Page 1

Ag Taisteal Tríd Ama: Seo an lá ar báisteadh mó dheartháir Daithí sa bhliain 1997 i mBéal Feirste. Tá mó mhamó Mary agus mó dhaideo Billy sa phictiúr fosta. Tá siad ar shlí na fírinne anois. An bhfeiceann sibh mise sa phictiúr? Tá mé níos mó ná Daithí! Tá seisean 16 bliain d’aois anois agus táim féin naoi. This is the day of my brother Daithí's baptism in Belfast in 1997. My granny Mary and my granda Billy are also in the picture. They are both dead now. Can you see me in the picture? I'm bigger than Daithí! He's now sixteen, and I'm nine. Tiarnán Mag Leanainn, Rang 5

Tiarn+ín Mag Lionnain Rang 5  
Tiarn+ín Mag Lionnain Rang 5  
Advertisement