Page 1

01 กุมภาพันธ์ 2555

@Ranong

ประเทศพมา

ศิลาจารึก จปร.

ถำพระขยางค

ระนอง

น้ำตกปุญญาบาล

บอน้ำรอน

ภูเขาหญา น้ำตกหงาว แหลงดูนกเงือก

น้ำตกเขาพระนาราณ

เขตสงวนชีวมณฑลระนอง

น้ำตกบกกราย


สารบัญ Did you know? Portrait

02 04

04

02

บรรณาธิการบริหาร การ บรรณาธิ บรรณาธิการศิลปกรรม ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ แปลบทความ ช่างภาพ

มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม เอกจิตรา รัตนศิลา ศรัณยู จิระกร คุณสนชัย อุ่ยเต็งเค่ง คุณมัณฑนาภัสสร เจริญวิภาสเจต คุณนฤมล ขรภูมิ คุณวรรณา สุวัธนเมธากุล คุณฐิติมา พิมพามา วรวิช ประเสริฐผล รังสรรค์ พงษ์สุน พัชราภรณ์ ไกรชุมพล ธนพร โชคยิ่งวัฒนา อิทธินันท์ สุทธินนท์

จัดทำ�โดย บริษัท น�้ำแร่มีเดีย จ�ำกัด 103/75 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210 โทร 02-5899152 แฟกซ์ 02-9518135 มือถือ 081-9127770 Email : inquiry@namraemedia.com

พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด โทร. 02-401-9401 แฟกซ์ 02-401-9417 จำ�นวน 2,000 เล่ม

อ่านนิตยสารฉบับออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.namraemedia.com Facebook : namraecafe

1


Did you know

คุณรู้ไหมว่า “ระนอง” มีดีอะไร

เรื่อง เอกจิตรา รัตนศิลา ภาพ อิทธินันท์ สุทธินนท์

Did you know? What are the good thing we have in Ranong province? คุณรู้ไหมว่า “ระนอง” มีดีอะไร ....ไม่น่าแปลกใจที่หลายครั้งชาว ระนองเอง เมื่อเจอค�ำถามเช่นนี้ก็เป็นอันต้องยืน อึ้ง กิม กี่ อยู่พักใหญ่เพราะ บ้านเมืองเรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเป็นเมืองที่เปิดกว้างเรื่องการท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ก็อยู่ใกล้บ้าน ผ่านไปมาแทบทุกวัน จนเราคุ้นชิน และลืมที่จะสนใจว่า...สิ่งที่เขาว่ากันหนักหนาว่า “น่าสนใจ”....แท้จริงแล้วมัน มีดีอะไร? น�้ำแร่แม็กกาซีน ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ว่าพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า พ่อเมืองคนใหม่ของชาวระนอง ในการมาบอกเล่าความรู้สึกในฐานะของคนที่ เข้าเพิ่งมาสัมผัสเมืองระนอง และต้องตอบค�ำถามเดียวกันนี้ว่า ....คุณรู้ไหมว่า “ระนอง” มีดีอะไร?”

“ผมคิดว่า...ระนอง...มีดีทุกอย่าง”

“.... ตั้งแต่แรกเจอ ผมมองเห็นศักยภาพของเมืองระนอง เมืองแห่ง ความสุนทรีย์ ...มีความน่าสนใจมากมาย และพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ เข้ามาเยี่ยมเยียนได้ตลอดเวลา ระนองเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเคยเป็นเมืองท่าที่ รุ่งเรืองมากในอดีต เป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยแร่ดีบุกเนืองนองเต็มทั่วท้องที่ ซึ่งได้กลายมาเป็นชื่อของเมือง “แร่นอง” หรือ “ระนอง” ในปัจจุบัน นอกจาก นี้ ลักษณะทางกายภาพที่เป็นชายฝั่งขนาบกับแนวเขา ท�ำให้ระนองกลายเป็น “เมืองเล็กๆ ในอ้อมกอดของภูเขา” ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและอัต ลักษณ์ของผู้คนที่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ที่ส�ำคัญเสน่ห์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ คือ นักท่องเที่ยวสามารถมา สัมผัสทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบมีสาระเชิง ประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวแบบช้าๆ ผ่อนคลาย สัมผัสธรรมชาติ หรือแช่น�้ำแร่ร้อนบ�ำบัดร่างกาย เหมาะกับกลุ่มผู้รักสุขภาพ นอกจากนี้การท่อง เที่ยวแบบหมู่คณะเพื่อมาดูนก ตกปลา ด�ำน�้ำดูปะการัง หรือเดินป่าศึกษาเส้น ทางธรรมชาติ มีสถานที่น่าสนใจให้เลือกมากมายในระนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวแบบ “คู่รัก” ...ระนอง ถือว่ามี ความเหมาะสมที่จะเป็นสวรรค์ของคู่ฮันนีมูนมาก เพราะระนองมี..... ฝน.........(????....แล้ว... “ฝน”...มาเกี่ยวข้องอะไรเหรอคะท่านผู้ว่าฯ?) เพราะฝนเป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มฉ�่ำ อุดมสมบูรณ์ เป็นน�้ำที่หล่อ เลี้ยงชีวิตให้คงอยู่และเจริญเติบโตต่อไป ” 2

