Page 1

RAZE 1763 (1687-1694) RAZE Folio 1763 1, 1v

Datum 24-2-1687

1763

1v

24-2-1687

1763

1v, 2

10-3-1687

Verkoper 3 broers van Jacques Baroen en erfgenamen Francois Fransen Lambert Koopman en de erfgenamen van Elysees van der Mussele erfgenamen Willem Zaey

Koper Johannes Soetelinck

Eigendom huis

Straatnaam Oprel Grote markt

Belending oost Oprel

Belending zuid Maeyken Jacobs c.s.

Belending west Maeyken Jacobs c.s.

Belending noord Gillis Schipper

Jacob de Voet

huisje

Armenhoek

Catelyntie Rutsers

straat

Pieter Danielsen

Cornelis Peman

huis

Voorstad bij de Koepoort

Jacob Jacobsen Smit straat

koper

huis

Anthony Panneboeter Oude manhuis

straat

Pieter Verron

burgemeester Nicolaes Eversdijck Jan Marinussen Visser

1763

2, 2v

17-3-1687

verkoper

1763

2v, 3

7-4-1687

Jan Andriessen van es

Frans Jansen

huis en schuur

straat

straat

3, 3v

21-4-1687

armmeesters alhier

huis

1763

3v, 4

21-4-1687

Adriaan Bouwensen

landhoeve

1763

5, 5v

21-4-1687

erfgenamen Cornelis Vogelaer (x1 Martina van Levendale, x2 Maria van der Schouwen) boedelhouders Josias Wyma Jan Maertensen Kooren

Noordeinde bij de 'sHeer Hendrikskinderenpoort Nieuwe Beestenmarkt naast de Latijnse school

1763

1763

5v, 6

5-5-1687

1763

6

5-5-1687

Johanna Oostee weduwe Mathias Verselewel Pieter Verron

Adriaen Govertsen Verschuylen Lauris Zegersen

1763 1763

6, 6v 6v, 7

12-5-1687 12-5-1687

Isaac van Loo Jacobus van der Hoeve

Geerart van Koekelenberg Adriaan Hoogenhoet Pieter de Fijs

1763

7, 7v

9-6-1687

Gillis Lanckschot wonende te Middelburg

Jan Heyndricksen Trimpe

1763 1763 1763

7v 7v, 8 8, 8v

16-6-1687 16-6-1687 14-7-1687

1763

8v, 9

11-8-1687

Johannes van der Hille Jacob de Voet Elysabeth Joosse weduwe Adriaen van Stryen Jacob J: Slootmaker

Catelyntie Breewegh Pieter Steenkiste Abraham van de Woestijne Geerart Smallegange

1763

9

22-9-1687

Marinus Kalloo

1763

9, 9v

6-10-1687

Frans Jansen

predikant mr. Godefridus Deys Pieter Andriessen

1763

9v, 10

22-101687

mr. Cornelis van Zunder oud-schepen alhier

Quirijn Trouwe

huis en schuurtje

straat

burgemeester Abraham Happart koper

Jan Marinussen Haagman

vrouwe van 'sHeer Hendrikskinderen

stadsbestuur

Beestenmarkt

dijk

verkopers

straat

huis

Wijngaardstraat

straat

verkoper

verkoper

huis

bij de Koepoort

Willem Goeree

straat

straat

schuur huis

Korte Nieuwstraat Langevorststraat

straat

straat

Jan Lafort

bleek met huis daar tegenwoordig de weduwe van Adriaan van Strien in woont huis huisje huis

Nieuwe Noordstraat

-

Guilliaem de Wever Pieter Quirijnsen Zomersee Jan Marinussen Visser straat Jacquemyntie Krote -

mevrouw Schilperoort Marinus Smytegelt

dijk

huis

Oude Goese Ambacht Bakkershoek Voorstad

-

-

Voorstad Armenhoek Nieuwstraat

Jan Rogiersen Catelyntie Rutser straat

juffrouw Booms Pieter danielsen stadswal

straat Cornelis Peman Jacob Tak

huis

St. Jacobstraat

straat

huis

Magdalenastraat

straat

huis

's-Heer hendrikskinderenstraat nieuwe haven (schuurtje in de Os-

Maerten Anthonissen Gaudijn weduwe burgemeester Lagrappe stadswal

juffrouw Booms straat Willem Maertensen Maerten de Mey

Ary Thomassen

Mathijs Marinussen Koe straat

Matheus Ooye

straat

Maerten Anthonissen Gaudijn Maerten van Beyselaar Michiel van Campen Cornelis Verstelle

haven

Isaac Wagenaer


1763

10

27-101687 17-111687 1-12-1687

1763

10v

1763

10v, 11

1763

11, 11v

1763

11v

1763

11v, 12

1763

12, 12v

1763

14, 14v

22-121687 22-121687 29-121687 29-121687 12-1-1688

1763

15

12-1-1688

1763

15, 15v

12-1-1688

1763

15v, 16

19-1-1688

1763

16

19-1-1688

1763

18

1763 1763

Catelyntie Gouts weduwe Jan Adriaansen Wytvliet Sander Pietersen

Dirck van Angeren

huis

senhoofdstraat) bij de Koepoort

Zacharias Jansen

huis

Molendijk

achterhaven

Adriaan Dircksen

straat

Jan van Stryen

Clara Elyasse van de Vreede weduwe Adriaan Swaef Laurens Hoogenthoorn en Jacobus van der Helle rentmeester Thomas de Wolf burgemeester Nicolaes Eversdijck Matheus Jansen van Houtaert rentmeester Marinus Mesoek weduwe Anthony du Pon

Jan Minnaert

huis genaamd "de Fortuyn"

St. Pieterstraat

Jacques Masuer

straat

Jan Jansen

Jan Jansen

Adriaen Jansen Wytvliet

huis genaamd "Wolphaartsdijk" 1/16e deel in meestoof de Sonne huisje

St. Jacobstraat

Jasper Willemsen

Cornelis Gortse

straat

oostzijde van de haven op de Selcke Voorstad

-

-

-

Claes Jacobsen Maeygem -

straat

Nieuwstraat

Jacob Jacobsen Smit straat

verkoper

huis

Anthony Panneboeter Lieven Goeman

straat

manhuis alhier

straat Adriaen Ooyee

Marinus Jansen Smit Adriaen Ooyee

straat

straat

Maeyken Augustijns achterhaven

Armenhoek stadswal

Matheus Oeyee erfgenamen Anthony Marchant Jan Veryser

Francois Breekpot koper

Francois Breekpot koper

Cornelis Vervoort

straat

Jan Gillissen

straat

Korte Vorststraat

Pieter Verbrugge

Johannes van Rentergem Schuttershofstraat straat

Vuilstraatje

Johannes van Wiskerke Cornelis Paschiersen

straat

stadswal

koper

koper

Cornelis Jansen van Houteriffe Johannes Kousemaker de jonge Pieter Monsy

schuur

bij de Koepoort

manhuis alhier

huis

Nieuwstraat

Jacobus Steur

huis

Lange Kerkstraat

Francoeis van den berge straat

Mayken Augustijns weduwe Joos Verplacke Cornelis van de Velde

helftscheiding in het huis huis

St. Jacobstraat

verkoper

St. Jacobstraat

2-2-1688

Adriaen van Zunder en Pieter van den Broeke erfgenamen Joos Verplacke erfgenamen Joos Verplacke Danckaert Westhoec

Jacobus Harink

huis

18, 18v 19

2-2-1688 9-2-1688

Quirijn Trouwe Willem Beyaert

Adriaan Huysman Johan de Hamer

schuurtje schuurtje

tussen de 2 waterpoorten Ossenhoofdstraat Cleyn Weyken

Claes Jacobsen Maeygem haven

1763

19, 19v

9-2-1688

Adriaan de Voogt

huis

1763

19v, 20

9-2-1688

Lieven en Cornelis Goeman Jacob de Vroe

Johannes Lurkus

1763

20

16-2-1688

1763

20v

16-2-1688

1763 1763

20v, 21 21, 21v

23-2-1688 23-2-1688

1763 1763

21v 22

1-3-1688 1-3-1688

1763

22, 22v

1-3-1688

erfgenamen Josynken Ewouts Agatha Jans huisvrouw Michiel Brouwersput Marinus van der Arke erfgenamen Jan Arentsen Jacob Harinck erfgenamen Sara Geerards overleden huisvrouw Jan Arentsen te Veere erfgenamen Geerard Willemsen en Sara Geerards

straat stad Goes Cornelis Vervoort

Lowys Beysselaer Marinus van Ossewaerde Jacob tack Andries Haegman c.s. Cornelis Leynsen Cornelis Leynsen koper

straat

huis

Noordeinde in de Oude Veerstraat Magdalenastraat

mr. Cornelis Kelle

Adriaan Jeremiassen

huis

Langevorststraat

straat

Oude Beestenmarkt Jacobus Zantdijk

Jan van Keulen

huis

Magdalenastraat

Pieter Blaubeen

straat

Abraham Levendale Abraham Levendale

huis huis

straat Joris Baroen

Adriaan Oeyee koper

Ary Schot Willem Geerardsen

schuur helft in het huis

Lange Kerkstraat achter het Zuideinde achter de Grote kerk Bleekerspoort Schuttershofstraat

stadswal straat

Jan S..kerke Hieronimus van de Schilde

straat Bank van Leening

'slands schuur erfgenamen Geerard Willemsen

Lieven Laurissen

huis

Schuttershofstraat

straat

straat

Bank van Leening

Willem Geerardsen

Joris Baroen Joris Baroen


te Veere Govert van Swyngenhove

1763

22v, 23

9-3-1688

1763 1763

23 23v

9-3-1688 29-3-1688

1763

24

12-4-1688

Frans Jansen Maria de Batz weduwe Jacob Maertensen Cornelis van Beysselaer

1763

24v

26-4-1688

Pieter Masuer

1763

25, 25v

10-5-1688

Blaes Jansen

1763

25v, 26

31-5-1688

1763

26, 26v

31-5-1688

weduwe burgemeester Cornelis Boone, M. Calloo Pieter Snap (?)

