Wolphaarsdijk zijnde 1 schelling 6 denaren myten te ponde als een allodiaal goed, werdende van niemant te leen bezeten, werdende de voorschreven goederen in voegen als voren op gedragen vry zuyver en onbelast


Raze 3777, folio 65r.

met belovte van quarand voor alle evictie en namaning die op deze gemelte goederen mogte komen en verder met zoodanigen regt en vryheid als bij den Heer vercooper zijn bezeten en voorts volgens de vercoopsconditie daar aff gemaakt en wederzyts berustende volgens welke de cooppenningen na rato de jaarlikxe revenuen komen te bedragen een somma van vier hondert dry en vyftig ponden 17 schelling 1 denaren vlaams van welke coopsomma hij Heer constituant uyt cragt van zijne authorisatie verclaerd op dato deses volkomen voldaen en betaald te wezen, verzoekend aan ons Schepenen dat daar aff bij ons werde kennis gedragen en dat zulkx hier in onsen register mogt werden geinsereert. aldus gedaan en gepasseert dezen 14 february 17 hondert seven en dartig ter kennis en presentie

Raze 3777, folio 65v. van Maarten van Merris en Simon Lesaffre, Cornelis Sachariasse en Sarel Mattheussen, Schepenen van Zabbing, Oost en Westkerke begripende den Eylande van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykent beneffens den Heer Constituant. Nomine den Hoog Edele geboren Heer G.C. van de Nisse T. Baa Simon Lesaffre Maarten Van Merris Cornelis Sachariasse Sarel Matheussen Mij ter cennis als Secretaris A. Paardekooper.


Raze 3777, folio 66r.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt in Gebanne Vierschaar Lukas Marinus Sonke welken verclaarde te leveren en over te dragen aan zijnen kooper Adriaan Zuyderland, zijn hoefken met den nomber van 10 gemeten 147 ½ roeden, hoff boomgaard en wey en zaayland, staande en gelegen in Colenshoek en Helleweel, gelijk aan den zelven is verkogt om en voor een somma van negen en tagtig ponden vlaams te betalen ter levering contant een somma van een en sestig ponden vlaams en de resterende agt en twintig ponden vlaams zal den kooper moeten betalen aan den ontfanger van Kerke en Arme middelen in Wolphaarsdijk met paayen van £ 6 vlaams jaarlijkx waar aff de eerste jaarpaay vervallen zal zijn Sinte Maart 1737 en zoo vervolgens alle jare tot dat de eerste met de laatste zal zijn betaald en voldaen. Leggende de voornoemde landen binnen dese gemerken.

Raze 3777, folio 66v.

Namelijk 6 gemeten 141 ½ in Colenshoek, binnen dese gemerken: oost Leendert Paardekoopers weduwe, west en zuyd den weghe, noord Marinus Vroone en het resterende in Helleweel den nomber van 4 gemeten 6 roeden, binnen dese gemerken: oost den weg, west Marinus Sandee, zuyd de Kerke alhier, noord den zeedijk off inlage den kooper komt op het gebruyk mitsgaders baten en lasten 1737 en zal volgen met het zelve al wat aard en nagel vast is en bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering en het maken van brieven in cluys. Actum den 15 maarty 1737, present en ter cennis van 't volle colege behalve Joos Marinussen. Den verkooper verclaard voor Schepenen van de gereede penningen volkomen voldaen te zijn en versogt, dat bij Schepenen daar aff kennis mogt werde gedragen en derhalven alhier geinsereert.


Raze 3777, folio 67r.

Dato voorschreven leverd Adriaan Zuyderland na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffyte van Frederik Bliek, zijn woonhuys erff en gevolg van dien, staande beoosten het dorp van Oostkerke binnen dese gemerken: oost Geeraard Sonke, west Johannes Kreeke, zuyd den watergang, noord den dijk, waar onder is volgende 36 roeden erff pagt annex het voornoemde huys belast jaarlijkx met 13 schellingen 4 denaren die den kooper jaarlijkx zal moeten voldoen en betalen aan den Heer van Wolphaarsdijk erven en voors gelijk aan hem kooper is verkogt om en voor een somma van £ 73-10-6 denaren vlaams, waaraff gereed zal moeten werden voldaen ter levering £ 21-10-6 denaren vlaams en het resterende op paayen van £ 3 vlaams jaarlijkx te betalen aan Jan Prinse off derzelver voogden, waar aff de eerste jaarpaay vervallen zal

Raze 3777, folio 67v.

maarty 1737 en zoo vervolgens alle jare tot dat den eersten met den laatsten penning zal zijn betaald en voldaen, en zal het huys speciaal blijven verbonden voor de gemelte paayen tot dat de zelver volkommenlijk zullen zijn voldaen, den kooper bekend ook van de gereede somma voldaan en betaald te zijn, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last en voors volgens de schriftelijke conditie. Actum dato ut supra ter cennis en presentie als vooren.


Raze 3777, folio 68r.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar, den Heer Stadhouder Cornelis de Kemp den welken verclaarde voor de zelve in vryen wettigen eygendom te leveren en over te dragen aan en ten behoeve van Joos van Rooyen zijn comparants woonhuys, erv en gevolg van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost den Heer vercooper, west Jacob Dirrikxen, zuyd Jan Waele, noord Jan Wesselse,gelijk aan den zelven uyt de hand is vercogt dato den 6 maart 1737 om en voor een somma van twee en vyfftig ponden vlaams te betalen op paayen van vier ponden vlaams jaarlijkx, waar aff de eerste jaarpaay vervallen zal Goese markt 1737 en voors alle jare tot dat de eerste met de laaste jaarpaay zal zijn betaald en voldaen, blijvende wel speciaal het voornoemde huys en erve verbonden voor gemelte coopsomma tot dat de zelve volkomen zal zijn betaeld en voldaen

Raze 3777, folio 68v. alles verder onder deze speciaele conditien dat den kooper zal volgen al wat aard en nagel vast is tot spinneboorden, bedsteeplanken en dilt houten in cluys, en zal den kooper volgen de erff leggende bewesten de doornhage en houten heyning die tot het ervscheyding tussen het hoff van den vercooper is geplant mits dat de houten heyning wanneer de doornhage bequam groot zal zijn zal toekomen den heer vercooper gelijk ook de zelve bij hem zal mogen werden uytgedaan zonder tegenzeggen en zal den kooper de haag aan zijn zijde behoorlijk moeten zuyveren en onderhouden met snoeijen ten genoegen van de heer vercooper. Is verder geconditioneert dat den heer vercooper aan hem reserveert 2 voet off zoo veel als tot een deurgang met een kordewagen vereijst in den


Raze 3777, folio 69r.

noord oosthoek van het schuurtje om te gemakkelijker op zijn erve te kenne komen. Als nog onder deze speciale conditien eerstlik dat den gang benoorden het huysje bij den heer vercooper zal mogen werden gebruykt om zijn erve te bezoeken al zoo wel als de zelve zal zijn tot gebruyk van den kooper nu en ten eeuwigen dage zonder eenig tegen zeggen en zal den kooper komen op het gebruyk mey 1737 mits ook de lasten over dien zelve jare te betalen zoo de penningen als de Ambachtsheere cheyns en zoo voors ten allen tyden de zelve voldoen. blijvende de huer tot mey 1737 tot faveur van de vercooper voors den 50sten penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de paaybrieff

Raze 3777, folio 69v.

in cluys tot coopers last en voorts volgens de schriftelike conditien daar aff tussen kooper en vercooper gemaakt. Actum den 28 maart 1737, present 't volle Colege behalven Simon Lesaffre.


Raze 3777, folio 70r.

Dato den 25 april 1737. Compareerde voor Schepenen hier naar genoemt en geteykend den persoon van Frans Willemsen welken verclaarde voor ons te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom aen en ten behoeve van Jacobus Koole zijn comparants woonhuys erv en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen deze gemerken: oost Adriaan Oele, west de heeren-straet, zuyd Jacob de Feber, noord Nicolais Wym gelijk aan den zelven volgens de schriftelijke vercoopsconditien, dato 29 decembris 1736 daar aff gemaakt en ter Secretarie alhier berustende is vercogt om en voor een somma van twee en vyvtig ponden 10 schellingen vlaams, te betalen ter levering contant zoo als den comparant voor ons ondergeschreven

Raze 3777, folio 70v.

verclaard daar aff ten vollen voldaan en betaald te wezen, met versoek dat daar aff bij ons kennis wierde gedragen en dienvolgens alhier geinsereert, den kooper komt op het gebruyk mey 1737 en op de lasten van dien met den zelven jare en zal met het huys volgen al wat aard en nagel vast is mitsgaders spinneboorden, bed-stedeplanken en schouwboorden, verder het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest. Voors den 50 sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last en voors volgens de conditie. Ter kennis en presentie van Maarten van Merris, Cornelis Sachariasse en Sarel Mattheussen en tot confermatie onderteykend, Maarten van Merris Sarel Mattheussen, Cornelis Sachariasse.


Raze 3777, folio 71r.

Dato voorschreven leverd Johannes Kreke naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Westrate, zijn woonhuys erv en gevolge van dien staande ten oosten van den dorpe van Oostkerke in Wolphaarsdijk, binnen dese gemerken: oost Frederik Bliek, west Jacobus Boers weduwe, zuyd den watergang, noord den dijk, gelijk aan den zelven uyt de hand is vercogt om en voor een somma van tagtentig ponden vlaams te betalen op volgende manier, gereed een somma van £ 11 vlaams en de resterende £ 69 vlaams te betalen op jaarpaayen namentlik aan Jan Prinse off derselver voogden,

Raze 3777, folio 71v. negen en dartig ponden vlaams te betalen aanstaande Goese kermis een paay van £ 5 vlaams en de resterende £ 34 vlaams op paayen van £ 2 vlaams jaarlikx tot de volle betaling van deze negen en dartig pond vlaams en eyndelik te voldoen de resterende £ 30 vlaams aan den vercooper op paayen van £ 2 vlaams jaarlikx tot de volle betaling van dese dertig ponden vlaams en zal dit huys volgen al wat aard en nagelvast is voors den 50sten penning en alle regtelike oncosten tot de leveringe in cluys tot coopers laste, ter cennis en presentie als voren. marge: waar aff de eerste jaarpaay vervalt Goes kermis 1738.


Raze 3777, folio 72r . Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend, Maarten van Merris, den welken verclaarde voor ons in wettigen eygendom over te dragen aan en ten behoeve van Jacobus van Wallenburg zijn woonhuys staande op den dorpe van Oostkerke, gelijk aanden zelve is vercogt om en voor een somma van sestig ponden vlaams te betalen ter levering contant zoo als hij vercooper daar aff bekend voldaen en betaald te wezen en zal dit huys volgen al wat aard en nagel vast is ≠en komt op baten en lasten,1737 voors den 50sten penning en alle regtelike oncosten tot de leveringe en ’t maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum den 24 mey 1737 ter cennis en presentie van Joos Marinissen, Hendrik Jansch, Sarel Matheussen en Cornelis Sachariasse Schepenen alhier.

Raze 3777, folio 72v. Copie. Ik ondergeschreven, authorisere en qualificere bij dezen de Ballouw van Nisse Jan Boo om uyt mijnen naam en van mijnentwege te compareren voor den geregte van Wolphaarsdijk en aldaar over te dragen en te sederen in vollen wettigen eygendom aan en ten behoeve van den Hoog Edele Welgeboren Heer, de Heer I.A. Perponchier Sedlnitzky Heer van Ellewoutsdijk, Coudorpe, Drijwege cum annexsis seker gedeelte thienden gelegen in den eylande van Wolphaarsdijk zijnde 2 schellingen 2 denaren 1ž myten te ponde in den Oostpolder aldaar uyt, 2 gemeten 32 roeden in Schoorscavel 4 gemeten 180 roeden in Wissekerke cavel 4 gemeten 64 roeden in Watervliet cavel 7 gemeten 150 roeden in Bruynius cavel 7 gemeten --- roeden in Cats cavel 4 gemeten 280 roeden in Ovezand cavel 6 gemeten 20 roeden in Baarland cavel ___________________ te samen 43 gemeten 126 roeden en over zulkx na rato van boven gemelten portie 4 gemeten 219 roeden 6 voet en 3 duym thienden.

Raze 3777, folio 73r.

als nog uyt 7 gemeten 150 roeden thiende in Leendermersehoek 6 schelling 3 denaren te ponde zijnde 2 gemeten 103 roeden 1 voet 2 duym ende eyndeling nog te leveren ende over te dragen seker portie in het Schor Hongersdijk zijnde 1 schelling 6 denaren 18 myten te ponde, zijnde alle gemelte goederen vry en allodiael, gelijk alle dezelve goederen aan den Secretaris Adriaan Paardekooper. nomineee Secretaris zijn Hoog Edele voornoemd volgens schriftelike coops conditie zijn vercogt tot den intrest van twee percento na rato van de revenuen ende jaarlikx inkomen bedragende een somma van vier hondert drie en vijvtig ponden 17 schelling 1 denaar vlaams en van gemelte goederen te passeren behoorlike transport brieven als zal werden gerequireert, den Heer cooper


daar in te erven en te vesten en mij ondergeschreven daar van te onterven alles met beloften van quarand en behoorlike forma

Raze 3777, folio 73v.

De cooppenningen te ontfangen en daar van quitantie te passeren off ter Register te doen insereren, belovende van waarde te houden wat bij den geconstitueerden in dezen zal werden verrigt in dier voegen off ik zelvs present zijnde zoud hebben komen off mogen doen onder verband als naar regten. Actum den 13 february 1737 ( was geteijkend) G. van der Nisse Bevonden met zijn principale te accorderen door mij, A Paardekooper.

n.b. Ziet het transport van deze thiende alhier folio 64.


Raze 3777, folio 74r.

Compareerde voor Schepenen hier naar genoemt en geteijkend Monsigneur Christiaan Verstelle, den welken verclaarde bij dezen in vollen vrijen wettigen eygendom te transporteren en overtedragen aan Marinus de Jager den nomber van 1 gemet 198 roeden zaayland gelegen in Ceethoek, binnen deze gemerken: oost den vercooper, west den cooper, zuijd den zelven Marinus Vroone, als nog aldaar den nomber van 1 gemet 230 roeden zaayland leggende binnen deze gemerken: oost den kooper en Marinus Vroone, west Jozias Sandijk, zuijd den kooper en noord den zeedijk, en over zulken te samen den nomber van 3 gemeten 126 roeden, gelijk aan den zelven uijt de hand is vercogt om en voor een somma van seve ponden vlaams den hoop, te betalen ter levering contant comende op baten en lasten 1737. Verder verclaard hij comparant

Raze 3777, folio 74v. bij dezen te transporteren aan gemelten zijnen kooper den nomber van 4 gemeten 90 roeden zaayland gelegen als voren in Ceethoek, binnen deze gemerken: oost Cornelis Boezeque, west den cooper, zuijd Jacob Kreke, noord den Heer van Nisse en den Zeedijk, gelijk aan den zelven uijt de hand is vercogt om en voor een somma van twintig schellingen vlaams per gemet, te betalen ter levering, contant, comende op baten en lasten 1738 en zal de gemelte partijen landen bezitten met zoodanigen regt en vrijheyd als die bij den vercooper zijn bezeten en gepossideert, voors den 50sten penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eijgendom in cluys tot coopers laste. Actum den 2 den novembris (1737)


Raze 3777, folio 75r. 17 honderd seven en dartig ter cennis en presentie van Maarten van Merris en Cornelis Sachariasse Schepenen van Zabbing, Oost en Westkerke begripende den Eylande van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykend, beneffens den kooper en vercooper. Christiaan van der Stelle Marinus de Jager Maarten van Merris Cornelis Sachariasse. Mij ter cennis als Secretaris A. Paardekooper.

Raze 3777, folio 75v. Compareerde voor Schepenen naar genoemd en geteykend den Heer Willem Vogel, Heer van Steenvliet als magtig gemaakt van zijn Edele vader den Heer Gerardis Vogel als universele erfgenaam van wijlen den Heer Adriaan Vogel in zijn Edeles leven Balliu der stede Goes. Welken Heer comparant verclaarde in die qualiteyt te leveren en over te dragen aan zijnen kooper David Zadelaar zekere 5 gemeten 93 roeden zaayland leggende in den Grooten hoek, binnen deze gemerken: oost den kooper, west den Heer Adriaan Izenbout zuijd den Heeren weg, noord den dijk, gelijk aanden zelven publyque is vercogt,dato den 19 juny 1737 in het Parochij huys alhier om en voor een somma van agt ponden 2 schelling per gemet, als nog te leveren en over te dragen aan zijnen kooper voornoemd den nomber van 1 gemet 128 roeden zaayland gelegen


Raze 3777, folio 76r.

in Thielmans hoek, binnen deze gemerken: oost de Kerke, west Anthony Alme-kinders erven, zuijd de zelve, noord den Heeren wegh gelijk aan den zelven ten voorschreven dage en plaats is vercogt om en voor nege ponden vlaams per gemeth alles te betalen levering contant gelijk ook den Heer comparant verclaard van de coopsomma voldaen en betaeld te wezen, voors werden gemelte landen op gedragen met zoo danigen regt en vrijheyd als die bij den Heer vercooper zijn bezeten geworden, komende op baten en lasten van dien met dezen jare 1738 voors den 50sten penning en alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van den brieft van eygendom in cluys tot coopers last. Actum den 18 january 1738 ter cennis

Raze 3777, folio 76v.

en presentie van Maarten van Merris en Cornelis Sachariasse Schepenen van Sabbinge, Oost en westkerke begripende den Eylande van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykend : Maarten van Merris, Cornelis Sachariasse. Mij ter cennis als Secretaris A. Paardekooper. Compareerde voor Schepenen in gebanne vierschaar Johannis Roose welken comparant verclaarde voor de zelve in vrijen wettigen eijgendom na het expireren der 3 sondaagse geboden te leveren en over te dragen aan zijnen kooper Maarten Beverland den nomber van 4 gemeten 254 roeden zaayland gelegen in den Oosthoek binnen deze gemerken: west den Heer Rimmeland, Oost Cornelis Legierse, zuyd den wegh, noord den zeedijk off


Raze 3777, folio 77r.

inlage gelijk aan den zelven uyt de hand is vercogt om en voor een somma van dry ponden 15 schellingen vlaams per gemet te betalen gereed op dato deses een somma van dry ponden 15 schellingen vlaams en voors op gelijke paayen van ÂŁ 3-15-0 vlaams jaarlikx alle alle jare tot dat de volle coopsomma zal zijn betaald en voldaan zullende de eerste jaarpaay verschenen zijn en betaald moeten werden prima january 1739 en zoo voors alle jare blijvende het voorschreven land speciaal verbonden voor voornoemde coopsomma tot dat dezelve volkommen zullen zijn voldaen, de kooper komt op baten en lasten 1738 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering en 't maken van den paaybrieff in cluys tot coopers last. Actum den 24 january 1738, ter cennis en presentie van Schepenen Maarten van Merris, Simon Lesafre, Sarel Matheussen en Cornelis Sachariasse.

marge: n.b. den kooper verclaard van de gereede paay voldaen te wezen op date deses.

Raze 3777, folio 77v.

Dato voorschreven leverd Jan Matheussen Beverland na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Jansen Boer den nomber van 1 gemet 196 roeden weye gelegen in Romboutshoek binnen dese gemerken: oost Johannes Vermeulen erven, west David Zadelaar, zuyd den weg, noord Johannes Vermeulen erven, gelijk aan den zelven is vercogt om en voor een somma van acht en dartig ponden vlaams den hoop, te betalen ter levering contant. Den kooper komt op baten en lasten 1738 en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Dato ut supra ter cennis en presentie als voren. marge: P.s. Den vercooper bekend van de koop somma op dato deses voldaan en betaald te wezen.


Raze 3777, folio 78r.

Compareerde voor Schepenen hier naargenoemt in Gebanne Vierschaar Jan Gelokx weduwe met name Tannetjen Oele, de welke verclaarde te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom aan Johannis Leendersen Beverland, haar hoefken zoo huys, schuer als keete, staande in Wittepiershoek op 2 gemeten 48 roeden hoff en weye, binnen dese gemerken: oost, west en noord Johannis Vermeu-len erven, zuyd den weg, als nog den nomber van 2 gemeten 182 roeden zaayland in Oudenhugenhoek, binnen dese gemerken: oost den comparant, west Jan Trooy noord den wegh, zuyd den dijk, als nog den nomber van 2 gemeten 259 roeden zaayland in voornoemden hoek, binnen dese gemerken: oost Johannes Vermeulen erven, west Juffvrouw Langemare, zuyd David Sadelaer, noord den wegh, als nog den nomber van 1 gemet 116 ½ roeden zaayland in Wittepiershoek, binnen dese gemerken, oost de Kerke, alhier west den Heer van Wolphaarsdijk erven, noord den dijk

Raze 3777, folio 78v.

nog den nomber 1 gemet 175 roeden zaayland in Helleweel, binnen deze gemerken: oost Simon Lesaffre, west Dankert Cornelisse, zuyd den wegh, noord Marinus Brouwer en over zulkx te samen het hoeffken met den nomber van 10 gemeten 180 1/2 roeden landts, gelijk aan den zelven is vercogt om en voor een somma van een hondert vyven twintig ponden vlaams, te betalen ter levering contant zoo als de vercooperse bekend van gemelte somma voldaan en betaald te wesen en zal den kooper volgen met dit voorschreven hoeffken en landen de vruchten op dien gelegen ter nomber van


Raze 3777, folio 79r.

omtrent 5 gemeten zaed en tarwe begrepen onder gemelte coopsomma, voors al wat aard en nagel vast is, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest en komen op het gebruyk van stonden aan, baten en lasten 1738 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering en het maken van brieven van eygendom in kluys tot koopers last en voors volgens de conditie van vercoopingen. Actum den 14den february 1738 ter kennis en presentie van Maarten van Merris, Sarel Matheussen en Simon Lesafre, Schepenen van Sabbing Oost en Westkerke, begripende den eylande van Wolphaarsdijk.

Raze 3777, 79v. Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar, den Secretaris Adriaan Paardekooper exhiberende aan ons zeker missieve gedateerd Goes den 26 maart 1738 van den Heer Jacobus Dominikus Joh. filius den welken bij dien authoriseerde gemelten secretaris Paardekooper om uyt naam van hem te cederen te transpor-teren in vollen vryen eygendom over te leveren aan meester Marinus de Jager en Jacob Dankertsen ider voor geregte helvt en over zulkx in het geheel den nomber van 2 gemeten 176 roeden landts beplant tot bos met essen boomen en elsen staande en gelegen in Zilverhoek binnen dese gemerken: oost L.Paardekooper weduwe, west en zuyd Anthony Almekinders


Raze 3777, folio 80r.

noord den weg, als nog in Thielmanshoek den nomber van 3 gemeten 77 roeden landts bepland als voorgaande partie binnen dese gemerken: oost Anthony Almekinders erven, zuyd dezelve, west Leendert Paardekoopers weduwe, noord den weg en over zulkx te zamen in 2 voorgaande partien den nomber van 5 gemeten 253 bos, gelijk aan den selve is verkogt om en voor ÂŁ 675 te betalen gereed een somma van 100 gulden en het restand in 4 agter een volgende jaarpaeyen, dog bij den Heer verkooper en zijne gemelte koopers geaccordeerd wegens gemelte jaarpaayen dezelve te voldoen in gereeden gelde met een somma van vyv en tagtig ponden waer af den Heer kooper bekend in zijne gemelte missive

Raze 3777, folio 80v.

voldaen en betaald te zijn. den kooper komt op baten en lasten 1738 voors den 50sten penning en alle regtelijke oncosten tot de levering en 't maken van brieven van eygendom in cluys. Actum den 28 maart 1738 ter cennis en presentie van 't volle Colegie van de weth.

Dato voorschreven, leverd Geeraard Marinus Sonke, na het expireren der sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom over te dragen aan en ten behoeve van Pieter Christiaansen


Raze 3777, folio 81r.

zijn woonhuys erv en gevolge van dien staande op den dijk beoosten den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost Joos Marinusse west Frederik Bliek, zuyd den Hoog edel geboren heer van Ellewoutsdijk, noord den dijk off ryd, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van agt en dartig ponden vlaams te betalen ter levering gereed zoo als hij verkooper bekend vande koopzomma voldaen en betaald te zijn, den kooper komt op baten lasten 1738 en op het gebruyk met aanstaande mey voors den 5O pennigen en alle regtelijke oncosten tot koopers last. Dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

Raze 3777, folio 81v.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend den Heer Meester Wilhelmus Theodoris de Bie nomine uxoni ende den Heer Willem Camaart als voogd over den minderjarigen zoon van den Heer Johan Oostdijk als bezittende den boedel onder beneficie van inventaris welke Heeren Comparanten voornoemd.


Raze 3777, folio 82r.

verclaarde voor ons Schepenen te leveren en over te dragen in gemelte qualiteyt en vollen vryen eygendom aan en ten behoeve van den Secretaris Adriaan Paarde-kooper den nomber van 31 gemeten 131 roeden zaayland gelegen in den Oost- nieuwlandsen Polder van Wolphaarsdijk, binnen deze gemerken: oost den Heer van Ellewoutsdijk, west den Heer van Ellewoutsdijk, zuyd den zeedijk noord den zelven, gelijk aan den zelven publycq tot Goes in de Herberg De Zoutkeet volgens schrivte-like verkoops conditie onder den Vendumeester tot Goes berustende is verkogt om en voor een somma

Raze 3777, folio 82v.

een pond 10 schellingen het gemet, te betalen ter levering contant in handen van de Heeren vercoopers gelijk dezelve bij dezen hare onderteykening bekenne daar af ten vollen voldaen en betaald te zijn met een somma van seven en veertig ponden 3 schellingen 1 denaar vlaams, den kooper komt op baten en lasten van voorschreven land 1738 en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyt als bezeten is geweest, belovende zij Heeren vercooper bij desen den kooper te vryen en te waren voor alle evictie en namaning ten dezen te vallen, voors volgens conditie 50 penning-en en alle regtelike oncosten tot de levering


Raze 3777, folio 83r. en 't maken van brieven van eygendom in cluys tot koopers last. Actum Goes dezen 28 augustus 1738, ter kennis en presentie van Joos Marinussen en Heindrik van Strien, Schepenen van Zabbing Oost en Westkerke begripende den eylande van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykend Theodorus. W de Bye W. van Cannart - geteijkend Joos Marinusse geteijkend Heindrik van Strien

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar Jan Jansen Trooy den welken leverd na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen abzoluten eygendom aan en ten behoeve van Casper Caspersen Proost zijn woon-huys erv en gevolg van dien, staande op den dorp van Zabbinge, binnen deze gemerken: oost Jan Mattheusse, west den weg, zuyd Jan Stamperius noord Willem Braanje weduwe, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt. marge: fiat paaybriv

Raze 3777, folio 83v. om en voor een somma van ses en dartig ponden vlaams te betalen op paayen van 20 gulden 's jaarlijks te betalen alle jare de eene helvt van dien op meydag en de andere helvt op Goesemarkt tyd waar af de eerste jaar paay verschynen zal Goese-markt 1738 en zoo voors alle jare tot dat de eerste met de laaste jaarpaay zal zijn betaald en voldaan, blijvende wel speciaal het voornoemde huys en zijn gevolge voor de koopsomma zoo voor den eersten als den laasten penning verbonden tot securiteyd en behoorlike versekering, en zal dit voorschreven huys volgen al wat aard en nagel vast is en bezeten met zoo danigen regt en vriheyd als bezeten is geworden, den kooper komt op baten en lasten 1738 voors den 50 penningen


Raze 3777, folio 84r.

alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van de paaybriev in cluys tot koopers last. Actum 26 septembris 1738, ter cennis en presentie van 't volle Colege van de weth, behalven Simon Lesafre.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt in Gebanne Vierschaar. Jan Cornelis Trooy den welken leverd na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequi-reerde forma in vollen absoluten eigendom aan en ten behoeve van Jacobus Zuytdijk zijn smitswinkel met de anex huysinge, schuer en erv van dien, staande op Ambagts heere vroone, gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van vyv en twintig hondert Caroly guldens, te betalen op corting van dien gereed op de levering

Raze 3777, 84v.

een somma van hondert ponden vlaams en het restant van dien zijnde negentien hondert guldens te betalen op paayen van hondert guldens jaarliks, waar aff de eerste jaarpaay verschenen zal zijn den 15 november 1739 en voors telkens alle jare tot dat de eerste met de laaste jaar paay zal zijn betaald en voldaan verclarend hij verkooper van de gereede somma van hondert ponden vlaams hier boven gemelt voldaen en betaald te zijn, na aftrek van tien ponden vlaams wegens 10 schellingen recognutie die de Edele Heeren Ambagts Heeren op voorschreven smits hebben ge-lieven te stellen boven 20 schellingen die hij als kooper volgens bedinge zonder korting moest op hem nemen en alleen


Raze 3777, folio 84r-a.

corten op zijn coop gereduceert in capitaal tot 5 percento het geen voor 20 schellingen bij haar edele werd gesteld. De voorschreven smits huysing schuer als anders zal volgen al wat aard en nagel vast is, met al de deuren vensters, ramen en al het smits gereedschap geen uytgesonderd en blijvt voorschreven smits huys, erv en gevolg speciaal verbonden voor de coopsomma tot de eerste met de laaste paay zal zijn betaald en voldaan. Den Kooper komt op baten en lasten met den jare 1739, voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de paaybrief in cluys tot coopers last. Actum desen 28 novembris 1738, present het volle Colegie van de Weth.

