raze_1750

Page 31

Fol

Datum

255

Soort eigendom

Straatnaam

Oost

Zuid

West

Noord

Cornelis Adriaensen vleeshouwer Styne Cornelisse Adriaensen achterhaven

den baljuw

Verkoper

Koper

7-3-1580

Pieter Querinsen

Marinus Pietersen

huis

Zusterstraat

straat

straat

255, 255v 255v

7-3-1580

Jacob Huge Decker

Adriaen Hartsinck

Papegaaistraat

straat

Cornelis Mertsen

7-3-1580

Floris Schaeck baljuw

Spuidijk

straat

Jan Willemsen

256

21-3-1580

mr. Pieter Lenertsen

schuur en erf

Noordeinde

stadswal

Adriaen Hartsinck

straat

stadswal

256

5-4-1580

Anthuenis Querynsen

straat

straat

Zuideinde

stadswal

straat

stadsgang

256v

21-3-1580

huis

de Poel

weg

Neelke Heyne

Cornelis Mertsen

257

5-4-1580

Cornelis Cornelissen Avontuere

huis

Spuidijk

Thijs Hendriksen

Adriaen Anthuenissen Dingenis Jacobsen bakker Claes Jansen inden Poel achterhaven

Mels Mertsen

21-3-1580

huis en schuur en hofstede huis

Noordeinde

256v

Cornelis Huyssen

straat

257

5-4-1580

Andries (?) Hartsinck

kamer

Papegaaistraat

verkoper

straat

5-4-1580

Govert (?) Reyniersen

huis

Lange Vorststraat

het huis de Papegaye stadswal

verkoper

257v, 258 258, 258v

erfgenamen Copge Victors tlv erfgenamen Neelken Bouwens schipper vander Leuren erfgenamen Mayken Pauwels huisvrouw Willem Pauwelsen burgemeester David Jacobsen erfgenamen Engel Jacobsen kuiper Emmeken Aelbrechts en haar echtgenoot Mayken Faes en de zuster van Lenaert Cornelissen Faes Cristina Cornelisse Andriessen (?) David Jacobsen

huis genaamd "tPapegayken" huis

weel

straat

stadsgang

13-6-1580

erfgenamen Pieter Oliviersen

huis

Lange Vorststraat

stadswal

Dignus de bakker

straat

Lys Neels

259v

25-4-1580

mr. Jan NN

Willem mr. Willemsen van Wolphaartsdijkmet doorverkoop aan NN Mertsen van der NN NN Bischop

huis

Zuideinde

straat

kerkhof

259v, 260

2-5-1580

erfgenamen Heindrick Jansen landmeter

weduwe Heindrick Jansen landmeter

huis genaamd "Truweelken"

noordzijde Grote Markt

Matheus Michielsen straat

260

2-5-1580

erfgenamen Heindrick Jansen landmeter

weduwe Heindrick Jansen landmeter

huis genaamd "de Samaritaen"

Vismarkt

burgemeester Hieronymus Verstraten Coome Pauwelsen

mr. Sebastiaen Baresteyn straat

260, 260v 260v

2-5-1580

Pieter Quirijnsen

huis

bij de Oostpoort

straat

-

2-5-1580

erfgenamen Heindrick Jansen landmeter Claes Lievensen

Cornelis Heindricksen

huis

straat van tNyewerck

261

9-5-1580

Matheus Michielsen

-

9-5-1580

huis genaamd "de Sauvegaerde" huis met aflaat

Pieter inde 3 Haringhen Fransken NN

261v

naast de "Sauvegaerde"

straat

verkoper

verkoper

261v

9-5-1580

erfgenamen Lambrecht Piersen brouwer erfgenamen Lambrecht Piersen brouwer erfgenamen Lambrecht Piersen brouwer

Aert den Hollander straat

Matheus Michielsen

plaats genaamd "de Blauduyve"

-

straat

de Sauvegaerde

261v,

9-5-1580

erfgenamen Lambrecht

David Jacobsen

huis

Molendijk

spuihaven

-

weduwe Lambrecht de brouwer straat

Pieter Hendricksen wagenmaker Jan Jansen

David Jacobsen

straat

Claes Jansen kousmaker

straat Bouwen Adriaensen

Pieternella weduwe timmerman straat

Gasthuis

straat

straat

verkoper

erf van de Blauduyve de Sauvegaerde

straat

Paes Hansen

-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.