1763

26v, 27

14-6-1688

1763

27v

21-6-1688

erfgenamen Mathijs Willemsen en Janneken Cornelisse Bruycoms Jan Baroen

1763

28

28-6-1688

Frans Walraven

1763

28, 28v

30-8-1688

1763

28v, 29

30-8-1688

1763

29, 29v

6-9-1688

erfgenamen Dignus Cornelissen Cornelis en Jan Bosdijck mede namens hun andere broers en zusters Daniel Imantse Buys

1763

29v, 30

27-9-1688

1763

30

27-9-1688

1763

30v, 31

11-101688

1763

31v

1-11-1688

1763

31v, 32

1-11-1688

1763

32

15-111688

1763

32, 32v

29-111688

erfgenamen Ary Thomassen erfgenamen Ary Thomassen Boedelhouders Pieter Snap overleden echtgenoot Maeyken Adriaans Boedelhouders Pieter Snap overleden echtgenoot Maeyken Adriaans Hieronimus van der Schilde Cornelis Bosdijck

erfgenamen Anthony Luycx overleden echtge-

David Paulussen

huis

Voorstad

Jacob Brant

straat

-

mr. Jacob van Merris Jan Baroen

huis huis

Jacob Tack nieuwe haven

huisje

Gooltie Blocx

juffrouw Huysen

huis

Nieuwstraat

straat

Marinus J: Smit weduwe Marinus de Visser Aert Jansen den Ruyn stad Goes

Jacob Raes achterhaven

Cornelis Jansen van de Moere (?) Jan Karelsen stadsdienaar Johannes Trouwe

Stoofstraat westzijde van de haven Molendijk

burgemeester Nicolaes Eversdijck straat Jan Jeremiassen

-

Lieven Joossen

huis en bakkerij

Oprel

straat

verkoper

Willem Arijssen

Jacob raes

schuur

Marinus Jansen Smit verkoper

straat

schuur

Dominicus Ketelaer Maerten van Beysselaer Jan Jansen Timmerman

Jan Gillissen

Matheus Oeyee en Zywert van der Bilt Pieternella Tackoo weduwe Cornelis Mathijssen Frans Walraven

Grote Markt op de hoek van de Rijsselstraat Stoofstraat bij de Sevenkoten Nieuwstraat

straat

straat

secretaris mr. Johan Westerwijcq

Pieter Quirijnsen Trouwe Pieter Anthonissen

haven

achterhaven

Molendijk

huis genaamd "de Sint Pieter"

Lombardstraat

huis

Jan Hartsynck

weduwe Marinus de Visser Vlasmarkt

Anna Hooghkamer (?) weduwe Gillis de Bruyker David Pietersen

huis

westzijde nieuwe haven Vlasmarkt

mr. Levinus van Doorn

Jacob Adriaansen Visser mr. Levinus van Doorn

huis

Korte Vorststraat

Andries Zomersee

Pieter Trits

straat

Mennonietenkerk

Anthony Smit

huis

Oprel van de kade

straat

straatje

Nicolaas Arentsen Ruygh

Jacob Raes

Quirijn de Lasable

gedeelte van de schuur huis

-

bleek

koper

koper

verkoper

Noordeinde

stadswal

Andries Rijckaert

straat

Pieter Andriessen

schuur

Noordeinde

straat

straat

Pieter Cornelissen

Nieuwe Noordstraat

Matheus Oeyee

Adriaan Beysselaer

Matheus Oeyee

huis met daartegenover een schuur huis

weduwe Tobias Rijckaert straat

Nieuwstraat

Anthony Couweliere

Marinus jansen Smit

straat

Benjamyn Soetebier

Anthony de Bock

huis

Langevorststraat

straat

Andries Dorne (?)

Catharina Bosdijck zijn zuster en weduwe Anthony van Lanen Johan Drywegen

huis

Korte Kerkstraat

straat

M: van Ossewaerde

M: van Ossewaarde straat

weduwe Jan Abrahamsen Cornelis Huysdijk

huis

Schuttershofstraat

koper

Johan Verpoorte

straat

Lauris Westdorp

Prynken Pieters weduwe Ary Thomassen Pieter Dircxsen Swaef Maeyken Adriaans

Matheus Oeyee


1763

32v, 33

1763

33, 33v

29-111688 6-12-1688

1763

33v, 34

6-12-1688

1763

34

6-12-1688

1763

34v

1763

34v, 35

1763

35

13-121688 13-121688 3-1-1689

1763

35, 35v

3-1-1689

1763

36

31-1-1689

1763

36, 36v

31-1-1689

1763

36v, 37

1763

noot Catrina Hoogesteger weduwe Frans van den Berge erfgenamen Jacob van Exem overleden echtgenoot Maria de Hamer erfgenamen Thomas Briel

Jan Govertsen

westzijde nieuwe haven Nieuwe Noordstraat

kade

Cornelis van den Ende

huis genaamd "de Ploegh" huis

Fr: Breekpot

weduwe Adriaan van de Spiegel Jacob Tak

Johannes Pieterson

huis

Papegaaistraat

Joos Hansen

straat

Jacob de Hamer rentmeester Cornelis Fransen Duynkerke Pieter Froumont en regenten weeshuis alhier Maeyken Verleye weduwe Dirck Poortegael Willem Maertensen Huysheere

Jacobus van Frielenburg

hoek van de Papegaaistraat St. Jacobstraat

Andries Zomersee

straat

Fr: van Noppen

huis genaamd "het Paradys" huis

Jacob van der Hoeve straat

straat

straat

Jacobus Weye

huis

Armenhoek

huis

Langevorststraat

Adriaan Groenevelt Ary Outhooft

-

Pieternelletie Huybrechts haar oudste dochter Nicolaas Vrelant

Catelyntie de Clercq Johannes Rutsersen Ary Outhooft

(erfgenamen?) Thomas Briel Jan Jacobsen Schipper Adriaan Gelok

straat

Pieter Dignussen

huis

straat

weduwe Johan van Wiskerke

weduwe Johan van Wiskerke

-

erfgenamen Pieternelle Jans Hunnebuyke (?) weduwe Adriaan Dircxsen Roose erfgenamen Adriaen Pietersen Amperse

weduwe Adriaen van Rossen

huis genaamd "de Drye Lelien"

's-Heer Hendrikskinderenstraat in het Noordeinde Korte Vorststraat

Jan Lafort

weduwe Jacob Vermande

straat

M: Dryhuysen

Mathijs Jansen Vondervijrs (?)

huis

haven

watermolen

haven

Marinus de Visser

31-1-1689

David de Koey

Jacob Buscop

huis

westzijde van de haven naast de watermolen St. Jacobstraat

erfgenamen Ovaer

straat

Maerten de Mey

37

31-1-1689

Jan du Mon

huis

Nieuwe Noordstraat

straat

Marinus Jansen Smit

koper

1763

37v

14-2-1689

Fr: van Noppen

huis

Nieuwstraat

Jan Veryser

Lowys Beysselaer

37v, 38 38v

28-2-1689 14-3-1689

Cornelis Verbrugge Lucas Beysselaer

huis aandeel in meestoof de Fortuyne

Noordeinde het Weyken

straat -

weduwe Lindert Jansen Kok verkoper -

straat

1763 1763

verkoper -

Abraham Mogge -

1763

38v, 39

14-3-1689

Jacobmyntie Oliviers en erfgenamen Jan Oliviersen Touw David Pietersen Bouwensen Maerten van Beysselaer erfgenamen weduwe Jacob Maertensen van Beysselaer Willem van der Bilt

erfgenamen Ovaer Marinus Jansen Smit

Johan Noorwege

het Weyken

-

-

-

-

1763

39

4-4-1689

straat

18-4-1689

pakhuis

Korte Vorststraat

Marinus Davidsen

1763

40, 40v

18-4-1689

paardenstal

Korte Vorststraat

Andries Dormee

Anna Hooghkamer Marinus Davidsen Pieter Verbrugge

Bank van Leening

40

1763

40v, 41

2-5-1689

predikant mr. Johannes van Dorth Jan Baroen, Stoffel Annaert en Fr: Baroen Marinus Davidsen van der Maense Stoffel Annaert

Schuttershofstraat

1763

predikant mr. Jacobus Breukelant erfgenamen David Pietersen erfgenamen David Pietersen Jan en Frans Baroen

aandeel in meestoof de Mane huis

Korte Vorststraat

Marinus Davidsen

1763

41

23-5-1689

Bernard Schorer fiscaal

Quirijn Trouwe

2/3e deel in het pakhuis huis genaamd "de Oude Patientie"

aan de haven tegenover het Visperk

haven

Hieronimus van de Schilde Adriaan Jeremiassen Marinus van Ossewaarde Adriaan Jeremiassen Marinus Bosman

Marinus Davidsen Jan Govertsen

Ossenhoofdstraat straat

straat straat straat straat

Bernardus Schoor fiscaal weduwe Pieter Joossen verkoper


1763

41v

13-6-1689

erfgenamen Suzanna Zomersee overleden huisvrouw Matheus Dryhuysen Pieter Volkersen erfgenamen Catrina Ketelaer weduwe Cornelis Franken Dignus Huybrechtsen Breewegh

Matheus Dryhuysen

helftscheiding in het huis

hoek van de Oprel van de Grote Markt

Oprel

Grote Markt

koper

Cornelis Stroobant

1763 1763

41v, 42 42, 42v

8-8-1689 29-8-1689

Anthony de Lasable Wyvina en Cornelia Verheule

huis huis genaamd "het Wyserken"

Wittepaardstraat Zuideinde

Blasyna van Laken Johannes Cousemaker

gemeene ganck straat

Gillis Andriessen Jan van Trat

straat Jacob Engelsen

1763

42v

12-9-1689

Maerten Pietersen Wawelaer

pakhuis genaamd "het Bierdragershuisken" huis

St. Jacobstraat

straat

Jasper Bruyne

het arbeidershuisken

straat

1763

43

19-9-1689

Quirijn Trouwe

Lindert Davidsen Eeyermeet (?)

