Page 1

01 กุมภาพันธ์ 2555


b


สารบัญ You’re welcome. Cool Places

บ่อน�้ำพุร้อน สถานที่พักผ่อนส�ำหรับผู้ที่รักสุขภาพ 02

02

Cool stay

นอนให้ดาวห่ม ตากลมชมธรรมชาติ

06

Cool Dishes

โชกุน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเด็ด Let’s go to Ranong.

City Maps How to get there ? Directories Cool tip

08 10 11 12 14 16

Slowly Save Monthly Calendars News update

06

18 20 20

08

บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ บรรณาธิการศิลปกรรม ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ แปลบทความ ช่างภาพ

มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม เอกจิตรา รัตนศิลา ศรัณยู จิระกร คุณสนชัย อุ่ยเต็งเค่ง คุณมัณฑนาภัสสร เจริญวิภาสเจต คุณนฤมล ขรภูมิ คุณวรรณา สุวัธนเมธากุล คุณฐิติมา พิมพามา วรวิช ประเสริฐผล รังสรรค์ พงษ์สุน พัชราภรณ์ ไกรชุมพล ธนพร โชคยิ่งวัฒนา อิทธินันท์ สุทธินนท์

จัดท�ำโดย บริษัท น�้ำแร่มีเดีย จ�ำกัด 103/75 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210 โทร 02-5899152 แฟกซ์ 02-9518135 มือถือ 081-9127770 Email : inquiry@namraemedia.com

พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด โทร. 02-401-9401 แฟกซ์ 02-401-9417 จ�ำนวน 2,000 เล่ม

อ่านนิตยสารฉบับออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.namraemedia.com Facebook : namraecafe


Editor ‘s talk

ฉันเป็นคนหนึ่งที่ภูมิใจเสมอที่จะบอกใครต่อใครว่า ....“ฉันเป็นคนระนอง”

หลายคนได้ยินแล้วร้อง “อ๋อ!!” แสดงท่าทีรู้จัก หลายคนได้ยินแล้วนิ่งๆ งงๆ ไม่ตอบโต้อะไร หลายคนได้ยินแล้วแอบแซว ระนอง ...ยะยอง...ยะยา...

โดยเฉพาะประโยคสุดท้าย เป็นสิ่งที่ฉันได้ยินทีไรก็แอบอมยิ้มและรู้สึกดีทุกที ที่บ้านเกิดมีคนรู้จัก และจดจ�ำได้ กลายเป็นชื่อจังหวัดของไทยที่ติดปาก ทั้งคนไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่พยายามฝึกพูด ภาษาไทย ก็มักจะโดนท้าทายให้พูดประโยคปราบเซียน “ระนอง...ระยอง ยะลา” เสมอ...ใครพูดเร็วและ แม่นย�ำที่สุด ผู้นั้นจะถือว่าเป็นผู้ที่ “สุดยอด” จริงๆ มากกว่าชื่อจังหวัดคุ้นหู ...คุณรู้หรือไม่ว่า จังหวัดเล็กๆ ริมฝั่งทะเลอันดามัน ที่ถูกโอบล้อมด้วย ขุนเขาน้อยใหญ่นี้ มีความหลากหลายและมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรอให้คุณมาค้นหา ติดตามความน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับ “ระนอง” ได้ใน “namrae” magazine จากแรงบันดาลใจ ดีๆ ของคนระนอง ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ แง่มุมดีๆที่ตีพิมพ์ให้คุณได้อ่านฟรีๆ ทุกเดือน เอกจิตรา รัตนศิลา บรรณาธิการ


Advertorial โทรศัพท์ : 077 822 857-8 โทรสาร : 077 826 222

Heritage Grand Convention (ห้องอาหารเอสโซ่ ระนอง) ที่มีชื่อเสียงความ อร่อยมากกว่า 40 ปี ยินดีให้บริการด้าน อาหารกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ประชุม ดูงาน สัมมนา กับเมนูอาหารหลากหลาย เช่น บุฟเฟ อาหารไทย โต๊ะจีน หรือ สามารถ เปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้หลากหลายตาม ความต้องการของท่าน ให้บริการตั้งแต่ 10 1000 ท่านขึ้นไป สถานที่โอ่งโถงกว้างขวาง สะดวกสบาย สถานที่จอดรถสะดวก สามารถ รองรับกรุ๊ปทัวร์ได้หลายคณะ คุณจึงเชื่อมั่น ในการให้บริการอาหาร และ ให้เราเป็นส่วน หนึ่งในการบริการแด่ท่าน....

Heritage Grand Convention Esso Restaurant @ Ranong. Esso is a famous restaurant in Ranongwith an experience of 40 years in restaurant business. Offering the best taste in town with a variety of menufor group tour, seminar and convention. Enjoy Thai, Chinese cuisines in various styles : buffet or a la carte made to your order. At Heritage ,our grand convention hall with a capacity of 10 – 1,000 guests and a spacious parking for your group tour convenience. A great taste and service guarantee for your journey…let us be a part of your experience.

1


เรื่อง : มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม

You’re welcome | cool Place

ภาพ : อิทธินันท์

สุทธินนท์

บ่อน�ำ้ พุร อ้ น

สถานทีพ ่ กั ผ่อนส�ำหรับผู ้ทรี่ กั ในสุขภาพ

2

บ่

อน�้ำพุร้อนธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับแรกๆ ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัด ระนองต้องเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อสัมผัสกับเสน่ห์ของน�้ำแร่ ร้อนเมืองระนองและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ภายในสวนสาธารณะรักษะวาริน แห่งนี้ บ่อน�้ำพุร้อนรักษะวารินตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองระนอง มีเส้น ทางการเดินทางที่สะดวก โดยมีทางแยกซ้ายจากทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ ชุมพร-ระนอง บริเวณกิโลเมตรที่ 611 จะมีป้ายที่สังเกตเห็นได้ง่าย ขับรถเข้า มาเพียงระยะหนึ่งหากคุณลองลดกระจกรถลง คุณจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็น สบายและความชุ่มชื่น สีเขียวขจีของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตลอดสองข้างทาง ยิ่งเมื่อ เข้ามาถึงบริเวณสวนสาธารณะจะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ อากาศบริเวณนี้เย็น สบายมาก อาจเป็นเพราะพื้นที่บริเวณนี้ถูกโอบล้อมด้วยแนวเขาและพรรณไม้ที่ อุดมสมบูรณ์จนท�ำให้รู้สึกถึงความเย็นที่มากระทบผิวกาย อากาศที่บริสุทธิ์แบบ นี้จึงเป็นโอกาสที่จะสูดลมหายใจให้เต็มปอด ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มีบ่อน�้ำพุซึ่งเป็นน�้ำแร่ร้อนที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติจ�ำนวนสามบ่อ ชาวระนองเรียกกันว่าบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว โดยบ่อที่มีอุณหภูมิความร้อนของน�้ำสูงที่สุดและมีปริมาณน�้ำล้นบ่ออยู่ตลอด คือ “บ่อพ่อ” เป็นบ่อน�้ำแร่ร้อนขนาดใหญ่ที่มีน�้ำแร่ผุดขึ้นภายในบ่อจนปริมาณ น�้ำล้นขอบบ่อลงมา ท�ำให้บริเวณปากบ่อและข้างบ่อมีหินปูนเกาะอยู่หนาแน่น แสดงให้เห็นถึงเวลาหลายสิบปีที่บ่อน�้ำนี้มีน�้ำแร่ธรรมชาติไหลล้นอยู่ตลอด ไอความร้อนที่อยู่เหนือผิวน�้ำท�ำให้รู้สึกอุ่นสบายเมื่อลมพัดเอาไอความร้อนนี้มา โดนผิว ผู้ที่เดินทางมาที่นี่มักจะมายืนรอบๆ บ่อเพื่อรับไอความร้อนของน�้ำแร่ บางคนน�ำผ้าขนหนูมารองรับน�้ำแร่ที่ไหลล้นลงมาจากปากขอบบ่อแล้วน�ำมาลูบ ที่ใบหน้า แขน ขา เพื่อให้รู้สึกสดชื่น