Raze 3777, folio 84v-a.

Compareerde voor Schepenen naargenoemt en geteykend den Secretaris Adriaan Paardekooper, als executeur gesteld in den geabbandonneerden boedel naargelaten bij Willem Braanje den welken verclaarde in die qualiteyt te leveren en over te dragen in vollen vryen eygendom een woonhuys, schuer, erv en gevolge van dien, staande op het dorp Sabbing, binnen dese gemerken: oost Kerk en Armen, west den ring van het dorp, zuyd Casper Caspersen, noord den uytweg van het kerkenland, gelijk aan den selven publycq is verkogt dato den 26sten decembris 1738, om en voor een somma van dry en dartig ponden 6 schellingen vlaams, te betalen ter levering contant, de kooper komt op baten en lasten en zal volgen al wat aard en nagel vast is, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers last. Actum den 16 january 1739 ter cennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalve Hendrik Janssen van Strien.


Raze 3777, folio 85r.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar, Jan Bliek welken comparant verclaarde voor Schepenen te leveren en overtedragen in vollen vreyen absoluten eygendom aan den persoon van Nicolais Wieman, zijn hoevken zoo huys, schuer als keet met den nomber van 3 gemeten 182 roeden hov, boomgaard en wey annex, gelegen in Rimmershoek, binnen dese gemerken: oost en noord den Heeren wegt, west en zuyd Jacob Mattheusse en de Kerke, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van een hondert ses en seventig ponden te betalen ter levering contant in handen van de verkooper en comparant in dezen, zoo als verklaard daar aff op dato deses voldaan en betaald te zijn, den kooper zal bij zijn koop volgen al wat aard

Raze 3777, folio 85v.

en nagel vast is en zal het voornoemde hoevken en gevolge bezitten met zoo danigen regt en vriheid als bezeten is geweest en komen op baten en lasten van voorschreven goederen met den jare 1739, voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom incluys tot coopers last. Actum den 13 maart 1739 ter cennis en presentie van Joos Marinussen, Maarten van Merris, Sarel Mattheussen en Cornelis Sacharias.


Raze 3777, folio 86r.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar den Secretaris Adriaan Paardekooper als schrivtelijke procuratie hebbende en vertoond van den Hoog Edele Heer Gillis Cornelis van der Nisse Heer van Nisse, Waarde en cum annexsis, welken comparant in die qualiteyt verklaard te leveren en over te dragen na het expireren der 3 sondaagse geboden aan en ten behoeve van Hubregt Kooman den nomber van 2 gemeten 280 roeden zaayland gelegen in Keethoek binnen dese gemerken: oost Jacobus Roose, west Marinus de Jager, noord den dijk Marinus de Jager en Rimmeland beplant met

Raze 3777, 86v.

een groote party willige boomen die den kooper volgen gelijk het voorschreven land publicq dato den 7 february 1739 door den Hoog Edelen Heer van Nisse voornoemd is doen vercoopen om en voor een somma van 15 schelling het gemet te betalen ter levering contant zoo als aan hem constituant ten desen is gedaan voors moet den kooper deze landen bezitten met zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest en komen op baten en lasten met desen jare 1739, voors den 50 penningen alle regtelike oncosten tot de levering


Raze 3777, folio 87r.

incluys tot koopers last. Actum desen 2den mey 1739, present Joos Marinussen, Maarten van Merris, Simon Lesafre en Cornelis Sacharias, Schepenen alhier, dato als voren leverd idem in voornoemde qualiteyt na het uytgaan der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma aan en ten behoeve van Jan Prinse den nomber van 2 gemeten 291 roeden zaaylant gelegen in Keethoek, binnen dese gemerken: oost den weg west C. Boezeque, zuyd Rimmeland, noord den selven, gelijk het zelve publycq is verkogt, dato den 7den february 1739

Raze 3777, 87v.

en door Cornelis Boezeque als voogd over den voornoemden Jan Prinse om en voor een somma van ÂŁ 2 vlaams het gemet te betalen ter levering contant, zoo als den constituant bekend ten desen daar aff voldaan te zijn, voors moet den kooper dese landen bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest en komen op baten en lasten 1739, voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot coopers last, dato ut supra ter cennis als vooren.


Raze 3777, folio 88r.

Dato voorschreven leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aen en ten proffite van Adriaan Jeras den nomber van 16 gemeten 276 roeden zaayland gelegen in den Oostnieuwlandsen polder, binnen dese gemerken: oost den Heer van Wolphaarsdijks erven, west den zelven, zuyd den Steldijk, noord den watergang, gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van twee ponden 10 schellingen het gemet te betalen ter levering contant den kooper komt op baten en lasten met den gepaseerden jare 1738 en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest en tot zijnen uytweg nemen het zuyd eynde van het

Raze 3777, folio 88v.

voorschreven land, voors den 50 penningen alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd Maarten Beveland na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Jacob Kreke den nomber van 4 gemeten 254 roeden zaayland gelegen in den Oosthoek, binnen dese gemerken: oost Cornelis Legiersen, west Cornelis Rimmeland, zuyd den weg, noord den Inlage, gelijk aan den selven uyt de hand


Raze 3777, folio 89r.

is verkogt om en voor een somma van £ 10-13-6 denaren, de welke den kooper zal moeten betalen aan Johannus Roose op paayen van £ 3-15-0 denaren jaarliks, waar aff de eerste jaarpaay verschenen zal zijn January 1740 en de laaste Schaarpaay met £ 3-3-6 denaren January 1742, den kooper moet volgen de helvt in omtrent 1 gemet tarwe op het voorschreven land leggende mits daarvoor contant ter levering te betalen £ 2-4-0 denaren vlaams, den kooper komt op baten en lasten 1739 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten t'zijnen laste. Actum dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

Raze 3777, 89v.

Dato den 19 february 17 hondert veertig, compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar, Adriaan Paardekooper den welken leverde na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma nominee zijn principale den Hoog edele Welgeboren Heer J.A. Baron de Perponcher Sedlnitzky Heer van Ellewoutsdijk, Coudorp, Drywege en cum annexsis, in vollen absoluten, eigendom aan ten behoeve van Adriaan Pauwelsen, een woonhuys, erv en gevolge van dien staande op den dorp Sabbinge binnen dese gemerken: oost L. Trooy, west C. Laroes, zuyd den ring van het dorp, noord Cornelis Laroes, gelijk aan den selven bij publyqe opveyling dato


Raze 3777, folio 90r.

den 26 decembris 1739 tot Wolphaarsdijk in het Parochy huys is vercogt om en voor een somma van vier hondert Caroly guldens te betalen op paayen van dry ponden vlaams jaarlijks ingaande met prima january 1740 en over sulks het eerste jaar verschenen prima january 1741 en zullen alle voorschreven paayen off hoovdsom loopen ten intreste van dry persento in 't jaar cortende telkens den intreste met het affleggen van een jaarpaay welke intresten jaarlijks met de afleggende paay zal moeten werden voldaen en zal dit huys en desselvs gevolge speciaal blijven ver-bonden aan den houder des paaybrieffs tot

Raze 3777, folio 90v.

tot den eersten met den laasten penning zal zijn betaald en voldaan. Den kooper komt op baten en lasten met den jare 1740 dog zal doen consteren de gemaakte huer met den tegenwoordigen huerder tot mey 1740 mits proffiterend de halff huer bedragende 15 gulden bij den kooper van den huerder te innen en ontfangen voorts 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de paay-brieff incluys tot coopers last en voorts volgens de vercoops conditie. Actum dato ut supra ter cennis en presentie van 't volle Colegie van de Weth.


Raze 3777, folio 91r.

Dato voorschreven, leverd na het expireren der 3 sondaagse geboden den Secre-taris Adriaan Paardekooper als executeur gesteld in den boedel van Jacobus Geersen en de overledene Jannetjen Pikkaarts bij de erven van Jannetjen Pikkaarts voornoemd en de diakonyarmen wegens Jacobus Geersen in vollen, absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Jansen Boer, een woonhuys, schuer, keet, erv en gevolge van dien, staande op den dorp van Sabbinge, binnen dese gemerken: oost Job Cornelisses weduwe, west en zuyd Marinus Brouwer, noord den weg, gelijk aan den selven publycq, dato den 26 december 1739 is vercogt op het dorp Oostkerke in het Parochyhuys om ende voor

Raze 3777, folio 91v.

een somma van vyvtig ponden vlaams te betalen ter levering contant, boven het nog resterende van een paaybrieff ter somma van agt en dartig ponden vlaams, het welk den Heer Adriaan Paardekooper daar op heevd sprekende en waar voor het huys, schuer, keet, erv en gevolge voorschreven, speciaal staat verbonden, welke voor-schreven hoovdsom den kooper boven sijne geloovde koopsom op hen neemt en zal moeten betalen op paayen van ÂŁ 5 jaarliks, waar aff de eerste jaarpaay vervallen is en betaalt moet werden den 28 january 1741 De kooper komt op baten


Raze 3777, folio 92r.

en lasten 1740 voors de 50ste penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van brieven van eygendom in cluys Actum datum ut supra ter cennis en presentie als voren.

Dato voorschreven, leverd den selven uyt hoovde voorschreven na het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Gys Bouwman, een woonhuys erv en gevolge van dien, staande binnen dese gemerken: oost C.Laroes, west den weg, zuyd het Slop noord C. Laroes, gelijk aan den selven is verkogt om en voor

Raze 3777, folio 92v. een somma van ses en twintig ponden vlaams, te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is gedaen, den kooper comt op baten en lasten met den jare 1740, mits gestand te doen de gemaakte huer tot meye 1740 en de helvt van dien proffiterende ter somme van ÂŁ 2-3-4 denaren, voorts den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van brieven van eygendom in cluys. Actum dato ut supra ter cennis en presentie als voren.


Raze 3777, folio 93r.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar, Cornelis Salomonsen, den welken verclaarde te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom, aan en ten behoeve van Cornelis Ruster, zijn woonhuis met desselvs erff en gevolge van dien staande op de soo genaamde Oude Caay, annex seker roed ervpagt waar af 's jaarliks moet werden voldaan aan den Penningmeester der Watering Oud Wolphaarsdijk 3 schellingen 4 denaren gelijk aan den selven het voorschreven huys en desselvs gevolg staande en gelegen binnen dese gemerken: oost den Watergang, west en zuyd de straat en dijk, noord Adriaan van den Hemert, is verkogt om en voor een somma van drie en dartig ponden 10 schellingen vlaams, te betalen ter levering gereet zoo als ten desen is gedaan

Raze 3777, folio 93v. en gebleken, den kooper comt op baten en lasten 1740 en op het gebruyk met mey aanstaande welke baten tot die tyd van de bedonge huerpenningen den vercooper profiteerd, en zal het voorschreven huys volgen al wat aard en nagel vast is, voors 50ste penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers laste. Actum den 11 maart 1740 ter cennis en presentie van 't volle Colegie behalve Jan Geelhoed en Hendrik van Strien en Sarel Mattheussen.

Compareerde voor Schepenen naar genoemd in Gebanne Vierschaar. Jacob Dankertzoon, welken comparant verclaard bij dezen te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom aan


Raze 3777, folio 94r.

en ten behoeve van Marinus de Jager de geregte helft in 2 gemeten 176 roeden landts beplant met opgaande essen boomen en elsen, staande en gelegen in Silverhoek, binnen dese gemerken: oost L.Paardekooper weduwe, west en zuyd de Heer van Ellewoutsdijk, noord den weg, als nog in Thielmanshoek de geregte helft in 3 gemeten 77 roeden landts, beplant als voorgaande party leggende binnen dese gemerken: oost en zuyd de Heer van Ellewoutsdijk, west den Secretaris L. Paarde-koopers weduwe, noord den weg en over zulks te samen de helft in 5 gemeten 253 roeden bos, zijnde 2 gemeten 276 1/2 roeden (behoorende de andere helft aan de kooper) gelijk aan zijnen cooper uyt de hand is verkogt om en voor een somma van vyv en vyvtig ponden 2 schellingen 4 denaren vlaams den hoop, te betalen ter levering contant zoo als hij vercooper ten desen bekend voldaen en betaald te zijn, voors de 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot koopers last en komen op baten en lasten met den jare 1740. Actum den 25 maart 1740, present 't volle Colegie behalven Hendrik Jansen en J. Geelhoed en Joos Marinese.

N.B. het 50 penning briefje vertoond op ÂŁ 53-0-16 denaren en het restant neemt den kooper aan te voldoen.

Raze 3777, folio 94v.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar, den persoon van Marinus de Jager, Schoolmeester in desen eylande van Wolphaarsdijk, als magtig gemaakt van Monsigneur Cornelis Schierbeek, woonagtig tot Zirkzee in qualiteyt als voogd en executeur over de naar gelatene weesen van den Heer Petrus van Hemert bij schryf-telike procuratie gepasserd voor den Notaris Abraham Strooband, tot Vere, dato den 22 juny 1740 als mede geconstitueerd en magtig gemaakt bij Juffrouw Appolonia de Koning, weduwe Wylen den Heer Petrus van Hemert woonagtig binnen 's Gravenhage volgens schriftelike procuratie gepassert voor den Notaris Jacobus Winterbeek binnen 's Gravenhage dato den 25 november (1740)


Raze 3777, folio 95r.

# beyde vertoond en voorgelesen 1740 ≠,omme uyt naam van de constituanten te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom aan de heer Reynardus Camphuys, predikant alhier, een woonhuys, zoo huys schuer als ceet met desselvs erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de straat, west den Secretaris A. Paardekooper, zuyd Aarnoud Klaassen, noord Pieter de Hooge, zoo als aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van dry hondert en vyvtig Carolis guldens en twee goude Ducaten, te betalen ter levering contant zoo als ten

Raze 3777, folio 95v. dezen is geschied aan den geconstitueerden, present schepenen en zoo als hij geconstitueerden daar aff bekend voldaan en betaald te zijn, den kooper komt op baten en lasten met den jare 17 honderd een en veertig en op het gebruyk van stonden aan en zal met dit huys volgen al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors 50 pen-ningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in


Raze 3777, folio 96r. cluys tot Coopers last. Actum Wolphaartsdijk desen 16 decembris 1740 ter cennis en presentie van Joost Marinusse, Simon Lesaffre, Sarel Mattheussen en Jan Geelhoed, Schepenen van Sabbing, Oost en Westkerke begrippende den eylande van Wolphaartsdijk. Mij ter cennis als Secretaris A. Paardekooper. marge: de kooppenningen voldaan, den 16 november 1740, Marinus de Jager.

Raze 3777, folio 96v.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar Johannes Leendersen, welken comparant verclaarde bij desen te leveren en overte dragen in vollen vryen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden aan en ten proffite van de naargelaten kinderen van de Heer Petrus van Hemert met name Adriaan Jan van den Hemert en Jan Cornelis van den Hemert beyde erfgenamen van de overledene Juffrouw Louisa Verdoel voornoemde kinders grootmoeder, een hoefken, zoo huys, schuer als keet, met den nomber van 2 gemeten 48 roeden, hoff, boomgaard en wey annex staande en gelegen in Wittepiershoek, binnen dese gemerken: oost, west en noord Johannes Vermeulens weduwe, zuyd den heerenweg


Raze 3777, folio 97r.

als nog den nomber van 2 gemeten 182 roeden zaayland in den Oudenhugenhoek, binnen dese gemerken: oost den comparant, west Jan C. Trooy, zuyd den dijk, noord den weg, als nog den nomber van 2 gemeten 259 roeden zaayland in den Ouden-hugenhoek binnen dese gemerken: oost Johannes Vermeulens erven, west Juffrouw Langemare, zuydt David Zadelaar, noord den weg, als nog den nomber van 1 gemet 116 ½ roeden zaayland in Wittepiershoek, binnen dese gemerken: oost de kerke, west de Heer van Wolphaarsdijk, noord den dijk, nog den nomber van 1 gemet 175 roeden zaayland in Helleweel, binnen dese gemerken: oost Simon Lesaffre, west Dankert Cornelissen zuyd den weg, noord Marinis Brouwer en eyndelik nog 1 gemet 156 roeden zaayland in den Ouden hugenhoek, binnen dese gemerken: oost de kerke, west den comparant, zuyd den weg, noord den dijk, en over zulks te samen het hoevken met den nomber van 12 gemeten 36 ½ roeden gelijk hij comparant het zelve uyt de hand heeft vercogt aan Marinus de Jager die daar toe van Monsigneur Raze 3777, folio 97v.

Cornelis Schuerbeek, als voogd over de voorschreven kinderen speciaal was geauthoriseert en dat om en voor een somma van een honderd vyven twintig ponden vlaams den hoop, zijnde gelijke somma als voorschreven kinderen en ervgenamen wegens de nalatenschap van Juffrouw Louisa Verdoel per Schepen obligatie daar op hebbende sprekende, en waar bij ook deze obligatie volkomen werd gequiteerd en vernietigt en vervolgens geliquideerd tegens deze coop, voors zal dit hoefken volgen al wat aard en nagel vast is, mitsgaders de tarwe te velde op de gekogte landeryen leggende, des wel onder speciale bedinge dat den kooper daar voor zal zuyveren de nog onbetaalde State en Waterpenningen


Raze 3777, folio 98r.

penningen mitsgaders de verschenen interessen van het hier voren gemelte capitaal, voors op baten en lasten 1741, 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de leve-ring in cluys tot coopers last. Actum den 7 april 1741 ter cennis en presentie van 't volle colegie van de Weth ,

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaer, Nicolais Wiema welken comparant verclaarde bij dezen te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma zijn woonhuis, erv en gevolge van dien staande op den dorpe

Raze 3777, 98v.

van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost C.Magchielze, west de Heerenstraat, zuyd Jacobus Kole, noord Adriaan Oele en dat aan zijnen kooper Dignus Adriaanse Cruysweg zoo als aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van veertig ponden vlaams te betalen op paayen van vier ponden vlaams jaarliks waar aff de eerste jaar paay vervallen zal Goese jaarmarkt 17 hondert een en veertig en zoo-voors, dan van jare tot jare telkens op Goese Jaarmarkt, vier pond tot dat den eer-sten met den laasten penning zal zijn betaald en voldaen. Blijvende wel speciaal het voorschreven huys en zijn gevolge verbonden en gehypotiqueert voor de


Raze 3777, folio 99r.

gemelte coopsomma tot dat de laaste paay zal zijn gequiteerd en betaald. Den kooper komt op baten en lasten met den jare 1741 en op het gebruyk met mey des selven jaars en zal volgen met het voorschreven huys al wat aerd en nagelvast is, en het zelve bezitten met zoodanigen regten, en vryheid als bezeten is geweest voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de leveringe en het maken van den paaybrieff en brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum den 21 april 1741 ter cennis en presentie van 't volle colegie van de Weth, behalven Heindrik van Stryen en Jan Geelhoed.

Raze 3777, folio 99v.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend Pieter Sachariassen weduwe geassisteert met Hubrecht Anthonissen Kooman gequalificeert van de Diakonie Armmeester leveren na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aen en ten behoeve van Jacobus Kruysweg desselvs woonhuis schuer, erv en gevolge van dien, staande op den dorp van Oostkerken, binnen dese gemerken: noord en west den Heeren weg en straet, zuyd Johannis Visser, oost den Heer Philip Frederik Vegelin van Claarbergen, op Ambagts Heer Vroone gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van seven en vyvtig ponden vlaams te betalen aan den Heer Andriessen Predikant der stede Goes een capitaal van vyvtig ponden vlaams en het restant zijnde seve ponden vlaams te betalen aan de Diakony armen van


Raze 3777, 99r-a.

Wolphaarsdijk, den kooper comt op baten en lasten 1741 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieft van eygendom in cluys tot coopers last. Actum den 9 octobris 1741, present 't volle collegie van de Weth, behalven Simon Lesaffre.

Dato den 10 november 1741, leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper ≠in de qualiteyd al Sequester in den boedel en nalatenschap van Job Cornelissen en Martijntje Adriaanse ≠ naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Pieter Hameling een woonhuys met desselvs erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Sabbing, binnen dese gemerken: oost Jan Kooman zuyd en west Cornelis Jansen Boer, noord den Ring van het dorp, gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor de somma van twee en twintig ponden vlaams, dato den 16 mey 1741.

Raze 3777, 99v-a.

te betalen ter levering contant, den kooper komt op baten en lasten 1741 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum den dato ut supra ter cennis en presentie van Hendrik van Strien, Joos Mari-nusse, Simon Lesaffre, Sarel Matheussen en Cornelis Sachariassen.


Raze 3777, folio 100r. Dato den 2de february 1742. Leverd, Adriaan Paardekooper als Sequester gesteld in den boedel van Adriaan Jeras bij Schepenen van de Weth als representerende de Weeskamer alhier wegens de minderjarige weesen geprocreeert bij voornoemde Adriaan Jeras en zijne gewe-sene huysvrouw Janna de Mole zoo als ten desen gecompareert zijnde, Jacob Ma-theussen Beveland als voogd ex testamento van de minderjarige kinderen geprocre-eert bij voornoemde Adriaan Jeras en zijn eerste vrouw Tannetje Matheus Beveland, beneffens Jacob de Vos in huwelik hebbende Elisabet Jeras, naar het expireren der dry sondaagse geboden en in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marqus Arentse een hoefken, zoo huys, schuer als keet staande op 201 gemet 100 vroone in den Moolhoek, binnen dese gemerken: oost L. Paardekoopers weduwe, west den Heeren weg, zuyd en noord Hubregt Kooman, gelijk aan den selven publycq in het Parochy huys op Oostkerke den 27 decembris 1741 is verkogt om en voor

Raze 3777, folio 100v. een somma van een honderd en veertig ponden vlaams te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschiet, den kooper komt op baten en lasten met den jare 1742 en werd het zelve geleverd met zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest en werd ten gevolge gesteld al wat aard en nagel vast is, voorts 50 pen-ningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers last Actum dato ut supra ter cennis en presentie van Joost Marinissen, Sarel Matheussen en Cornelis Sachariasse, Schepenen alhier.

Dato voorschreven, leveren deselve na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Adriaan Paardekooper den nomber van 3 gemeten 266 roeden weye gelegen in


Raze 3777, folio 101r.

den Moolblok, binnen dese gemerken: oost den weg, west Johannis Roose, zuid L. Paardekoopers weduwe, noord M. de Jager, gelijk aan den selven alsvoren is verkogt om en voor een somma van dry en tagtig ponden ses schellingen 8 denaren vlaams den hoop te betalen ter levering contant, zoo als ten desen is geschied, den kooper komt op baten en lasten met desen jare 1742 en zal dezelve bezitten net zoo danigen regt en vryheid als bezeten is geweest. Voorts 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in cluys tot coo-pers last. Actum dato ut supra, ter cennis en presentie als voren.

Dato voorschreven, leveren dezelve na het expireren der 3 sondaagse geboden

Raze 3777, folio 101v.

in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Pieter Noordhoek den nomber van 7 gemeten 238 roeden zaayland gelegen in den Oostpolder, binnen dese gemerken: oost en noord den kooper, zuyd den Zeedijk, west den Heer van Ellewoutsdijk, gelijk aan den zelven als voren is verkogt om en voor een somma van vyff ponden vlaams per gemet te betalen ter levering contant, zoo als ten desen is gedaan den kooper komt op baten en lasten met den jare 1742 en is volgende de helft in 3 ½ gemet tarwe en garst, mits daar voor op dato deses te betalen ses ponden vlaams den hoop voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de


Raze 3777, folio 102r.

levering en het maken van den brieff van Eygendom in cluys tot coopers last en voors volgens de vercoops conditie. Actum dato ut supra, ter cennis en presentie als voren.

marge: quit 50 penningen vertoond van 3 vorige levering.

Dato den 15 february 17 honderd twee en veertig, leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper als schriftelik procuratie hebbende van Dignus Kroke, mitsgaders Adriaan Bliek zoo voor hem zelven als voor zijn Broeder Cornelis Bliek gezamentlike ervgenamen van Jacob Dirriksen en Magdelena Brandts nagelaten boedel, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma en in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Abraham de Kok, een woonhuys en schuer met desselvs erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerken, binnen dese gemerken: oost de Diakony, west C. de Cemp weduwe en zuyd Jan Abraham Wale, noord de straete.

Raze 3777, 102v. gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor een somma van van twee en vyvtig ponden denaren vlaams te betalen ter levering contant, zoo als ten dezen is geschied, den kooper komt op baten en lasten met desen jare 1742 en moet volgen al wat aard en nagel vast is, en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest. Voorts volgens de conditie 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Aldus gepasseert, dato ut supra ter cennis en presentie van Sarel Mattheussen, Cornelis Sachariasse, Hendrik Janssen van Strijen en Jan Geelhoed.


Raze 3777, folio 103r.

Dato voorschreven, leverd Jan Prinse geassisteerd met zijn voogd Cornelis Boe-zeque, den welken de koop had geaprobeert desselvs huys erv en gevolge van dien staande op den dorpe van Oostkerken, binnen dese gemerken: oost de straet en L. Paardekoopers weduwe, west Kerken weye, zuyd C. van Stryen, noord Piet Rottiers weduwe aan Cornelis Salomonsen, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van negen en twintig ponden vlaams te betalen ter levering contant, zoo als ten desen is geschied in handen van Jan Prinse. Den kooper komt op baten en lasten met desen jare 17 honderd twee en veertig en moet volgen al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest.

Raze 3777, folio 103v. voorts 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys, tot coopers last. Actum dato ut supra, ter cennis en presentie als voren.

Dato den 27 april, 17 honderd twee en veertig compareerde voor Schout en Schepenen in Gebanne Vierschaar David Kabboort den welken verclaarde na het expireren der 3 sondaagse geboden te leveren en over te dragen aan zijnen kooper Jacob Davidzoon Kabboort desselvs huys en wagenmakers winkel, erff en gevolge van dien, staande in dezen eylande van Wolphaarsdijk, binnen dese gemerken: oost Jan Eversen, west en noord den dijk, zuyd Kerken wey


Raze 3777, folio 104r.

als wel den gevolge van het nog weynige huysraad dat den verkooper in het zelve huys is hebbende en wagenmakers gereedschap en gelijk aan den zelven uyt de hand is vercogt om en voor een somma van negen en sestig ponden tien schellingen 11 denaren vlaams, contant geld en waar aff den kooper bekend voldaen en betaald te wesen, door dien den kooper op zig neemt en den verkooper ontlaste seker capi-tael met verschenen intereste te samen ÂŁ 49-10-0 denaren vlaams, ten faveure van Maarten van Merris erffgenamen als nog capitaal en verschenen interesse ÂŁ 13-4-0 ten faveure van den Secretaris Adriaan Paardekooper, als nog aan voorschreven Secretaris Paardekooper reste van koopdagschult van

Raze 3777, folio 104v.

gekogt wagenmakers hout in diverse Koopdagen ÂŁ 6-16-11 denaren en waar voor hij kooper reeds was borge gebleven, en waar mede dus de geloofde kooppenningen zijn voldaan. Den kooper komt op baten en lasten met den jare 1742 en moet volgen al wat aard en nagel vast is, en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vrijheyd als bezeten is geweest, voorts 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys en voorts volgens de schriftelike verkoops conditie daar aff tussen den anderen gemaakt. Actum dato ut supra, ter cennis en presentie van Hendrik van Stryen, Jan Geelhoed, Sarel Matheussen en Cornelis Sachariasse.


Raze 3777, folio 105r.

Dato den 13 july 1742, leverd Jan Eversens weduwe met name Jannetje Meesmans ≠zoo voor haar zelven als voor hare kinderen # beneffens de Armmeester van Wolphaarsdijk wegens de kinderen geprocreeert bij voornoemde Jan Eversen en Neeltjen Vervoordts, in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behoeve van Pieter Meulbroek, een Hoefken zoo huys schuer als keet met desselvs erff en gevolge van dien annex, als nog den nomber van 2 gemeten 76 roeden weye in Pieter de Wintershoek, binnen dese gemerken: oost en zuyd den dijk, west den kooper, noord de kerke, als nog in Silverhoek 4 gemeten 148 roeden weye, binnen dese gemerken: oost den kooper, west den Heer van Ellewoutsdijk, zuyd den dijk noord den Secretaris Adriaan Paardekooper en de watergang, dus te samen

Raze 3777, folio 105v. het Hoefken met den nomber van 6 gemeten, 224 roeden weyland gelijk aan den selven publycq, dato 22 april 1742 is verkogt om en voor een somma van vier en tagtig ponden vlaams den hoop, te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied, den kooper moet volgen al wat aard en nagel vast is tot schouw, spinne en bedstede boorden in cluys, en moet het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, en komt op baten en lasten met den jare 1742, voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra ter cennis en presentie van het volle Collegie van de weth.