St. Anthonisbreetie tegenover Pieter Ratthel Oude Beestenmarkt

straat

Cornelis Peman

-

straat

1763

43

17-101689

Lambrecht Coopman

Dignus Huybrechtsen Breewegh

straat

straat

mr. Cornelis Kelle

mr. Cornelis Kelle

1763

43v

24-101689

Mathijs Dryhuysen

1763

43v, 44

24-101689

1763

44

24-101689

1763

44v

1763

44v, 45

1763

45

1763

45, 45v

24-101689 14-111689 21-111689 5-12-1689

erfgenamen Susanna Zomersee overleden huisvrouw Mathijs Dryhuysen erfgenamen Susanna Zomersee overleden huisvrouw Mathijs Dryhuysen erfgenamen Susanna Zomersee overleden huisvrouw Mathijs Dryhuysen Dignus Breewegh

noordzijde Grote Markt

verkoper

Markt

mr. G: Verbergh

koper

1763

45v, 46

5-12-1689

1763

46

5-12-1689

1763

46, 46v

12-121689

1763

46v

1763

47

12-121689 19-121689

huis genaamd "het Gesaegde Wagenschot" helftscheiding in het huis

Mathijs Dryhuysen

helftscheiding in het pakhuis

Korte Vorststraat

Marinus Davidsen

-

straat

straat

Mathijs Dryhuysen

helftscheiding in de schuur

Korte Nieuwstraat

Adriaan Jacobsen

-

Pieter Mesoek

straat

Jacobus van de Voorde

huis

Maria Oostbree

Ary Schot

haven

Cornelis Hartsynk

Heyndrick Heyndricksen van Stryen Zacharias Jansen

huis met schuurtje

oostzijde van de haven Nieuwstraat

Jan Veryser

straat

Lowys Beysselaar

huis

Molendijk

straat

Lindert Jansen Kok Jan van Stryen

achterhaven

Jan den Ruyn

Cornelis Fredericksen van de Velde Lowys Laroes

huis

Schuttershofstraat

Johan Duyren

W: de Brauw

straat

Johan Drywegen

huis

hoek van de Nieuwe Beestenmarkt

straat

Jan du Mon

verkopers

straat

Joris Baroen

huis

verkoper

Bank van Leening

Bank van Leening

straat

erfgenamen Tanneken Croocx overleden huisvrouw Jacob Claassen de Munninck Mathijs Jansen

Jacobus Noorthoucq

huis

bij het kerkhof aan de Bank van Leening tussen de 2 waterpoorten

haven

Anthony Jason

achterhaven

Cornelis Cr...

Cornelis Logiersen

huis

Molendijk

Jan Veryser

Pieter Pietersen Visser

Adriaan Adriaansen Koutsyn

huisje

Armenhoek

stadswal

Mathijs Benstraat jamynsen Catelyntie Rutsers Cornelis Peman

Fr: van Noppen Cornelis Logiersen mr. Johan Verpoorte erfgenamen Huybrechtken Masuer weduwe Lauris Joossen Lieven Laurissen

Gillis Stoop straat


1763

47

19-121689 19-121689

Cornelis Jorissen

1763

47, 47v

1763

47v, 48

2-1-1690

1763 1763

48 48v

2-1-1690 2-1-1690

1763

48v

2-1-1690

erfgenamen Adriaan Lievensen erfgenamen J: Lalleman Marinus Marinussen Goeree Johannes Lurkus

1763

48v, 49

2-1-1690

Johannes Arentsen

Pieter Benedictussen Wilts Huybrecht Quawegh Jan, Cornelis en Susanna J: van Strien predikant mr. Cornelis van der Straten Jan Hansen

1763

49

2-1-1690

Pieter Blaubeen

Marinus J: Smit

1763

49v

2-1-1690

Matheus Blaubeen

1763 1763 1763

49v 50 50

2-1-1690 2-1-1690 9-1-1690

1763

50, 50v

9-1-1690

1763

50v

9-1-1690

Pieter Blaubeen Jan Jansen van Stryen erfgenamen Cornelia Bolders erfgenamen Marinus Noortdijck en Helena Cornelisse Wielemaker Jan Hansen

Maria Gillisse jongedochter Cornelis Blaubeen Cornelis Blommert Cornelis Huysdijck

1763

51

23-1-1690

Cornelis Huysdijck

1763

51, 51v

30-1-1690

Cornelis Kooman

1763

52

6-2-1690

Adriaan Marinussen

1763

52

6-2-1690

Johan Drywegen

1763

52v

6-2-1690

1763

52v, 53

1763

Pieter van de Steene

Jacobmyntie van Nuffelen jongedochter Johan de Witte

2 huizen

Zusterstraat

huis genaamd "den Oostindienvaerder" huis genaamd "het Vierendeelken" huis huis genaamd "de Sonne" huis

Oprel van de haven

huis

Wijngaardstraat Molendijk Oprel Beestenmarkt Magdalenastraat

Pieter van Stapelen straat

straat

juffrouw Eversdijk

juffrouw Eversdijk

Lindert Davidsen

Pieter Krillaert

Pieter Krillaert

Dirck van Angeren straat Adriaan Cleeuwendamme mr. Cornelis kelle

weduwe Jochem Bastiaansen Thomas de Vriese Cornelis Hoogenhoet Jan Hartsynk

straat

Cornelis Bettesoon

Thomas de Vriese Cornelis Huysdijk

Paulus Lindertsen Oprel

Jan Gillissen

straat

Langevorststraat

straat

Johannes Pieterson

weduwe Briel

schuur

hoek van de Papegaaistraat Stoofstraat

verkoper

stadsriool

koper

huis

Langevorststraat

straat

Blasyna van Laken

huis huis huis

Magdalenastraat Molendijk Nieuwe Beestenmarkt

Pieter Mesoek achterhaven Jan van Stryen

Jan van Keulen straat straat

straat Zacharias Jansen straat

Thomas van Wynkel

huis genaamd "de Lere Schuyte"

westzijde van de haven

kade

Neelken Andriesse straat Zacharias Jansen Cornelis Hoogenhoet Ct Heusden

Boudewijn van der Noot straat

achterhaven

Oprel

Pieter Fay

huis

St. Adriaanstraat

erfgenamen Cornelis van Dongen

weduwe G: van Ossewaarde en Adriaan Cousemaker Adriaan ... van den Broeke Cornelis Jansen Blommert Nicolaes van der Leene

huis

Korte Kerkstraat

huis

13-2-1690

Adriaan Cleeuwendamme Jan Thijssen

53, 53v

13-2-1690

Crijn Jansen Poortegael

1763

53v, 54

14-3-1690

1763

54v

20-3-1690

Guilliaem Vermeule

straat

straat

erfgenamen mr. Adriaan van der Goes Catrina Bosdijck

straat

Adriaan Blaubeen

tussen de 2 waterpoorten Molendijk

haven

Jacobus Jeras

achterhaven

Dignus Boutens

achterhaven

Adriaan Lange

straat

stad Goes

speelhof met huis

Oude Goese Ambacht, Terwelhoek

Jan Maertensen Kooren

Isaac Snoux

juffrouw Booms

Anthony de Koebeene

speelhof met huis

Ary Schot

's-lants schuur

haven

Francois Fransen

Molendijk

weduwe Jan Hillebrandsen

straat

straat

Frans Erasmussen

huis en bakkerij genaamd "de Gloeyenden Oven" hoeve

buiten de Bleekveldse Poort Noordeinde

erfgenamen vrouwe Margaretha Uyttenham stadswal

Nieuwstraat

straat

straat

Jacob inde Lerse

Jan Jansen van Stryen

Frederik Laros

huis

Nieuwe Beestenmarkt

Beestenmarkt

Arent Mogge

mr. G: van Cromom

Pieter Anthonissen metser

huis genaamd "St. Jacob"

St. Jacobstraat

juffrouw van Ossewaarde straat

M: de Mey

secretaris mr. Johan Westerwijcq

weduwe Willem Kodde heer van Ellewoutsdijk straat

huis


1763

54v, 55

27-3-1690

Dominicus Moenius

schuur

Korte Vorststraat

straat

Thomas de Wolf

verkoper

verkoper

Govert van Swyngenhove Jacob Biscop

huis genaamd "het Wysertie" schuur

Zuideinde

Jan van Trat

Jacob Ingelsen

Korte Nieuwstraat

Johannes Cousemaker Pieter Mesoek

straat

17-4-1690

Johannes Kousemaker den ouden Levyna en Cornelia Verheule doctor Casper Rontvis

1763

56v, 57

10-4-1690

1763

57

24-4-1690 24-4-1690

Andries Dorme Andries Dorme

Dirk Dominicus Pieter van Keulen

huis huis

Langevorststraat Langevorststraat

straat stadswal

weduwe Jacob Ovaer Marinus Davidsen straat

straat

57v 57v, 58

Anthony de Bock Jan Zillaert

1763 1763

58 58v

24-4-1690 1-5-1690

Wyvina Verheule Cornelis Absalomsen

huis 4/5e deel in het huis

naast de gansepoort Langevorststraat

Mathijs tacko stadswal

straat straat

straat koper

1763

58v, 59

1-5-1690

Dirk Dominicus erfgenamen Cornelia Boomgaerts eerder weduwe van Absalom NN Johannes Isenbree

weduwe Jacob Ovaer Pieter Verbrugge Janneken Nieustee de poort Jacob Faveur

1763 1763

Fr: Briel

Langevorststraat

Janneken Nieustee

N: Brouwersput

straat

Janneken Nieustee

1763

59, 59v

8-5-1690

Josyna de Neef weduwe Jacob Harink

huis genaamd "den Bonten Mantel" schorsmolen

op de dijk bij de hoofdpoort

-

-

-

-

1763

60

8-5-1690

huis

koper

8-5-1690

straat

Cornelis Frederiksen Cornelis Peman

stadsdijk

60, 60v

tussen de 2 waterpoorten Noordeinde op de hoek van 't Breetie

haven

1763

straat

't Breetie

1763

60v, 61

19-6-1690

1763

61

29-5-1690

Josyna de Neef weduwe Jacob Harink erfgenamen Digna Blaesse overleden huisvrouw Lindert Davidsen Helena Doens weduwe Jacob van Ossewaarde Pieternella Hoogesteger

heer van Ellewoutsdijk Jan Hartsynk

1763

61v

29-5-1690

1763

62

5-6-1690

1763

62v

17-7-1690

1763

62v

17-7-1690

1763

62v, 63

24-7-1690

1763

63, 63v

9-8-1690

1763

63v

9-8-1690

1763

63v, 64

1763

64

17-101690 17-101690

secretaris Isaac van Loenen erfgenamen Digna Blaesse overleden huisvrouw Lindert Davidsen erfgenamen Maeyken Augustijns erfgenamen stadhouder Cornelis Oeyee boedelhouders Catelyntie Aelbrechts overleden jongedochter erfgenamen H. Harink overleden echtgenoot Josyna de Neef Cornelis Jansen David Paulussen erfgenamen Matie Isaacx weduwe Adriaan van