H

ot spring – a perfect place for those who love themselves Natural hot spring, located in Raksawarin Park, is one of the most popular hot spots in Ranong province It is an amazing natural resources we have that everyone who comes to Ranong province must experience bathing hot spring in a park. Raksawarin hot spring is situated in a park not too far from downtown Ranong province and it can be easily reached by car. On highway 4005 Chumphon-Ranong, turn left to exit on kilometer marker 611. Keep driving on a greenery road, roll down your window to feel the cool wind on your face and breathe in the fresh air, along both sides of the path unsurprisingly decorated with gigantic verdant trees. When you reach the park, you will find peace and tranquility the Mother Nature has to offer. The grounds are embraced by mountains and various types of vegetation; therefore, it is a perfect time for you to take in pure oxygen from the woods. Inside the park, there are 3 natural hot springs locally called the father, the mother and the daughter hot spring pools.


น�้ำพุร้อนแห่งนี้มีความโดดเด่นกว่าน�้ำพุที่อื่นๆ เพราะมีความ สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นก�ำมะถัน โดยผลวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ แสดงผลการตรวจอย่างชัดเจนว่าน�้ำแร่ที่นี่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งน�้ำแร่ธรรมชาตินี้เป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารก�ำมะถัน เจือปนอยู่เลย ระดับอุณหภูมิอยู่ที่ 65 องศาเซลเซียส ดังนั้นน�้ำพุร้อนที่นี่จึง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่กลับยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย การ แช่น�้ำแร่ร้อนจะช่วยบ�ำบัดอาการปวดเมื่อย ความร้อนของน�้ำจะช่วยกระตุ้น ระบบการไหลเวียนของโลหิตส่งผลให้ผิวพรรณสดใส จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหาก เดินทางมาแล้วได้พบเห็นว่าที่บ่อน�้ำร้อนแห่งนี้มีผู้เดินทางมาเยือนตลอดทั้งวัน และหากสังเกตดูจะพบว่าไม่ได้มีเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น แม้แต่ชาวระนอง เองก็นิยมมาพักผ่อนและบางคนถึงกับน�ำภาชนะมารองน�้ำแร่เพื่อน�ำกลับไป อาบที่บ้านด้วย นอกจากบริเวณบ่อพ่อแล้ว พื้นที่ในบริเวณนี้ยังถูกออกแบบ ให้เหมาะส�ำหรับเป็นที่พักผ่อนและท�ำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาจะได้รับประโยชน์จากน�้ำแร่ร้อนได้อย่างเต็มที่และหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะ เป็นการแช่เท้าในบ่อส�ำหรับแช่เท้า ซึ่งน�้ำแร่ในบ่อแช่เท้าจะถูกปรับอุณหภูมิให้ อยู่ในระดับความร้อนที่เหมาะสมแล้ว หรือหากต้องการแช่ทั้งตัว ก็มีบ่อส�ำหรับ แช่น�้ำแร่ร้อนได้ทั้งตัว

Water in the largest hot spring pool overflows regularly for years and created a natural looking limestone pool. Some people enjoy standing next to the hot pool and let the wind blows the heat on their bodies but some love to soak a towel with the mineral water that runs down the edges of the pool and wipe on their whole body for refreshment. According to the analysis from the department of science service, the result shows that the water has a composition of different kinds of mineral. And it is the only place in Thailand where you can enjoy hot spring without sulfur smell because it’s gotten none. The temperature in the pool is 65 degree Celsius; so it will not harm you; moreover it circulates the blood in your body and releases the tension off of you. It is not a surprise at all to see visitors come and go all day even the locals bring a container with them and take some of the mineral water home. - บ่อพ่อ บ่อน�้ำพุร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน สวนสาธารณะรักษะวาริน มีไอความร้อนและปริมาณน�้ำไหล ล้นอยู่ตลอด

- The largest pool (Bor Por) in Raksawarin Park with hot water overflows continuously.

2

- บ่อน�้ำพุร้อนถูกโอบล้อมด้วยแนวเขาที่อยู่ห่างออกไป ไม่ไกลนัก สถานที่ซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม สมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุและพรรณไม้

- An area with its rich of natural resources and various types of trees and a hot spring surrounded by mountain view located not too far from the park. 3 3


- บ่อแช่น�้ำแร่ที่มีไว้บริการผู้ที่เดินทางมาที่นี่ โดยท่านสามารถ แช่ขาหรือแช่ตัวได้โดยไม่เสียค่าบริการ The heat from hot spring in early morning rises and touches thin haze that lowers itself to the ground.

นอกจากนี้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ส ะดวกที่ จ ะแช่ น�้ ำ ก็ ยั ง สามารถนั่งเล่นหรือนอนพักผ่อนได้ที่ลานบ�ำบัด ซึ่งถูกออกแบบ ไว้เป็นลานปูนกว้าง ด้านล่างมีน�้ำแร่ร้อนจึงท�ำให้ลานมีความ ร้อนอยู่เสมอ ผู้ที่เดินทางมาสามารถนั่งเล่นบริเวณลานบ�ำบัดได้ ตลอดทั้งวัน ความร้อนจะช่วยคลายอาการปวดเมื่อยของกล้าม เนื้อและกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตได้ดีเช่นกัน เรียกได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงความสวยงามและ ธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์และน�้ำแร่ ร้อนธรรมชาติที่คุณสามารถรับเอาประโยชน์จากสิ่งที่ธรรมชาติ สร้างไว้ให้อย่างเต็มที่ ดังนั้นส�ำหรับผู้ที่รักในสุขภาพไม่น้อยไป กว่ารักการท่องเที่ยวแล้ว คุณไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสเสน่ห์ ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ “ บ่อน�้ำแร่ร้อน…สวนสาธารณะรัก ษะวาริน”

4

At the park area, there is a small corner where you can relax with your friends, family or lover. A well design pool with a perfect temperature for bathing is available for those who appreciate Thai Onsen and a separate part where you can just sit on the rim of the pool and soak your feet. Be careful!!! get in the right facility because you may be fined by soaking your feet in a bathing pool. But if you would rather take a nap or just chill out, lie on your back on a patio with hot spring flowing underneath can release a tension on your back and stimulate blood circulation would most suit your needs. We can most certainly say that this is a perfect gift from nature creation; we got pure air, natural hot spring and a beautiful landscape to offer. So for those who love to travel and care for a day of mind and body therapy, you should not miss an opportunity to take a break from a busy world and get closer to the nature. “Natural hot spring in Raksawarin park” How to get there? - จุดยืนชมวิวของบ่อน�้ำพุร้อน สามารถมองเห็นบ่อน�้ำพุ ร้อนได้จากมุมสูง จากมุมนี้จะมองเห็นภาพบ่อน�้ำพุร้อนที่มี ล�ำธารไหลผ่านและแนวเขาเป็นฉากหลัง

- From a bird eye viewpoint, you can see the hot spring running down the stream with a panoramic view of mountain in the back.