Raze 3777, folio 106r.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar, Maarten Beveland den welken leverd na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Salomonsen, een Hoefken zoo huys, schuer als keet met des zelvs erff en gevolge van dien staande op Ambagts Heere Vroone, binnen dese gemerken: oost den weg, west Adriaan Jeras, zuyd Adriaan Tramper, noord Leendert Paardekoopers weduwe gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van agt en seventig ponden vlaams zoo veel als den Secretaris L. Paardekoopers weduwe daar op heeft spre-kend per schepenen schuld off verbandt-

Raze 3777, folio 106v.

brieff, de welke den kooper tot voldoening van deze zijne geloovde kooppenningen ten zijne laste overneemt, comend op baten en lasten met den jare 1739 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers laste. Actum den 13 septembris 1742, present 't volle Colegie van de weth.

Dato voorschreven leverd Cornelis Salomonsen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Adriaan Bouwense een


Raze 3777, folio 107r.

hoefken zoo huys, schuer als keet met desselvs erff en gevolge van dien, staande op Ambagts Heere vroone, benoorden den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemer-ken:oost den weg, west Adriaan Jeras, zuyd Adriaan Tramper, noord Leendert Paar-dekoopers weduwe, gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van agt en seventig ponden vlaams, tot voldoening van welke coop somme den kooper op sig neemt het capitaal dat de Secretaris L. Paardekoopers weduwe op het voorschreven hoefken per Schepenen obligatie heeft sprekende ter somma van agt en seventig ponden vlaams, loopende ten intereste

Raze 3777, folio 107v.

à 4 ½ procent, den cooper komt op baten en lasten met den jare 1742 voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra, ter cennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd Marqus Arense na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Jan Barendse, zijn hoefken zoo huys, schuer als keet, staand in den Heeren-polder op 3 gemeten 221 roeden erfpagt grond in erfpagt uyt gegeven bij den Heeren van Ellewoutsdijk en Isenbree


Raze 3777, folio 107r-a. twee gemeten tot ÂŁ 1-3-4 denaren 't gemet vry geld jaarliks, als nog bij den Heer van Vlaarding 1 gemet 221 roeden tot 16 schellingen 8 denaren 't gemet jaarliks, gelijk het voorschreven Hoefken met gevolge van voornoemde erfpagt uyt de hand is vercogt om en voor een somma van sestig ponden vlaams, te betalen ter levering contant, zoo als ten desen is geschied bij het op sig nemen van een capitaal van ÂŁ 50 vlaams het welk den Secretaris L. Paardekoopers weduwe daar op heeft sprekende per Schepenen schuld off verband brieff ten intereste a 5 procent als wel met het voldoen van het restant aan contante penningen. Den kooper

Raze 3777, folio 107v- a.

komt op baten en laste met den jare 17 honderd twee en veertig en is met het voornoemde Hoefken volgende al wat aard en nagel vast is en voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra ter cennis en presentie van Joos Marinusse, Cornelis Sachariasse en Sarel Matheussen marge:nota bene den cooper is van de coopsomma schuldig gebleven aan den vercooper ÂŁ 10 vlaams.

Dato voorschreven, leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom nominee den Hoog Edele Welgeboren Heer I.A. Baron de Perponcher Sedlnitzky


Raze 3777, folio 108r.

Heer van Ellewoutsdijk, Coudorp, Drywege en aan Jan de Nys een woonhuys met desselvs erff en gevolge van dien staande ten oosten den Ring van het dorp Sabbing op 75 roeden erfpagt grond in erfpagt uytgegeven van de Kerke tot 2 denaren de roede eens gevens geld sonder meer, gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van hondert ponden vlaams te betalen op paayen van vier ponden vlaams jaarliks waar aff de eerste jaarpaay verschenen zal zijn Goese Jaarmarkt 17 honderd twee en veertig, en voors van jare tot jare telkens op Goese markt prompt te betalen tot dat de eerste met de laaste jaarpaay zal zijn betaeld en voldaen

Raze 3777, folio 108v.

tot naarkoming van dien zoo blijft het voorschreven huys met den gevolge van dien speciael verbonden tot dat volkomen daar aan zal zijn voldaen. Den kooper komt op baten en lasten met den jare 1742 voorts den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de paaybrieff in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd Adriaan Paardekooper, Joos Marinusse Sarel Matheussen en Simon Lesaffre in qualiteyt als Armmeesters wegens den grooten Armen van Wolphaarsdijk na het expireren der


Raze 3777, folio 109r.

3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Dankert Marinussen, een woonhuis met desselvs erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost L. Paarde-koopers weduwe, west de Kerke wey, zuyd Adriaan Hubregts weduwe, noord Corne-lis Tramper, aangekomen hebbende Cornelis Wale gelijk aan voornoemde Dankert Marinussen publycq is verkogt, dato den 28 juni 17 honderd twee en veertig, om en voor een somma van vyff en veertig ponden vlaams te betalen ter levering contant zoo als ten dezen bij het maken

Raze 3777, folio 109v. van een Schepenen schult en verband brieff ten laste van den kooper is geschied, den kooper is met het voornoemde huys volgende al wat aard en nagelvast is en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voorts 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last Actum den dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd Dignis Verhee weduwe, beneffens desselvs erffgenamen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen

marge : de weduwe Martijntje Schoolmeesters erfgenamen Dirk Verhee, Marinus Vroone.


Raze 3777, folio 110r.

absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Sandee den nomber van 1 gemet 51 roeden zaayland, gelegen in Romboutshoek binnen dese gemerken: oost de Kerke, west dezelve, zuyd den Heer van Ellewoutsdijk, noord den zeedijk, gelijk aan den selven publycq is verkogt om en voor een somma van ses ponden vyvtien schellingen per gemet te betalen ter levering contant zoo als ten desen is geschied, den kooper comt op baten en lasten met den jare 1743 en op het gebruyk na het rooven van de note, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van

Raze 3777, folio 110v. eygendom in cluys en voors volgens de schriftelike vercoops conditie in cluys. Actum dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

Dato voorschreven, leveren dezelve na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten proffite van Marinus Lauwersen Schipper den nomber van 280 roeden zaayland, gelegen in Rombouts-hoek, binnen dese gemerken: oost Johannes Vermeulens erven, west den weg, zuyd L.Paardekoopers weduwe, noord Johannes Vermeulens erven


Raze 3777, folio 111r.

gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor een somma van nege ponden vlaams per gemet te betalen ter levering contant zoo als ter dezen is geschied, den kooper comt op baten en lasten met den jare 17 honderd dryen veertig en het ge-bruyk van dien na het rooven van de note, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum als boven ter cennis en presentie als vooren.

Dato voorschreven leveren dezelve na het expireren der 3 sondaagse geboden

Raze 3777, 111v.

in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan Simon Lesaffre den nomber van 1 gemet 33 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost de Kerke, west Jan C. Trooy zuyd den zelven, noord Simon Lesaffre, gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor een somma van tien ponden 5 schellingen vlaams per gemet te betalen ter levering contant, zoo als ten desen is geschied, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last en voors volgens de vercoopers conditie aldus gepasseert. Dato ut supra ter cennis en presentie als voren.


Raze 3777, folio 112r.

Dato voorschreven leveren de selve na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aen Adriaan Paardekooper en Jan van der Stelle ider voor een geregte helft ≠den nomber van 2 gemeten 155 roeden zaayland in Wittepiershoek ≠, gelijk aan den zelven publycq is vercogt om en voor een somme van agt ponden vlaams per gemet, te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra, ter cennis en presentie als voren.

Raze 3777, folio 112v.

Dato voorschreven, leveren de zelve na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma, in vollen absoluten eygendom aan Martyntje Schoolmeesters weduwe van Dignus Verhee de helvt in een woonhuys met desselfs erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost Jacob Hubregts weduwe, west Jacob Mattheussen, zuyd den ring van het dorp, noord Marinus Brouwer, gelijk aen de zelve uyt de hand is vercogt als de ander helft toebe-hoorende om agt en twintig ponden tien schellingen vlaams voor de helft, te betalen ter levering contant, de kooperse comt op baten en lasten met den jare 1742 en zal het voorschreven huys bezitten met soodanigen regt en vryheyd, als bezeten is geweest, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot cooperses last. Actum dato ut supra ter cennis en presentie als


Raze 3777, folio 113r.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend de Heer Samuel Aar-noutsen, Openbaar Notaris bij den Rade van Zeeland gecreeert en bij den Edelen Hove van Holland geadmitteert, welken Heer comparant vertoonde aan ons onder geschreven Schepenen, seker extract autentycq uyt de testamentaire dispositie bij de Heer Willem Cemp en Wylen desselvs huysvrouw Juffrouw Catarina de Hase, gemaakt en gepasseert op dato den 12 juny 1714, voor den Notaris Petrus Dobbe-laar en sekere getuygen, binnen de stad Middelburg in Zeeland, waar bij quam te blyken dat de testateuren elkanderen den eerst stervenden den langst levenden van hun beyden, dat is reciproque over en weder over met volkomen regt en titule van institutie hadden

Raze 3777, folio 113v.

genomineert en geinstitueert tot hun eenigen en universele erfgenamen in alle hunne naar te laten goederen soo roerende als onroerende actien en crediten, present en toekomende niets uytgesondert off gereserveert en vervolgens zoo ist dat voornoem-de Heer Willem Cempe uyt dien hoofde te gelijk is competerende de geregte helft in sekere Hofstede met desselvs huysingen, schuer en keete staande en gelegen in den Oostnieuwlandsen polder van Wolphaarsdijk met den nomber van seventig gemeten hoff, boomgaard, wey en zaayland, welken eygendom uyt cragte van voor-noemde testamente voorschreven Heer Willem Cempe versogt dat alhier ter Schepe-nen register mogt werden bekend gesteld, waar


Raze 3777, folio 114r.

toe deze geregistereert aldus gedaan en gepasseert, dato den 4 octobris 1742 ter cennis en presentie van Simon Lesaffre en Jan Drubbels Schepenen van Sabbing Oost en Westkerke begripende den Eylande van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykent. Simon Lesaffre, Jan Drubbels. Mij ter cennis als secretaris A. Paardekooper.

Compareerde voor Schepenen in gebanne vierschaar Marinus Luyksen weduwe met name Catje Geeraarts welke vrouwe comparante verclaarde te leveren en overte-dragen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan haar soon Jan Sonke een hoefken

Raze 3777, folio 114v. zoo huys, schuer als keet staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost Leendert de Bruyne, west Hubregt Kooman, zuyd den weg en het kerkhoff, noord Marqus Arense gelijk zij vrouw comparante verclaarde het voor-noemde hoefken met desselvs annex gevolge mitsgaders den nomber van 3 gemeten 232 roeden wey in Zilverhoek, binnen dese gemerken: oost L. Paardekoopers weduwe en Pieter Meulbroek, west Adriaan Paardekooper zuyd Piet Meubroek, noord den weg, vercogt te hebben om ende voor een somma van hondert ponden vlaams in betaling van dien bekend hij cooper ten zijnen laste te nemen een capitaal van vyff en seventig ponden vlaams het geen den Secretaris L. Paarde-koopers weduwe op voorschreven vercogte goederen per Schepenen Obligatie heeft sprekende en de resterende ÂŁ 25 vlaams daar aff verclaarde zij comparante op dato deses voldaan en betaald te wesen. Den kooper moet met het gekogte volgen al wat aard en nagel vast is, en komen op baten en lasten


Raze 3777, folio 115r.

met den jare 17 honderd dry en veertig, voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum den 16 novembris 1742 ter cennis en presentie van het volle Colegie van de Weth, behalven Hendrik van Streyn en Jan Geelhoed.

Compareerde voor Schepenen hiernaar genoemt den persoon van Cornelis Boezeque, geregtsbode over desen eylande van Wolphaarsdijk den welken verclaarde hoe dat hem in handen gesteld was sekere akte van condemnatie en namtissement verleend en gewonnen voor dese Vierschaar dato den 2 augustus 1742 ten voordeele van den Secretaris A. Paardekooper en ten nadeele van Pieter Noordhoek alhier woonagtig en dat hij comparant ten versoeke van vornoemde A. Paardekooper

Raze 3777, folio 115v.

na voorgaande sommatie en renovatie hadt in arrest gesteld en genomen op den 4 augustus 1742 sekere 16 gemeten 276 roeden zaayland gelegen in den Oostnieuw-landsen polder met alle de vruchten op dien gelegen, omme daar aan te verhalen de betaling van een somma van £ 98-16-7 ½ denaren vlaams in voorschreven condem-natie begrepen met de costen van executie gedaan en nog te doen, voors dat hij comparant bij aanplakking van billetten zoo hier als binnen de stad Goes 4 son en markdagen, en uitroeping een ider verwittigt hadde dat hij uyt cragte van voorgaande vonnis het voorschreven land ten versoeke en ten eynde als voren in arrest genomen hadde


Raze 3777, folio 116r.

en het selve bij executie geregtelik in 't openbaar en ten overstaan en bij zijn Schout en Schepenen op den 5 octobris 1742 goed tydts ter Regt kamer op den dorpe van Oostkerke wilde verkoopen op soodanige voorwaarden als souden voorgehouden werden met verwittiging dat zoo iemand zig jegens voorschreven verkooping zoud willen dragen als opposanten dat zij middelertyd zig hadden te adresseren aan hem geregtsbode en dat hij haar als zoodanige zoud ontfangen en widers procederen als na regte op poene dat bij agterblijven een ider derselve van hare pretentien zouden zijn versteken, verclarende hij comparant dewijl niemand is voor gekomen nog eenige oppositie is gedaan,

Raze 3777, 116v.

dat hij op den 5 october 1742 de voorschreven 16 gemeten 276 roeden landts ten bij wesen als voren in het openbaar aan de meest biedende had opgeveyld en verkogt, en dat vervolgens kooper was gebleven Marinus Paardekooper om en voor eene somma van ses en vyvtig ponden 10 schellingen vlaams den hoop te consigneren ter Griffie om bij de gene die daar toe is geregtigt te mogen werden geligt onder suffi-cante cautie, ende alzoo in het gunt voorschreven is alle noodige solemniteyten naar gekomen en onderhouden zijn geweest, zoo hebben wij Schepenen in onze qualiteyt voorschreven gedane verkooping geapprobeert


Raze 3777, folio 117r.

bewilligt en bekragtigd, en over sulks den voornoemden Pieter Noordhoek van voor-schreven land onterft en onteygent en voornoemde Marinus Paardekooper daar inne geerft, geeygent, en gevestigt, om het selve bij hem en zijn erven als vry eygen goed volgens eys van de vercoopsconditie waar na het zelve verkogt is, te werden beze-ten en gebruykt, mits te gelijk voldoende volgens voorschreven conditie zijne geloof-de kooppenningen. Actum Wolphaarsdijk ter Vierschaar, dato 8 febryary 1743, ter cennis en presentie van Joost Marinussen, Sarel Mattheussen, Cornelis Sachariassen en Jan Drubbels, Schepenen van Sabbinge oost en westkerke begripende den eylande van Wol-phaarsdijk.

Raze 3777, 117v. Dato den 25 january 1743 leverd Pieter Meulbroek na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aen en ten behoeve van Adriaan Jansen Zuyderland een woonhuys met desselvs erff en gevolge van dien staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de straet, west de kerke wey, zuyd Jacob Braam, noord Johannes Rottiers gelijk aan den selven publycq is verkogt om en voor een somma van vieren twintig ponden vyff schellingen, te betalen ter levering contant, zoo als ook ten desen is geschied, den kooper komt op het gebruyk met mey 1743 en sal bij hen werden geproffiteerd de halff huer


Raze 3777, 118r.

van het gepasseerde jaar 1742 met ÂŁ 2 vlaams en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest en voors volgens de conditie. Actum dato ut supra, ter cennis en presentie van het volle Collegie van de Weth, Behalven Joost Marinussen en Simon Lesaffre.

Dato den february 1743, geleverd den 29 november 1743 Leverd de Heer Pieter van der Hilk bij procuratie van den Heer Willem van Canart na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Cornelis Trooy, den nomber van agt gemeten 11 roeden zaaijland gelegen in Thielmanshoek, binnen dese gemerken: oost Johannes VerMeulens weduwe, west deselve, zuyd de weg, noord den dijk

Raze 3777, 118 v.

gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor eene somma van veertig ponden te betalen ter levering gereed off andersints den kooper te laten gebruyken den tyd van een jaar tot den interesse van 4 procent onder speciael verband, den kooper komt op baeten en lasten met den jare 1741 en zal het zelve land bezitten met zoo danigen regt en vriheyd als bezeten is geweest, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers laste. Actum dato ut supra, present 't volle Colegie van de Weth, behalven Hendrik van Strien.


Raze 3777, folio 119r.

Den 22 february 1743. Dato voorschreven, leverd den selven na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Bakker, den nomber van 2 gemeten 297 roeden landts gelegen in den Oudenhuygen hoek, binnen dese gemerken: oost L.Noteboom, west den dijk aan den Westerland-senpolder, zuyd den dijk aan het Zuyderland, noord den weg gelijk aan den selven, uyt de hand is vercogt om en voor een somma van elff pond dertien schellingen vier grooten, te betalen ter levering gereed off andersints den kooper te laten gebruyken tot den intresse van 4 percent in ’t jaer voor den tyd van een jaar off zoo veel langer als wederzijds zullen goedvinden, den kooper komt op baten en lasten met den jare 1741 en zal het

Raze 3777, 119v.

zelve land bezitten en gebruyken met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendon in cluys tot coopers laste. Actum dato ut supra ter cennis en presentie als voren. Joos Marinussen, Simon Lesaffre, Sarel Mattheussen en Jan Drubbels.


Raze 3777, folio 120r.

Dato den 24 augustus 17 honderd dry en veertig, compareerde voor Schepenen Cornelis Sachariasse en Jan Drubbels, de persoonen van Marinus Wolsen, Cornelis Wolsen, Catje Wols(en) Cornelis Aartsen in huywelik gehad hebbende Matje Wolsen, Jan Simonsen in huwelik hebbende Elena Wolsen, en Adriaan Paardekooper wegens.... in huwelik hebbende Neeltjen Wolse, gesamenlik erffgenamen van Jacob Wolsen en Adriaan Paardekooper wegens de ervgenamen van Jannetjen Poortvliet, de welke verclaard te leveren en over te dragen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Commees erven de geregte helft portie in een woonhuys staande op de Oudekaay daar voornoemde Jannetje Poortvliet als weduwe en boedelhouder van gemelten Jacob Wolsen in huwelik zijnde met gemelten Cornelis Commee is over-leden. staande binnen dese gemerken: oost de Hoog Edele Heer van

Raze 3777, folio 120v.

Ellewoutsdijk, west den ryd, zuyd Jacobus Croel, noord Jacobus Wale op de zoo genaamde Oude Kaay, gelijk aan Cornelis Commee in zijn leven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van seventien ponden vlaams ≠en dus voor de geregte helft de somma van agt pond tien schellingen vlaams .≠ te betalen ter levering contant den kooper komt op baten en lasten met den jare 1743 en zal het zelve bezitten op zoo danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50 penningen en alle de regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys Actum dato ut supra ter cennis en presentie als boven, tot confirmatie geteykend, Cornelis Sachariasse, Jan Drubbels.


Raze 3777, folio 121r.

Dato den 13 septembris 17 honderd dry en veertig compareerde voor Schepenen in Gebanne vierschaar den Heer Albertus Callier Stadhouder over desen Eylande, den welken verclaarde te leveren en over te dragen na het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom uyt cragte van procu-ratie van de Heer Willem Kempe, gepasseert voor den Notaris SamuĂŤl Aarnouts, residerende binnen de stad Vere, dato 16 augustus 1743 aan Schepenen vertoond en voor gelesen, seker helft portie in een Hoffstede met den nomber van 70 gemeten hoff, boomgaard wey en zaayland gelegen in den Oostnieuwlandsenpolder, binnen dese gemerken: oost den Heer van Steenvliet, west Secretaris L. Paardekoopers weduwe, zuyd en noord den dijk en over zulks de helft zijnde 35 gemeten landts met den timmer daar op staande aan en

Raze 3777, 121v.

ten behoeve van den Hoog Edele Heer Willem Cornelis de Perponcher Maisonneuve zijnde voornoemde Heer geconstitueerd speciaal van voornoemde Heer Willem Cornelis de Perponcher Maissoneuve, Heer van 's Heer Hendrikskinderen Raad en Balliu der stad Vere, tot het ontfangen van dien mede geauthoriseert bij schriftelike procuratie, gepasseert voor den Notaris SamuĂŤl Aarnouts voornoemt, dato den 16 augustus 1743 mede aan Schepenen vertoont en voorgelesen, en dat alles gelijk door den eersten Heer constituant aan den tweeden uyt de hand is verkogt om en voor een somme van dry schellingen vier grooten ter gemet den timmer binnen bedragende over zulks eene somma van vyff en dartig Carolus guldens te betalen ter levering contant zoo als ook den Heer verkooper bij missive ten desen over gelegt verclaard,


Raze 3777, folio 122r.

Daar aff betaald en voldaen te zijn, komende den Heer kooper op baten en lasten van gemelte Hoffstede en landen van stonden aan voorts 50sten penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last, en voors volgens de schriftelike verkoops conditie onder den kooper en verkooper daar aff berustende aldus gepasseert. Dato ut supra ter cennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Jan Geelhoed.

Dato desen 29 november 17 honderd dry en veertig. Leverd Jan Drubbels na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van den Secretaris

Raze 3777, folio 122v.

Adriaan Paardekooper den nomber van 2 gemeten 85 roeden zaayland gelegen in den Moolblok, binnen dese gemerken: oost Jozias Sandijk, west den weg, zuyd en noord den kooper, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor negentien ponden vlaams den hoop, te betalen ter levering contant, zoo als den verkooper ten desen verclaard op dato deses voldaan en betaald te wezen, den kooper komt op baten en lasten met den jare 17 honderd vier en veertig en zal het zelve bezitten met zoo danigen rent en vryheid als bezeten is geweest, voorts 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last, Dato ut supra, present het volle Collegie van de weth, behalve Hendrik van Stryen


Raze 3777, folio 123r.

Dato voorschreven, leverd Jacob Luyksen, beneffens Schout en Schepenen repre-senterende de Weeskamer alhier wegens de minderjarige erven van Cornelis Kom-mee ten bijzijn en overstaan van Cornelis Cornelissen Commee, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Luyk Cornelissen Commee sekere 2/3 part in een huys staande op de zoogenaamde Oude Kaay, binnen dese gemerken: oost den Heer van Ellewouts-dijk, west den rydt, zuyd Jacobus Croel, noord Jacobus Wale gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor seventien ponden, vlaams voor het geheel, off elf pond sestien schellingen 8 denaren vlaams voor de 2/3 part te betalen ter levering contant, den kooper comt

Raze 3777, folio 123v.

op baten en lasten met den anno 1744 op het gebruyk met prima january voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot Coopers last. Dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

Dato voorschreven, leverd Jan Geelhoedt schriftelike procuratie hebbende van de Heer Willem van Cannard aan Schepenen vertoond en voorgelesen, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten


Raze 3777, folio 124r.

behoeve van Cornelis Adriaan Roose den nomber van 12 gemeten en 250 ½ roeden zaayland gelegen in den Westerlandsen polder, binnen dese gemerken: oost den Heer G. Vogel, west den weg, zuyd den Heer van Nisse, noord den zeedijk, gelijk aan den selven uit de hand is verkogt volgens schriftelike koopsconditie, dato den 26 deser om en voor een somma van sestien ponden dertien schellingen 4 denaren vlaams het gemet, te betalen ter levering contant, den kooper komt op baten en lasten met den jare 17 honderd vier en veertig en zal het zelve bezitten met zoda-nigen regt en vryheyd als bezeten is geweest voors

Raze 3777, folio 124v. 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last, en voors volgens de schriftelike verkoops-conditie. Dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

marge: Den Heer Pieter van der Helk verclaard van de cooppenningen van dese 12 gemeten 250 roeden volkomen voldaan en betaald te zijn, en op dato deses mij ter cennis als Secretaris, A. Paardekooper.

Dato voorschreven levert de Heer Johan Daalwijk en den Heer Pieter van der Helk ider der selver voor de geregte helft portie na het expireren der 3 sondaagse gebo-den in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Adriaan Roose den nomber van elff gemeten ses en veertig roeden zaay-land


Raze 3777, folio 125r.

gelegen in den Westerlandsenpolder, aldaar in den Noordwesthoek binnen dese gemerken, oost den wegh, west en noord den dijk, zuyd de Heer van Nisse, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van sestien ponden dertien schellingen, vier grooten vlaams het gemet, te betalen ter levering contant den kooper komt op baten en lasten met den jare 17 honderd vier en veertig en zal het zelve land bezitten met den zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van

Raze 3777, 125v. eygendom in cluys tot coopers laste en voors volgens de conditie van verkooping, Dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

marge: den Heer Pieter van der Helk en Johannes van Daalwyk verclaren van de cooppenningen voldaan en betaald te zijn op dato deses, present Schepenen, mij ter cennis A.Paardekooper.

Dato voorschreven leverd den Heer Johannes Daalwijk na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom, aan en ten behoeve van Jan Traas den nomber van 5 gemeten 272 ½ roeden zaayland, zijnde de helft


Raze 3777, folio 126r.

van 11 gemeten 244 ½ roeden gemeen en ongecavelt, leggende in de wederhelvt met den heer Willem van Cannart, in den Westerlandsen polder het zoo genaamde Hoog Gors, binnen dese gemerken: oost den Heer van Steenvliet, west en Noord den Heer van ’s Heer Hendrikskinderen, zuyd den Heer van Ellewoutsdijk en Adriaan Minders weduwe gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor een som-ma van seventien pond vlaams het gemet, te betalen ter levering contant, den kooper komt op baten en lasten met den jare 17 honderd vier en veertig en zal het

Raze 3777, 126v. zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last en voors volgens de vercoops conditie. Dato ut supra ter cennis en presentie als voren.

Compareerde voor Schepenen dato voorschreven den Heer Pieter van der Helk den welken uyt kragte van authorisatie ten desen vertoond en geexhibeert verclaarde te naasten offte aanboorden ten behoeve van den Heer Willem van Cannart


Raze 3777, folio 127r.

Nomber Uxoris de voornoemde 5 gemeten 272 Ÿ roeden zaayland off de helft in 11 gemeten 244 ½ roeden leggende in den Westerlandsen polder genaamd het Hooge gors, hier voren door den Heer van Daalwijk geleverd en over gedragen aan Jan Traes sustinerende daar toe geregtigt als de naaste in de verwantschap en vervol-gens het regt van naasting met presentatie omme den kooper Jan Traas in alle zijne conditien van koop na te doen en wat verders het regt van naasting is eyssende en kan presteren. Actum Wolphaarsdijk den 29 november 1743. Jan Traas consenteerd uyt cragte van de zoo even gedane aanteykening waar bij den Heer

Raze 3777, 127v. Willem van Cannart sustineerde het regt van naasting op de voornoemde landen dat den Heer Kannart non uxoris daar inne werd gevestigt en den eygendom van dien werd opgedragen mits voldoende aan zijne gedane presentatie actum den 29 no-vember 1743, Schepenen fiat.

marge: De Heer van Daalwijk verclaard voor Schepenen van de cooppenningen ten volle voldaan en betaald te wezen van den Heer W. van Cannart op dato deses den 29 november 1743, Mij ter cennis A. Paardekooper.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar den Secretaris Adriaan Paardekooper schriftelike procuratie hebbende en aan ons vertoond en voor gelesen van den persoon van Jan Barendse verclarende dus uyt dien hoofde en in die qua-liteyt te leveren en over te dragen aan en ten behoeve van David Abrahamsen een hoefken


Raze 3777, folio 128r.

zoo huys, schuer als keet staande in den Heere polder aldaar in Volgerlandshoek op 3 gemeten 221 roeden erff pagtsgrond, in erff pagt uytgegeven bij de Heeren Elle-woutsdijk en Isebree twee gemeten tot ÂŁ 1-3-4 denaren 't gemet vry geld jaarliks als nog het restant bij de Heer van Vlaarding 1 gemet 221 roeden tot 16 schelling 8 de-naren 't gemet jaarliks vry geldt, gelijk het voorschreven hoefken met den gevolge van voornoemde erfpagt aan voornoemde David Abrahamsen bij publycqe opveyling en schriftelike verkoops conditie is verkogt. Dato den 26 december 1743 in het Parochy huys op Oostkerke, om en voor een somma van vier en dartig ponden vlaams te betalen ter levering contant zoo als ten desen is

Raze 3777, 128v.

geschied met authorisatie van den verkooper in handen van den Secretaris L. Paardekooper weduwe als hipotequaresse, den kooper zal het voorschreven hoefken volgen met al wat aard en nagel vast is en het zelve bezitten met zoo-danigen regt en vryheyd als bezeten is geweest en 's jaarliks tot zijnen laste hebben den gemelten erfpagt bedragende te samen een somma van £ 3-15-7 ½ jaarliks vry geld en komen op verdere baten en lasten met den jare 17 honderd vier en veertig voorts 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers laste en voorts volgens de conditie. Actum den 24 january 1744 ter kennis en presentie van 't volle collegie van de Weth behalven H. van Strien.