Joos van der Noot, Johannes Harink en Cornelis Stroobant advocaat mr. Pieter Lammers Anthony Craye

huis

Lauris Willemsen Oostacker Pieter Wawelaer

huis

Nieuwe Beestenmarkt

gemeene ganck

Beestenmarkt

Pieter Craye

huis

Wijngaardstraat

straat

Daniel van den Houte

huis

Langevorststraat

straat

Marinus Drywegen Marinus Davidsen

J: Paulussen Zonius

huis

Molendijk

straat

Marinus Drywegen weduwe Abraham van Benthem Cornelis Blommert

straat

-

Cornelis Pietersen Boel

huis

St. Jacobstraat

Pieter Tholenaer

Cornelis Leynse

straat

straat

Cornelis Veryser

Wijngaardstraat

mr. Adriaan van der Goes straat

weduwe Jacob Vermande Moeyses d’Jong

straat

Jan Masuer

huis genaamd “ter Vere” huis

kerk

erfgenamen dhr. Hoogenhoet Michiel Naus

Garis Pasteel

huis en schuur

-

-

-

-

Lucas Jansen zijn broer

huis

oostzijde havendijk daar de oude schorsmolen gestaan heeft Molendijk

straat

juffrouw Huyssens

juffrouw Huyssens

Govert van Swyngenhove Cornelis Gortsen

huis

Voorstad

Jacob Brant

Aert Aertsen den Ruyn -

huis

Papegaaistraat

Paulus Vrombout

straat

Adriaan van der Polder weduwe Johannes Aertsen

burgemeester Nicolaas Eversdijk Jacob Nollens

Lange Kerkstraat

Marinus Davidsen


Rossen Anthony Jason en Maria van der Nuffele erfgenamen Jacob Vermaes, Jacobmynken Crijns en erfgenamen Lodewijcq van der Kasteele erfgenamen Jacob Vermaes, Jacobmynken Crijns en erfgenamen Lodewijcq van der Kasteele Claes Jacobsen Maeygem

1763

64, 64v

6-11-1690

Fr: de Mater

helft in het huis

St. Jacobstraat

Jobtie Ruygh

Lindert davidsen

straat

straat

1763

64v

13-111690

Maeyken Ingels

huis

Langevorststraat

straat

Johannes Sinskerke

Korte Vorststraat

Pieter de Fijs

1763

65

13-111690

Pieter de Fijs

huis met ganck

Korte Vorststraat

koper

ganck

straat

erfgenamen Matie van Rossen

1763

65

1763

65v

27-111690 4-12-1690

Jacob Pietersen Outdorp

huis

St. Jacobstraat

Isaac van Loo

straat

procureur Johan van Ossewaarde Huybrecht Andriessen

huis

Lange Kerkstraat

Korte Vorststraat

Adriaan Jansen Rutsaert NN Smytegelt

weduwe Pieter Bosman Cornelis Rymelant

1763

65v, 66

4-12-1690

huis

Jan Beysselaer met doorverkoop aan Mathijs Stevensen Jan van Beysselaer

huis

westzijde Oude Beestenmarkt Wijngaardstraat

Oude Beestenmarkt straat

1763

66

4-12-1690

1763

66v

1763

66v, 67

11-121690 11-121690

Jan van Beysselaer en David Eyermeet c.s. Jan van Beysselaer en David Eyermeet c.s.

Magdalenastraat

weduwe Jacob Ovaer M: de Kok

Lindert davidsen

huis genaamd “de Schaelje” enige huizen genaamd “de Vetterie” huis

1763

67

1763

67, 67v

1763

67v

Jan van Beysselaer en David Eyermeet c.s. Mathijs Oeye en Zywert van der Bilt Aert den Ruyn

1763

67v, 68

1763

69

1763

69v

11-121690 11-121690 11-121690 11-121690 18-121690 1-1-1691

Anthony Lindertsen

schuur

Symon de Bonte

rentmeester NN de Wolf

1763

69v, 70

1-1-1691

1763

70

1-1-1691

1763

70v

1-1-1691

1763

70v

1763

70v, 71

erfgenamen doctor Cornelis Udemans erfgenamen Pieter Quirijnsen Trouwe erfgenamen Dankert Blaessen Geythoorn

Lindert Davidsen Eyermeet

aan de stadswal

St. Jacobstraat

dhr. van Schoonewal predikant mr. Johannes Leydekker straat Dirck van Angeren

straat dhr. van Schoonewal predikant mr. Johannes Leydekker

Jan du Mon

Jacobmyntie Zywerts stadswal

achterstraat

straat

Fr: de Mater

-

-

gank

ganck

G: Smallegange

Nieuwstraat

weduwe Jacob Ovaer -

huis

Molendijk

straat

Adriaan Dircxsen

juffrouw Huyssens

Lucas Jansen

Mathijs Jansen

huis

Wittepaardstraatje

straat

straat

Minicus Moenius

Govert van Swyngenhove

Emanuel le Blancq

huis

Zuideinde

straat

-

Jacob van der Hoeve

speelhof met huis en wagenhuis

buiten de Koepoort aan de stadssingel

weg

-

-

Leunis Truye

huis

Grote Markt

gemeene ganck

straat

huisvrouw Anthony Jason Joos Hoogelande

St. Jacobstraat

weduwe Jan Ova

erfgenamen Cornelis Oeyee Fr: de Mater

1-1-1691

Jan Maertensen Koorn

Heyndrick Jansen

huisje

tussen de 2 waterpoorten Goese Ambacht Terwelhoek Voorstad

straat

Jan Maertensen Koorn

huis genaamd “de Sneeke” 4/5e deel in het huis huis en speelhof

erfgenamen Cornelis Bruyne G: Smallegange

1-1-1691

erfgenamen Jan de Lerse schepen Goes, erfgenamen Cornelia van Oostee Alida Bruyne weduwe mr. Cornelis Borsselaar Lindert Davidsen Eyermeet Adriaan Jansen van Wytvliet mr. G: Verbergh

Johannes Coussemaker weg

Johannes Coussemaker Quirijn Trouwe

straat

-

Abraham Blauwschoe -

achterhaven -

Bastiaan Caerdeman -

burgemeester Ni-

Pieter Jansen

straat

Jacob Brant


1763

71, 71v

1-1-1691

mr. Adriaan van Wiskerke mr. Adriaan van Wiskerke erfgenamen Maria Schalck en erfgenamen Jan Schalck

1763

71v

1-1-1691

1763

71v, 72

8-1-1691

1763

72, 72v

8-1-1691

Esther Mispelblom

1763

72v, 73

15-1-1691

1763

73, 73v

15-1-1691

erfgenamen Cornelis de Lerse en Cornelia van Oostee Dirck van Angeren

1763

73v, 74

15-1-1691

Dirck van Angeren

1763

74, 74v

15-1-1691

mr. Levinus van Doorn

1763

74v, 75

15-1-1691

1763

75

22-1-1691

1763

75v, 76

22-1-1691

1763

76

22-1-1691

mr. Adriaan van Wiskerke erfgenamen Hieronimus van Coppernolle erfgenamen Hieronimus van Coppernolle erfgenamen Hieronimus van Coppernolle

1763

76, 76v

5-2-1691

1763

76v, 77

5-2-1691

1763

77

1763

mr. Willem Coomans

huis

Oprel van de haven

colaas Eversdijk straat

Jacobus de Hamer

aandeel in meestoof de Sonne huis

-

Heyndrick Zanje koopman te Middelburg met doorverkoop aan Adriaan Oeye C: Houteriffe

Dirck van Angeren

mr. Adriaan J: van Wiskerke mr. Adriaan J: van Wiskerke Lindert Davidsen Cornelis Weldijk Aernout Huybrechtsen

-

Cornelis Beysselaer -

-

doctor Adolph van Oostee -

Langevorststraat

stadswal

H: Peuteman

straat

M: Brouwersput

huis genaamd “het Sakdragers Huysken huis

kade

M: Wawelaer

Jasper Bruyne

weduwe Jacob Ovaer

straat

havendijk

achterhaven

straat

weeshuis alhier

huis en brouwerij genaamd de Wereld huis

bij de Koepoort

straat

Ester Stilte weduwe dhr. Olkkers verkoper en stadswal

Lindert Davidsen

mr. Abraham happart

bij de Koepoort naast brouwerij de Wereld noordzijde Oude Beestenmarkt oostzijde van de haven Molendijk

straat

stadswal

-

weduwe G: de Bruyker -

Beestenmarkt

B: Couwelier

-

-

brouwerij de Wereld Oprel van de haven -

Janneken Noorwege -

Mathijs Beyenynk

-

Pieter Abrahamsen -

straat

Jacob Nollens

straat

Beestenmarkt

straat

mr. Cornelis van Zunder

mr. Cornelis van Zunder

-

secretaris Westerwijcq weg

straat

huis aandeel in meestoof de Sonne huis huis en schuur

straat

C: Lantsman en H: Smallegange burgemeester mr. Matheus Eversdijk

huis, stalling en koetshuis

Johannes van Rentergem

pakhuis

Maerten de Mey

huis

St. Jacobstraat

straat

koper

5-2-1691

erfgenamen mevrouw G: Verstelle overleden huisvrouw Matheus Oeyee erfgenamen Pieter Anthonissen metser Ary Schotte

hoek daar Garis Pasteelse in woont Oude Beestenmarkt/Wijngaardstra at Ossenhoofdstraat

NN van Wynkel

schuur

stadswal

77

31-1-1691

Adriaan Oeyee

Nicolaas van de Leene

huis

buiten de Bleekveldse poort Langevorststraat

1763 1763

77v 77v, 78

31-1-1691 5-2-1691

Mathijs Dryhuysen Maerten van Beysselaer

Johannes van den Arke David reyniersen

huis huis

1763

78v

5-2-1691

79

5-2-1691

Govert van Swyngenhove Johan J: van Wiskerke

huis

1763

erfgenamen Adriaan Heyndricksen erfgenamen mr. Johan van Oostee heer van ’sGravenpolder, zoon van Cornelia Eversdijk

huis

Grote Markt ’s-Heer Hendrikskinderenstraat Voorstad

mr. G: Verbergh straat

Sebastiaan Hooghkamer Hieronimus Peuteman Markt het Souten Huys

koper

straat

noordzijde van de haven

stadswatermolen

haven

stadswal

Ossenhoofdstraat

straat verkoper Pieter Quirijnsen Govert heyndricksen vrouw Okkers

-

Jan Siskerke Michiel Brouwersput verkoper Cornelis Verbrugge burgemeester Nicolaas Eversdijk vrouw Okkers