5 4


Tips & Trick

- ยามเช้าอากาศบริเวณบ่อน�้ำร้อนจะดีมาก สงบ อากาศเย็นสบายเป็นช่วง เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะมายืนรับไอความร้อนของน�้ำแร่หรือนั่งแช่เท้า สบายๆ เพราะแดดยังไม่ร้อนมากนัก - ช่วงเย็นในสวนสาธารณะจะมีความร่มรื่นมาก เหมาะส�ำหรับการมาปิกนิก เดินเล่น หรือนอนเล่นบนลานบ�ำบัดได้อย่างสบายๆ

Behind the lens

...

ภาพ ๅ ภาพนี้ถ่ายในเวลาเช้า แสงแดดจะเข้ามาทางขวาของภาพ การวัดแสงของ ภาพนี้จะวัดแบบเฉลี่ยรวม โดยท�ำมุมเอียงประมาณ 45 องศา ถ่ายภาพด้วย มุมนี้จะท�ำให้เห็นควันของน�้ำแร่ร้อน ผมต้องการให้เห็นบรรยากาศโดยรวม ของสถานที่ โดยไม่ให้ท้องฟ้าดูโล่งจนเกินไปครับ Camera : Canon EOS 7D Lens : EF-s 10-22mm F3.5-4.5 Focal Lenght : 10mm F-stop : f/8 Shutter Speed : 1/800 sec. ISO : 100

Tips & Trick • Early morning visit the hot spring is a perfect time to be, the

sun is not so strong and the temperature is comfortable. Nothing else is better than a quick dip in a hot pool and soaking your cold feet in warm water. • Picnicking in a late afternoon is another way to relax and enjoy your time with the loved ones, and then take a nap on a hot patio after ate would be the most perfect activity to do on your holidays.

...

Behind the lens

This picture was taken in the early morning by letting the sun shines to the right side of the photo and using matrix weight meter in a 45 degree angle. From this perspective, it shows a smoke from the natural hot spring. I would like to show the entire space by not letting the sky look too empty. - อากาศเย็นยามเช้าในสวนสาธารณะแห่งนี้ ไอความ ร้อนจากบ่อน�้ำแร่ลอยตัวสูงขึ้นจากผิวน�้ำจนปะทะเข้ากับ สายหมอกจางๆในอากาศ

- The heat from hot spring in early morning rises and touches thin haze that lowers itself to the ground.

6

เดินทางโดยรถประจ�ำทาง

By Public Transportation:

จาก บขส.(บริษัทขนส่ง) - รถประจ�ำทาง สาย 2 อัตราค่าบริการ 15 บาท/คน จากตลาดสดเทศบาลระนอง - รถประจ�ำทาง สาย 2 อัตราค่าบริการ 15 บาท/คน -รถประจ�ำทาง สาย ระนอง – หาดส้มแป้น อัตราค่าบริการ 20 บาท (รถออกทุก 15 นาที)

From Ranong province bus terminal, take a bus line No.2 Cost : 15THB/1 Person From Ranong local market: Take a bus line No.2 Cost : 15THB/1 Person Take a bus line Ranong-Hat Sompan Cost:20THB/1 Person (Bus leaves every 15 minutes)

5


You’re welcome | cool stays

นอนให้ดาวห่ม ตากลมชมธรรมชาติ

6


เรื่อง : รังสรรค์ ภาพ : อิทธินันท์

พงษ์สุน สุทธินนท์

หนีความวุ่นวายจากชีวิตที่สลับซับซ้อน ไปหาความ สบายท่ามกลางขุนเขาที่น้อยครั้งนักจะมีโอกาสได้สัมผัส หลาย คนเชื่อกันว่าการปล่อยให้ร่างกายได้อยู่กับธรรมชาติ มีต้นไม้ ล้อมรอบโอบตัว ไร้ซึ่งมลภาวะทางเสียง ยิ่งมีเสียงจากธรรมชาติ มากเท่าไหร่จะท�ำให้ร่างการได้ปลดปล่อยจากพันธนาการมาก ขึ้นเท่านั้น “Mountain and Tree Resort” เป็นค�ำตอบที่ลงตัว ที่สุด เลี้ยวเข้าไปในทางเข้าเล็กๆ ริมถนนเพชรเกษม ก่อนถึงตัว เมืองระนองเพียง 2 กิโลเมตร ก็จะได้สัมผัสกับรีสอร์ทที่อบอุ่น ซึ่งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ในบรรยากาศเรียบง่ายและโอบกอด คุณด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ ความรู้สึกที่ได้ปลดปล่อยความ เหนื่ อ ยล้ า กั น แบบเต็ ม ที่ แ ละ เติ ม เต็ ม ลมหายใจให้ สุ ด ปอด กับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ไร้ซึ่ง มลภาวะหากร้ อ นนั ก ก็ ล องไป สัมผัสล�ำธารที่ไหลผ่านรีสอร์ท แตะน�้ ำ เย็ น ๆที่ มี ต ้ น น�้ ำ มาจาก บนภูเขา ส่วนบรรยากาศกลาง คืน ยิ่งดึกก็จะยิ่งได้สัมผัส ดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้ารอห่ม ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ความเงียบ สงบในช่วงกลางคืนอีกรูปแบบ ที่หาสัมผัสได้ยาก ในเมืองใหญ่ มาชมธรรมชาติทั้งที อย่านอน เ พ ลิ น ลื ม ตื่ น ม า สู ด อ า ก า ศ บริสุทธิ์ พร้อมสัมผัสหมอกริม ภูเขาในยามเช้าเคล้าความอบอุ่นกันนะ จะได้ครบสูตร สมบูรณ์ แบบ คุณตั้ม เจ้าของรีสอร์ท เขาสร้างมาด้วยความรักจริงๆ อยากให้ Mountain and Tree เป็นที่ชาร์จแบทของคนที่เหนื่อย ล้า

Don’t miss อย่าลืมชิมอาหารของรีสอร์ทที่นี่ ด้วย เพราะรสอาหารรสจัดจ้าน สไตล์คนใต้ที่นี่ อร่อยไม่แพ้ใคร ส่วนใครไม่ทานเผ็ดก็มีอาหารฝรั่ง รอให้ลองชิมลองทานกันดูด้วย Try a special southern style cuisine from Mountain and Tree Resort but if you enjoy lighter taste, western cooking is also available.

