Page 1

Ag Taisteal Tríd Ama: Bhí mo mhamó 7 mbliana d’aois agus bhí sí i scoil do chailíní. Rinne máthair mo mhamó an gúna di. Bhí siad breá ábalta ag rudaí mar sin ag an am, cibé a tharla dúinn! Bhí sí ina cónaí ar an Chreagáin ag an am sin agus bhí deartháir agus deirfiúr aici. Bhí an dara cogadh domhanda ag dul ar aghaidh ag an am. Bhí sí ag déanamh a chéad Comaoineach. Ní raibh cuma shásta uirthi mar go raibh sí fuar `s ní raibh dúil aici sa ghúna. Bhí 72 dalta sa rang. Bhí dhá mhúinteoir aici, Miss O'Donald duine acu. My granny was seven and she was at a girl's school. Her own mother made the dress for her. They were great at doing things like that at that time, whatever happened to us! She lived in Creggan then and she had a brother and sister. This was the time of the second world war. She was doing her first communion. She doesn't look very pleased because she's cold, and she doesn't like the dress. There were seventy two children in the class. She had two teachers, one of them was Miss O'Donald. Róis Ní hUadáin, Rang 5

R+¦is N+¡ hUad+íin Rang 5  
Advertisement