1763

79v

5-2-1691

Paschier Katon

Nicolaas de Kritz

huis

straat

Maerten Koorn

Marinus ‌ Ark

G: van Marsella

huis

Zuideinde bij de Gansepoort Voorstad

1763

80

5-2-1691

1763 1763

80 80v

5-2-1691 19-2-1691

Pieter Jan Isaacxsen wonende te 's-Gravenpolder Isaac van Loo Matheus Dryhuysen

Abraham Cornelissen straatmaker Jan Philipsen Pieroom Elyas Schipper

straat

straat

verkoper

huis pakhuis

op het Oostbree Korte Vorststraat

haven

koper

huis

bij het Breetie bij de Oostpoort tussen de 2 waterpoorten Voorstad

Jan Heuman Harman van den Bougt -

straat straat

huis

stadswal Daniel van den Houte straat

burgemeester Nicolaas Eversdijk Jan de Graef Marinus Davidsen

1763

80v

19-2-1691

Maria Oostbree

1763

80v, 81

19-2-1691

1763

81

5-3-1691

1763

81, 81v

5-3-1691

1763 1763

81v 81v, 82

5-3-1691 5-3-1691

erfgenamen Pieternella Couwelier Pieter Benedictus en Hieronimus Smallegange erfgenamen Geertruyd Boschieters weduwe Cleeuwert Jacobsen Dignus Breewegh Hieronimus Smallegange

Leunken Boels weduwe Jan Jochemsen Vynken van Doorn weduwe Pieter Lucassen Carel van Nieuwenhuyse

straat

Willem van de Visse

huis

westzijde haven

weduwe Lucas de Backer haven

Geerart de Witte Cornelis Lansman

huis helft in het huisje en schuur huis

Oude Beestenmarkt -

1763

82

5-3-1691

1763

82v

5-3-1691

mr. Jacob Leydekker oud-schepen alhier

1763

82v

12-3-1691

1763 1763

83 83v

1763

Johan de Wolf

huis

Cornelis Hartsynck Fr: Montee (?)

het Breetie Fr: Montee (?)

Cornelis Peman

Anthony Panneboeter achterhaven

burgemeester Eversdijk Lambrecht Heusden

-

-

-

-

aan de haven

haven

doctor Adolph van oostee

Ossenhoofdstraat

Quirijn Trouw

huis

Nieuwe Beestenmarkt

Pieter Craye

Beestenmarkt

straat

Christiaen Raes

Isabella Borsselaars

huis

Korte Kerkstraat

straat

Adriaan Blaubeen

straat

Johannes Isenbree

12-3-1691 19-3-1691

erfgenamen overleden huisvrouw Matheus Oeyee Isaac de Perponcher de Sedlnitsky heer van Ellewoutsdijk en Driewegen etc. Hermanus Capueel en Maria Blaubeen Huybrecht Andriessen Maerten van Beysselaer

Boudewijn Couwelier Jacob de Hoop

huis huisje

Vlasmarkt Stoofstraat

Lindert Davidsen Joris Duyvelant

Vlasmarkt straat

straat dhr. Hoogenhoet

83v

2-4-1691

Frans Jansen

Cornelis Jansen de Nijs

huis en schuur

straat

Jan Raphelsen

verkoper

1763

83v, 84

2-4-1691

Abraham Jansen

schuur

stadswal

straat

84 84

2-4-1691 8-4-1691

Matie Adriaans Koutsijn Cornelis Haagman

huisje huis

Armenhoek aan de haven

stadswal haven

Salomon Steenaert Cornelis Peman H: Dircksen

-

1763 1763

Cornelis Peman achterhaven

Grytie Vidse

1763

84, 84v

16-4-1691

Adriaen Oeyee

huis

oostzijde Grote Markt

gemeenen ganck

Leunis Truye

Markt

1763

84v

16-4-1691

Adriaan Cornelissen Schaelje Adriaan Koutsijn Jacob Cleeuwertsen namens zijn broers en zusters erfgenamen Maria van Trat en Cornelis Oeyee Matheus Dryhuysen

bij de 's-Heer Hendrikskinderenpoort Korte Nieuwstraat

Laurens Vermeule Johannes van der Hille c.s. verkoper

schuur

Korte Nieuwstraat

Adriaan NN

84v, 85

23-4-1691

huis

Lange Kerkstraat

straat

1763

85v

23-4-1691

Pieternelle Hoog: notariĂŤle akte te Antwerpen Pieter van Steenkiste

weduwe Jacob Ovaer David Spelle

Pieter Mesoek

1763

Adriaan Cornelissen Schaelje Andries Haagman

Anthony Smytegelt straat

Philip Adriaansen

Armenhoek

straat

1763

85v

30-4-1691

Jan Adriaansen van Wis-

Joos van Poeke

huisje genaamd "het Kelder Huysken" huis

's-Heer Hendrikskin-

straat

verkoper

weduwe Blaes Cooman straat

erfgenamen Arent Gandolfsen erfgenamen Catelyntie Rutsaert

Abraham Corne-

M: van Beysselaer

weduwe J: van


kerke Lindert Mus

1763

85v, 86

30-4-1691

1763

86

7-5-1691

1763

86v

7-5-1691

1763

86v

7-5-1691

1763 1763

87 87

21-5-1691 21-5-1691

1763 1763

87v 88

21-5-1691 18-7-1691

1763

88v

1-10-1691

1763

88v, 89

1-10-1691

1763

89

8-10-1691

1763

89v

15-101691

1763

90, 90v

1763

90v

22-101691 5-11-1691

Jan Zillaert

1763

91

5-11-1691

Johannes Luycxe

1763

91

5-11-691

Johannes Luycxe

1763

91, 91v

1763

91v

1763

91v, 92

12-111691 12-111691 19-111691

1763

92

1763

92

1763

93

1763

93, 93v

19-111691 26-111691 10-121691 10-12-

erfgenamen Maeyken Adriaens van Goethem erfgenamen Maeyken Adriaens van Goethem Josias van der Leene

Anthony Smit houders geabandonneerde boedel David Spelle regenten weeshuis Abraham Cornelissen straatmaker Aernout Huybrechtsen

Johannes Luycx

huis

Cornelis Koster

huis

derenstraat op het Breetie in het Noordeinde Nieuwe Noordstraat

Johannes Luycx

schuur

Nieuwstraat

Adriaen Blaubeen

Johan Colve

huis en bakkerij genaamd "de Verlore Schapen" huis huis

bij de Gansepoort in het Zuideinde

rentmeester G: van Marinus de LasaMarsella ble

Marinus de Lasable

straat

Oprel van de kade Lange Kerkstraat

straat burgemeester

straat -

Arent Ruygh burgemeester

koper Andries Haegman

stadswal burgemeester Eversdijk straat

Johannes de Witte verkoper

straat straat

NN van Dorth weg

Pieter Abrahamsen vrouwe van Wissekerke

Mathijs Benjamynse koper

Mathijs Benjamynse -

juffrouw Huyssens Jan Veryser

juffrouw Huyssens Jan Veryser

Pieter Abrahamsen -

Jacob Raes Marinus Pippynk

Huybrecht Quawegh straat

lissen Boudewijn van der Noot -

-

Wiskerke weduwe Jan de Smit Frans Tras (?)

Adriaen Blaubeen

Nieuwstraat

Anthony Hertogh

straat

Leyn Willemsen Marinus Bouwensen wonende in de Voorstad Jan Pietersen de Boer

huis huis

Langevorststraat Voorstad

huisje

Molendijk

fiscaal Bernard Schorer

huis en schuur

's-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

mathijs Jansen

huis

Molendijk

straat

Jan Pietersen metser

huis

Molendijk

straat

Cornelis Versluys

huis genaamd "het Wyssertje" huis

Zuideinde

Johannes Cousemaker stadswal

straat

Quirijn Trouwe

verkoper

stadsganck

straat

Jan Verkat

huis

Noordeinde

schuur

Nieuwstraat

mr. Jacob van Merris

huis

Stoofstraat

Boudewijn van der Noot Adriaen Beysselaer Marinus J: Smit

straat

Heyndrick Heyndricksen van Stryen Jacob de Hoop

Huybrecht Quawegh C: Beysselaer

Jacob raes

weduwe Jan Jansen Smit Anthony Beysselaer straat

Jacob de Hoop

jasper Noorthoec

huis

Stoofstraat

straat

Joris Duyvelant

erfgenamen tanneken Gortse weduwe Pieter Zantdijck Anthony jansen Couwelier Marinus Bosman

Dominicus Moenius

huis

Voorstad

erfgenamen dhr. Boom

Jan reyniersen

dhr. van der Hille c.s. straat

Anthony Lindertsen Hertogh Quirijn Trouwe

huis

Stoofstraat

Jacob raes

C: Beysselaer

straat

-

-

-

-

Marinus Goeree

mr. Jacob van Merris

aandeel in meestoof de Mane huis

Benjamyn Soetebier -

Noordeinde

Jacob Engelsen

straat

Lauris Schalck met toe-

Mary Baly, weduwe Jan

huis

oostzijde haven

straat

weduwe Jan Hillebrantsen Cornelis Wagenaer

Catrina van Brabel weduwe Johan van Wiskerke diaconie alhier namens Francynken Maertens erfgenamen Heindrick Abrahamsen Teerlynck en Willemynken Guilliaems Emanuel Leblanck

Marcus Laurissen lijndraaier Anthony Couwelier

Langevorststraat

weduwe Jacob Tack Adriaan Hoogenhoet Heyndrick Bordoey

weduwe Nathaniel Leene Jan de Kock

straat

haven


1691 17-121691 24-121691 24-121691 24-121691 31-121691 31-121691 31-121691

stemming hypotheekhouder Jacob Sautijn burgemeester Mattheus Eversdijk erfgenamen Marinus Mesoek weduwe Johan van Wiskerke Pieter de Fys