Escaping from a complicated life and go back to the basics where you will find comfort in a forest surrounded by mountain where only a few people discovered. Many people believe that just letting your body surrounded by nature where there is free of noise pollution, just listening to sound of wildlife, your body and your soul will be untied. Forest seems hard to find in a beach town but it is not so difficult to find in a place called

Ranong province where tranquility catches attention numerous long stay travelers. Mountain and Tree Resort is the most suitable answer to your escape. Just turning to a small entrance from PetchaKasem Road only 2 kilometers from downtown Ranong province, you will find a cozy resort surrounded by mountains and trees in a relaxing atmosphere. Here, you can let go of your fatique and taking a deep breath of fresh air and feeling cool water in a stream running down from surrounded mountain. Night life in a big city is normally busy and crowded but here you will find serenity and a star blanket floating in the sky waiting to embrace you. After a good night of sleep, seeing an early morning fog in the mountain is also recommended by Khun Tum, owner of Mountain and Tree Resort, he founded this resort with love where he called HOME and wanting Mountain and Tree Resort to be a place where everyone can stay and recharge your energy.

7


You’re welcome | cool Dishes

โชกุน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเด็ด เรื่อง : รังสรรค์ ภาพ : อิทธินันท์

พงษ์สุน สุทธินนท์

คูลดิช ฉบับแรกอยากแนะน�ำร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดจานเด็ดที่ใคร มาระนองต้องไม่พลาด “ร้านโชกุน” ที่นี่มีเมนูเป็ดมากมาย ให้ได้เลือกทาน เนื้อเป็ดสุดนุ่มรสจัดจ้านถึงใจ ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็ดต้มแซบ , เป็ดอบ บะหมี่ , ก๋วยเตี๋ยวเป็ด , ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำเป็ด , เป็ดน�้ำแดง , ผัดกระเพาเนื้อ เป็ด หลายเมนูเสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ อร่อยเด็ด อย่าลืมเตรียมกระดาษทิชชู่ ไปซับเหงื่อด้วยละกัน รสชาติกลมกล่อม เรียกได้ว่ารสอร่อย แบบไม่ต้องปรุง เลย ร้านนี้เปิดตอนสายๆ ประมาณ 10 โมง จนถึงบ่าย3 บางวันยัง ไม่ทันบ่ายแก่ๆ ก็หมดซะแล้ว โดยเฉพาะช่วงเที่ยงๆ คนต่อคิวยาวเลย แม้ ช่วงฝนตกก็ยังขายดิบขายดี เพราะรสอร่อยจัดจ้านจากน�้ำซุปร้อนๆ ท�ำให้ หายหนาวจากอากาศได้ดีเลยทีเดียว

Don’t miss

Our first issue on a Cool Dish in February, we would like to introduce you to one of the most famous restaurants in Ranong province, “Shogun” a well-known restaurant in town where everyone must stop by for lunch. Here we have a variety of duck menus to offer for example Hot and Sour Duck Soup, Crispy Roasted Duck Noodles, Duck Noodles Soup, Spicy Duck Noodles Soup, Duck with Red Sauce, Stir Fried Duck with Chili and Basil Leaves and many more hot dishes served in a homemade clay pot. The food is so hot and delicious that you will forget to add condiments to your food and don’t forget to bring tissue papers with you because the food is so spicy that you will sweat off the calories. Shogun restaurant open hour is from 10am-3pm but sometimes they have to close the place before 3pm because the business is so busy that they run out of food; especially during lunch, a long line is waiting for ducks even on a rainy day. Try a sip of hot soup in raining season; it can definitely keep you warm. Ranong until reach intersection and keep driving for about 100 meters. The restaurant is located on Chol-Ou road across the street from Song Sang nursery.

Don’t miss

อยากให้ลองชิมทุกๆเมนู เพราะทุกเมนูรสชาติอร่อยเด็ดจริงๆ ผ่านกระบวนการ The recipes are designed by the owner of Shogun restaurant, ปรุงจากเจ้าของร้านอดีตเชฟจากโรงแรมชื่อดัง คุณจะได้ อิ่มอร่อย ในราคาที่ former chief in five stars hotel. Try every menu available and exไม่แพงเลย perience your meal in a five stars style but Payless.

Library

Library

Shogun Tasty Duck Noodles ร้านโชกุน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ถนนชลอุ เลยศาลจังหวัดระนองผ่านสามแยกไปทางไปรษณีย์ระนอง ประมาณ Drive to Ranong court and keep going towards post office of 100 เมตร ตรงข้ามส่องแสงเนอร์สเซอร์รี่ 8


I-Coffee Simply delicious menus in a simply sweet place Fill up your day @ I-Coffee, sipping hot or cold drinks and add a sweet piece of cake to your menu, what more you can ask for?

130 Ta Muang Road, Tambol Khao Niwes, Amphur Muang, Ranong. Opens everyday From 10.00hrs – 20.00hrs Tel 081-751-6509

Tel: 086-560-3299, 088-758-1027 Fax: 077-813-540

Where to find us? 66/6 Moo 4, Soi 7, Petchakasem Road, Tambol Bangnon, Amphur Muang Ranong, Ranong 85000

9


Let’s go to Ranong | City map

ไปหาดชาญดำริ-ปากน้ำ

ระนองธานี

ราษ ิช

ฎรพ าน

ทวีสินคา

ุง

กิจผด

ลุวัง

ดับคดี

ผาดา

บำรุงสถาน

17

ัพย

ำลัง ทร

`เขานิเวศน

ะอุ

18

ชลร

16

เรืองราษฎร

า นปล

สะพา

ไปดานทาเมือง

ะพยาม าะชา ง-เกา ทาเรือ เก

เพชรเกษม

บอน้ำรอน หาดสมแปน

10

ฎร ราษ เรือง

ชลร ะอุ


How to get there? การเดินทาง เส้นทางบก เดินทางจาก กรุงเทพ-ระนอง เป็น ระยะทาง 568 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 35(ถนน พระราม2 ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วจึงแยกเข้าหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร (ชุมพร) เลี้ยวขวา ไปจนถึงจังหวัดระนอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง รถโดยสารประจ�ำทาง จากสถานีขนส่ง (สายใต้) มีบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศและรถ โดยสารธรรมดากรุงเทพฯ - ระนอง ทุกวัน โทร. (02) 434-5557-8 หรือสถานีขนส่งจังหวัดระนอง โทร. (077) 811548 นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่ให้บริการ คือ บริษัท โชคอนันต์ทัวร์ โทร. (02-) 435-7429, (02) 4330723 ส�ำนักงานระนอง โทร. (077) 811337 และบริษัท นิว มิตรทัวร์ โทร.(02) 281-6939,(02) 281-6949, (02) 435-5020 ส�ำนักงานระนอง โทร. (077) 811150 รถโดยสารประจ�ำทาง จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง รถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ ไม่สามารถเดินทางมาถึง จังหวัดระนองได้โดยตรง นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทาง โดยรถไฟสามารถขึ้นรถไฟจากกรุงเทพฯเดินทางมาลงที่ สถานีรถไฟชุมพร จังหวัดชุมพร แล้วต่อรถโดยสารประจ�ำ ระนอง - กรุงเทพ ทางชุมพร-ระนอง ระยะทาง 122 กม. สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. (02) 223-7010, (02) 223-7020 เครื่องบิน -จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไปลงที่สุราษฎร์ธานี แล้วต่อ รถโดยสารหรือแท็กซี่จากสุราษฎร์ธานีไประนอง ระยะทาง 219 กม. สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย กรุงเทพ ฯ โทร.(02) 280-0060 หรือ บริษัทการบินไทย สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 272610 -สายการบิน Happy Air ให้บริการสัปดาห์ละ 3-4 วัน

