Page 1

Ag Taisteal Tríd Ama: Bhí mise agus mó mhamó lena cara ar laethanta saoire thall i Londain. Annie Quigley is ainm de mo mhamó agus tá a cara Bob ann fosta. Ní raibh muid ann ach ar feadh dhá lá ach bhí áthas an domhain orainn ag filleadh ar ais go Doire mar go raibh droch bholadh i Londain lena busanna dearg uilig agus an trácht. Chonaic muid go leor áiteanna deasa i Londain an lá sin, droichead Londain, na títhe parliminte agus abhainn an Thames. Bhí muid ar ais i nDoire an lá ina dhiaidh sin. I was on holidays in London with my granny and her friend. My granny is called Annie Quigley, and her friend is called Bob. We were only there for two days, but we were really happy to get back to Derry because there was a terrible smell from the red buses and the traffic. We saw some really nice places in London that day, London Bridge, the Houses of Parliament and the river Thames. We were back in Derry a day later. Tiarnán Ó Coigligh, Rang 5

Tiarnan +ô Coigligh Rang 5