Roose, en Anthony der Weduwe Wilhelmus Westhoec

huis

oostzijde haven

St. Jacobstraat

Joos van der Noot

haven

Blaes Jansen

Lindert Quirijnsen

huis

Wijngaardstraat

straat

Johan Hartsynck

David Oudeman

huis

Noordeinde

straat

Jacob Joossen

dhr. van Schoonerwal verkoper

huis

Langevorststraat

straat

Maeyken Ingels

Jan Lafort

Pieter Paulussen Zonius

Adriaena Pieters jongedochter Jan Adriaansen Weye

dhr. van Schoonerwal Maerten van Beysselaer verkoper

huis

Molendijk

straat

achterhaven

Cornelis Breewegh

Marinus van der Arke

Jacob Bouwensen

huis

Zuideinde

Jan de Boot

huis

westzijde van de haven

Mathijs Jansen

weduwe Maarten Jansen achterhaven

-

erfgenamen Marinus Adriaansen Visser en erfgenamen Jacobmyntie Teerlings Geert van Koekelenberg

weduwe Adriaan Blocx haven

Abraham Pietersen Krabbe stadswal

Lindert Huygens

Wijngaardstraat

straat

stadsganck

brouwerij de Gans

brouwerij de Gans

Michiel de Bruyn

helft in het huis genaamd “de Helder Schanse” huisje

koper

Jan Hartsynck

ganck

Passchier de Korte

huis

juffrouw van Alphen weduwe Ary Thomassen

straat

Michiel van Campen

straat

weduwe Blaes Cooman

Zacharias Haagman Aernout Huybrechtsen Cornelis Wagenaer

1763

93v

1763

94

1763

94

1763

94v

1763

94v

1763

94v, 95

1763

95

1763

95v

7-1-1692

1763

96

7-1-1692

1763

96

7-1-1692

1763

96, 96v

7-1-1692

Digna de Witte weduwe Marinus Pippinck

Jacob Al de Werelt

huis

ganck van het Colveniershof Noordeinde in de ’sHeer hendrikskinderenstraat Lange Kerkstraat

1763

96v

7-1-1692

Pieter paulussen

huis

Molendijk

straat

1763

96v, 97

14-1-1692

Anthony der Weduwe

helft in het huis

oostzijde haven

straat

Jan de Kock

weduwe Jan Hillebrantsen haven

1763

97

21-1-1692

Johannes Noorwege

huis

oostzijde Grote Markt

Korte Vorststraat

G: de Witte

markt

erfgenamen Cornelis Bruyne

1763

97, 97v

21-1-1692

rentmeester Jacob de Hamer Mary Baly weduwe Jan Roose Cornelia Eversdijk weduwe doctor Jacob Verbergh Francois Fransen

erfgenamen burgemeester Mesoek Maeyken Ingels

Pieter Abrahamsen

Noordeinde

Molendijk

Jan Hillebrantsen

straat

straat

1763

97v

28-1-1692

Jacob Bouwensen

Zacharias Blaubeen

huis en bakkerij genaamd “den Gloeyenden Oven” huis

Zuideinde

Carel Roffy

Carel Roffy

straat

1763

98

28-1-1692

Jacob leysius

huis

oprel van de haven

Oprel

Lindert Davidsen

1763

98, 98v

4-2-1692

Molendijk

achterhaven

98v

4-2-1692

Mathijs Jansen Vondervijs Abraham Jason

huis

1763

huis

Langevorststraat

stadswal

98v, 99

11-2-1692

Job Melsen

huis

Noordeinde

straat

weduwe Zacharias Jansen weduwe Blaes Cooman Cornelis de Nijs

Leyn Willemsen

1763

erfgenamen Johan de Witte directeuren en toeziende rentmmeester stad Goes erfgenamen Johan de Witte Frans Jansen

Huybertus Drywegen Johan van Rentergem Jacob Pietersen Krabbe straat Cornelis de Nijs

straat

Lindert Huyge en Geert van Koekelenberg Frans Jansen

stadswal

Francois Walraven

Cornelis van Beysselaer straat


1763

99

11-2-1692

1763

99, 99v

11-2-1692

Cornelis Adriaansen van Stryen Cornelis Logiersen

1763

99v, 100 99v

11-2-1692

1763

1763 1763

100, 100v 100v

Lauris de Boot

huis

buiten de Gansepoort

Blaes Geythoorn

juffrouw Booms

Frans Marinussen

straat

huisje

Molendijk

straat

-

verkoper

weduwe Gillis Stoop Marinus J: Smit

18-2-1692

Cornelis Houteriffe

bastiaan Hooghkamer

bij de Blauwe Steen

Maarten Pietersen Wawelaer

Jasper Bruyne

weduwe Jacob Ovaer

3-3-1692

boedelhouders Geerart Smallegange Pieter Lammens

Pieter Jansen Ruyter

schuur, wagenhuis en varkenshok huis genaamd “het Sakdragers Huysken” huis

Mathijs Benjemynse stad Goes

Jan Veryser

Pieter Blaubeen

Mathijs Jansen Vondervijs Jacob Bossenbly

St. Jacobstraat

Anthony Jason

Maerten de Mey

straat

Anthony Jason

Josias Smytegelt

westzijde havendijk

-

-

-

-

Armenhoek hoek van de Magdalenastraat met de haven Wijngaardstraat bij brouwerij de Gans aan de stadsganck Korte Nieuwstraat

stadswal straat

straat straat

Claes Maeygem Marinus de Koe

Jacob Leysius

-

-

-

-

Claes Maeygem

straat

weduwe J: Ovaer

-

Vlasmarkt

weduwe G: de Bruyker

Vlasmarkt

erfgenamen Boudewijn Couwelier

straat

huis

buiten de Gansepoort

Lauris de Boot

juffrouw Booms

Jan Cooman

straat

Geerart Croone

huis

Oprel

Johan Soetelinck

huis

Zuideinde

weg

Adriaan Cleeuwendamme straat

straat

Pieter Gijl

Nicolaas Wyswilder Paschier Katon

Quirijn de Lasable

Marinus Adriaensen

landhoeve

-

-

-

-

huis

buiten de Koepoort aan het Schuytvlot op stadsgrond buiten de Voorstad

straat

verkoper

mr. G: Verbergh

Isaac Wagenaer

huis

tussen de 2 waterpoorten op het Breetie bij de Oostpoort Molendijk

haven

Jacobus Ras

achterhaven

Dignus Boutens

stadswal

Jan Heuman

het Breetie

stadswal

straat

Jan Veryser

stadswal

erfgenamen Mathijs Benjemynsen Ary Outhooft

weduwe Gillis Stoop straat

Abraham de straatmaker straat

straat

verkoper straat

Manhuis

erfgenamen Andries Zomersee Pieter benedictus

10-3-1692

aandeel in meestoof de Hope schuur helftscheiding in het huis

1763 1763

100v 100v, 101

17-3-1692 24-3-1692

Bartel Keulenaer erfgenamen Lindert Davidsen Eyermeet

Joos Pietersen de Fraeye kinderen Lindert Davidsen Eyeremeet

1763

101

24-3-1692

erfgenamen Lindert Davidsen Eyermeet

Johan Soetebier

huis genaamd “de Vetterie”

1763

101v

24-3-1692

David Eyermeet

1763

101v

24-3-1692

erfgenamen Lindert Davidsen Eyermeet erfgenamen Lindert Davidsen Eyermeet

helftscheiding in het huis huis

1763

102, 102v 102v, 103 103

14-4-1692

1763 1763

14-4-1692 21-4-1692

weduwe Francois Marinussen Gillis Schipper erfgenamen Jacob Beysselaer Geertruyd Outdorp weduwe Anthony de Hoop

Isabella de Moederloose weduwe predikant mr. Lauris Hoogenhoet Marinus Goeree

1763

103, 103v

21-4-1692

1763

103v

29-4-1692

Jan Maartensen Koorn

1763

103v, 104 104

19-5-1692

Claes Willemsen

weduwe Lucas Anthonissen Luycx Jan de Graef

19-5-1692

Jan de Graef

Laurus van de Woestijne

huis

26-5-1692

Mathijs Jansen

David Jacobsen Smit

huis

9-6-1692

erfgenamen Mels Thomassen Pieter Jan Isaacsen

Thomas Melsen

helft in het huis

Thomas Lory

huis

Gijsbrecht Noorman

huis

Gasthuisstraat aan de dijk Voorstad aan de Weyman Lange Kerkstraat

Marinus van Ossewaerde

huis en stalling

bij de Koepoort

1763 1763 1763 1763

104, 104v 104v

1763

104v, 105 105

9-6-1692 9-6-1692

1763

105,

16-6-1692

Geerard, Pieter en Pieternella Borsselaer weduwe burgemeester

Ary Outhooft

straat

Boudewijn van der Noot straat

burgemeester Nicolaas Eversdijk Adriaan Abelsen Wesel Jan Marinussen


1763 1763 1763

105v 105v 105v, 106 106

30-6-1692 30-6-1692

rentmeester Pieter Zuythof Cornelis Koutsyn

huis

Lange Kerkstraat

straat

Adriaan Schotte

straat

huis

St. Jacobstraat

Johan Rutsersen

Jacob Weye

straat

Visser Herman Noormans Johan Rutsersen

1763

106, 106v

21-7-1692

Tanneken Mathijsse jongedochter en erfgenaam Janneken Noorwege weduwe Quirijn Trouwe

1763

106v

7-8-1692

Joos du Mon

1763

8-9-1692

Lindert Huygens

1763

106v, 107 107

Pieternella Dignusse weduwe Guilliaem de Munninck Yman Boutensen

22-9-1692

1763

107v

6-10-1692

1763

107v

6-10-1692

erfgenamen overleden huisvrouw Matheus Oeyee boedelhouders mr. Hans Hegele Pieter Paulissen Zonius

Pieternella Dignusse weduwe Guilliaem de Munninck Anna Rymelant weduwe Michiel Soetemont Cornelis Blommert

1763

13-101692 20-101692

Aegtie Jans weduwe Michiel Brouwersput Janneken Wisse jongedochter

oostzijde haven

huis

Oprel van de haven

Maerten van Beysselaer

Maerten van Beysselaer

-

-

1763

108

Langevorststraat

stadswal

Jacob Faveur

huis

Zusterstraat

Helena Rymelant

Andries van de Moere straat

straat

108v

Matheus Matheussen Eversdijk Cornelis van Stryen

huis

1763

108v, 109

David Paulussen Reuse

huis

St. Jacobstraat

weduwe Jacob Ovaer

Pieter de Ruyter

Frans de mater

1763

109

17-111692

erfgenamen Maria van der Mussele weduwe Anthony Jason Geerken Outdorp weduwe Anthony de Hope