By Land : From Bangkok to Ranong : 568 kilometers Private Car: take highway 35 (Rama II road : Thonburi – Paktho). Passing Samutre Sakorn, Samutre Songkram. Then take highway 4 on Petchakasem road and you will pass Petchaburi province, Prachuab Kirikhan province. Keep driving until you reach Pathomphorn junction (Chumphorn), turn right into Ranong province. Driving time: 6 hours Public transportation from Southern Terminal(Sai Tai Mai) Transport Co., Ltd. offers air-conditioned bus and opened-air bus running from Bangkok to Ranong province every day. For more information, contact 02-345557 to 8, 02-435-1199 or Ranong province bus terminal,Tel: 077-811-548 Moreover there are other private bus companies available 1. Chok Anun Tour Bangkok office 02-435-7429 ,02-433-0723 Ranong province office 077-811337 2. New Mitre Tour Bangkok office 02-281-6939 , Ranong province office 077-811150 Traveling time: 8-9 hours Train: it is impossible to reach Ranong province by train but if you really want to take this route, you need to take a train to Chumphorn province and then take a public bus for about 122 kilometers. For more information, contact State Railway of Thailand: 02-223-7010 , 02-223-7020 By Air: From Bangkok International Airport Airplane

- From Suvanabhumi Airport to Surat Thani province and then take a public bus or taxi to Ranong province. For more information, contact Thai Airways 02-280-0060 or Thai Airways-Surat Thani 077-272-,077-273-710 ,077-273-355 - Happy Air operates 3-4 times a week. Traveling from Suvanabhumi Airport to Ranong province airport.for more information, contact 02-184-9716 . Traveling time: 1.30 hours

โดยออกจากสนามบินสุวรรณภูมิและลงจอดที่สนามบิน จังหวัดระนอง ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดการให้บริการเที่ยวบินเพิ่มเติม โทร.02-184-9716

11


Let’s go to Ranong | Directories บริการ ต�ำรวจท่องเที่ยว 1155

รพ. ค่ายรัตนรังสรรค์ 0-7782-1582

รพช. สุขส�ำราญ 0-7784-4143

ต�ำรวจทางหลวง 1193

รพ. อันดามัน-ระนองการแพทย์ 0-7783-5960

รพท. ระนอง 0-7781-2630-3

โรงพยาบาลจังหวัด 077-812630-3

รพช. กระบุรี 0-7789-1718

สพ. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงที่ 11.5 0-7783-0805

ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร 1669

รพช. กะเปอร์ 0-7784-3318-9

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 077-812679 835159,835158 ต่อ 701

สถานีขนส่งระนอง 077-811548

รพช. ละอุ่น 0-7789-9054

ที่พัก โรงแรม อันดามันคลับ 022856404-7,026798238-40

ทินี่ดี โฮเต็ล แอท ระนอง 02-216-3700, 077-835240- 4

อันดามันบุรี รีสอร์ท 077-828100

อุทยานแห่งชาติล�ำน�้ำกระบุรี 077-870238, 081-229-0563

โรงแรม เรือนระนอง 0-812613,081-892-2200

น�้ำใสเขาสวย รีสอร์ท 077-834888

ธารศิลา ฮ็อตสปริง รีสอร์ท 077-823405

อุทยานแห่งชาติน�้ำตกหงาว 077-848181

โรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง 077-811510-1,077822516-9

บ้านเชิงเขา รีสอร์ท 077-835900, 077-835009

เดอะ บี ระนอง เทรนด์ โฮเต็ล 077-823111

อุทยานแห่งชาติแหลมสน 077-861431-2

เขานางหงษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 077-831088, 077-831099

โรงแรม ระนองอินน์ 077-821523,077-822815

เลอ ระนอง บิสโทร โฮเต็ล 081-892-2200 077-812-613

จันทร์สมบีช รีสอร์ท 077-821611, 077-811774- 6

เดอะ บลู สกาย รีสอร์ท 082-457-7801 081-894-7717

หลวงพจน์ บูติค โฮสเทล 0-7783-3377, 08-7266-6333

สมยศปากน�้ำซีฟู๊ด ร้านอาหาร (เจ้าเก่า) 077871054, 0857915598

เพิ่มพูน ร้านอาหาร 077821400

ร้าน ระนองเบเกอรี่ 077823574-5

รสริน ร้านอาหาร 077821803

คุณแอ๊ดหัวปลาหม้อไฟ ร้านอาหาร 0869489841

ครัวเจริญ ร้านอาหาร 077821592,077811155

ร้าน กนกซุปเปอร์ราดหน้า 07782217

สมบูรณ์โภชนา-สมบูรณ์ปาร์ค 077822722, 077833300

ท่าเรือ ร้านอาหาร 077891060,077891035

ร้าน ดี ดี ค๊อฟฟี่ 077830111

ร้าน อัมพวา 077812192

ร้านอาหารเจ๊เฮียง 089-0555225

ร้าน ล้านอาหารคุ้นลิ้นกาแฟสด 077822863,0898711617,0818020679

ร้าน โสภณไฮอะเวย์ 077832730

เพ็ญเพชร ร้านอาหาร 077825635

ร้าน ห้องอาหารเอสโซ่ 077811224,077811607,0879235353

ร้าน ครัวแร่นอง 077821500

เอสโซ่นอก ห้องอาหาร 077811607

ร้านอาหาร

12


13


Cool tip

เรื่อง : พัชราภรณ์ ไกรชุมพล

Let’s have a nice PICNIC.

สวัสดีท่านผู้อ่านยินดีต้อนรับสู่จังหวัดระนองอีกครั้งนะคะ ส�ำหรับ ดีไอวายฉบับแรกในเดือนแห่งความรักนี้ เราภูมิใจน�ำเสนอ “ปิคนิค” กิจกรรม คุ้นหู ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่า ช่วงเวลาสั้นๆ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ น่ารักๆ แบบ นี้ จะสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่นให้เบ่งบานส่งท้าย เทศกาลแห่งความรักให้หวานหยดตลอดปีนี้เลยค่ะ (อิอิ... ระวังมดกัดนะคะ!!! ><) “ปิคนิค” หรือ “PICNIC” เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม ภาษาไทยให้ความหมายว่า “การพากันไปเที่ยวพักผ่อนในระยะเวลาสั้น ๆ ที่มี อาหารไปทานกันด้วย” ....อย่ามัวรอช้าอยู่เลยค่ะ มาดูเคล็ดไม่ลับง่ายๆ กับการเตรียมตัวไปปิคนิคกันดี กว่าค่ะ ^^ เตรียมตัวอย่างไรก่อนไป “ปิคนิค”