It is not a surprise at all to get the answer “NO” from a question, “What are the good things we have in Ranong province?”, from a Ranong born. Well, to answer this question, there are so many interesting places to see and to visit in Ranong province and some of these places are just near our houses and sometimes we even past them almost every day. It is just that we are not used to being in a free and open city to tourism and we completely forget what we have that really attracts outsiders. We as “Namrae magazine” are honored to have Mr.Peerasak Hinmuangkao, a new governor of Ranong province, share his story and his experience as a newcomer and he had to answer the same question as we posted “Did you know? What are the good things we have in Ranong province?” Speaking Mr. Peerasak, “At first sight, I’m impressed with a potential city of Ranong province and the aesthetic value of the place. The city is more than ready to open up to tourists with its rich in history as one of the most developed seaport in the past. Ranong province was also recognized as land of wealth in tin mine and that’s how the name of the town is derived from “Rae-Nong” in Thai means rich in mineral resources or “Ranong” in the present. Other than its charm of history, Ranong is ornate with an incredible seaside and a spectacular view of mountains. The varied landscape of Ranong province makes Ranong become a small city embraced in the arms of mountains. Coming to Ranong province, a small city, you’ll find a fascination of natural abundance the city has to offer.


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าฯ ถึงสิ่งดีๆโดยเฉพาะ เรื่องศักยภาพการท่องเที่ยวของเมืองระนองเท่านั้น แต่เชื่อว่าข้อความเพียงสั้นๆ ก็สามารถท�ำให้คนระนองหลายคนรู้สึกปราบปลื้มใจได้ไม่น้อยทีเดียว...... ...เราโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดในบ้านที่อุดมสมบูรณ์ บ้านที่มีแต่ความ สุข ความสงบ และที่ส�ำคัญเป็นบ้านที่หากใครได้มาเยี่ยมเยือน เป็นต้องตกหลุม รัก...ที่นี่.....เสียทุกราย ส�ำหรับคอลัมน์ Do you know? ของ “น�้ำแร่” นี้ จะขอเป็นอีกหนึ่ง พื้นที่ที่จะเก็บรวมทุกเรื่องราวดีๆ ที่ควรรู้ เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มพูน ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับจังหวัดระนองในทุกๆเดือนค่ะ อย่าลืมนะคะว่า...

ระนอง มีดีทุกอย่าง ^^

History studying travelers, ecotourism travelers, chill and slow travelers can find their answer right here in Ranong province. Visiting Ranong province, you can get closer to the nature or bathe mineral water which would be a perfect activity for those who are interested in healthcare. Moreover, traveling in groups for bird watching, fishing, snorkeling or hiking, you can do it all here. Especially for honeymooners, Ranong is heaven on earth... why??? because we got RAIN !!!!!. What’s “rain” has gotten to do with traveling, Mr. Governor? The question posted by Namrae magazine. “Well, it is because rain symbolizes blessing, cleansing and unity, and rain will nourish a couple’s life and soul.” The conversation concluded by Mr.Peerasak. This is just a part of an interview with Mr.Governor regarding tourism in Ranong province, but believe it or not, just a short message from him makes Ranong people delighted. “How lucky we are to be born in a resourceful land, home of happiness and peace. Especially it is a place that we call “home” that everyone who has a chance to visit would definitely falls in love with.” This column, “Did you know?” in Namrae magazine, would be a space where we collect all good memories or stories that we should know and should share the knowledge to those who are interested in knowing what are the good things we have in Ranong province every month. Don’t forget....Ranong...all the goodies we have is just right here.