Raze 3777, folio 129r.

Dato voorschreven leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van den persoon van Cornelis Sonke een woonhuys met desselvs erff en gevolge van dien, staande op de Oude Kaay, binnen dese gemerken: oost den Heer van Ellewoutsdijk, west den ryd, zuyd den dijk, noord Jacobus Kroel, gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor agt en twintig ponden vlaams te betalen ter levering contant, den kooper moet volgen al wat aard en nagel vast is en het zelve bezitten met zoodanigen rest en vryheyd als bezeten is geweest, en komen op baten en lasten met den jare 1744 en het gebruyk met mey.

Raze 3777, folio 129v.

Voorts 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Dato ut supra ter kennis en presentie als vooren.

Dato den 21 february 1744 compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar Lauwerus Criekaart schrifftelik procuratie hebbende en ten desen vertoond, van Adriana en Tannetje Prinse omme uyt naam der selver te leveren en over te dragen aan en ten behoeve van Jacobus Croel de geregte helft portie in een woonhuys staande op de Oude Kaay, binnen dese gemerken: oost den Heer van Ellewoutsdijk, west den ryd, zuyd Cornelis Sonke, noord Luyk Commee, gelijk voornoemde helft portie


Raze 3777, folio 130r.

aan den zelven uyt de hand is verkogt om twaalf ponden tien schellingen vlaams te betalen ter levering contant, zoo als den geconstitueerden bij desen verclaard te zijn geschied, den kooper moet volgen al wat aard en nagel vast is en bezitten met zoodanigen regt en vrijheyd als bezeten is geweest en komen op baten en lasten met desen jare 1744, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van brieven van eygendom in cluys tot coopers last. Present 't volle Collegie van de Weth, behalven Simon Lesaffre.

Raze 3777, folio 130v.

Compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar de Heer Adolph Hageman Secretaris der Bree Watering residerende binnen de stad Goes. Welken Heer comparant geauthoriseert en magtig gemaakt zijnde bij procuratie door den Heer Cornelis Rimmelant, residerende binnen Antwerpen gepasseert in dato den 1ste mey 1744 ten desen vertoond en voorgelesen, uyt kragte van welke procuratie als wel uyt hoofde van zoodanige generale procuratie als gepasseert is voor den Notaris Boude-wyn Landschot en sekere getuygen binnen Goes op den 7 juny 1735, den Heer com-parant verclaart


Raze 3777. folio 131r.

in naam van den Heer Cornelis Rimmelant constituant in desen te cederen en in vollen vryen wettigen eygendom te transporteren na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma aan en ten behoeve van Hendrik Roeloff, een Hoffstede zoo huys, schuer als keet staande binnen dezen eylande Wolphaarsdijk aldaar in Grijpover op 10 gemeten ..2 hoff, boomgaard, wey en zaayland, binnen dese gemerken: oost en west den weg, suyd den Heer Claarbergen, noord den Armen met verderen gevolge van 3 gemeten 117 roeden zaayland, in den Oosthoek binnen dese gemerken: oost een party behoorende tot deze koop, west en zuyd den weg, noord Kerke als nog den nomber van 2 gemeten 298 roeden

Raze 3777, 131v. zaayland in Oosthoek binnen dese gemerken: oost en zuyd den Heer Claarbergen, west Johannes Vermeulen weduwe, noord den dijk, nog aldaar den nomber van 2 gemeten 190 roeden binnen dese gemerken: oost , zuyd en noord den Heer Claar-bergen, west een party behoorende tot de dese koop, nog aldaar 5 gemeten 20 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost Kerke, west en zuijd Claarbergen, noord den dijk nog aldaar 9 gemeten 203 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost Dominee van Hemerts weesen, west Kerke en Claarbergen, zuijd den weg, noord de Inlage, aldaar nog 2 gemeten 54 roeden zaayland binnen dese gemerken: oost Leendert Paardekoopers Weduwe, west Jacobus Kreke, zuijd weg, noord de Inlage, aldaar nog 0 gemeten 295 roeden binnen dese gemerken: oost Jacobus Kreke, west Leendert Paardekoopers weduwe, zuijd den weg, noord den dijk, als nog in


Raze 3777, folio 132r.

Ceethoek den nomber van 6 gemeten 154 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost Jacob Creke, west Marinus Vroone, zuyd den weg, noord Simon Lesaffre en Marinus de Jager, nog aldaar 4 gemeten 212 roeden zaayland, binnen dese gemer-ken: oost de weg, west Boezeque zuyd Jan Prinse, noord Jacobus Roose, nog aldaar 1 gemet 219 roeden binnen dese gemerken : oost den weg, west Boezeque, zuijd den Armen, noord Jan Prinse, nog aldaar 2 gemeten 263 roeden zaayland binnen dese gemerken: oost den wegh, west en zuijd Cornelis Boezeque, noord den Armen en eyndelik nog aldaar den nomber van 8 gemeten 251 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost den weg, west den Armen, zuijd Isenbree, noord Boezeque, en over zulks te samen de Hoffstede, zoo huys, schuer als keet met den nomber van twee en sestig gemeten eenen sestig roeden

Raze 3777, folio 132v.

Hoff, boomgaard wey en zaayland gelijk aan voornoemde Hendrik Roeloff door den Heer comparant uyt de hand is verkogt om en voor een somma van elft honderd en vijvtig Caroly guldens te betalen ter levering contant, zoo als ten desen present Schepenen is geschied en zoo als ook den Heer comparant ten desen verclaard volkomen daar aff voldaen en betaald te zijn, met belofte van den kooper ten desen te quaranderen voor alle evictie en namaningen ten desen te vallen, den kooper moet in desen sijne koop volgen al wat aard en nagel vast is met al de baten en vrugten op en aan deselve goederen zijnde en dus komen op baten en lasten


Raze 3777, folio 133r.

met den jare 17 honderd vier en veertig en zal voorschreven Hoffstede en landen bezitten met zoodanigen regt en vrijheyd als bezeten is geweest voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eijgendom in cluys tot koopers last. Aldus gepasseert ter Vierschaar van Wolphaarsdijk, desen agtsten mey 17 honderd vier en veertig, ter cennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Sarel Mattheussen.

Dato voorschreven leverd Nikolais Wieman # schriftelike procuratie hebbende en ten desen vertoond en geexhibeert van Dignus Cruysweg ≠na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Luyksen weduwe, een woonhuys met den erv en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost Adriaan Oele, west de straat, zuijd Jacobus Kole

Raze 3777, folio 133v.

noord Adriaan Oele, gelijk aan deselve is verkogt om en voor een somma van agtien ponden tien schellingen vlaams, te betalen ter levering contant, den kooper komt op baten en lasten 1744 en zal volgen al wat aard en nagel vast is voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers last. Actum dato den 22 mey 1744, ter cennis en presentie als voren.

marge: Den geconstitueerde verclaard van de coopsomma op het doen van levering voldaan en betaald te zijn.

Dato den 12 juny 17 honderd vier en veertig compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar Adriaan Paardekooper den welken leverde in naam van den Secretaris Leendert Paardekoopers weduwe aan en ten behoeve van Legier Steen-bakker den nomber van 4 gemeten 199 roeden zaayland gelegen in


Raze 3777, folio 134r.

's Heer Hendriksdam binnen dese gemerken: oost en zuijd Kerkedijk west de Heer Isebree, noord den weg, als nog den nomber van 2 gemeten 79 roeden in den Oosthoek, binnen dese gemerken: oost en west Hendrik Roeloff, zuijd den weg, noord den dijk te samen den nomber van 6 gemeten 278 roeden, gelijk aan den zelven uijt de hand is verkogt om en voor een somma van ses ponden ses schel-lingen 8 denaren vlaams per gemet, bedragende over sulkx een somma van dry en veertig ponden seventien schellingen 4 ½ denaren vlaams, te betalen ter levering contant, den kooper komt op baten en lasten 1744 en zal het zelve land bezitten met zoodanigen regt en servituyd als bezeten is geweest, voorts 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de briev van eygendom in cluys, tot coopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Simon Lesaffre.

Raze 3777, folio 134v. Compareerde voor Schepenen, naargenoemt Monseigneur Jacob Nebbens residerende tot Veere in Zeeland, exhiberende sekere procuratie, gepasseert voor den Notaris Abraham Stroobant en sekere getuygen in dato den 18 february 1744, verleend door den persoon van Jan Prinse aan den Heer Meester Jan van Bueren verstrekkend omme te konnen verkoopen en weg te leveren sekere 11 gemeten 263 roeden land gelegen in desen eylande van Wolphaarsdijk, inhoudende te gelijk de clausulle van substitutie, gelijk ook den comparant aan Schepenen vertoonde uyt cragte van dien gesubstitueert en volmagtig te zijn gemaakt ≠ bij acte van substitutie mede gepasseert voor den Notaris Abraham Stroobant en sekere getuygen in dato den 7den maart 1744 ≠ omme dezelve landen in naam als boven te leveren en over te dragen aan de koopers van dien, vervolgens is’t dat hij comparant in qualiteyt als boven verclaard te leveren


Raze 3777, folio 135r.

en over te dragen in vollen, vrijen, wettigen eygendom aan en ten behoeve van Dominee Petrus van Hemert weezen, den nomber van 5 gemeten 12 roeden zaay-land, gelegen in de Tonge, binnen dese gemerken: oost den Heer Claarbergen, west en zuijd den weg, noord Jozias Sandijk, gelijk aan den zelve publijk volgens de verkoops conditie in dato den 13 july 1744 tot Wolphaarsdijk in het Parochyhuijs is verkogt om ende voor een somma van vier ponden vlaams per gemet te betalen ter levering contant, zoo als den comparant verclaard ten desen aan hem te zijn geschied, den kooper komt op baten en lasten met desen jare 1744 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers laste en

Raze 3777, folio 135v. voors volgens de schriftelike verkoops conditie alhier ter Secretarie berustende. Actum Wolphaarsdijk desen 7 augustus 1744, present en ter cennis van Simon Lesaffre, Cornelis Sachariasse en Jan Drubbels Schepenen alhier. Als voren leverd idem in de zelve qualiteyt na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Adriaan Paardekooper den nomber van 3 gemeten 260 roeden zaayland in den Grootenhoek, binnen dese gemerken: oost Lauwerens Maas, west Jacob Kreke, zuijd den weg, noord den dijk, gelijk aan den selven als voren is verkogt om ses pond tien schellingen vlaams per gemet te betalen ter levering contant, zoo als hij compa-rant verclaard ten dezen te zijn geschied. Dato ut supra, ter cennis en presentie als boven.


Raze 3777, folio 136r.

Als voren leverd idem in voornoemde qualiteyt na het expireren der 3 sondaagse geboden aan en ten behoeve van den Heer Meester J. van Bueren den nomber van 2 gemeten 291 roeden zaayland, gelegen in Ceethoek, binnen dese gemerken: oost den weg, west Marinus de Jager, zuijd en Noord Hendrik Roeloff, gelijk aan den selven alsvoren is verkogt om en voor dry ponden vlaams per gemet te betalen ter levering gereed, zoo als den comparant verclaard ten desen te zijn geschied. Dato ut supra ter kennis als boven en tot confirmatie bij ons onderteijkent. Simon Lesaffre, Cornelis Sachariasse, Jan Drubbels.

Raze 3777, folio 136v. Dato den 30 april 1745, leverd Adriaan Paardekooper na het expireren der drij sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Geeraard Forse Dei een woonhuys met desselvs erv en gevolge van dien staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de straete, west en zuijd Pieter de Roo, noord den Armen gelijk aan den zelven uijt de hand is vercogt om en voor een somma van twintig ponden vlaams te betalen ter levering contant, den kooper komt op baten en lasten 1744 en volgt met het huys al wat aard en nagel vast is, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot coopers laste. Dato ut supra ter cennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth.


Raze 3777, folio 137r.

Dato voorschreven leverd Cornelis Laroes na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma, in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Abel Buskop, een woonhuys met desselvs erv en gevolge van dien, staande op den dorpe van Sabbinge, belast met 3 schellingen 4 denaren jaarliks vroonpagt aan den Armen alhier, binnen dese gemerken: oost den Heer van Wolphaarsdijk, west Jacob Hubregtsen weduwe, zuijd den weg, noord Marinus Brouwer, gelijk aan den selven uijt de hand is verkogt om en voor een somma van sestig ponden vlaams, te betalen ter levering gereed, gelijk den verkooper verklaard te zijn geschied. Den kooper moet volgen al wat aard en nagel vast is en komen op baten en lasten 1745, voorts

Raze 3777, folio 137v.

den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers last. Dato ut supra, ter cennis en presentie als voren.

Dato als voren Leverd idem als voren aan en ten behoeve van Christiaan Pietersen een woonhuys met desselvs erv en gevolge van dien, staande op den dorpe Sabbinge, binnen dese gemerken: oost Kerkeland, west de ring van het dorp, zuijd Gijs Bouman, noord Marinus Brouwer, op Ambagts grond belast met 4 schellingen 2 denaren jaarliks seyns, gelijk aan den selven is verkogt om en voor een somma van vijv en dartig ponden vlaams te betalen ter levering gereed zoo als ook den vercooper


Raze 3777, folio 138r.

ten dezen verclaard voldaan en betaald te wezen den cooper moet volgen al wat aard en nagel vast is en het zelve gebruyken met zoo danigen regt en vrijheid als bezeten is geweest, en komen op baten en lasten met den jare 1745 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers laste. Dato, ter cennis en presentie als voren.

Dato als voren leverd den Heer Bernardus Rimmens schriftelike procuratie hebbende van den Heer Pieter van Deutecum residerende tot Breda, aldaar gepasseert voor den Notaris Jacobus Johannis van de Laar en sekere getuygen.

Raze 3777, folio 138v. In dato den 31 decembris 1744, aan Schepenen vertoond en voor gelesen, naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in volllen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Pieter Calmeyn, den nomber van 47 gemeten 224 roeden zaay en weylanden, gelegen in den Heerenpolder van Wolphaarsdijk aldaar in den Noortwaarthoek, binnen dese gemerken: oost den Heer van Wolphaarsdijk, west Leendert Paardekoopers weduwe en Weeldijk, zuijd den Heer van Steenvliet off vissery, Noord den dijk aan het Zuyderland, als nog den nomber van 2 gemeten 2 roeden zaayland in Volgerlantshoek, binnen dese gemerken: oost den Heer van Steenvliet, west den Heer van Wolphaarsdijk, zuijd den dijk off inlage, noord den Heer van Wolphaarsdijk en deselve te samen den nomber van


Raze 3777, folio 139r.

negen en veertig gemeten twee honderd ses en twintig roeden landts, mitsgaders den gevolge van twee woonhuysen en een groote boere schuer staande op de Oude Caay, binnen dese gemerken: oost de Watergang, west de Steenstraat, zuijd Jacob Creke, noord den Secretaris Leendert Paardekoopers weduwe met den gevolge van dien en al wat aard en nagel vast is, gelijk aan den selven bij publycque opveyling in dato den 16 maart 1745 is verkogt binnen de stad Goes om en voor een somma van dry ponden twee schellingen vlaams per gemet, de timmer hier voren gemelt binnen gerekend onder specialen bedinge dat den kooper moet betalen voor proffyt van de wintervruchten als namentlik 12 gemeten 131 tarwe.

Raze 3777, folio 139v.

vier ponden vlaams per gemet, 4 gemet 37 roeden garst Ă vijff ponden vlaams per gemet alles beneffens de cooppenningen van de Hoeff en landen te betalen ter levering contant zoo als ten desen present Schepenen is geschied en zoo als ook den Heer comparant in zijne qualiteyt verclaarde volkomen voldaan en betaald te zijn, en bij desen den cooper te guaranderen voor alle evictie en namaning ten desen te vallen, vrijen en waren voor alle lasten die geduerende den tydsijns vercoopers possessie daar op zouden zijn gesteld off gevallen, zullende den kooper alle deselve goederen bezitten met zoo danigen regt en vrijheyd als bezeten is geweest en komen op baten en lasten met den jare 1745 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en


Raze 3777, folio 140r.

het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last en voors volgens de schriftelike vercoops conditie daar van gemaakt en berustende onder den Vendu-meester tot Goes. Aldus gepasseert, dato ut supra, ter cennis en presentie als boven.

Dato als voren leverd idem in qualiteyt als voren aan en ten behoeve van Marinus Marinusse Sandee junior den nomber van 3 gemeten 78 roeden zaayland gelegen in Oud Wolphaarsdijk, binnen dese gemerken in Colenshoek, oost C.Antonisse, west den weg, zuijd M. Vroonen, noord den dijk gelijk aan den zelven alsvoren is verkogt om ÂŁ 1-1-0 denaren het gemet te betalen ter levering contant zoo als den Heer comparant verclaard ten desen te zijn geschiet.

Raze 3777, 140v.

Den kooper komt op baten en lasten 1745 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in cluys, tot coopers last. Ter cennis en presentie als voren.

Dato den 28 mey 1745, leverd Jacobus Roose schrivtelike procuratie hebbende en ten desen vertoond en voorgelesen van de Heer Willem van Cannart, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Legier Steenbakker den nomber van 6 gemeten 48 roeden weyland gelegen in Oosthoek, binnen dese gemerken, oost en noord den dijk, west den Heer Daalwyk, zuijd den kooper gelijk aan den zelven uijt de hand is verkogt om en voor


Raze 3777, folio 141r.

Een somma van twee ponden dertien schellingen 4 denaren per gemet te betalen ter levering contant zoo als den vercooper bij acquit in de voorschreven procuratie bekend voldaan en betaald te zijn, den kooper komt op baten en lasten 1744, voors den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brief van eygendom in cluys tot coopers laste. Dato ut supra ter cennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Simon Lesaffre en Joost Marinissen.

Dato voorschreven leverd idem schriftelike procuratie hebbende en vertoonde van den Heer J. van Daalwijk, naer het expireren der 3 sondaagse geboden en in gere-quireerde forma, in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Legier Steenbakker den nomber van 5 gemet 148 roeden weyland, gelegen in den

Raze 3777, folio 141v.

Oosthoek, binnen dese gemerken: oost en zuyd den kooper, west Hendrik Roelofs, Noord den zeedijk, aldaar nog den nomber van 1 gemet 271 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost Hendrik Roeloff, west den kooper, zuyd den heerenwegt, noord den dijk gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van twee pond dertien schellingen 4 denaren vlaams per gemet te betalen ter levering contant, zoo als den Heer vercooper bij acquit in de procuratie verclaard voldaan en betaald te zijn, den kooper komt op baten en lasten 1744, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers laste. Actum data ut supra ter kennis en presentie alsvoren.


Raze 3777, folio 142r. Dato den 4den february 17 honderd ses en veertig leverd ≠Jan Matheussen schriftelike procuratie vertoond en geexhibeert van ≠ Jacob Mattheussen Beveland weduwe na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Sandee junior den nomber van 1 gemet 112 roeden zaayland in Rimmershoek, binnen dese gemerken: oost den Armen, west en noord den wegh, zuyd de verkooperse als nog in den zelven hoek, zuyd aan voorgaande 1 gemet 140 roeden, binnen dese gemerken: oost en zuyd de verkooperse, noord den Armen, en over zulks te samen in 2 partien 2 gemeten 252 roeden gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor een somma van elf ponden vlaams per gemet, te betalen ter levering contant zoo als de verkooperse verclaard ten desen te zijn geschied, den kooper komt op baten en lasten 1746, voorts den 50 penningen, alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van brieven van eygendom in cluys tot coopers last. Dato ut supra present 't volle Collegie van de Weth, behalven

Raze 3777, folio 142v. Dato als voren, leverd dezelve in vollen vryen eygendom na het expireren der 3 sondaagsse geboden in gerequireerde forma aan en ten behoeve van Willem Beveland den nomber van 229 roeden zaayland gelegen in Rimmershoek, binnen dese gemerken: oost het dorp Sabbinge, west en zuyd den weg, noord de verkoo-perse gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor een somma van vyvtien ponden vlaams per gemet, te betalen ter levering contant, zoo als verclaerd te zijn geschied op dato deses, den kooper moet in zijne koop volgen de vruchten daar op leggende tot baten en lasten 1746. ÂŁ 3 vlaams den hoop, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers laste en voors volgens de conditie van verkooping, Dato ter kennis en presentie als voren.


Raze 3777, folio 143r.

Dato als voren, levert dezelve na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequi-reerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus San-dee (junior) den nomber van 1 gemet zaayland gelegen in Rombouthoek, binnen dese gemerken oost L. Noteboom, west en noord Johannes Vermeulens weduwe, zuyd den weg, gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor dertien ponden tien schellingen vlaams per gemet, te betalen ter levering contant, zoo als de verkoo-perse verclaard ten dezen te zijn geschied den kooper moet volgen de vrugten op het voorschreven land leggende, mits daar voor gereedt te betalen ÂŁ 3 vlaams, voorts op baten en lasten met den jare 1746, 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last, en voorts volgens de verkoops conditie. Dato ter kennis en presentie als voren.

Raze 3777, folio 143v.

Dato als voren leverd Dankert Cornelissen naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Brouwer den nomber van 2 gemeten 17 roeden landts, gelegen in Helleweel, binnen dese gemerken: oost P. van Hemert weduwe, west en noord den kooper zuyd den weg gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van twaalf ponden vlaams den hoop te betalen ter levering contant, zoo als den verkooper bekend te zijn geschied, den kooper komt op baten en lasten 1744 voorts den 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato als boven, ter kennis en presentie als voren.


Raze 3777, folio 144r. Dato den 29 april 1746.

Leverd den Schout Adriaan Paardekooper als executeur in den geabandoneerden boedel van Marinus Vroone naar het expireren der dry sondaagse geboden in gere-quireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Pieter-sen van Stryen een hoefken zoo huys ,schuer, met desselvs gevolg van al wat aard en nagel vast is staande op 3 gemeten 82 roeden hoff, boomgaard en wey in Colenshoek, binnen dese gemerken: oost Jan Wale west Leendert Paardekoopers weduwe, zuyd den Heerenweg, noord Leendert Paardekoopers weduwe en Jan Wale, aldaar nog den nomber van 3 gemeten 169 roeden I wey binnen dese gemerken: oost s lands Bos, west den weg, zuyd Adriaan Zuyderland, noord Marinus Sandee en Cornelis Anthonisse, en dus te samen het hoefken met den nomber van 6 gemeten 251 roeden, hoff, boomgaard en wey, gelijk

Raze 3777, folio 144v.

aan den zelven publycq is verkogt in dato den 25 february 1746 tot Wolphaarsdijk in het Parochyhuys op den dorpe Oostkerke om ende voor een somma van seven en sestig ponden vlaams te betalen ter levering contant, zoo als ten desen is geschied, den kooper zal het voorschreven hoefken bezitten met zoo danigen regt en vryheid als bezeten is geweest, beneffens de volgende landeryen en onder dien altoos moeten gedoogen als een geaccordeert regt dat de landen van de weduwe Paardekooper benoorden het hoefken en de 3 gemeten 82 roeden hoff, boomgaard en wey, over het voorschreven hoefken moeten werden besogt behoudende de landen van voornoemde weduwe altoos eenen vryen ryd, over voorschreven 3 gemeten 82 roeden, den kooper komt op baten en lasten 1746 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot koopers


Raze 3777, folio 145r.

last en voors volgens de schriftelike conditie daar aff gemaakt. Actum dato ut supra, present en ter kennis van 't volle Collegie van de Weth, behalven Simon Lesaffre en Jan Geelhoed.

Dato voorschreven, leverd idem in voorschreven qualiteyt naar het expireren van 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jacobus Basterd den nomber van 6 gemeten 297 roeden zaayland, leggende in Ceethoek, binnen dese gemerken: oost Hendrik Roeloff, west en zuyd den weg, noord Symon Lesaffre gelijk aan den selven publycq is verkogt, dato den 25 february 1746 tot Wolphaarsdijk in het Parochyhuys op den dorpe van Oostkerke, om ende

Raze 3777, 145v.

voor een soma van elf pond 10 schellingen vlaams, per gemet, te betalen ter levering contant, zoo als ten desen geschied bij liquidatie met het capitaal en verband dat den kooper op het voorschreven land had sprekende, den kooper komt op baten en las-ten 1746 en zal het zelve land bezitten met zoo danig regt en vryheid als bezeten is geweest, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het ma-ken van brieven van eygendom in cluys tot koopers last, voorts volgens de schrifte-like verkoopsconditie. Actum Wolphaarsdijk, dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven, leverd idem naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten


Raze 3777, folio 146r.

behoeve van Adriaan Zuyderland den nomber van 2 gemeten 262 roeden wey en zaayland leggende in Ceethoek, binnen dese gemerken oost Jozias Sandijk, west en zuyd den weg, noord den dijk, gelijk aan den zelven alsvoren is verkogt om ende voor een somma van ses schellingen vlaams per gemet, te betalen ter levering con-tant, zoo als ten dezen is geschied, den kooper komt op baten en lasten 1746 voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last, voorts volgens de schriftelike verkoops-conditie. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven. leverd idem in qualiteyt als voren

Raze 3777, folio 146v. aan en ten behoeve van Jan Pietersen van Stryen den nomber van 3 gemeten 279 roeden zaayland gelegen in Ceethoek, binnen dese gemerken: oost en zuyd en west Marinus de Jager, noord den zeedijk, gelijk aan den zelven met gevolg van de vruch-ten zoo tarw als garst daar op leggende publyk, dato als voren is verkogt om en voor een somma van vier ponden vlaams per gemet te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied. Den kooper zal dit land bezitten met zoodanig regt en vryheid als bezeten is geweest en komen op baten en lasten 1746 voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers laste. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.


Raze 3777, folio 147r.

Dato den 26 augustus 1746. Leverd Adriaan Paardekooper nominee Cornelis Vermeulen als schriftelike procuratie hebbende en ten desen vertoond van zijn moeder Juffrouw Anna Witte weduwe en boedelhoudster van Johannes Vermeulen woonende tot Schravenmoer voor den Notaris Adriaan Sem (binnen Dongen) en sekere getuygen gepasseert in dato den 30 meye 17 honderd ses en veertigh, naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Adriaan Cornelissen Zuyderland den nomber van 7 gemeten 186 roeden zaayland leggende in Colenshoek, binnen dese gemerken: oost de Kreek, west Leendert Paardekoopers weduwe, zuyd den Noord wegt noord Cornelis Anthonissen Ossewaarde gelijk aan den zelven uyt publique opveyling en schriftelike verkoops conditie in dato den 29 juny 1746 is verkogt binnen

Raze 3777, folio 147v. den dorpe van Oostkerke in het Parochyhuys om ende voor een somma van vier ponden vyvtien schellingen vlaams per gemet te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied, beneffens de kooppenningen van de vruchten op dien gele-gen conform de verkoops conditie, den kooper zal het voorschreven land bezitten met zoo danigen regt en vryheid als bezeten is geweest, en komen op baten en lasten met den jare 1746, voors 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van Joost Marinussen, Simon Lesaffre, Cornelis Sachariasse en Jan Dribbels Schepenen alhier.


Raze 3777, folio 148r.

Dato alsvoren, leverd idem als voren na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Fransoise Wale den nomber van 2 gemeten 211 roeden zaayland gelegen in den Moolblok binnen dese gemerken: oost Jan Fransois Wale, west de kerke, zuyd Leendert Paardekoopers weduwe, noord den Noordwegt, gelijk aan den zelven alsvoren is verkogt om ende voor een somma van dry ponden vyvtien schellingen vlaams per gemet te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied, beneffens de kooppenningen van de vruchten op dien gelegen conform de verkoops conditie. Den kooper komt op baten en

Raze 3777, folio 148v. lasten 1746 en zal het zelve land bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest voorts 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van

Dato voorschreven leverd idem als voren na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Symon Lesaffre den nomber van 6 gemeten 215 roeden zaayland


Raze 3777, 149r. gelegen in den Moolblok, binnen dese gemerken: oost de kerke, west den Heer van Wolphaarsdijk, zuyd den zelven, noord den wegt, gelijk aan den zelven als voren is verkogt om ende voor een somma van agt ponden vyff schellingen vlaams per gemet te betalen ter levering contant zoo als ten dezen beneffens van de kooppenningen van de vrugten op dien gelegen conform de verkoopsconditie is geschied, den koo-per komt op baten en lasten met den jare 1746 en zal het zelve land bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest voors 50ste penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra, present en ter kennis als voren.