1. เช็ควัน เวลา สถานที่ ตาม บรรยากาศที่ต้องการ หากต้องการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด ...........................??? ไปเที่ยวน�้ำตก.. คงเป็นตัวเลือกที่ดีในการปลดปล่อยอารมณ์ เอนกาย แนบ พิงธรรมชาติ ..อากาศสดชื่น ลมเย็นๆ เสียงน�้ำไหล นกร้องเพลง คงท�ำให้หาย เหนื่อยได้มากพอสมควรเลยล่ะค่ะ หากเป็นวันพิเศษของครอบครัว .... ??? ควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับคนหลาย ช่วงวัย...... ภูเขาหญ้า.. น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมีความหลากหลายของสถานที่ เหมาะ ส�ำหรับคุณแม่บ้านที่เตรียมอาหารแสนอร่อยนั่งทานกันบนเสื่อใต้ร่มไม้ รอคุณ พ่อและเด็กๆให้มาเติมพลัง ก่อนจะไปปั่นจักรยานเล่นกันต่อ ...ดูแล้วน่าสนุกดี เหมือนกันนะคะ ^^ แต่หากเป็นช่วงเวลาแห่ง “สองเรา” ชายทะเล น�้ำใส หาดทรายขาว ... คงเป็นสถานที่สุดโรแมนติกที่เหล่าคู่รักทั้ง หลาย พยายามที่จะหาโอกาสพาคนรักไปนั่งดูตะวัน ตกดิ น ด้ ว ยกั น ...เติ ม ความหวานฉ�่ ำ ให้ น�้ ำ ทะเลจนแทบจะ กลายเป็ น น�้ ำ เ ชื่ อ ม เ ล ย ที เดี ย วค่ ะ >//<

14

Sawasdeeka, welcome to Ranong province once again with DIY on 1st issue in the month of love, we’re proudly present “Picnic” a familiar activity that many people might not realize that it can be done in short period of time after the season of LOVE and it can lead you to the atmosphere of love all year long. In Thai, “Picnic” is transliterated from English so we also say “Picnic” as described in a Thai dictionary as “taking a short break for traveling and relaxing where food is involved during the break” …So let’s get this picnic started and learn an easy way to prepare for a picnic How to prepare for a PICNIC?

1. Schedule a day, time and location for a PICNIC

If you’d like to relax on your holiday, “water fall” is a good choice for letting your mind relaxed. Lying on your back, leaning on a nature, taking cool and fresh air, listening to the sound of water fall and birds singing would help you release some stress of your mind. If it is a family special day, you might want to find a place where it suits all ages. “Phu Khao Ya”, meaning mountain full of green grass, would be an interesting option because mommy can prepare homemade food and set it on a mattress under a big tree waiting for daddy and children to come eat before taking off for bike riding…sounds fun, doesn’t it? If it’s just “The Two of Us”, “a white sand beach” would be the most romantic place for lovers. Try taking your loved one to see a beautiful sunset and fill your life with love that even the sea and the sun will be jealous of you.


2.เตรี ย มอาหารมื้ อ พิ เ ศษพร้ อ ม อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการปิคนิค ไม่ว่าจะเป็น จาน ช้อน แก้ว ผ้าเช็ดท�ำความสะอาด ถุงขยะ เสื่อ น�้ำดื่ม และอาหาร ที่เพียงพอต่อจ�ำนวนสมาชิกผู้ร่วมปิคนิค โดยทั่วไปแล้วจะเน้นอาหารปรุงส�ำเร็จ หรือ สามารถท�ำเองได้ง่ายๆ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและที่ส�ำคัญ....โปรดหลีกเลี่ยงการ ไปประกอบอาหารนอกสถานที่ หลีกเลี่ยงการก่อไฟ เนื่องจากอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิด........#@#$*&??&฿#% ??...ได้เสมอ ( >0<)”

3. เตรียมอุปกรณ์เสริมเพิ่มบรรยากาศ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ...การสร้างบรรยากาศ เป็นวิธีการหนึ่งที่ท�ำให้กิจกรรมนั้นๆ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ...ส�ำหรับการปิคนิคก็เช่นกัน การเตรียมอุปกรณ์ ง่ายๆ แต่ได้รอยยิ้มไปเป็นสิ่งเพิ่มสีสัน ให้บรรยากาศมีความน่ารักมากยิ่งขึ้น ก็ไม่ ควรมองข้าม ...เพียงแค่กีตาร์ตัวเดียวกับหนังสือเพลง ในวันที่มีแต่ความพิเศษ ก็ สามารถสร้างความสุข สนุกสนาน เพิ่มบรรยากาศวันปิคนิคให้เป็นอีกหนึ่งวันที่ นึกถึงทีไรก็มีความสุขได้อย่างแน่นอนค่ะ... โดยเฉพาะคนรัก ........ทราบหรือไม่ว่า?? หนุ่มๆ หลายยุคหลายสมัย ใช้เพียงสองสิ่งนี้ในการจีบสาว...และส่วนมาก ก็สมดั่ง ใจมานักต่อนักแล้วนะคะ !!!! ( >///<)

4. รักการปิคนิคแล้ว....อย่าลืมรักโลก ด้วยนะคะ

2. Prepare a special meal and necessary utensil for a picnic In general.

A ready-made food is quite popular and easy to go for a picnic or something that can be simply cooked, which will not leave anything behind that would affect the nature. More importantly, plates, silverwares, glasses, towels, trash bags, mattresses, drinking water and food for everybody is essential. Please note that cooking that requires fire should be avoided because unexpected hazard can always be happening.

3. Significant accessories to boost up the atmosphere

It is a fact that creating a positive atmosphere would make a successful activity plan. Just like preparing for a picnic, bringing a simple instrument with you like a guitar and a music book would make the trip much more fun and it can definitely put a big smile on everybody’s face. Especially on a special occasion with a special person, you want to make everything more extraordinary. It is for sure that a simple picnic like this will be the most memorable one.

สิ่งที่พวกเราควรค�ำนึงคู่ไปกับการริเริ่มความคิดที่จะมาปิคนิคนอกสถานที่เช่นกัน ... นั่นก็คือ ท�ำอย่างไรให้ลดการท�ำลายธรรมชาติ สร้างความเดือดร้อน หรือรบกวน ผู้อื่น ให้น้อยที่สุด... (หรือหากไม่มีเลยก็น่าจะดีมากๆ ) เพราะหากการปิคนิค เป็น สัญลักษณ์ของกิจกรรมแห่งความสุขของเราแล้ว ...พวกเราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะ สร้างความทุกข์ หรือความเดือดร้อนให้ใคร โดยเฉพาะโลกของเรา.... ขอให้วันที่เต็ม ไปด้วยกิจกรรมแห่งความรักนี้....เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้แบ่งปันความรักให้กับ โลกของเราด้วยนะคะ ^^ One of the most important things you need to consider when you go for a picnic is

4. Loving picnic…Love the world

Top 5 places to PICNIC @ Ranong 1. ภูเขาหญ้า ต.หงาว อ.เมือง 2. น�้ำตกหงาว ต.หงาว อ.เมือง 3. อุทยานแห่งชาติแหลมสน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ 4. สวนรุกขชาติรักษะวาริน อ.เมือง 5. แกรนด์แคนยอน ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง

ways to preserve the nature and not disturbing others because picnicking is the time of joy so we should not distract others’ happiness especially world’s and hoping that we can share love to the earth during this season of love. Top 5 places recommend @ Ranong province. 1. Phu Khao Ya, Tambol Gnaow, Amphur Muang 2. Nam Tok Gnaow (Gnaow waterfall), Tambol Gnaow, Amphur Muang 3. Lam Son National Park, Tambol Muang Kluang, Amphur Kapur 4. The Grand Canyon, Tambol Hat Sompan, Amphur Muang