Pieter van Steenkiste straat

juffrouw Eversdijk

1763

27-101692 17-111692 17-111692

mr. Anthony der Weduwe erfgenamen Adriana Harinck eerder weduwe Willem beyaert erfgenamen Jacob Hobius en Cornelia Westerwijcq erfgenamen Joos Trat

huis

1763

107v, 108 108

Bastiaan Hooghkamer

buiten de Gansepoort op het plein

erfgenamen Jacques Boom

Anthony Verlorekost

plein

Stoffel Tery

1763

109, 109v

11-111692

Johan Luyksen

Zuideinde bij de Gansepoort

erfgenamen NN Marchant

straat

Jan de Hamer

erfgenamen NN Marchant

1763

109v

8-12-1692

Geertruyd Jacobs weduwe Emanuel Leblank en nu gehuwd met Anthony der Weduwe Joos van der Noot

schuur genaamd “de Koey de Nasy” huis

Oprel Grote Markt

stadsganck

stadsganck

Oprel

Johan Oliviersen

1763

109v, 110 110

23-121692 23-121692

advocaat mr. Willem Coomans David Eyermeet

mr. Levinus van Doorne

huis genaamd “Haerlem” huis

Oprel van de haven

straat

straat

Adriaan Pietersen Visser

huis

Korte Nieuwstraat

Nicolaas Jacobsen Maeygem

Cornelis Beysselaer straat

doctor Adolph van Oostee Jacob Pietersen Outdorp

1763

14-7-1692

Abraham Happart erfgenamen Andries Zomersee Christiaen Gelock

Benjamyn Mathijssen haar broer

helft in het huis

Oprel van de haven naar het Noordeinde

straat

weduwe Pieter Lucassen

Cappelstraat

Cornelis Peman

Marinus Smytegelt

windoliemolen genaamd “den Hooghcamer” en huis huis

achter brouwerij de Clavers op het Ravelijn

-

-

-

-

Nieuwe Noordstraat

straat

Marinus J: Smit

Marinus J: Smit

Jan du Mon

huis genaamd “de Helderschans” huis

Wijngaardstraat

straat

stadsganck

brouwerij de Gans

brouwerij de Gans

Nieuwstraat

Anthony Lindertsen

Marinus J: Smit

straat

Bejamin Soetebier

huis

Zusterstraat

oude Manhuis

oude Manhuis

Willem Goeree

straat

huisje

Molendijk

weduwe Jan Hillebrantse straat

-

-

-

Jan de Kock

straat

Cornelis Wagenaer

Cornelis Stroobant

Jacob Pietersen Outdorp


1763 1763

110, 110v 110v

1763

111

29-121692 29-121692 5-1-1693

1763

111

5-1-1693

1763

111

5-1-1693

1763

111, 111v

12-1-1693

1763

12-1-1693

1763

111v, 112 112v

20-1-1693

1763 1763

112v 113

20-1-1693 2-2-1693

1763

113, 113v 113v

2-2-1693

1763 1763

2-2-1693

erfgenamen Johan Mispelblomme erfgenamen Cornelis Elyassen erfgenamen Cornelis Verstelle erfgenamen Cornelis Verstelle erfgenamen Cornelis Verstelle erfgenamen Paulus Vrombout en Pieternella Baptiste erfgenamen overleden huisvrouw Jacob Raes Cornelis Lantsman

Marcus de Bocx erfgenamen Michiel Brouwersput erfgenamen Pieter Krillaert erfgenamen Pieter Krillaert David Eyeremeet

113v, 114 114, 114v

2-2-1693 2-2-1693

mr. Johan ockerse heer van Schoonewal

2-2-1693

1763

114v, 115 115

2-2-1693

Adriaanken Jans weduwe Geerart Walbeke secretaris Pieter leschot

1763

115

16-2-1693

1763

115v

16-2-1693

erfgenamen Maeyken Lievens weduwe Jan Baroen Jan Gillissen Goedertier

1763

116

23-2-1693

Jan du Mon

1763

116, 116v

2-3-1693

1763

116v

2-3-1693

1763

116v

2-3-1693

1763

117

2-3-1693

weduwe Johan Aertsen nu gehuwd met Johan Sigmundus erfgenamen overleden huisvrouw jacob raes erfgenamen overleden huisvrouw jacob raes erfgenamen overleden

1763

1763

David Lindertsen

huis

nieuwe haven

haven

Quirijn Trouwe

-

-

Elyas Cornelissen de Swart Pieter Blonque

huis

Noordeinde

Jan Veryser

Lauris Verbrugge

straat

Quirijn Claassen

-

-

-

-

-

het Weyken

-

-

-

-

rentmeester Cornelis Rymelant NN Munter

aandeel in meestoof de Hoope aandeel in meestoof de Mane aandeel in meestoof de Hoope huis

-

-

-

-

-

Papegaaistraat

Cornelis Meeussen

straat

verkopers

verkopers

Geerart Blaubeen

huis

Oprel van de haven

straat

straat

verkopers

Jan Danielsen

huis, schuur, bakkeet en hovenieringe huis huis en achterhuisje helftscheiding in het huis huis genaamd “den Keyser” schuur en hofje

oude Goese ambacht Bakkershoek

Willem Arijssen

Printie Pieters

erfgenamen NN Ruygh weg

Langevorststraat Langevorststraat

stadswal

Cornelis Gortsen koper

straat straat

stadsganck

Zuideinde

-

-

-

-

Oprel van de haven

straat

Jacob Leysius

straat

Ossenhoofdstraat

straat

Jacob van der Hoeve graaf van Groesbeke

-

Cornelis van Beysselaer stad Goes

stadswal

-

Pieter Blonque

secretaris Pieter Leschot Nicolaas van der Leene Janneken Beysselaer weduwe Pieter krillaert Jacob J: van Beysselaer Josias Smytegelt

weg

jonkheer Isaac de Perponcher Sednitsky heer van Ellewoutsdijk etc. Willem van Sweden

huis en hof

westzijde Oude Beestenmarkt

Beestenmarkt

huis en schuur

Kleyn Weyken

verkoper

stadswal

straat

verkoper

Anthony Pietersen metser Cornelis Bosman

huis

Langevorststraat

stadsganck

Pieter Masuer

straat

Cornelis Gortsen

huis genaamd “Breda”

Papegaaistraat

straat

Michiel Boutensen

erfgenamen Paulus Vrombout

straat

weduwe Pieter pietersen Zomersee Johan Luycx

huis

Magdalenastraat

Johan Hartsynck

Philip Wyma

straat

huis en schuur

Cleyn Weyken

Cornelis van der Straten stadswal

stadsplein

bleek

Cornelis Almekinders

huis

Papegaaistraat

Marinus Gortsen

Quirijn de Lasable straat

Jacob Verhelle

weduwe doctor de Koninck

Boudewijn van der Noot

schuur en stalling

Voorstad

-

aandeel in meestoof de Fortuine aandeel in mee-

Boer bij Nachtens weyken Boer bij Nachtens

-

Anthony Lindertsen -

straat

gemeente van de Mennonieten Francois Baroen

Marinus Jansen Smit -

-

-

-

-

-


1763 1763

117v 118v

16-3-1693 16-3-1693

huisvrouw jacob raes Jan Gillissen Goedertier vendumeester Goes

1763

118v

16-3-1693

Adriaan de Voogt

Maarten Jansen patijn

huis en schuur

Oude Veerstraatje

Cornelis Vervoort

1763

118v, 119

6-4-1693

Dirk Dominicus

huis

Langevorststraat

1763

119

6-4-1693

Harman Evertsen van Alsem en Huybrechtie Ingels Willem van Weele

huis

1763

119, 119v 119v

13-4-1693

Pieter Bosdijck

huis

Johan de Wolf

aandeel in meestoof de Fortuine schuur

27-4-1693

1763

119v, 120 120

Adriana Meebaale weduwe burgemeester Cornelis Boone secretaris mr. Pieter Lammens rentmeester Lucas van Beysselaer Pieter Bosdijk

27-4-1693

Geerart de Witte

1763

120

4-5-1693

1763

120v

4-5-1693

Maria van Uffelen weduwe Lauris Jansen voogden Jacob Bossenbly

1763

120v

4-5-1693

voogden Jacob Bossenbly

1763

121

25-5-1693

1763

121, 121v 121v

1-6-1693

1763 1763

27-4-1693

Mathias Nolet Pieter Bloncque

stoof de Mane schuur schuur

weyken Stoofstraat Nieuwstraat

Jacob raes Thomas de Vriese

mr. Cornelis Kelle

straat

Anthony Lindertsen brouwerij de Fortuyne Pieter Verbrugge

Bastiaan Jansen straat

straat Thomas de Vriese

Cornelis Vervoort

straat

straat

Anthony de Bock

oostzijde haven

St. Jacobstraat

Blaes Jansen

haven

Johan Verminne

tussen de 2 waterpoorten -

haven

Cornelis Fredericksen -

stadswal

stadswal

-

-

-

Cleyn Weyken

straat

Cornelis Kosten

straat

Pieter Jacobsen

wegeling erfgenamen dhr. van Baerlant vrouwe van Waarde etc. rijdt naar de Stoofstraat Adriaan Jacquessen (?)

dijkgraaf Adriaan de Jonge rekenmeester Nollens

hoefje

Nissepad

koper

huisje

Langevorststraat

straat

weduwe Mathijs Tacko erfgenamen Baerlant Matheus Oeyee

rentmeester Lucas van Beysselaer Pieter Blaubeen

huis

St. Adriaanstraat

Pieter Wilts

straat

erfgenamen dhr. van Baerlant juffrouw Udemans

schuur

bij de Stoofstraat

koper

Josias Smytegelt

Marinus J: Smit

Willem Paret haar zoon uit een eerder huwelijk

huis

Korte Vorststraat

Andries Verbeke

Cornelis Lopsen

straat

Rogier de Boot

huisje

Langevorststraat

straat

Pieter Dignussen

-

Michiel van Campen en Jan Maertensen Patijn secretaris mr. Pieter lammens

schuur

Stoofstraat

Adriaan de Voogt

rekenmeester Nollens stadsriool

Matheus Nolet

straat

huis en stalling

rentmeester Johan Bosdijck

C: Westdorp

straat

straat

Marinus Davidsen

straat

Pieter Verbrugge

straat

erfgenamen Thomas de Wolf

1763

122, 122v

8-6-1693

Huybregtie Engels huisvrouw Harman Evertsen van Alsem erfgenamen Jacob Raes en Maeyken Abrahams erfgenamen Jacob Raes en Maeyken Abrahams Johan Drywege

1763

123

6-7-1693

Stoffel Annaert

Frans Baroen

pakhuis

Zuideinde achter de kerk bij de Schuttershofstraat en de voetboge Korte Vorststraat

1763

123, 123v

7-9-1693

Cornelis Cornelissen Peman

huis

Oprel haven

Maerten van Beysselaer

1763 1763

123v 123v, 124 124

7-9-1693 12-101693 12-10-

Cornelis Dijkwel, Jan Oudendijk, Cornelis Cornelissen Peman en erfgenamen Janneken Blanckerts, allen erfgenamen janneken Wisse erfgenamen Jacob Raes Adriaan Govertsen