Raze 3777, folio 149v.

Dato voorschreven leverd idem als voren naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten profite van Adriaan Paardekooper den nomber van 3 gemeten 67 roeden zaayland gelegen in Helleweel, binnen dese gemerken: west Simon Lesaffre, oost en zuyd den weg, noord de kerke, gelijk aan den zelven alsvoren is verkogt om en voor ses ponden tien schellingen vlaams per gemet te betalen ter levering contant, zoo als ten desen beneffens de kooppenningen van de vruchten is geschiet. Den kooper komt op baten en lasten l746 en zal het zelve land bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voors 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de


Raze 3777, folio 150r. brieven van eygendom in cluys tot koopers last. Actum Dato ut supra ter kennis en presentie als voren. 50 penning quitantie van de gedane levering dato dezes bij de koopers vertoond.

Copie procuratie van den Heer Adriaan Isebree tot het wegleveren van een portie schor in Hongersdijk. Ik onder geschreven Adriaan Isebree verklare bij desen magtig te maken een van de Schepenen van den Geregte van Wolphaarsdijk omme te compareren in mijnen naam voor den selven Geregte, ende aldaar te leveren aan den Heer Secretaris Adriaan Paardekooper nominee den Hoog, Edelen

Raze 3777, folio 150v.

geboren Heer J.A. Baron de Perponcher Sedlnilsky, Heer van Ellewoutsdijk, Coudorpe en Drywege etc.,etc.,etc., in het schor van Hongersdijk, zoo als het aan mij is geleverd vyv schellingen 5 denaren te ponde, den verkooper zal den kooper niet guaranderen voor eenige exemptie van honderd off twee honderd penning den heer kooper zal proffiteren de revenuen 1747, mits de lasten betalende, gelijk den Heer kooper ook zal proffiteren dat gene dat haar Edel Mogende mogte komen toe te leggen voor het afhalen van het schor om den dam etc. te maken, eenigen korten tyd geleden, mits dat den Heer kooper den Heer verkooper bevryd voor eenige korting die den pachter mogt komen te vragen, off eysen voor het afhalen van het schorre, en zal den Heer kooper dit schorre bezitten met zoo danigen regt als den Heer verkooper het zelve heeft


Raze 3777, folio 151r.

bezeten voor dese vyff schellingen en vyv grooten vlaams te ponde de koop is een hondert seven en twintig ponden vlaams gelt contant, waarvan de verkooper ver-klaard door den Heer Adriaan Paardekooper gezien en geteijkend voldaan te zijn, 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot koopers laste, belovende te approberen, en voor goed te houden het gene den constitueerden uyt kragte deses zal hebben gedaan en verrigt onder verband van mijn persoon en goede-ren, als naar regten. Actum Goes den 27 septembris 1746. ( was geteykent) A. Isebree. Accordeert met het origineel mij ter kennis als Secretaris, A. Paardekooper.

Raze 3777, folio 151v.

Dato desen 17 february 1747. Leverd Joost Marinussen Oostpolder, Schepen deser Parochie uyt kragte van de hier voren geinsereerde procuratie verleend door den Heer Adriaan Isebree dato den 27 september 1746 Schepen vertoond en voorgelesen, na het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van den Secretaris Adriaan Paardekooper nomine den Hoog Edelen geboren Heer J.A. Baron de Perponcher Sedlnitzky, Heer van Wolphaarsdijk, Ellewoutsdijk, Coudorpe, Drywege etc, etc, etc. in het schor van Hongersdyk, vyff schelling en vyff groote te ponde gelijk aan den selven is verkogt om ende voor een somma van een hondert seven en twintig ponden vlaams geld, contant


Raze 3777, folio 152r.

zoo als den Heer verkooper verklaard in desselfs procuratie hier voren gemelt voldaan te zijn, den heer kooper komt op baten en lasten 1747 en zal profiteren dat gene dat haar Edel Mogende mogten komen toe te leggen voor het afhalen van het schorre om den dam ect. te maken eenigen korten tyd geleden mits dat den Heer kooper den Heer verkooper bevryd voor eenige kortinge die den pagter mogt komen te vragen, off te eysen voor het afhalen van het schorre, en zal den heer kooper het schorre bezitten met zoodanigen regt

Raze 3777, 152v. als den heer verkooper het zelve heeft bezeten, voorts 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot koopers last en voors volgens conditie in voor-noemde procuratie geextendeert, aldus gepasseert. Dato ut supra ter kennis en presentie van Joos Marinussen, Sarel Matheussen en Cornelis Sachariasse, Schepenen van Sabbinge Oost en Westkerke, begripende den eylande van Wolphaarsdijk en tot confermatie ondergeteykend. Joos Oostpolder, Sarel M. Beverland, Cornelis Sachariasse.


Raze 3777, folio 153r.

Compareerde voor Schepenen hier naar genoemt, in Gebanne Vierschaar Adriaan Jacobzen beneffens desselvs suster Jannetje Jacobzen welke comparanten ver-klaarden bij dezen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde for-ma in vollen absoluten eygendom te leveren en over te dragen aan en ten behoeve van Lauwerus Jansen Schipper in huywelik hebbende des comparanten suster Kate-lijntje Jacobzen sekere 2/3 part in een hoefken zoo huys, schuer, als keet staande op Ambachts heeren Vroone, binnen dese gemerken: oost,west en noord den Secretaris Paardekooper, zuyd den Mooldijk, gelijk aan den selven in dato den 29sten february 1748 publycq in het Parochy huys alhier verkogt om en voor een

Raze 3777, folio 153v.

somma van ses en twintig ponden dertien schellingen 4 denaren vlaams te betalen ter levering contant, zoo als de comparanten verklaren te zijn geschied, den kooper moet volgen al wat aard en nagel vast is, en komen op het gebruyk prima april aanstaande, baten en lasten 1748 zonder egter eenige baten van de vorige maan-den te sullen proffiteren, en zal het zelve hoefken en desselvs gevolg bezitten met zoodanig regt en vryheid, als bezeten is geweest, voors den 50sten penning en alle regtelike onkosten tot de levering en het maken van den briev van eygendom in cluys tot koopers last en voorts volgens de schriftelike conditie, dato 22 maart 1748. Ter kennis en presentie van het volle Collegie van de Weth, behalven Symon Le-saffre en Sarel Matheussen.


Raze 3777, folio 154r . Dato als voren leverd Cornelis Sachariassen, schriftelike procuratie verleend door den persoon van Jan C. Trooy, aan Schepenen vertoond en voorgelesen, na het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom, aan en ten behoeve van Willem Beverland een woonhuys met desselvs erv en gevolge van dien, staande op den dorpe van Sabbing op Ambagts heere Vroone, binnen dese gemerken: oost en zuyd den weg, west den kooper, noord Joos Arnoys, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van veertig ponden vlaams, te betalen in gereeden gelde, zoo als den constituant ver-klaard bij het overleggen van een Schepen schult en verband brieff door den kooper te zijn geschied, den kooper heeft volgens zijne

Raze 3777, 154v.

getroffen koop moeten proffiteren de baten met mey 1746 en dragen de lasten over den zelve jare en moet hem volgen al wat aard en nagel vast is, en al het zelve moe-ten bezitten met zoodanig regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50 penning alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last, dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend den Secretaris Adriaan Paardekooper, schriftelike procuratie verkregen hebbende van den


Raze 3777, folio 155r.

persoon van Gijsbregt Bouman Schepenen vertoond en voorgelezen welken comparant in die qualiteyt levert na het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Andries Verbeke. Een woonhuys, erv en gevolge van dien, staande op den dorpe van Sabbing, binnen dese gemerken: oost en noord Christiaan de Minder, west den ring van het dorp, zuyd het Slop, gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van ses en twintig ponden vlaams zijnde zoo veel den Secretaris Paarde-kooper per Schepen schuld brieff daar op heeft sprekende en welk capitael met voorschreven cooppenningen bij transport op den kooper, werd gequeten beneffens dry jaren intrest, die den kooper boven voorschreven

Raze 3777, folio 155v.

capitael moet voldoen met dry ponden agtien schellingen vlaams, mits daar voor proffiterende eenige huysraden bij den kooper en verkooper bekend, mitsgaders de baten off huyshuere 1746, den kooper komt op baten en lasten 1747 voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers laste. Actum desen 10 mey 17 honderd agt en veertig, ter kennis en presentie van Joost Marinussen, Symon Lesaffre en Cornelis Sachariasse, Schepenen alhier.

Dato als voren leverd Barend Maas na het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Hendrik van


Raze 3777, folio 156r.

Sweeden, een woonhuys erv en gevolge van dien staande op den dorpe van Sab-bing op kerke grond, binnen dese gemerken: oost Jacob Hubregts weduwe, west Jacob Matheussens weduwe, zuyd den ring van het dorp, belast met 6 schellingen 8 denaren 's jaarlikse erfpagt kerke, gelijk aan den selven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van vyvtig ponden vlaams, te betalen ter levering contant zoo als den comparant off verkooper in desen bekend daar af voldaan te wezen, den kooper moet volgen al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheid als bezeten is geweest en komen op het gebruyk mey 1748 en beta-len de lasten over den selven jare, voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de

Raze 3777, folio 156v.

levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last. Actum, dato als voren, ter kennis en presentie als voren.

Dato als voren leverd den Schout Adriaan Paardekooper in qualiteyt als executeur in den boedel van Jacob Braam na het expireren der dry sondaagse geboden in gere-quireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Sonke een woonhuys, erv en gevolge van dien, staande op het zuyd eynde van den dorpe Oostkerke, binnen dese gemerken: oost den Secretaris Leendert Paarde-koopers weduwe, west den Armen zuyd Adriaan Zuyderland, noord Adriaan Hu-bregtse weduwe, gelijk aan den zelven publycq is verkogt


Raze 3777, folio 157r.

om ende voor een somma van negentien ponden vyff schellingen vlaams te betalen ter levering contant, zoo als ten desen is geschied, den kooper komt op baten en lasten 1748, en zal het zelve huys bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Dato ut supra ter kennis en presentie van Schepenen als boven.

Compareerde voor Schepenen hier naar genoemt, den Schout Adriaan Paarde-kooper in qualiteyt als Sequester in den geabandonneerden boedel van Cornelis Machielsen weduwe

Raze 3777, folio 157v.

den welken verklaarde te leveren en over te dragen in vollen, vrijen, wettigen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma aan en ten behoeve van den persoon van Engel Spyker seker huys of Herberg genaamt het Parochyhuys met zijn annexe erve staande en gelegen in desen eylande, Wolphaarsdijk op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost den Heer Claarbergen erven, west de Heeren straat, zuyd Jacobus van Wallenburgs weduwe, noord Cornelis Boer, gelijk aan den selven uyt de hand


Raze 3777, folio 158r.

ten overstaan van den Heer Kryn La Sabel als de grooste der crediteuren is verkogt om en voor een somma van veertien hondert Caroly guldens te betalen ter levering contant in handen van den Schout Adriaan Paardekooper. Zoo als den zelven ten desen verklaard deugdelik te zijn gedaan, den kooper volgt met voorschreven huys of herberg al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met alle zoodanige voorregten en prerogativen als bezeten is geweest en wel in dier voegen als bij ver-koop in den jare 1710 door

Raze 3777, folio 158v.

de Edele Heeren Ambagtsheeren aan het zelve gunstig is geaccordeert en verleent, uytgedrukt in het " Schepenen register van leveringen folio 46 onder de letter C� en vervolgens op het instantig versoek van den kooper Engel Spiker volgens genomen resolutie bij de Edele Heeren Ambagtsheeren dato den 27sten juny 1748, gunstig verleend authorisatie van den Schout Paardekooper omme met den kooper te han-delen nopens des selvs gedane versoek over het dempen van de Kroeg van Dankert Brouwer, na bevind mits dat


Raze 3777, folio 159r.

De Kroeg blijve zoo lang de vrouw van Dankert Brouwer leeft, off dat dezelve in staat is de tapperie te exerceren en waar mede deze voornoemde Herberg in dier voegen mitsdesen volgens voornoemde resolutie bij nader verdrag met den kooper en uyt kragte van voornoemde authorisatie werde geprivilegeert, voorts den 50ste penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last en komen op het gebruik op zoo baten als lasten met den jare 1748. Des wil dat den kooper egter geen bate zal

Raze 3777, 159v. komen te genieten van january tot Paaschen zijnde 3 ½ maand dewelke, alvorens den kooper possessie gehad heeft, waren verloopen. Actum den 27sten september 1748, ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth.

Dato als voren leverde Cornelis Laroes naar het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jacob de Feber desselvs woonhuys, erff en gevolge


Raze 3777, folio 160r.

vandien staande op den dorpe van Oostkerke op Ambagts Heere Vroone, binnen dese gemerken: oost den heer Claarbergen erven, west de Heeren straat, zuyd den Watergang, noord Engel Spiker en den kooper, met gevolge van 45 roeden erfpagt zijnde Ambagts Heere Vroone tot 4 denaren de roede pagt, gelegen annex het voorschreven huys, gelijk aan den kooper is verkogt om ende voor een somma van ĂŠĂŠn hondert ponden vlaams, te betalen ter levering contant, zoo als den verkooper verklaarde voldaan en betaald te zijn, den kooper komt op baten en lasten met den aanstaanden jare 1749 en zal de baten van de hueren profiteren en ontfangen van de tegenwoordige huerders van january 1749 tot ultima april, alles

Raze 3777, folio 160v. volgens de gemaakte hueren en huercedullen, en zal met het voorschreven huys, erv en gevolge moeten volgen al wat aard en nagel vast is, tot spin en bedstee en winkel boorden in cluys en zal het zelve huys en gevolge bezitten met zoo danig regt en vryheid als bezeten is geweest voorts 50ste penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last, en voorts volgens de conditie van verkooping alhier ter Secretarie berustende. Dato ut supra, ter kennis en presentie als voren.


Raze 3777, folio 161r.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend den persoon van Adriaan Bouwensen den welken verklaarde voor den selve te willlen leveren en transporteren zoo als bij dezen was doende, aan zijnen kooper Giljaam van Leuren een hoefken staande op 200 roeden Ambagts Heere Vroone met den gevolge van huys, schuer als keet staande benoorden den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost den weg, west Marqus Arense, zuyd Adriaan Tramper, noord Leendert Paardekoopers weduwe, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van agt en seventig ponden vlaams te betalen ter levering contant

Raze 3777, folio 161v.

zoo als den verkooper verklaard ten dezen te zijn geschied, bij het over nemen van een Schepen schuld en verlijd brieff bij den kooper ten zijnen last over genomen ter gelijke somma van agt en seventig ponden vlaams ten faveure van den Secretaris Leendert Paardekoopers weduwe gehipotiqueerd op voornoemt hoefken den kooper komt op de baten mey 17 honderd agt en veertig en zal alle lasten over den zelven jare betalen en volgen al wat aard en nagel vast is en gebruyken met zoo danig een regt en vryheid als bezeten is geweest, voorts 50ste penning en alle regtelike oncos-ten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum den 22sten november 1748, ter kennis en presentie van Jan Traas en Symon Lesaffre, Schepenen alhier en tot confirmatie onderteykent. Symon Lesaffre en Jan Traas.


Raze 3777, folio 162r.

Compareerde voor Schepenen hier naar genoemt en geteykent de Heer Francois Breekpot speciaal geauthoriseert bij schriftelike procuratie van de Heer Pieter Hennequin uyt cragte van publycque acte van Borgemeesteren en Schepenen des landts van den Vryen van Sluys in Vlaanderen, sub dato den 20sten january 1748, als Curator aangesteld in den boedel van de Heer Meester Jacob Hendrik Peckuis, zoo als de zelve procuratie op voornoemde Heer Breekpot is gepasseert voor den Notaris Boudewyn Landschot, geadmitteerd binnen de Stad Goes in Zeeland. Dato den 4den maart 1749, tot het leveren en te transporteren, van alle zoo danige goe-deren als op dato den 4 den maart 1749 uyt voornoemde boedel publicq zijn verkogt zoo in Wolphaarsdijk als Zuyd Beveland, penningen te ontfangen en quitantie te passeren en welken Heer Comparant in voornoemde qualiteyt verclaarde te leveren en over te dragen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van den Secretaris Adriaan Paar-dekooper een Hofstede, staande en gelegen

Raze 3777, folio 162v.

binnen den Eylande van Wolphaarsdijk al daar in den Oostnieuwlandsen polder zoo huys schuer als keet met den nomber van 115 gemeten, zoo Hoff, boomgaard, wey als zaayland, binnen dese gemerken: oost de Heer van Wolphaarsdijk, zuyd en noord den dijk, west de Heer van der Bilt erven gelijk aan den zelven bij publyque verkooping als voren is verkogt om ÂŁ 11-5-0 denaren 't gemet, bedragende eene somma van twaalff hondert dry en tnegentig ponden, vyvtien schellingen vlaams te betalen ter levering contant zoo als de Heer Comparant ten desen verklaard op dato dezes ten vollen voldaan en betaald te wezen. Den kooper komt op baten en lasten van voorschreven Hoffstede met den jare 1749 en zal gestand doen de pagt met den tegenwoordigen pagter Jacob


Raze 3777, folio 163r.

Marcussen gemaakt, en zal dezelve Hoffstede en landen gebruyken met zoo dani-gen regt en vryheid als bezeten is geweest, belovende hij Heer geconstitueerde den kooper te vryen en te waren voor alle evictie en namaning de welke ten dezen zoude komen of mogen vallen, voors blijvt tot laste van den kooper 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom incluys en voors volgens de schriftelike conditie daar af gemaakt en berustende onder den Vendumeester tot Goes. Actum Goes den 6den mey 1749, ter kennis en presentie van Schepenen Joos Marinusse, Jan Geelhoed, Hendrik van Stryen, en Cornelis Roose, Schepenen van Wolphaarsdijk en tot confirmatie bij ons onderteykent. Joos Marinusse Oostpolder, Jan Geelhoed, Heindrik J. van Strien, Cornelis Roose. Nominee de Signeur Pikkius Boedel, Fransois Breekpot.

marge: solvit ÂŁ 7-18-9 denaren voor de caarte en ÂŁ 5. voor 't riet.

Raze 3777, folio 163v. Dato den 30sten mey 17 honderd negen en veertig, leverd Jacobus Cruysweg we-duwe, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Kryn van Hoeke haar Hoefken, zoo huys als schuer staande op den dorpe van Oostkerke op Ambagtsheeren grond, binnen deze gemerken: oost den Heer Claarbergen erven, west de straat zuyd Johannes Visser, noord den weg, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van vier hondert Caroly guldens te betalen ter levering contant. Zoo als voornoemde vrouw weduwe bekende voor onder geschreven Schepenen, voldaan en betaald te zijn, den kooper komt op baten en


Raze 3777, folio 164r.

lasten met dezen jare 1749 en zal met het voorschreven hoefken volgen al wat aard en nagel vast is en e komen op het gebruyk Mey 17 honderd negen en veertig, voorts 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van Joos Marinusse, Hendrik van Stryen, Jan Geelhoed, Cornelis Roose. marge: Quitantie van 50 penningen vertoond.

Dato voorschreven leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper als executeur in den boedel van Marqus Arentse na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequi-reerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten profyte van Marcus Marcusse

Raze 3777, folio 164v Een Hoefken zoo huys, schuer als keet staande op omtrent 1 gemet 100 roeden. Zoo Ambagtsheere als Poldervroone zijnde, zoo Hof als Boomgaard staande en gelegen in den Moolblok, binnen deze gemerken: oost Leendert Paardekoopers weduwe, west den weg, zuyd Hubregt Kooman, noord den Secretaris Adriaan Paardekooper, gelijk aan den zelven uyt voorschreven boedel publycq is verkogt om ende voor een somma van een hondert en twintig ponden vlaams te betalen ter levering contant, zoo als ook ten dezen is geschied. Den kooper volgt met het voorschreven hoefken al wat aard en nagel vast is. Voorts 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering


Raze 3777, folio 165r.

en het maken van de brieven van eygendom incluys tot koopers laste en voorts volgens de conditie van verkooping. Actum den dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

marge: quitantie van 50ste penning vertoond.

Dato voorschreven, leverd Pieter Cristiaansen na het expireren der 3 sondaagse geboden als (geauthoriseert en gequalificeert van desselvs zoon Cristiaan Pieterse de Minder bij schriftelike procuratie) in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Janzoon Schipper, zijn woonhuys erv en gevolge van dien, staande op den dorpe van Sabbinge

Raze 3777, 165v.

binnen deze gemerken: oost Hendrik van Stryen, west den Ring van het dorp, zuyd Andries Verbeke, noord Marinus Brouwer op Ambachts Heere Vroone, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van, negen en dartig ponden, negentien schellingen, 8 denaren vlaams te betalen ter levering contant. Zoo als ten dezen is geschied bij overneming van een capitaal en verloopen intresse gehypotequeert op het voornoemde hoefken, ten faveure van den Secretaris Leendert Paardekoopers weduwe, den kooper, zal volgen al wat aard en nagel vast is, voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van den brieff


Raze 3777, folio 166r.

van eygendom incluis tot koopers laste en voorts volgens de conditie. Dato ut supra ter kennis en presentie van Schepenen als voren.

marge : quitantie van 50e penning vertoond.

Dato voorschreven, leverd Hendrik Jansen van Stryen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten profyte van Cornelis Jaspersen de Waal, zijn woonhuys, erff en gevolge van dien, staande beoosten den dorpe Sabbinge op 75 roeden erfpagtgrond van de Kerke alhier en wel binnen deze gemerken: oost de Kerke, west divirse van het dorp, zuyd de steen of voet

Raze 3777, 166v. pat, gelijk aan den zelven eygendom uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van vyff en tnegentig ponden vlaams te betalen op paayen van dry ponden ses schellingen 8 denaren vlaams jaarliks, waar af de eerste jaarpaay verschenen zal zijn, Goese Jaarmarkt 17 honderd negen en veertig en zoo voors van jare tot jare te betalen de voorschreven jaarpaaye op Goese Jaarmarkt en bij gebreke van dien zal den kooper van de verloopen ende ten achterrakende jaarpaayen van de tyd dat verschenen zullen zijn tot de aflossing moeten betalen intrest tegen 5 percento int jaar, blijvende het voorschreven huys en gevolge wel speciaal verbonden voor het voorschreven capitaal en de intresse, tot dat de eerste met de laaste jaarpaay zal zijn voldaan ende betaald. Den kooper volgt al wat aard en nagel vast is, komende op baten en lasten 1749 en neemt op zig de jaarlikse erfpagt van voorschreven 75 roeden


Raze 3777, 167r.

tot 12 schellingen 6 denaren jaarliks pagt, te betalen aan Kerke of den Rentmeester, voorts 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom ende Paaybrieff in cluys tot koopers last. Dato ut supra, ter kennis en presentie als voren. marge: Quitantie van 50e penning vertoond.

Dato voorschreven, leverd Hendrik Roeloff naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan ende ten behoeve van Kryn van Hoeke 129 roeden landts gewezen teebos, gelegen in den Oosthoek, binnen deze gemerken: oost de Inlage, west de Heer Claarbergen erven zuyd den Comparant, noord den Zeedijk, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ÂŁ 10 vlaams den hoop, te betalen ter levering contant zoo als den verkooper

Raze 3777, folio 167v.

ten dezen verklaard voldaan en betaald te wezen, den kooper komt op baten en lasten 1748 voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum als boven ter kennis en presentie als voren. marge : nota bene quitantie van 50e penning vertoond.

Dato den 5 de september 17 honderd negen en veertig compareerd voor Schepenen naar genoemt Cornelis Boezeque, den welken verklaarde te leveren en over te dra-gen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma en in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van zijnen kooper Legier Steenbakker


Raze 3777, folio 168r.

den nomber van 1 gemet 166 roeden landts gelegen in Ceethoek binnen deze gemerken: oost Hendrik Roeloff, west Marinus de Jager, zuyd de Kerke, noord Hubregt Kooman, nog aldaar 1 gemet 92 roeden binnen dese gemerken: oost den weg, west het voorgaande, zuyd en noord Hendrik Roeloff, te samen beyde stukken groot 2 gemeten 258 roeden, gelijk aan den zelven is verkogt om ende voor een somma van dry ponden vyff schellingen vlaams per gemet, als nog den nomber van 2 gemeten 137 roeden zaayland in Colenshoek, binnen deze gemerken: oost en west Leendert Paardekoopers weduwe, noord dezelve, zuyd den Heer Claarbergen erven

Raze 3777, folio 168v.

gelijk aan den zelven is verkogt om ende voor £ 3 vlaams het gemet en eyndelik nog den nomber van 2 gemeten 210 roeden zaayland genaamt De Poel mede gelegen in Colenshoek, binnen dese gemerken: oost den kooper, west en zuyd den Heer Claarbergen, noord den wegt, gelijk aan den zelven als voren is verkogt om ende voor een somma van £ 5 't gemet, alles te betalen ter levering contant. Zoo als den verkooper bij dezen bekend te zijn geschied, met eene somma van dartig ponden dry schel-lingen 3 ½ denaren over de dry voorschreven partien


Raze 3777, folio 169r.

den kooper komt op baten en lasten van alle voorschreven landen met den jare en ougst 1750, en zal het zelve bezitten met zoo danige regt en vryheid als bezeten is geweest, voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers laste. Actum den dato ut supra ter kennis en presentie van Joos Marinussen, en Symon Lesaffre, Schepenen van Sabbing, Oost en Westkerke begripende den eylande van Wolphaarsdijk en tot confirmatie onderteykent, Joos Marinusse Oostpolder, Simon Lesaffre.

Raze 3777, folio 169v.

Dato den 20 february 17 honderd vyvtig, compareerde voor Schepenen naargenoemt Adriana Boers weduwe van Jan Cornelis van Stryen. Welke vrouwe Comparante ver-claarde wel en deugdelik te leveren en over te dragen, na het expireren der dry son-daagse geboden in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behoeve van Adri-aan Jacobsen, een woonhuys, zoo huys, schuer als keet, erf ende gevolge van dien, staande op het zuydeynde van den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost den Secretaris Leendert Paardekoopers weduwe, west en zuyd Kerke en Armen, noord Cornelis Salomonsen, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van hondert ponden vlaams te betalen ter levering contant, zoo als ook


Raze 3777, folio 170r.

De vrouwe Comparante ten dezen verclaard voldaan en betaald te zijn. Den kooper komt op baten en lasten met den jare 1750, mits dat de verkooperse zal profiteren de huiren tot mey 1750 en zal den kooper volgen al wat aard en nagel vast is, uytgezon-dert het Kalkkot ende den turff solder en alle het tuyg off macinen 't zij draay of schaafbanken en gebruykt in het Timmermans ambagt 't zij vast of los, voors moet den kooper volgen spinne ende bedstee en schouwboorden, en zal het zelve huys, erff en gevolge bezitten met zoo danig regt en vryheid als bezeten is geweest, voorts tot koopers last jaarlikse hondertsten penning mitsgaders 50e penning en alle regte-like oncosten verder van transport en levering tot laste van kooper en verkooper en voors volgens de schriftelite conditie. Actum den 20 february 1750, ter kennis en presentie van Joos Marinussen, Simon Lesaffre, Jan Traas en Cornelis Roose, Schepenen alhier.

Raze 3777, 170v.

Compareerde voor Schepenen naargenoemt en geteykend Hendrik Roeloff, welken comparant verklaarde te leveren en over te dragen in vollen vryen, wettigen eygen-dom, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma aan en ten behoeve van Jan Traas een Hofstede, zoo huys, schuer als keet, staande binnen desen eylande Wolphaarsdijk aldaar in Grypover op 10 gemeten 2 roeden Hof, boomgaard, wey en zaayland, binnen dese gemerken: oost en west den weg, zuyd den Heer Claarbergen erven, noord den Armen, met den verderen gevolge van 3 gemeten 117 roeden zaayland in den Oosthoek, binnen dese gemerken: oost een party behoorende tot deze koop, west en zuyd den wegh, noord de Kerke, als nog den nomber van 2 gemeten 298 roeden


Raze 3777, folio 171r.