ส�ำหรับฉบับหน้า มาดูวิธีการจัดตะกร้าปิคนิค ง่ายๆ พร้อม เคล็ดไม่ลับในการสร้างบรรยากาศ ในช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมกับเราค่ะ…… So on our next issue, we’ll come back with a (not) so secret on how to prepare a picnic …..................................บ้าย บาย ^^ ที่มา : นิตยสารหมอชาวบ้าน นิตยสาร Gourmet&Cuisine www.picnicfood-ideas.com www.guru.sanook.com

basket to help your season of love really fills with happiness….I’ll see you next time… Bye… From : Moh Chao Ban magazine Magazine : Gourmet & Cuisine

15


slowly

เรื่อง : มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม

Slow Life …แนวคิดสร้าง ความสุข

ในปัจจุบันนี้ผู้คนมีแต่ความรีบเร่งในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ต้องแข่งขันกับเวลาจนลืมให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัว ถ้ามีคนเอ่ยถามคุณว่า “คุณใช้เวลา 1 วันไปกับการท�ำอะไรบ้าง” …แทบไม่ น่าเชื่อว่า คุณกลับต้องใช้เวลาเพื่อคิดค�ำตอบว่าคุณท�ำอะไรบ้างใน 1 วัน ที่ผ่านมานั้นเพราะคุณท�ำกิจกรรมต่างๆด้วยความรีบเร่งแข่งกับเวลา ซึ่ง มันอาจท�ำให้คุณขาดสมาธิ ไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่ท�ำอาจท�ำให้คุณกลายเป็น คนวิตกกังวล เกิดเป็นความเครียดและปัญหาของสุขภาพที่จะอาจตามมา การใช้ชีวิตรีบเร่งแบบนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพเลย แล้วท�ำไมเราถึงไม่ ลองใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ช้าลงล่ะ “ท�ำไมต้องช้า” หลายคนอาจตั้งค�ำถาม ขึ้นในใจ แต่มันเป็นแค่การปรับรูปแบบของใช้ชีวิตให้ช้าลง ไม่ใช่เชื่อง ช้า แต่เป็นการจดจ่อและให้ความสนใจในสิ่งที่ก�ำลังท�ำ สนใจในรายละ เอียดรอบๆ ตัว เช่น การใส่ใจในรสชาติอาหารที่รับประทาน บรรยากาศ ที่สวยงามสองข้างทางขณะขับรถกลับบ้าน และรวมถึงการท�ำกิจกรรมที่ เป็นการผ่อนคลาย เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน ซึ่งทั้งหมดที่นี้คล้ายคลึงกับ แนวปฏิบัติที่เรียกว่า “Slow Life” “ Slow Life” เป็นรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของชาวเมือง คะเกะกะวะ จังหวัดซิซุโอะกะ ในประเทศญี่ปุ่นเมืองนี้ได้ประกาศตนเอง ชัดเจนว่าเป็น Slow Life City และออกบัญญัติการใช้ชีวิตแบบ Slow Life ส�ำหรับประชาชนไว้ 8 ประการ 1. Slow pace การสร้างจังหวะให้ชีวิตช้าลง ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชน หันมาเดินแทนการใช้รถยนต์นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยลด อุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรด้วย

2. Slow wear รณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ผ้าพื้นเมืองที่ผลิตโดยวัตถุดิบ ในท้องถิ่น เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของประเทศเอาไว้และยังช่วยกระจาย รายได้สู่ชุมชน 3. Slow food รับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ปรุงด้วยวัตถุดิบตามฤดูกาลและ ปฏิเสธอาหารจานด่วน ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ 4. Slow house อยู่บ้านแบบญี่ปุ่นโบราณที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและไม่ก่อ ให้เกิดมลพิษ 5. Slow industry รณรงค์ให้ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การท�ำฟาร์ม หรืออุตสาหกรรม จะต้องไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของเมือง 6. Slow education ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะวิถีแห่ง ชีวิต วัฒนธรรมญี่ปุ่นและเน้นพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม มากกว่าความเป็นเลิศทางการศึกษา 7. Slow aging มุ่งไปสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยวิถีธรรมชาติ 8. Slow life ด�ำเนินชีวิตอย่างแช่มช้าตามวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเพื่อวิถี ชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม ลองสังเกตดูดีๆ แนวทาง Slow Life จะมีความคล้ายคลึงกับ แนวความคิดการใช้ชีวิตพอเพียง ดังนั้นถ้าเราลองน�ำแนวทาง Slow Life มาประยุกต์ในการด�ำเนินชีวิตก็น่าจะท�ำได้ไม่ยากนัก อาจเริ่มจาก กิจกรรมในระหว่างวันของคุณ แต่ถ้ายังนึกไม่ออก คอลัมน์ “Slowly Life” นี้มี เรื่องราวและกิจกรรมในรูปแบบ Slow Life มาแบ่งปันให้ใน ฉบับต่อๆไป พลาดไม่ได้ส�ำหรับทุกคนที่อยากสร้างความสุขด้วยวิธีการใช้ ชีวิตอย่างเรียบง่าย สบายๆ ลองปล่อยให้ตัวคุณได้หยุดนิ่ง หลีกหนีความ วุ่นวายและให้เวลากับการเปิดรับความสุขให้มากขึ้น (ข้อมูลอ้างอิง : บทความจากนิตยสารซีเคร็ต)

16


17


save

! ! ! E V A S … it me to

จิตรภาณุ รัชตรุ่งโรจน์กุล

It’s

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ยินดีต้อนรับสู่โลก ที่เต็มไปด้วยความความคิดสร้างสรรค์ที่แสนฉลาดของมนุษย์ ความ คิดจากคนไม่กี่คนที่มีใจรักษ์โลก แต่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง และแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับคนเป็นแสนล้านคนโลกนี้ได้ ....พวกเราเหล่า “คนพลัง SAVE” ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการน�ำ เสนอสิ่งดีๆ จากคนกลุ่มคนเล็กๆ ที่ผลิตผลงานจากหัวใจและใช้สมอง เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆ ….เพื่อเป็น อีกหนึ่งแรงในการช่วยโลกให้พ้นวิกฤติเลวร้ายนี้ไปได้เสียที

ส�ำหรับวันนี้ขอเสนอสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลกสุดเจ๋ง "หลังคา เขียว” ….หลายคนคงไม่อยากเชื่อสิครับว่า เดี๋ยวนี้หลังคาบ้านเค้าท�ำ มาจาก “กระดาษ” กันแล้วนะครับ !!! เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการน�ำกล่องเครื่องดื่มที่ ใช้แล้วมารีไซเคิลผลิตเป็น "แผ่นหลังคา" และไม่มีการใช้สารเคมีใน กระบวนการผลิต มีคุณสมบัติไม่แตกง่าย ทนไฟ ไม่ดูดซับแสงแดด หรือความร้อน โดยกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจ�ำนวน 2,000 กล่อง สามารถ น�ำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาได้ 1 แผ่น ขนาด 2.40 x 0.90 เมตร ในการ ผลิตนี้นับเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้น บรรยากาศได้ถึง 900 กิโลกรัม และช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัด เก็บขยะประมาณ 4 ตารางเมตรด้วย มาดูกันนะครับว่าท�ำไมเจ้ากล่องนมธรรมดาๆ ถึงสามารถ น�ำมารีไซเคิลให้กลายเป็น “หลังคา” ได้ครับ......... เอ้...สงสัยจริงๆ ???? กล่องเครื่องดื่ม หรือที่เราๆ เรียกกันว่า กล่องนมนั้น มี 2 ประเภท คือ 1. กล่องยูเอชที มีกระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล์ และ พลาสติก ประเภทโพลีเอททีลีน เป็นส่วนประกอบ ซึ่งช่วยให้ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น 2. กล่องพาสเจอไรซ์ มีส่วนประกอบเป็นกระดาษ และพลาสติกเท่านั้น จึงต้องแช่เย็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ อยู่เก็บไว้ได้นาน