Marinus Davidsen Maerten van Beysselaer

Jan Oudendijk David Rolyon

huis huis

Oprel haven Voorstad

straat straat

G: Blaubeen Isaac Wagenaer

juffrouw Ruygh straat

juffrouw Ruygh straat

rentmr. H> Smallegange

Jacob Pietersen Outdorp

huis

Langevorststraat

straat

Lauris de Boot

Marinus van Stry-

Marinus van Stry-

1763

1763

1-6-1693


1763

124, 124v

1763

124v

1763

124v, 125

1763

125

1763

125, 125v 125v, 126 126, 126v

1763 1763

1763 1763 1763

126v, 127 127

1693 19-101693

2-11-1693

en Cornelis Rymelant erfgenamen Cornelis Bruyne en Anna Maria van Stapele Yman Cornelissen Schipper Amerentie Kousemaker meerderjarige jongedochter boedelhouders Willem van der Visse Dyna Dyel weduwe Geerart van Koekelenberg Cornelis Vervoort

16-111693

houders gerepudieerde boedel Karel Rotty

Dirk van Grevenbroek

huis

's-Heer hendrikskinderenstraat Zuideinde

7-12-1693

Abel Fechiene en erfgenamen Jacob du Mon Abel Fechiene en erfgenamen Jacob du Mon Abel Fechiene en erfgenamen Jacob du Mon regenten weeshuis

Dirk Dominicus Anthony Craeye

huis genaamd "de Karosse vetterij

tussen de Oude en de Nieuwe Beestenmarkt Nieuwe Noordstraat

straat

plein van de schutterij de Handboge Adriaan den Beenhacker Marinus J: Smit

Anthony Craeye

huis

Voorstad

-

-

-

-

Pieter Tavenier met doorverkoop aan mr. Cornelis kelle Jacob tavenier

huis

bij de Gansepoort aan het Cleyn Weyken

koper

stadserve

stadserve

stadserve

huis

Noordeinde

-

-

-

-

3/4e deel in het huis huis en bakkerij genaamd "de Hope" huis

Oprel van de haven

Claes Maeygem

straat

Noordeinde

Maerten van Beysselaer Molendijk

Pieter Rattel

straat

Lange Kerkstraat

Erasmus Jansen

straat

huis

Nieuwstraat

J: Leydekker

Jeremias Adriaansen J: Leydekker

Willem van der Bilt erfgenamen Boudewijn van der Noot L: Sinoutskerke

straat

Cornelis Mogge

huis en schuur genaamd "Souterhuys" huis

Noordeinde

straat

Claes Walraven

Pieter de straatmaker

David Reyniersen

westzijde haven

kade

Cornelis Peman

achterhaven

verkoper

Cornelis Absalomsen straat

Cornelis Absalomsen verkopers

straat

Ary Outhooft

verkopers

Jacob Nagtegael

stadswal

verkoper

straat

Andries Rijckaert

26-101693 26-101693 26-101693 2-11-1693

7-12-1693

1763

127, 127v 127v

7-12-1693

1763

127v

7-12-1693

1763

128

1763

128v, 129

14-121693 14-121693

1763

129

1763

129, 129v 129v

1763

1763 1763

129v, 130 130

1763

130

1763

130v

7-12-1693

21-121693 21-121693 21-121693 28-121693 28-121693 28-121693 28-121693

Cornelia Goeree huisvrouw Jacob Fransen erfgenamen rentmeester Thomas de Wolf erfgenamen Thomas de Vriese en Catelyntie van Beysselaer erfgenamen david pietersen erfgenamen Jacob Raas en Maeyken Abrahams Johan van der Hille

mr. Cornelis Kelle

helft in het huis

St. Adriaanstraat

straat

stadsschool

en erfgenamen dhr. van der Goes

Clement Arijssen

huis genaamd "de Heldergans" helft in het huis

Wijngaardstraat

straat

stadsganck

brouwerij de Gans

brouwerij de Gans

Korte Kerkstraat

straat

Bartel Keulenaer

straat

Cornelis Blaubeen

Marinus Absalomsen

huis

westzijde haven

haven

Cornelis Peman

achterhaven

Adriaentie Jans weduwe Geerart Walbeke Cornelis Abrahamsen

huis

bij de Koepoort

Willem Goeree

straat

straat

huis en bakkerij

straat

Claes Vrelant

Maarten J. Patijn

Lambrecht Heusden Jan Marinussen Visser straat

Cornelis van Noorthouve

Cornelis Blaubeen

straat

weduwe Lauris Joossen Marinus J: Smit

Lowys Laros

Johan Adriaensen Kousemaker

Pieter de Wolf Johan Lankschot

procureur Heinricus Hooghkamer Jacob Cornu Pieter Dircxsen

Cornelis Keulenaer

Jan Lemmensen

Rogier de Boot

Cornelis Jacobsen de Hoop Andries Kodde

huis

Langevorststraat

huis

Wijngaardstraat

Cornelis jansen

huis en schuur

's-Heer Hendrikskinderenstraat

boedelhouders Danckert Westhoucq Francois Jansen

straat

en straat

koper


1763

130v, 131 131

28-121693 11-1-1694

Jan Quast

huis

Nieuwe Beestenmarkt

Aernout Walraven

Nieuwstraat

Cornelis van Stryen

huis genaamd "de 4 Heemskinderen" huis en schuur

11-1-1694

1763

131, 131v 132

Catelyntie den Hael

huis

Middelambacht van Kloetinge Zuideinde

11-1-1694

1763

132v

11-1-1694

Matheus van de Moere

huis

1763

132v, 133

18-1-1694

Laus Marcelis en Maria de Faacq weduwe Pieter Geus boedelhouders Danckert Westhoucq

Claas Buyse

1763

133, 133v

18-1-1694

Hubertus Westhoucq

1763

133v

18-1-1694

Maerten van Beysselaer

Zywert van der Bilt

1763

134v

1-2-1694

Bartholomeus Munter

1763

135

1-2-1694

erfgenamen huisvrouw Paulus Vrombout en erfgenamen Maeyken Lievens Josias Smytegelt

1763

135, 135v

8-2-1694

1763

135v

8-2-1694

1763

135v

8-2-1694

1763

136

15-2-1694

1763

136

15-2-1694

1763

136v

15-2-1694

1763

15-2-1694

1763

137, 137v 137v

15-2-1694

1763

138

22-2-1694

1763

138

22-2-1694

Pieter Jan Isaacsen

1763

138,

22-2-1694

Jan van het Hart..yckt

1763 1763

erfgenamen weduwe Lindert van der Beke rentmeester Lucas Beysselaer erfgenamen Adriaan Abelsen Wesel erfgenamen Willem Beyaert Fr: de Mater

Marinus de Kock

Martynken van der Noot meerderjarige jongedochter Jan Benedictus Reus en Martynken van der Noot weduwe Francois Baroen

Jacques Baroen

Janneken Gelock weduwe Jacques Masuer Janneken Gelock weduwe Jacques Masuer houders gerepudieerde boedel Tanneken jeremiasse erfgenamen Adriaan Abelsen Wesel houders geabandonneerde boedel David Reyniersen erfgenamen Marinus Adriaansen

weduwe Lauris Joossen Anthony Lindertsen Capellerie

weduwe Lauris Joossen Benjemyn Soetebier straat

Cleyn Weyken

straat

Langevorststraat

straat

huis

Korte Vorststraat

aandeel in meestoof de Fortuyne en de Hoop aandeel in meestoof de Sonne huis

aandeel in meestoof de Hope huis genaamd "de Kaprave"

Claes Maeygem

Beestenmarkt

straat

straat

straat Johan Luycx

erfgenamen heer van Dirksland -

-

Maerten wawelaer -

weduwe Andries Zomersee straat

weduwe Andries Zomersee -

het weyken in de Goesen polder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Korte Vorststraat

straat

David van Hessen Maria van Marcella

Maria van Marcella

-

-

-

-

-

Noordeinde

Johan Lanckschot

Johan Lanckschot

straat

Anthony Couweliere

Francois Baroen (?)

schuur

stadswal

stadswal

Gasthuis

Jacob de Lerse

Salomon Steenaart

Jan Welivliet

boer van achters weyken oostzijde stadswal

-

-

-

-

Mathijs Dryhuysen

aandeel in meestoof de Mane schuur

stadswal

straat

verkoper

-

Thomas Melsen

schuurtje

oostzijde stadswal

-

-

-

-

Jan Gillissen van Vyven

huis

Noordeinde

Lauris Verbrugge

-

straat

Lauris Verbrugge

Heindricus Bruinincx

huis genaamd "de Vos" huis

Lange Kerkstraat

Michiel Boudens

Enos Farche

straat

Michiel Boudens

Noordeinde

straat

rentmeester Lucas van Beysselaer

Cornelis Verbrugge

landhoeve

buiten de Koepoort aan het Schuytvlot

-

plein van het Souten Huys van Pieter Dircxsen -

-

-

huis

Voorstad

straat

Heyndrick Jansen

huis

Voorstad

weduwe Thomas Lory Jacob Vrolyck

juffrouw Booms

Logier Jansen

burgemeester Nicolaas Eversdijk straat

Johannes van Pappelen

Mayken Marinusse weduwe Marinus Adriaansen Anthony Marinussen Blommert Anthony Danielsen


1763 1763

138v 138v

1-3-1694

1763

138v, 139 139v

1-3-1694 8-3-1694

1763

140

15-3-1694

1763

140v

15-3-1694

Janneken Gelock weduwe Jacques Masuer Marinus Bouwensen Matie Marinusse weduwe Marinus Adriaansen houders geabandonneerde boedel Tanneken Jeremiasse boedelhouders Geertruyd Heindricks weduwe Johan de Molenaer, metterwoon clandestien vertrokken uit de stad

Noorthoeve Michiel Mus

stalletje

stadswal

stadswal

Thomas Melsen

verkoper

stadswal

Elyas Jowel

huisje

Voorstad

-

huis en schuur

buiten de Koepoort aan het Schuytvlot Noordeinde

Abraham de straatmaker -

straat

Cornelia Goeree en Jacob Fransen Jan de Kock

burgemeester Eversdijck -

-

-

straat

straat

straat

Adriaan Hoogenhoet

Cornelis fransen Duynkerke

huis

haven

stadsravelijn

stadsravelijn

Jan van Strien

huis genaamd "het Hoefyser"

tussen de 2 waterpoorten

raze_1763  

raze_1763_goes