Zaayland in den Oosthoek binnen dese gemerken: oost en zuyd den Heer Claar-bergen erven, west Johannes Vermeulen weduwe, noord den dijk, nog aldaar den nomber van 2 gemeten 190 roeden, binnen dese gemerken: oost, zuyd en noord den Heer Claarbergen erven, west een party behoorende tot dezen koop, nog aldaar 5 gemeten 203 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost de Kerke, west en zuyd Claarbergen, noord den dijk, nog aldaar 9 gemeten 203 roeden zaayland, binnen dese gemerken, oost Dominee van Hemerts weezen, west Kerke en Claarbergen erf-genamen, zuyd den weg, noord de Inlage, aldaar nog 2 gemeten 54 roeden zaay-land, binnen dese gemerken: oost Leendert Paardekoopers weduwe, west Jacob Creeke, zuyd den weg, noord de Inlage, aldaar nog 295 roeden binnen dese gemer-ken: oost J. Kreeke, west Leendert Paardekoopers weduwe, zuyd den weg, noord den dijk, als nog in Ceethoek den nomber van 6 gemeten 154 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost Jacob Kreeke, west Marinus Vroone,

Raze 3777, folio 171v.

zuyd den weg, noord Simon Lesaffre en M. de Jager, nog aldaar 4 gemeten 212 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost den weg, west Cornelis Boezeque, noord J. Roose, zuyd J.van Buiren erfgenamen, nog aldaar 1 gemet 219 roeden, binnen dese gemerken: oost den weg, west Boezeque, zuyd den Armen, noord den Heer van Buiren erven, nog aldaar 2 gemeten 263 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost den wegh, west en zuyd Cornelis Boezeque, noord den Armen en eyndelik nog aldaar den nomber van 8 gemeten 251 roeden zaayland, binnen dese gemerken, oost den weg, west den Armen, zuyd Isebree, noord Boezeque, benef-fens nog 8 gemeten 165 roeden zaayland en wey, binnen dese gemerken: oost en west Pieter Zuydhoff weduwe erven, zuyd den weg, noord den dijk en over zulks te samen de Hofstede met den nomber van 70 gemeten 226 roeden hoff, boomgaard wey en zaayland gelijk aan Jan Traas door


Raze 3777, folio 172r.

hem Comparant op dato den lsten mey 1750 uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van vier hondert en twintig ponden vlaams met alle de verdere goederen dewelke Hendrik Roeloff dato voorschreven tot het verweezen van desselvs kinderen ten inventaris had gebragt bestaande in de contante penningen per cassa, vrugten te velde, granen gedorsen, op den solder bouwgereedschappen, beestialen, huysraad en huyscieraad, alle de vrouwe kleederen, linnen en wollen, goud en zilver, tin en metaal ende wat meerder tot voorschreven boedel behoort, niets uytgezondert dan alleen het geen ten lyve van den verkooper behoort en waar voor den kooper boven en behalven voorschreven vier hondert twintig ponden vlaams, koop van de Hof-stede, moet betalen vier hondert negen en twintig ponden dertien schellingen 4 de-naren vlaams, bedragende dus de geheele coop somma zoo van de Hofstede als verdere goederen

Raze 3777, folio 172v.

agt hondert negen en veertig ponden dertien schellingen 4 denaren vlaams waar op den kooper moet korten alle zoo danige somma van penningen als door den verkoo-per voor lasten van zijnen boedel zijn op gegeven ende ten inventaris gebragt be-staande: in een capitaal gevestigt op de Hofstede ten faveure van de Secretaris Leendert Paardekoopers weduwe ter somma van £ 380.-somma van een jaar inttrest £ 19.-een nieuwen ploeg £ 5.-state en waterpenningen over den jare 1750 van de e 70 gemeten 225 roeden ende 100 penning van den timmer aldaar opgegeven op £ 55.11.10 ___________ te zamen £ 459.11.10

welke voorschreven somma van vier hondert negen en vyvtig ponden elf schellingen 10 denaren vlaams den kooper bij dezen op zig neemt te betalen in mindering van zijne voorschreven coop somma en den verkooper daar van te vryen ende te waren, en de resterende somma van dry hondert


Raze 3777, folio 173r.

tnegentig ponden een schelling 6 denaren vlaams te betalen ter levering contant en zoo als den verkooper bij dezen verklaard volkomen voldaan en betaald te zijn. Den kooper zal volgen al wat aard en nagel vast is en voors alles wat op en aan de Hofstede en landen bevonden werd en tot zijnen laste, voorders hebben de jaarlikse lasten van alle ongelden, voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de leve-ring en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers lasten verkoo-per ider de helft, en zal de zelve Hofstede ende landen bezitten met zoo danig ende regt en vryheid als bezeten is geweest. Actum ter Vierschaar dezen 29e mey 1750 ter kennis en presentie van het volle Collegie van de Weth. marge : briefftje van 50e penning vertoond.

Raze 3777, folio 173v.

Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend Jannetje Joris weduwe van Jan de Nys de welke verklaard bij dezen te leveren ende over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequi-reerde forma aan en ten behoeve van Aalbregt Reynout desselfs woonhuys erf ende gevolge van dien staande ten oosten het dorp Sabbing op 75 roeden erfpagt grond van de Kerke Wolphaarsdijk, binnen dese gemerken: oost de Kerke, west het dorp, zuyd de Kerke pat, noord Johannes Vermeulens weduwe, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van tnegentig ponden vlaams te betalen aan den Hoog Edelen Heer van Wolphaarsdijk off desselvs Rentmeester tagtig ponden vlaams op paayen van vier ponden vlaams zijnde rest van meerder somma in de paaybrieff vermelt en waar aff reedts verschenen zijn Goese Jaarmarkt 1749 dry jaarpaayen zoo dat den kooper voor eerst zal moeten betalen de jaarpaay verschenen


Raze 3777, folio 174r.

Goese Jaarmarkt 17 honderd seven en veertig en zoo vervolgens van jare tot jare ingevolge de paaybrieff blijvende het voorschreven huys en erv speciaal verbonden tot dat de eerste met de laaste jaar paay zal zijn voldaan en betaald en de reste-rende tien ponden vlaams daar voor zal aan de verkooperse bezorgt worden 4 jaren huysing of wooning in het agterhuys van des koopers vader, Izaak Steyn de welke mede ten dezen gecompareert verclaarde zig daar toe te verbinden en volkomen genoegen te nemen, wel verstaande dat de 3 eerste jaren voor huyshuer en op afrekening van de ÂŁ 10 vlaams zal werden gerekend ÂŁ 3 jaarliks en het laaste jaar ÂŁ 1 vlaams. Den kooper zal volgen al wat aard en nagel vast is tot spin, schouw en bedstee boorden in cluys, en komen op gebruyk mey 1750 en de lasten van 100e penning over den selven jare betalen als mede den erfpacht tot 12 schellingen 6 denaren jaarliks, voorts den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering

Raze 3777, folio 174v.

en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers laste. Actum Vierschaar op den 29e mey 1750, ter kennis en presentie van 't volle College van de weth. marge: brieftje van 50e penning vertoond.

Compareerde voor Schepenen in gebanne Vierschaar Cornelis van Merris en Pieter Beenakker in qualiteyt als Diakonie Armmeesters welke Comparanten verklaarde bij dezen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma en in vol-len absoluten eygendom te leveren en over te dragen aan en ten behoeve van Cor-nelis Komee, een woonhuys, erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de strate, west Kerkeweye, zuyd Marinus Sonke, noord Dankert Marinussen, gelijk aan den zelven bij publyeque opveyling is verkogt, dato den 26e september 1750 om ende voor een somma van negen en veertig ponden vlaams te betalen op paayen van


Raze 3777, folio 175r.

dry ponden vlaams jaarliks, waar af de eerste jaarpaay vervallen zal zijn Goese Jaar-markt 1751 en zoo voorts van jare tot jare te betalen op den verschyndag tot dat de eerste met de laaste jaarpaay zal zijn voldaan en betaald, en zal den kooper gehou-den zijn bij wanbetaling van de verschenen paayen van tide van den verschyndag tot de betaling van dien te betalen intrest Ă vyff percento in 't jaar en zal het voorschreven huys, erv, en gevolgen van dien als een speciaal hipoteeq en onderpand blijven verbonden voor voornoemde coop somma tot dat ingevolgen de paaybrieff, daar van over te leggen, deselve volkomen zal zijn betaald en voldaan. Den kooper moet volgens de schriftelike verkoops conditie met het voorschreven huys volgen al wat aard en nagelvast is tot spin schouw en bedstee boorden in cluys, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, en tot zijnen lasten hebben 50e penning en alle regtelike onkosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys en komen

Raze 3777, folio 175v.

op het gebruyk van stonden aan en betalen de lasten van 200e penning als anders met en over den jaar 1751 en zoo vervolgens aldus gedaan en gepasseert dato de-zen 15 january 1751 ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Hendrik van Stryen en Jan Geelhoed.

marge: 't brieftje van 50e penning vertoond.

Dato voorschreven leveren Cornelis Boezeque erfgenamen, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van den Stadhouder Cornelis Taselaar een woonhuys erff en gevolgen van dien, staande op Ambagts Heere Vroone op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost den Heer Philip Frederik Vegelin van Claarbergen west de straat, zuyd


Raze 3777, folio 176r.

M. de Jager, noord Jan Abraham Wale aangekomen hebbende voornoemde Cornelis Boezeque, gelijk aan den zelven bij publyeque opvijling is verkogt dato den 26 december 1750 om en voor een somma van agt en vyvtig ponden vlaams te betalen ter levering contant, zoo als ook ten dezen voor Schepenen is geschied en zoo als de-selve erfgenamen verklaarden ten vollen daar af voldaan en betaald te zijn. De kooper komt op het gebruyk van voorschreven wooning met mey 1751 en zal tot zijnen laste hebben den 200e penning beneffens de jaarlikse cijns over den zelven jare en zoo vervolgens, en zal met het voorschreven huys, erff en gevolge van dien, volgen al wat aard en nagel vast is en gebruyken met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest. Voorts tot koopers laste 50e penning en alle regtelike onkosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys en voors volgens de conditie van verkooping. Aldus gepasseert dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Raze 3777, folio 176v.

Dato voorschreven leverd den Schout Adriaan Paardekooper als excecuteur gesteld in den geabandonneerden boedel van Maarten Verstelle en Susanna Verduyns naar het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Karel Maartense van Merris weezen, een woonhuys, erff en gevolge van dien staande op Ambagts Heere vroone in den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost Engel Spyker, west de straat, zuyd Jacob de Feber weduwe, noord Marinus Luykse weduwe, gelijk aan den zelven publycq bij opvyling, dato den 26e december 1750 is verkogt om en de voor een somma van dry en dartig ponden ses schellingen en agt grooten vlaams, te betalen ter levering contant, zoo als ten dezen is geschied. Den kooper komt op het gebruykt


Raze 3777, folio 177r.

met mey 1751 en zal betalen de lasten zoo van 200e penning als cyns en vroonpagt, met en over den jare 17 honderd een en vyvtigh en zoo vervolgens, en zal met het voorschreven huys volgen al wat aard en nagel vast is, en bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, en voorts ten zijnen laste hebben den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys en voors volgens de schriftelike verkoops conditie. Aldus gedaan en gepasseert, dato ut supra ter kennis en presentie als voren. marge: brieftje van 50e penning vertoond.

Dato voorschreven leverd Sarel Mattheussen Beverland en Jacob Dankertsen ≠ in qualiteyt als voogden over de minderjarige erfgenamen van Jan Mattheussen Beverland-kinderen van Lauwerens Maas en Lauweryntje Beverlandt ≠ naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma en in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Lauweryntje

Raze 3777, folio 177v. Beverlands, een hoefken zoo huys, schuer als keet, met de volgende partyen wey en zaaylanden als namelik in Thielmanshoek, 5 gemeten 221 roeden, binnen dese gemerken: oost Jan den Bakker weduwe, west den Heer Jan van Thiel en J. Marinussen, zuyd den heeren wegh en noord den dijk, als nog in Rimmershoek ≠ 1 gemet 298 roeden weye ≠ annex het voorschreven hoefken en met het zelve binnen deze gemerken: oost en zuyd kerke, west de wey van Marinus Brouwer, noord den Ring van het dorp en eyndelyk nog aldaar 4 gemeten 17 roeden wey, binnen dese gemerken: oost Jan van der Stelle erfgenamen, west Leendert Noteboom, zuyd den dijk, noord het dorp, en over zulks het hoefken met den nomber van 11 gemeten 236 roeden wey en zaaylant, gelijk aan dezelve bij publycque opveyling, dato den 2e december 1750 binnen het parochyhuys van Oostkerke is verkogt om en voor een somma van


Raze 3777, folio 178r.

een hondert ses en sestig ponden dertien schellingen 4 denaren vlaams te betalen ter levering contant, zoo als de voornoemde voogden verklaren te zijn geschied bij het passeren van eene akte obligatoir door de kooperse ten faveure van hare kinderen voornoemt en waar aan zij kooperse de voogden voornoemt haar zelven ten dezen refereren, de kooperse komt op het gebruyk van stonden aan, en moet betalen de lasten e zoo van state als watergelden 100 penningen als alle andere met en over den jare 1751 en zal volgen al wat aard en nagel vast is, en bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest. Voorts tot laste van de kooperse 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in kluys en voors volgens de schriftelike conditie aldus gepasseert. Dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Raze 3777, folio 178v.

Compareerde voor Schepen in Gebanne Vierschaar Willemyntje Marinus van den Berge erfgenamen met namen Cornelis en Adriana Boers, mitsgaders den Schout Adriaan Paardekooper wegens de minderjarige kinderen van Jozina Boers, welke Comparanten verklaarden mitsdezen te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen abzoluten eygendom aan en ten behoeve van Adriana Boers, een hoefken zoo huys, schuer als keet, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost Jan Westrate, west de straate, zuyd Leendert Paardekoopers weduwe, noord den wegh gelijk aan dezelve


Raze 3777, folio 179r.

bij publycque opveyling als meest biedende is verkogt om en voor een somma van ses en vyvtigh ponden vlaams, te betalen ter levering contant zoo als de comparanten ten dezen voor een ider zijn aandeel te zijn geschied verklaren voor 1/3, de kooperse moet volgen al wat aard en nagel vast is, en komen op het gebruyk mey 1751 en betalen de lasten van 100e penning en cyns en en met en over den zelven jare 1751, en zal het zelve hoefken en gevolge van dien bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voorts tot kooperses last 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last en voorts volgens de conditie. Actum den 5e february 1751, ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth behalven Hendrik van Stryen en Jan Geelhoed.

Raze 3777, folio 179v.

Dato voorschreven leveren de zelve naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Kryn van Hoeke, twee stukken zaayland gelegen in de Tonge, groot ter nomber van 2 gemeten 175 roeden volgens den jongsten overloper, binnen dese gemerken: oost den weg, West Petrus van Hemert kinderen, zuyd kerkewey, noord A. Paardekooper, gelijk aan den zelven is verkogt om en voor agt pond tien schellingen per gemet, bedragende ÂŁ 21-19-2 denaren vlaams te betalen ter levering contant, zoo als de comparanten voor Schepenen verklaaren aan haar ider voor 1/3 te zijn geschied.


Raze 3777, folio 180r.

den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1751 en zal het zelve land bezitten met zoo danigen regt en vryheid als bezeten is geweest, en tot zijn laste hebben 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van brieven van eygendom in cluys. Dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Den 9e april 1751. Dato voorschreven leverd Laurus Schipper, schriftelike procuratie hebbende en aan Schepenen vertoont en voorgelezen van desselfs moeder Jannetje Hoogewegs laast weduwe van Pieter Zuyderland uyt naam en van haar Constituante wege, naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van den Heer Petrus van Hemerts kinderen en erfgenamen, een woonhuys, erv, marge: nota bene, de weduwe van Pieter Zuyderland is ten desen zelve gecompareert en heeft de levering in voegen als hier nevens voor Schepenen zelve gedaan.

Raze 3777, folio 180v.

En gevolge van dien staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost de strate, west en noord den Secretaris A. Paardekooper, zuyd Pieter Zandijk, gelijk aan Marinus de Jager nomine voornoemde kinderen en erfgenamen, uyt de hand is verkogt om en voor zoo danigen zomma als voornoemde kinderen en erfgenamen op het voorschreven huys zoo van capitaal als intrest hebbend sprekende volgens Schepenen schuld en verband brieff met zuyvering van alle de lasten van 100e penning, tot 1750 in cluys bedragende met den anderen eene somma van vier en twintig ponden, seve schellingen vlaams verklarende hij geconstitueerden bij het quiteren van voornoemde capitaal en intresse en het zuyveren van voorschreven lasten door de koopers van de coopsommen voldaan en betaald te zijn. Den kooper moet met het voorschreven huys volgen al het geen aard en nagel vast is tot spin en schouw


Raze 3777, folio 181r.

boorden in cluys en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, en in zonderheyd zal de kooper bij tyde geen dispuyt mogen maken over het kookhuysje getimmert buyten de heyning van den Secretaris Paardekooper eenige voeten, op de grond en erve van de constituante verklarende zij constituante bij het zetten van dien volkomen daar van voldaan en betaald te zijn voorts den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom incluys tot koopers laste. Actum ut supra ter kennis en presentie van Schepenen Joos Marinussen, Symon Lesaffre en Jan Traas. marge: brieftje van 50e penning vertoond.

Leverd Adriaan Paardekooper als geauthoriseerd en magtig

Raze 3777, folio 181v.

gemaakt bij Monsigneur Cornelis Vermeule naar het expireren dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Traas, een stuk zaayland gelegen in 's Heer Hendriksdam, binnen dese gemerken:oost en noord Leendert Paardekoopers weduwe, zuyd den dijk, west den weg, groot volgens den jongsten overloper den nomber van 1 gemet 175 roeden, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor ses ponden vlaams per gemet bedragende een somma van ÂŁ 910-0 denaren te betalen ter levering contant zoo als ten dezen aan hem geconstitueerden is geschied, den kooper komt op het gebruyk van stonden aan baten en lasten 1751 en zal het zelve bezitten met zoodanig regt en vryheid als bezeten is geweest, voors 50 penningen en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers laste. Dato ut supra ter kennis en presentie


Raze 3777, folio 182r.

Dato den 24e september 1751. Leverd Jacob Dankertse, schriftelike procuratie hebbende van den Heer Jan van Thiel Junior, ten dezen vertoond, en geexhibeert naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Brouwer dry stukken zaayland gelegen in Thielmanshoek, binnen dese gemerken: oost Lauw Maas weduwe, west den weg. Zuyd Leendert Paardekoopers weduwe, noord den dijk, te zamen groot volgens den jongsten Overloper 3 gemeten 11 roeden, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van ÂŁ 21 ponden vlaams, te betalen ter levering contant zoo als den kooper ten dezen heeft vertoond bij quitantie aan den Heer verkooper te hebben gedaan. Den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1751 en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest voors den 50e

Raze 3777, folio 182v.

penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers laste. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth. Dato voorschreven levert den Secretaris Adriaan Paardekooper als executeur in den boedel en nalatenschap van Jacob Mattheus Beverland en Janna Sandee wegens deselfs erfgenamen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma en in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van den Hoog Edelen Welgeboren Heer J.A. Baron de Perponchersedlnitzky, Heer van Wolphaarsdijk, een eynde dijk, leggende tussen den Westerlandse polder en 't Oudeland zig uytstrekkende van den Oudelandsenwegt, noord tot aan den Zeedijk ter lengte van ‌ schouwse roeden, gelijk aan den zelven A. Paardekooper


Raze 3777, folio 183r.

nomine zijn Hoog Edele is verkogt om ende voor een somma van dry en sestig ponden tien schellingen vlaams, bij publycque opvyling dato den 30 augustus 1751 volgens de schriftelyke verkoops conditie ter Secretarie alhier berustende, den kooper komt op baten en lasten 1752 en zal den zelven dijk bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voorts den 50e penning en alle regtelike onkosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last en voors volgens meer gemelte conditie ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd idem in dezelve qualiteyt aan en ten behoeve van Marinus Joosen na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom den nomber van 2 gemeten 209 roeden

Raze 3777, folio 183v.

weye gelegen in Rimmershoek, binnen dese gemerken: oost den weg en het dorp, west den weg, zuyd Willem Beverland weduwe en den Armen, noord Kerke, gelijk aan den zelven publycq is verkogt om ÂŁ 30-5-0 denaren vlaams per gemet, te betalen ter levering contant, zoo als ten dezen is geschiet met een somma van een en tagtig ponden elff schellingen 5 3/4 denaren vlaams, den kooper komt op baten en lasten 1752 en zal het zelve weyland bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers laste en voors volgens de schriftelike verkoops conditie ter Secretarie alhier berustende. Dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd idem naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde


Raze 3777, folio 184r.

forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Maarten Kallemijn, een woonhuys, schuer en keet, met zijn annexe erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Sabbinge, binnen dese gemerken: oost den Ring van het dorp, west den armen, zuyd Hendrik van Sweeden, gelijk aan den zelven is verkogt om en voor een en dartig ponden tien schellingen vlaams te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschiet, den komt op baten en lasten 1752 en zal met dit voorschreven huys volgen al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met zoodanig regt en vryheid als bezeten is geweest, en voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys, tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Raze 3777, folio 184v.

Compareerde voor Schepenen van Wolphaarsdijk in Gebanne Vierschaar Jan Cornelissen Trooy, den welken verklaarde te leveren en over te dragen, na het expireren der dry sondaagse geboden, in vollen vryen wettigen eygendom aan zijnen kooper Marinus Joosen Oostpolder, desselvs Hofstede, zoo huys, schuer, als keet, met de naarvolgende partyen wey en zaaylanden, als wel voor eerst in Rimmershoek daar de gemelte Hoef op staat, 3 gemeten 57 roeden, binnen dese gemerken: oost den weg, west den watergang, zuyd Leendert Noteboom, noord den wegh, als nog aldaar 1 gemet 159 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost den dijk, west en noord den weg zuyd Leendert Noteboom, als nog in den Ouden Hugenhoek den nomber van 2 gemeten ..7 roeden: oost Dominee van Hemert kinderen west Johannes Vermeulens weduwe, zuyd den dijk, noord den weg aldaar nog 3 gemeten 222 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost Kerke en Armen, west en noord Johannes Vermeulen weduwe, zuyd den dijk, nog aldaar 2 gemeten, 28 roeden binnen dese gemerken: oost den


Raze 3777, folio 185r.

wegh, west Johannes Vermeulen weduwe, zuyd den dijk, noord Petrus van Hemert weezen, nog in Wittepiershoek 2 gemeten 60 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost den weg, west Marinus Brouwer zuyd Leendert Noteboom, noord Adriaan Isebree, aldaar nog 3 gemeten 116 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost den wegh, west Marinus Brouwer, zuyd Adriaan Isebree, noord Johannes Vermeulen weduwe, als nog 3 gemeten 223 roeden gelegen in Romboutshoek binnen dese gemerken: oost Leendert Noteboom, west J. Vermeulen weduwe, zuyd Claes Wiema, of Kerke, noord den comparant, aldaar nog 4 gemeten 6 roeden zaayland, binnen dese gemerken oost diverse, west Johannes Vermeulen weduwe, zuyd den kooper, noord den Heer van Wolphaarsdijk, als nog in Leendermersenhoek 3 gemeten 25 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost den weg, west de weduwe Paardekooper, zuyd de zelve en noord de Kerke, alhier als nog in Thielmanshoek 4 gemeten 61 roeden zaayland, binnen dese gemerken; oost de weduwe Paardekooper, west en noord den weg, zuyd den dijk, aldaar 8 gemeten 11 roeden, binnen dese gemerken: oost de weduwe Paardekooper, west

Raze 3777, folio 185v.

dezelve, zuyd den weg, noord den dijk, en eyndelik, in het gemet in het Zuyderland 7 gemeten 217 roeden zaayland, binnen dese gemerken: oost den Heer van Wolphaarsdijk, west Vermeulen weduwe, zuyd den weg, noord den dijk, en over zulk de hofstede met alle voorschreven partyen zaay en weylanden ter nomber van 48 gemeten 292 roeden gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van tien ponden vlaams per gemet renderende een somma van vier hondert negen en tagtig ponden veer-tien schellingen 8 denaren vlaams, te betalen ter levering contant, zoo als den comparant verkooper, bij dezen verklaard daar af ten vollen te zijn voldaan en betaald. En zal den kooper komen op baten en lasten van de onbezaeyde landen dewelke alleen met dit voorjaar 1752 met zomer vrugt konnen en moeten bezaayd werden


Raze 3777, folio 186r.

als mede de Braaklanden, en weyen met en over den jare, 1752 en van de bezaayde leggende voor het tegenswoordige ten faveure van den verkooper met 23 gemeten 117 roeden met en over den jare 1753 mits op het gebruyk van de eerste, en woning van het huys van stonden aan, en van de laaste na het rooven van den ougst 1752 reserverende den verkooper aan zig. De vrye wooning en het gebruyk van de kooren schuer ≠beneffens den kooper≠ na redelikheid tot prima mey aanstaande en zal den verkooper geene van zijne voor gemelte wintervrugten het stroo, ergens elders mogen opmennen off bij verkoop laeten opmennen, dan op deze meer gemelte hofstede, alwaar de zelven zoo garst als tarwe moeten werden gedorsen, en ook door den kooper met zijn paarden en wagen buyten kosten van den verkooper in de schuer werden gebragt ≠ en zal den verkooper ook geene van deze vrugten aan een ander mogen verkoopen dan aan den kooper ≠ den kooper zal volgen met al die goederen, al wat aard en nagel vast is tot schouw en spin en bedstee boorden in cluys, en zal

Raze 3777, folio 186v.

het zelve bezitten met zoo danig regt en vryheid als bezeten is geweest, voortz zal den kooper volgen den misput dewelke in dezen winter tot mey 1752 daar zal werden gemaakt, voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers laste en voors volgens de schriftelike conditie onder den anderen gepasseert. Actum Wolphaarsdijk ter Vierschaar dezen 21e january 17 honderd twee en vyvtig ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de weth. Marge: nota bene quitantie van 50 penning vertoond.

Dato voorschreven leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper als Sequester in den boedel van Marinus Lauwersen Schipper, ingevolge desselvs daar toe verkregene


Raze 3777, folio 187r.

volmagt, ten dezen vertoond en voorgelezen, in vollen vryen wettigen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden, aan en ten behoeve van Matthys van Stralen een woonhuys, erff, en gevolge van dien staande op den dorpe van Oostkerke, binnen deze gemerken: oost de heerenstrate, west en noord den Secretaris Paardekooper, zuyd Jan Drubbels weduwe, gelijk aan den zelven publycq in het Parochyhuys alhier dato den 27 desember 1751 is verkogt om en voor een somma van dry en sestig ponden vlaams te betalen ter levering contant zoo als aan den Secretaris Paardekooper in opgemelte qualiteyt is gedaan, en zoo als verklaard te hebben ontfangen. Den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1752 en zal gestand moeten doen de gemaakte huiren met de tegenswoordige bruykers, tot mey 1752 en profiteren 1/3 van de bedonge huirpenningen, den kooper zal ook volgen al

Raze 3777, folio 187v.

wat aard en nagel vast is tot schouw, spin, en bedstee, boorden in cluys, en zal het zelve bezitten met zoodanig regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last en voors volgens de schriftelike verkoops conditie alhier ter secretarie berustende. Actum Wolphaarsdijk, dato ut supra, ter kennis en presentie als voren.

marge: nota bene quitantie van 50 penning vertoond.

Dato voorschreven, leverd idem in opgemelte qualiteyt na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen abzoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Sandee een stuk zaayland gelegen in Romboutshoek groot 280 roeden


Raze 3777, folio 188r.

binnen deze gemerken: oost Johannes Vermeulen weduwe, west den weg, zuyd Leendert Paardekooper weduwe, noord Johannes Vermeulen weduwe, gelijk aan den zelven publik is verkogt om en voor agt ponden vlaams den hoop mits betalende voor de tarw daar op leggende ÂŁ 5 vlaams den hoop alles te betalen ter levering contant in handen van den verkooper, zoo als ten dezen op dato dezes is geschied. Den kooper komt op het gebruyk van stonden aan en zal betalen de lasten met en over den jare 1752 en bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last en voors volgens de conditie. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als boven. marge: nota bene, quitantie van 50 penning vertoond, dog bij 1 gemet opgemaakt bij abuys in plaats bij den hoop.

Dato voorschreven leverd Marinus de Jager nomine zijn principale Dominee Petrus van Hemert kinderen en erfgenamen na het expireren

Raze 3777, folio 188v.

der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Balten Roeland een woonhuys, erv en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen deze gemerken: oost de straat, west en noord den Secretaris Paardekooper, zuyd Pieter Sandijk, gelijk aan den zelven publycq is verkogt om en voor een somma van agt en twintig ponden vlaams, te betalen ter levering contant, zoo als ten dezen bij het passeren van een oblgatie voor Schepenen is geschied, den kooper komt op het gebruyk van stonden aan en op de lasten met en voor den jare 17 honderd twee en vyvtig, en zal volgen al wat aard en nagel vast is, voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot koopers last en voors volgen de verkoops conditie. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren. Marge: nota bene quitantie van 50 penning vertoond.


Raze 3777, folio 189r.