3


Portrait

รั ก ษ์ ร ะนอง

4

เรื่อง เอกจิตรา รัตนศิลา ภาพ อิทธินันท์ สุทธินนท์

Portait ฉบับแรกนี้ ทางทีมงานน�้ำแร่ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง สามท่านของระนองที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างแรง บันดาลใจให้กับชาวระนองรุ่นใหม่ให้ “รัก”และ”รักษ์” เมืองระนองไปพร้อมๆกัน ท่านแรกได้แก่ คุณสนชัย อุ่ยเต็งเค่ง หรือโกเจี๊ยว นายกสมาคม ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ท่านที่สองคุณมัณฑนาภัสสร เจริญวิภาสเจต หรือ ดีเจมัณฑนาภัสสร แห่งคลื่น 99.5 และ คุณนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้า จังหวัดระนอง และที่ขาดไม่ได้คือ สถานที่สวยๆ ส�ำหรับถ่ายท�ำที่ให้บรรยากาศ เมืองระนองย้อนยุคในอาคารเก่าสไตล์ชิโนโปตุกิสแห่งนี้ คือ หลวงพจน์ บูติค โฮเทล

• Love Ranong. In fact, those of Dek Ranong who left their hometown don’t even have to come back to Ranong and live there…Just let the province being missed by them is good enough. We, Dek Ranong, live elsewhere but there are so many ways that we can help Ranong grows. The most important thing is that we should be able to help Ranong by promoting the province like things to do or what to see to outsiders in terms of tourism.

“คำ�ว่ารักเมืองระนอง ไม่ได้หมายความว่า ให้เด็กระนองที่ ออกไปอยู่ต่างจังหวัดต้องกลับมาอยู่บ้านเพียงอย่างเดียว ..แต่ให้รู้สึก คิดถึงบ้าน ..ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราก็สามารถแสดงความรักให้บ้านเรา ได้ อย่างเช่นการให้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับจังหวัด การช่วยกันประชาสัมพันธ์ จังหวัดให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว เราอยู่ข้างนอกเรา สามารถจะช่วยอะไรได้เยอะแยะ”

• If there were 10 travelers and only 1 in the group fell in love with Ranong, that’s our first step to achievement. This is what a new generation of Dek Ranong should be proud. We must always show the outsiders what we have and try to impress them so that they can tell their story in Ranong to their friends.

การท่องเที่ยว คือ ทางเลือก เหมือนเราทานอาหาร บางคนก็ไม่ ชอบทานหวาน บางคนก็ไม่ชอบทานเผ็ด บางคนก็ทานแต่ไข่เจียวอย่างเดียว ตลอด ดังนั้น ในจานอาหารหนึ่งโต๊ะ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครทานได้ เลย มันจะต้องมีสักอย่างที่ถูกปาก หรือแม้แต่การได้ลองชิมอาหารจานใหม่ ก็ อาจเป็นการเปิดประสบการณ์ดีๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนให้ผู้ชิมได้ เพราะฉะนั้น อย่า กลัวว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วจะไม่ชอบ หากเขามา 10 คน มีเพียง 1 คน ที่ หลงรักเมืองระนอง ก็ถือว่าเราประสบความสำ�เร็จแล้ว...สิ่งนี้ควรเป็นสิ่งที่เด็ก ระนองรุ่นใหม่ต้องภาคภูมิใจ ต้องพยายามที่จะนำ�เสนอตัวเลือกใหม่ๆให้กับ คนภายนอกเสมอ...พยายามทำ�ให้เขารู้สึกประทับใจและอยากที่จะบอกต่อ เรื่องราวเหล่านี้ให้ผู้อื่นด้วย

• Tourism is a choice just like food…some people choose not to eat sweet nor spice but some can just live with plain omelette and rice. Therefore, a table full of food doesn’t mean that everyone prefers the same dish or enjoys everything, but of course, there must be something that pleases each one. Even trying a new cuisine, it is just like opening their eyes to experience something new. So, don’t answer the questions for tourists that they will not like traveling to Ranong because you might be surprised by the outcome!


