Page 1

Ag Taisteal Tríd Ama: Seo an lá a d’fhág mo dhaideo le dul chuig an chabhlach. Níl sé beo inniu ar an drochuair. Glacadh an grianhraf seo sa bhliain 1944 i bPortsmouth i Sasain. Bhí mo athair mór sa chabhlach agus ní raibh sé ach 16 bliain d’aois sa ghrianghraf seo. Stan ab ainm dó. Glacadh an grianghraf seo sula raibh cóisir mór acu. This is the day that my granda left to join the navy. He's not with us today, unfortunately. This picture was taken in Portsmouth in England in 1944. My granda was in the navy and he was only sixteen in this picture. He was called Stan. This picture was taken before they had a big party. Oisín Ó Raghallaigh, Rang 5

Ois+¡n +ô RaghallaighRang 5  
Ois+¡n +ô RaghallaighRang 5  
Advertisement