Dato voorschreven leverd Adriaan Paardekooper in qualiteyt als ontfanger van de Arme middelen van Wolphaarsdijk naar het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma en in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Hameling een woonhuys, erff en gevolge van dien, staande op de Oude Kaay bezuyden den dorpe van Oostkerke aangekomen hebbende Cornelis Ruster weduwe, binnen deze gemerken: oost den Watergang en M. Dankert, west en zuyd de straatweg, noord Dominee van Hemert kinderen, gelijk aan den zelven bij publycque opvyling dato den 8e december 1751, present de Armmeisters is verkogt om en voor dry en dertig ponden, vyv schellingen vlaams te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied. Den kooper komt op gebruyk van stonden aan en op baten en lasten 1752, en zal het zelve bezitten met zoo danigen regt en vryheid als bezeten is geweest

Raze 3777, folio 189v.

en zal volgen al wat aard en nagel vast is, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys, en voors volgens de schriftelike verkoopsconditie Actum Wolphaarsdijk dato ut supra ter kennis en presentie als voren. marge: nota bene quitantie van 50 pennig vertoond.

Dato voorschreven leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper schriftelike procuratie hebbende van Monsigneur Cornelis Vermeulen, na het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Traas, den nomber van 1 gemet 175 roeden zaayland. Gelegen in de 's Heer Hendriksdam, binnen dese gemerken: oost en noord de weduwe van den Secretaris Paardekooper, zuyd den dijk, west den wegh, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van van ses ponden vlaams per


Raze 3777, folio 190r.

Gemet, te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is gedaan. Den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1751 en zal het zelve bezitten met zoodanig en regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren. marge: nota bene quitantie van 50 penning vertoond.

Dato als voren leverd Karel van Merris en Cornelis van Merris als voogden over de minderjarige kinderen van Jacobus van Wallenburg en Adriaantje van Merris ≠beneffens Cornelis Stevense laast weduwnaar van gemelte Adriaantje van Merris ≠ na het expireren der 3 sondaagse geboden, in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis van Merris, een woonhuys, erff en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen deze gemerken: oost Engel Spiker, noord den zelven, west de straat, zuyd Adriaan Oele, gelijk aan den zelven bij publyque opvyling dato den

Raze 3777, folio 190v.

20 october 1751, is verkogt om en voor eĂŠn somma van vier en dartig ponden vlaams te betalen ter levering contant, den kooper komt op baten en lasten 1752 en zal volgen al wat aard en nagel vast is, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vreyheid als bezeten is geweest, voors 50 penning en alle regtelike oncos-ten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van Schepenen als voren. Dato den 10e maarty 1752 compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar den Secretaris Adriaan Paardekooper als gemagtig gemaakt bij schriftelike procuratie van dato den 4e december 1751 van de weduwe en erfgenamen


Raze 3777, folio 191r.

van Marinus Lauwersen Schipper welken comparant verklaarde in die qualiteyt te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma aan en ten behoeve van Lauwerus Marinussen Schipper een woonhuys met een annexe schuere, erve en gevolge van dien staande op den dorpe van Sabbinge, binnen dese gemerken: oost Jan Stamperius, west en zuyd Cornelis Wagenaar, noord den rand van het dorp.Bij gemelten Marinus Lauwersen onder gunste concessie van de Wel Edele Ambagtsheeren altoos gebruykt tot een wagemakers winkel, gelijk het zelve huys en schuer aan den zelven is verkogt met toestemming van voornoemde weduwe en erfgenamen uyt de hand om vyvtigh

Raze 3777, folio 191v.

ponden vlaams, te betalen ter levering contant, in handen van den geauthoriseerden in dezen, zoo als ook daar aan is voldaan. Den kooper moet volgen al wat aard en nagelvast is, en zal het zelve huys, schuer en erff bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, en komen op baten en lasten met en over den jare 1752 voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van brieven van eygendom in cluys, tot coopers laste. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Hendrik van Stryen


Raze 3777, folio 192r.

Dato voorschreven leverd Jacob Kabboort in huywelik hebbende Willem Beverland weduwe naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Ary Pot, een woonhuys en schuer met den erff en gevolge van dien staande op den dorpe van Sabbinge, binnen dese gemerken: oost en zuyd den weg, west den kooper, noord J. Arnooys altoos bij zijnen possesseur gebruykt onder eene gunstige concessie van de Weledele heeren Ambagtsheeren tot een timmersmans winkel, gelijk het zelve huys en erve met den gevolge van nog twee hondert negen en twintig roeden zaayland gelegen annex in Rimmershoek binnen dese gemerken: oost de voorschreven

Raze 3777, folio 192v.

wooning, west en zuyd den wegh, noord Marinus Joosen, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om hondert ponden vlaams te betalen ter levering gereed boven en behalven nog 4 ponden vlaams te betalen voor de tarwe gelegen op gemelte 229 roeden zaayland, den kooper komt op het gebruyk van stonden aan, baten en lasten met en over den jare 1752 en zal den kooper met dezen volgen al wat aard en nagel vast is, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, en voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie als voren


Raze 3777, folio 193r.

Dato den 6e april 1754. Leverd Joos Arnooys naar het expireren der 3 sondaagse geboden en in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Cornelissen Trooy, desselvs woonhuys erff en gevolge van dien staande op den dorpe Sabbing, binnen dese gemerken: oost den Ring van het dorp, west Ary Pot, zuyd den zeilven, noord Izaak Steyn, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van vyv en twintig ponden vlaams te betalen ter levering contant zoo als bij afschryving op het capitaal en intrest van een Obligatie ten laste van den verkooper en ten faveure van den kooper loopende, volkomen is geschied, en waar mede dezelve werd vermindert alles onder speciale conditie dat den kooper gedurende de leeftyd van den verkooper of desselvs huysvrouw hem verkoper over het restant .

Raze 3777, folio 193v.

van dit gemelte capitaal niet mag aanspreken het zij in regten off daar buyten, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1752 en zal volgen al wat aard en nagel vast is en het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50 penning en alle regtelike onkosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last, en voors volgens schriftelike conditie onder den anderen daar aff gemaakt en berustende. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van Schepenen Joos Marinissen, Simon Lesaffre, Cornelis Root en Pieter Beenakker.

.


Raze 3777, folio 194r.

Dato den 24e maart 17 honderd twee en vyvtig, compareerde voor Schepenen naar genoemt Monsigneur Cornelis Vermeulen schriftelike procuratie verleend van desselvs moeder Juffrouw Anna Jacobzoon Witte, weduwe en boedelhoudster Wijlen Monsigneur Johannus Vermeulen woonende tot 's Gravenmoer, lande van Zuyd Holland, gepasseerd voor den Notaris Adriaan Sem en seker getuygen, dato den 13e january 1752 residerende binnen de Heerlikheid van Dongen, ten dezen vertoond en voorgelezen, welken comparant in die qualiteyt verklaarde te leveren en over te dragen na het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma en in vollen absoluten eygendom, aan ten behoeve van zijnen kooper Dingenis Kallemeyn. Een Hofstede, zoo huys, schuer als keet, staande in dezen eylande Wolphaarsdijk aldaar in 't Oude Land, met de naarvolgende landeryen, zoo hof, boomgaard, wey als zaayland, en wel voor eerst daar de hoef op staat in Wittepiershoek, 9 gemeten 11 roeden (117 roeden?), binnen deze gemerken: oost den weg, zuyd den zelven, noord Leendert Noteboom, west Jan van der Stelle erven, aldaar 4 gemeten 264 roeden, binnen dese gemerken: oost den Bouwensputseweg, west Jan van der Stelle erven

Raze 3777, folio 194v.

zuyd Jan Cornelis Trooy, noord Leendert Noteboom, aldaar 2 gemeten 240 roeden binnen dese gemerken: oost den weg, west Jan van der Stelle erven, zuyd den zelven, noord Leendert Paardekoopers weduwe, aldaar 8 gemeten 291 Âź roede, binnen deze gemerken: oost Dominee van Hemert weezen, en den Heer van Wolphaarsdijk, west en noord den dijk en den Armen, zuyd den weg, aldaar 3 gemeten 137 roeden, binnen dese gemerken: oost Jan van der Stelle, west Pieter van Stryen, zuyd den weg, noord den dijk, aldaar 5 gemeten 56 roeden, binnen dese gemerken: oost Jan van der Stelle erven, west de zelve, zuyd de weg, noord den dijk, als nog in Romboutshoek 1 gemet 170 roeden, binnen dese gemerken, oost Marinus Sandee weduwe, west Kerke, zuyd den Heer van Wolphaarsdijk, noord den dijk, aldaar 1 gemet 212 roeden, en 55 roeden, binnen dese gemerken: oost de Kerke, west M.Sandee weduwe, zuyd den heer van Wolphaarsdijk, noord den dijk, aldaar 1 gemet 263 roeden, binnen dese gemerken: oost Leendert Noteboom, west Cornelis Boer, zuyd den kooper, noord Kerke, aldaar 1 gemet 160 roeden, binnen dese gemerken: oost Marinus Sandee, west Cornelis Boer, zuyd den wegh, noord den kooper, aldaar 4 gemeten192 roeden binnen dese gemerken oost diverse, west Leendert Noteboom, zuyd Cornelis Boer, noord diverse, aldaar 1 gemet 62 roeden, binnen dese gemerken: oost den cooper, west den wegh, zuyd Marinus Sandee, noord den Heer van Wolphaarsdijk


Raze 3777, folio 195r.

aldaar 2 gemeten 139 roeden, binnen dese gemerken: oost Marinus Joosen, west den weg. Zuyd den kooper, noord den Heer van Wolphaarsdijk, als nog in Rimmershoek 3 gemeten 150 roeden, binnen dese gemerken: oost den dijk, west den weg, zuyd de Kerke, noord den zelve, aldaar 2 gemeten 260 (roeden), binnen dese gemerken, oost de Kerke, west den weg, zuyd den dijk, noord Marinus Brouwer, aldaar als nog in Ouden-hugenhoek 1 gemet 224 (roeden), binnen dese gemerken: oost Marinus Joosen, west de Kerke, zuyd den dijk, noord den weg, aldaar 3 gemeten 15 roeden, binnen dese gemerken: oost Marinus Joosen, west den Armen, zuyd den dijk, noord den kooper, aldaar 2 gemeten 42 roeden, binnen dese gemerken: oost den Armen, west M. Joosen, zuyd den kooper, noord den wegh, aldaar 8 gemeten 65 roeden, binnen dese gemerken: oost de Kerke en Marinus Joosen, west de Kerk, zuyd den dijk, noord Pieter Christiaanse en Jan van der Stelle weeze, als nog in 't Gemet 2 gemeten 19 roeden, binnen dese gemerken: oost Marinus Joosen, west den Heer van Wolphaarsdijk. Zuyd den weg, noord den dijk, als nog in Thielmanshoek 1 gemet 154 (roeden), binnen dese gemerken: oost, west en zuyd Leendert Paardekoopers weduwe, noord den weg, aldaar 4 gemeten 186 roeden, binnen dese gemerken: oost den Armen, west Leendert Noteboom, zuyd den wegh, noord den dijk, aldaar 1 gemet 90 roeden,

Raze 3777, 195v.

binnen dese gemerken: oost Kerke, west Jan C. Trooy, zuyd den zelven of Marinus Joosen, noord den dijk, als nog in den Grootenhoek 4 gemeten 45 roeden, binnen dese gemerken: oost Kerke, west den Armen, zuyd den weg, noord den dijk, en eyndelik nog in Stiershoek 3 gemeten 102 roeden, binnen dese gemerken. oost J. van der Stelle weeze en Secretaris Paardekooper, west den dijk, zuijd Paardekooper en Verstelle weeze, noord M. Sandee weduwe, aldaar 2 gemeten 75 roeden, binnen dese gemerken: oost Paardekooper en Verstelle, zuyd de zelve, west den dijk, noord den kooper, als nog in Helleweel 2 gemeten 224 roeden, binnen dese gemerken: oost Jan Tramper, west den dijk, zuyd den wegh, noord Marinus Brouwer en over ' zulks te samen, de Hofstede met den nomber van dry en tnegentig gemeten, een hondert negen en een vierde roede. Hoff, boomgaard, wey en zaayland, gelijk aan den zelven publycq volgens schriftelike verkoops conditie, dato den 23e february 1752 is verkogt


Raze 3777, folio 196r.

om ende voor een somma van agt ponden vlaams per gemet, te betalen ter levering contant, boven en behalven de vrugten op dien gelegen, bestaande in 27 gemeten 226 roeden tarwe, 8 gemeten 15 roeden coolzaet, 5 gemeten 102 (roeden) winter garst, te samen een en veertig gemeten dry en veertig roeden, waar voor den kooper moet betalen boven zijne voorschreven kooppenningen van de Hofstede, vier ponden vlaams per gemet, mede ter levering contant, als mede voor den misput, twintig ponden vlaams, zoo als den comparant in zijne opgemelte qualiteyt ten desen verklaard van al het voorschreven ten volle voldaan en betaald te zijn, zoo aan gelde als bij Schepenen schuld en verband brieff. Den kooper komt op het gebruyk van stonden aan op baten en lasten met en over den jare 1752, zoo van de Hofstede als landen en egter de bezaayde betalen als voren, en zal met al het zelve volgen al wat aard en nagel

Raze 3777, folio 196v.

vast is, en het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering, en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers laste en voorts volgens de schriftelijke verkoops conditie ter Secretarie alhier berustende. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth. Behalven Hendrik van Stryen en Jan Geelhoed. marge: Brieftje en quitantie van 50 penning vertoond.

Dato den 5e mey 17 hondert twee en vyvtig compareerde voor Schepenen in Gebanne Vierschaar Cornelis van Merris en Cornelis Jacobzoon Boer, in qualiteyt als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Karel Maartens van Merris en Jozina Boers, de welke leveren


Raze 3777, folio 197r.

na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jacobus van Merris de geregtelike 4/5 parten in een woonhuys en smidswinkel erv en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemerken: oost en noord den watergangh, west de straat, zuyd den dijk gelijk aan den zelven ten overstaan van schout en Schepenen representerende de Weeskamer alhier, is verkogt om dryhondert dry en tagtig ponden ses schellingen en agt grooten vlaams geheel, of voor gemelte 4/5 part dry hondert ses pond dertien schellingen 4 denaren vlaams te betalen ter levering contant voor de 4/5 part tagtig ponden vlaams, ende resterende twee hondert ses en twintig ponden dertien schellingen 4 denaren, vlaams, beneffens nog een somma van ses en twintig ponden dertien schellingen 4 denaren vlaams off 4/5 part

Raze 3777, folio 197v.

van twee hondert guldens over het smits gereedschap, als aembeelden, hamers, beytels, tangen, schroeven, blaasbalken, sparhaak, schalen wigte, spille en volgens het 2de artikel in verkoopskonditie, mitsgaders nog seventien ponden vyf schellingen 6 denaren vlaams over 4/5 part in het over genomen oudizer, en onverwerkt nieuw izer, als het gemaakte werk volgens artikel 4 renderende met voorschreven restant van de kooppenningen van de Smits, met den anderen een somme van twee hondert seventig ponden twaalf schel-lingen twee grooten vlaams zal den kooper betalen op paayen van tagtig guldens jaarliks zijnde 4/5 van hondert guldens (werdende de ander l/5 bij den kooper als proparto erfgenaam zelve geprofiteerd) waar af de eerste jaarpaay verschenen zal zijn en moeten werden betaald aan zijne nog vier minderjarige broeders en susters, of derselver voogden en administrateurs met primo january 17 hondert dry en vyvtig en zoo voors van jare tot jare tot dat de eerste met de laaste jaar paay zal zijn voldaan en betaald,


Raze 3777, folio 198r.

en zal het voorschreven huys en smitswinkel, erff en gevolge van dien voor gemelte somma als een speciaal hipoteeq en onderpand tot dat volkomen zal zijn gequiteert en afgelost blijven verbonden. Den kooper moet verder met deze zijnen koop volgen al wat aard en nagelvast is, tot spin, schouw, en bedstee boorden in cluys, en zal al het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest. Voorts 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot coopers last, en voorts volgens de schriftelike verkoopsconditie berustende ter Secretarie alhier. Actum ter Vierschaar, dato ut supra ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Symon Lesaffre en Hendrik van Stryen.

Dato voorschreven leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper schriftelike procuratie verkregen hebbende van Monsigneur Jacobus Basterd aan Schepenen vertoond en voorgelezen naar het expireren

Raze 3777, folio 198v. der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom, in die qualiteyt aan en ten behoeve van Jan Traas sekere 6 gemeten 297 roeden zaayland gelegen in den polder van 't Oosterland aldaar in Ceethoek, binnen dese gemerken: oost den kooper, west en zuyd den weg, noord Symon Lesaffre, gelijk aan den zelven op speciale order en last van Monsigneur Jacobus Basterd door Mejuffrouw de weduwe van den Stadhouder Cornelis de Cemp als Rendmeesteres uyt de hand is verkogt om en voor een somma van elff ponden tien schellingen vlaams per gemet te betalen ter levering contant zoo, als ten dezen is geschied aan de voornoemde weduwe present Schepenen en zoo als dezelve verklaard daar af volkomen voldaan en betaald te zijn. De kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1752 en gehouden aan de pagt aangegaan met den bruyker Jan Pieters van Stryen, mits dezelve bedonge pagt profiterende, en zal het zelve land bezitten met zoodanigen regt


Raze 3777, folio 199r.

en vryheid als bezeten is geweest, voors 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie als voren.

Dato dezen 22sten september 1752. Leverd Jan Traas in huywelik hebbende Maritje de Witte weduwe van Engel Spyker, naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Spyker zeker huys of Herberg genaamt het Parochie Huys met zijn annexe erve staande en gelegen in dezen eylande Wolphaarsdijk op den dorpe van Oostkerke, binnen dese gemer-en: oost den Heer Claarbergen erven, west de heeren straat, zuyd Cornelis van Merris, noord Cornelis Boer, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om een somma van vyvtien hondert Caroly guldens. Te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied, den kooper volgt

Raze 3777, folio 199v. met het voorschreven huys off Herberg, al wat aard en nagel vast is, en zal het zelve bezitten met alle zoodanige voorregten en prerogativen als bezeten is geweest en wel in dier voegen als bij verkoop dato den 27 september 1748. Dezelve is geleverd aan Engel Spiker te zien in dezen folio 157, voors den 50e penning en alle regtlike oncosten tot de levering en het maken van de brieven van eygendom in cluys tot koopers laste, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1752, aldus gepasseert ter Vierschaar. Dato ut supra ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth behalven Hendrik van Stryen en Jan Geelhoed.


Raze 3777, folio 200r.

Dato voorschreven leverd Cryn van Hoeke ≠ in qualiteid als proparte mede erfgenaam beneffens desselvs swager Jacob de Bruyne ider voor de helvt in den boedel en naarlatenschap van hunne vader Leendert de Bruyne ≠ naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom een hoefken zoo huys, schuer als keet, staande op omtrent 200 roeden Ambagtsvroone ten noorden het dorp zoo als den zelven Cryn van Hoeke het voornoemde verklaard als kooper te accepteren, volgens door hem gedane publyque verkooping, dato den 10e mey 1752 met assistentie van Schepenen Jan Traas en Jan Geelhoed gekogt om en voor een somma van vier hondert Caroly guldens, volgens schriftelike verkoops conditie ter Secretarie alhier berustende, te betalen ter levering contant en dus daar aff debet twee hondert Caroly guldens aan desselvs swager Jacob Leenderse de Bruyne de helft als mede erfgenaam ≠ van Leendert de Bruyne ≠ beneffens den kooper competerende en waar af den kooper ten dezen passeert een Schepenen schuld en Verband brieff ten faveure van voornoemde Jacob de Bruyne, den kooper komt op baten en lasten

Raze 3777, folio 200v.

met en over den jare 1752 en zal volgen met het voorschreven huys al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest voorts den 50 pennig en alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers last, aldus gepasseert, dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd Adriaan Paardekooper in qualiteyt als Sequester in den geabandonneerden boedel van Janna Pieterse Roeland laast weduwe van Jan Westrate naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van zig zelven gelijk den zelven ook bekend het zelve te accepteren, zoo als aan den zelven publyq is verkogt om


Raze 3777, folio 201r.

en voor een somma van twintig ponden vlaams te betalen ter levering contant, alles ingevolge de verkoops conditie ter Secretarie alhier berustende, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1753 en egter het gebruyk van stonden aan, voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers laste. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren. Dato voorschreven leverd Pieter van Stryen naar het expireren der 3 sondaagse geboden in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behoeve van de Kerk en Armen van Wolphaarsdijk ider derzelver voor de helft de nomber van 7 gemeten 114 roeden zaayland gelegen in dezen eylande van Wolphaarsdijk aldaar in den Oudenhuygenhoek binnen dese gemerken: oost den Armen, west Leendert Paardekoopers weduwe, zuyd den dijk, noord den weg, gelijk aan den zelve publyk is verkogt om

Raze 3777, folio 201v.

om ende voor een somma van tien ponden vlaams per gemet, te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied door den Secretaris Adriaan Paardekooper in qualiteyt als ontfanger van de Kerke en Arme middelen, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1753 en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van de brieven van eygendom in cluys tot coopers last, en voors volgens de schriftelyke verkoops conditie. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van Schepenen als voren.

Dato voorschreven, leverd idem naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Pieter Beenakker den nomber van 1 gemet 255 roeden zaayland gelegen


Raze 3777, folio 202r.

in 't gemet in ‘t Zuyderland, binnen dese gemerken: oost en noord den Heer van Wolphaarsdijk, west den dijk, zuyd den weg, gelijk aan den zelven bij publycque opveyling is verkogt dato den 25 augustus 1752 om ende voor een somma van vyff ponden vyvtien schellingen vlaams per gemet, te betalen ter levering contant, zoo als ten dezen is geschied, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1753 en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper in qualiteyt als ontfanger van Kerk en Arme middelen, en bij authorisatie van de Wel Edele Heeren Ambagtsheeren van Wolphaarsdijk

Raze 3777, folio 202v. naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Pieter Beenakker een hoefken met den nomber van 7 gemeten 84 roeden weye, annex staande en gelegen in Oudwolphaarsdijk aldaar in Wittepiershoek, binnen dese gemerken: oost den kooper, west Dingenis Kallemeyn, zuyd den weg, noord diverse, gelijk aan den zelven bij publyque opveyling is verkogt, dato den 25 augustus 1752 om en voor een somma van twintig ponden vlaams per gemet, den timmer binnen, alles te betalen ter levering contant, zoo als ten dezen is geschied, in handen van den Secretaris Adriaan Paardekooper, den kooper komt op het gebruyk van stonden aan, baten en lasten met en over den jare 1753 mits nog


Raze 3777, folio 203r.

te betalen voor de baten die over den jare 1752 van de dag van verkooping van de grasetting als anders bij hem kooper werden geprofiteerd tien schellingen per gemet, mede te betalen ter levering contant, de kooper moet volgen al wat aard en nagel vast is, en zal dezelve goederen bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest. Voorts den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van Schepenen als voren.

Dato voorschreven leverd Pieter van Stryen naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Pieter Beenakker den nomber van 1 gemet 176 roeden hof, boomgaard en wey met een daar op staande keet, staande en gelegen in Wittepiershoek, binnen dese gemerken: oost Marinus Brouwer weduwe, west den kooper, zuyd den weg, noord den Secretaris Adriaan Paardekooper en Verstelle.

Raze 3777, folio 203v.

gelijk aan den zelven bij authorisatie van den Heer W. Beyaard in qualiteyt als Rendmeester van den Heer van der Helk gehypotiqueert op gemelte land wegen een daar op staande capitaal bij publycque opveyling dato den 25 augusty in het Parochy huys onder ander partie is verkogt om ende voor twintig ponden vlaams per gemet, te betalen ter levering contant met nog tien schellingen per gemet voor de bate van het najaar 1752, alles in handen van den Heer Hipotiquaris voornoemd zoo als reeds is geschied blykende bij quitantie ten dezen vertoond en voor gelezen, den kooper komt op het gebruyk van stonden aan en op de lasten en baten 1753 en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, en volgen al wat aard en nagel vast is, voors 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.


Raze 3777, folio 204r. Dato voorschreven levert Marinus Brouwers weduwe naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Marinus Sandee, den nomber van 5 gemeten 97 roeden zaayland gelegen in Helleweel, oost Dominee van Hemert weezen, west Leendert de Bruyne erfgenamen, zuyd den weg, noord M. Brouwer weduwe, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van ses ponden vlaams per gemet te betalen ter levering contant, zoo als ten dezen is geschied, den kooper komt op baten en lasten, met en over den jare 1752 en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt ende vryheid is als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers laste. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Raze 3777, folio 204v.

Compareerde voor Schepenen in gebanne Vierschaar Jacob Dankersen in qualiteyd als voogd over de minderjarige weeze van Marinus de Jager beneffens Jacob Kabboort in huywelik hebbende Jacoba de Jager, welke comparanten verklaarden te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom, naar het expireren der dry sondaagse geboden, in gerequireerde forma aan en ten behoeve van Jan Traas den nomber van 4 gemeten 90 roeden zaayland gelegen in Keethoek, binnen deze gemerken: oost ... west den kooper, zuyt den Armen en Jacob Kreeke weduwe, noord Huybregt Cooman, gelijk aan den zelven bij publycque opveyling dato den 26 decembris 1752 is verkogt om en voor een somma van dry ponden twee schellingen vlaams per gemet, te betalen ter levering contant. Zoo als ook ten dezen present schepenen is geschied en zoo als de comparanten verklaarden daar aff voldaan en betaald te zijn den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1753, en zal het


Raze 3777, folio 205r.

zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys, tot koopers last en voors volgens de schriftelike verkoops conditie. Actum Wolphaarsdijk den 15 february 1700 1753, ter kennis ende presentie van 't volle collegie van de Weth, behalven Hendrik van Strien en Jan Geelhoet.

Dato voorschreven leverd idem naar het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Traas, den nomber van 5 gemeten 75 roeden zaayland gelegen in Ceethoek, binnen deze gemerken: oost den kooper, west Symon Lesaffre, zuyt en noord den kooper, als nog ten noorden de voorschreven Ianden, den nomber van 1 gemet 196 roeden bos beplant met wydauw en essen, opgaande boomen, strekkende oost ende west nevens voorgaande partyen

Raze 3777, folio 205v.

en over zulks te samen 6 gemeten 271 roeden, gelijk aan den zelven bij publycque opveyling is verkogt om ende voor een somma van twaalff schellingen vlaams per gemet, te betalen ter levering contant, zoo als de comparanten verklaren daar aff ten vollen voldaan en betaald te zyn, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1753, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, mits den kooper gehouden blijvt, voor altoos een vryen ryt te gedoogen over het westeynde van voorschreven 6 gemeten 271 roeden door de eygenaren van de 1 gemet 230 roeden bos, leggende ten westen en annex, voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot koopers last, en voors volgens de schriftelike verkoops conditie. Actum dato ut supra ter kennis en presentie alsvoren.


Raze 3777, folio 206r.

Dato voorschreven leveren dezelve naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Adriaan Paardekooper den nomber van 1 gemet 230 bos, beplant met elsen en essen en olmen opgaande boomen, gelegen in Ceethoek, binnen dese gemerken: oost Jan van Stryen en Jan Traas, west Jozias Sandijk en Cornelis Spiker, zuyd Simon Lesaffre, gelijk aan den zelven by publyque opvyling dato den 26 december 1752 is verkogt om ende voor een somma van dry ponden vlaams per gemet, te betalen ter levering contant zoo als de comparanten voor Schepenen verklaren daar af ten vollen voldaan en betaald te wezen, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1753, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en,

Raze 3777, folio 206v.

vryheyd als bezeten is geweest, en zal volgens speciale conditie en bedinge deze voorschreven 1 gemet 230 roeden lands, gegund werden zoo als gegund werd bij dezen voor altoos, een vryen ryt en uytweg, over de 5 gemeten 216 roeden zaayland en teebos, leggende ten westen annex, over desselvs zuyd-eynde, als mede ten westen over het land van Jan Traas hier voren aan hem geleverd, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last, en voors volgens de schriftelike verkoops konditie. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd idem naar het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom, aan en ten behoeve van Cornelis Spiker den nomber van 5 gemeten 20 roeden zaayland, en 196 roeden teebos en te samen 5 gemeten 216 roeden strekkende zuyd en noord lengs het


Raze 3777, folio 207r.

Leuters weegje gelijk aan den zelven bij publyque opvyling dato den 26 december 1752 is verkogt om ende voor een somma van twee ponden agtien schellingen vlaams per gemet, mits nog betalende voor de tarw op deze landen gelegen voor de helft als zijnde in 't half baning gezaayd door Jozias Sandijk de somma van elf ponden vlaams waar bij den kooper tegelijk moet volgen de helft van de kap van de willige tronkboomen aan 't Leuters weegje, alles te betalen ter levering contant, zoo als de comparanten ten dezen verklaren daar aff ten vollen voldaan en betaald te zijn, komende den kooper op baten en lasten onvermindert desselvs kooppenningen d'anno 1753 en zal het zelve land bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest. Mits altoos een vryen ryt, en uytweg te moeten gedoogen en laten aan de landen gelegen ten oosten als namelik aan de 6 gemeten 271 roeden verkogt aan Jan Traas, ende 1 gemet 230 roeden verkogt aan den Secretaris Adriaan Paardekooper, voors den

Raze 3777, folio 207v.