18

Sawasdeekrab… Dear readers, welcome to the intelligence of human creativity world, a small world that started out with a few people but with a BIG idea. And this big idea had inspired thousands and thousands of people to make a difference for a better world. We, “Kon Palang SAVE” in Thai means human power for saving, would like to be another one of the networks who has a potential in sharing all good things from a small group of people whose idea is full of new innovations and cool inventions to save the world from this critical crisis. Today we’re proudly present a super smart “Green Roof” and you will not believe this that the Green Roof is made out of paper. For the first time in Thailand that we use recycled milk cartons to produce roof sheets without chemicals in manufacturing process. The unique and marketable characteristics of Green Roof are fire proof, heat resistant and durable. To make 1 roof sheet in the size of 2.40x0.90 meters, we need 2,000 recycled beverage cartons. An advantage of producing 1 Green Roof can actually save about 900 kilograms of carbon dioxide out of the atmosphere and reduce space of disposal up 4 square meters. Let’s see how can a simple milk carton can be recycled and used to make roof sheet.


กระดาษกล่องเครื่องดื่มผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีเยื่อใยยาวและ เยื่อกึ่งเคมีที่ไม่เคย ใช้งาน มาก่อน เยื่อกระดาษจึงมีความแข็งแรงกว่าเยื่อ กระดาษจากกล่อง กระดาษเก่า (old corrugated carton boxes) ที่ผ่านการ รีไซเคิลมาหลายครั้งดังนั้น เยื่อกระดาษที่ได้มาจากกล่องเครื่องดื่ม จึงเหมาะ ที่จะน�ำมาท�ำเป็นกระดาษกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูง ส่วนพลาสติกและ ฟอยล์สามารถน�ำไปท�ำเป็นอุปกรณ์พลาสติกที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ด้าม จับกระทะหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลทั่วไป ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า แค่กล่องนมเล็กๆ เมื่อผ่านกระบวนการ คิดค้นอันแสนชาญฉลาดของมนุษย์แล้ว จะสามารถแปลงโฉมให้กลายมาเป็น สิ่งของมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ช่วยลดปริมาณในการ ท�ำลายธรรมชาติและ สามารถช่วย SAVE โลกเราให้น่าอยู่ต่อไปนานๆได้ด้วยนะครับ

Beverage cartons can be divided into 2 types: 1. UHT Carton is made of paper, aluminum foil and polyethylene plastic which has a qualification of preserving food without chilling. 2. Pasteurized carton has a component of paper and plastic only; therefore, it is necessary to store the product in cool place for longer shelf life. To summarize, a new milk carton that is made of long fiber and semi-chemical pulping is stronger than old corrugated carton boxes. Therefore, fiber paper is suitable for making hard box but plastic and aluminum foil are perfect for producing hard plastic devices such as pan handle. Isn’t it hard to believe that a useless milk carton in a trash can be transformed into a new valuable product such as Green Roof by a great innovation of human being? More importantly, the process of making this clever invention actually reduces waste and surprisingly makes the world a better place for our next generation.

ที่มาของภาพ: บริษัท Tetra Pak จ�ำกัด (ประเทศไทย) 19


Monthly Calendars 16-24 มี.ค. 55 “เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน” ประจ�ำปี 2555 จังหวัดระนองและการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย จั ด งาน“เทศกาลเที่ ย วระนองท่ อ งอั น ดามั น ” ประจ� ำ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2555 ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง เพื่อ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง พบกิจกรรมมากมาย เช่น การส่งเสริมธุรกิจสปา การออก ร้านกาชาด การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป บูธอาหารและ เครื่องดื่ม ประกวด STAR BOY & GIRL  การประกวดธิดา ระนอง มุกงามอันดามัน มหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ranong.go.th

22 ก.พ. 55- 5 เม.ย. 55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จัดแข่งขันฟุตบอล อบจ.ระนอง คัพ ประจ�ำปี 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ชวนเข้าร่วม การแข่งขัน อบจ.ระนองคัพ ประจ�ำปี 2555 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้แข่งขันกีฬาเพื่อ ความสามัคคีของหมู่คณะ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาฟุตบอลในจังหวัดระนองให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ranong.go.th

News update

น้องมุก สาวระนองคว้าต�ำแหน่ง มิสทีนไทยแลนด์ 2011 น.ส.มุกดา นรินทร์รักษ์ หรือ น้องมุก อายุ 15 ปี นักเรียนโรงเรียน พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง คว้า ต�ำแหน่ง มิสทีนไทยแลนด์ 2011 จากการประกวด “Miss teen thailand 2011by Suzuki jelato” มา ครอบครอง พร้อมเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 20

เทศบาลเมืองระนอง จัดงานตรุษจีน อ�ำเภอละอุ่น ปิดเมืองให้กินฟรี น�ำทัพฉลอง 150ปี จ.ระนอง 2555 ฉลอง 150 ปี จังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง จัดงานย้อน อดีตตรุษจีน 150 ปี เมืองระนอง มหัศจรรย์ถนนเรืองราษฎร์ ประจ�ำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2555 ณ บริเวณถนนเรืองราษฎร์ ภายใน งานมีการประดับโคมไฟ เพื่อแสดง เอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน เทศกาลตรุษจีน การแสดงเชิดสิงโต การ ออกร้านขายสินค้าราคาถูก ซึ่งจัดต่อ เนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด ระนอง

อ�ำเภอละอุ่น จ.ระนอง จัดงานเทศกาล ปิดเมืองกินฟรี ครั้งที่ 4 ฉลอง 150 ปี จังหวัดระนอง มีบริการอาหาร มากกว่า 30 รายการ ผลไม้หลาก หลายชนิด ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมืองที่เคยสูญหายไป แล้ว รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัน ที่ 27-29 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ฮันนีมูน จังหวัดระนอง จังหวัดระนองจัดกิจกรรมคู่รัก คู่สมรส ฮันนีมูนวาเลนไทน์ เที่ยวเมืองระนอง โดยมี 15 คู่รัก จากทั่วประเทศ ร่วม กิจกรรม เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดระนอง ฉลอง 150 ปี จังหวัด ระนอง โดยมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นไกด์น�ำ เที่ยว สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วม ทริปเป็นอย่างมาก ตลอด 3 วัน 2 คืน เมื่อช่วงวันแห่งความรักที่ผ่านมา

น้ำแร่ ฟรีแมกกาซีน ฉบับที่ 1 ปกหน้า  
น้ำแร่ ฟรีแมกกาซีน ฉบับที่ 1 ปกหน้า  

น้ำแร่ ฟรีแมกกาซีน ฉบับที่ 1 ปกหน้า

Advertisement