อันดับแรกที่ชาวระนองควรจะมาช่วยกันในการโปรโมตในเรื่องการท่องเที่ยว ของบ้านเรา นั่นก็คือ การรู้จักตัวเองให้ดีเสียก่อน พยายามศึกษา หาความรู้ และให้ความสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากขึ้น จังหวัดระนองยังมีสถานที่ น่าสนใจอีกมากมายที่ยังสมบูรณ์ ...น่าท่องเที่ยว น่าศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทาง ประวัติศาสตร์ ทางนิเวศน์ หรือในเชิงส่งเสริมสุขภาพ ...มีนักท่องเที่ยวจำ�นวน ไม่น้อยที่ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเช่นนี้ ดังนั้น ชาวระนองเองควรมี ความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้าน คอยต้อนรับและให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว มีการสร้างระบบการสาธารณูปโภคที่ดี การคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ซึ่ง จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการช่วยผลักดันให้บ้านของเรามี ศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ต่อไป

• First of all, Ranong people should start with promoting tourism within the province meaning that we need to really know who we are, what we have and get to know all the good things we have around us. There are so many interesting places with full of wonders and still in good shape where we can visit or even study such as history, ecology and salutary. There is still a large market share in this business where people seek for being pampered. • So, we Ranong people should be ready for hosting, welcoming guests by giving them useful information,

อันดับแรกที่ชาวระนองควรจะมาช่วยกัน ในการโปรโมตในเรื่องการท่องเที่ยวของ บ้านเรา นั่นก็คือ การรู้จักตัวเองให้ดีเสีย ก่อน

5


พบกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด สโมสรโรตารี่ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( CU ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( TU ) มหาวิทยาลัยมหิดล ( MU ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( KU ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ( SU ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( SWU ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ( RU) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( BU ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( DPU ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( UTCC ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( SPU )

Namrae Family

ที่นี่ ที่พัก เดอะบลู สกายรีสอร์ท โรงแรมทินีดี ระนอง น�้ำใส เขาสวย รีสอร์ท หลวงพจน์ บูทิค โฮเทล โรงแรม เดอะบี Mountain and Tree Resort Boy Bicycle & Pon’s Place Coffee Shop ดีดี คอฟฟี่ เจมมี่ บาร์ ระนองโอชา ร้านเจ แอนด์ ที ร้าน @ระนอง ร้าน มายเบด ร้าน Cartoon House ร้าน อัยย์ คอฟฟี่

จังหวัดระนอง สถานีขนส่งจังหวัดระนอง ที่ว่าการอำ�เภอเมืองระนอง ที่ว่าการอำ�เภอกระบุรี ที่ว่าการอำ�เภอกะเปอร์ ที่ว่าการอำ�เภอละอุ่น ที่ว่าการอำ�เภอสุขสำ�ราญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนกะเปอร์วิทยา โรงเรียนละอุ่นวิทยา โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดใกล้เคียง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฏร์ธานี ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดพังงา ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

SHOWEROOM TOYOTA HONDA ISUZU NISSAN MAZDA อื่นๆ ร้านช้อนอักษร ร้านศูนย์หนังสือ Major Home Video SHOWTIME จิตร ซาลอน ร้านดิฉัน เฮอริเทจ แกรนด์คอนเวนชั่น เจ้าเรือนสปา นิวมิตรทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์ โรงเรียนกวดวิชาไอคิวพลัส สถานีวิทยุ อสมท. ระนอง และสถานที่สุดฮิตอีกหลายๆที่ ร้านค้า ร้าน กาแฟ ออฟฟิศ รอบตัวคุณในจังหวัดระนอง กรุงเทพและปริมณฑล พร้อมทั้งตามศูนย์ ราชการทั่วประเทศ

หากสนใจรับนิตยาสาร “NAMRAE” ส่งตรงถึงบ้านคุณ หรือวางในร้านค้าไว้อ่านเล่นๆเย็นๆให้สบายใจ สมัครสมาชิกนิตยาสาร 12 เดือน (12 ฉบับ) ค่าอากรแสตมป์และค่าส่งทางไปรษณีย์ 300 บาท ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................... วันเกิด..................................... อายุ................. ที่อยู่.................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... โทรศัพท์บ้าน................................................. มือถือ............................................................. อีเมลล์ ................................................................................................................................. ชำ�ระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ นาย วรวิช ประเสริฐผล ธนาคารกสิกรไทย สาขา โรบินสัน รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี 766-2-24113-4 ส่งใบสมัคร พร้อมส�ำเนาการช�ำระเงิน มาที่ ฝ่ายสมาชิกน�้ำแร่มีเดีย เบอร์โทร 083-6519993 , แฟกซ์ 02-5918135 | NAMRAE MAGAZiNE 103/75 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

6

น้ำแร่ ฟรีแมกกาซีน ฉบับที่ 1 ปกหลัง  

น้ำแร่ ฟรีแมกกาซีน ฉบับที่ 1 ปกหลัง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you