50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last en voors volgens de schriftelike conditie. Actum dato ut supra ter kennis en presentie alsvoren.

Dato voorschreven leverd Cornelis van Merris en Cornelis Jansen Boer in qualiteyd als voogden over de minder jarige kinderen en erfgenamen van Karel van Merris, beneffens Jacobus van Merris en Jan de Nys in huywelik hebbende Martina van Merris, naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Pieter Mels een woonhuys met desselvs erf en gevolge van dien staande op den den dorpe van Oostkerke, binnen deze gemerken: oost Cornelis Spiker, west de straat, zuyd Marinus de Feber, noord Marinus Luykse weduwe, op Ambagtsheere vroone, gelijk aan den zelven bij publyque opvyling is verkogt dato den 26 december 1752. Om ende voor een somma van vyf en twintig ponden vlaams en tien schellingen, te betalen ter


Raze 3777, folio 208r.

Levering contant zoo als de comparanten ten dezen verklaren daar af ten vollen betaald en voldaan te zijn, den kooper komt op baten en lasten 1753, en profiteren de halff huur verschenen mey 1753 met ÂŁ 2 te ontvangen van den tegenwoordigen bruyker Jacobus Roose en zal met dit huys volgen al wat aard en nagelvast is tot bed, spin en schouwboorden in cluys, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt ende vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtlike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers laste en voors volgens de schriftelike verkoopsconditie. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie van Schepenen als voren. marge: nota bene. De portie van Jan de Nys en Jacobus van Merris zijn door den kooper op de levering betaald en dander 3/5 part per obligatie. Dato voorschreven leverd Jacob Dankersen in qualiteyt als voogd over de minderjarige weeze van Marinus de Jager, naar het expireren

Raze 3777, folio 208v.

der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jacob Davidt Kabboort de geregte helvt in een woonhuys, erf en gevolge van dien, staande op den dorpe van Oostkerke, binnen deze gemerken: oost den Heer van Claarbergen erfgenamen, west de strate, zuyd Jacob Dankersen, noord Cornelis Taselaar, en waar af de wederhelvt hem kooper is toebehoorende, gelijk hem de helvt van voorschreven huys uyt de hand is verkogt om en voor een somma van vyv en seventig ponden vlaams te betalen ter levering contant zoo als den comparant J.Dankers ten dezen verklaard voldaan en betaald te zijn, den kooper komt op baten en lasten 1753, en zal met dit huys, erf en gevolge van dien moeten volgen al wat aard en nagelvast is, en zal het zelve


Raze 3777, folio 209r.

bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de brieff van eygendom in cluys tot kooper last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd idem, naar 't expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jacob Kreek weduwe, een Hoffken genaamd Het Prinsen Hoff, gelegen in Frederikspolder, bij en tegen de Oude Kaay, binnen deze gemerken: oost den Watergangh, west de straat zuyd Cornelis Rusters weduwe nu Marinus Hameling gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van seve ponden vlaams den hoop te betalen ter levering contant zoo als ten dezen is geschied, den kooper komt op 't gebruyk van stonden aan, en zal het zelve bezitten met zoodanigen

marge: beneffens Jacob Cabboort.

Raze 3777, folio 209v.

regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd Jacob Davidse Cabboort na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan de Nys dit woonhuys ende schuer bij hem gebruykt voor een wagenmakers winkel, staande ten westen van het dorp Oostkerke op den Mooldijk, gelijk aanden zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van sestig ponden vlaams te betalen ter levering contant, zoo als den verkooper ten dezen verklaard, zooaan gelde als per Schepenen schuld ende verband brieff voldaan en betaald te zijn, den


Raze 3777, folio 210r.

Kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1753, en zal volgen al wat aard en nagel vast is, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers laste, en zal het zelve huys en erve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie van Schepenen als voren.

Dato den 26e octobris 1753. Leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper schriftelike procuratie hebbende van Adriaantje Engels weduwe van Machiel Janzen naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Salomonsen, een woonhuys,erv, en gevolge van dien staande op den dorpe van Oostkerke, binnen deze gemerken: oost de heeren straat, west en zuyd den Secretaris Adriaan Paardekooper, noord Pieter de Roo, gelijk aan den zelven uyt de hand, na alvorens gedane publique opvyling, is verkogt om ende voor een somma van £ 60 vlaams te betalen

Raze 3777, folio 210v.

gereed een somma van £ 4 vlaams en Goese jaarmarkt 1753 nog £ 6 vlaams en de resterende £ 50 vlaams te betalen op paayen van £ 4 vlaams jaarliks, waar aff de eerste jaarpaay verschenen zal zijn Goese jaarmarkt 1754 en zoo vervolgens van jare tot jare tot dat de eerste met de laatste jaar paay zal zijn betaald en voldaan.Den kooper moet profiteren het laatste halff jaar huer van Sarel Mattheusse weduwnaar met e £ 1-10-0 denaren vlaams verschenen mey 1753 en tot zijnen last hebben den jaarlikse 100 penning en cyns van 2 schellingen 8 denaren met en over den jare 1753, en zal met het zelve huys volgen al wat aard en nagel vast is, voors tot koopers last 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van de paaybrieff in cluys tot koopers last en voors volgens de schriftelike verkoops conditie van dato den 5 february 1753. Dato ut supra ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Hendrik van Stryen.


Raze 3777, folio 211r.

Dato voorschreven leverd den Heer Willem van Beyaard en Tomas Snoep in qualiteyt als voogd over de minderjarige weeze van Jan van der Stelle met name Klara van der Stelle voor de eene helft en Monseigneur Jasper Verstelle voor de ander helft, naar het expireren van den bepaalden tyd volgens seker contract gepasseert dato den 29 january 1726 tussen Monseigneur Christiaan van der Stelle ter eenre en Marinus Brouwer ter ander zide ten dezen vertoond zekere agt gemeten twee hondert dry en tagtig roeden zaayland gelegen in Wittepiershoek, als namentlik aldaar 3 gemeten 42 roeden, binnen deze gemerken: oost en west Dingenis Kallemeyn, noord den dijk als nog aldaar 3 gemeten 151 roeden zaayland, binnen deze gemerken: oost en west Dingenis Kallemeyn, zuyd den weg, noord den dijk en eyndelik nog aldaar 2 gemeten 90 roeden zaayland, binnen deze gemerken, oost en west Dingenis Kallemeyn, zuyd den weg, noord den dijk, in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behoeve van voornoemde Marinus Brouwers weduwe gelijk voornoemde landen op dato voorschreven aan voornoemde Marinus Brouwer zijn verkogt door meer gemelte Monseigneur Christiaan van der Stelle om en voor een somma

Raze 3777, folio 211v.

van een hondert en vier pond elff schellingen ses grooten vlaams met twee zilvere Ducatons voor des verkoopers kinderen van welke voornoemde koopsomma zoo door den kooper als desselvs weduwe ingevolge voorschreven conditie met jaarlikse paayen of in diverse terminen volkomen betaling is geschied zoo aan voornoemde Monseigneur Christiaan van der Stelle als aan gemelte voogden ten faveure van voornoemde weeze en Monseigneur Jasper van der Stelle werdende dienvolgens voorschreven landen gecedeert en getransporteert in vollen vryen wettigen eygendom aan voornoemde weduwe alles met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, komende op baten en lasten met en over dezen jare 1753 voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken va n den brieff van eygendom in cluys en voors volgens de schriftelike verkoops conditie daar van onder den anderen berustende Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.


Raze 3777, folio 212r.

Dato voorschreven leverd Cornelis Spiker naar het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten profite van Jozias Sandijk den nomber van 9 roeden lands uyt zekere 5 gemeten 216 roeden lands gelegen in Ceethoek op desselvs Noord-westhoek, aan het Leutersweegje, gelijk aan den zelven is verkogt om ende voor een somma van agt schellingen en agt grooten vlaams den hoop te betalen ter leveringe contant, zoo als den verkooper verclaard daar af voldaan en betaald te zijn, den kooper komt op baten ende lasten van voorschreven 9 roeden lands met en overden jare 1753, en zal den kooper voorschreven 9 roeden hem altoos mogen verstrekken tot een vryen uytweg voor desselvs land ten noorden, zonder eenig belet of verhindering door den eygenaar van de resterende 5 gemeten 207 roeden, leggende ten oosten en annex te

Raze 3777, folio 212v.

mogen geschieden zullende de haage geplant tot separatie en scheyding altoos moeten gehouden werden te staan op den grond en erve van den kooper, zoo ook door hem moeten werden onderhouden en ten wederziden altoos ter redeliker wyze kort houden en opsnoeyen alles buyten prejuditie van den eygenaar van voorschreven 5 gemeten 207 roeden, voors 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot koopers last. Actum Wolphaarsdijk ut supra, ter kennis en presentie alsvoren.

Dato voorschreven leverd idem naar het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Jan Traas den nomber van 5 gemeten 207 roeden zaayland en teebos en gelegen in Ceethoek, binnen deze gemerken: oost den Secretaris Adriaan Paardekooper


Raze 3777, folio 213r.

west het Leuters weegje en den vryen ryt van Jozias Sandijk uyt deze parti uytgekogt, zuyd Simon Lesaffre, noord Jozias Sandijk gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van elf ponden vlaams den hoop te betalen ter levering contant zoo als den verkooper ten dezen verclaard volkomen betaald en voldaan te zijn, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1754, en zal het zelve land bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest en in zonderheyd zig moeten gedragen aan zoodanige conditie en voorregt als gemaakt, en verleend is met en aan Jozias Sandijk over de 9 roeden lands op den Noordwesthoek dienende tot een uytweg breeder in de levering van dien geextendeert, voorts den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd den Secretaris Adriaan Paardekooper schriftelike

Raze 3777, folio 213v.

procuratie verleend en ten dezen vertoond, door Jacob de Bruyne, in die qualiteyt na het expireren der dry sondaagse geboden, in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Kryn van Hoeke de geregte helft in 1 gemet 292 roeden wey in Colenshoek als nog de helft in 2 gemeten 40 roeden zaayland in Helleweel, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van vyvtien ponden veertien schellingen 7 1/2 denaren vlaams, te betalen ter levering contant, zoo als reeds aan den verkooper dato den 21 juny 1753 blykende bij quitantie van den zelven en door den kooper aan Schepen vertoond deugdelik is gedaan, den kooper komt op baten en lasten van voorschreven landen met en over den jare 1753, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest voors den 50e penning en alle regte


Raze 3777, folio 214r.

regtelike oncosten tot de levering incluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato den 26 octobris 1753, leveren de Armmeesters wegens den Grooten Armen van Wolphaarsdijk als daartoe gequalificeerd en geauthoriseert bij de Wel Edele Heeren Ambagtsheeren van voornoemde eylande volgens derselver Wel Edele Resolutie van dato den 9 augusti 1752, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Dingenus Kallemeyn, den nomber van 195 roeden zaayland gelegen in Wittepiershoek, binnen deze gemerken: oost den kooper, west en noord den dijk, zuyd den wegh, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om en voor een somma van veertien ponden vlaams den hoop te betalen

Raze 3777, folio 214v.

ter levering contant, zoo als ten dezen in handen van den Secretaris Adriaan Paardekooper in qualiteyt als ontfanger van de Arme Middelen is geschied, de kooper komt op baten en lasten 1753, en zal het zelve land bezitten met zoodanigen regt ende vryheyd als bezeten is geweest, voorts den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie als voren.

Dato voorschreven leverd Jan Sonke en Marinus Sonke, zoo voor zig zelven als verdere erfgenamen van Katje Geerards weduwe van Marinus Sonke, na het expireren der 3 sondaagse


Raze 3777, folio 215r.

geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van desselvs suster Susanna Sonke, een woonhuys, erv, en gevolge van dien staande op den dorpe van Oostkerke, binnen deze gemerken: oost Adriaan Oele, zuyt Pieter Melse, west de heeren straat, noord Adriaan Oele gelijk aan de zelve bij publyeque opveyling is verkogt dato den 22e augusti 1753 volgens verkoops conditie, dato als voren om en voor een somma van vyff ponden vlaams te betalen ter levering contant, de koopersse komt op baten en lasten met en over den jare 1754, en op het gebruyk van stonden aan, en zal het voorschreven huys en erf volgen al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den

Raze 3777, folio 215v.

brieff van eygendom in cluys tot koopers last, en voors volgens de schriftelike verkoops conditie alhier ter Secretarie berustende. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie als voren.

Compareerde voor Schepenen, naargenoemt en geteykend Christiaan Jacobsen Almekinders welken comparant verklaarde te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma, aan en ten behoeve van Leendert Noteboom, den nomber van 1 gemet 257 ½ roeden weyland gelegen in Wittepiershoek, binnen deze gemerken: oost den heeren weg, west Marinus Brouwer weduwe, zuyd Leendert Paardekooper weduwe, noord den dijk, gelijk aan den


Raze 3777, folio 216r.

selven uyt de hand is verkogt om en voor hondert Caroly guldens den hoop, te betalen ter levering contant, zoo als den verkooper ten dezen verklaard daar af voldaan en betaald te zijn, den kooper komt op baten en lasten 1753 en zal het zelve land of wey bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en 't maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum den 15e maart 1754, ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Hendrik van Stryen. e

Dato dezen 13 Septembris 1754, compareerde voor Schepenen naargenoemt en geteykend Kryn van Hoeke welken comparant verklaarde bij dezen te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behoeve van Janis Tolhoek

Raze 3777, folio 216 v.

een Hoefken zoo huys, schuer als keet, erff en gevolge van dien staande op den dorpe van Oostkerke op Ambagts Heere grond, binnen deze gemerken: oost den Heer Claarbergen weduwe, west de straat, zuyd Johannus Visser weduwe, noord den weg, gelijk aan den zelven uyt de hand is verkogt om ende voor een somma van ses en sestig ponden dertien schellingen 4 denaren, te betalen ter levering contant zoo als hij comparant verklaarde daar van voldaan en betaald te zijn, uytgezondert hondert gulden van dien, dewelke den kooper betalen zal de eene helft voor february 1755, en de ander helft voor february 1756, zijnde dus binnen den tyd van 2 jaar na de verkoop voldaan en betaalt. Den kooper komt op baten en lasten met desen jare 1754, en zal met voorschreven Hoefken volgen al wat aard en nagel vast is, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors 50e penning en alle regtelike onkosten tot de levering in cluys tot koopers last. Actum dato ut supra present 't volle Collegie van de Weth, behalven Simon Lesaffre en Engel Westveer.


Raze 3777, folio 217r.

Dato den 18e october 1754. Compareerde voor Schepenen naar genoemt en geteykend in Gebanne Vierschaar den Secretaris Adriaan Paardekooper schriftelike procuratie hebbende van Jan Fransoise Wale erfgenamen Schepenen vertoond en voorgelezen, welken comparant verklaarde te leveren en over te dragen naar het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom, aan en ten behoeve van Fransois Janzoon Wale 4/5 parten een Hoefken zoo huys als schuer met den nomber van 14 gemeten 207 roeden Hof, boomgaard, wey ende zaayland, staande en gelegen in den Moolblok, binnen deze gemerken: oost de Kerke, west de erfgenamen voornoemd, zuyd den Secretaris Leendert Paardekooper weduwe, noord den weg, als nog den nomber van 11 gemeten 196 roeden zaayland gelegen in Colenshoek, binnen deze gemerken: oost en west Leendert Paardekooper weduwe, zuyd den weg en Jan van Stryen, noord Cornelis Anthonissen Ossewaarde, te zamen het Hoefken, met den nomber van ses ende twintig gemeten een honderd ende dry roeden, gelijk voornoemd Hoefken

Raze 3777, folio 217v.

ende landeryen bij voornoemden Hubregt Janzoon Wale ingevolge den testamentaire dispositie van meer gemelten Jan Fransois Wale, gepasseert voor den Notaris Cornelis Dykwel en sekere getuygen binnen de stad Goes. Dato den agtienden augustis 17 honderd vier en veertig is overgenomen om en voor een somma van twee honderd dry en twintig ponden vlaams en welke voornoemde somma den voornoemden Huybregt Janzoon Wale met eenige verdere schulden dewelke hij aan den gemeenen boedel bij het overnemen van verdere effecten is schuldig geworden, na aftrek van het geen hem volgens de gemelten testamente wegens gewonne huirpenningen van hem en zijn vrouw competeerd, bij accoord met de verdere erfgenamen voor 4/5 parten op het scheyden en deelen van den boedel, mits betalende van prima desember 17 honderd dry en vyvtig tot de tyd van het restant intrest ad vier percento, verders leverd den zelven aan voornoemde Huybregt Wale in die qualiteyt naar het expireren der dry sondaagse geboden in gerequireerde


Raze 3777, folio 218r.

forma in vollen absoluten eygendom, den nomber van 2 gemeten 211 roeden zaayland gelegen in den Moolblok, binnen deze gemerken: oost den kooper, west de Kerke, zuyd Leendert Paardekoopers weduwe, noord den wegh gelyk aan den selven uyt de hand door de erfgenamen is verkogt om en voor een somma van seve ponden vlaams per gemet, te betalen ter levering contant, zoo als den comparant verklaard onder andere quitant, daar van voldaan te zijn, den kooper komt op baten en lasten van het voorschreven Hoefken en alle deze landen, dewelke d'anno 1754 met geen wintervruchten zijn bezaayd geweest met en over den jare 1754, ende de bezaayde 1755, en zal alle dezelve goederen bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last. Actum Wolphaarsdijk dato ut supra ter kennis en presentie van Simon Lesaffre, Pieter Beenakker, Engel Westveer, Schepenen alhier.

Raze 3777, folio 218v.

Compareerde voor Schepenen naargenoemt, de Heer Johan Isebree Schepen en Raad der stad Goes, gesubstitueerd en magtig gemaakt door de Heeren Ernst Hendrik van Poser, en Gerhart Jan van Santbergen als gevolmagtigde en procuratie hebbende van zijn Hoog Graaffelike Excellentie den Heer e Hendrik 9 Reus Heere en Grave van Plauen ect,ect,ect, en de Hoog geboren Vrouwe Amelie Experance Gravinne Reus van Plaun, Heere en Vrouwe van Dorth, Stavenisse ect,ect,ect, kragt volmagt in dato den 26e july 1752 gepasseert voor Dirk Helderman, wegens hooger Overigheid van de Provincie Overyssel, Verwalter Scholtus van Holten, Bachmen en Gysbregt Mauritz Hermanni Arnoldus Boldering, als gerigts Ceurnoten, inhoudende de clausule van substitutie, en na inhoude


Raze 3777, folio 219r.

van dien, aan hem Heer Comparant voor Schepenen der Heerlikheyd van Stavenisse, Witte Potappel en F.D. Bretmaker dato den 14e juny 1754, schriftelike volmagt, alhier aan Schepenen vertoond, en ter Register geinsereert, verleend, welken Heer Comparant verklaarde uyt kragte van dien en in alzulken qualiteyd te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom suyver en onbelast aan en ten behoeve van den Wel Edelen Heer, de Heer M. Iman Cau Borgemeester der stede Zierikzee, zekere portie thienden gelegen in dezen eylande Wolphaarsdijk aldaar in den Moolblok, en Paaphoek, ter nomber van 7 gemeten 75 roeden (welke voorschreven portie thienden ingevolge eene door den Heer gesubstitueerde overgelegde en door de Heeren Sandbergen, ende van Poser

Raze 3777, folio 219v.

ondertekende Memorie, zijn opgegeven als een allodiaal goed ten Comptoire Bewesten Schelde aldaar ter Register der Leenen niet bekend) gelijk aan den zelven bij publique opveyling dato den 28 mey 1754, tot Goes in de Schutterie de Edele Busse is verkogt om ende voor een somma van een hondert vyff en tnegentig ponden vlaams te betalen ter levering contant zoo als den Heer gesubstitueerden verklaard daar af betaald en voldaan te zijn, den Heer kooper komt op baten en lasten van gemelte portie thienden met en over den jare 1754, en zal dezelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als by de Heeren verkoopers hunne Principalen en derselver Predecesseurs tot heden zijn gepossideert en bezeten, voorts den 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers last, en


Raze 3777, folio 220r.

voorts volgens de schriftelike verkoops conditie daar af gemaakt en berustende onder den Vendumeester tot Goes. Actum den 7e mey 1755 ter kennis en presentie van Jan Geelhoed, Cornelis Roose en Engel Westveer, Schepenen van Sabbing oost en Westkerke begripende den Eylande Wolphaarsdijk en tot confirmatie onderteykend, Jan Geelhoed, Cornelis Roose, Engel Westveer. Mij ter kennis als Secretaris Adriaan Paardekooper. Copie, Procuratie waar af in vorig gedane transport is gemelt Marge: N.B. quitantie van den 50e penning vertoond. Extract uyt het Schepenen verband, Register der Heerlykheyd van Stavenisse. Compareerde voor Schepenen der Heer Heerlykheyd van Stavenisse (deze geteykent hebbende) de Heeren Ernst Hendrik van Poser, en Gerhard Jan van Santbergen in .

Raze 3777, folio 220v in qualiteyt als volmagtig en procuratie hebbende van Zijne Hoog Graaffelyke Excelentie den Heer Hendrik de 9de Reus, Heere en Grave van Plauen ect,ect,ect, ende Hoog gebore Vrouwe Amelie Experance Gravinne Reus van Plauen, geboren Gravinne van Flodnof Wartensleben Heere en Vrouwe van Dorth, Stavenisse ect,ect,ect, kragt, volmagt in dato den 26e july 1752 voor Derk Helderman verwalter Scholtus van Holten, Bathmen en Gerigts Ceurnoten ad HunĂŠ, actum speciaal op de Comparante gepasseert, aan ons Schepenen vertoont bij ons gelezen en voor valide en van waarde erkendt, verklarende uyt kragte van de clausule van substitutie bij de voorschreve volmagt, ervintelijk en daar in geinsereerd, in de beste en bestendigste forma regtens te hebben gesubstitueert en volmagtig gemaakt sulx doende kragt ende mitsdezen de Heer Johan Isebree, Schepen ende Raad der stad Goes, om namens de substituanten van de cooperen der landen thienden en Hofsteden in Zuyd Beveland


Raze 3777, folio 221r.

en portien Ambagth in 's Heer Arendkerke en in Noord Beveland, op den 28e mey dezes jaars 1754 door de substituanten binnen Goes, in het publik en op den 29 dito uyt de hand verkogt, de cooppenningen te ontfangen, en daar voor te quiteeren aan de cooperen behoorlijk transport, overdragt en cessie van hare gecogte landen thienden, hofsteden, en portien Ambagt voor de Weth waar onder dezelve gelegen sijn of Heeren Leenmannen Bewesten Schelde, en Borssele te doen, en dat in sulker voegen, als dezelve goederen op voornoemde 28 en 29 mey 1754 volgens de coopsconditie daar van sijnde, zijnde verkogt, en soo als door de Heeren comparanten by een onderhandse geteykende Memorie, dato den 30e juny 1754, nopens de thienden en Ambagtsportien en den banderpenningen met de thienden daar op aan den Heer gesubstitueerden nader is op gegeven tot allen, 't welke alhier werd gerefereerd, en ten dien eynde daar ontrent alles te doen en verigten dat sal werden vereyst, ende substituanten selfs present sijnde soude kunnen mogen of moeten doen, schoon daar toe nader of speciaalder volmagt dan dezen

Raze 3777, folio 221v.

mogte gerequireerd worden die hier mede gegeven en voor alhier geinsereerd gehouden word, alles onder belofte van ratihabitie en indemnisatie en verdere clausule naer regten gebruykelijk en noodsakelijk onder belofte en verband als naar regten, dus blyft de Heer gesubstitueerden verpligt aan de Heere substituanten te doen behoorlyke rekening bewys en reliqua, ten verbande als voren,

Aldus gedaan ende gepasseerd binnen Stavenisse den 14 juny 1754 t'oirconde geteykend, en staat geteykend Witte Potappel F.D. Bretmaker lectori salutum mij ter kennisse Cornelis van der Leck, Secretaris concordat (en was geteykend) C. van der Leck Secretaris.


Raze 3777, folio 222r.

Dato den le mey 1755.Leverd Cornelis Jaspersen, naar het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma in vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Adriaan Roose een woonhuys, erv en gevolge van dien staande beoosten den dorpe van Sabbinge aan den zoogenaamden Oudelanden Steenpad, zuyd den zelven, noord Dignus Kallemeyn, oost Aalbregt Reynout, west den dorpe voornoemd op 75 roeden erfpagt grond, waar af 's jaarliks. aan de Kerke van Wolphaarsdijk betaald moet werden 12 schellingen 6 denaren vlaams vry geld, gelijk aan den zelven publycq dato den 24 january 1755 is verkogt om en voor een somma van twintig ponden vlaams te betalen ter levering contant, zoo als op dato dezes door den kooper is gedaan in handen van den Secretaris Adriaan Paardekooper als executeur van den boedel van Hendrik Janzoon van Stryen in voldoeninge van zoodanigen capitaal als deselve daar op ten laste van den verkooper daar op hebben sprekende. Den kooper komt op 't gebruyk van stonden aan en op baten en lasten met den jare 1755 en zal met het voorschreven huys

Raze 3777, folio 222v.

volgen al wat aard en nagel vast is en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt ende vryheid als bezeten is e geweest. Voors den 50 penning en alle regtelike oncosten tot de levering in cluys tot coopers last. Actum dato ut supra ter kennis en presentie van ’t volle Collegie van de Weth.

Dato dezen 20e juny 1755. Compareerde voor Schepenen naar genoemd de Heer Willem van Beyaard in qualiteyt als Rendmeester van de goederen van den Heer Petrus van der Helk en als verder gequalificeerde bij schriftelike procuratie van den Heer J. van Daalwijk weduwe beyden Constituanten erfgenamen van den Heer Willem van Cannaard, welken Heer comparant verklaarde uyt dien hoofde te leveren en over te dragen in vollen vryen wettigen eygendom aan en ten behoeve van Cornelis Spyker


Raze 3777, folio 223r.

Nomine de weeze van deselvs broeder Engel Spyker met name Wouter Spyker gelyk aan den zelven by publycque opveyling dato den 6e mey 1755 tot Goes is verkogt. De geregtelike 1/6 part in een Hofstede met den nomber van 70 gemeten, zijnde 11 gemeten 200 roeden staande en gelegen in den Oostnieuwlandsen polder van Wolphaarsdijk, binnen deze gemerken: oost diverse, west Johannis Vermeulen en Leendert Paardekoopers weduwe, zuyd den Kraaydijk, noord den Noorddijk om ende voor een somma van seve ponden vlaams per gemet te betalen ter levering contant, zooals den Heer comparant verklaard ten dezen volkomen onder nadere quitantie te zijn geschied, den kooper komt op baten en lasten met en over den jare 1755, en blyvt gehouden de gemaakte pagt met den bruyker C. van de Walle, volgens de gemaakte pagt cedulle gestand te doen, en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheyd als bezeten is geweest, voors 50e penning en alle regtelike oncosten tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys en voors volgens de schriftelike verkoops conditie

Raze 3777, folio 223v.

daar af gemaakt ende berustende onder den Vendumeester tot Goes. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie van 't volle Collegie van de Weth, behalven Jan Geelhoed. Dato voorschreven leverd idem in qualiteyt als voren, na het expireren der 3 sondaagse geboden in gerequireerde forma en vollen absoluten eygendom aan en ten behoeve van Cornelis van de Walle een stuk zaayland, groot 2 gemeten 92 roeden gelegen in dezen eylande Wolphaarsdijk aldaar in 's Heer Hendriksdam, binnen deze gemerken: oost den weg, west Leendert Paardekooper weduwe, zuyd en noord Johannis Vermeulen weduwe gelijk aan den zelven bij de publycque


Raze 3777, folio 224r.

opveyling dato den 6e mey 1755 tot Goes is verkogt om en voor een somma van vyff ponden tien schellingen per gemet, te betalen ter levering contant zoo als den Heer comparant verklaard ten dezen te zijn geschied, den kooper komt op baten en lasten met en overden jare 17 honderd vyv en vyvtig en zal het zelve bezitten met zoodanigen regt en vryheid als bezeten is geweest, voors den 50e penning en alle regtelike oncosten, tot de levering en het maken van den brieff van eygendom in cluys tot koopers laste en voorts volgens de schriftelike verkoops conditie berustende onder den Vendumeester tot Goes. Actum dato ut supra, ter kennis en presentie als voren.

raze_3777  

raze_3777_goes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you